..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Bir önyargıyı yok etmek, atomu parçalamaktan daha zordur. -Einstein
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar KütüphaneleriŞu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  


 


 

 
Arama Motoru

İzEdebiyat > İnceleme > Toplumbilim > Cemal Zöngür
11 Aralık 2016
Devlet Yönetimleri Varken, Siyasi Partilere Neden İhtiyaç Duyulur? (3)  
Uygarlık (Sümerler) Çağında Düzen

Cemal Zöngür


Sümer Uygarlığının erkeği, Ana Tanrıçaların onayı ile yavaş yavaş devlet yönetiminde söz sahibi olmaya başlarken, diğer taraftan avlanmak, tarım araçlarındaki yenilik, resim yazılar ve heykelcilikte de büyük bir ilerleme kaydetmişti.


:GHI:


     M.Ö. 4500 yıllarından itibaren başlayan Uygarlık Çağı, her ne kadar “Yazının” icadıyla bu adı almış olsa da aynı zamanda sürekli savaşarak erkek egemenliğne giden yolun temeli de atılmış oldu. Bu bakımdan döneme verilen Uygarlık adı her zaman tartışma konusudur.
Sanatsal ve bilgilenme çağını başlatan bu mantık, diğer taraftan erkek egemenliğinin hanedanlığı için, savaş tekniklerini de geliştirmiştir. Böylece toplumların kan ve gözyaşı içerisinde uygarca yaşadığını iddia etmesi, ne kadar Uygarlıktır? Onun için neye göre uygarlık, neye göre ilkellik mantığının gerçek cevabı hâlâ verilmiş değildir.
Tarım (Neolitik) Çağının gelişip tam olgunlaşmasıyla birlikte, toprak tarımı ve hayvancılık başta olmak üzere aile, toplum düzeni, devletleşme ve el sanatlarında tahmin edilmeyecek düzeyde büyük bir ilerleme sağlanmıştı. Bu gelişme erkeklerden çok kadının yükünü daha fazla ağırlaştırmakta idi.
Çünkü kadın hem ev, aile, çocukların bakımı ve eğitiminin yanında, devlet ve toplum düzenini de birlikte yürütüyordu. Kadının bu görevlerinin yanında bir de kadınlık doğasından gelen aylık rahatsızlıkları, her geçen gün işleri içinden çıkılmaz bir hâlâ sokmuştur.
Kadınlar; giderek karmaşa haline dönüşen yönetim yapısıyla ilgili tek çare olarak, erkek kardeşlerini ve eşlerini bazı yönetim alanlarında görevlendirerek, mevcut durumun çözümünü geliştirmeye çalışmışlardır.
Anılan çağda teorik bilgi açısından kadınlar, erkeklere oranla daha ileri bir bilgi sahibi iken, erkekler ise avlanma ve koruma amaçlı savaş tekniklerinin yanında, zaman ve güç gerektiren el sanatlarını da geliştirmekte idiler.
Sümer Uygarlığının erkeği, Ana Tanrıçaların onayı ile yavaş yavaş devlet yönetiminde söz sahibi olmaya başlarken, diğer taraftan avlanmak, tarım araçlarındaki yenilik, resim yazılar ve heykelcilikte de büyük bir ilerleme kaydetmişti.
Bilindiği gibi dünyanın her kıtasında ilkyazı sistemi, hayvan figürleri başta olmak üzere güneş, yıldız, insan ve doğayı yansıtmakta idi. Bunun Ağaç (Papirus) yapraklarına ve hayvan derileri üzerine yazılmaya başlanmasıyla, ticaret başta olmak üzere bir yerden başka bir yere iletişim amacıyla mektup şeklinde daha büyük bir önem kazanmış oldu.
Ve yazının çizgi şekline dönüşmesiyle birlikte, sanatsal hayranlık yaratan Heykelcilik hem beden hem de beyin gücüne dayanması neticesinde, bu iş daha çok erkelerin meslekleri haline dönüşmüştür.
Tüm bunların yanında erkeğin ticaret, devlet yönetimi ve koruma (Savaş) alanlarında söz sahibi olması, erkeğin kadının yanında Kral Tanrılığa yükselmesinin yolunu açmış oldu.
İfade edilen gelişmeler sonucunda, Kral Tanrılar toplumun yönetim, idare ve sevkinden sorumlu olmalarına rağmen, yapacakları her işin toplum tarafından kabul edilmesi için, uzun süreler Ana Tanrıça kadınların onayını alarak devam ettirilmiştir. Bu dönemi en iyi şekilde ifade eden şu örnekler çok kıymetli kaynaklardır.
Sümerlerle başlayan Tanrı Kralcılık, toplumun kendilerine güvenip itibar etmesi için, eskiden beri adalet ve hakkaniyetin temsilcisi olan Ana Tanrıçalardan Kibele, Themis, Demeter, Aşnan, Aşaret, İsis, İnnanna, Tiamat, İştar, Hothar, Eros, Hera, Afrodit ve Hindistanlı doğum Tanrıçası Togors gibi binlercesi, Kral Tanrıların yardımcıları olarak yer almışlardır.
Uygarlık Çağından itibaren, yeni toplum ve devlet yönetimlerinde fiili olarak erkekler, Kral Tanrı olarak ön planda olmalarına rağmen, yine de Ana Tanrıçaların varlığı şu tarihlere kadar devam etmiştir.
Mısır, Mezopotamya, Anadolu ve Ortadoğu’da M.Ö.1500 yıllarından itibaren Hz. İbrahim’in Gök Tanrı adıyla ortaya çıkması, kadınların ve erkeklerin tanrılıklarının sonunu işaret etmiştir.
Ve ikinci bir önemli tarihsel dönem, M.Ö. 700 ile miladi yılların başlangıcına kadar Yunanistan, (Helen Uygarlığı) Avrupa, Amerika ve Hindistan gibi diğer bölgelerde ise Ana Tanrıçalığın devam ettiği görülmektedir.
Belirtilen bölgede, Kral Tanrıcılık devlet ya da hanedanlıkların halk üzerinde uygulamış oldukları olumlu ve olumsuz tarihsel olayları şu şekilde özetleyebiliriz.
Sümer, Babil, Asur, Mısır, Nemrut ve Roma Krallıklarına dayanan erkek egemen yapı, devlet ve toplum yönetimine hâkim olmasıyla, kadınlar her geçen gün biraz daha geri plana itilmişlerdir. Bu itilmeyle kadınların sorumluluğunda olan işlerse, ev içerisinde ya da çevresinde yapılabilen dokuma, bahçecilik, çocukların bakımı, eğitimi, yemek, temizlik vb. olmuştur.
Diğer birtakım kadınlar ise, Kral Tanrıların istekleri doğrultusunda bazı noktalarda Kralların yardımcıları olarak devam etmiş olsalar da, her geçen gün kadının eve kapanması hızlı bir şekilde sürmüştür.
Tüm yaşananlardan da anlaşılacağı gibi, Kral Tanrıcılık toplum ve devlet yönetimi demek, insanları köleleştirerek ve hayvan derecesine indirip, tüm iş ve hizmetlerde çalıştırmak demekti. Bu da erkek egemenlikli toplumsal ve devlet yönetiminde sınırsız mal, mülk, köle, cariye, servet ve saraylara sahip olmak anlamına gelmektedir.
Bir erkek, ifade edilen bu yaşama sahip olabilmesi için savaş tekniğini ya kendisi çok iyi bilmesi gerekirdi veya en iyi şekilde savaşacak askerler kullanarak mümkündü.
Modern çağın ilk adımı olan erkek egemen bu yapı, ilkönce yakın çevresinden başlamak üzere, diğer devlet ve kıtalara savaş açarak elde etmiş olduğu başarıyla hem hükümranlığını ilan etmiştir hem de sınırsız servetlere el koyulmuştur.
Uygarlık tarihiyle birlikte savaşmadan servetlere sahip olan ne bir Kral ne de başka bir devlet ve toplum yöneticisi görülmüş değildir. Demek ki, sınırsız servet ve egemenliğin temeli savaş ve zalim kârlığa dayanmaktadır.
İşte Erkek egemenlikli bu toplumsal ve devlet yönetimlerinin insanlık üzerinde estirmiş oldukları alçakça politikalar yüzünden, insanlar yaşayamayacak duruma gelip isyanı başlatmışlardır.
Denilebilir ki, ilk isyan, M.Ö. 1500’li yıllarından itibaren, Hz. İbrahim’in Gök Tanrıcılık adıyla çıkması büyük bir devrim niteliğindedir. Ve böylece Kral Tanrıcılık yavaş yavaş yok olmaya başlarken, bunların yerini Tek Tanrılı (Monoteist) dinler almıştır.
Daha sonraları Hz. İbrahim’in yolundan gitmeye çalışan Hz. Musa, M.Ö. 50’li yıllarından itibaren, Gök Tanrının yerdeki temsilcisi olarak kendisini Peygamber ilan edip, Tanrı Krallıkların sonunun gelmesine vesile olmuştur.
Tek tanrılı dinlerin toplumlar üzerinde göstermiş oldukları etkilerden de anlaşılacağı gibi, artık dini siyasi politik mezhepler veya tarikat şeklindeki oluşumlar başlamış oldular.
Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed’in tek tanrıcılık dini politikaları her ne kadar insanlığı kurtarmak adıyla çıkmış olsalar da, toplumun tüm damarlarına yayılmış erkek egemen anlayış, ne hazindir ki, bu dini yapılarda da hükmünü sürmüştür.
Adı geçen her üç tek tanrılı dinlerin egemenliğinde bulunan tüm bölge ve toplumlar da Allah adına savaşmak için insan kellerinden kaleler yapılması, bu dinlerin, kendilerinden önceki Kral Tanrıların uygulamalarına şükrettirecek nitelikte gerçekleşmiştir.
Genelde Ortadoğu Afrika ve Avrupa’nın büyük bir bölümünde, tek tanrılı politikalar bu şekilde devam ederken, Mezopotamya, Helen, (Yunan) Anadolu ve
Hindistan’da, Materyalist felsefeye sahip olan Dualist dini ve siyasi politikalar, tek tanrılı dini diktatörlüklere karşı büyük bir mücadeleler vermişlerdir.
Bu Materyalist felsefi düşünceye sahip olan dinlerden İndra Mitra, (Güneş Tanrı) Zerdüştlük, Şamanizm, Şintoizm, Taoculuk, Budizm ve Konfüçyüs vb. sayabiliriz.
Diğer taraftan Yunanistan’da modern felsefecilerden Aritolelas, Sokrat, Demokritos, Platon Staocular ve Kinitos’lar tarafından çağdaş ve modern demokrasinin temeli olan Laik, Seküler ve Eşitlikçi “Öz Yönetim” şeklindeki şehir demokrasilerinin başlatılmış olması, erkek egemenlikli dönemde ortaya çıkan en iyi siyasi düşüncelerdir.
Anılan dönemin modern ve çağdaş yaşam ilkeleri, erkek ve kadın eşitliği başta olmak üzere, köleciliğin ortadan kaldırılmasını, her insana, insanca bakmayı öğretmeyi temel almışlardır. İşte çağın en büyük muhalif siyasi düşünceleri ve demokrat partileri bu felsefeciler sayesinde ortaya çıkmaya başlamıştır.
Çağdaş Yunan demokratik anlayışı her geçen gün etkisini göstermesi neticesinde, miladi 1500 yıllarından itibaren Yahudilik ve Hıristiyanlık dinleri, kendi içerisinde reformlar yapmak zorunda kalmışlardır.
Böylece her iki dini anlayış, toplum ve devlet yönetimlerindeki tüm yetkilerinden vaz geçip “Laik, Seküler ve Demokratik” toplumsal yönetimleri kabul etmişlerdir.
1500 yıllarından itibaren Avrupa ve diğer batılı ülkelerde yapılan “Reform ve Rönesanslar” doğrultusunda, Avrupa da modern siyasi partilerin ortaya çıkması ve yine modern kapitalist demokrasinin de buralarda yaşanması en açık örneklerdir.
Tek tanrılı İslam dininin yaşatıldığı tüm ülkelerde ise, Orta çağ mantığını geride bırakacak dini despot yönetimler hâlâ İslam’da reform yapmayı reddettikleri için, ırmaklar gibi kanlar akmaya devam etmektedir.
Anılan Müslüman ülkelerde, bazı istisnaların dışında sözde muhalefet amacıyla ortaya çıkan siyasi partilerin hemen hemen tümü, mevcut despot devlet yönetim otoritelerini aynı şekilde sahiplenmeye devam etmektedirler. Bu yüzünden Müslüman ülkelerde demokrasi hâlâ hayalden başka bir anlam ifade etmemektedir.
Gelecek bölümde modern kapitalist batılı demokrasilerle birlikte, demokrasiye bir türlü adım atmamış diğer ülkelerin devlet yönetimlerini ve siyasi partilerin nasıl bir işleve sahip olduklarını incelemesini sürdüreceğiz.


Cemal Zöngür
Söyleyeceklerim var!

Bu yazıda yazanlara katılıyor musunuz? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Katılmadığınız, beğenmediğiniz ya da düzeltilmesi gerekiyor diye düşündüğünüz bilgiler mi içeriyor?

Yazıları yorumlayabilmek için üye olmalısınız. Neden mi? İnanıyoruz ki, yüreklerini ve düşüncelerini çekinmeden okurlarına açan yazarlarımız, yazıları hakkında fikir yürütenlerle istediklerinde diyaloğa geçebilmeliler.

Daha önceden kayıt olduysanız, burayı tıklayın.


 


İzEdebiyat yazarı olarak seçeceğiniz yazıları kendi kişisel kütüphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi kütüphanenizi oluşturmak için burayı tıklayın.

Yazarın toplumbilim kümesinde bulunan diğer yazıları...
Avrupa'daki Türklerin Yaşamı ve Dünyaya Bakışları
Hacı Bektaşı Veli Kimdir?
Lider Kimdir; Bir Lidere Sonsuza Kadar Nasıl Güvenilir?
Kadın Cinayetleri ve Trafik Kazaları Neden Önlenemiyor?
Halep'in Düşmesi ve Türkiye'nin Geleceği
Devlet Yönetimleri Varken, Siyasi Partilere Neden İhtiyaç Duyulur? (5)
Devlet Yönetimleri Varken, Siyasi Partilere Neden İhtiyaç Duyulur? (4)
Devlet Yönetimleri Varken, Siyasi Partilere Neden İhtiyaç Duyulur? (2)
Devlet Yönetimleri Varken, Siyasi Partilere Neden İhtiyaç Duyulur? (1)
Gerçekten Biz İnsan Mıyız? - 4 -

Yazarın İnceleme ana kümesinde bulunan diğer yazıları...
Türkler Şamanist mi Kalsaydı?
Şii Fars ve Araplara Neden Alevi Denilmektedir?
Türkiye Siyasetini Tıkayan Etkenker (Araştırma Yazısı)
15 Temmuz 2016 Darbesinin Esas Planlayıcısı Kimdir?
Müslüman Türklerin Kurtuluş Savaşı Hikayesi ve Temelsizliği
Türkiye Sosyalistleri ve Burjuvazi Artık Konuşmasın (1)
Gelin Siyasal İslam'ı Birlikte Tartışalım
Türkiye'nin Temelsiz Siyaseti ve Carablus Çıkmazı
Sosyal Medya Kültürü ve Türkiye
Amerika, Suriye'den Neden Çekildi?

Yazarın diğer ana kümelerde yazmış olduğu yazılar...
Tbmm'de Yedi Maddelik Anayasa Değişikliği Neyi Çözer? [Deneme]
Lider mi Toplumu Şekillendirir; Toplum Mu Lideri? [Deneme]
Hz. Ali ve Ehlibeyt Alevi Midir? [Deneme]
Dinlerin Doğuşu ve İslam'ın Gerçek Özü (3) [Deneme]
İşte Türkiye'nin Yaşam Kalitesi ve Mutluluk Karnesi..! [Deneme]
Dinlerin Doğuşu ve İslam'ın Gerçek Özü (1) [Deneme]
Dinlerin Doğuşu ve İslam'ın Gerçek Özü (2) [Deneme]
İslamiyet Yeniliğe Açık Bir Din Midir? [Deneme]
"Türkleri Yeniden Tanımak" Araştırma Kitabımı Yazma Nedenim : [Deneme]
Bir Toplum Hak Ettiği Şekilde Yönetilir [Eleştiri]


Cemal Zöngür kimdir?

Ben Cemal Zöngür, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunuyum. Sosyoloji, Tarih ve Siyaset üzerine araştırmalar yapmaktayım. Yayınlanmış bir kitabımın dışında çeşitli gazetelerde yüzden fazla makalelerimde yayınlanmıştır. Ve iki kitap dosyam yayına hazır durumdadır.

Etkilendiği Yazarlar:
Tam bağımsız Tarih ve Siyaset üzerine yazan her Yazar


yazardan son gelenler

 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2019 | © Cemal Zöngür, 2019
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.