..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Avukatlar da bir zamanlar çocuktular herhalde. -Charles Lamb
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar KütüphaneleriŞu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  


 


 

 
Arama Motoru

İzEdebiyat > Bilimsel > Felsefe > Bayram Kaya
4 Haziran 2016
Ön İttifaklı Manayı Köleci Mana İle Kıyaslama 3  
Bayram Kaya
İlahi yasa, totem meslekli girişmeler nedenel; totem alanın ve totem grubun dışında; totemden ve totem bilinçten bağımsız oluşla gerçekleşen bir boşluk devinmesidir. Bu boşluk devinmesi totem meslekleri irişmesine göre etkiyen alan gücüdür. İlah, ilahi alana göre oluşan totem temsilcilikler olmakla; totem temsilciler ilahi alana göre takdirce söylem ve kararlarda bulunanlardı. İlahı alan, totem grup temsilcisi ilahlarla doldurulacaktı. Bu bağlamda ilahi yasa olan alanla, ilahları karıitırmamak gerekir. Yapılan tüm hata ilahi yasayı ilah saymaktı.


:DAE:
Futbolda kimi kez topa gelişine göre vurulur. Köleci sistemin de kendisinden önce gelen kimi anlatımlara karşı olan tutumları da bu kabilden bir oluşmaydı. Ön ittifaklardan beri söylene gelenleriden her birinin her bir karşılığı henüz yoktur. Bu nedenle ön ittifaklar zamanında gelen kimi söylemler gelişine göre olur vurumlar yapmaları sonrasında; köleci sistem içinde karşılaşacağı zaman ve zeminin her bir sorunsalına göre onlara verilecek karşılıkla, onlar da yorumlanır olacaklardır.

Enten ve Emeş iki ayrı totem temsilcilik oluşla girişirler. Bu iki temsilcilik totem mesleği bilmekle bir meslek ürününün patent sahipliği içindedirler. Ve totem yasaya göre de birinin dokunumu içinde olan totem yiyeceği olmakla totem mesleği ürünü de diğerine yasaktır. Aşılması gereken tüm sorun budur.

Âdem’le Hava'daki anlatım bu Enten-Emeş anlatımının gelişine göre vurulmasıyla, köleci sistem içinde zamana göre ve zamanın konusuna göre anlatılan türlü türlü mana anlamalı sembolizmlere dönüşür. Hava kendi totem yiyeceğini, tabu sal yasak kapsamında olan bir başka grup temsilcisi olan Âdem’e sunmaktadır.

Dumuzi ve Enkidum de aynı mantıkı öz çerçevesi içinde zamanın evlenme olan şartları içinde İnanna'ya “evlenmek” için kendi totem yiyeceğini sunmaktadırlar. Bir sunu kapsamı içinde olan yiyecekler, "yasak totem yiyeceği" ve "ortaklaşan grup meslekli emeklerin ilahi yasa kapsamında meşru olması vardır.

Anlatım bu ön ittifakı oluşan şartların bağıntısındaki motifler içinde düşünme, edilmelidir. Evlenme köleci sistem motifidir. Bu motif ön ittifakların kutsal buluşma yaptıkları ortam içinde birbirine kendi totem yiyeceği sunmalarını sembolize eden lanı çağrışıcılarla ile birlikte sunulmaktadır.

Birbirinin totem yiyeceğini kabul eden anlayış ilahi kardeşlik kapsamında birbiriyle cinsel temas ederliğin vizesidir (izinidir). Adem Hava anlatımı süreci yasak totem yiyeceği sunma boyutuyla öznel hafızar içindeki inşaca geri beslenmece bir meşrulaşma yapmaktadır.

Bu yasak totem yiyeceğine vurgu yapan sistem geri beslenmesinden sonra Dumuzi Enkidum mücdelesinden sonra ilk kutsal buluşma yerlerindeki cinsel temalsın mana iziyle birlikte köleci miras hukuklu sistem şartları içinde evlenme sunusu olmakla rezerve edilip; sosyo özneli mana evrimine uğratılmıştır.

Kutsal buluşma yerlerindeki sunular aracılığyla yapılan ilk temasın motifi, köleci mirasla evlilik aktine çevrilip; karşılıklı sunularda evlenecek çiftlerin birbirine yüz görümlüğü türü hediyeleşmelerine dönüşmüştür. Buradaki köleci evliliğin geçmiş bekraund olan eski totem yiyecek yasağı meşrulaşması içinde evliliğin sunulmuş olmasıdır.

Bu tür anlatımların ilk kaynağı ön ittifaklardır. Bu kaynak daha sonraki zamana göre söylenmiş, kaba uyarlamalar içindedir. Eğer İnanna Dumuzi’nin sunusunu kabul ediyor Enkidum’un sunusunu kabul etmiyorsa düşünmek gerekir. Neden?

Dumuzi İnanna türü anlatımların Âdem, Hava faslı içindeki türev yansımalarından birisi de Habil, Kabil versiyonu içindeki anlatımla Habil'in sunusunun (ilahe inanna anlatımındaki gibi) Tanrı tarafından kabul edilir. Ama ne Habil'in sunusunun kabul edilesinde; ne de Kabil'in sunusunun kabul edilmemesinde; dişe dokunur bir taraf, hiç yoktur.

Siz, kendisini köleci mantıkla "kanunu kadim" saymaların öncesini bilmezseniz, anlamadığınız şeyde; kendi başınıza gelir şeylerle karşılaşan kendi denk gelme yapmalarınız içinde hikmetler bulmaya başlarsınız.

İnanna'nın tercihinde; “aynı totem yiyeceğini ortaklaşa yiyenlerin bir biriyle olan dokunma, cinsel temasta bulunma meşruiyetliklerini içeren” eski bir yasaya karşı yanıt olan takdimeci "ön ittifaklı ilahi yasa" bilinciyle seçme ayıklama yapması vardır.

İnanna seremonili motife göre; bir yanda "yiyecek yasağı olan totem yasa" var. Diğer yandan da "totem meslekli emekleri ortaklaştırıp, karşılıklı oluşla birbirleri için kendi totem meslekli ürünlerini üretir olmanın ortaklaşmasıyla günahı aşan ön ittifaklı ilahi yasa" var.

Dumuzi, inanna grubun; totem meslekli ürününe taliptir. Bu yüzden ürün değişimi için İnanna'ya sunum yapma isteğinde bulunmaktadır. İnanna, Dumuzi'nin takdim sunusunu kabul etmekle kendi grubunun; "totem mesleği olur emeklerini Dumuzi grupla ortaklaşmayı yeğlemektedir.

İnanna, Dumuzi'nin sunusunu almakla da Dumuzi grubun totem meslekli yiyeceklerini kendi grubunun da yiyeceği yapmaktadır. Ama İnanna'nın Enkidum grubunun dokunumu içinde olan çiftçilik ürünlerini kabul etmemesiyle de Enkidum grubu ürünleri; Enkidum grubu elinde İnanna grubuna ve Dumuzi ittifakına yine “eski totem yiyecek yasağı“ kapsamındadır (hükmündedir).

ittifakı gruplar, bu seremonine olan sembolik ahit imanı üzerinde karşılıklı oluşla birbirleri için kendi totem meslekli ürünlerini de üretirler. Bundan böyle, kendi totemi için yapılan mesleki üretim; ittifak ilahı için yapılmaktadır. Sosyal hafıza da ilah için yapılan üretime, totemsel mantıkla karşı olmanın pişmanlığı vardı.


Bu pişmanlık hem groteski damgalı hem de totem damgalı sosyal hafızaydı. Bu dönem günah kavramını bilmiyordu ama kişiler groteski totem düşünce nedenle başka grupların totem yiyeceğini ittifak yiyecekleri üzerinde benimsemesine karşı bir dirençle kendisinde sakınma birkorunma duygusunu hissediyordu.

İşte groteskçe totemi olan bu sakınmayı şimdiki günahtan sakınma gibi düşünüp; inanna dumuzi seromonisini de günahtan arınma gibi düşünebilirsiniz. Her bir gruba ait grup kişilerimiz, sebolik ahitler üzerinde grotekçe olur totemi duygular ortaklaşmasıyla, günahı aşan ön ittifaklı ilahi yasanın" kapsamında davranıp, Dumuzi’ye ve inanna'ya sahip çıkmaktadır.

Aynı İnanna, dışta olan kendisine yasak olan başka bir ittifakın Enkidum'larına "totem yasağı ve totem yiyecek yasağı" kapsamında kavranan bir tutumuyla davranmaktadır. Ki bu ittifakın sosyal bilincini, ittifak bilincini depolayan totem yasayla; ilahi yasayı gözeten en karakteristik hafıza kaydı olanın bir anlatımdır.

Tüm mesele İnanna’nın hangi yasaya göre davrandığıdır. İnanna hem totem yasaya göre davranıyordu. Bu nedenle İnanna ilahi yasaya göre olmayan totem yasalarda, seçme ayıklama flitresi uygulamakla, kırpmalar da yapıyordu. Hem de İnanna kendisinin ve kendi totem alanının dışınada oluşla beliren ön ittifaklı ilahi yasanın takdirine göre davranıyordu.

İlahi yasa, totem meslekli girişmeler nedenel; totem alanın ve totem grubun dışında; totemden ve totem bilinçten bağımsız oluşla gerçekleşen bir boşluk devinmesidir. Bu boşluk devinmesi totem meslekleri irişmesine göre etkiyen alan gücüdür.

İlah, ilahi alana göre oluşan totem temsilcilikler olmakla; totem temsilciler ilahi alana göre takdirce söylem ve kararlarda bulunanlardı. İlahı alan, totem grup temsilcisi ilahlarla doldurulacaktı. Bu bağlamda ilahi yasa olan alanla, ilahları karıitırmamak gerekir. Yapılan tüm hata ilahi yasayı ilah saymaktı.

İşte grupların totem bilinci dışında olmakla; grupların totem bilincinden bağımsız olan boşluk devinmeli ilahi yasanın içi totem grupların ortak takdirleyle dolacaktı. Bu bağlamla totem grupların ortak takdirleri, ilahi takdir olmaya dönüşen akisleri ile evrimsel bir oluşmaydı. İlahi yasa içindeki İlahlardılar.

İnanna totem ve ilahi yasa karakterinde olan ilahtı. İnanna bu çift karakterli kişilik tutumunu, kültürünü ve bilincini; ittifakla böylesi seçenekli durumlar içindeyken bile; ilahi alan dışındaki yasak yiyeceğe eğilim etmeden, kendi totem kişiliğini ispat etmektedir.Söyleyeceklerim var!

Bu yazıda yazanlara katılıyor musunuz? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Katılmadığınız, beğenmediğiniz ya da düzeltilmesi gerekiyor diye düşündüğünüz bilgiler mi içeriyor?

Yazıları yorumlayabilmek için üye olmalısınız. Neden mi? İnanıyoruz ki, yüreklerini ve düşüncelerini çekinmeden okurlarına açan yazarlarımız, yazıları hakkında fikir yürütenlerle istediklerinde diyaloğa geçebilmeliler.

Daha önceden kayıt olduysanız, burayı tıklayın.


 


İzEdebiyat yazarı olarak seçeceğiniz yazıları kendi kişisel kütüphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi kütüphanenizi oluşturmak için burayı tıklayın.

Yazarın felsefe kümesinde bulunan diğer yazıları...
El Bel Baal 2
İrade 1
Sosyal İlişki Toplumu Hedeflemez 2
El Baal Bel 1
Kurtuluşun Felsefesi (Açkı 2)
Sosyal İlişki Toplumu Hedeflemez 1
Özneli İzinli 1
Kurtuluşun Felsefesi (Açkı 1)
Somut Şeyler Soyut Oluyordu 2
İttifakları Seremoni Mantığına Dönüşme 1

Yazarın bilimsel ana kümesinde bulunan diğer yazıları...
Sahiplik İmanı 1
Mal mı, İnsan mı?
Mamon'du Belirme 1
İlham
Sistem 15
Osmanlıda Kısmi Bir Etkin Hafıza 20
Tarihi Olan İlahi Adalet1
Sistem 11
Müruru Zaman 7
Müruru Zaman 14

Yazarın diğer ana kümelerde yazmış olduğu yazılar...
Aslına Yüz [Şiir]
Vah ki Vah [Şiir]
İsis Dersem Çık Ereşkigal Dersem... [Şiir]
ve Leddâllîn, Amin [Şiir]
Görmez Şey [Şiir]
Dehalet [Şiir]
Tekil Tikel Tükel [Şiir]
Mavi Yare [Şiir]
Zafer Kazandım Diyenlerindir [Şiir]
Değmeyin İşte [Şiir]


Bayram Kaya kimdir?

Dünyayı yaşantılaşan çabalar içinde duygunun önemi hiç yitmezse de, payı giderek azalmaktadır. Sosyo toplum bazlı, genel bir açılımla başlayan çalışmalarım da; bilim felsefesi içinde olunma gayreti güdüldü. Bu nedenle yazıların tarisel, sosyo toplumsal evrimli ve türlü doğa bilim verileri güdülü çalışma olmasına gayret edildi. Genel felsefem içinde bir bilgi; ne kadar çok bağıntısıyla söylüyorsanız, o bilgi o kadar bilinir bilgidir.


yazardan son gelenler

 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2019 | © Bayram Kaya, 2019
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.