Kapasite Yeti Yetenek Yaratıcılık 8

Algoritmayı kısa ve kabaca söyleyecek olursak bir başlangıç koşulu içinde, belirlenmiş bir son durum ile sonlanma işidir. Öznel mantık tasarımıdır. Kişisi ve kolektif amaçlıdır.

Algoritmada konjonktüre durum ve amaç bir belirlenimdir. Algoritmalar, belirlenim olanı çözüme ve amaca ulaştırma esasına dayalı bir bellenimdirler. Ya da algoritmalar bir bellenim gözeten birçok düşünce ve eylemler dizgesidir. Farklı yeti ve yeteneklerle benzer sonucu ortaya koyma, işidir.

Saydamlık bir girişme işidir. Saydamlık ışık ile ışığın yayılma yaptığı ortamın girişmesi ile ancak belirir. Yukarıda sayılan bir kaç özellik içinde saydamlık, ışığın kendi üssü durumları içinde sadece bir uyaran davranışıdır.

Biyo moleküler kapasite de kuantum dünyaya göre çok çok farklı ama sınırlı sonlu bir üssü durumlar kapasiteli anıklık olmakla birlikte biyo moleküler yetiler yeti sel oluşla algoritmik bindirici yansımalara açık bir yetenek durumdu da.

İç sel ve çevresel yansımalı baskı basınç ve izlekler biyo moleküler hafızada deneysel olan yansımaları geri çağırıyordu. Anlak, yansımaları tıpkısı gibi imge ve imajlarla zihinde yansıtıyordu.

İşte bunlar, sürece bağlı içsel birikmelerdi. Her birikim, her durum; zorunlu dışsal ve içsel bir karşılığa denk düşmekle belirlenimdi. Dışsal ve içsel yansımalar da zorunluydu. Dışsal ve içsel karşılaşmalı tepki ve yansımalarda zorunluydu.

Çünkü olgu ve olaylar "durumsal" olmakla üssü durumlardı. Işık üssü durumla çevre içinde çevreyle hem girişen bir faildir. Hem de ışık çevrenin bir unsurudur. Başka bir fail girişmeye çevre olmaktadır.

Yani ışık çevredeki her bir çevre unsurlarına zorunlu bir karşılaşma olur iken; aynı zamanda da yine üssel durumlu çevre unsurları da ışık için zorunlu bir karşılaşma oluyorlardı.

Bu durumda beden de çevre içinde çevrenin bir unsuru olmakla birlikte, çevredeki etkilere karşı tepkilerle olan bir faildi. Beden etken ve edilgendi. Edilgen yani kimi yansımalara açık oluştu.

Bedenin kimi yansımalara açık oluşu organizmada karşılık bir tepki duyarlığını cevap oluşturması demekti. Aynı etki uyaranı karşısında uyaranla eşleşme yapıcı çağrışma yinelemesi beden için bir uyaran, bir sinyal veya bir alarmla olma ve öğrenme durumuydu.

Organizma içinde birikimli, koşullu öğrenmeli; nicelik sel ve nitelik sel işlevler karşılığı ve karşılaşması; ışığın hayata fotosentez yaptırma özelliği yanında, organizmanın saydamlık basıncını organizmada sinyal olarak kategorize edebilmektedir.

Sinyal uyaranları yetiler üzerine bindirişle, bu modülasyonlar yeti (yapabilirlik) üzerinde uzun erimle bir gel git yapan süreçler öğrenmesiyle optik olaylar algoritma dizgesine dönüşebilirken; ışığın diğer üssü durumun içinde olan ısı da deriye bağlı girişmeli direnç ile ışık deride ısıya ve ısı depolamaya çevirmektedir.

Bileşimle olan kapasite ve yetenekler akla hayale gelmeyen yeni durumlara modülasyonlaydılar. Işık üssü durumlar organizma bileşimli dirence bağlı türlü öbek tepkileriyle bir kapasite içindeydi.

Bu tür bir kapasiteni etki (neden) ve tepkiler (cevaplar) sadece mekanik düzeyiyle kalmazlar. Bileşimin denge ya da ağırlık merkezi veya çekim ve düzenleyim merkezi nedenle bu durum bileşime ve moleküler devimli organizmaya özgü, yeni bir kapasiteni yeti ve özelliklerdi.

En içteki bir işlev durum konumlanması içinde kimi bileşenlerin ışık gibi çevresel hassasiyete göre tepki koyma karşılaşması kalmazken; bu işlevler fazla enerji harcanmasın diye baskılanan bir rastlantı duruma doğru gerilerler.

İç te atıl kalıp baskılanan ışık hassasiyeti taşıyan mekanikti bir oluş, bileşime bağlı (kolektife bağlı) moleküler öğrenme yolu ile yeni bir iş ve işlev bindirişiyle göreve dönüşecek bir enerji kullanımı ve enerji kullanımına hazır malzemelerdi.

Moleküler öğrenme, salt mekanik düzenli mekanik öğrenme değildi. Bileşime ait bileşim kapasiteli bir yeti ve yetenekti öğrenmeydi. Biyo moleküler özellikler, tek tip olmayan birçok mekanik işlevle olan bileşimlere ait denge durumlu bir üst düzey ve düzlem kapasiteli yeti, yetenek olmakla; mekanik davranış içinde bulunamazlar.

Ama moleküler davranış mekanik kapasiteli yeti ve yeteneği içerdiği gibi mekanik kapasiteyi imaja göre çağırıp düzenleyip dönüşen yepyeni bir düzey ve düzlem ilişkisinin özelliğine sahip oluştu.

Organizmaya ait çeşitlilik içinde organizma mekanik moleküler ilişkileri tek tek ilişkiler olaraktan değil de diğer bir yanıyla bu çeşitlilik içinde her bir mekanik durumu aynı anda birçok özelliği başlatan, durduran düzenlemeyle ele alması canlılık olucu özelliklerden sadece birisiydi.

Biz bu türden yalıtıma bir bileşen çeşitlilik içinde (kapasite içinde), kısmi bir komplike oluşla (yeti-yetenek karmaşması oluşla); bu durum canlanma oluşa doğru eğim vermenin en ağır basan yönünü oluşan duyumuyla biz ancak hayati bir önemleydik.


Bayram Kaya hakkındaki bilgilerin basılmasını istiyorum.
Eğer basılmamasını istiyorsanız tıklayın.

  Bayram Kaya kimdir?
Emekli eğitimci. 1950 Mucur / Kırşehir doğumlu.

 


Bu yazıyı basmak istiyorum.

İzEdebiyat'da yayınlanmakta olan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Tüm yazılardan birinci dereceden sayfa düzenleyicileri sorumludur. Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.

Yazarların izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin —kısa alıntı ve tanıtımlar dışında— herhangi bir biçimde basılmaması/yayınlanmaması önemle rica olunur.

© 2000-2002, İzlenim.com - Tüm hakları saklıdır.