..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
İnsan melek olsaydı dünya cennet olurdu. -Tevfik Fikret
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar KütüphaneleriŞu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  


 


 

 
Arama Motoru

İzEdebiyat > Eleştiri > Dinler, İnançlar ve Ateizm > Veysel Menekşe
13 Ekim 2011
Vakavirüs Yazıları 01  
Veysel Menekşe
İman’ın altı olmaz sa üstü de olmaz kabilinden bir idrak-ı müdrike dahilinde harici bedhahlar ve dahili bednamlar rağmına olsa bile asla vazgeçemeyeceğim sitte madde şart u şürutuna bila kayd u şart iman eylediğimi dahi aynen ayan beyan ilan ederim ey ya erenler.!


:AIAJ:

DEVLET ANA-KEMAL TAHİR


Devlet Baba dururken Devlet Ana niye.?

Bilahere Edebiyat’a hemen yanıt vermek arzusuyla yanıp tutuşmadım desem yalan olur.

Amma velakin her dilediğini anında yapabilen bir iktidarın muktediri olmadığım-olamadığım için yine Bilahere’ye tehir etmek mecburiyetinde kaldım ve elbet tarifsiz kederler içine daldım demesem; doğruyu söylememiş olurum.Yalan söylememekle doğruyu söylememek arasındaki ince aralığı anımsatmama gerek var mı bilmiyorum.Ancak Ben Deniz Hacı Veli Karabeniz kardeşiniz kendisini takdim ederken doğruyu söyleyecek ve Bilahere’ye yaranma maksadını asla taşımaksızın(!)evvel emir şunları diyecek:

İslam’ın beş alamet-i farikasına riayetle mükellef olduğumu bilir ve dahi bu mükellefiyetlerden birinin bir kılına bile halel gelmesini istemem.Boyacı sokak çocuklarının Nuri Leflef boya - cilasına duydukları güven ve ve imandan aşağı kalacak değildir illa benim itimad ve imanımın derece-i kuvveti. Evvelallah!.

İman’ın altı olmaz sa üstü de olmaz kabilinden bir idrak-ı müdrike dahilinde harici bedhahlar ve dahili bednamlar rağmına olsa bile asla vazgeçemeyeceğim sitte madde şart u şürutuna bila kayd u şart iman eylediğimi dahi aynen ayan beyan ilan ederim ey ya erenler.!

Ve fekaat yine beyan iderün ki:

Bir yıldan mukaddem bir zamandan beridir sudoku çözmekte olduğumu ve bu çözümlemenin dahi tükenmez kalemle yapılamazlığına dair kuvvetli kanaatimi zail etme noktasına gelene dek bir hayli zorlandığımı itiraf etmekle..

Ve dahi sair sıradan-basit insanların yapa gelip yapa gittiği bir çok boş durma boşa çalış nev’inden dun işlerle iştigal ettiğimi açıklamakla..

Ve yine ve dahi santranç;tavla,domine vb.oyunları zevk alarak oynadığımı ;yendiğim zaman zil takıp bir daha oynadığımı; yenildiğim zaman saçımı başımı yolup kahrımdan gazap üzümleri yediğimi ve ihtiyar balıkçıya Allah ne verdiyse verip veriştirdiğimi faş eylemekle..

Ve hatta-aman allahım.!-boş zamanlarım olabildiğini ve bu boş zamanlarda ali şeraiti öğretmenimden olmadık fırçalar yiyeceğimi;kovalayıp tuttuğunda kulaklarımı aha böyle don lastiği gibi çeke çeke erik pestiline çevireceğini bildiğim halde kovboy filmleri ve benzeri aventür filmleri izlediğimi;bulursam eğer Teksas,Tommiks,Kinova,Zagor,Kaptan Swing ,Tenten,Red Kid falan okuduğumu el an şimdi ihbar etmekle..

“Bilahere Edebiyat ehlinden olabilir miyim acep? “diyerek çook kafa yorduysam da söz verdiydim işte şu bizim genç Balıkçı’ya n’apiym serde Müslümanlık gönülde iman var ve bu ikisi bilaşekk icbar eder ki “söz namustur”ve elbet ben boş adam olsam bile namuslu adamım elhamdülillah illa billah amentü billah çok şükür bitti girizgah ah belim.!

İmdi../..

Geçelim peşreve..

Peşaver’de hem an edebiyat yapıyorlar ey biraderan../.Çün çok bekleyen çok geçmeden aynen ahirete intikal etmekte ve intikam tugayları dahi bir an bile beklememekte..Pes.!

Hacı Veli Herhalde Edib Herhalukar Müeddib Efendi Kodes-Allahu Sırrakadem Sırrahu Hazretleri koyunbağırsağı gibi ibn-i; yol şeridi gibi binti; silsile-i nesebin sayacak değil elbet etikete gerek yok sokaklar bizi iyi tanır nam niku-kar sergerde müellif ../..Yani Ben../..Deniz nik-endiş peacelic kardeşiniz cem-i cümlenize bahusus muhabbetle selam eder kim …

Bilahere Edebiyat olmaz çün istikamet-i edib-i edeb bilahere nedir bilmez atı alan üsküdarı geçmeden yapılmak gerek bu edebiyat ve elbet saraydan kız kaçırma halimiz istisna olmak kaydıyla çün bu durumda elbet edebiyat bilahere yapılır ki padişahın ruhu bile duymasın illa.!

Valla muhterem biraderan Öcalan dahil sayın sair vatandaşlar yahut yurttaşlar veya duy beni ey halkım an be an an fe an edebiyat dahi yapılabilür.Hatta elzemdürürüne binaen bazı hallerde yapılması farz-ayn kabilinden bile addedilebilür.Ki.Öyle kemrah öyle edebsüz edebiyatsuz kimesneler vardur kim minareye söğüp cami duvarına işeyüp esna-yı ezanda müezzin-i şerifimizi gafil avlayup “oh ne ala .! iriverdük muradımıza.! fırsattan istifade.!”dimesünler içün .! Ve dahi daha başka zaman ve mahallerde haleldar itmesünler ismet-i harimimizi-şeref ü namusumuzu (maazallah-muhafazanallah) söylemek içün ugh.!

İmdii.!

Ger imam ger müezzin ve gerekse hafız u kayyum u hatiban u vaizan olsun ve dahi işbunlara mülhak olan ger beynemaz ger müdavimnemaz müselman ahaliye evvel emirde gerektürkim herhal ve durumda illa müminun mahallesinin karizmasını çizdirmesünler.Amerikan Rüyasından ilham;Evropa-London pastasından pay alacağuk deyu Muhammed aşığu ehlibeyt vurgunu ashab tutkunu mazlum halklarımızı gariban mahalle ve sokak sakinlerimizi (kedi ve köpeklerimiz dahil)canlarıydan bezdürmesünler..

Ayartma marifeti gayet müessir;ikna kabiliyeti gayet ala bir hela medeniyetine muasır medeniyettür deyu iltifat idüp ;mü’mim gariban kardeşleri aleyhinde moderniter şeriklerine asla iltimas geçmesünler.Paranın dini imanı olmaz belleyüp dini imanı dahi şol mangır u pangınot ile ölçmeye de kalkmasunlar.!Kahrolasılar.! nasıl da ölçüp biçtiler deyu hışm ile haykuran bir hayyumu kayyum vardur bundan dahi bi haber olmasunlar.

Bu günler de geçer be.!

Bilahere varup varacağımuz yer de bellidir be.! Karagün kararıp kalmaz be.! Allah bir kapıyı kapar bin kapı açar be.! Amerikan ve Evropa bankaları dahi kapılarına kilit vurmaya başladılar be..Allah bir el attı mı bu işe vay hallerine be.!

YETER Kİ BİZ HALİMİZİ KAVLİMİZİ İKRARIMIZI BOZMAYALAIM BE.!

Bilahere akibet bizimdir elbet be.! Hemen edebiyat beli amma bilahere tedib edilüp derdest cehennemin dibine girdirülmemek içün elbet be.!”To be or not to be”

Be.!

Elbet bu arada Bilahere’nin hakkını (pes) teslim ittiğüm dahi idrak idisün ve nahak yere zat-ı Hacı Veli’me bühtan idilmesün kayd u şartuyla mümaşaat eylemiş olduk mu ey ya erenler.?!

İyi.

Şu halde imla ve inşat’a devam.!

Sosyalis nam müselmanlarla gapitalis nam müselmanlar arasında cereyan edegelen ceng ü cidal u gıyl u gaal’e eccük barnak basmak icab ittüğüne garar virdiydim ve dahi veys buuk sahifemde zaman zaman bir mikdar basmakla iktifa ittiydüm.Lakin sadra şifa olacak meblağa baliğ olmaduğun müşahede eylemekle ..

Huh.!Ulu Arifan Aşkına Ugh.!

Osmannıca yazmak ta baya bi nefes gerektiriyo ha.! Taklidi bu kadr nefes gerektiren bir lisanın aslı aslı ne denlü bir nefes gerektürür siz deyverin gari.Herneysem…

Ben şimdi anlayamıyom yani.

Neyçün bu gapitalisleri abdesli abdessüz deyü tasnif iderler de zekatlı zekatsuz deyu tesmiye itmezler bu biir.!

Saniyen bu sosyalislerin müselman olanlarına dahi neyçün Allahperest sosyalist deyorlar da abdes nemaz sever sosyalis demeyorlar bu ikii..

Pes.!

Ben../.Yani../..Hacı Veli Halden Hale Girer ammaa illaki dini imanı baki Hazreti Deli bizzat izlemekle şehadet ederün ki bu abdesli gapitalislerin kahir ekseriyeti namaz kılar oruç tutar hacca gider amma zekat deyüncek tüyleri diken diken olupturuverü.Bazıları dahi heman itiraz idüp ben bu zekatı işçilerime vercem kardeş nameleriyle savuşturmaya kalkar ol hak sahiplerini ki bir keresinde dediydim :”yahu özrün gabahatinden büyük be.! İşçisi zekata muhtaç müselman patron olur mu len.?”Dud yimiş bülbülü bile aratmıştı velleh billeh.!

Pes.!

İşbu Allah peres tesmiye idülen ters adamların çoğusu dahi olmayan mülklerini sağasola rızaen lillah bedava beleş dağıdurlar amma velakin ibadet ü taat te ipe un serip lades oynamayı tecihe şayan bir duruş addederler.!

Nideyün yani.?

Pes.!

Ya Hu.!

Şu beşi bir yerde islamı ve altı gayet sağlam üstü muhkem mukavim bilindik iman üzre gılobal gonuşup lokal yaşayup müstakilen ve müstakarren bizzat ifa eylemek bu zat-ı muhteremlerin hiç akıllarına gelmez mi ey biraderan.!?

İzmler ister bizim olsun ister kimin olursa olsun günün birinde miadları dolup ücretsiz emekliye ayrılmıyorlar mı.?

Yüz yıl evvelin diliyle hangi akla hitab edecek hangi gönüle gireceksin kardeşim.?

Sosyalizm dahi zail olmakla kalmayup kapitalizm dahi onu takip etme gayretinde gayet muannid ve mussırr iken..

Neyin nesidir böyle Müslümanlar beyninde alel iftirak: ” ben Everest’im sen Sündiken..!”

Ben sümbülüm sen diken.!

Ha.?!

Ulan çay ocağımıza incir dikecekler Hay Coğrafyamıza büyük abdest bozacaklar hala handa külbastı kavgası.!

Bu ne la.?!

Nedir bu hala ve hala iftirakun fih sen ben yaygarası.!?

Pes.!

Haaa.!

Sündiken deyince aklıma Trakya geldi ve elbet sevgili Habilinen Yaprak Hoca aklıma geldi.

Hindiiii.!

Biri camiyi biri meyhaneyi mi ihya ediyolar yani.?

Yoo.!

O halde ne.?

Lan ne biliyim aha kendileri oracıktalar.

Gidin gendüyüz sual edin ey kariler.!

Şimdi ben en çok o ünnet olan çocukları düşünüyüm.

Sünnet düğünlerine irişemedük farz düğünlerine irişürük inşallah.!

Ben bu masum sabilere çok çok dua ediyom.

Siz de edin e mi.?

Wesselam.!

“Hacı İzm lerinizi yerim lan Veli…”

Maasselam.!
10 ZİLKADE 1432 THURSDAY

21.O8……………………….23.21
Söyleyeceklerim var!

Bu yazıda yazanlara katılıyor musunuz? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Katılmadığınız, beğenmediğiniz ya da düzeltilmesi gerekiyor diye düşündüğünüz bilgiler mi içeriyor?

Yazıları yorumlayabilmek için üye olmalısınız. Neden mi? İnanıyoruz ki, yüreklerini ve düşüncelerini çekinmeden okurlarına açan yazarlarımız, yazıları hakkında fikir yürütenlerle istediklerinde diyaloğa geçebilmeliler.

Daha önceden kayıt olduysanız, burayı tıklayın.


 


İzEdebiyat yazarı olarak seçeceğiniz yazıları kendi kişisel kütüphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi kütüphanenizi oluşturmak için burayı tıklayın.

Yazarın dinler, İnançlar ve ateizm kümesinde bulunan diğer yazıları...
Öfkeli Mektuplar - 25
Deli Mektuplar - 27
O'na Mektuplar 27

Yazarın eleştiri ana kümesinde bulunan diğer yazıları...
Öfkeli Mektuplar - 24
Öfkeli Mektuplar - 18
Öfkeli Mektuplar - 17
Vakavirüs Yazılar 03
Vakavirüs Yazılar 05
Öfkeli Mektuplar - 16
Vakavirüs Yazıları 02
Vakavirüs Yazılar 04
Anarşia Notları 22
Öfkeli Mektuplar - 14

Yazarın diğer ana kümelerde yazmış olduğu yazılar...
Kaside - Yi Fâtıma [Şiir]
Dastan-ı Eyyam-ı Aşura [Şiir]
Hey Oğul! [Şiir]
Seyr - İ Süreyyâ Destanı [Şiir]
Tasvir - İ Fâtımâ [Şiir]
Veda Yazısı [Deneme]
Anarşia Notları 24 [İnceleme]
Öfkeli Mektuplar - 15 [İnceleme]
Öfkeli Mektuplar - 12 [İnceleme]
Öfkeli Mektuplar - 2 [İnceleme]


Veysel Menekşe kimdir?

delinin teki


yazardan son gelenler

 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2019 | © Veysel Menekşe, 2019
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.