..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Olgunlua erimemi airler dn alr, olgunlua erienler alar. -George Eliot
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > yk > Bakaldr > brahim Halil Almas
1 ubat 2017
ldrmek  
brahim Halil Almas
Toplumun irrasyonel inanlar yznden insanlar her zaman sknt ekmiti. Hala ekiyor ve gelecekte de ekecek.


:BEIE:
Gn dodu doacak. Ylmaz, erkenden kasabann kndaki tozlu-toprak yolun yanndaki allara gizlendi. Az sonra da ufuktaki dalarn ucundan gneten bir para koptu ve tm bozkr a bodu. Aalaryla, kularyla ve brt bceiyle tm ova gerinerek, esneyerek uyand. Ylmaz da kemiklerini ktrdeterek gerindi ve gzlerini ksmaya gerek duymadan ufka bakt.
     Bu grdn son gn olacak, dedi. Hemen uyan da kp u nee saan gnee bak. Bu tertemiz havay iyice iine ek. Seni yle bir ldreceim ki, yle bir ldreceim ki k da son kez bak bu dnyaya. leceksin bugn. ldreceim seni, ldreceim, ldreceim, ldreceim seni. Hem de yle bir ldreceim ki, hem de yle bir leceksin ki duyan insanlndan utanacak, yaama sevinci kalmayacak.
     allarn arasnda bada kurup bir gzel yerleti. Altpatlar silahn kard ve incelemeye balad. Naklarn bir gzel okad ve usta ne de gzel ilemi diye geirdi iinden. nsan hi, bir lm makinesinin zerine byle gzel naklar iler mi? lemiti ite. Ylmaz bu detay hi dnmedi. Ona gre olaand bu. nsan ldrecek olsa bile bir silah gzel olmalyd. Silahn iindeki yal kurunlar avucuna dkt. Hepsini tek tek okayarak parlatt. Belli belirsiz bir mutluluk vard iinde. Sabahn erken saatinde insan mutlu olmaz m hi?
     imdi gelme sakn, dedi. imdi gelme ki seni bir gzel ldrebileyim. Bu gzelim hava insanda kin min brakmyor. Baksana u gnee, u serin serin esen yele, u hrdayan kavak yapraklarna Eer ki anna yarar bir lm istiyorsan gelme. Senin gibi bir aa oluna sradan bir lm yakmaz. Sen ki en acl lmlere, en ar ikencelere layksn.
     Az ileriye gzel mi gzel bir ku kondu ve tmeye balad. Ylmaz, sabahn serin havasn derin derin soluyup brakt, soluyup brakt. Bunu bir sre tekrar ettikten sonra kua bakt ve birden ii sevin doldu. Ku etrafnda dnerek kanatlarn rparak tyordu. Arada bir iki defa sekip biraz ileriye gidiyor, sonra tekrar etrafnda dnerek, neeyle tyordu. Bir ku daha geldi ve o da dne dne tmeye balad. Biri daha, biri daha derken kular oald ve hepsi birden neeyle tt. Ylmaz glmsemeden edemedi.
     Niye yanma geldiniz de byle gzel gzel tyorsunuz, dedi. Siz bilmiyor musunuz ki ben buraya birini ldrmeye geldim? imdi sizi gren adam hi birini ldrebilir mi? Hem de byle fidan boylu, yakkl m yakkl birini, hem de kmr gzl, dnya gzeli kars olan birini, hem de tombul tombul al yanaklar olan bir olan ocuun babasn, hem de kendisine hi mi hi zarar dokunmam olan birini
     Mustafay takip ettii anlar aklndan geti. Bir defasnda pazar yerinde olunun salarn okuyordu. ocuk alt yanda ya vard ya yoktu. O apalak ocuu grnce de bu kuu grd zaman hissettii mutluluu hissetmiti. Sonra Mustafayla karsn gece konaklarnn evresinde dolarken grmt. Eleleydiler. Mutluydular. kisinin de gzlerinin ii parlyordu. Kadn ta atlasa yirmi be yandayd. Ylmazn duyduuna gre erkez kzym. erkez kzlar gzel olur derler ya bu kz baka gzeldi. Yazk deil miydi o kmr gzl erkez kzna? Yazk deil mi o ipek sal olan ocuuna? Bunlar dnrken birden yz sarkt Ylmazn. Rengi att. Yreine bir ac geldi oturdu, nefesini daraltt.
     Sen nasl bir insansn Ylmaz, diye dnd. Sen nasl bir insansn ki sana hibir zarar dokunmam birini ldreceksin. Srf Bilal Aa istiyor diye masum bir insan ldrlr m? ldrlp de uurumlardan aalara atlr m? Cesedi kurda kua yem edilir mi? Neymi efendim; Bilal Aa ile Cemit Aa dmanm. Sana ne be! Sen mi zeceksin aralarndaki sorunu? Senin kurunun mu bitirecek davay? Aa msn bey misin Ylmaz, syle nesin sen? Nasl insansn sen, nasl nasl nasl? ldrmeyeceim! ldremeyeceim! Ne der peki Bilal Aa? Tuu sana verdiim emeklere demez mi? Tuu senin yiitliine, tuu seni douran anaya, tuu senin erkekliine demez mi? u on yandaki Ahmetin eline verseydim silah imdiye Mustafay krk kere ldrm, krk kere derisini yzm, krk kere onun cesedini kurda kua yem etmiti demez mi?
     Bu dncelerle ne kadar sre cebelleti hi mi hi farknda deildi. yle ki doan gnein bir iyice ykselip havay sttn, terden pslak olduunu, susuzluktan dilinin damann kuruduunu bile fark etmedi. Gne koskocaman bir tepsi gibi btn ovay kaplam, kavuruyordu. Yerine de sabitlenmi, ne douya gidiyor ne de batya. Ylmaz mendilini karp yzn sildi. Ksa bir sre sonra tekrar surat ter iinde kald. Yine mendiliyle sildi terini. Mendil de srlsklam oldu. Bakr krbasn kard ve biraz su iti. Azna ald son yudumla da azn alkalayp yere tkrd. Su topraa deer demez annda kurudu. Tozlu toprak, suyu son damlasna kadar emdi. Hemen ardndan da atrdayarak tekrar kupkuru oldu.
     Mustafay ldrmezsem nasl bakarm ki insanlarn yzne? Herkes karma kp biz de seni yiit bellemitik demez mi? Benim hakkmda konuulacaklar bir insann canndan daha m nemli ki? Varsn desinler. lmem ya! lmem ama o baklarla da yaayamam ki. Anam hep, bir erkek onuru iin yaamal derdi. Mustafay, hem de dmanmz olan, hem de Bilal Aann kadim dman Cemit Aann yeeni olan Mustafay ldrmezsem ilk yzme tkrecek olan anam olmaz m?
     Gm savatl hanerini koynundan kard ve knndan karp bakmaya balad.
     ldreceim!
     Haner knndan knca birden parlad.
     ldrmeyeceim!
     Ylmazn gzleri kamat plak hanere baknca.
     Nasl ldrrm ki?
     Bilal Aa, Mustafay ldrmesini sylemek iin Ylmaz huzuruna ardnda vermiti bu usta elinden km haneri.
     Krk kurunla, krk yerinden vurarak ldreceim!
     Aa, Ylmaz anlndan pp bu artk senindir oul, demiti.
Kurun Mustafann cann ok actr m ki?
Bu haner erkez beylerinde bile yok. Bunu al oul. Sen yzmzdeki bu kara lekeyi temizleyeceksin ya Al oul. Bu sana anann ak st gibi helaldir.
Kurun yaras ok acl olur derler.
Haneri knna koydu. Yanna indirdi.
Ben de o zaman ilk kurunu kafasna skarm ki ok ac ekmesin.
Teri yznden akp topraa dklyordu. Dklnce de hemen kuruyordu. Bir iki sere zerinden hzlca geip gitti. Az ilerdeki kayann zerinden kara bir ylan akt. Sonra birden Ylmazn biricik sevdicei, Gazeli geldi karsnda dikildi. Ylmaz bakt zeytin gzlsne. Acnacak haldeydi Ylmaz. Acd ona Gazel.
Sen karncay bile incitmezdin Ylmaz, dedi. imdi kalkm bir masum insann canna m kyacaksn? Hem de ocuu olan, hem de ok sevdii kars olan birini. Biz evlendiimizde nasl yzme bakacaksn. Ya yarn bir gn biri gelip de seni de vurursa. Ben nasl dayanrm buna. Mustafann kars da dayanamaz. Kyma o gzeller gzeli erkez kza. Kyma o yakkl Mustafaya. Kyma bize Ylmaz. Kyma kendine, kyma bana, kyma onlara!
Gazel geldii gibi kayboldu. Ylmaz, ban dizlerinin arasna gmd ve dnmeye devam etti. Sanki dnmek her eyi zecekti. Bilmiyordu ki dndke daha da bataa saplanmakta. lk grd yerde ldrseydi hasmn, imdiye oktan kurtulmutu. Sadece jandarma sorunuyla urayor olurdu. Jandarmalardan kurtulmak da kolayd. Ama ya yakalansayd? Yakalasaydlar onu konuturmak iin tm dilerini dker, tm kemiklerini krarlard. Erkekliin annda isim vermek yoktu. O zaman eer yakalansayd i aslmaya kadar giderdi. Yakalandn dnnce birden kendisini aslm, dili dar frlam, gzleri yuvalarnda dnm olarak grd.
ldreceim!
Hem de ikimizi birden!
nce kendimi sonra onu!
Yok yok. nce onu sonra kendimi!
Kurunla lmek aslmaya yedir.
"Kusura kalma Mustafa, tre byleymi. leceiz. kimiz de birden.
leceiz.
Az nceki ylan tekrar kayalarn zerine kt. Birka defa tslad. Taa uzaklarda uan bir ahin ylan grd ve tozu dumana katarak bir imek gibi kondu ylann yanna. Onu ald gibi kayalara ald. Ylan daha kamak iin debeleniyordu ki ahin ylan bir kez daha yakalayp kayalara arpt. O rpndka ahin yakalayp yakalayp arpyordu kayalara. Sonunda ylanda takat kalmaynca ahin onu gagalar arasna alp geldii gibi hzlca uup gzden kayboldu. Yitti gitti.
ldrmek, dedi Ylmaz. ldrmek ama ne iin, kimin iin ldrmek? Kendim iin mi? Gazel iin mi? Bilal Aa iin mi? Hayr hayr, hi biri iin deil, tre iin ldrmek. Tre hepimizin elini kolunu balam. Peki, treyi kim yazmt? Gidip konuup halledebilirim belki. Dinlerler mi ki? Dinlemezler elbet? Sadece dinlemekle de kalmazlar. Ne yaparlar ya? ldrrler mi? ldrrler! Varsn ldrsnler. Mustafay ldrnce de sanki jandarmalar ldrmeyecek mi beni? Jandarmalar deilse bile Cemit Aa ldrr. Madem sonunda lmek var niye Mustafay ldreyim ki? Varsn o yaasn. Varsn o mutlu olsun.
Yapma Ylmaz dedi Gazel. Yapma! Ya anam Gazel? Nasl bakarm onlarn yzne? Tkrkler. Hepsi birden bir olmu Ylmazn suratna tkryor. Bir tkrk deryasna batt sanki. Tuu Ylmaz diyorlar. Tuu, tuu, tuu sana. Alayan insanlar. Alayan bir erkez kz. Baba diyor apalak olan. Kurunlar patlyor. Yalmlar fkryor. Kartallar nce Mustafann sonra Ylmazn cesedini yiyor. Sonra bir ylan gelip hepsini yiyor. Bilal aa. Al silah vur kendini diyor. Al da vur kendini. Mustafay vuramadn bari bizim elimizi o pis kanna bulatrma. Daraacnda bir ceset sallanyor. Ylmazn cesedi Mosmor olmu. Dili dar frlam. Gzleri yuvalarndan uram. Gazel cesedin ayaklarna yzn srerek alyor. Sonra herkes alyor. Ylmaz alyor, anas alyor, Mustafa alyor, Bilal Aa, Cemit, Aa alyor, jandarmalar, silahlar, daraac, kular, kartallar, gm savatl erkez haneri, btn mahlkat, btn varlk alyor.
Scaktan dili damana yapmt. Sabahtan beri boazndan tek lokma bir ey gememiti. Ne alnn ne de susuzluunun farkndayd. Zamansa ikindiye yaklamt. Gel de artk bitsin bu i diye dnd. Yzndeki teri koluyla sildi ve bir iki yudum su iti. Ban kaldrd ve yola bakt. ki yz metre ilerde birisi ata binmi kendisinin olduu yere doru yava yava geliyordu. Birden eli aya boald. Tm vcudunu bir titreme ald. Ne yapacan ard. Kalkp komak istedi. Nereye olduunu bilmeden koup herkesten uzaklamak
Dur dedi kendi kendisine. Sakin ol!
Toparlanmaya alyordu ama nafile. Srekli karsna alayan insanlar, kartallar ve akallar tarafndan yenen cesetler geliyordu. Sonunda biraz kendine gelir gibi oldu ve elleri titreyerek yal kurunlar acele ile silaha doldurmaya alt. Elleri yle titriyordu ki kurunlar doldurmakta zorlanyordu. G bela kurunlar doldurdu. Silah kaldrp nian almay denedi. Olmad. Kendisini iyice toparlamak iin elinden geldiince urayordu. Biraz daha zorlad kendisini. Kollar arlam kalkmyordu. Tekrar denedi ve silah dorulttu. Nian ald. Teri grmesini engelliyordu. Hemen sildi ve kolunu kaldrd. Sen de Cemit Aann yieni olmayaydn Mustafa dedi. Gzlerini kapatp birden tetie bast. Silah sesi defa yankland. Sonra silah kafasna dayad ve bir daha bast tetie. Ardndan bir kere daha Mustafaya dorultup ateledi. Bir kendine bir Mustafaya ard ardna ate etti. Eli, bir makine gibi iliyordu. Kurunlar patlyor, yalmlar fkryordu. kimizi de iyice ldreceim diye dnd. Hala ate etmeye devam ediyordu. Bilal Aa, Cemit Aa, anas, Gazel, Mustafann kars, kyller, jandarmalar, hepsi bir bir karsna kt ve hepsini teker teker vurdu. Ardndan yine kendisini ve Mustafay
Gzn atnda atl iyice yaklamt. Neyse ki allar vard da Ylmaz grmyordu. Neyse ki allar vard da kendisine bu kadar yakn olan lmden bi-haberdi. Neyse ki allar vard da Ylmazn yzndeki o aresizlie acmyordu. Neyse ki allar vard da da gibi Ylmazn, delikanl Ylmazn, dnya yakkls Ylmazn, gl kuvvetli Ylmazn aladn grmyordu. Dizlerini karnna ekmi, kafasn karnna gmp alayan, yakaran, feryat eden Ylmaz grmyordu.
ldreceim!
Hem de ilk kurunu ayana skp
Daha yaralyken daa kaldrp
kence ede ede
ldreceim.
Ylmaz kafasn kaldryordu ki birden ard ardna silah patlad. Ayn anda da Mustafa'nn atyla birlikte yere dtn grd. Hemen silahn karp havaya ate etti. Ylmazn silahyla birlikte dier silahlar sustu. Yzn ve gzlerini silip Mustafann yanna kotu. Etrafa bakt fakat kimsecikler yoktu. Mustafa ayandan vurulmutu. Kan iindeki bacan skm acyla inliyordu. Ylmaz gmleini yrtt ve yaralnn bacana sard.
Korkma Mustafa dedi. Korkma, ikimiz de lmeyeceiz.
Bu, Ylmaz'n Mustafay bekledii on yedinci gnd.Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.


Yazarn yk ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Bilal Eden


brahim Halil Almas kimdir?

Sradan biri.

Etkilendii Yazarlar:
Yaar Kemal, hsan Oktay Anar, Ouz Atay, Orhan Pamuk, Hakan Gnday, Milan Kundera,George Orwell, Orhan Kemal


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | brahim Halil Almas, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.