..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
"Denemeler"de gördüğüm şeyi Montaigne'de değil, kendimde buluyorum. -Pascal
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar KütüphaneleriŞu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  


 


 

 
Arama Motoru

İzEdebiyat > Bilimsel > Felsefe > Cemal Zöngür
10 Aralık 2018
Felsefe, Modernite, Modernlik ve Yaşam  
Bilgi ve Kültürden Korkan İnsanlar, Din ve Tanrıyla Avunurlar.

Cemal Zöngür


Erkeklerin takım elbise kravatlı olması ve kadınların saçını başını açıp etek ve pantolon giymesi hiçbir topum için bilimsel buluş olarak görülemez görülmemiştir de. Giyim ve kuşamın bugüne kadar kişi ya da toplumun düşüncesinde en ufak bir değişiklik yarattığını kim gösterebilir?


:AGJ:

Felsefe; evren, dünya, canlı ve cansız varlıkları araştırıp inceleyen bilimsel düşünce demektir. İnsanlık var olduğu günden bu zamana kadar, özellikle insan yaşamına her zaman iki felsefi yapı yön vermiştir. Bunlardan birisi Metafizik, diğeri Materyalizmdir.

Metafizik İdealist Düşünmek; insanın düşünce ve iradesini hiçe sayan, en büyük güç olduğuna inanılan tanrıcılığa bağlılıktır. Ve bu mantık bilimsel araştırmaların tanrıya şirk koşmak olduğunu ileri sürerek, her türlü bilimsel gelişmeye düşmanca bakan anlayıştan ibarettir.

Materyalist Felsefi Düşünce; evren, dünya, canlı ve cansız varlıkları inceleyen, insan bilgisine büyük değer veren bilimsel düşünce bütünüdür. İşte modernite ve modernizm, materyalist felsefenin bir icadı olup, insan yaşamını değiştiren bilimsel devrimlerin adıdır.

Toplum ve bireyin temel yaşam dayanakları olan dil, din, düşünce, siyaset, ekonomi ve teknik araçlarda yaratılan devrimler ile, ilkel yaşam arasındaki temel fark, modernite aracılığıyla bilince çıkarılmıştır. Moderniteden hareketle türetilen Modernizm, 16.yüzyılda Avrupalılar tarafından var edildi. Bunun gelişmesini sağlayan felsefeci ve bilim insanlarından Anthony Giddens, Karl Marx, Max Weber ve Emile Durkheim önde gelen isimlerden sadece bir kaçıdır. Modernite ve Modernizm Fransızca kökenli olup çağdaş ve yenilik demektir. Çağdaşlık ve yeniliklerin modernlik olabilmesi için, her şeyden önce bilimsel felsefi düşünceye dayanması gerekir. Bu da Materyalist felsefeden başka bir düşünceyle mümkün değildir.

Materyalist felsefeyi kabul etmeyip, metafizik düşünceye göre yaşayan toplumların modernlikleri, sahtekarlık veya taklitçiliktir. Taklitçilik gelişmemiş, akıl yürütemeyen, gördüğünü tekrarlayan zeka darlığı demektir. Bu yapı doğru olanı da yozlaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Metafizik düşünceye sürekli bağlı kalan toplumlar, modern olamayacakları gibi modern görünenlerse çağ dışı, geri, cahil ve sadece dış görünümle yetinen topluluklardır. İdealizmin ilklerini uygulayan bütün toplumlar sağlık ve eğitim başta olmak üzere, diğer modern teknik araçların hiçbirisinin üretemiyorlar. Her türlü araç ve gereci başkalarından satın alırlarken, bazı yedek parçaları üretmekle yetinirler.

Modernizme karşı çıkıp, yan veya montaj sanayi üretimine dayalı ülkeler, esasında bağımsız da değildirler. Çünkü yaşamın temel kaynaklarına cevap olacak araç ve bilimsel metoda sahip olmadıkları için sürekli birilerine bağımlı yaşarlar. İdealizme sarılıp her türlü araç ve tekniği dışarıdan aldıkları halde, bağımsız ve modern olduğunu söyleyen yalancı ülkelerden birisi Türkiye'dir. Türkiye'nin durumu bu noktada olduğuna göre, diğer idealist ülkelerin daha rezil bir durumda olduklarını rahatlıkla ifade edebiliriz.

Diğer taraftan materyalist bilimsel yapıyı kabul edip kavramış toplumlar, çağın gelişimine en uygun ilerlemeyi sürdürdükleri için, en az sorunla yaşarlar. Zaman zaman ortaya çıkan büyük sorunlarını dahi kolayca çözme imkanına sahip olduklarını bütün dünya biliyor. Yaşanan gerçeklerden anlaşılacağı gibi modern olmak isteyen kişi, toplum ve devletler; “Diyalektik Materyalist Felsefenin” Evrim Teorisine inanıp bu çerçevede hareket etmeleri şarttır. Çünkü Evrim; her şeyin neden ve nasıl değiştiğini sorgulayıp bilimsel sonuca oturtmaktır.

Bilimsellik ise; insanın bilinç yapısı ve eğitim başta olmak üzere, sosyal yaşamında engel teşkil eden ne varsa hepsini atmakla işe başlar. Bunların yerine mantık ve bilim çerçevesinde daha kolay, yeni teknik araç ve sistemler icat edilerek gerçekleştirilir. Geçmişte ve günümüzde icat edilen modern yaşamın ilkelerinden seküler, laik, demokratik ve özgür düşünme biçimi, Materyalist felsefecilerin bir icadı. Buna rağmen modernizmi moda adıyla yozlaştıranlar içerisinde yine, idealistler en önde gelenlerdir.

Modernite ve modernizm, materyalist felsefi düşünceyle böyle bir gerçekliğe sahipken, metafizikçi İslam'a bağlı Türkiye gibi devletler, modernizmden ne anlamaktadırlar? Bizim açımızdan burası daha büyük bir önem taşıyor. Türkiye toplumunun modernizm adına bilim dışı yaşadığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin (T.C.) temel ilkeleri ve mevcut Anayasa net bir şekilde gösteriyor. İstisnaların dışında, toplu yaşayan insanların düşünce, yaşam ve dünyaya bakışlarını, devlet yönetimlerinin sahip oldukları felsefeye bağlı eğitim sistemi belirler. Türkiye Cumhuriyeti'nin felsefesi metafizik idealizm olduğuna göre, devrim olarak topluma öğretilen her şey yalan ve şovdan ibarettir. Bunun analizinini şu örneklerle yapabiliriz.

Cumhuriyet veya Atatürk ilkelerine göre oluşturulan Anayasa, Metafizik İslami düşüncenin açık özetidir. İslami metafizik toplumların modernliği, dinleri gereği hep yüzeysel, giyim ve dış görünüme dayanan talikçilikten ibarettir. Bu anlayışın bilimsel düşünceyle uzaktan veya yakında bir bağlantısı bulunmuyor. Hiçbir şekilde buna modernizm denilemeyeceği gibi, metafizik İslami düşünce her zaman modernizme zıt ve karşıdır. İlkel, işlerliği çoktan bitmiş bazı uygulamalar sayılmazsa, taklitçi idealizmin en ufak bir yeni icadı bulunmuyor. Aynı mantıktan hareket eden Atatürk'ün kılık kıyafet ve harf değişikliğini büyük bir devrim şeklinde göstermekte, esasında bilimsel felsefeden uzaklığın açık kanıtıdır. “Kılık Kıyafet ve Alfabe Değişiminin” bilimsellikle alakası olmadığını şu gerçeklerden anlıyoruz.

Erkeklerin takım elbise kravatlı olması ve kadınların saçını başını açıp etek ve pantolon giymesi hiçbir topum için bilimsel buluş olarak görülemez görülmemiştir de. Giyim ve kuşamın bugüne kadar kişi ya da toplumun düşüncesinde en ufak bir değişiklik yarattığını kim gösterebilir? Bu konularla ilgili Rusların şu atasözü çok güzel bir örnektir. Biz insanı giyimine göre karşılar, bilgisine göre de uğurlarız. Aynı şekilde bizde de güzel deyimler mevcuttur. Örneğin Eşeğe altın semer vurmakla, eşek eşekliğinden kurtulmaz. Atatürk'ün en büyük devrimi olarak gösterilen “Harf Değişikliği” bir devrim değil, sadece değiştirmektir. Bir şeyin devrim olabilmesi için dünyada görülmeyen ya da bilinmeyen yeni bir şeyi icat etmekle olur.

Devşirme Osmanlı'nın kullandığı Arap Harflerini, Cumhuriyet yönetimi terk edip, Latin Harflerine geçmesini devrim olarak görmek düşünce yoksunluğudur. Çünkü Latin harfleriyle kravatlı ve kravatsız İslami gericilik devam ettirildiğine göre, Cumhuriyet modern değil taklitçi ve şovmendir. Böyle bir modern anlayış, sadece dil ve kültür genetiği bozulmuş düşünemeyen devşirme yapılarda görülen bir durumdur. Bu yüzden hiçbir konuda gerçek bir değişim ya da yenilik yapılamadığı için, Türkiye bin yıldır yerinde saymaya devam ediyor.


Cemal Zöngür

Söyleyeceklerim var!

Bu yazıda yazanlara katılıyor musunuz? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Katılmadığınız, beğenmediğiniz ya da düzeltilmesi gerekiyor diye düşündüğünüz bilgiler mi içeriyor?

Yazıları yorumlayabilmek için üye olmalısınız. Neden mi? İnanıyoruz ki, yüreklerini ve düşüncelerini çekinmeden okurlarına açan yazarlarımız, yazıları hakkında fikir yürütenlerle istediklerinde diyaloğa geçebilmeliler.

Daha önceden kayıt olduysanız, burayı tıklayın.


 


İzEdebiyat yazarı olarak seçeceğiniz yazıları kendi kişisel kütüphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi kütüphanenizi oluşturmak için burayı tıklayın.

Yazarın felsefe kümesinde bulunan diğer yazıları...
Şehitlik Duygusu ve Yitip Giden Canların Ağırlığı
Türkiye Burjuvazisi Artık Konuşmasın (2)
Kariyerizm ve Kıskançlık Kişilik Bozukluğu Mudur?
Alevilikte İnsan Tanrı ve Tanrısal Bağlılığın Özü
Nihilist Kemalizmin Bitişi
İnsan Beyninde İyilik ve Kötülüğün Düzeni
Siyasal Ahlâk ve Ahlâksızlık
İnsanın Süperegoya Esir Oluşu
Düşünce ve Nitelik
İrade Nedir Nasıl Kullanılır?

Yazarın bilimsel ana kümesinde bulunan diğer yazıları...
Geri Kalmışlık ve İrrasyonalist Siyaset Nedir?
Kutsal Kiataplar ve Irkçılık
İslam'da Güncelleme (Reform) Mümkün Mü?
İslam Mezhepler ve Tarikatlar
İslam'da Cinsellik
Faşizmin Tarihi ve Türleri
İnsanın Dine İnanışı, Dinden Kaçışı
Kadın Katliamları Neden Önlenemiyor?
Kuran'a Göre Ilımlı İslam Mümkün Mü?
Siyaset ve Fetişizm

Yazarın diğer ana kümelerde yazmış olduğu yazılar...
Tbmm'de Yedi Maddelik Anayasa Değişikliği Neyi Çözer? [Deneme]
Lider mi Toplumu Şekillendirir; Toplum Mu Lideri? [Deneme]
Hz. Ali ve Ehlibeyt Alevi Midir? [Deneme]
Dinlerin Doğuşu ve İslam'ın Gerçek Özü (3) [Deneme]
İşte Türkiye'nin Yaşam Kalitesi ve Mutluluk Karnesi..! [Deneme]
Dinlerin Doğuşu ve İslam'ın Gerçek Özü (1) [Deneme]
Dinlerin Doğuşu ve İslam'ın Gerçek Özü (2) [Deneme]
İslamiyet Yeniliğe Açık Bir Din Midir? [Deneme]
"Türkleri Yeniden Tanımak" Araştırma Kitabımı Yazma Nedenim : [Deneme]
Bir Toplum Hak Ettiği Şekilde Yönetilir [Eleştiri]


Cemal Zöngür kimdir?

Ben Cemal Zöngür, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunuyum. Sosyoloji, Tarih ve Siyaset üzerine araştırmalar yapmaktayım. Yayınlanmış bir kitabımın dışında çeşitli gazetelerde yüzden fazla makalelerimde yayınlanmıştır. Ve iki kitap dosyam yayına hazır durumdadır.

Etkilendiği Yazarlar:
Tam bağımsız Tarih ve Siyaset üzerine yazan her Yazar


yazardan son gelenler

 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2019 | © Cemal Zöngür, 2019
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.