..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Yalnzca sevgiyi ret, nk sen osun. -Anonim
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > Roman > Bilim Kurgu > Tuna M. Yaar
26 Mart 2019
Dnya Tanyor 3  
Dnyann Ve nsanlarn Kulukse Gezegenine Tanmas

Tuna M. Yaar


Roman bu ya insan inanrsa dnya denen yer kre bile tanr. Arimet'in dedii gibi "Bana bir dayanak noktas verin. Dnya'y yerinden oynataym."


:ABIE:

Selami keyif iinde odasna girdi. On senedir elma yiyememiti. imdi onu afiyetle midesine indirecekti. Masa zerinde ki gazeteyi eline ald. Koltuuna oturdu. Bir taraftan elmasn yedi dier taraftan gazetesini okudu. lgin bir haber gzne iliti. Haber "lkemiz tanyor. Yeni bir gezegen bulundu. Uzay gemileri bu i iin hazrlanyor. Yolcular iin arlar yaplyor." Diyordu.

Selami karsnda oturan gnl'e "Gnl al gazetede ki haberi oku. Yeni bir gezegen bulmular. Yolculara ar yapyorlar. Nasl olsa bir gn btn insanlar bu gezegeni terk edecek. Karar verdim birlikte oraya gideceiz." dedi.

Gnl o an "Yaasn" diye sevincini dile getirdi.

Herkes odasnda mutlu idi. Selami ve Gnl odalarnda gidecekleri gezegeni monitrden izliyordu. yle harika yerler vard ki aalarn okluu onlar coturmutu. Gezegen yrtc hayvanlardan bilim adamlarnca temizlenmi, yaanlr hale getirilmiti

Selami nndeki cihazdan uzay gemisinin bilgi merkezine girdi. Oradan gemide alt milyar insann olduunu rendi. Bu dnyann drtte bir says idi.

Selami Gnl'e yneldi. "Gnl bak dnyay artk tamamen terk ediyoruz." Dedi.

Selami bilgi merkezinden uzay gemisinin hzn da rendi. nsanlar gezegene ancak on ylda ulaabileceklerdi. Bu Selami iin gemiyi gezmek ve yeni eyler renmek demekti. nce makineden kan, kremsi, beyaz biyolojik yiyeceini tadacakt. nk mutluluk karn tokluunda yatyordu.

Selami iin her ey yeni balamt. Gnl'n kald odann koordinatlarn cihazna kayt etti. Sonra oradan ayrld. Ak alan denilen yere doru hareket etti.Oras gezmek ve elenmek iin tasarlanmt. O yer yle bykt ki tepede asl duran yapay gne bu bykl ortaya karyordu. Selami yapay gnein apn biliyordu. Bu ayn onda biri byklyd. Ve ondan defalarca byk gezi ve elenme alan sanki yapay gnei yutmutu.

Kendisi gibi genleri topland ve elendii bir bar buldu. Yksek seste mzik alyordu. Selami "Ne gzel bir ses." Diye dnd. Dinledii ey u an ona tarifi gizli duygular yaatyordu. Bir sre kendini melodinin sarholuu iine brakt.

radesini kullanmazsa kendini mzikten kurtaramayacan grd. Melodiden hipnoz olmak zereydi. Mziin durduu bir anda hemen bardan dar kt. Kurtulmutu. Ama yaadna demiti. Refref parkna doru yol ald.Oraya varnca kendine bir refref seti. Bindi. Uzay gemisinin sancak tarafna doru havadan hzla yol ad. nsanlarn bo uzaya bakt yerde durdu. Oturabilecei bir yere geti. Her kes gibi o da bo uzaya bakarak dnyann tandna ahit olmaya balad.Uzay gemisinin derinlere doru ilerlediklerini grdke yeni gezegenin heyecan iinde cotu durdu. Dier taraftan milyonlarca yl yaanm bir gezegeni terk etmek ve bunun acsn silmek zor olacakt.

Selami uzay gemisinin ihtiamnn yeni yeni farkna varyordu. Oturduu yerden dier insanlar gibi karanlkta ki yolculuu deil az nce refrefi ile zerinden getii o yarm kre eklinde ki dev yapya odaklanmt. Iklar saan yer hemen gvertenin nyd. Selami'nin oraya gitmesi dakikalar alacakt. Yap yakn gibi grnyor ama bu onu yerinde simetrik olarak duruuydu. Bir sre sonra ban derin karanla evirdi.

O nereye baksa hep inanlmaz grntler ile karlayordu. imdi ise nnden devasa bir yldz geiyordu. Bu Selami'yi yerinde biraz daha tuttu. Alevler ak seik grlyordu. Uzay gemisi yldza uzakt. Fakat yldzn scakln az da olsa hissedebiliyordu. O an gverte insanlarla dolmaya balad. Yldzn atei ile ihtiaml grn herkesi buraya ekmiti. Yer msaitti. nsanlar seyre oturduklarnda hala bo yerler vard. Selami bunu kendi koltuundaki cihazdan grebiliyordu. Cihaz biraz kullannca renecei ok eyin olduunu tekrar grd.

O yarm krenin ne olduunu bulmak zor olmad. Bilgileri bulunca tyleri diken diken oldu. Yapnn k samas grnmez ve gizli hatlarn gerilimiydi. Yarm kre pi/iki derinliindeki atom alt boyutlara kap ayordu. Selamibunu bir yerde duymutu. Evren atom alt quarklarda gizliydi. nsan bo uzay kacak olsa sadece bir atomun dna doru giderdi. Ve kendini yine geldii yer gibi bir uzayda bulurdu. Makro derinlikler ve mikro derinlikler sonsuzdu.

Selami u an ki yaad evrenin libnit adl krede ki herhan gibi bir quarkn iinde olduunu biliyordu. Bunlar dnnce daha da heyecanland. Demek insan olu evreni vcuda getirebilmiti. Yarm krenin niin yapldn rendiinde biraz endielendi. nk uzay gemisi kaza geirdiinde len insanlarn k zerrecikleri olan z ruhlar libnit, cihazna ekilecek ve nceden belirlenmi olan atom alt evrenin bir kesine gtrlecekti.

Selami koltuunda ki cihazdan bu yeri de rendi. nce bir gezegeni grd. Ve bir bina ile karlat. Burada ramea isimli ileri teknoloji ieren bir kutu vard. Ik zerrecikleri olan z ruhlar ramea kutusunun iine ekiliyor ardndan onlara beden giydiriliyordu. Tuhaflklar bununla da bitmiyordu. O atom alt gezegende insanlarn yaadn grd. Belli bir yerde onun zerinde piramit dizili ve onlarn evresindeki halka olmu insanlar secde eder gibi balarn piramide doru eip kaldryorlard.

Allah' dnd. "Peki Allah bunun neresinde." Dedi iinden. Elbet Allah' kimse geemezdi. Onun geilmezlii kutsal nda yatyordu. nsan bir evren meydana getirse de bilgi de Allah' geemezdi.Selami her eye sahip olup gayenin de var olduu bir hissin her zaman bir umuda ihtiya olduunu biliyordu. Ona madde veya bilgi bir ey veremezdi. Mehmet'in istedii bekleyiti. Bu bekleyite Allah onu kabz eder ve korurdu. te insan byle kendini gvende hissederdi. Buna rabta deniyordu.

Uzay gemisi devasa byklkteki yldz on dakika iinde geti. Seyir iin bekleyen insanlar gverteyi boaltmaya balad. Selami kefetmenin heyecan iinde koltuundan kalkt. Refrefine bindi. Havaland. Yarm kreye doru yol ald.

Giderken aaya bakmay da ihmal etmiyordu. Kefedilecek ok eyin olmas milattan sonra binli yllarn bir gzelliiydi. O an cokusu doum gn olduu iin daha da artt. bin elli dokuz ylna drt yznc ya ile girmiti. Karsnda grd libnit adl kre bu gn iin kendine verdii gzel bir dl olacakt.

Kreye yaklamt. imdi klar daha da parlak grnyordu. Selami kreye gelince refrefini koyaca yere doru alald. Durdu. Refrefinden indi. Yapya bakt. Som altndand. Baka ey de beklenemezdi. nk altn ancak milyonlarca yl sonra yok oluyordu. Bir koridordan geti. Kendisi gibi keif iin gelenleri grd. Hepsi bir top byklnde ki kreye bakyordu.

Kre altndan bir stunun zerinde duruyor, stun da kk bir piramidin tepesindeydi. Grnt muhteemdi. Bir bilim adam anlatp duruyordu. Libnitin kefini konuuyordu. Bu bilgiye dnyada arkeolojik kazlar ile ulalmt. Bulunan ey Msr'daki Gize kumlarnn derinliinden kan sis'in ktphanesiydi. Bir uzay kay bulunmu ve iinde ki kitaplarn da srlar barndrd renilmiti. Libnit cihaz da bu bilgilerden biriydi.

imdi bilim adam "gezimize katlmak isteyen varsa ellerine ki u grdnz Karilottan alsn." Dedi.

Selami bir tane ald. nceledi. zerinde genler vard. Kombinezonlar esrarl bir his veriyordu. Orada bulunan yirmi kii Karilot den birer tane ald. Bilim adam tekrar talimat verdi."Hazr dediimde genlerin hepsine basacaksnz." Dedi. Ardndan libnitin yanna gitti. Kreye akm verdi. "Hazr, balayn." Dedi. Yirmi kii birden effaf bir grntye brnd. Sonra kayboldular.

Selami bir an iin sana ve soluna bakt. Herkes oradayd. Amma zaman ve mekan deimiti.

Bilim adam. Inlanlan yerin odak cihazna giden akm kapatt. Mahiyetindeki yirmi kiiye malumat vermeye balad. "u an Labion piramidindeyiz. Yap som altndandr. Duvarlarda grdnz hiyeroglifler byk esrarn kaytlardr. Hitit ivi yazs ile yazlmtr. zmlemeyi bilen varsa gezi sonunda okuyabilirler. imdi sizi bu piramide isim veren labion cihazna gtreceim." Dedi

Odann ii aydnlkt. Ama grnrlerde hi k kayna yoktu. Mehmet kendini ilk defa bir firavunun hissettii duygulara kaptrd. Onlar hep saraylarnda gizemlerle dolu odalarndan hi darya kmazlar ve evrenin gizli bilgileri ile megul olurlard.

Selami "Acaba bilmek derinlere dalabileceimiz esrar gizlemek mi. Eer yleyse kimse bir ey bilemez." Dedi iinden. Dier taraftan herkes tarafndan bilinen ey bilgi deil bir arat. Bil bulmak demekti. B ve L harfleriydi. Az nce bilim adam duvarlardaki byk esrar kaytlarndan bahsetmiti. stelik yazlarn hiyeroglif olmas bilinmeye bir engeldi. Mehmet "faydas dokunmaz." Diye dnd. Ama onun iin yaz bir avc bilgi de avd. Cennetsi hislerin beslendii yegane kaynak ise gizlenen esrarlardan gelirdi. imdi daha iyi anlyordu. Kendini bir firavun hissetmenin tek yolu salt gerein gizli olmas ve onu bir miktar evreye hissettirebilmekti.

Yirmi kiilik grup koridordan geerken duvarlardaki kabartmalara gz gezdiriyordu. Bilim adam bunlardan birinin nnde durdu. "Bu grdnz kabartma Aldaberan yldz sistemi. Burada on tane gezegen var. u grdnz nc gezegen Sions gezegeni. Yani buraya gelirken kullandmz libnit cihaznn geldii yer. Bu gezegenden gelenler arkaik dnem ncesi dnyaya gelip yerletiler. Onlar matematikte ok ileriydi. Onlar Klik ve igmir matematiini kullanyorlard. Bu matematik trlerini henz insan olu kefedebilmi deil. te onlar Atlantis ve Mu ktas uygarlklarn kuran, insan olmayan ama ondan daha zeki varlklardr." Dedi. Sonra yrmeye balad. Ardndan dierleri.

Bir kapnn nne gelindi. Bilim adam nndeki kolu evirdi. Kap ald. eride kare eklindeki bir tan zerinde duran kre gzkt. Yeilimsi klar sayordu. Odana doru k snkt. Bilim adam anlatmaya balad

"Bu grdnz labion Hiyapin evrenindeki dnen varlklarn yazdklar yazdan kendine grnmez ve gizli bir hat eker ve kutsal k akn salar. Bununla varlklar dzene girer. Ksaca yle. Yaratcmz bizim kaderlerimizi katnda bulunan levhadaki yazlar ile ynetiyor. Labion ise hiyapin evrenindeki metafizii ynetiyor. Kendinize "biz nasl dnyoruz?" sorun. labion cihaznn ne demek olduunu grn."

Selami sevindi. Azda olsa dndkleri bilim adamnn syledikleri ile akyordu.

Bilim adam "imdi piramitten darya kacaz. Sakn armayn dedi. Arndan Herkes Karilotlarnn zerindeki genlere bassn." Dedi.

Birden herkes effaf bir grntye brnd. Sonra kayboldu. Piramidin dna nlanmlard. Manzara onlar akna evirdi. Byle bir eyi daha nce hi grmemilerdi. Atmosfer ve yer aras yle parlakt ki insann bundan holanmamas mmkn deildi. Gk yzn aydnlatan yldz yoktu. Grup havada uan insanlar fark edince ilgiyle bakmaya baladlar. nk uanlar bir cihaza veya alete ihtiya duymuyorlard. Bilim adam,

"bu grdnz uan insanlar teknolojiye ihtiya duymayan kiiler. Gezegende yaayanlar bilgilerini bir kitaptan alrlar. O kitap ki yaratcnn srlarn ierir. te bu insanlar bir sz ile veya bir dnce ile hem uarlar hem bir anda mekan atlarlar. Biz dnya insanolunun da byle olmasn istedik ama uzay evreni yneticileri buna izin vermedi. Biz de bunu libnitimizde denedik." Diye konutu.

Selami "Bir ey sorabilir miyim?" dedi.

Bilim adam "tabi sor." Dedi.

"Bu gezegenin ismini sylemediniz."

"Haklsn. Sylemedim. Bu gezegenin ismi Mavi Ay. inde hayat olan ayn blgede iki gezegen daha var. Sessiz Tepe ve Gbekli isimlerinde. gezegenin de bir yldz yok. nk hepsi yapay olduu iin her ey dnlm."

Mavi Ay gezegeni aalar ile doluydu. Hepsi devasaydlar. Bilim adam ve grubu bir ormana girdiler.Bir domates ile karlatlar. Domates bir ev byklndeydi. Az ilerlediler. Bu sefer bir msr ile karlatlar. Koan ise be katl bir apartman byklndeydi. Bilim adam bu durumu alamaya balad.

"Bu gezegendeki aalarn, meyvelerin ve bitkilerin devasa olmas gezegenin oluum sreci iinde bulunduu iindir. Dnyadaki dinazorlar dnebiliriz. Onlar da devasa byklkteydi. Aalar ve bitkilerde yleydi. Bu doann ilenmemi olduunu gsterir. Doa da zaman getike bitkiler ve canllar klr. te bu her eyin kendi formunu bulmas anlamna geliyor."

Bir akar su kenarna geldiler. Bilim adam "Yemek mola verelim." Dedi. Sonra elindeki cihaza ayarlama yapt. Ormana tuttu. Bir iki dakika iinde bir geyik yerden srklenerek geldi. Bilim adam cihaz ile geyii et paralar haline getirdi. Sonra geyik yenecek kvama geldi.

Grup geyii keyifle yedi. Akarsudan itiler. Suyun tad muazzam gzeldi. enlerin hepsi beenmiti. Az sonra hatralara daldlar. Biri "Ben byle bir eyi daha nce hi hissetmedim." Dedi.

Baka biri "Bu yaadm tarifi gizlenmi bir coku." Diye konutu. Selami ise itii suyun verdii inanlmaz duygularla kendi kendine "cennete mi dtm." Diyordu.

Bilim adam da akarsudan iti. Bir mddet sustu. Sonra konumaya balad.

"Bu akar sudan ien btn aclarn unutur ve su ona genlik ve lmszlk verir. Bu rman ismi kapuksidir. ene dnyada tarifi gizlenmi hisleri yaatr.Bu rman kaynanda kutsal k var. zelliini de bundan alyor." Diye konutu.

Grubun iinde kimyager olan Belil isimli kii bilim adamna sordu. "Bu Mavi Ay gezegeninde bitkiler fotosentezini ne ile yapyorlar. Gryoruz ki gezegenin bir yldz yok."

Bilim adam "Bilim adamlarmz Mavi Ay iin her eyi dnd. Gezegene bamsz hareket eden k zerrecikleri yerletirdi. Onlarn kutsaldr. nk onlar z ruhtur. Bitkiler bu aldka daha da coarlar. Ve devasa bykle ularlar. Bu onlarn hormonal dengelerinin bozuk olduu anlamna gelmez. Ik zerreciklerinin aydnl hi bitmez. Sonsuza kadar srer." Dedi. Gruptan bir bakas "biz insanlar kutsal kullandmz iin uzun mrlyz. Bitkiler de bilin olsayd onlarda bizim gibi kurumaz ve lmezdi." Dedi

Bilim adam "Kutsal k zerinde aratrmalarmz sryor. Kutsal kitaplar bunun kaynann hep yaratmz olduunu syler. Biz bilim adamlar henz byle bir kant bulmu deiliz. Ama baka bir ey bulduk. Her ey kutsal k barndryor. Diyebiliriz ki dnsel balantlarda ki rabta sonsuzdur. Belki biz yokuz. Ama dndmz iin varz. Bu da dnce kudretinin bykln gsterir dedi. Devam etti. imdi geri dnme vakti geldi. Herkes ne yapacan biliyor. Karilotlarda ki genlere basacaksnz." Dedi.

Bilim adam ve mahiyeti labion piramidine nlandlar. Sonra libnit balantsna akm verildi. Bilim adam ve yirmi kii atom alt hiyapin evreninden ayrlp uzay evreninde seyreden istasyona nland.

Selami keyif iindeydi. Akarsudan itii su henz etkisini kaybetmemiti. Ama uzun sre annesinden ayr olduu iin dald hayalden uyanabildi. Refrefine bindi. Cihazndan annesinin kald odann koordinatlarn takip ederek havadan hzla ilerledi

Kapnn nndeydi. At. Gnl ekranda komedi programn izliyordu. Selami'yi grnce "Nerede kaldn. Burada bir ey yapamadm. Lavabo ihtiyacm oldu. Ancak uzun uralardan sonra lavabo kabinine girebildim." Diye konutu.

Selami " Senin cihazn var. Ona sesli talimat vererek ilerini grebilirdin. Unuttun mu?" dedi.

"Ben bilemedim. nsan cihazlardan uzak yaaynca byle benim gibi teknoloji zrl oluyor."

Selami "Karnn a m?" diye sordu.

"Hayr. Ya senin?"

"Benim a deil. Biraz nce geyik yedim. Anlatmas uzun srer. imdi benim ok uykum var. Gidip yatacam. Bir hafta uyuyacam." Dedi.

"yi uyu da by." dedi Gnl.

Selami nce uyuma kabini kyafetlerini giydi. Bu ekilde daha rahat olacakt. Sonra kabine geti. ine girdi. Uzand. Kabinin kapan rtt. Gzlerini kapatt. O an kabinde yeilimsi bir k meydana geldi. Bir haftalk uyku keyif iinde balad

Uzay gemisinde isyan kmt. Zenci insanlar bir araya toplanm uzay gemisi yneticilerinden kendilerine daha ok zgrlk istiyorlard. Zenci isyanclarndan bir grup uzay gemisinin g kaynan ele geirdi. Gvenlik bo uzayda seyreden gemiye zarar gelebilir diye ate amyorlard. Zenci isyanclar bunu grdke daha provake oldular. Bu sefer ynetimi ele geirmeye altlar. syanclarn ellerindeki silahlar ok aletiydi. Bu gemide herkesin kulland bir silaht. syanclarn ba Malkom isimli zenci henz yeni karlat gvenliin kulland silahlar onu isyandan biraz caydrd. Gemi ynetimi toplanm ve etik olmayan bir karar almt. syanclara germiyan isimli silahlar ile karlk verilecekti. Sonunda zenci isyanclarn yars bu silahlar ile molekllerine ayrld. Kaan dierleri ise uzay gemisinin byklnden faydalanarak saa sola daldlar. Ama atma hala sryordu.

Kap hzla almaya balad. Dardaki "beni ldrecekler. Ne olur an kapy." Diyordu. Selami acele ile uyandrlmalyd.Gnl bir belay hissetmi ve kocasn uyandrmaya alyordu. Cihaz aklna geldi "Uyku kabini. Hemen kapaklar a." Diye komut verdi. Kapaklar birden ald. Selami uyand. Gnl'n telan grd. rendi. Kapda istenilmeyen biri vard. Kar koca bir mddet bekledi. Kapy amadlar. Kapdaki istenmeyen kii uzaklatnda rahat bir nefes aldlar. Gnl o kiinin zenci olduunu grm ve yz ifadesinden neye bulatn anlamt.

syan uzay gemisinin dnda da devam ediyordu. Selami arpmay odasndan ak seik grebiliyordu.

On yl abuk gemiti. uzay gemisi ile dnyadan tanan on sekiz milyar insan yeni kefedilen gezegene inmi ve uygarlklar kurmaya balamt.

Selami'nin yannda birden biri belirdi. Fikriydi. Yannda Naci de vard.

Fikri "Selami mjde. Bu gezegendeki hibir ey takip edilmiyor." Dedi

Selami "ok iyi. imdiden ie balayalm. kinizin kz arkada benim Gnl'n yanna gelsin. Sonra ilk transfer iin gezegenimize neler gtrebiliriz. Onlar kararlatralm."

Gecenin yldzlar ok yaknd. Baz yldzlarn yuvarlakl ak seik grlyordu.

Firavun yeryznde tamamlad kontrol brakp yanndaki kreye yneldi. Kreye dikkatlece bakyordu. Gezegende yaayan ruhlar mahede etmeye balad. nsanlarn hi birinde kutsallk bulumad. Firavun kreye son bir kez daha bakt. Krede koyu kzl bir k noktac belirdi. Noktaca younlat. Az sonra kzl nokta sahibini aa kard.

Ad Selami. Asi biri. Ama kutsall yksek.

Firavun elini kreye koydu. Noktann sahibini yavaa odaya aktt. Gri renkteki yogunluk bedene brnd. Firavun onun yanna yaklat.

"Kalk" diyerek onun drtekledi.

Selami gzlerini at. Bakt. Yatt yerden doruldu.

Firavun "Beklediin ve zlediin cenneti sana vereceim." dedi.

Selami "Buras neresi?"

Firavun "Buras terk ettiiniz gezegen dnya"

Selami "Biz buray yaanmaz biliyoruz. Burada benim ne iim olabilir?"

Firavun "Korkmana gerek yok. Sen bana yardmc olursan bende sana ihsan ederim."

Selami "Adn nedir?"

Firavun "Adm Osiris."

Selami "Yani eski Msr Firavunu."

Firavun "Evet dedi. Sonra yerinden kalk benimle gel."

Firavun nde Selami arkada dehlizlerin ine daldlar. Tatan koridorda ilerliyorlard. Yol bazen yukarya, bazen aaya, saa ve sola doruydu. Koridorun ak yerlerinde uurumlar vard.

Firavun elinde byk bir meale ta bir kapnn nnde durdu. Anlalmaz bir dil ile fsldad. Kap ald. eriye girdiler. Odann ii koyu kzllk kapl. In kayna belli deil. Firavun lahitin nnde durdu.

Konutu. "Bu ta lahit seni cennete tayacak. Yapman gereken uzun mddet onun iinde yatmak."

Selami denileni yapt. Ta lahitin iine girdi.

Firavun "Lahitin kapanda kk bir delik var. Oraya dikkat et. Ik o delikten girince uyanm ol." dedi.Lahitin kapan kapatt.

Az sonra delikten k belirdi. Sonra ta lahitin kapa ald.

Firavun "Uyuyabildin mi?"

Selami "Lahitin kapan yeni kapatmtn. Neden atn?"

Firavun "Kutsalln ok fazla. Sen bu lahitte iki gn iki gece kaldn. Kutsalln sana zaman unutturdu."

Selami "Btn bunlar neyin nesidir?"

Firavun "Siz insan oullar dnyay terk ettiniz. Geride atalarnzn ruhlarn braktnz. Ben onlar sana k zerrecikleri eklinde ykledim."

Selami birden uyand.Dier atraftan dardan gelen garip sesleri iitiyordu. Bunlar upakapra sesleriydi. upakaprann biri pencereye uzand. eriye bakt.

Selami "Ne tuhaf yaratklar." diye sylendi. Darya kt. O an evin nndeki birka upakapra saa ve sola kamaya balad. Selami bir mddet onlarn kan izledi. Sonra dnp arkasna bakt. ki tane dev piramit ile kar karya.

Selaminin yannda bir ses. Fikriydi. "Sabah babah ne bu grlt?"

Selami "Oraya bak." diye iki piramiti iaret etti.

Fikri "Dnyada kedi kpek ne ise upakapralarda o."

Selami "Bunlar bir ncs ile beraber."

Fikri "Nedir o?"

Selami "Kedi ve kpek ncs ise insanolu. Devam etti.Zekka ilerledike onun sahibi klasikleiyor. k yerimiz doa olduu iin gn gelecek ileri teknolojinin iinde mara hayat yaayacaz."

Selami grd ryay anlatt. Firavunun insan d iri gzlerini tarif etti.

"Kadim bir yaant ile ka karyaydm. O duvarlardaki yazlara beni kendi zamanna tad. Orada her eyi grdm."

Fikri "Bilgi denen av ift kanatldr. Onu yakalayan avc ise yazdr. Bence ryan bir zihin boalmas.

Selami "Herey o kadar ak ve netti. Bence yaadklarm rya olamaz. Zekann kudreti sosuzdur. Ryada olsa galiba biri bana mesaj vermek istedi."

Birden yanlarnda Naci belirdi. "Nedir mesele?" diye konutu.

Sellami "upakapralardan girdik firavundan ktk."

Naci "ok ilgin eyler konumu olmalsnz."

Selami "Evet yle. upakapralar tpk kedi ve kpek gibiler. kiside insa dostu."

Naci "Artk gezip tozmaktan baka iimiz kalmad." dedi.

Selami "Senin iin yleama i daha bitmi saylmaz."

Fikri " Bitmeyen ne gibi bir i acaba?"

Selami "Burada yabanc gibiyiz. Bural olmak heryeden nemli. Gezegene ya tam hakim oluruz baladmz yerden devam ederiz, ya da hereyi bir kenara brakp ilkel bir ekilde yaarz. lkel olursak Soran P2 nin bir paras oluruz."

Naci "Her iki ekilde de ihtiyacmz olan bir cennettir."

Fikri "Ben geldiimiz yerdeki veri bankasnda ilgin bir ey ile karlatm. Hkmet bilgileri ne kadar gizli tutsada o bilgilere ulatm. Proje gezegenin her yerini k kaplamak ile ilgili. I kayna yok. Ortada gnete yok. Atmosfer ve yeryz tpk bir fosfor gibi ama ondan tpk bir gne gibi kyaslanamaz bir parlaklkta oluyor. Buna kutsal k denmi. Bu yer kreden atmosfere kutsal k akn salayan panandufora isimli cihaz ile oluyormu. Ve kutsal k ile dolan gezegende lm olmuyormu."

Selami "Bu ap ak gizlenen bir cennet projesi."

Fikri "nsanolu kutsal kitab dinlemedi. ok ileri gitti."

Naci "Doru. Kutsal kitaplarda insann cennete girecei yazar. Ama insann gezegeni bir proje ile cennete evirip istedii gibi at koturmaya balad. Tanr retmeye alyor. Biz ise bu gidi ile Tanrya reteceiz."

Bin yl sonrayd. Soran P2 gezegeninde insan nfusu ok artmt. Buna nazaran atalardan kalan teknoloji yok olup gitmiti. nsanlarn evi olsa da ilkel bir yaamn iindeydiler. Yaam tarmdan ibaretti. Gezegende lkeler olumutu. Her lkenin bir lideri vard. Savalar yaplyor ve liderlerin zaferleri lkelerini glendiriyordu.

nsanlarn inanc atalar kltryd. Soran P2 gezegeninde insann ant vard. Ritellerle sslenen din bir ok kutsallam kitapla yayordu. Dini kltr insann zerineydi. Bin yl nce len Selami, Naci ve Fikrinin bir arada bulunan mezarlar gezegenin en kutsal yeriydi.

Dolfo masann bandayd. Cihaz birden sinyal vermeye balad. Paralel boyuttan biri geliyordu. Ik huzmesi olutu. Az sonra iinden Selami ka geldi.

Dolfo "Ho geldin Selami. Aradn bulamadn demek."

Selami odann iini ilk defa gryordu. Dolfo'yu tand. "Sen zaman geidi mhendisi deil misin?"

Dolfo "yleyim. Ama bir senedir paralel boyut ubesinde alyorum dedi ekledi. Arkadalarn bulamadn heralde?2

Selami "Maalesef onlarn izine ne zamanda ne paralel boyutlarda bulabildim. Ama zamanda neslimizin olduunu grdm. Onlarn hayat bambaka. Acdm onlara. Yaamlar hayli ktyd."Selami odadan kp doru yemek iin kafeye girdi. tii ve yediinden ok zevk alyordu. Paralel boyut al diye dnd.

Selami'nin ii yanyordu. Zaman atlam ve her eyi ak seik grmt. Soyunun byyp millet haline gelmesi ve gezegende milletlerin olumas ona gurur veriyordu. Ama ahit olduu savalar iin yaadklar kabus gibiydi.

Soran P2 gezegeninde Arkon ismindeki millet Arayon milletiyle savayordu. Sava alannda Selami de bulunmutu. Kllarla biilen insanlar topraa dyor lklar her yeri kaplyordu. Selami savalar iin hibir ey yapamazd. nk devletleri krallar idare ediyordu. Kendisi deil. Bir kar yol vard. O da Soran P2 gezegeninde yaayanlara medeniyet getirmekti.

Selami elindeki kocaman elmasa benzer kristale bakt. Kristalden k kyordu. O an zihnini younlatrd Zihni kristale akt. Ik imdi kzl renge brnd. Kristalde grntler olumaya balad. Naci ve Fikri'yi grd. Kristal onlarn nerede olduunu bildiremedii iin Selami iki arkada ile temasa geemiyor ve konuamyordu. Sadece grntlerini alyordu. Naci ve Fikri'nin yrdn gryordu. Etraf ormanlkt Selami bir mddet iki arkadan kristalden izledi. Sonra zihnini kristalden ekti. Kristal k yitirip grntsz hale geldi.

Kafe kalabalkt. eride yemek yiyenler ve elenenler vard. Elenenler dev ekrann karsnda hareketsiz durup grntlere bakyorlard. Ekran bir tr gelecei yanstyordu. nsanlar sadece birka saatliine geleceklerini grp pozisyon alyorlar, zamandaki olaylarda deiiklik yapp birbirilerine ya aka yapyorlar ya da bir tr saklamba oynuyorlard. Saklananlar hnerine gre gelecei gsteren ekrandan ya kayorlar veya bulunuyorlard.

Tuna M. Yaar
Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn bilim kurgu kmesinde bulunan dier yazlar...
Dnya Tanyor 8
Dnya Tanyor 7
Dnya Tanyor 6
Dnya Tanyor 1
Dnya Tanyor 2
Dnya Tanyor 5
Dnya Tanyor 4
Dnya Tanyor 9

Yazarn roman ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Gbeklitepe 5
Gbeklitepe 4
Gbeklitepe 3
Gbeklitepe 2
Gbeklitepe 1
ok Eskiden 9
ok Eskiden 8
ok Eskiden 4
ok Eskiden 6
ok Eskiden 5

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Masa [iir]
Reptilian 1 [yk]
Reptilian 2 [yk]
Reptilian 3 [yk]
Reptilian 4 [yk]
Reptilian 5 [yk]
Sava Trafii 2 [yk]
Sava Trafii 1 [yk]
Sava Trafii 3 [yk]
Aalara Fsldayan Adam [yk]


Tuna M. Yaar kimdir?

Voltaire


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Tuna M. Yaar, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.