..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Bu kitap ok gerekli bir a dolduruyor. -Moses Hadas
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > yk > Fantastik > Tuna M. Yaar
12 Nisan 2019
Deliba Cumhuriyeti  
Anadolu isyanlarndan biri Konya'da gereklemitir.

Tuna M. Yaar


Deliba direktif verdi. Celal bayar not alp hemen ilgili bakana talimat verdi. Ardndan bir saat iinde sigara ve alkoll iecekler ucuzlar.


:ACCE:


Gnlerden salyd. syanc kasabann knda bekliyordu. Akama doru bir araya toplanan isyanclar avularndan emir bekliyordu. Kpek havlamas duyan bir kz korku ile evine doru komaya balad.

Anne a kapy. abuk a.

Kap alnca Kzm ne oldu ne var. Niye korktun?

Kz Anne darda bir kpek grdm. n mi cin mi belli deil.

Kzn ad Esmayd. Bir tfek sesi duyuldu.

Anne Neferlerin akl banda deil. Durmadan silah skyor. Diye kendi kendine sylendi. Kpek hala havlyordu. el silah daha skld.

Deliba barmaya balad. Kim lan o zppe. Bou bouna havaya ate ayor.

Kapdaki nbeti pencereye doru konutu. Paam darda kpek havlamas var. Ne olur ne olmaz diye silah skmlar.

Deliba ndirmeyin lan beni aaya. Krarm kemiklerinizi. Sonra karsna bard. Hanm yarn tarhana orbas yap. Yap ta midemiz dn bayram yapsn.

Deliban karsnn ad Meryemdi. Tarladan sktm patatesler var. Onlar piirsem. Deliba Yok ben onu yemem. Tarhana daha iyi.

Deliba enfiye kutusunu kard. Bir tutam avucuna dkt. Burnuna ekti. Bu ne gzelmi be. Diye sylendi.

Ayan oturduu minderin zerine uzatt. Aklnda yan komunun kz Fatma vard. Kars ona hizmette niye kusursuz deildi ki. Keke kars geimsiz olsayd. Onu hemen brakp komunun kzn kendine nikahlard. Kimsede karamazd. Buralarn padiah oydu. Dedii dedik ast astk kestii kestikti.

Kasabann girii atein alevi ile aydnlkt. Nbetiler Geliyorlar geliyorlar. Acele et acele et. Hendee girip saklanalm.

eri umradan gelen iki atl Kuvayi Milliyeciydi. Be yz metre ileride durdular. Atlarndan inip hemen yol kenarndaki aalarn arkasna getiler. Atlar aaca balayp gecenin karanlnda srlm tarlada kasabann arkasna doru koar adm ilerlediler. syanclar hileyi fark edememilerdi.

Kasabann ortasnda elence vard. syanclardan bir ozan bana toplananlara saz alyordu. Be alt kii elinde kakla sylenen trkye ayak uydurarak oynuyorlard. u birmi samanlar ah yaksam ah yaksam. Dumanlar iime dolsa ah eksem ah eksem.

Kuvayi Milliyeci iki nefer aacn arkasndaydlar Trkde oynayanlarn teker teker nereli olduklarn semeye alyor ve yrelerini yzlerinden tanyp deftere not ediyorlard. Bunun yannda neferlerin saysn da kaydediyorlard. Tam yedi ilden asker kaa tespit edebilmilerdi. Neferleri adedi ise yedi yz civarlarndayd.

Kuvayi Milliyeci iki nefer hemen oradan ekilip atlarn baladklar yere doru komaya baladlar. ki isyanc hileyi hala fark edememiti.

syancnn biri Mehmet niye gelmiyor bunlar. Yoksa Ankara bir eyler mi planlyor? Mehmet Beir aam onlar bizden akll m yoksa biz mi farknda deiliz?

Beir Onlar ddk almay bile bilmez. Deil mi lan Hseyin

Hseyin Aman deliba duymasn. Bizi hemen ipe asverir.

Beir Niye yle dedin?

Hseyin Deliba dmana saygldr. O bizim padiahmz. Padiahmzn siyasi ilerine kartk m gitti o gidi.

Deliba her gn kazanlarla piirdii etli pilavlar neferlerine kendisi datrd. Herkes yemeine oturunca Afiyet olsun arkadalar. Unutmayn ben padiahnzm. Derdi. syanclar hep bir azdan Padiahm ok yaa diye bardlar. Bu Deliban ok houna giderdi. syanclar etli pilavlarn yemeye balad. Kasabann giri ve klarnda nbet bekleyen neferlere de pilav tand.

Geceye doru. Deliba odasnda sigarasn iip bitirdiinde gaz lambasn sndrd. Sonra derin bir uykuya dald. Ryasnda isyanc neferlere hep svyordu. Uyann lan. Krarm kemiklerinizi. Kimine tekme atyor kiminin zerine tkryordu.

Sabaht Gne henz yeni domutu. Birka horoz sesi bir iki kpek havlamas. Deliban askerlerinden kaacak yoktu. Kasabann iki taraf da tutulduu iin yunan zulmnden kaan Kuvayi nzibatiyecilerden yolu kasabaya denler ieriye alnyor ve bir daha darya karlmyordu.

Deliba ordusunu byle bytyordu. Her yakalanan inzibatiye neferine kurana el bastrlp Allah peygamber zerine hibir yere kamayacama dinim imanm zerine diye yemin ettiriliyordu. Sonra kendi tfekleri ile talime katyorlard.

Deliban ansna bir hayli inzibatiye askeri yakalanmt. Deliba neferlerin ismini deftere kaydediyordu. Baz isimlerin altn hatrlamak iin iziyordu. Onlar kolaylkla emir verebilecei ve isyanclar evirip ynetebilecek yardmclard. Deliba isyanclardan bir ounun ismini de bu sayede ezberlemiti.

syan saati gelmiti. Yardmclar Delibaa syan ne zaman paam diye sordular

Deliba yice emin olalm dedi. Emin olmak dedii ey isyan olaynn cesaretiydi. syan sonu zaten belliydi. Yeter ki Deliba adn sann duyurabilsin ve byk bir isyan kartabilsin. Deliba dn dernekte gibi davul ve zurna aldrarak neferlerini tefti etmeye balad. Sonra kstekli saatine bakt. Srekli susuyordu. Deliba atna atlad. Yryn isyan balyor. Dedi. Bir saat gecikmeyle yaya svarilerin arkasndan atl svariler harekete geti. syanclar Konya ya doru yol almaya baladlar.

Deliba Kaak beyinsiz neferlerin eline tfek teslim etmeliydi. Bunun iin tfek ticareti yapan tccarlara gidecekti. nk kaak neferlerin ktklar birlikten kendilerine zimmetli tfekleri klalardan karmalar zordu. Tabi ki nbetiler onlar brakmaz yoklama yapard kaputlarn.

Bulunan tm tfeklerle birlikte nefer sonu da gelirdi. Ksa bir yarglamadan sonra nefer kaaklar savatan kamaktan hkm giyer, kuruna dizilirlerdi.

Ne acyd kuruna dizilmek. nce dirsek temas dizilirler son arzular sorulur. Onlar Allah bizi affetsin derler kaak neferlerin orannda muvazzaf neferler hazr olurlar, tfekleri ellerinde, balarnda subay, Nian al. Ate. Derdi. Subay belki iinden acr Keke gfteli gitselerdi. Trampet olsa daha iyi olurdu. Derdi.

Ama bylesini akla getirebilecek, ekip evirecek, bir emir, bir ynetmelik yok ki.. Keke olsayd. O zaman lenleri daha iyi anlardk derdi.

Neferlerin klalardan kamas bylesine artk zordu. Deliba nce kylerden Kaime- Nakdiye- Mutebere toplamalyd. Bunun iin ilk adm yanna nceden ald birka adamyla kyleri basp zorla kaimeleri toplayacakt. Kaimeler onun iin nemliydi.

Yannda gtrecei adamlarna topladklar kaimeleri iine dolduracaklar birer torba temin etmeliydi. Baskn akam olmalyd ki kimseler grmesin, gidip inzibatlara ikayet etmesin. O zaman ileri zora girerdi. Kaimeler toplanmadan tm planlar suya derdi. Yarn baskn karar verdi.

nce eri umraya yerletirdii adamlarna haber gndermeliydi. Mahmut, Sadk, Ali, Mustafa, Durmu, Ramazan, Hasan Hseyin, Konya'nn Gneysnr ilesine bal bir kyde torunlarn brakan nam dier Sar bacak smail Efe, Ahmet, Mustafa, Eski ismi Sar ren Boyal olan Ali, Akrenden Arif, Akrenden smail, Akrenden Tenekeci, Hadimden sa, Hadimden Ramazan, Hadimden Yasin, Hadimden Kemal, Hadimden nayet, Anamurdan kaan, ko Ali, kardei Emre, Manavgattan kaan Yusuf olu Mustafa, zmirden kaan Sadettin, stanbul Bakrky'den kaan ajan Mahmut, Yunanlardan kap gelen Haydar, Kbrstan kap gelen Hasan Hseyin, Antakyadan kaak nefer nayet, Karabkten kap gelen Cevdet, Dersimden kap gelen Nizami, amdan kap gelen nefer Hseyin, Medineden kap gelen nefer Yusuf hepsi buradayd. Deliba isimleri kada iziktirip bir kenara koymu, onlara grevleri iin eri umraya ve civarlarnda gece ve gndz tetikte durmalarn tembih etmiti .Onlar da Deliban tavsiyelerini tutmutu.

Geriye kalyor onlara tfek ikmal etmeliydi. imdilik yerlerinde bir dursunlar hele. Mustafa Kemalin hesab elbet sorulacak, ilan ettii cumhuriyeti ele geirecek, tek bana Ankaraya gidip mebuslara konuma yapacak. Kapda askerler, ieride ki mebuslar silahsz. Onlara Cumhuriyeti ele geirdim. Kabul etmezseniz hepinizi ldrrm. Diyecekti.

imdi Ankaraya gitmeye hazrd. Atlarla beraber Konyay geti. Ankaraya doru son srat vard. Doruca Meclis binasna vard. Hazrlad askerler onu kapda karlad. Meclis binasna girerken herkes onu alklad. Deliba bizzat kaleme ald ve imzalad belgeyi okudu. Efendiler bu gn Deliba Cumhuriyetini ilan ediyorum. Emirlerime itaat edin. Dedi.

Allah hibir eyi unutmuyordu. Her eyi bir deftere yazyordu. Onun kayd Allahn katndaki levh-i mahfuzu Ramazan bayramlarnda eytanlarn kaderi deitirmemeleri iin (baz eytanlar buna muktedir oluyordu. nsanlarn kaderini deitirip onlara ktlk yapmann yollarn buluyordu.) okuyordu. Allah levh-i mahfuz ilmini kuranda bildirmiti. Baz evliyalar Allahn izniyle kendi menfaatleri iin deitiriyorlard.

Elbet kaynak hazreti Muhammetti. O Cebrailin bildirdiini kuran kerime yazdrm her eyi aklad gibi baz eyleri gizli tutmutu. Bu mminlerin ilmin iddetine dayanamamalar ve lp gitmelerine izin vermemesinden dolayyd. Allahn katnda bir ktphane dnn ve odacklarn birinde de kuran kerim vardr. Elbet Allah kuran da okuyor. Dier kitaplar okuduu gibi.

Ve Allah bu ekilde peygamberine retti. Peygamber bir levha alp gizli ayetleri levhann zerine kazttrd. Levhay gizli bir yere saklad. Ve peygamber bu levhay her Ramazanda okumaya balad. Ve Ramazan bayramlarnda eytanlar Antakyada bir araya toplayp zincirle hapsetti. eytanlar artk Mslmanlara ve dier Hristiyanlara zarar veremiyordu.

Deliba btn bunlar dnnce peygamberine salavat getirdi. Rabbm ne gzel yaratm. Ben de bir gn Ankaray yeniden ina edeceim. Belki bana mazide yardm edici gaip bir er kar. Deliba meclis odasnda kahvesini ierken yanna gelen meclis aycsndan bir pet ie su istedi. Az sonra sipari geldi. Deliba suyunu iti. Kahvesini bitirmiti. Yanna gelen kurmaylarn oturttu. Oturun yle. Kurmaylar oturdu. Deliba sa elinde on yedilik kaln taneli tebihini ekmeye balad. Kurmaylar pr dikkat Delibaa kulak kesildi.

Arkadalar az nce Cumhuriyetimi ilan ettim. Ne dersiniz buna? Kurmaylardan Adnan Menderesin cumhur bakan Celal Bayar sz ald. Paam sizi sultanmz semek istiyoruz. Ama nce Atatrk vatandalktan karmamz lazm. Bunun iin Antkabre Atatrkn gizli odasna gidip ona vatandalktan karldn bildirmemiz lazm.

Deliba Ne mnasipse yapn. Atatrke tahammlm kalmad. Celal Bayar askerlerine emir verdi. Sz dinleyen askerler acele ile Antkabre yol ald. Antkabirdeki nbetiler geri ekildi. Elinde yazl emri olan er kad okudu. Bu emir Deliba sultanmzndr. Hemen Atatrk vatandalktan karlmtr.

Nbeti askerler eliinde Atatrkn gizli odasna girdiler. Atatrk odasnda masasnn banda kitaplktan bir kitap semi viskisi ile kitap okuyordu. Askerler Atatrkn Deliban kararn bildirdiler. Bir saat iinde Atatrk vatandalktan karlp Rodos adasna gnderildi.

Deliba o an televizyonda Atatrkn tm hareketlerini takip etti. kr rabbma. Dedi. Deliba yeni kanunlar hazrlad. Anayasann ilk maddesine Deliba bu cumhuriyetin sultandr. lke monari rejimine gemitir. Yazld.

Ne gzel, lke yeni batan ina edildi. Deliba Konya platosuna be adet piramit dikilmesi iin emri verdi. iler ayarland. Balarna ba mhendis Cemal Usta atand. Her ey hazrd. Dev kamyonlar Toros dalarndan ta tamaya baladlar. Konya platosuna ylan talar mermer ocaklarndan getirilen makinalarla dzeltildi.

Deliba ina srecine zaman koydu. na bir ylda bitecekti. Bir yl sonra piramitler ina edildi. nndeki dzle atalhyk ad verildi. nceden uzaydan arlan bir ufoyu, iindeki gri uzayl ile atalhyk platosuna gmdrd.
Piramitlerle iletiim uan daire ile salanmaya balad. lk olarak internet akmlar kesildi. Ardndan radyo akmlar devamnda cep telefonun akmlar. Geriye kalan yepyeni akmlarn balatlmas.. Cep telefonundan yaz mesaj gnderildiinde oluan radyo dalgalarndan akan nuru Deliba rabta yolu ile bir demir zincire kilitledi. Deliba buna hiyerkiza ismini koydu.

Platonun iine gmd uzayl her eyi ayarlyordu. Yeni enerji tr hiyerkiza ilenmesine balad. Gelecek tek bir dalgadan akan nur ile tm dnya bundan faydalanacakt. nce Amerikann kartlar grlmeliydi. Onlar oyunda ok hile yapyordu. Deliba dzeni takip etmek iin profesr Kemal Ttncnn odasna baland. Ondan baz grler ald.
Kemal ona nce yeni bir dnce icat etmelisin. Yeni insan rkna Homo Fornox demelisin. Buna balant yapan insan denir. Artk Homo Fornox rk dnyadan yok olmayacak. Yok olacak olan Homo Sepiencedir. Bu girdab gemeyi baaranlar hayatta kalacak. Dedi.

Deliba immek istiyordu. Ankaraya atlarla geldii iin atlatn, toynaklarndan kan tozlar zerine sirayet etmiti. Paspal bir ekildeydi. Yaverine Odunlu ofbeni hazrla. Ykanacam. Sonra akam namazn beraberce eda ederiz.

Yaver konumadan odadan kt. Deliban kkndeki hareketlilikler artt iin banyoyu acele ile hazrlamaya balad. nk izbeden ofbene odun tarken kke gelecek olan misafirlerin kendi elinde odun paralarn grmemeleri ve ortaya irkin bir durum kmamalyd. Misafirlerin aklna banyo gelir ve ayp olurdu.

Yaver Deliban en has adamyd. Emirlerini harfi harfine yerine getirmeye alyordu. O padiaht. O paayd. Kendi cumhuriyetini kurmutu. Onun emirleri ta bile altna eviren bir iksirdi.

Cuma gn gelen misafirler yava yava odaya geliyor lidere Selam sana deyip nce el skyor sonra bo koltuklarn birine oturuyordu. Deliba gelenleri yle bir szd. Hepinizden memnunum. Bizim grevimiz imdi balyor. Cumhuriyetimiz ve devletimizin adn deitirdim. Yeni ad Ali devleti koydum. Biliyorsunuz benim adm Ali. Kurduum lkenin snrlarn pek yaknda genileteceim. O zaman devletimizin ad Ali mparatorluu olacak. Ama devletimizin adn imdi yeni bir isimle aa uygun hale getireceim. imdi aranzda byle yeni bir isim bulan var m?
Misafirlerden Celal Bayar Padiahmzn mr ve devleti uzun mrl olsun. Benim nerim Bizans gibi insan ismi olmamal. Bunun iin Kolon mparatorluu ismini uygun buldum.

Deliba Kolon nedir? Bana yabanc geldi. Biraz aklar msn?

Celal Bayar Biliyorsunuz Biz ve Ans etimolojik anlamda kelime Trkeden alnm. Biz demek hep birlikte demektir. Ans ise u an anlamnda anlar demektir. Kolon ise Almanlardan alnma bir isim. Anlam insanlarn yeryznde bir araya gelip koloni kurmas anlamnda. Padiahmzn devleti artk Kolon mparatorluu eklinde olacak.

Deliba Bu ismi pek beendim. Yarn mecliste Kolon mparatorluunu sen Celal Bayar benim yerime ilan et. Orada benim adm ilk nce syle. Kattan belgene Ali diye ibare d. nk benim gerek adm Ali'dir. Sa olsun benim anam Sultan bana "Senin adn Hz. Ali gibi ol diye koydum" demiti. Hz. Ali gibi olmakla byk bir ereftir. O srlar kapsna Ali olduum iin bende giriyorum. Amma krklara karmak iin hayli aba sarf ediyorum."
Celal Bayar ne diyeceini ard. Susup Deliba' dinlemeyi yeledi.

Deliba Anamn ismi Sultan, Anamurlu. Babamn ismi Hasan Hseyin, Mersinli. Soracaksnz peder ve valideniz nasl bir araya geldi. Anlataym. Anamn kendi babas i aramak iin eri umraya gelmi. Mersinli babam ise tccar. Hadime gelmi. Orada sat yapamaynca nce, Akvirana oradan da eri umraya gelmi. Orada bir dkkan am. Gzeller gzeli anam bakkaldan ekmek almaya gelmi.

Babam ilk grte vurulmu. Bu kz nasl tavlarm, bu kz benim olmal, ondan vazgeemem, beni byledi, kalbimi ald diye dnm. Planlar yapmaya balam. Aklna Bunun babas camiye her gn geliyordur. Bende her vakit camiye gider, namaz klar, babas beni grr, bu benim referansm olur. Kz isteyince babas Bu namaz klyor. Dinine diyanetine sadk. Verdim gitti. Der diye dnm.

Babam yle yapm. Hi namaz klmayan babam ne hikmetse ak olduu Sultan iin yanp yaklm olarak namaza balam.

Deliba misafirlerine konuurken salona elinde tepsi ile aylarla ocak geldi. Misafirlere aylar sundu. Deliba Maallah aycmza. ay dua ile piirip salona elinde tepsi ile aylarla ocak geldi. Misafirlere aylar sundu.
Deliba Maallah aycmza. ay dua ile piiriyor. Ben rettim. ay piirirken 1 Fatiha 7 Ettahiyyet okuyor. ay o zaman daha lezzetli oluyor. Bu duay ben camide Evirgen isimli hocamdan rendim. Okuyun faydasn greceksiniz. Evirgen hocam cinleri kullanarak tarlasn srdryor, ekinini cinlere ektiriyor. ok kuvvetli bir hoca. Bir gn hocama sordum. Hocam bana esrar rettin. Bunun cevheri nedir? Dedim. Bana Demirden bahsetti. Her ey salam olana balanmal. Dedi. Ben u an devletim ve imparatorluum iin rabta yolu ile demir zincirler ile cinlerin padiah Humahakaili baladm. Yerini bana sormayn sylemem. nallah zincirlerin arl ve adedi tam isabet eder.
Misafirler olduka heyecanlyd. lerinden Bu nasl olur? Padiahmz sanki Hzr ilmini biliyor. Diyorlard. Misafirin biri Sultanmz bu iin srrn biraz alar msnz?

Deliba Eer aklarsam srrn iine girersiniz. Ve rabtay yapmazsanz psikolojik rahatszlklara urarsnz. Eer rabta ehli olmak istiyorsanz bunu ben size reteceim. Bir bakasndan renmeyin. Eer rabta yapmaz ve nasl rabta yaplacan unutursanz yine bana veya arkadalarma dannz. Arkadalarm da rabta ehli.

Deliba aycya Emin aylar niye bu kadar scak. erken azm yand. Az scan getiremedin mi?

ayc Biraz fazla kaynattm ondan scak. Acele ettim ki yetitireyim.

Deliba aynda bir yudum ald. Koltuuna yasland. Masasnn zerinde duran kada iziktirdi ay imek istiyorum. Yemek yemek istiyorum. Su imek istiyorum. Misafirler hallerinden memnundu. Akama doru kkn yemekhanesine indiler. Yemek yemeye baladlar. Deliba yemek sonras uzun bir dua okudu. Misafirler yerinden kalkp kkten kt. Evlerine yolland. Delibata banyo yapmak iin hazrland.

Deliba gavurlarn yazd romana el atmak istiyordu. Ama nasl? Hibir bilgisi yoktu. Yine de deneyecekti. Yaverinden kat, kalem getirmesini istedi. stekleri hemen geldi. Bir kofcan da ay getir bakalm. Dedi. Az sonra o da geldi.
Deliba yalnzd. Roman yazaca iin heyecanlyd. Eline kalemi ald. Yazmaya balad. Kadn en stne Gn Bu Gndr diye romannn ismini yazd. Sonra ierie geti.

Gnlerden Perembe. Kzmz Zeliha medresede okuyor. ok bilgili ve akll. Matematii kuvvetli. Bir gn Zelihaya sordu.
Kzm Zeliha, sen okumak iin her eyi bir tarafa ittin. Neden her eyi terk ettin?

Zeliha Ey benim muhterem retmenim, Sadk hocam. Eer her eyi ilerlediim eye kurban etmeseydim, bana kaplar almayacakt. Ne mutlu bana. nce ailemden uzaklatm. Onlarn gnderdii paralar harcamadm hi. Arkadalarmdan uzak durdum.

Sadk retmen Zelihann sylediklerini gayet iyi anlyordu. Bir eyi grmek iin karsnda olmak gerekiyordu. Zeliha da kendi kann ve evresindekilerin kann imiti. Yani skntlar, zorluklar, elikiler.

Deliba biraz durdu. Yazd karakteri yle bir dnd. Sadk biraz macera yaamal. nce kzlara verdii derste deiiklik yapmas lazm. Yazmaya balad.

Sadk ben. Gnlk tutuyorum. Kz rencilerim hep beni rnek alyor. Zelihay snfta geen gn anlattm. rencilerim beni ilgiyle dinledi. Ama kzlardan mm bana, retmenim, beni bu yamda ailem evlendirecek. Biraz akl verseniz. Bundan kurtulsam. Diye dant. Ona Kzm yarn aileni ziyarete gelirim. Sana yardmc olacam. Dedim. Dediim gibi yaptm.

rencim mmnn evine gittim. mmnn babas Biz krtler burada, Gaziantepte geleneklere uyarz. Bizler Elhamdlillah Mslmanz. Kzm mmy evereceim. Lam cimi yok. Bu i olacak.O gnden sonra planlar kurdum. Sonunda rencim mm ile Gaziantepten stanbula kaacaktm. Hemen tayinimi istedim. Ertesi gn mm ile gizlice stanbula katk.

mmy ben okutmaya baladm. Onun tm ihtiyalarn karlyordum. Yeni tandklarmza mmnn kzm olduu yalann syledim. imdi stanbulda buradayz. Gnlme son verirken ok heyecanlym. nk mm gittike serpiliyor. Gen kz oldu. Bana manal manal bakyor. Kendimi tutamamaktan korkuyorum. Ama karar verdim. Bir kerecikten bir ey olmaz.

Saat ona alt da mm eve gelmiti. Sadka yine manal manal bakt. Artk Sadk dayanamad. mm kzm ne istediini biliyorum. Gel bu ii bitirelim. mm hi ses karmad. Sadka yaklat. Artk Sadknd.
Deliba heyecanlara gark oluyordu. Romanna ara verdi. ayndan yudumlad. Hele hele Sadk hoca, sen de ne cevherler varm? diye sylendi. Deliba yazdklarna tahrik olmutu. Kkn de banyoda her zaman scak su bulunurdu.

Yerinden kalkt, banyoya geti. Tam hamamc olmann zaman diye sylendi. zerindekileri kard. Kendini Sadk hocann yerine koydu. mmy konulu ekilde dnmeye balad. Aradan bir hayli zaman on, on be dakika geince rahatlamann ad gn yzne kt. Hemen scak ve souk suyu at. Suyun ssn ayarlad. Gne enerjili banyosunda gusl abdesti iin Niyet ettim Allah rzas iin gusl abdesti almaya. Dedi. Ykanmaya balad.

Banyoda Yazdklarm kimse okumasa. Rezil olurum deilse. Koca bir padiaha bu yakmaz. Geri romanm yaynlarken yazar ismimi deitiriveririm olur biter. Ama imdi olmaz. Kkte onca insan hizmet ediyor. Acele etmeliyim. Dedi.

Hemen zerini kurulayp giyindi. Odasna geldi. Allahtan kimse okumamt. nk odasnn kap aral brakt gibiydi. Kap hafif akt. Odasna geti. Masasna geldi Koltuuna oturdu. nnde yaverinin nceden getirdii, mecliste okuyaca, devrimlerin yazl olduu belgeyi eline ald. Gzden geirdi. Metin vergi kanunlar ile ilgiliydi.

Birinci madde de esnaflarn vergisi, ikinci madde de memur maa kesintisi, ncs madde de emekliler vard. Metne yeni bir madde koydu. Delibaa kfr etmek cezadr. Vergisi bin liradr. Kfrde srar eden lmle cezalandrlacaktr.
Allahn verdii iktidara yava yava alyordu. Deliba cumhuriyetini kural bir ay olmutu. Kolon mparatorluu topraklarn teftie kacakt. Bunun iin devletin yurt dndan getirdii ua kullanacakt. Uak Bulwall markayd. lkesi iin Deliban yapmayaca ey yoktu.

Hemen hazrlklara giriti. mparatorluuna yeni topraklar katmak iin stihbarattan Muzafferi yanna ald. Muzaffer bir devletin topraklarn Kolon mparatorluuna katmann yollarn gayet iyi biliyordu. Bu gizli bilgiyi padiahna anlatnca Deliba, bu bilginin iddetinden birka gn uyuyamamt. Gel gr ki bu bilgiyle Deliba yeni teknikler gelitirdi. Bunu iktidarna kar olanlar iin kulland. Yakn zamanda da meyvelerini ald.

Atatrk yanllar bir bir gelip kendiliinden teslim oluyordu. Allahn mucizesi diye dnd. Deliba kendini ok ycelerde, dalarn stnde gryordu. Bunun iin baz bedellerin denmesi gerekti. Atatrk yanllar, kurulan stiklal Mahkemelerince bir bir idam ediliyordu.

lkenin nfusu 90 milyondu. Yl 2000. Ve idam edilenlerin adedi 5 milyona ulamt. Deliba bunu iin sistemler gelitirdi. dam hkm giyenler abuk olup defnedilmeleri iin her ehre, bir infaz evi kurdu. Burada lenler kyma makinesine atlp ekiliyor ve atklar lam borularna iletiliyordu. Zaten ehirlerin lam kanalizasyonlar aracl ile toplanp ayrtrlyor ve elde edilen gbreler tarmda kullanlyordu.

Deliba ba dik, gs kabark bir ekilde Bulwall uana bindi. stikamet Almanyayd. len saat on te Almanyaya indiler. Alman Fhreri Hitler Deliba byk bir hrmetle karlad. Adolf Hitler 2017 ylnn noelini kutlamak iin Delibaa kendisini bir hafta misafir etmek istediini syledi. Delibata kabul etti.

Misafirler ok at. Hitler bunu bildii iin hazrlklyd. Heyeti hemen havalimannda ki restoranta buyur etti. Menler et arlklyd. Ba yemek domuz kzartmasyd. Deliba lkem iin her eyi yerim. Dedi. Domuzun tadna bakt. Domuz ok lezzetliydi. Ald, bir daha ald. Bir daha da.

Allahm ne olursun beni affet domuz yediim iin? imdi Viski de ieceim. Onu da affet ne olursun? diye konutu. Deliba 115 yandayd. Adolf Hitler ise 126 yandayd. Bu yalarna ramen ikisi de dinti. Bunu siyasilere gizli olarak sunulan, Hzrn ab- hayatna borluydular. Hitler ve Deliba lmszdler. Ve yiyip itikleri, taptklar ektikleri ileydi. Onlar lm kmlard. Hayatlar srp duruyordu.

Yemekten sonra Hitler Deliba odasna davet etti. Az sonra Hitlerin yaveri viskileri getirdi. meye baladlar. Hitler,
Seni imparator olarak tanyorum. Ama bana Amerikallara kar yardm edeceksin. Biliyorsun NASA uzay biliminde ok ileri. Ama ben onlardan daha ileriyim. Teklifim u. Trkiyeye uzay ss kuracam. Ynetimi bende olacak. Sizin karnz stte Aldaberan gezegeninden gelen uzayl yaratklar olacak.

Deliba imdiye kadar hi uzayl grmemiti. Hitlere isteini syledi. Hitler stersen hemen grebiliriz. Dedi. Beraberce kalktlar. Hitler ona kkn yeralt snana kadar, askerlerle birlikte elik etti.

Snak gz alcyd. Her yer imdiye kadar tank olmad renkte klarla doluydu.. erisi bir uzay kamarasn andryordu. Hitlerin uzay kamaras diye iinden sylendi. Sonunda uzayl bir yaratkla karlatlar. Deliba ok heyecanland. Demek ki uzayllarla yakn temas denen ey byle oluyordu O yaratn yannda drt adet daha yaratk vard.

Deliba yarata sordu. Sen hangi gezegenden geldin?

Yaratk Benim adm Esiya. Lardaham gezegeninden geldim. stmz Aldeberan, Kulukse, Nestar, Sions gezegenlerinden gelen yaratklarla dolu. Amacmz insanlara bir eyler retmek. ncelikle insanlara matematik retmek. Uzayllarn matematii.

Deliba aknlk iindeydi. nsan olmayan, insan olmad iin de hayvan olmas gereken yaratk, Trke konuuyor ve sanki kendisinden ok akllym gibi grnyordu. Deliba Sizin dininiz var m?
Uzayl Biizim dinimiz slam, kitabmz Kurandr.

Deliba Nasl olur? Bu dnyadan deilsiniz. slam size nasl ulat?

Uzayl Bizim teknolojimiz ok ileri. Mesela Nesekamik isimli bir teknolojimiz var. Atom boyutunda, anti maddeden oluan, anti yer ekimli kameralar. Kameralarmz istediimiz gibi gezegenimizden dnyanza nlyoruz. Kameralar istediimiz gibi ynlendiriyoruz. Ve peygamberimiz Muhammetin tm hayat kaytlar ile elimizde.

Deliba oka girmi gibiydi. O zaman bu bilgileri niye insanlarla paylamyorsunuz?

Uzayl nsanolu tekamlde okuduu zaman bu bilgiler verilecek.

Geceye doruydu. Deliba Hitlerin kknde kendisine, gsterilen yatak odasnda sgara iiyor, dier yandan kendi kendine soruyordu. Acaba lkemde ki Atatrk yanllarn ldrmekten vaz m gesem? Hemen cep telefonundan Celal Bayar arad. Hemen lmleri durdurun. Bu kadar telefat yeter.

Celal Bayar Emredersiniz Asaletmaabmz. Keyfiniz nasl? Afiyettesinizdir inallah.

Deliba Kimseye syleme ama domuz eti yedim, viski itim. Ayrca Trk biras da itim.

Celal Bayar Hnkarm demek bizim biramz Hitlerde beeniyor ve size sunmu. Sevindim. nallah en yakn zamanda karlarz.

Deliba cep telefonunu kapatt. Bir sigara daha iip uykuya dald. Gecenin karanlnda K9 kurtlar Bozkurtlarla ava km uluyorlard.

Deliba rya gryordu. Elinde mlek testinin iinde altnlar vard. umra mezarlnn talarla rlm setine gelmi, ierideki ller dua eder gibi, mezarlarndan ellerini Delibaa uzatm altn istiyorlard.

mlek testiden llere altn veriyordu. Testinin ii kan rengi krmzlndayd. Sinsi bir glmseme vard yznde. Tablo imrenilecek bir zellikteydi. Bir bereket yayordu. Cinayetler srtna yapm, potansiyeli olann, her eye hakim, kendinden emin, dilediini yapma zgrl yaanyordu.

Deliba gaipten geliyordu. Yapmas gereken llerin ihtiyac olan altn yolu ile gidermi, mezarlkta yatan, dnyaya meyledenleri ortaya karm, el uzatan lleri imdi, yeniden sorgu suale tabi tutacakt.

smail denen mezarln en eski l sakininin yanna gitti. Syle bakalm, ne gnahlar iledin? diye sordu.

l smail Valla billa aam hibir gnahm yok. Duan bekliyorum.

Deliba Sus, seni yalanc. Kardein kendi bacna niye yle manal baktn?

l smail Aam eytan bile benim ne yaptm bilmiyor. Bu unutuldu gitti. Allahta affetti. Bak mezarlkta hi azap ekmiyorum.

Deliba Sus soyka seni. imdi bacn Nil Banuyu aracam. Yksek sesle bard. Nil Banu, Nil Baaanuuu Hemen gel buraya.

Deliban sorgu suali seri ekildeydi. l smailin hesabn ksa zamanda kesti. Sonra ona Eer benim peime taklp dediklerimi yapmazsan, tepene bir tokmak vururum, yerin yedi kat altna kadar inersin.

l smail durumun vahametini anlad, isteklere boyun edi. Deliba Ve l smail mezarlktan kp ana yola geldiler. umrann knda olan anayolda bir teneke bir levha vard. Levhann zerinde Almanya Dortmund 16 km yazyordu. Levhann gsterdii yne doru yrdler.

Deliba ter iinde uyand. Sana soluna bakt. Abdest testisini arad bulamad. Sonradan farkna vard. Buras Almanyayd. Bu insanlar temizlii bilmez. Donlarnda bok doludur. Kokularndan yanlarna yaklalmaz. Diye mrldand.
Yatandan kalkt. Odasndan kt. Banyoya girdi. Klozette iini bitirince kalp sabunla, ellerini ve bileklerini iyice ykad. Hi istemiyordu ama birde abdest ald. Banyodaki mavi alev rengindeki havluyla kuruland. Odasna geti. Henz dars karanlkt. Sabah namaz iin Kabenin ynn tespit etti. Allah Ekber diyerek sabah namazna durdu.
Namazn uzun srede eda etti. Sonra yere bada kurdu. Rabtaya balad. Ban kalbine edi. Gzlerini kapatt. Dilini damana yaptrd. Mevlanann yolda ems Tebriz-inin evini dnd. Evine girdiini, yanna yaklatn dnd. Elini pp yere oturduunu, sa dizini ems Tebriz-inin sa dizine dedirdiini dnd. Ardndan ems Tebriz-inin kalbinden kendi kalbine, gl erbeti renginde krmz, nurun aktn, azami on be dakika dnd. Rabtas bitince, amin deyip yerinden kalkt.

imdi gizli olan needen yani rabtadan, ak olan neeye geme zamanyd. O da nnde duran gramofondan ark dinlemekti. Bir plak seti. Gramofona koydu. Ses Deliba mutlu etti. Kendi etrafnda sema yapmaya balad. Bir sre buna devam etti. Dnmeden dolay meydana gelen dengesizlikle semay brakt.

Yine gramofona dikkat kesildi. Bu gavurlar amma akll. Bu akl biz Mslmanlarndr. Onlar bizden rendi. Gramofonu icat etti. Diye sylendi. alan plan yannda st ste dizili plaklardan birini eline ald. Deliban Latinceye istidad vard. Yazlarn anlamn zmeye alt. Kekeleyerek Mozart diyerek okudu. Gerisini getiremedi. Sonra 9 rakamn okudu. Yannda Senfoni yazsn bir hayli uzun srede zd.

Vay vay vay, ne biim mzik yapm bu adam? diye sylendi. Rakamlara konsantre oldu. Tarih 2019 diye yazyordu. Dnd, 2019a daha iki sene vard. Demek bu Adolf Hitler pla gelecekten getirmiti. Onun zamanda yolculuk yaptn duymutu. Demek doruydu.

Bu gavurlara gven olmaz. Bende en yakn zamanda Kolon Devletinde zamanda yolculuk aratrma ve baarma almalar yapacam. Hele bir gizemleri bir renelim. Diye sylendi.

Dnd. Atatrk Cumhuriyetine isyan bayra ektii tarih 1900lerin bayd. Ve 2017 senesine, Osmanl Yldz stihbaratnn elinde bulunan gizli bilgi ile, paralel boyuta atlam ve bu boyutta kendi cumhuriyetini kurmada baarl olmutu. Bu boyut Deliban cennetiydi artk.

Deliba Yldz istihbaratnn elinde bulunan Nakibendi gizli bilgiye dayanarak, yanna ald on alt has adam ile, Mersindeki Cennet ve Cehennem maaralarna gelmi ve tetragramoton olan, szlerle paralel boyut atlamt. O szleri sr gibi hep yannda tayordu. Gerek mesele bunu, cihaz makineleri ile yapabilmekti.

Tetragramoton Yahudilerden ele gemiti. Bu ilerle uraan tarihte, krallar Sleymand. in srr szlere, manevi younluk kazandrmakt. te Adolf Hitlerin yapamad buydu.

Deliba ackmt. Odasndaki mutfaa geti. Buzdolabndan Forme etiketli souk kymay kard. Kyma souk olarak tketiliyordu. O da yle yapt. Ekmeinin arasna kymay koydu. Scak ekerli ay ile yemeye balad. lene doruydu. Deliba ve Hitler zel bir odada gizli grme yapyordu. Kapda iki nbeti ieriye kimseyi sokmuyorlard.

Hitler Ben kurduum imparatorluu Nazi imparatorluuna borluyum. Asyada komnistleri ala tabi tuttum. Yahudilere eziyet ettim. Ama Mslmanlara gelince onlar kendimden bildim.

Deliba Hah unu bileydin. Biz Mslman olduumuz iin toplu katliama maruz kalmyoruz. Birka istisna dnda. Biz ancak kendi kendimize eziyet ediyoruz. Teklifim udur. Suriyede Bear Esat iktidardan indirmek. Bunun iin senin Rusya Komutan Alex Moucho efendinin bize yardm etmesi. Sizin karnz ise Suriyeye Alman sradan halknz yerletirmek. Ve bu sayede bir kolunuzun da Suriye de olmas.

Hitler Makul bir teklif. Ama ncelikle Amerikann bu ie scak bakp bakmayaca.

Deliba Gerekirse Amerikay da ikna ederiz. Sen bunlar dnme. Sknt yok.

Odann kaps ald. eriye bir hizmetli geldi. Elinde bir pusula Delibaa verdi. Pusulada Acele lkene dn. stanbulda 7.5 byklnde deprem oldu. Yazyordu.

len 2 de Bulwall ua ile Deliba stanbul hava limanna indi. Elinde omak ve yeni model fesi ile k grnyordu. Gelirken Hitlerin hediye ettii zel radyosunu at. Radyo, ses zerreciklerin nlanarak gelmesi ile alyordu. Sesi at. Hem yryor hem dinliyordu. Az sonra arabasna bindi. Deprem kriz merkezine dorun yol ald. Koordinasyonu buradan yrtmeye balad.

Deprem en az bir sene gndemden dmezdi. Bunu bildii iin Deliba hazrln buna gre yapyordu. stanbulda depreme dayankl olmayan rk binalarn hepsi yklmt. yi ki nceden kentsel dnm balatm, depreme dayankl binalar yaplmasn emretmiti.

mmeti Mslman bana dua ediyordur. nsanmz lmedi. Ama lenlerin hepsi panikleyip pencerelerden atlayanlar. Mesul biz deiliz. Mesul Atatrk. nsanlarmzn dini idrakleri kuvvetli olsayd akllarna, aaya atlamann lm getireceini bilirlerdi. Ne yapalm, Allah gani gani rahmet etsin.

Onu dinleyen Celal Bayar Haklsnz hnkarm. ncelikle kylarda tusunami bekledik. Bunun iin halkmz depremden birka saniye sonra uyarld. Baz evleri ve baz i yerlerini su bast. Ama ky ksmlara atmz 100 metre derinlikte ukurlara deniz suyu dolunca tusunami fazla zarar vermedi. ukurlar beton bariyerlerle destekledik. Vaziyet bu hnkarm.
Deliba Halk panik iinde. Onlar sakinletirmeliyiz. Birka gn sonra stanbul halkn topla miting yapacam. Sonra sanatlar konser versin. Halk teskin olsun. letiim hatlar ne durumda?

Celal Bayar Hnkarm lkemiz kablosuz iletiime getiinden beri rahatz. Tek sorunumuz insanlar evlerine depremden dolay, erzak yyor. Anlamyorum yaplanlar. Her ey yolunda. Erzak skntsna urayan insanlarmza ise belediyemiz, evre illerden gda takviyesini trlar ile yapyor.

Deliba Hrszlk, cinayet vb. sular ne alemde?

Celal Bayar Siz iktidara geleli beri hrszlk, cinayet hi olmuyor. lkemize altn a yaatyorsunuz.

Deliba Dorudur. Eer Mehdi gelirse bu kyamet alameti olur. nsanlarmzn duas ile kyamet saatinin gelmesi gecikiyor. lkemizi zlenen altn a biz yaatyoruz. Haliyle bize sa, Mehdi diyen kacaktr. Onlar anlayla karlayacaz. Ama bu tr heyecanlar medyaya yanstmadan susturmak senin grevin. Celal Bayar cevap vermedi.
nndeki bilgisayara bakan Deliba u an halka toplu olarak yemek datmaya balayabiliriz. Halkmz depremi bir nebze unutacaktr. ncelikle Emniyet Mdrmz Ali Sadk Hoba bey, siz panik kalkana kadar, ikinci bir emre kadar polislerimizi teyakkuza geirin.

Emniyet Mdr Ali Sadk Hnkarm , cinayetler, hrszlklar durdu. Ama uyuturucu ticareti yapan ve uyuturucu kullananlar oald. Benim tahminim, sigara ve alkoll ieceklere yaplan zamlar insanlarn akln kartryor. Ve uyuturucuya meylediyorlar. Bir pota psikolojisi bu. Ksa zamanda sigara ve alkoll ieceklere zamm kaldrmamz gerekiyor. Deliba direktif verdi. Celal bayar not alp hemen ilgili bakana talimat verdi. Ardndan bir saat iinde sigara ve alkoll iecekler ucuzlar.

Tuna M. Yaar

Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn fantastik kmesinde bulunan dier yazlar...
izikler
Cehennemde Toplant
lmszle Geen oban
Cadlar Bayram
Tanra sisin Ktphanesi

Yazarn yk ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Reptilian 1
Reptilian 2
Reptilian 3
Reptilian 4
Reptilian 5
Sava Trafii 2
Sava Trafii 1
Sava Trafii 3
Aalara Fsldayan Adam
Sava Traii 8

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Masa [iir]
Gbeklitepe 5 [Roman]
Gbeklitepe 4 [Roman]
Gbeklitepe 3 [Roman]
Gbeklitepe 2 [Roman]
Gbeklitepe 1 [Roman]
ok Eskiden 9 [Roman]
ok Eskiden 8 [Roman]
ok Eskiden 4 [Roman]
ok Eskiden 6 [Roman]


Tuna M. Yaar kimdir?

Voltaire


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Tuna M. Yaar, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.