..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Sevmek bir bakasnn yaamn yaamaktr. -Balzac
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > Roman > Bilim Kurgu > Tuna M. Yaar
26 Mart 2019
Dnya Tanyor 9  
Dnyann Ve nsanlarn Kulukse Gezegenine Tanmas

Tuna M. Yaar


Roman bu ya insan inanrsa dnya denen yer kre bile tanr. Arimet'in dedii gibi "Bana bir dayanak noktas verin. Dnya'y yerinden oynataym."


:AAFA:

Gnl'n can gezmek istiyordu. ocuunu da yanna alacakt. Fikrini Selami'ye syledi. Beraberce darya ktlar. Mevlana kltr merkezine gittiler. eride semah ayinleri balayal bir hayli olmutu. Merkezde derviler her gn semah yapyordu. Bu kadar sk semahn oluu insanlarn rabeti nedeniyleydi. Kltr merkezine lke dndan gelenler ounluktayd. Merkezin kap nnde Mevlana'nn mesnevi kitab da satlyordu. Gelenlere bror de veriliyordu. Brorde Mevlana'nn ksa yks anlatlyordu. Yannda bir ay sonra balayacak vuslat gn eb-i aruz treninin tantm da vard.

Selami ve Gnl iki bilet alp ieriye girdiler. Yerlerine oturduklarnda ulvi bir ney sesinin ruhlarna ileyip onlar latif bir yolculua karyordu. Mevlana'nn torunlar ilerini gayet gzel yapyordu. Sol el aada sa el yukarda normal tempoda dnerek bir nur oluturuyorlard. Nura ortak olan seyirciler kalpleri ile bu nuru alyordu. Baz cemaatler Mevlana'nn maneviyatn ocuu olduunu sylyordu. Galiba ocukluk semah ayininde isteklice Mevlana'nn dnmesinden ileri geliyordu. Semboller anlamlyd. Dnmek nuru eiriyordu. Ses ve mzik kalbe hitap etmese de dikkat younluu salyordu. stelik semahn Mevlevi dervilerince her gn yaplmas onlar transa sokuyor kozmik yalnzlklar ortadan kalkyordu.

Semah bir sre sonra durdu. Sahneyi seyircilerin alklar eliinde boalttklarnda bir adam geldi. Ney ve teflerin eliinde ilahi sylemeye balad. Yunus Emre'nin 'sordum sar iee' isimli divann sylyordu. lahi syleyen birka eser daha seslendirdikten sonra sahneden ekildi.

umra devletinin uzay aratrma merkezi Aselsan merkezinde olaanst gelimeler yaanyordu. Nestarllarn ilgi duyduu paralisa madeninden dnyay, gne yrngesinden alp istenilen bir yldz sistemine tamak iin gerekli manyetik bir g elde edilebiliyordu.

Olay televizyon haberlerine, radyolara, gazetelere yansd. Kulukse apnda ksa srede duyuldu. Paralisa madenindeki atomlar hibir zaman birbirinden ayrlmyordu. Yalnz birbirlerinden uzaklatrlabiliyordu. Bu da byk bir manyetik alann olumasna neden oluyordu. Manyetizma mhendisleri ise bu ekimi kolayca kullanabileceklerini grdler. Bunun iin kuluksenin bilim adamlar topland. Dnyay tayabilecek be adet uzay gemisi inasna karar verildi. na iin devletler tm desteini verdi.

Selami de bu projedeydi. Uzay gemisi inas ksa srede balad. Malzemeler kuluksenin yeryznde retiliyor uzay kayklaryla gezegenin yrngesine tanyordu. Selami uzay gemilerinin elektronik ve biyolojik aksanlarnda grevliydi. Ayn grevde alan yetmi kii daha vard. Dier mhendisler ise uzay gemilerinin paralarn test ediyordu. Onay alan paralar yrngeye sevk ediliyordu.

na ksa srede bitti. lenmi paralisa madenleri uzay gemilerinin haznesine yerletirildi. Bir sorun vard. Bu tama esnasnda dnyann atmosferi deiecekti. Atmosferi onarmak ise biraz aba gerektirecekti. Hesaplamalara gre dnya gezegeni kuluksenin korab yldzna uzun bir srede tanabilirdi. Bilim adamlar ve devlet bakanlar bu sorun iin bir araya geldi. Dnyann yolculuunun ksa olmas iin areler aramaya baladlar. Toplantda Artur Penzias Konutu.

"Dnyay tayacak manyetik alan uzay gemilerimiz kolayca oluturabilir. Tamann hzl olmas iin dnyaya, verilmesi gereken manyetik alan yeryzne yayacak olan stonage duvarlarnn olmas lazm. Biz bu teknolojiye vakf deiliz. Ama bu manyetik duvarlarn ilemesini salayan bilgiye nestarllar sahip. Onlarn bilgisine bavurmalyz."

umra devletinin bakan araya girdi. "Biz onlar ikna edebiliriz. Ama bizden buna karlk istekleri olabilir. Onlarla konuup anlama artlarn dinleyeceiz. Aramzda nestarllarn siyasi elisi de var. imdi sz ona veriyorum. Siyasi yetkili konumaya balad.

"Kulukse bizim iin deerli bir gezegen. Burada bol miktarda paralisa madeni mevcut. Liderimizin tek bir istei var. u an nestar gezegeninde vereceiniz yant bekliyor. Bizim isteimiz dnya, yeni yrngesine baarl bir ekilde tanrsa, dnyada bize ait yeni bir lkenin kurulmas."

Kulukse bakanlar buna kar kt. Sz konusu aralarnda hem sayca fazla iri siyah gzl yaratklarn yaamasyd. umra devletinin bakan "Bu karar biz bakanlar tek bamza alamayz. Zannedersem siz bakanlarda ayn fikirdesiniz. Bu sorun ancak halk oylamas bir referandum ile giderilebilir."

Araya Franszlarn bakan girdi. "Trk dostumuz doru sylyor. Bizler bu sorunu bir bakanlar kurulu ile de halledebiliriz. Ama yabanc bir rkn insanlarla sayca fazla bir ekilde yaamas kritik bir sorun arz ediyor."

Bu sefer Almanlarn bakan konumaya balad. "Bende ayn fikirdeyim. Biz kulukse gezegenini kendimiz kefettik. Buray kendimiz ina ettik ve insanlarmz buraya getirdik. Fornox birlii bizi aralarna ald. Her ey gr al verii ile olur. Biz almanlar referandumu destekliyoruz. nk bir birlie kabul edilmemizin karln nestarllara gstermek istiyoruz."

Sz Amerikal bakan ald. "Ben anlamaya karym. u farla biz, gezegenimiz kulukseye nestarllar kabul ettik. Gelip yerletiler. Sorun nestarllarn devlet kurmas. Biz madenlerimizi kullandryorsak ticari bir ama iindir. Dnyann tanmas ise teknolojik bir durum. una eminim ki nestarllardan alacamz teknolojiyi biz insanlar da yapabiliriz. Bu durumda hepimiz el ele verirsek gerekli olan teknolojiyi milyonlarca olan bilim adamlarmz icat edebilir." Toplantya katlan bakanlarn hepsi buna kabul oyu verdi. Ksa bir sre sonra kulukse bilim adamlar manyetik duvarlar icat etmek iin seferber edildi.

Netarllar rettikleri paralisa madeninin insanlarca kullanlp dnyann tanmasnda arac edilmesine scak bakmyorlard. in iinde hem insanlarn bir baars olacakt hem de dnyada yeni bir koloni kurulmasna izin verilmiyordu. Her eyi askya alp insanalara bir daha paralisa madeni vermeyebilirlerdi.

Nestarllar kulukse gezegeninde insanlara bildirmedii gizliden gizliye, aratrma yapp bulduklar hekat p3, botal r2, manis n4 madenlerinden gayet memnundular. Hekat p3 madeni yldzlar aras seyahate olanak salayan bir maddeydi. Botal r2 madeni ise doada kaybolmayan sesin yeniden elde edilmesini salayan bir maddeydi. Manis n4 ise len ve kemikleri kalan birinin dirilip vcut bulmasna yaryordu.

Nestarllarn gizli aratrmas bir bilgisayar hackeri tarafndan renildi ve haber yayld. Kulukse ynetimi bunun iin yeniden bir araya geldi. Amerikal bakan sz ald.

"Nestarllarn bizler iin oynad oyun hepimizce malum. Bunlar biz insanlarn dostu deildir. Teklifim nestarllarn gezegenden kovulmas. Eer bu iin sonucunda yeni bir sava karsa gcmze fornox birliini armamz gerekiyor. Bu gezegen fornox birlii kararnca biz insanlara aittir. imdiden sava durumuna gemeliyiz."

Gezegen yneticileri oy birlii ile sava kararna evet dedi. Karar bir ulak ile gezegendeki nestarllara bildirildi. Nestarllar karara uydu. Kulukseyi on gn iinde boalttlar.

Nestarllar kendi aralarnda bir toplant yapt. Nestarl komutan "Savamak iin bundan daha kt bir ey olamaz. Yeterince maden kardk. Bu madenler bize yz yl yeter. Diyeceim o ki ben savatan yana deilim."

Siyasi bir yetkili araya girdi. "nsanlarn antlamalara ne kadar sadk olduklar ortada. Hemen cayyorlar. Onlar kendi hallerine brakmak en iyisi. Uygarlmz ihtiyalarmz olan madenleri baka gezegenlerde bulacak kadar byk."

Gezegenden nestarllarn tahliyesi bitmiti. Byk filolarla uzayda ilerlemeye baladlar. Inlama geidine geldiklerinde bir srpriz ile karlatlar. Fornox birliinden bir grup uzay gemisi nestarllara ate at. Nestarllar ksa srede ortadan kaldrld. Paralanm gemiler bo uzaya dald.

Fornox birlii mevzilerini terk etmedi. Geitten kacak olan nestarllar yok etmek iin beklemeye getiler. Kuluksenin arsna kulak veren fornox birlii nestar yldz yaayanlarna saldrma amac gtmyordu. Amalar insanlar korumakt. Ks abir sre sonra geitte bekleyen fornox birlii sava gemileri artt. nk nestarllar yok etmilerdi ve geride kalan nestarllar bunun nn almak isteyebilirlerdi.

Kulukseden gelen baz medya yaynclar sava naklen vermiti. Onlarda kk uzay aralarnda beklemeye koyuldu. nsanlar televizyonlar karsnda yeni savan balamasn merakla izliyordu. Herkes heyecan iindeydi. Gzlemci bir televizyon kanal fornox birlii gemilerinin birine girmek iin izin ald. Bunu duyan dier televizyon kanallar da ilk gidenin ardndan sava gemisine doru aralar ile ilerledi.

Byk bir giriten gemiden kan klarn younluunda ieri girdiler. Onlar bir sava karlad. ri gzleri ve uzun kollar vard. Televizyonculara Trke hitap etti.

"Aramzda sizleri grmekten memnunuz. Sava iin sizlere gerekli bilgileri komutanmz verecek. Sorularnz da o cevaplayacak."

Televizyoncular peine takarak komutann odasna getirdi. Komutan konumaya balad. "Siz insanlarn merak renmenin bir yoludur. Bu sorarak, konuarak ve dinleyerek olur. Sizlerin sava alannda tehlikeli bir ekilde beklemesi bizleri endielendiriyor. Ama vazifenizin sorumluluunu herkesten ok siz bilirsiniz. Nestarllara gelince onlar toplu halde gezegenlerinde de yok edebiliriz. Ama fornox birlii yasalar buna msait deil. Anayasamzn yz seksen yedinci maddesi her uzayl rknn korunmas gerektiini syler. Bizlerin yapt bu saldr ise n geidinden artk geilemeyecei anlamn tar."

Hrs televizyonu muhabiri sz ald. "Fornox birlii kurulu amacn aklar msnz. Ne zaman kuruldu?"

Komutan "Birliimiz sizin dnya tarihi ile bin yz on iki de kuruldu. Fornox birliinin kurulu amac uzayda, hi bir canlya yalnz olmadn hissettirmek ve onlara yardm etmek."

Bu sefer Tls isimli televizyon kanal sordu. "Efendim sizler gibi insanlarda biir gn lmszle ulaacak m?"

Komutan "lmszlk insana ok yakndr. Ama lmszlk yolunu insanlar kullanmyorlar. Eer insanolu kutsal a gerekli nemi verirse lmszle o zaman ular. Bizdeki lmszl m siz insanlara aktaramayz. Bunun teknoloji ile ilgisi yok. Kutsal a sabreden insan bunu kazanm demektir. Aranzda ok yaam insanlar var. Bunlardan Hint topluluu yoga yapmay biliyor. iekten kutsal k itiini dnyorlar. Siz de onlar gibi yoganz insan, iek veya tanrya yaparsanz uzun yaamnzda yalnz kalmazsnz. Rabtann esrarnn byklne inann. Bu size yeter."

Yahudi televizyon kanal sion muhabiri sordu. "Sizler ne zamana kadar bekleyeceksiniz. Nestarllar gelirse yine onlar yok edecek misiniz?"

Komutan "Sizleri nestarllardan korumaya kararlyz. Eer dman gemileri buraya tekrar gelirse bu savan devam edecei anlamna gelir. Nestarllarn byk filolarla gelmesi demektir. Bizlerde tedbirimizi alm durumdayz. Yola kan takviye birliklerimiz var. Onlar gelmeden dman saldrya geerse tek yapacamz ey gezegenlerini yok etmektir. Bunun iin gerekli teknolojimiz var. Yok edi srasnda nestarl yerlileri de dndk. Onlar masum kavimler. Biz onlardan iki yz erkek iki yz dii olarak gezegenden alacaz. Geri kalanlar dnmeden gezegenle birlikte yok edeceiz."

Sion muhabiri yeniden sordu. "Bu nestar nlleri nereden geldi. Uzayda byle nllk zentisi tamak neyin nesidir?"

Komutan "Uzayn birok yerinde menfaatlerini birletirip koloni kuranlar var. Bu tabiat kanunu gibi bir ey. Biz fornox birlii de byleyiz. Ortak amalar iin siz dnyallar bile kulukse gezegeninde bir araya geldiniz. leride belki siz insanlarda acmasz davranabilirsiniz. Siz insanlarn tarihi savalarla dolu. Nestarllardan kalr yannz yok. Hatta tarihinizde onlar gemi durumdasnz.

Hibir ey ortak amalar iin bir araya gelip faaliyet yrtmek kadar gzel deildir. Hele bu amalar iin savamak tarihi ilmek ilmek ruhlara dikmektir. Ruhun bundan holanmas gayet doal. Kendi paralanyor kar tarafta paralansn istiyor. Paralanmak doann ypratcl, lm, duygusal skntlar, kayglar iledir. Byle bir doada hibir canl olumlu dnemez. Bir yerden mutlaka fire verir. Hele sonsuz uzaya kanlar daha zgrdr ve saldrganl daha fazladr."

Bu sefer Trklerden bir muhabir "Efendim sizler bilgili kiilersiniz. Kyametin kopmas yan m Koparsa kimler lecek kimler kalacak?"

Komutan "Sizlerin kutsal kitab ncil, Kuran ve Tevrat'ta kyamette tm uzayn yok olaca yazldr. Bu doru ama dnyanzn durumu gibi nice kyametler var. Biz fornox birlii sizlere teknolojik destei vermeseydik kyametiniz ile hepiniz lm olurdunuz. Nesli tkenen insanlara uyguladmz prosedr, kutsal kitaplarnzda yazld gibi nce, sorgu sual sonra cennet cehennem sahalar gelecekti. Bizlerin dnyadakileri bir dirili ile soran p2 gezegenine naklimizin sebebi ise prosedrde dnyada hibir alnn kalmamasyd. Yasalarmzda bu byledir. Yasalarmz kutsal kitaplara gre kurulmutur."

Fornox birlii komutan soru gelmeyince muhabirleri yemek yemeye davet etti. Baka bir odaya getiler. Hazr yemeklerin olduu masaya oturdular. Aralarnda komutann dnda birka fornox askeri de vard.

Yemekler insanlarn yedii yemeklerdi. Az sonra ierisi mis kokularla doldurdu. Komutan aklama getirdi. Kokunun askerlerin ve kendisinin zerinden geldiini syledi. Yedikleri yiyecekler ter vastas ile miske dntn aklad.

Selami odasnda tm konuulanlar izlemiti. Muhabirlerin ve fornox komutann yemek menlerine itah kabard. Ayn eyleri yemek istedi. Gnl'e kuru fasulye ve pirin pilav piirmesini syledi. Ksa srede yemei hazrland. e ge kalmamak iin acelece yedi.

Bu gn son i gnyd. Dnyay tayacak olan uzay gemisinin son kontrolleri yaplacakt. Hemen hazrland. Gnl'e veda edip evden kt.

Kulukse yneticileri dnyaya manyetik duvarlar inas iin bilim adamlarnn yetersiz kalacan biliyordu. Bunun iin fornox birlii merkezi olan pata gezegenine ba vurdular. Onlardan bir grup bilim adam kulukseye geldi. Bir toplant dzenlediler. Toplantya Selami de arld.

Fornox birlii heyetinin sekreteri "Sizlere yardm etmek bizim iin sevindirici bir ey. imdiye kadar hibir gezegeni yerinden baka bir yere tamadk. Bunun iin byle bir teknolojiye sahip deiliz. Ama manyetizma konusunda herkesten stnz. Siz dnyallarn bulduu yeryzne manyetik duvarlar dikme teknii hesaplarmza gre ie yarar bir durumda. Ama manyetik bir alan oluturduunuzda gnein yrngesinden dev uzay gemileri ile kmanz iin harcayacanz enerji devasa boyutlarda. Bu siz gemidekilere byk zararlar verebilir. Onun iin sizi manyetik darbelerden koruyacak 'mati' isimli bir teknolojiyi nereceim. Mati teknolojisi ksaca manyetik darbeler sonucu vcudunuzdaki svlar atomlarna ayrmasn engelleyecek giyilebilir bir teknolojidir. Giysiler vcudunuzun manyetizmasn normal seviyede tutacak."

Sz kulukseli bir bilim adam ald. "Bizler dnyay tamaya kendimizi muktedir grdysek onu korab yldzna da tayabiliriz. Bunun iin siz fornox bilim adamlarna gveniyoruz."

Fornox bilim adamlar dnyann nlanmas iin dev geitlerin inasnn gerekli olduunu akladlar. Bunun iin paralisa madenlerinin ilenmesini kendi zerlerine aldlar.

Selami sevin iindeydi. u an yrngede be uzay gemisi vard. Dnyay tayacak olan gemilerde uzman olarak alm ve hatr saylr miktarda para kazanmt. imdi ise dnya gezegenini nlayacak olan geit inas balamt. Devasa geit drt paradan oluuyordu. Paralisa madenleri geide enerji verecekti. Oluturulacak manyetik alan iin geidin drt paras birbirinden ayrlacak ve mekanizmaya enerji verilince dnyann kat byklnde geit hazr duruma gelecekti.

Selami yeni grevi iin hazrland. Gnl'e veda etti. Dnyay tayacak olan gemiler umra devletinde hezarfen uzay merkezinde ina edilmiti. Devasa nlama geidi de burada ina edilecekti. Kuluksedeki tm lkeler bu merkeze para yadryordu. Selami durakta servis aracn beklerken yanna siyah renkli bir ara yaklat. inden iki kii indi. Selami'yi kollarndan tutup araca bindirdiler.

Gerisi karanlkt. Selami nereye gittiini bilmiyordu. Siyah camlardan dars grnmyordu. Yarm saat sonra araba durdu. Darya ktlar. Ormanlarn iinde dz bir alanda duran hava aracna bindiler. Havalandlar. Selami ne yne doru gittiine dair tahmin yrtyordu. imdiye kadar konumayan siyah giymi adamlardan biri konutu.

"Ben bu organizasyonu dzenleyen ekibin baym. Seni karmamzn nedeni dnyay tama projeniz. Senin kutsal k uzaman olduunu biliyoruz. Ekibinizden senin gibi uzman birinin ortadan kaybolmas bizim iimize geldi. Biz bermuda devleti iin alan CIA Amerikan ajanlaryz. Seni bermuda devletine gtryoruz. Seni dnya tama projesi sekteye urayana kadar gizli bir yerde saklayacaz. Eer dediklerimize uyar ve kutsal k ile ilgili esrarlar bize anlatmazsan bu sefer seni hi brakmayacaz. Seni brakmayacamzn delili anlattklarnda olacak. Eer manta uygun eyler anlatrsan serbest kalacaksn."

Selami konumaya balad. "Byle nemli bir grev slenmiken beni karmanz Trk istihbarat MT'in gzlerinden kamayacak. Size tek bir soru soracam. Dnyann tanmasna neden karsnz?"

Kimseden cevap gelmedi. Selami "Ben anlataym. Siz nestarllardan teknoloji almaya devam ediyorsunuz. Bunun karlnda nestarllarn istei olan projenin sekteye uramasdr. Aklnza hi mi ihanetinizin aa kaca gelmiyor. Oysa siz projenin ana desteki devletisiniz.

Ajanlar cevap vermedi. Selami ve beraberindekiler bir saat daha havada utu. Bermuda semalarna geldiklerinde hava arac alald. Yere kondu. Onlar eli silahl askerler karlad.

Ekibin ba "Seni askeri bir blgeye getirdik. Buras yetmi birinci blge. Tpk dnyadaki elli birinci blge gibi ilev gryor. lkemizde elli birinci blge yok. Burada Amerikallarn karlarna gizli iler yrtyoruz. Onlardan biri sen de bu amaca hizmet edeceksin."

Selami'yi byk bir binann iine gtrdler. Koridorlardan geirip bir odann koydular. Her yer gvenlik glerince korunuyordu. Selami'nin odas demir parmakl koridorun iindeydi. zinsiz dar kamazd. Odasnda bir yatak, televizyon, buzdolab, banyo ve tuvalet vard. Ekibin ba son kez konutu.

"Seni karmamzn asl amac kutsal k ile ilgili btn bildiklerini bize anlatman. Artk gitmek zorundaym."

Selami'yi odasnda tek bana braktlar. i rahatt. Dnyann geecei geidi kendisi olmadan da yapabilirlerdi. Bunun iin gerekli bilgileri arkada Paa'ya retmiti. Paa ksa srede dikkatleri zerine ekerdi. Televizyonu at. Haberlere bakt. Nestarllarn canl yayn haberini veren bir kanal at. Uzay gemileri hala teyakkuz halindeydi. Fornox birlii tetikteydi.

Selami iine gitmeyince onu aradlar. Karld ksa srede renildi. ehirdeki mobese kameralar ayrntlar bir bir ortaya kard. Selami'nin yerine artk Paa geecekti. Paa'nn kutsal k uzmanl kendisinin bavurmas ile bilim kurulunca onayland. Yrngede devam eden drt para geit kapsnn inaat ksa srede bitti. Paralar denendi. inde robot olan bir arac geide saldlar. Dier taraftan sorunsuzca kt. Robot kar tarafta dnyay grd.

Her ey yolunda gidiyordu. Kulukse insan bu heyecan yaratan olay televizyonlarnda canl olarak izliyordu. nsanlarn son teknoloji uydular gne sisteminden de yayn yapacakt. Kafile yola kt. Malzemeler nlama geidine girdi. Devasa drt gemi ve devasa drt para geit ve dnyada manyetii artrmak iin kullanlacak on be adet devasa manyetik duvarlar aniden gzden kayboldu.

Televizyon kanallar canl olarak hep bu haberi verdi. Muhabirler artarda aklamalar yapyordu. Dnyann geitten nasl geecei tartlyordu. Dnya insan ilk kez Apollo ile aya ayak basmt. imdi insanlar kurtulan gezegenlerine ayak basacakt. nk dnyaya gne ssndan korunma umudu domutu.

Selami kapal odasnda canl yayn heyecanla izliyordu. Uzay gemilerinin ve dier kargolarn n geidinden giriine gzn krpmadan izledi. Gemilerin dier taraftan k ksa srd. Yaklak yirmi saniye.

Muhabirler ard ardna aklamalar yapyordu. Uzay gemlerinin kt yerde saylamayacak ounlukta televizyon kanallarnn kk uzay kayklar vard. Uzay gemileri durmad. Dnyaya doru bir aylk mesafeyi amak iin harekete geti. Pelerinden televizyon kanallar.

Yahudi sion televizyonundan muhabir "Geleceimiz aydnlklar iinde. nsann kudretini grmeyen kalmasn. Artk firavunlar gibi bizlerde yldzlardan geldik diyebiliriz. Biz Yahudiler dier milletler gibi dnyada bir lke kuracaz. Kutsal kitabmzda bize vaat edilen topraklara yerleeceiz.

Kimileri dnyann eskimi olduunu vaat edilen topraklardan daha gzel yerler olduunu ve bizlerin ideallerimizden vazgememizi sylyorlar. Bize dier milletlerin var olduu bir gezegende yani dnyada topraklar vaat edildi. lk vatanmz dnyadr. Ve imdi o dnyay korab yldzna getiriyoruz. Dnyann tamam bizim olana kadar abalayacaz. Bu dier milletleri terk etmemize neden olsa bile bunun peini brakmayacaz. Ve imdi dnyay tayacak olan uzay gemilerindeki muhabirimize balanyoruz."

Devreye uzay gemilerini iinden takip eden muhabir girdi. "u andaki hzmz saniyede elli bin kilometre. Gne sistemine bu hzla bir ayda varacaz. Ulusumuzun medar iftihar Einstein 'Bana uzayda dayanabilecek bir yer gsterin dnyay bile tarm' demiti. Ve bu sz bir ay sonra gerek oluyor."

Selami sion kanalndan Trklerin kanal Ergenekon'a geti. Televizyonun sesini hafife at. Canl yaynda bu kanal dnya yrngesinden yayn yapyordu. Yrngede uzay gemilerini bekleyenlerdendi. Muhabir konuuyordu.

"Biz Trkler Ergenekon danda hapistik. Demirleri eriterek dadan birr tnel atk. Ergenekon hapisliinden kurtulduk. Trk milletinin kr ile uzayda devasa bir geit ina ettik. Bir ay sonra dnyay tadmz an Bozkurt'umuz korab yldznda uluyacak. Sesimiz tm yldzlara ulaacak."

Muhabirin szlerinde hakllk vard. Inlama geidinin yzde elli projesi Trk mhendislerince yaplmt. Bu mhendislerden biride Selami'ydi. O u an kapal olduu yerden kamak iin hazrlklar yapyordu.

O kimsenin bilmedii, keramet unsuru olan kutsal n yardm ile kaacakt. Gzn kapatt. Ban kalbine edi. umra'daki evini dnd. Evinden kalbine grnmez ve gizli manevi bir hat ekildiini dnd. Evinden kalbine kzl krmz renkte kutsal n aktn dnd.

Selami'nin odas kamera ile izleniyordu. Grevli az sonra Selami'nin ortadan kaybolduunu grnce alarm dmesine bast. Gzetleme odasna iki ajan geldi. Kamerann kaydettii videoyu izlediler.

Ajanlardan biri "Biz Selami'nin zerini iyice aradk. zerinde cep telefonundan baka bir ey bulamadk. Nasl olur birden ortadan kaybolur."

Dier ajan "te biz bu srr renmek iin onu kardk. Adammzn bildii teknolojisiz nlama metodu. Bizlerin yzyllardr zerinde alt bir konu. Kim bilir umra devletinde bunun gibi nice kiiler var."

Selami'nin mekan atlamas sorunsuz bir ekilde gereklemiti. Gnl sesler iitmiti. Yerinden tam kalkmt ki Selami'yi grd.

Gnl "Dnden beri seni arayan sormayan kalmad. Senin karldn duyduk."

Selami "Beni kardlar ama benim onlardan kamam daha byk bir soruna yol at. imdi tm Bermudal CIA ajanlar peimdedir. Kameral bir ortamda teknolojiyi kullanmadan evime nlandm. Beni grdler. Onlardan gizlenmek iin MT tekilatndan yardm isteyeceim. Eminim istihbaratmz bize gvenli bir yer bulacaktr."

Selami vakit geirmeden Trk istihbaratn arad. Onlarda biliyordu karldn. Takip halindeydiler. CIA'nn elinden kurtulduunu syledi. Kalacak yeni bir yer iin yardm istedi. Bir saat iinde evlerinin nne siyah bir jip geldi. inden iki kii kt. Gnl biraz tedirgin oldu. Acaba Selami'yi karanlar yeniden mi gelmiti.

Trk ajanlar apartmana girdi. Merdivenlerden yukar ktlar. Selami ayak seslerini duyuyordu. Ajanlar kap nne geldiinde biri,

"Biz MT'ten geliyoruz. Senin gvenliin devletimizce garantilenmi durumda. Seni hep takip ediyorduk. Seni korumalydk. Seni kardklarnda hatamz anladk. imdi sizi ormanlk bir alanda gizli ssmze gtreceiz. Orada dayal deli bir eviniz olacak. ehirle irtibatnzda size hep iki kii elik edecek. Artk robot fabrikasnda almanza gerek kalmad. Siz artk istihbaratmzn para normal aratrma brosunda alacaksnz. Maanz biz elden vereceiz."

Selami yanna giysilerini ald. ocuunu da alp Gnl'le dar ktlar. Jipe bindiler. eride bir sessizli vard. Bu sessizlik Gnl'e huzur verdi.

Bir aylk sre heyecan iinde geti. Bu zaman zarfnda televizyon muhabirleri yetkililerle defalarca bulutu. Basn toplantlar yapld.

Kafilenin yetkilisi uzay gemilerinin amiri "Bu gelime bizim iin kk bir adm. Ama insanlk iin byk bir admdr." Diyordu.

Dnya korab yldzna tanacakt. Sorun burada balyordu. Tanma sonras dnya yrngeye oturtulduktan sonra neler olacakt. Dnyada ki toprak paylam nasl olacakt. Amir bu soruna kulukse birliinin are bulacan, dnyadaki lke snrlarnn belki deiiklie urayabileceini sylyordu.

Byk an yaklamt. Devasa manyetik duvarlar yeryzne indirildi. Sonra ilenmi paralisa madenleri ile alan nlama geidi kuruldu. altrld. Drt para dnyann iinden geebilecei ekilde birbirinden uzaklatrld. Geit yksek enerjinin etkisi ile nce kzl renge brnd. Sonra alev mavisi renge dnt. Bu arada dev uzay gemileri dnyann drt kesine ekildi.

Uzay gemilerinin amiri komut verdi. nce yeryzndeki manyetik duvarlar alt. O an yeryznde depremler olumaya balad. Uzay gemilerimdeki sismik alglayclar depremlerin on be iddetinde olduunu tespit etti. Denizler, okyanuslar dalgalanm dnyadaki tm kara paralarn yutmutu. Atmosfer ise olaanst deiiklikler ile devasa frtnalar karmt. Dnyann atmosfer tabakalarnda sorun yoktu. Yedi katman yapsn hala koruyordu.

Amir ikinci bir emir verdi. Uzay gemileri yeryzn yava yava yrngesinden karyordu. Dnya gne yrngesinden yedi derecelik sapmayla hareket ediyordu. Bir saatin sonunda uzay gemilerindeki gstergeler dnyann asl yrngesinden tamamen ktn gsterdi. Dnya nlama geidine doru yol ald.

Televizyon muhabirleri arasnda heyecanlar hat safhadayd. Onlar dnyann hareketini dijital gstergelerle heyecan iinde seyircilerine aktaryordu. Srekli gstergeler zerinden haber yaptlar. Kah gneten u kadar uzaklat, kah dnyann hz yle, kah uzay gemilerinin ve manyetik duvarlarn harcad enerji u kadar. Muhabirler yorum yapmyordu. Sadece bilimsel verilerle naklen yayn yapyordu.

Dnya yalnz banayd. Uydusu ay geride kalmt. Ay imdi dnyann uyduluundan km artk gnein yrngesinde bir gezegen payesi edinmiti. Dnya iin ay takvimi olmayacakt. Ay ile olan mistik inanlar olmayacakt.

Dnyann ss gneten uzaklatktan ksa sre sonra hzla dmt. Dev okyanuslar denizler buz tuttu. Denizlerin iinde yaayan balklar dondu. Hayat emaresi gsteren sadece aalard. Onlarn iindeki am aalaryd. Yeil yapraklar hibir zaman donmad. Dars souktu ama souk am aalarnn kkne ulaamyordu. Yeryznde hayatn srdrebilen birka canl tr kald. Biri foklar, aylar ve kurtlar.

Inlama geidine yaklamak zereydiler. Uzay gemileri tadklar dnya ile hzn drdler. Inlama geidinden dnyann gei ann tm televizyon kanallar geride durarak grntlediler. Ardndan kendileri de nlama geidine girdiler. Yirmi saniye sonra samanyolu galaksisinden fornox galaksisine ulatlar.

Artk geriye dnyann kulukse gezegeni yrngesine yerletirilmesi kalyordu. Dnyann uydu olmas bir saknca tekil etmiyordu. Kuluksedeki tm insanlar dnyay grmeye balad. Rasathaneler insanlarla dolmaya balad. Bu tarihi an grebilmek iin insanlar sraya gemiti. plak gzle seyredenler daha rahatt.

Dnya bir hafta sonra kuluksenin yrngesine oturtuldu. Bu tarihi an iin kulukse yneticileri bir araya gelip basn toplants yaptlar. umra devletinin yneticisi lhami Soyba Konumaya balad.

"Siz deerli basn mensuplarnn heyecanl olduunu biliyorum. Bende heyecanlym. Bilim adamlarmzn sylediine gre dnya gezegenindeki atmosferin normal hale gelmesi bir ay bulacak. Bu zaman zarfnda dualarmz hep dnya iin olacak. Eer bir sorun kmazsa yldzmz korab dnyaya hayat verecek. Dnya bizim medeniyetimizin parasdr.

Imz hep dnyadan aldk. Nurumuz dnyadandr. Bizler a doru dnen insanlar olarak medeniyetlerimizi geride brakmayz. Bizler bu nurlu dnyada yeniden yaamak iin bekleyeceimiz sre bize baldan tatl gelir. Bilim adamlarmz gezegene yaknlktan dolay daha rahat alacaklar. Biz kulukse yneticilerin antlamas ile milletlerin dnyadaki snrlar deimeyecek. Biz Trklerin lkesi yine Trkiye olacak."

SON

Tuna M. Yaar
Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn bilim kurgu kmesinde bulunan dier yazlar...
Dnya Tanyor 3
Dnya Tanyor 8
Dnya Tanyor 7
Dnya Tanyor 6
Dnya Tanyor 1
Dnya Tanyor 2
Dnya Tanyor 5
Dnya Tanyor 4

Yazarn roman ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Gbeklitepe 5
Gbeklitepe 4
Gbeklitepe 3
Gbeklitepe 2
Gbeklitepe 1
ok Eskiden 9
ok Eskiden 8
ok Eskiden 4
ok Eskiden 6
ok Eskiden 5

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Masa [iir]
Reptilian 1 [yk]
Reptilian 2 [yk]
Reptilian 3 [yk]
Reptilian 4 [yk]
Reptilian 5 [yk]
Sava Trafii 2 [yk]
Sava Trafii 1 [yk]
Sava Trafii 3 [yk]
Aalara Fsldayan Adam [yk]


Tuna M. Yaar kimdir?

Voltaire


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Tuna M. Yaar, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.