..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Dengeli bir rejimde yemeğin yeri çok önemli. -Fran Lebowitz
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar KütüphaneleriŞu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  


 


 

 
Arama Motoru

İzEdebiyat > Eleştiri > Politik Olaylar ve Görüşler > Veysel Menekşe
26 Ekim 2011
Vakavirüs Yazılar 04  
Veysel Menekşe
Ey İhvan-ı Yaran; Biraderan-ı Hıyaran.! Metafizik nedir bilmez;gayb ne’dir tınmaz; izafi aklından başka kuş tanımaz; dini imanı bu dünya ve onun ekonomi politiğinden ibaret olan şu diyalektik nazariyeye bir de felasife


:AFJB:


Mağaradakiler-Cemil Meriç

Ey İhvan-ı Yaran; Biraderan-ı Hıyaran.!
Metafizik nedir bilmez;gayb ne’dir tınmaz; izafi aklından başka kuş tanımaz; dini imanı bu dünya ve onun ekonomi politiğinden ibaret olan şu diyalektik nazariyeye bir de felasife
nisbet idüp; güya dünya komünal cennetini mutlak surette kuracaklarına kesin kain marksizm mü’minlerinin bizim din-i mübin-i islamımız; irfanlu hikmetlü tertemüz saadedlü imanımuz ile ne gibi bir bağdaşukları var da biz bilip göremiyoz yani.?
Ne Allah’a iman iderler ne iman edenlere selam iderler..
Selamlarundan geçtüm bir de yobaz bağnaz mürteci; şeriatçı gerici deyu..
Tan üstüne tan;bühtan üstüne bühtan iderler.
Hal böyleyken ne diye bu başına buyruk nefsine uyruk nadanlara iltifat etsek gerektür .?
Meğer:
“Kapitalizme yahut küresel tekebbür çetesi imperiyalizmine karşı duracağuk; bunlar dahi bu minvalde bize dost olacaklar” zehabınca böyle dostane yaklaşılıyor ise derim ki:
Takriben ikki yüzyıldan beridür bu sosyalistlerin bu minvalde bir dostluklarına şahid olmadığımız gibi; düşmanlıklarında şu kapitalist tesmiye idülen alem-i imperyaliyye ‘den bile daha şedid ü şeddad olduklarına bilhassa şahit olmuşuktur.!
Birinci Büyük Umumi Cihan Harbini müteakib işbu komünist politbüro tiranlarının alem-i
İslamiyye de işledükleri cinayetlerün ve katl-i amme lerün muhasebesi yapılsa idi ol muhasibler dahi höcceten çıldırur; kafayı külliyen sıyırurlar idi welleh billeh.!
Alem-i İslamiyye şurda dursun birader.! İş bu komünist sosyalistler öyle ahd etmişler idiküm:
“Yeryüzünde hangi dinden olur ise olsunlar Allah diyen sağ kalmasun; fehvasunca siyaset tutturup sair dinlerden Allah mü’minlerine bile acımamışlardur cümlalem şahit illa.!
Tanrıyı öldüren yitmedüğün gibi bir de “ona iman idenlerü dahi sağ komazuk.” diyen bu sosyalist komünistler zuhur itmiş ve taa o zemandan beri Allah ve ona iman edenlerle savaşmaktan asla geri durmamışlardur.
Şu bizim aklıevvel sosyalist Allah perestler dahi şöyle demekle iktifa itmişlerdür:
“Yahu bu sosyalistler bizimallahımıza değül;
Kafirlerün Allahlarına düşmandurlar.Müslümanların allahını tanısalar valla böyle etmezler!”
Cevaben derim ki:
Bre saftirikler.! Ya nasıl iderler ya.?
-Allahınıza gurban oluyum gardaş o dahi sosyalistgomünist imiş te bizim haberimiz yoğ imiş.
Tübe estafirillah.!Eşhedü en la ilahe illa komünistallah.!
Ve eşhedü enne sosyalistenmuhammedresulullah.!
Diyerek berhurup sosyalist müselman filan mı oluvermiştürürler..!?
Cıkk.!
Eee.? Daha ne birader.?
Her neysem.
Aha bunlaruy dostluklarına güvenip te –cepte yok beşguruş gonuş babam gonuş-dal döşşek meydanda cırcıplak arenaya atılan neçe tığ-ı teber şah-ı merdan hayda breh var mı bana yan bakan kolhozmatic heves şövalyelerinin ;
Zırhlı birlikler ve bol electronic techizatlarla mücehhez ancelikan tapınak şövalyeleri veee..
Neo Concu rambolar karşısında : “biz bunları yenemezük bilader.! İyisi mi bu işi bunlaruy öteki düşmanları müselmanlara havale idelüm.Yenerler se ne ala yenemezler se bi yolunu bulup pekala kapitalistlerle de bir arada yaşanabilür diyerekten bir hal yolu cihetine giderük.! Kapitalistlere dün dündür ise bize hayda hayda dün dündür gardaş.!
Elinen gelen düğün bayram meğer ki ramazan bayramı olmasın peeh.!
Eeehh.!
O gadder de uzağa gitmeye gerek yok.!
Aha dün şuracıkta burnumuzun eccük cenubi garbi ucunda gapitalist dünyaya garşı babalanıp
dikelmeye kalkan Tarablus-u Fizan u Libiya Kabail-i Arab el Berberi Sosyalist Sultanlığı Cemahiriyesi Sittin Sene İktidardan Gitmiyesi İlel Ebed Cumhurreisi Halaskargazi Maraşal Mustafa Gaddafi Paşa Hazretleri…/..Ki..Gazzafi de dirler..Ol sosyalist müttefiklerinden ne umdu da ne buldu allahaşkına çöl kuytularında tit tir titremek ve yine de kuyruğu dik tutmak
gayretinden başka ey aşıkan-ı İslam gardaşlarım benim.?
Sadece tarihten değül el an yaşanan hadisat u vukuaattan dahi ders almak gerekmez mi ey sade suya tirit; atsız sopasız cirit sosyalist İslamcı kardeşlerim benim.?
Efendime söyleyim:Şehrazat susarsa ölür Hallac konuşursa..
Ve evet biz hallacoğlu hallaciyiz ..Gehi Kızılbaş gehi şii gehi harici gehi sufi gehi Sünni gehi anarşist gehi eşkıya gehi sabbahiyiz evvet amma her halukarda zulme zalıma karşı dimdik ayakta ve asla kınayanların kınamasından korkmadukta her daim Müslüman –ı Haci’yiz.
Ol Hüseynimizin dahi ol haccı itmam etmesine dahi bila şek duacıyız.
Şu kim yang mıydı kim novak mıydı neydi tam hatırlayamıyom şu Şimali Kore tesmiye idülen gominist memleketin anut mu anut şedid mi şedid prezidant nemrutu.. ki… Ju Mong tükürsün yüzüne .. İşte bu herifçioğlu bile uzaktan selam virmeye gerek duymadıydı ki şol gendü gendüye gelin güvey albay Gazzafi’nin yanubaşında hararetle harb ide..
Ve yine filvaki Bani-i Baas nam sosyalist İslamcı donkişotlord Saddam dahi..
Baas prensibleri; Baas prens ve prensesleri uğruna ayağa kalkup ;kendünü muktedir eyleyen kapitalist dünyaya çemkürdükte bir tane bile sosyaliat partner bulamadıydı yanında..
Çünküm zaten çoğusu bade harabul baas olmuş idiydiler ve haberi bile olmamış idi ..
Bu kendini spartaküs ibn-i puro-mete sanan salak sarsuk silahşörün.
Ve dahası bu nası bi sosyalislik ve antigapitalistlik idi kim ol gapitalis dünya rambosu Amerika’ya garşı posta goyup dosta düşmana barnak ısıttıran “Hodr-i meydan.!” Deyu haykurdukta ilaveten cümle gözleri dahi hayretten fal daşı gibi açtutturan ve ahiren bu gapitalis dünyanın işbirlikçi kanarası Şah Arıza Pehlevü’nün ağzınu burnunu Pers ;
dünyasını dahi Darius idüp ;üstüne bina edilen gılobal gapitalis planları da böylecene tersyüz itmekle;kangı sosyalis memleket ahalisinden okkalı bi aferün almuşduru bu İran Milleti ey biraderan u hıyaran hayırhah kardaşlarum benim.?
Aferünden geçtüm bilahireh işbu Amerika “sen benüm ortağıma böyle idersün de ben bunu yanına korum ha.!? “Deyüp; ardından da nasıl oluyosa bu Sosyalist Baas Lideri Saddamı ikna iderek;üstüne saldıydı da bitecik internasiyonel üyesi bile gıkını çıkarmadıydı valla.!
Binnetice Bu sosyalist Saddam sankim ve belkim kominist tudeh partiyasının ve onun bi nebze sulandırılmış mümasili mesabesindeki mücahidin-i halk fırkasının öcünü almak içün İran’a harb açtuk ta sosyalist olduğuna dair heç bir rivayetün eşitmedüğümüz ulema-i kiramdan bilinen Said Havva nam zat dahi ol Sosyalist Saddam’a “Ehl-i Sünnet’in kafir şiaya çekilmiş kılıncudur.!” Payesün verdükte bu fakir ü pür taksir hace dahi adeti hilafına dudağun ısurup birkaç gün ağız dadıynan ne çay ne cigara içemediydi ey tiryakiyan u biraderan.!
El hasılı kelam(izmsiz) saf sade mü’minlere selam; bervech-i balada zikredüldüğü üzre başlayan bu meşhur harb; tam seggiz seneyi mütecaviz bir müddedle ve sankim kafir kafire urur gibi gayet aziym şiddette cereyan idüp bidayetindeki ihtilafları aynen hıfz ederek tarafeyn beyninde sulh ile nihayet bulduğunda; ümmet-i İslam hanesine yazılması kabil zerre miktar hayr bulabilmek bir tarafa beyhude dökülen hadsiz kanlarun dahi hesabun verebilecek ar u namus sahibi yek adet baasçı bulunabilmesi bile imkan dahilinde değül idi ey ahali vü avam kardeşlerim benüm.!
Urusya ve Çin ve Şimal-i Korea ve sair sosyalist repuplika statları dahi işbu harb esnasında;
Demediler ki işbu candüşmanumuz Amerika madem Irak arkasındadur şu halde biz dahi İran arkasında olsak gerektür çün sosyalist namusun şanındandur düşmanının düşmanına medet eyleyüp elden gelen muaveneti esirgememek.!
Böyle dimedükleri gibi şöyle diyesi oldukları dahi guvvetle muhtemeldür ey ahiler.!
“Nemize gerek canım.? Bu bir mezheb savaşıdur.! Sosyalizm evvel emirde barış dinidür.! Savaşa hayır ve yaşasın Greenpeace sosyalizm.!
Ulaa.!
İşe bak sen.!
Bidayette: “Aferin Aslan Humeyni.!Ruhsuz Dünyanın Ruhu.! Yaşa Goçum.! Dayan bre.!
Esna-yı Harbte:”Tudeh’e gazık attıydı canım.! Oh iyi oldu.! Canımıza deysin.!Amerika o kadar da kötü değil yani.!Bizi Hitler belasından Amerika gurtardıydı..Bu Humeyni de az Hitler değilmiş ha.! Durup durukene yoldaş Saddam’a sataşmak ta neyin nesiydi kardeş.?”
..
İmdüü: Allah şahittür kim; bu güya Amerikan düşmanı sosyalislerin kimisi dahi iş bu bizim memlekette bu ve buna mümasil kelamlar sarf itmekten asla imtina itmedüler.”Türkiyamız Batı’lı Moderen bir devlet oluptur ve Atatürkümüz dahi ölmedi amma yaşasaydı bile Saddam’ın yanında saf dutardı..İşbu sebebten naşi asla yobaz gerici Humeyni’den yana olamazuk.Gerçim Saddam da öyle matah bi sosyalis değildür amma nidelüm.? Eldeki malzemeynen anca bu kadar.” dediler ve her nasılsa Türkleri hiç arkadan vurmayan Acemlere karşı Türkleri daima arkadan vuran Arablar’dan yana laf yontmaktan da asla sarf-ı nazar itmemüş idiler idi minel taaccüb vel hayret mirim efendüm hususiyatlı kardeşlerüm benim.!
İsmet Hususi nam sosyalist ve en hakiki kominist İslamcı şair u müellif dahi gendünden beklenen beklentileri mehdi bekletir gibi bekletmek suretiyle cuvab virmekle yetinmiş ve hayranlarını sükutu hayale uğratmışduru ..Valdo sen niyçün burda değilsün? ayduracak sanulur iken “baldo pirincine giderkene evdeki balduzdan olmak biz Vandallara yakışmaz.!”manasına tefsiri gayet mümkün tevilata gitmesi bu hacedeki viraj alma yeteneğünün bile fevkınde olmakla bu haceye didirtmiştür: PES.!
Şöyleki;
Madema Müslüman olmanun alamet-i farikası İngiltere ve onun mahdumu Amerika ile harbitmektür şu halde İran; bilcümle adüvv-ü İslam ile harbitmek manasına gelen bu azim harbte aliyyül ala İslam ve elbette has Türk olmak şerefiyle müşerref olmak gerektüğün mütalaa lütfetmesi Bu hace-i fakir-i pür taksir tarafından bile beklenürken tam aksine İran’ı zan ve töhmet altına sokacak suskunluklarını altun belletüp; gümüşcülerin ağzınun payın virmekle iktifa edivermiştür ey aziz kaariler.!

Devam idelüm bi iznillah.!


Ve yine şu bizim radical İslamcı tesmiye idülen agresüf müselman gençlerün pek muteber bilüp hörmette gusur etmedikleri Seyyid Kutup nam tefsir u risalat sahibi rahmetli şehit alimin dahi ganına kim girdiydi sahi Çhe Guevera dostu Cemal Abdunnasır’dan başka.?.
Şedid arab ırkçısı olmaktan maada bir marifeti olmayan bu Allah düşmanını ençok kimler şakşakladıydı onu da diyiversin birileri bana.!
Ulaa.!
)”Sakarya” nam şiirin sahibi şair dahi Cemal Abdünnasıra hayır dualar idüp bu şehide söğer gibi roformist dimekle kime hizmet ittüğün bilürmüydün acep.? Ya milli görüşçü yahut milliyetçi zarf u mazrufçu nasyonal sosyalist bilinen Necip Fazıl Kısakürek nam-ve fakat dili aha böyle kısaolmayup bilaksi kürek kimin gayet uzun olan ve böylece beniminen sidik yarıştırma azminden geri durmayan
Hakeza Suriyede neler olup bittiğini bilmeyoz mu sanıyolar bu sosyalis İslamcılar da şincik kalkıp Hama Canavar Canisi oğlu Esad ibn-i Beşşar’ı sahablanmaya kalkıyorlar.?
Esgi gıta zahanlığımız olan ve arasıra mantar toplamıya gittüğümüz( bir nevi arkha bahcamız sayılan) Suriye’nin Sosyalist Baasçıları dahi müselman milletimize garşı düşmanlıkta gılobal-gıl oluyom lan bu bu tabire-gapitalis gökgörmedüklerden daha vahşiyane davrandukları gamu oyu indinde malum oluptur helbet.!
Daha düne gadder “Hatay da Hatay” duddurdukları yetmiyomuş gibi “Akıllı olun oğlum.! Din gardaşıyık.! Ayıboluyo elegüne garşı.!”dedüğümüzde “şinanay yavrum şinanay..”havaları çalıp çığırmaktan geri galmaduklaruna ; hatta bu hususta haddinden fazla bela arayup gaşunup durduklarına cümle Yerleşmiş Milletler üyeleri dahi şahit olmuşturu.!
Şimdilerdeyse ..
İsrail bizi işgal idecek Ömerika(!) da ırzımıza geçecek teraneleriyle İran’ı dahi imdada çağırmakla gendü işgallerinin ve ırza geçmelerinin üstünü örtbaas itme gayretlerine bakıncak bu ört baas çıların ne denlü gurnaz densüz dilkiler olduğun görmemek mümkün değüldür.
Pekeeyy.!
Ya şu Kırım Müselmanlarını gırıp geçirenler kimler idi le.?
Hele hele bilcümle gafgas ahalisi dahil gosgoca Ural Altay arası müselman geografiyada Allah yarattu deyüp bu vesileyle milyonlarca müselmanı gatlidenler soviyet sosyalistleriynen Çin Komonistleri değilmiydi.?
Yoksam bu sosyalist İslamcılar bu müselmanları müselmandan saymayup “yahu bunnar zaten muaviyeci yahut ümmeyyesever aptesli gapitalislerden idüler. Ellerine sağlık Stalin radıyallahu anh ve Hacı Molla Mao rızvanullahi aleyh hazretlerinin.!” diyerekten -üstüme iyilik sağlık- bir de cümle mazlumların kafir ; katillerinin dahi mücahidan-ı İslam olduklarını mı zannettirmek isteyorlar bizlere.?
Tüh.!
Allah gal u belalarını virsin de ben dahi amin dimekten geri galmayım inşallah.!
Pes.!
Hadi biz müselman idük; yobaz idük; mürteci vü gayr-ı insan idük..
Pekiyyy.!
Yahu şu Kastro mudur Kasatura mıdur nedür gasım gasım gasalup gusül abdesti almış ta güveyliğinin haggını vermiş yeni damat misali gayet devrimci sosyalist artistik pozlarınan alem-i beşeriyete popülactif polimler sataduran Cuba diktatörü yahut redaktörü veya fi tariinden kalma iki vitesli gazyağılı traktörü mü desem ../..ne desem münasibtürür../..Sosyalist hit lakin aslında esnamül sanemden cipt-i put desek daha isabet buyurmuş oluruk../..İşte bu zat ta mı müselman idi len ey ne dersek şak muteriz sosyalist İslamcı kardeşler.!?
Yoo.!
Tam aksine .!
Değül Müslümanlıktan haberdar olmak gendü mütegallibe dedelerünün dininden dahi bihakkın haberdar olmayan densüz dinsüzün teki olduğuna galıbımı aha böyle kömüşün göle abanduğu gibi basarım da cenab-ı hak dahi”efferüm len hace kulum.!” deyu sırtımı tapışlar işte böyle usul usul şiveyi şiveyi dinime imanıma şahım eyvallah.!
Neysem lafı uzatmayalım.! İş öğünme bahsine gelincek sair ademoğlundan geri kalmazuk demek istedük hepsi bu.!
İşte bu namlı mı namlı sosyalist bile bir avuccuk adada garayip denüzlerünün ta orta yerinde ;hemi de şu garayip gorsanları yokluğunda bi başına goca amerikaya-garadinni gapitalist doymazlara- gafa dutarkene;
Hamiyetperver bi lokma bi hırka sosyalist müttefikleri dahi her ne hikmetse bu yoldaşlarına hiç te öyle ahım şahım inayet ü muavenet filan eylemedüler.Değil destek; köstek olmaktan bile geri kalmadılar.!
Çün:
Bu heriflerdeki kibir ü tekebbür ü nefs ;adüvvleri gapitalistlerden bile kat be kat ekber ü ekser olup asla burunlaruydan gıl aldırmazlar meğer ki ol burunlarunda gıl dönmesi marazı hasıl olmaya.!

Hincik!
Gendü memleketünü bile umumi kerhaneye çevürmüş olduğu yitmezmiş gibi fil teaccüb bir de ol taze gızcağuzlara puro nam ruloları cıblak bacaklarunda sardurup tütün tiryakilerine aha bu tütünleri çekerkene ayni zemanda bu gızlarun terlerinü dahi çekersüz içinize de gendüyüzden giçer mest olursuz dimelerini de bi yana bırakıyom yani.!
Şimdi ../..Ve…
Eyyy.!
Siz siz olun sosyalizmi islama yakın sosyalistleri dahi müselmanlara murakıp partnerler olarak bellemeyin arkideşlee.!
Popoları sıkışınca popülizm bile yapamaz bunnaaa ve part diye bırakıp gaçuverüllee vallaaa.!
Bunnarınan duzsuz helva bile yinmez ;yinse bile asla dad virmez üçden dokuza şart olsun yemin billah yokarda Allah var o dahi şahit aha işte böylecenek böğönki hasb-ı hal dahi buldu hitam var ise eysüğüm eyleyün temam.!
Bi Dakka.!
Daha şu gariban u bi çare İfrikiyyedeki sosyalis gallaşlıkları annatmadım aha.!
Lumumba biraderimizün başından geçen serencamı dinleseniz dinine imanına söğmekten gendüyüz alamazsuz bu sosyalist nam sahtekar adalet çığırtkanlarının welleh billeh.!
Semiallah u limen hamideh ve leke zikrullahi ekber.!
Ya Allah.!
Ve..
Hatırete ../..Huda haféz../..
Ba icaze.!
Bye Bye.!
Hoşça kalın.!
Wesselam.!
“Hacı Backgraund Böyle Buyurdu Veli..”
Maasselam.!

19 ZİL KA’DE 1432 SUNDAY
Söyleyeceklerim var!

Bu yazıda yazanlara katılıyor musunuz? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Katılmadığınız, beğenmediğiniz ya da düzeltilmesi gerekiyor diye düşündüğünüz bilgiler mi içeriyor?

Yazıları yorumlayabilmek için üye olmalısınız. Neden mi? İnanıyoruz ki, yüreklerini ve düşüncelerini çekinmeden okurlarına açan yazarlarımız, yazıları hakkında fikir yürütenlerle istediklerinde diyaloğa geçebilmeliler.

Daha önceden kayıt olduysanız, burayı tıklayın.


 


İzEdebiyat yazarı olarak seçeceğiniz yazıları kendi kişisel kütüphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi kütüphanenizi oluşturmak için burayı tıklayın.

Yazarın politik olaylar ve görüşler kümesinde bulunan diğer yazıları...
Vakavirüs Yazılar 05
Deli Mektuplar - 23
Öfkeli Mektuplar - 4
O'na Mektuplar - 10
Deli Mektuplar - 24

Yazarın eleştiri ana kümesinde bulunan diğer yazıları...
Öfkeli Mektuplar - 24
Öfkeli Mektuplar - 18
Öfkeli Mektuplar - 17
Vakavirüs Yazılar 03
Öfkeli Mektuplar - 16
Vakavirüs Yazıları 02
Vakavirüs Yazıları 01
Anarşia Notları 22
Öfkeli Mektuplar - 14
Anarşia Notları 23

Yazarın diğer ana kümelerde yazmış olduğu yazılar...
Kaside - Yi Fâtıma [Şiir]
Dastan-ı Eyyam-ı Aşura [Şiir]
Hey Oğul! [Şiir]
Seyr - İ Süreyyâ Destanı [Şiir]
Tasvir - İ Fâtımâ [Şiir]
Veda Yazısı [Deneme]
Anarşia Notları 24 [İnceleme]
Öfkeli Mektuplar - 15 [İnceleme]
Öfkeli Mektuplar - 12 [İnceleme]
Öfkeli Mektuplar - 2 [İnceleme]


Veysel Menekşe kimdir?

delinin teki


yazardan son gelenler

 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2019 | © Veysel Menekşe, 2019
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.