..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Öyle yaşamalısın ki ölünce mezarcı bile üzülsün. -Mark Twain
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar KütüphaneleriŞu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  


 


 

 
Arama Motoru

İzEdebiyat > Bilimsel > Felsefe > Bayram Kaya
11 Eylül 2019
Nasıl Yaşar Nasıl Ölürüz 14 / 3  
Bayram Kaya
Hayat suyun eseri değil üst üste kuantum birim zamanlı süreçlerin eseriydi. Su hayatın yeğlediği seçenek enstrümanlardan sadece biriydi. Bu seçilimle de en önemli biriydi. Su hayat için hayatın seçmesine önemli olan değildi. Aksine su hayat tarafından seçildiği için hayat kendisini bu seçimle sınırlamasıyla önemli olandı.


:DG:
Su içinde seçme yapmıyordunuz. Çevreden seçme ayıklama yapıyordunuz. Su da çevrede olan seçeme ayıklamadan en kısa evrensel yolu sağlayan durumlardan sadece biriydi. Çevrede ve çevre alt düzlemi içinde kuantum durumlar olmasa ne su ne hayat var olurdu.

Hayat suyun eseri değil üst üste kuantum birim zamanlı süreçlerin eseriydi. Su hayatın yeğlediği seçenek enstrümanlardan sadece biriydi. Bu seçilimle de en önemli biriydi. Su hayat için hayatın seçmesine önemli olan değildi. Aksine su hayat tarafından seçildiği için hayat kendisini bu seçimle sınırlamasıyla önemli olandı.

Çevredeki atomdan, bileşiklerinden, organik bileşiklere; sıcaktan soğuğa, az olandan çok olana; iniş olandan çıkışa doğru vs. her bir akış değişime ile dönüşen bir enerji olmakla, ot ta su da vardı.

Hatta su bile salt dönüşen enerji nedenle vardı. Demek ki ot, su olsun diye var değildi; demir de karbon nedenle var değildi. Her bir şey dönüşen enerji nedenle, dönüşen enerjinin boşluk devimli akışı içinde kendi olanla kendi olmayan enerji düzenleriyle, birinden diğerine doğru süreçleriyle vardı.

Her var oluş gibi hayatta bir var oluştu ve kendisini eşleyip imajını alıp imajı eşeyler üzerinde aktaran kalıplardaki bu parça var oluşun adı ile de hayattı, Toplum da hayattı. Toplum denen hayat suya değil depo bilgiye, kolektif birim zamanlı akışına, teknik teknolojiye ve üretim hareketi olan diyalektiğe bağlıydı.

Hayat illa ki var olacaktı. Hayat suyun değil su dışındaki dirimle var oluşun eseriydi. Su da bu varoluş içinde her bir durumla bağıntı ve girişmeydi. Ot ta böyle girişmeydi. Var oluş sulu da susuz da olasıdır. Sulu hayat, hayatın akışına en yakın kısa devre yol ya da en az enerji tükettirecek kısa yol olması nedenle hayat tarafında o çevre koşulları içinde seçildi. Suyun böyle bir seçilme olması ile hayat kendisini suyla sınıradı. İşte bu sınırlanmayla su hayatın vaz geçilmezi olmuştur. Değilse hayat başkadır, su da vaz geçilmez değildir.

Yanınızdaki arkadaşınızı ret eder, ağaca bağlı olan elinizdeki ipi bırakıp çevredeki diğer olanakları önemsemeden sınırlanan tutumla bataklığa girerseniz; uzanıp tutabileceğiniz uzaklıkta olmakla bataklığın üzerine sarkan sarmaşık dalı sizin için vazgeçilmez bir önem olmak zorundadır.

Su hayatın akışını verecek olan bir angströmlük en kısa yolu sağlayan bir olanak olsun. Hayatın akışını verecek bir angströmlük yol sizin çevreniz içinde yoksa hayat iki angströmlük kısa yol üzerinde en az enerji harcar durumla pozisyon alacaktı. Elinizde tutuğunuz ip yerine, uzanacağınız sarmaşık olacaktı.

Yol illa bir angströmlük enerji tüketen yol olmayacağı gibi hayata dek pozisyonu da ila su sağlıyor da değildir. Hayatın geçekleşmesi içinde iletici çözücü özellikler seçilimse; çevrede birçok iletici çözücü vardı. Bunlar içinde su en kısa evrensel enerji çevrim yoluysa su yeğlenecektir

Hayatın bu yeğleme sınırlanmasına bakıp ta kendi elini kolunu bu sınırlanma ile bağlamasına bakıp ta susuz hayat olmaz söylemi doğruluk payı olmakla birlikte tümden bir önyargıdır. Bu bakışla kükürt sülfürle de hayat olmazdı. Bu da bir ön yargıdır. Kükürt sülfür bakterileri kükürt sülfür indirgemeli süreçlerle, hayatta vardılar.

İnsana baktığınız zaman, inorganik bir beslenme ve hayat olanaksızdır. Oysa bir menekşeye baktığınız zaman da organik beslenmeli bir hayat olanaksızdır. Hayat hep zıddı olan durumlarla da vardı. Örneğin, hayat inorganik beslenmeli hayatın boşluk alanı ve zıddı olan inorganik besin olmayan yani organik olan besin ile beslenmeydi de. Bunların hepsinde su çevresel en kısa evrensel yolun şartlarını ortaya koyacak enerji düzeninin suyun içeriğinde olması, bu ortak seçilimin de nedenidir.

Beş tepki bütünlüğünü veren bütünün türlü düzenli enerji dizgeleri içinde gördüğümüz gibi su enerji düzenli bütünlüğün tepkilerini veren birçok enerji dizilim şekli olduğu, akıldan çıkarılmamalıdır. Ama dünya üzerinde olan hayata çıplak gözle, bilgisizce, şuursuzca bakınca da bu tür susuz hayat olmaz türü bir yargıyı edinmemek olanaksızdır.

Su hayat türünü ortaya koyan olanaklardan sadece birisidir. Hayat su türü enerji dönüşümü üzerinde de olası, demir sülfür gibi her türlü enerji düzeni içinde de her tür çeşitle olasıydı.

Hayat enerji dönüşümlü akışın özgün enerji düzeniyle ve enerji düzenleri üzerinde de yeni bir enerji düzeni olmakla da vardı. İnsanla da hayat vardı. Geyikle de hayat vardı. Toplumla da hayat vardı. Şimdi toplum süz hayat olmaz mı diyeceğiz? Kuşkusuz geleceğin hayatı, toplum içerendi bir imajla ama toplum süz de olacaktı.

Yağmur döngüsü ve ot ayrı ayrı bir seçilim enerji düzeni olmakla; ot ta çevresinde bulduğu su etkili girişme nedenle bir boşluk tamamlayandı. Sıcaklığı veren ışının foton hareketi ile hayat suyu kendi bileşenlerine ot üzerinde de ayrıştırıyordu.

Değilse ne su ne yağmur döngüsü ot içindi ne de su ot tarafından ayrışmak içindi. Çevre sadece dağ, hava, bulut vs.den oluşmuyordu. Bunlar da salt başına hayatı ortaya koyamazdı. Çevremiz, çevre de olup ta görünmez olan çekim, boşluk, doluluk, alan, dönüşme, çelişme, zıtlık vs. etkili enerjiden de oluşuyordu.

Çevrenin baskı ve basınç karşısında oluşan yalıtmaya tabi tekil tepki içinde olan mekanizmalardan biri de şuydu.

Çekme ve itme. Etkiyi, örneğin sıcaklığın etkisini. Örneğin suyun etkisini kısmi olarak üzerinize çekip içinize alan bir tepki ortaya koyduğunuz gibi, aynı etkiyi kısmi olmamasından ötürü de tepki ile dışa itmekle siz içinize kapanıp, yalıtımlı bir durumu da ortaya koyuyordunuz.

İşte çekimi ortaya koyan etkilerden birisi de bu tür seçme ayıklama olan işlev durumları bir araya getirip, onları yalıtım içinin bağıntılarına (bütüne bütünsel etkilere) dönüştürmenizdi.

Var oluş parçalı akış içinde niceli durumuyla olan çevre etkilerine karşı tepkileriyle vardı. Çevre etkiydi var oluş tepkiydi. Su bir etkiydi. Ot bir karşı tepkiydi. Bir varoluş çeşidi olan yağ asitleri suyu çeken ve suya karşı itme hareketini bağrında taşıyan bir tepki eylemdi.

Ya da yağ asidi bu ikili ve çoklu üst üste zaman eylemli tepkilerle işlevdi. Seçme ayıklama yasasına tabi olan üst üste tepkileriyle olan yağ asitleri bu kriter tutumu ile ortamdaki suyu hem kendisinde uzak tutmakla işlevdi. Hem de kendisini sudan uzak tutmakla yine kendisini daha çok suya etkisine karşı kendisini yalıtıyordu. Yağ asidi hem de su sever yanıyla suyu kendisine çekiyordu.

İşte yağ asitlerinin suyu sevmez yanı ile suyu seven yanında doğan çelişkiden kaynaklı girişmesi içindeki eğilimlerle eyleme bürünen yağ asitleri girişen zıt ağırlıklı ortam seçilimi ile sulu ortam içinde küremsi şekil aldı.

Su sevmezliğini ortaya koyup yalıtımla oldu. Su severliği ile de çekimle oluşu, yalıtımın içine suyu geçirgen suyun geçişini durduran zıt durumlu mekanizmayla donandı. Zıt durumlar birbirini hem başlatan hem de durduran durumlardı.

Yağ asidi sentezi yeni bir bağıntı olanak durumla, boşluklu tanecikli yapıydı. Su ile girişmesinde su severlik ve su sevmezlik gibi bir boşluk ve doluluk alanla yeni enerji düzenli oluşumlara olanak tanıyordu.


Yine yağ asitleri su seven yanıyla, su sevmeyen yanını deliyordu. Su sevmeyen yalıtımlı durumu delmenin yolunu bulup suyu küre ortamın içine alıyordu. Su severlikle su sevmezlik çatışmalı baskı ve basıncın ağırlık basınçlı biçimlemesi yağ asidini eğip büküp küre yüzeyli bir gerilim alanı boşluğuna dönüştürüyordu. Biçime İki çelişkin durumun seçme ayıklama dengesi hücreyi bizim anladığımız izanla akıllı davrandırıyordu.

Su seven yağ asitlerinin küre yüzeyi delme faaliyeti doğa üstü bir şey değildi. Yine doğada olan baskı ve basıncın etki tepki kuralıydı. Dıştaki suyun küre yüzeye basıncı yani tazyiki geçişme, isteme, ozmos eylemi olmakla vardı.

Su seven yağ asidi de suyun bu tazyikine kolaylık gösterecek bir çevre faktörü ile süreç olayın içine katılacaktı. İşte olup biten buydu. Ama bu kadarla da basit değildi. Neden hem basitti hem basit değildi?

Tümleşik eylem veya tümleşik tepkiyi veren oluşma içinde, türlü dizilimler vardı. Siz geçişen suyun bu sürecine kolaylık olacak bir katılım verirken katılım olan etkiyi durduran tepki ileydiniz. Basit olan buydu. Baskı ve basınçlara karşı olan tepki ile baş gelecektiniz.

İşte süreç bu nedenle hem kolaydı hem zordu. Zor olan ardışık tepkileri yine ardışık durumlarıyla kendi içine yalıtıyor suyu itip dışa atıyordu. Hem de su seven bir tavırla suyu yeniden yalıtımın içine alıyordu. Bu inşalar biriktikçe dıştan bakana karmaşık oluyordu.

Bu çelişkiyi koyan eylem de bize göre mantık ve akıldı. Aslında akıl da bir teoridir. Nasıl teori yasayı açıklayan kontrollü deneyler se, akıl da sistemleri açıklayan kontrollü süreçlerin öngörüsüdür.Söyleyeceklerim var!

Bu yazıda yazanlara katılıyor musunuz? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Katılmadığınız, beğenmediğiniz ya da düzeltilmesi gerekiyor diye düşündüğünüz bilgiler mi içeriyor?

Yazıları yorumlayabilmek için üye olmalısınız. Neden mi? İnanıyoruz ki, yüreklerini ve düşüncelerini çekinmeden okurlarına açan yazarlarımız, yazıları hakkında fikir yürütenlerle istediklerinde diyaloğa geçebilmeliler.

Daha önceden kayıt olduysanız, burayı tıklayın.


 


İzEdebiyat yazarı olarak seçeceğiniz yazıları kendi kişisel kütüphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi kütüphanenizi oluşturmak için burayı tıklayın.

Yazarın felsefe kümesinde bulunan diğer yazıları...
Tarihsel 1
Anlamak Gerek 58
Tarihsel 2
Anlamak Gerek 50
Anlamak Gerek 57
Anlamak Gerek 59
Anlamak Gerek 52
Anlamak Gerek 60
Anlamak Gerek 61
Anlamak Gerek 53

Yazarın bilimsel ana kümesinde bulunan diğer yazıları...
Anlamak Gerek 26
Anlamak Gerek 38
Kurtuluşun Felsefesi 161
Hatırlama 1
Mal mı, İnsan mı?
Mamon'du Belirme 1
Sahiplik İmanı 1
Bağ Enerjisi 1
Denge ve Dengesizlik Süreçleri 24
Tarihi Olan İlahi Adalet1

Yazarın diğer ana kümelerde yazmış olduğu yazılar...
Coğrafyan Fiziğin İle Ya Fiziğin [Şiir]
Aslına Yüz [Şiir]
İzan Mizan [Şiir]
Vah ki Vah [Şiir]
Yıkılışa Direniş Direnişe Yıkılış [Şiir]
İsis Dersem Çık Ereşkigal Dersem... [Şiir]
Görmez Şey [Şiir]
Mevsimsel [Şiir]
ve Leddâllîn, Amin [Şiir]
Tekil Tikel Tükel [Şiir]


Bayram Kaya kimdir?

Dünyayı yaşantılaşan çabalar içinde duygunun önemi hiç yitmezse de, payı giderek azalmaktadır. Sosyo toplum bazlı, genel bir açılımla başlayan çalışmalarım da; bilim felsefesi içinde olunma gayreti güdüldü. Bu nedenle yazıların tarisel, sosyo toplumsal evrimli ve türlü doğa bilim verileri güdülü çalışma olmasına gayret edildi. Genel felsefem içinde bir bilgi; ne kadar çok bağıntısıyla söylüyorsanız, o bilgi o kadar bilinir bilgidir.


yazardan son gelenler

 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2020 | © Bayram Kaya, 2020
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.