..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Özgür insan, denizi daima seveceksin. -Baudelaire
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar KütüphaneleriŞu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  


 


 

 
Arama Motoru

İzEdebiyat > Bilimsel > Felsefe > Bayram Kaya
12 Ocak 2020
Anlamak Gerek 64  
Bayram Kaya
Köleci sistemle birlikte, kolektif etki içinde basit olmayan ve sistemin paydaşlığını kökten sarsan bir yer değiştirmeler yapıldı. Kolektif etkiyi veren kişilerdi. Kişi, kolektif etki değildi. Kişiler bağdaşla olan durumun içindeki bir kişi, ancak bir kolektif etkiydi.


:BEC:
64
Köleci sistemle birlikte, kolektif etki içinde basit olmayan ve sistemin paydaşlığını kökten sarsan bir yer değiştirmeler yapıldı. Kolektif etkiyi veren kişilerdi. Kişi, kolektif etki değildi. Kişiler bağdaşla olan durumun içindeki bir kişi, ancak bir kolektif etkiydi.

Yazılarımı okuyanlar tersine süreçleri artık iyi bilir. Kolektif etkiyi ortaya koyabilmek için kişileri bir araya getiriyordunuz. Bunun en basit örneği doğuran doğurtan birlikteliği olan iş bölüşümüdür. Bu basit hal ile bile kişi kolektif etki ile kolektif yarar ve kolektif bir yararlanma ortay koyu-yordu.

Kolektifi aşamada ortada bir İŞ BİRLIĞI; ORTADA BİR KOLEKTİF ET-Kİ vardır. Şimdi de ortada olan kolektif etki içinde bir araya getirdiğiniz kişiyi, yer ve zaman durumuna göre tek tek kolektif etki içinde çekecek-tiniz.

Oyun buydu. Sarsıcı olan buydu. Tüm kötülükleri ahlaksızlıkları adalet-siz oluşu ortaya koyan buydu. Kişiyi kolektif etki içinde çekmekti. Kolek-tif etkinin olmadığı zamanlar içinde, kişiyi kolektif etki içinde çekemez-diniz. Aklınıza bile gelmezdi. Böyle bir gerçekleşme olanaksızdı.

Ama şimdi ortam içinde kolektif etki vardı. Kişiyi kolektif etki içinde çekme işi, bir olanaktı. Kişiyi kolektif olanak içinde çekme işi, çeken için olumlu, iyi. Çekilen için olumsuz ve kötüydü. Siz şimdi de kolektif etki içindeki kişiyi kolektif oluştan çekecektiniz. Kişiyi kolektif etkiden yoksun kılacaktınız

Pekiyi de bu nasıl olacaktı? Kolektif etkiyi veren neydi? Kolektif etkiyi veren bileşik zaman iş bölüşmeli organizasyon veya iş bölüşmeli da-yanışma ile kolektif emek ve kolektif emek nesnesi; kolektif depo ener-jiydi.

Kolektif depo enerjiyi, kolektif mülkü ve kolektif araç gereçleri kişisi mülk ve kişisi araç sahipliği yaptığınız zaman; gerisi çorap söküğü gibi gelecekti. Ne gelecekti? El gelecekti. El in mülk sahipliği gelecekti. El in mülkünü dilediği gibi dilediği kişiye verme süreci gelecekti. El iradesi gelecekti. El iradesi her şeyin üzerinde olacaktı.

Yoksulluğunuza ve yoksunluğunuza göre vaat gelecekti. Vaadin yerine gelmesi için de sizin taat, itaat, biat ve ibadet içinde olmanız çorap sö-küğü gibi gelecekti. Niçin taat biat ibadet ve itaat vardı?

Kolektif etki nedenle kolektif olan her şeyden yararlanma direnciniz, kişisi sahiplerin sizi mahrum kılmasına karşı bir dirençti. Kişilerdeki bu direnç önce kişileri ikna etmekle kırılacaktı. En güzel ikna da yoksulluğa ve yoksunluğa yani mahrum kılınanları, mahrum kıldıklarınıza vaat et-mekti.

Kolektif etki, kolektif hak ve kolektif meşruiyetten kaynaklı direnç, mah-rumiyetler üzerinde vaatlere dönüşüyordu. Vaat de taat edene, ibadet edene, itaat edene biat edip tevekkül içinde boyun eğip; teslim olanla-raydı. İkna olup buna iman edenlereydi.

Ayrıca ikna edildiğiniz durum içinde, ikna durumunun sürekli olması için vaat; taat, itaat, biat ve ibadetle sizi hep kontrol altında tutacaktı. İman tahtası olan taat, taat, biat, ibadet hem haklı kolektif etkili direncinizi kı-racaktı. Hem de devamlı üzerinizde sallanan bir Demokles’in kılıcı ola-caktı.

Şimdi yeniden hatırlayalım. El ile biz kolektif etki kat sayısını veren or-tak paydaşlı üreten ilişkili kolektif etkiyi bilmiyorduk. Kolektif birim za-manı bilmiyorduk. Kolektif artık zamanı bilmiyorduk. Kolektif gücü bilmi-yorduk. Kolektif ortak aklı bilmiyorduk. Kolektif depo enerjiyi bilmiyor-duk.

Dahası kolektif bilinç, kolektif imaj, kolektif tasarım, kolektif biliş buluş gibi bu türden referans değerleri hiç bilmiyorduk. Ya neyi biliyorduk? Bildiğimiz tek şey: mülk El ‘indi. El de mülkünü istediği gibi dilediğine verirdi. Bu tarz uydurma ve illüzyon içinde olduğumuz bilenlerle, gerçek referans değeri olan bilgi süreçlerini geçiştiriyorduk.

Geçiştirilmesi yapılan her gerçek referans değerinin içinde ve çevre-sinde oluşan niş alanlarını da gerçeğin yerine konan uyduruklarla dol-durup uydurmalara ya da illüzyonlara göre olan efsanelerle, inançlarla ve benzetili başlanış hikâyeleriyle dolduruyorduk. Bu tür kör doldurma-lar nedeniyle aklı işleten, sağlıklı çıkarımlar yapan ve sağlıklı düşünce-ler üreten kişiler olmanın çok uzağında kalmaktayız.

Hemcinsler kolektif bir sosyal zamanı ortaya koymuşlardı. Kolektif sos-yal zaman ile oluşan boşluk bağ oyuklarının içi de paydaşlı, iş bölüş-meli, dayanışmacı, organizeni, depo enerjili, dahası kolektif süre du-rumlu yüküm ile dolduruluyordu. Kolektif sosyal zaman demek; kolektif birim zaman demekti. Yine kolektif bir artık zaman demekti. Kolektif güçtü. Kolektif bir ortak akıldı. Kolektif bir eylemsel ilikti. Kişisel düşün-cenin kontur özüydü. Tüm bu parça bağıntılı süre durumlar kolektif etki-li verilerden geliyordu.

Böylece hemcinsler kolektifi birim zaman içinde ve artık bir kolektif süre durum içinde, yine kolektif ortak akıl sayesinde; tek başlarına ortaya koymaları olası olmayan durumları, ortaya koymuştular. Ve yine böyle-ce hemcinsler, kolektif etki içinde kendilerine kolektif paydaşlı, kolektif birim zamanlı, iş bölüşmeni tavırdan kaynaklı bir "hareket alanını" aç-mıştılar.

Totemi hemcinsler kolektif yapı içindeki bu yeni tür hareket alanıyla ufak ama büyük bir değiştirici dönüştürücü etki ile KOLEKTİF ÖZNE olmayı ortaya koymuşlardı. Bu dönüştürücünün sonuçları çok büyük ve öngörülemeyen bir yansımaya neden olacaktı. Bu yansıma sosyal mantık içinde gruba aitlik bilinciydi. Yardımlaşan, eylemsel gerçeklik içinde kolektif ilikti.

Kolektif etki ekseninde oluşan oyuk hareketleri içine yavru bakımı, ya-rın güvencesi olan kolektif garanti de yüküm edilmişti. Ama Dünyanın en iyi anası, Dünyanın en iyi babası olma gibi edimsel bir duygu bağı bu alan içinde yoktu. Kişisi mülk sahipli köleci eksenin boşluk devimleri içinde Dünyanın en iyi anası olma, Dünyanın en iyi babası olma edim-seli kişiler üzerine yük edilmekle en iyi ana, en iyi baba kavramı kolektif olması gereken kolektif yükü kişiler üzerinde sürekli kılan teşviktir.

Doğa içinde kendilikten bir doğal seyir içinde yaşanırken bir yavruya bile bakamayan kimi ilgili hemcinslerin bu zorluğu, kolektif birim zaman-lı alan içinde bağdaşık oyuk hareketlerine bağlı değiştirici, dönüştürü-cülerle bu zorluklar kolektif özneli çevrim hareketleri içine bileşen, bağ-daşan kılındı.

Kişisi zorluklar kolektif öznellik içinde şimdi güvenlik tedbirleri alınmış, yavru bakımı yapılmış, beslenmesi ortaya konmuş çözümleriyle bağ-daşıcılardı.Söyleyeceklerim var!

Bu yazıda yazanlara katılıyor musunuz? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Katılmadığınız, beğenmediğiniz ya da düzeltilmesi gerekiyor diye düşündüğünüz bilgiler mi içeriyor?

Yazıları yorumlayabilmek için üye olmalısınız. Neden mi? İnanıyoruz ki, yüreklerini ve düşüncelerini çekinmeden okurlarına açan yazarlarımız, yazıları hakkında fikir yürütenlerle istediklerinde diyaloğa geçebilmeliler.

Daha önceden kayıt olduysanız, burayı tıklayın.


 


İzEdebiyat yazarı olarak seçeceğiniz yazıları kendi kişisel kütüphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi kütüphanenizi oluşturmak için burayı tıklayın.

Yazarın felsefe kümesinde bulunan diğer yazıları...
El Bel Baal 2
Tarihsel 2
Tarihsel 1
Anlamak Gerek 71
İrade 1
Kurtuluşun Felsefesi (Açkı 2)
Anlamak Gerek 45
Sosyal İlişki Toplumu Hedeflemez 2
Anlamak Gerek 43
Anlamak Gerek 58

Yazarın bilimsel ana kümesinde bulunan diğer yazıları...
Hatırlama 1
Mal mı, İnsan mı?
Mamon'du Belirme 1
Anlamak Gerek 26
Sahiplik İmanı 1
Anlamak Gerek 38
Bağ Enerjisi 1
Denge ve Dengesizlik Süreçleri 24
Müruru Zaman 14
Tarihi Olan İlahi Adalet1

Yazarın diğer ana kümelerde yazmış olduğu yazılar...
Aslına Yüz [Şiir]
Vah ki Vah [Şiir]
İsis Dersem Çık Ereşkigal Dersem... [Şiir]
Görmez Şey [Şiir]
Yıkılışa Direniş Direnişe Yıkılış [Şiir]
ve Leddâllîn, Amin [Şiir]
Mevsimsel [Şiir]
Tekil Tikel Tükel [Şiir]
Mavi Yare [Şiir]
Meşrep 3 [Şiir]


Bayram Kaya kimdir?

Dünyayı yaşantılaşan çabalar içinde duygunun önemi hiç yitmezse de, payı giderek azalmaktadır. Sosyo toplum bazlı, genel bir açılımla başlayan çalışmalarım da; bilim felsefesi içinde olunma gayreti güdüldü. Bu nedenle yazıların tarisel, sosyo toplumsal evrimli ve türlü doğa bilim verileri güdülü çalışma olmasına gayret edildi. Genel felsefem içinde bir bilgi; ne kadar çok bağıntısıyla söylüyorsanız, o bilgi o kadar bilinir bilgidir.


yazardan son gelenler

 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2021 | © Bayram Kaya, 2021
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.