..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Bir kimse, neden oltasını, içinde tek bir balık olmadığını bildiği bir göle sarkıtır? -Adalet Ağaoğlu
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar KütüphaneleriŞu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  


 


 

 
Arama Motoru

İzEdebiyat > Bilimsel > Felsefe > Bayram Kaya
3 Mart 2019
Gerilim 3  
Bayram Kaya
Filiz üst üste durumlarla var olmasa nasıl teyze olacak, nasıl doktor olacak, nasıl eş, dost, düşman, kötü kişi vs. olacak. Anlaşılır olsun diye anneyi (özdeği-Filizi) dört süper durumla sınırlayalım.


:DE:
Enerji, kendisinin üst üste olan gerilim durumlarının baskı ve basıncıyla çok boyutludur. Evren gibi gerilimler alanın kaynağı, sürekli bir gerilim üretiyorsa henüz bitmemiş doğmamış doğumu tamamlamamış bu süreç boyunca evren açılacaktır.

Boşluk enerjisi sürekli kuantum durumlarla (üst üste durumlarla) var olup yok olmaktadır. Eşleyişle bir şekilde yok olan diğer kuantum durumla var oluyordu. Anne bağıntılı süper pozisyonla olamıyorsa hala bağıntılı süper pozisyonla vardı. Aslında hep vardı.

İnsan, ağaç, bulut, su vs. aslında hep var olan bir süper pozisyon durum değildirler.

Ancak kuarklar, fotonlar, elektronlar vs. gibi kuantum parçalı devinim (ısı-sıcaklık), baskı, basınç, zaman, devim, gerilim, alan, çekim, yük gibi (süper pozisyonlu parçalar) olmakla bir şey her şey, her şey bir şeydi.

Hız bir devim biçimidir. Hızınız (devinmeniz ışık hızına yakın devinmeniz) artıkça kütleniz azalıyordu (seyreliyor). Hız düştükçe kütle kazanılıyordu. Kütleniz yoğunlaşıp ağırlaşıyordunuz. Ağırlık görünen bir baskı ve basınç ya da yüktü veya boyut zaman ve mekândı. Ki bu bir şey her şey her şey bir şeydi.

Burada kavramamız gereken şu. Kuantum düzlem süper pozisyonlarıyla (üst üste zaman, mekân, devim, vs. durumlarıyla )var oluyordu. Üst üste durumlar zamanı, mekanı, devimi, gerilimi vs. bağ ilişkisine göre oluşur.

Atom düzlemi ile başlayacak olan makro düzlemse kuantum durumlar sonrası “moleküler evrimle” ancak var oluyordu.

Süper durumlar (üst üste durumlar) makro alanda özel bağıntılı her bir durumların boşluk alan devimine veya oyuk alan devimine dönüşüyordu.

Bağ ilişkili görece boyutlardan kuantum beliriş sadece biri zamansa, gerilimse diğeri de dirençtir. Gerilim dirençle yokuş aşağı olup akıma, akışa, akıcı oluşa, yön tutuşa vs.ye dönüşür.

Makro düzlem de bir evrenler alanı olmakla, bir kısım kuantum durumlar zorunlu olarak evrenler alanlı kararlı gerilimlere dönüşmekle çökerler. Bu çökme kırılması nedenle makro (büyük) dünyada var olan yok olmaz. Yok, olan da var olmaz. Evrimle var olur evrim zaman ve mekânı devimi oluşturur.

Makro evrende evrimin, seçme ayıklamanın, eksikliğin ortaya koyduğu bütünsel oluştan kopuşla (üst üste zaman oluş ta kopan) gerilim olmadan direnç, direnç olmadan da gerilim, akım olmaz. Bunlar birbirine bağıntı; birbirinin var olanı ve yok olanıdırlar. Kendileridirler Ne yok olurlar ne var olurlar. Bu nedenle burada Dilara ölü ise canlı olmaz.

Kuantum durum içinde evrimsel dünyaya doğru sıçrayan oluşma üst üste durum dediğimiz süper durumlarda çökmeler meydana getirir. Çökme demek bir kısım kuantum bağ enerjilerin zıddıyla denk olan en az enerjili nötr durumla; kuantum bağ enerjinin bir daha kullanılamaz olmasıydı.

Aslında hep vardırlar. Eş deyişle aslında hep yokturlar. Biz öyle sanırız. Anneniz “hala olarak” size “kapalı” ve size göre annenizle sizin aranızda halalık bağı yoktur. Yani halalık yoktur. Halalık ölüdür.

Fakat anneniz anne olmayan bir bağıntıyla Evrim’in halası olur. Ve anneniz de Evrim’e anne olarak yoktur, bağ kurma bağlamında kapalıdır. Hâlbuki anneniz anne olarak hep vardır. Anneniz olmasaydı Evrim ona hala diyemezdi değil mi? Bu örnek kuantum dünyaya bir kurt deliğidir.

Anneniz bir tanedir o bir gerilim haliyle anneniz hep vardır. Ama anneniz türlü bağ enerjisine (üst üste durumlar pozisyonuna) dönüşmeden de annenizin (Filiz’in) o bir hali hep var olduğu halde, Filiz hem her durumla hem hiç bir durumla hiçbir zaman beliremez.

Kuantum durum, görece parçalı bağ ilişkisine dönüşemeyen gerilimle olan anneniz beliremez. Bir gerilim nasıl kendi parçalı bağ durumlarına dönüşürdü? Ya da bir gerilimi nasıl parçalı bağ durumlarına dönüşürüz?

Yukarıda da söylediğimiz gibi bir direnç koyarak. Direnç kendi üzerimizde gerilme doğruydu. Ya da gerilimden kendi üzerimize doğru oluşan bağ enerjili yansımadan bağ yapıp, bağ yapamamaktan kaynaklanacaktı.

Anne (Filiz) durumlu, potansiyel olam içindeki gerilme, direnç ile çoklu bağ enerjisine dönüşür. Anneniz (Filiz) zaten kuantum olam, durumla; çoklu bağ enerjisi yansımasıyla; sizin annenizdir.

Veya Filiz size eş olmakla, doktor olmakla, teyze olmak gibi durum yansıması kadar, amca olamamak, dayı denememek gibi var yok olam durumlarıyla gerçektir. Hâlbuki Filiz bu var yok durumlarıyla hep vardır.

Filiz üst üste durumlarla var olmasa nasıl teyze olacak, nasıl doktor olacak, nasıl eş, dost, düşman, kötü kişi vs. olacak. Anlaşılır olsun diye anneyi (özdeği-Filizi) dört süper durumla sınırlayalım.

Özdeğin (annenizin) dört süper durum, bağ enerji yansımalı girişmesi de şunlar olsun. Eş, teyze, abla, anne gibi 4 süper durum annenize (Filiz’e) boyut (nicelik-nitelik) kazandıracak olan bağ yapıcılar olsunlar.

Özdek (Filiz-kadın) sizin annenizdir (Özgür’ün annesidir). Filiz, Evrim’in teyzesidir. Eylem ‘in ablası. Barış’ın da eşi olsun. Özdek (anne) Barış’la eş bağıntısı kurmakla belirir.

Anne, abla, teyze bağ ilişkisi Barış’tan kadına, kadından Barış’a doğru yokuşlaşan durum olan dirençle karşılaşır. Yani bu üç süper durumla Filiz’den Barış’a veya Barış’tan Filiz’e doğru beliren eş olma durumu içinde Barış ve Filiz’in, diğerlerine kapalı olması nedenle diğer durumlar beliremez.

Özdeğin (annenizin) Barış ile anne bağıntısı olmadığı için, özdeğin Barış’tan tarafa annelik özelliği yok olacaktır. Biliyoruz ki Barış’a yok olan annelik (özdek) aynı anda Özgür’e anne olmakla aynı anda ikisi bir arada belirli bir bağıntı ve girişmedirler ve vardırlarSöyleyeceklerim var!

Bu yazıda yazanlara katılıyor musunuz? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Katılmadığınız, beğenmediğiniz ya da düzeltilmesi gerekiyor diye düşündüğünüz bilgiler mi içeriyor?

Yazıları yorumlayabilmek için üye olmalısınız. Neden mi? İnanıyoruz ki, yüreklerini ve düşüncelerini çekinmeden okurlarına açan yazarlarımız, yazıları hakkında fikir yürütenlerle istediklerinde diyaloğa geçebilmeliler.

Daha önceden kayıt olduysanız, burayı tıklayın.


 


İzEdebiyat yazarı olarak seçeceğiniz yazıları kendi kişisel kütüphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi kütüphanenizi oluşturmak için burayı tıklayın.

Yazarın felsefe kümesinde bulunan diğer yazıları...
El Bel Baal 2
İrade 1
Sosyal İlişki Toplumu Hedeflemez 2
El Baal Bel 1
Kurtuluşun Felsefesi (Açkı 2)
Sosyal İlişki Toplumu Hedeflemez 1
Özneli İzinli 1
Kurtuluşun Felsefesi (Açkı 1)
Somut Şeyler Soyut Oluyordu 2
İttifakları Seremoni Mantığına Dönüşme 1

Yazarın bilimsel ana kümesinde bulunan diğer yazıları...
Sahiplik İmanı 1
Mal mı, İnsan mı?
Mamon'du Belirme 1
İlham
Sistem 15
Osmanlıda Kısmi Bir Etkin Hafıza 20
Tarihi Olan İlahi Adalet1
Sistem 11
Müruru Zaman 7
Müruru Zaman 14

Yazarın diğer ana kümelerde yazmış olduğu yazılar...
Aslına Yüz [Şiir]
Vah ki Vah [Şiir]
İsis Dersem Çık Ereşkigal Dersem... [Şiir]
ve Leddâllîn, Amin [Şiir]
Görmez Şey [Şiir]
Dehalet [Şiir]
Tekil Tikel Tükel [Şiir]
Mavi Yare [Şiir]
Zafer Kazandım Diyenlerindir [Şiir]
Değmeyin İşte [Şiir]


Bayram Kaya kimdir?

Dünyayı yaşantılaşan çabalar içinde duygunun önemi hiç yitmezse de, payı giderek azalmaktadır. Sosyo toplum bazlı, genel bir açılımla başlayan çalışmalarım da; bilim felsefesi içinde olunma gayreti güdüldü. Bu nedenle yazıların tarisel, sosyo toplumsal evrimli ve türlü doğa bilim verileri güdülü çalışma olmasına gayret edildi. Genel felsefem içinde bir bilgi; ne kadar çok bağıntısıyla söylüyorsanız, o bilgi o kadar bilinir bilgidir.


yazardan son gelenler

 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2019 | © Bayram Kaya, 2019
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.