..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Bir dost nedir? Öteki ben. -Zenon
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar KütüphaneleriŞu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  


 


 

 
Arama Motoru

İzEdebiyat > Bilimsel > Felsefe > Bayram Kaya
12 Eylül 2018
Sistem 13  
Bayram Kaya
Kişi enerji eksiklik (boşalmış) ve boşalmış oluşun boşalana özlemi olanı stresli yüküyle belirmiş ise kişi çevreyle girişir. Kişi boşalan yer eksikliği olan yükle tamamlanmakla, eksiklik dolmaktadır. Kişi o girdiye karşı kapanma tepkisi ortaya koyar.


:ABJ:
İşte bütün oluşmalar patlayan tekillikteki temadan doğumları ile kendi evrenleri içindeki yeni ve eksikli temadan doğumlarıydı. Temadan kopan temaya göre her bir parça ve görece durumlarıyla kategorize olucu kalıp imgeler, dalga ve parçacıklardan oluşan ikili bağ (sinaps) ilişkisi ile de özneler dünyasının oluşmasıydı. Görece parça ilişkiler temalı anlam dolambaçlı yolların girişmeleri içinde var oluştu. Bu dolambaçlı oluş kendisini çağıran eksikliği tamamlamak isteyen tamamlanamamaydı

Eksenli bir oluşmayı veren inşanın içinde merkez eksenle, eksen çevresinde süpürdüğü alan içinde, eksenin etki yaptığı yarıçaplar, eksenin alan etkisi olan yerlerdi. Kişi merkezli eksen kişisi bencillik olan korunumun yasasıydı. Kişiler girişmeli sosyo toplumun merkez ekseni kolektif bilinç, kolektif bencillik kolektif güç, kolektif yasa vs. olan kolektifin çekim ve ortak paydayı oluşan ağırlık merkezi olmakla kişinin dışındaydı.

Kişiler kendi bencilliklerinin karşılanmasını ortak payda yaptı. Ortak payda merkez eksendi. Merkez eksenin içindeydi. Kişiler dıştan enerji girdili eksikliği ile merkezin belirlediği alan içinde ortak paydalı yük ve yüklenmeye yönelik duyarlılıkları nedenle adeta alanın yüklü element er parçacıkları gibi de davranırlar. Merkezi alan etkisi olan yarıçap içinde eksenin alan etkisi kişinin yük hareketinin fazlasını oluşacak itme çekme hareketini ortaya koyar. Kişideki istek ve isteksizlik yük uçlarını belirleyen kutuplaşma oluştur.

Kişi isteğinin (hazının) ve isteksizlik olan (eleminin) ikili belirimiyle yüklü olan kutuplaşmadır. Merkezin kolektif kutupla oluş büyüklüğü karşısında kişideki kutup hareketi girişmesi çekme itme hareketini ortaya koyar. Bu girişme kişi belirlenimle olan yüklerin doğrusal hareketle eylem içinde olmasının girişmesiyle merkeze düşmeyen merkezden kaçamayan burgaç hareketlerinin kontrolüne dönüşür.

Eksen merkezinin meşruiyetleri alan içinin doğrusal (lineer) hareketlerini oluşacaktır. Bu nedenle merkezin baskı basınç etkisinden kaçınan kişisel isteksizlik eğilimleriyle kişideki istek olan ikili ve zıt belirimle olan bu uçlar merkezin referans yükleri olan uçları tarafından çekilip itilecektirler.

Kişide merkeze doğru, referansa doğru olan istek eğilimler merkez tarafından çekilecektir. Karşılanma olacaktır. Referansa göre olmayan örneğin doygunluk merkez referansının diğer ucu ile itilecektir. Bu sürekli çekme itmeye dönüşen eylem parçacık üzerinde bir dönme burgaç hareketidir.

Burgaç hareketi doğrusal hareketli ikinci bir girişme katılımın geometrisi ile merkez kaç dediğimiz hareketlerin uyumuna boyun eğer. Bu boyun eğiş içinde merkezdeki çekme hareketi o yüklü element eri ne merkeze düşürür ne merkezin itmesi nedenle yük element er merkezin çekim alanı içinde kaçıp kurtulabilirdi.

Merkez eksenin referans yük değerleriyle, kişinin kendi eğilimleri olan istek ve kaçınma (isteksizlik) eğilimleri girişmesi nedenle artık ortam gerilimlidir. Bu gerilim sisteme katılan her bir elemana ya da element er yüke etki eder. Sistem, işlev kuantum bağ enerjisi durumuyla kişilerin eğim istenci olarak dengededir. Bu durumdaki aktif değerler kendi eşik durumlarıyla bağlı olmakla kendi potansiyel enerji davranışlarına dönüşür. Denge tepkisizliği oluşur. İşte durumlar sistemin dışa yönelimli olma halidir.

Bir durum sırf bu denge durumda bile bağ enerjisini ayakta tutması için dıştan enerji girdisi gereklidir. Kuantum dengeyi korumaya yönelik bu dirence atalet kuvveti denir. Duran bir arabadaki potansiyel enerjinin, kinetik (hareket) enerjisine dönüşme belirimi ile aynı aracın hareket halindeyken kinetik enerjisine dönüşme belirimi içinde olma olanakları aynı değildir.

Her bir burgaç eylemi içindeki ve burgaç eylemi dışındaki zıt kuvvetlerle olan fren ve sürtünme türü çarpışma hareketleriyle, eylemli olanlardan kiminin hızının artması, kiminin hızının azalması durumları ile eylemliler dengeyi koruyucu atalet dirençlerini de ortaya korlar. Yani sistemin potansiyel oluşu bu tür enerji çevrimli görece durumları ortaya koymanın türlü enerji çevrim durumlarıyla belirmesidir.

Fren etkisi ve çarpışmalarla hız alan, hızını azaltan bir element er ile element erin merkez arasındaki bağ enerjisinin düzey aralıkları bozulur. Element er kişi olması gereken denge içindeki yerine göre durumunu daha ilerde ya da daha geride olmaya terk edeceği yerde atalet direnci denen kuvveti ortaya çıkarır.

Yani bir element, bulunduğu yere göre görece potansiyel durumlarını değişirler. Bulunulan yere göre potansiyel durumun değişmesiyle potansiyel durum içinde değişmeye karşı gösterilen bir başka zıt direncin olmasındaki fark enerji kuvvet kadar bir kuvvet alan içinde atalet direncini ortaya çıkarır.

Kişi içindeki örgütsel bağı oluşan tek tek her bir elementle değil, kişi dış dünyaya karşı kendisiyle bir ifadedir.

Çevrimin etkisiyle gerilen merkez çevresi içinde bulunan element erler kendi yönelimlerine göre bir yararlanış ortaya koymakla bu alan efektine karşı kendi üzerlerinde bir etki tepkiyi ortaya koyacaktır. Merkez ve çevresi kolektif üreten ilişkiler bilinci olan yönetimin gücüdür. Merkez çevreli gerilim alanları kolektif olan her bir iş dalıdır (sektörlerdir). Element erler de merkez ve çevresindeki birçok gerilimler içinde olan kişilerdir.

Tekillikten kopan eksiği ile evrenimizi oluşan enerji de tekilliğin paçası olan bölümü kadarla tekillikten ayrılmanın ayrılık yükü ile polarmalıdır. Evren içinde bu polarma parçalar her bir niceli bir kuantum durumlarla, kuantum parçalar olmakla ikinci eksikli yapısıyla ikinci bir eksikli yapının yük kuantum durum kutuplaşmasıdırlar. Yani birbirlerine karşı olam durum içindeki olay yüzlerin belirmesidirler.

Kişi evrensel oluştan kopan eksikli yalıtıma yapısından ötürü evrensel çevreye yönelimlidir. Kişiler çevreye yönelim içinde olmakla çevre çekim merkezidir. Kişi yalıtımlı iç alanın kendi korunması içinde kendisini çevreden ayırmakla çevrenin baskı ve basıncına karşı koyan baskı ve basıncı iten bir tepkidir.

Bu ikili diyalektik oluşma hem kişideki eksiklik nedenle kişiyi eksilterek çevreye yönelten yükün çevre tarafından eksiğine doğru çekilmesidir. Kişi eksiği ile kendisini bilen yalıtımlı enerji çevrimli bencil düzen ilkesiydi. Özne kişi eksiğin daha fazlası olan çevredeki baskı ve basınçlar nedenle hem de çevrenin eksik olandan daha fazlası olan kısma karşı dirençle olan bir tepkiydi

Kişi çevrenin etkisine karşı hem çekimle hem tepki iledir. Görece olan bu iki zıt durum diyalektik bir girişmeydi. Kişi bu diyalektik içinde mekanik bir çekme itmeden daha fazlası olan birleşme ayrılma süreçlerini ortaya koyar. İnsanın baltalı ilah hali işte bu diyalektik içinde belirimle olmanın bir sonucudur.

İnsanlar çekme itme tarzı mekanik sürecinin sağlama koşullarını öznel insan; aynı mekanik kural içinde kendi öznesini plastik bir seçme ayıklama kuralı yapan sosyo toplumsa özneli diyalektik süreçleriyle aşmıştır. Kolektif güç, özne toplum; toplum özne oluşumlu diyalektik yüke göre tepki ve girişme ortaya koyar.

Kişi enerji eksiklik (boşalmış) ve boşalmış oluşun boşalana özlemi olanı stresli yüküyle belirmiş ise kişi çevreyle girişir. Kişi boşalan yer eksikliği olan yükle tamamlanmakla, eksiklik dolmaktadır. Kişi o girdiye karşı kapanma tepkisi ortaya koyar.

Sağlamasını üreten toplum üzerinde yapan kişi toplumla üreten kolektife bağ enerjisini (bağ enerjisi içindeki bilgi yönelim kuvvetiyle) sizi sisteme ve sistemin merkezine bağlı kalmağa zorlar.

Her varoluş ister bilinçli ve bilinçsiz pasif eylemle, ister bilinçli bilinçsiz aktif eylemle olmakla doğaya karşı yönelimle bir etkileşim halindedir. Aktif yönelim en etkileşme olan o şeyin ortamda olup olmaması az ya da çok olması, sizin en az dış dünya ile belirlenmiş olmanız yörede çok olan etkinin baskı ve basıncına bir sınırlama bir direnç olur.

Yine aktif yönelicilerin bir kaynağa ulaşmaları da başka bir zorluk ve direncin özelliği de eylem konusu olmaktadır. Bu tür etkileşmeler kişinin doğadaki çoklu yapı alan gerilimli çatışması içinde, doğadan gelen belli bir dirençle belli bir toplam zorlukla karşılaşması nedenle var demektir. Kişilerin özneli amaç birliğinden çok çok daha önce etkin doğada kuantum durumların, kuantum durumlarıyla atomlarda, moleküllerde birleşme ya da sentez yapmanın, organize olmanın ayrılma türü birleşme iş birliği ya da görev dağılımları vardır.Söyleyeceklerim var!

Bu yazıda yazanlara katılıyor musunuz? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Katılmadığınız, beğenmediğiniz ya da düzeltilmesi gerekiyor diye düşündüğünüz bilgiler mi içeriyor?

Yazıları yorumlayabilmek için üye olmalısınız. Neden mi? İnanıyoruz ki, yüreklerini ve düşüncelerini çekinmeden okurlarına açan yazarlarımız, yazıları hakkında fikir yürütenlerle istediklerinde diyaloğa geçebilmeliler.

Daha önceden kayıt olduysanız, burayı tıklayın.


 


İzEdebiyat yazarı olarak seçeceğiniz yazıları kendi kişisel kütüphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi kütüphanenizi oluşturmak için burayı tıklayın.

Yazarın felsefe kümesinde bulunan diğer yazıları...
El Bel Baal 2
İrade 1
Sosyal İlişki Toplumu Hedeflemez 2
El Baal Bel 1
Kurtuluşun Felsefesi (Açkı 2)
Sosyal İlişki Toplumu Hedeflemez 1
Özneli İzinli 1
Kurtuluşun Felsefesi (Açkı 1)
Somut Şeyler Soyut Oluyordu 2
İttifakları Seremoni Mantığına Dönüşme 1

Yazarın bilimsel ana kümesinde bulunan diğer yazıları...
Sahiplik İmanı 1
Mal mı, İnsan mı?
Mamon'du Belirme 1
İlham
Sistem 15
Osmanlıda Kısmi Bir Etkin Hafıza 20
Tarihi Olan İlahi Adalet1
Sistem 11
Müruru Zaman 7
Müruru Zaman 14

Yazarın diğer ana kümelerde yazmış olduğu yazılar...
Aslına Yüz [Şiir]
Vah ki Vah [Şiir]
İsis Dersem Çık Ereşkigal Dersem... [Şiir]
ve Leddâllîn, Amin [Şiir]
Görmez Şey [Şiir]
Dehalet [Şiir]
Tekil Tikel Tükel [Şiir]
Mavi Yare [Şiir]
Zafer Kazandım Diyenlerindir [Şiir]
Değmeyin İşte [Şiir]


Bayram Kaya kimdir?

Dünyayı yaşantılaşan çabalar içinde duygunun önemi hiç yitmezse de, payı giderek azalmaktadır. Sosyo toplum bazlı, genel bir açılımla başlayan çalışmalarım da; bilim felsefesi içinde olunma gayreti güdüldü. Bu nedenle yazıların tarisel, sosyo toplumsal evrimli ve türlü doğa bilim verileri güdülü çalışma olmasına gayret edildi. Genel felsefem içinde bir bilgi; ne kadar çok bağıntısıyla söylüyorsanız, o bilgi o kadar bilinir bilgidir.


yazardan son gelenler

 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2019 | © Bayram Kaya, 2019
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.