..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Mermere sıkışmış bir melek gördüm ve onu özgürlüğüne kavuştuncaya dek mermeri oydum -Mikelanjelo
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar KütüphaneleriŞu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  


 


 

 
Arama Motoru

İzEdebiyat > Bilimsel > Felsefe > Bayram Kaya
24 Şubat 2019
Evren 5  
Bayram Kaya
İşte biz uzaya bu toplumsa boyutla gideriz. Kolektif olanı sentezden ayıran budur. Bilerek, tasarlayarak başlangıç enerjisini depolayıp start veren yeni bir dünyadır.


:AJD:
Varoluşun yolculuğu büyük patlamanın (bıgbengin) bir üst değerleri de olabilen "trilyonlarca derece" değere sahip bir sıcaklıktan başlayıp; soğuyarak (ısı kaybederek eş deyişle firenden boşalarak) alt değerlerine doğru inerek bugüne geliyordu.

Evren "sıcaklıkla işe başladı". Sıcaklık ısı olan parça değerlerle yoluna koyuldu. Isı bir parçacığın sahip olduğu enerji ise; sıcaklık birçok parçacığın bir arada girişen ısılar toplamıydı. Isı zaten sıcaklığın parçalı, frenli oluş niceliğiydi.

"Sıcaklık farklı ısı değerleri girişmesinin toplam değeriydi" Sıcaklık içinde bulunan farklı ısı değerleri bu farklı ısıl, dalgacık, salınım nedenle değişir dönüşür.

Isı, kendi ısısından kaybediyor ve bir alt nicelik duruma dönüşüyordu. Ama bir alt nicelik dıştan ısı almadıkça kendi ısısıyla bir üst nicelik duruma geçemiyordu.

Bu nedenle sıcaklık içinde farklı ısı değerleri, birbirine hem bariyerdi. Hem de dıştan ısı alarak ısı transferi olan geçiştiler.

Her farklı ısı değeri diğerine görece bir bağıntı ile yoğunluktur, ağırlıktır. Sıcaklık yükseldikçe hareket enerjisi artar yoğunluğu, ağırlığı azalır. Sıcaklığı, hareket enerjisi azaldıkça yoğunluk, ağırlık artar.

Düşen ya da yükselen sıcaklıklarda fren etkisi olan bariyerler dirençle bir kısım enerji ısı enerjisine ve manyetik enerjiye, potansiyel enerjiye, yükselen ısıya vs. dönüşür.

Düşen sıcaklıklar yavaşlayan hareket enerjisiyle yoğunlaşır. Görünür bir kütle edinir sıklaşır, matlaşır, masif hal olurlar. Parça durumlar bütünü veremez.

Parça bütündendir ama bütünün kendisi değildir. Bu nedenle parçalı beliren evrensel ısı ve parçalı sıcaklık değerleri, tersine durumla başlangıç evrensel sıcaklığına ulaşamazlar.

Evrensel sıcaklık bu düşme ve yükselme değerleri içinde hiç ulaşamayacakları bir evrensel başlangıç sıcaklığına karşı, belli kapalılıklar sıkışmasını ortaya koyarlar.

İşte bunlar farklı boyutlu evrenlerdir. Bu evrenlerin ilki atom altı parçacıklarla başlar. Ve atomlarla, moleküller dünyası ile devam ederler.

Sosyo toplumlar bu sürecin yeni bir evrensel boyutu olmakla, sosyo toplumları moleküler evrenden ayıran özellik; üreten ilişkili; "üreten, tasarlayan, kolektif bir özneler dünyasının boyutu" olmakla toplumsal süreç bambaşka bir evrendir.

İşte biz uzaya bu toplumsa boyutla gideriz. Kolektif olanı sentezden ayıran budur. Bilerek, tasarlayarak başlangıç enerjisini depolayıp start veren yeni bir dünyadır.

Evrenler kutu kutu içinde; yansıma yansıma içinde; ayna görüntüsü ayna görüntüsü içinde gibi bir belirimle yansımadır. Kuantum evreni atom içinde. Atom moleküler evren içinde. Moleküler evren insanla sosyo toplum içindeki evrendedir.

Üreten sosyo toplumsal boyut yaşadıklarının imajını kolektif alan; onu kurgulayıp yeniden oluşturan diyalektikti bir kolektif özneler dünyası boyutu olmakla; toplum sal güçlü toplum sal kapasitenin ürünüdür. İmaj toplumdan, imajı alan kişi öznedir.

Evrensel sıcaklığın düşmesi; evrensel, akışlı enerji boşalmasının yoludur. Olgu ve olaylar evrenidir. Kesikli (parça-kuantum durumla) sürekli oluştur.

Evren içinde sıcaklığın artması her bir niceli durumların birbirine göre birbirinin dışı olan ortamda ısı almasıyladır. Başlangıç sıcaklığının baskı basınç efekti ile ortamdan ısı alınması ile ortam sıcaklığı başlangıç evren sıcaklığına ulaşamaz.

Bu kapalılık baskısı evrensel sıcaklığın düşme ve yükselmesi içinde beli sıcaklığın düşme ve yükselmeleri içinde birbirine kapalı durumlarıyla yeni evrenleri oluşur. Ortamda alınan sıcaklıkla her bir ısıl birimli değerler, yükselen sıcaklığa dönüşür.

Ya da ortama verilen sıcaklıkla ortam, yükselen sıcaklığa dönüşür. Bu enerji dönüşümlü kayıp ya da kazançlar içinde; düşme, kalkma, yükselmenin çevrimleri tekrar düşme, tekrar kalkma gibi transfer çevrimleriyle (spin denen dönüş yönü ile) yoluna devam ediyordu.

Patlamayla "zaman" başlar. Zaman bir kuantum boyut durumdur. Patlayan enerjidir. Sıcaklıktır. Bir enerji özelliği bir enerji dönüşmesi olmakla boşluk ya da çevredir.

Enerjinin patlayan durumları eş zamanlı, birbirini takip eden, birbirine koşut ya da birbiriyle eşleşen birbirine bağıntı girişme durumla, birbiriyle bir arada olan boyutlardır.

Enerji T zamanla sıcaklıktır. T zamanla sıcaklığın salınım evrenidir. Salınan evrenle enerjisini kaybeden açılımla boşluktur.

Sıcaklık T zaman boyunca nicelilerdir. 5° lik durum ile 4° durum arası geçiş art arda olan zaman, mekân ya da boşluk devimidirler. Varlık-yokluk enerjinin bir durumunu diğer durumuyla tanımlar.

Bir yeri tanımışlık referansı ile veya bulunma bağıntısıyla ele alıyorsanız o yer mekân olarak belirir. Aynı mekânı bir uçtan diğer uca kat eden bağıntıyla söylüyorsanız, zamandır.

İlkinde durağanlaşan zihinsel bir enerji konumu söz konusu. İkincisine kat etme bir devim hızlanmasıdır. Devim hızlanmasını olan zamanı, durağanlıkla (mekânla) özel bir bağıntı yapıp, söylenmesidir.

Tanımlı olan bulunulan yer 1948 de taksimde bulunma gibi bağıntı durumuyla, zamandır. Zaman dediğiniz devim de kat edilenle, mekândır. Zaman, uzayıp giden durumuyla mekândır. Mekân, boyutu kat edilen devimle; boyu kısalan bir mekândır.

Beş derece sıcaklık ile olan durum 4 derece sıcaklığın niceliğiyle yok demektir. Enerji, dışında varlık ta yokluk ta, yoktur. Hiçliktir. Hiçlikten de hiç doğmaz

Enerji boşluğa dönüşmekle boşluğa dönüşen enerji, boşlukta varlığa dönüşür. Varlık ve yokluk enerjinin bir biçimidirler. 5° den 4° ye dönüşen var oluştur. Yani varlık, olay ve olgu; ya da enerji; bu özleri gereği çelişkindirler.

Bigbengdeki bilinmeyen durum, patlamasıyla evrene sıkışır. Enerji, enerji içine sıkışır. 5 dört ile çelişir. Beş dörde sıkışır. Sıcaklığı artar. 5 ile dört bağıntısını veren sıkışma yani beşten dörde iniş; ya da büyük patlamada evrene sıkışma; büyük patlamayla evrene inişti.

Evrensele doğru inişte, bütünden olup ta görülemeyen özellik kayıpları bir dönüşme olmanın kayıplarıydı. Bu evrende varlar yok oluyor, yoklar da var oluyordu. Bu çevrim içinde 5 ten dörde inişte, iniş; beşle dört arasında bir fark bağıntı ortaya koyuyordu. Bu fark bağıntı bir kısımla boşluğa, boşluk enerjisine dönüşerek soğur.

Bu soğuma zaten büyük patlamadan evrene geçerken "aradaki" ile bağ ve bağıntıyla sıkışma ve sıcaklıktır.

Şöyle söyleyeyim boşlukta çevrenizde aldığınız hava veya enerji lastiğin içine aktarılmakla boşlukta alınan boşluk devinmesi şamrel ya da balon içinde (yeni boşluk içinde) yeni bir bağıntı durum belirmesiyle yeniden sıkışır balon patlar balonun içi sıkışmayla ısınır.

Balonun yüzeyi genişler, balon uzanır vs. Bakınız bir bağıntı durumla birçok belirim yansıma ve özellikler bağıntısı (kuantum durumlar) ortaya konmaktadır.

Aynı şey birçok şeydi. Birçok şey aynı şeydi. Aynı şey (enerji) birçok bağıntı ile ayrı ayrı şeydi. Ayrı ayrı belirme özelliktiler ve görece özel bağıntıdırlar.

Beynin anlamlandırması ve belki de beynin illüzyonudurlar. Buralar beyin yakan kuantum durumla konulardır. Burada kesmek gerekir.

Evren çok yüksek sıcaklıkta yani çok çok yüksek değerlerden düşerek olayla şan niceli parça ve dalga durumlarıyla, bugüne gelirler. Çok yüksek sıcaklıktan aşağı doğru düşme sürecini devam ettiren muazzam bir potansiyel boşalım olan enerjiydi.

Düşen her ısı değeri, her ısı durumu ile bir olgu ve olayın parçalı dalga durumu olmakla enerji düşme sürecine firen etkisi olan manyetik durumları ortaya koymaktaydıSöyleyeceklerim var!

Bu yazıda yazanlara katılıyor musunuz? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Katılmadığınız, beğenmediğiniz ya da düzeltilmesi gerekiyor diye düşündüğünüz bilgiler mi içeriyor?

Yazıları yorumlayabilmek için üye olmalısınız. Neden mi? İnanıyoruz ki, yüreklerini ve düşüncelerini çekinmeden okurlarına açan yazarlarımız, yazıları hakkında fikir yürütenlerle istediklerinde diyaloğa geçebilmeliler.

Daha önceden kayıt olduysanız, burayı tıklayın.


 


İzEdebiyat yazarı olarak seçeceğiniz yazıları kendi kişisel kütüphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi kütüphanenizi oluşturmak için burayı tıklayın.

Yazarın felsefe kümesinde bulunan diğer yazıları...
El Bel Baal 2
İrade 1
Sosyal İlişki Toplumu Hedeflemez 2
El Baal Bel 1
Kurtuluşun Felsefesi (Açkı 2)
Sosyal İlişki Toplumu Hedeflemez 1
Özneli İzinli 1
Kurtuluşun Felsefesi (Açkı 1)
Somut Şeyler Soyut Oluyordu 2
İttifakları Seremoni Mantığına Dönüşme 1

Yazarın bilimsel ana kümesinde bulunan diğer yazıları...
Sahiplik İmanı 1
Mal mı, İnsan mı?
Mamon'du Belirme 1
İlham
Bağ Enerjisi 1
Sistem 15
Osmanlıda Kısmi Bir Etkin Hafıza 20
Tarihi Olan İlahi Adalet1
Sistem 11
Müruru Zaman 7

Yazarın diğer ana kümelerde yazmış olduğu yazılar...
Aslına Yüz [Şiir]
Vah ki Vah [Şiir]
İsis Dersem Çık Ereşkigal Dersem... [Şiir]
ve Leddâllîn, Amin [Şiir]
Görmez Şey [Şiir]
Dehalet [Şiir]
Tekil Tikel Tükel [Şiir]
Mavi Yare [Şiir]
Zafer Kazandım Diyenlerindir [Şiir]
Değmeyin İşte [Şiir]


Bayram Kaya kimdir?

Dünyayı yaşantılaşan çabalar içinde duygunun önemi hiç yitmezse de, payı giderek azalmaktadır. Sosyo toplum bazlı, genel bir açılımla başlayan çalışmalarım da; bilim felsefesi içinde olunma gayreti güdüldü. Bu nedenle yazıların tarisel, sosyo toplumsal evrimli ve türlü doğa bilim verileri güdülü çalışma olmasına gayret edildi. Genel felsefem içinde bir bilgi; ne kadar çok bağıntısıyla söylüyorsanız, o bilgi o kadar bilinir bilgidir.


yazardan son gelenler

 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2019 | © Bayram Kaya, 2019
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.