..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
nsan glmsemeyle gzya arasnda gidip gelen bir sarkatr. -Byron
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > yk > Toplumcu > mer zyurt
2 Eyll 2022
Balklar  
mer zyurt
Yaananlar bir gn an olur. Gn gelir iir olur, yk olur kar karma..


:GGE:
BALIKILAR

Unutulmaz o ocukluk gnlerimizin
ansna, btn arkadalarma ithaf olunur...

Havva Ebe, inei sra saldktan sonra, merin uyuduu odaya girdi. meer, haydi kalk, ne yatp durun, len oldu dars dedi. Tandr evine geti. ay bardaklarnn ngr ngr sesleri geldi. Haydi kalk diye yeniden seslendi tandr evinden.
mer, istemeye istemeye kalkt, stn giyinirken darda kular sabah arklarn sylyordu. Camdan bir trl ayrlamayan kara sinein kanat vzltlar kulan trmalyordu. Gitti, elindeki gmlei rrak diye cama vurdu. Sinek sesi kesti. Sedirin zerine yar baygn dt.
aylarn ierken mer sordu, dedemle annem nerede ebe diye.
aya gittiler dedi ebe. Domatesleri sulayacaklar, apa yapacaklar. Tandrn zerinde yanmakta olan atee gzlerini dikmi mer, bir an iin annesine acd. Dedem eein zerinde, annem arkadan aya kadar yryecek zavall kadn diye dnd. mer Dede domateslere su bulmak iin ark boyunca taa yukarlara kadar gider, saatler sonra su ile birlikte dnerdi, arkn iinde yava yava akmakta olan suyun yolunu dzelte dzelte. Kezban gelin de, aresiz Onu ve suyu beklerdi. Fakat, kylk yerde bunlar olaan ilerdi.Onun iin fazla zerinde durmazd.
mer, gzlerini zorla ateten ayrdktan sonra, ebesine dnd, biraz rkek, biraz emredercesine peynir ekmek ver bana dedi. Nolcam gine o dedi ebe, biraz hiddetle. Sesinde biraz da efkat de varmyd ne.
Ebenin hazrlad ekmek kn ile kapnn arkasnda duran balk oltasn alan mer, bir rpda merdivenleri indi, avlu kapsn vurdu, soka geip, Uluharmana kt.
Ali ile Nedim de azklarn ve oltalarn almlar, Dudu Ebenin, kesilmi, inaata hazr hale getirilmi, kurumu, duvar dibine istif edilmi kavak aalarnn zerine oturmu bekliyorlard. Ali, yine yzn ykamam, gzleri apak iindeydi.Nedim, belli ki, uykusuzdu. Bo bo bakyordu. Fehmiyle smail gelmedi mi? diye sordu mer. Ck yapt Ali. kt, Nedimin yanna oturdu mer de.
Hi konumuyorlard. Sabah mahmurluklarn atamamlard zerlerinden. Ali, elindeki akyla, oturduu kuru kavak aacna entikler ayordu. Tkr.Tkr. Ne yaptn kendisi de bilmiyordu. Can sknts ite...


Bu aalar, Dudu Ebenin aalaryd. Dudu Ebe, Nedimin ebesiydi. Yani, babasnn annesiydi. Ky yerinde, babann ve annenin annesine ebe der, torunlar. Aalar, evin duvar dibinde durur, kyn btn ocuklar burada toplanr, konuur, oynar, hayal kurar, burada kavga eder, burada barr ve buradan dalrlard evlerine, geceyarlar...
Hi aaya inmez, gece gndz balkonda oturur, hi uyumaz, yemez imez, bara ara kimseyi evinin duvarna yaklatrmazd Dudu Ebe. Gavurun bebeleri, gidiiin, ellemen duvarmaa !
smail ile Fehmi, eytan Sleymann evinin kesini dndler. Uluharman geip, dier ocuklarn yanna geldiler. Be ocuk gzleriyle anlap, Tepecike doru yola koyuldular. Ekmek aldnz m? diye sordu smail, tok bir sesle.Aldk diye bardlar dierleri, hep bir azdan

Tepeciki ap, ky grnmez olunca, Nedim, cebinden Asker Sigarasn kard. Yakn dedi. ocuklar, durup dndler, nce kye baktlar. Ky grnmyordu. Rahat ve gven iinde, Nedimin uzatt paketten birer sigara alrlarken, Ali, ulu sigara ver de onu ielim dedi Fehmi. Yok valla dedi Ali. Tedirgin. Lan, Gambr Abcadan almndr olum, saklama ite diye kt Fehmi.
smail, ileriden emretti, Yryn be; scak bastrmadan varalm aya !
ocuklar, kk kk tepeleri aarak, dereleri geerek, allar dolanarak, vakitsizlikten, uracktaki allar yemeyi bir baka gne brakarak, tal toprakl patika yollardan, kah koarak, kah yryerek, kah srnerek, Asar aynn, taa aalarda, derinlerde akt vadinin kenarna geldiler.
En nde smail, en arkada mer, ta ve kayalardan, belli belirsiz incecik patikalardan; koarak, yryerek, bazen de derek aaya doru inmeye, yuvarlanmaya baladlar.
mer, hayranlkla ve aknlkla alm gzleriyle, aalara, Asar ayna bakyordu. ylecene. Kprtsz. ay, dalarn arasnda, gelinlik gen kz sa gibi, kvrm kvrm olup, akp gidiyordu sonsuza doru...

Epeyce uzaklam arkadalarnn arkalarndan kotu gitti mer.
Hac Beyin Elen grnd ite.
ocuklar, dik yamac indikten sonra, kck dzl bir rpda getiler. Elenin kenarndaki kayalklara ktlar.
Kvrla kvrla akan ay, ilkbahar ve sonbahar yamurlaryla delilenip, sel olduunda, kvrm kelerindeki kayalarn diplerini oyar.Bu oyuklara doluan suyun meydana getirdii kk su birikintilerine elen denir.
Kyn btn erkek ocuklar, kayalarn zerinde, anadan ryan soyunup, kayalarn tepelerinden kendilerini serin sulara brakrlar, yzerler, oynarlar, eek akalar yaparlar, oltayla balk tutarlar. Daha bykleri, dinamit atarlar, stleen skarlar. rili ufakl btn balklar lr. Yavru balklarn ldn gren merin iine kan oturur...
Kayalarn zerine dizilmilerdi balklar. Ta bu batan br baa kadar. Kayann bu taraftan en ban mer kapmt. Onun yannda Nedim; smail, her zaman olduu gibi yine ortadayd. Onun yannda Fehmi, en sonda da Ali...
Bir tela sarmt herkesi. Il l gzlerden umut fkryordu. Deneklere sarlm misinalar zlyor, mantarlar kontrol ediliyor, oltalara kurtlar taklyordu. Suda balklar kr kr oynuyordu. Bazen karnlarn ge verip, gm gibi ldyorlard.
Oltalar, cup cup diyerek indiler suya birer ikier. Demin oynaan, ldayan, cokuup yumak olan balklardan eser kalmad. Gidip her biri bir delie sakland. En son dalgack da kar kyda yok olunca, ortalk sakinleti. Korkun bir sessizlie kesti. O kahrolas, can skc bekleyi balad.
ocuklardan t kmyordu. Hepsi birer heykel olmulard. Hibir ses duyulmuyordu, vadiyi doldura doldura, talarn arasndan aldayan, coan sudan ve urada vzldayp duran eek arsnn sesinden baka...
Gne iyice dikilmiti.Yakyordu. Vck vck her yan tere batm mer, gmleini kard usulcack. Sonra, sabrl bekleyiin kollarna brakt kendini yeniden.
Aslanm be haykryla ocuklar yerlerinden zpladlar. Aslanm be, buna balk derler, balk diye baryordu smail. Ayaa kalkm, kolunu ileri doru uzatm, elinde olta denei, misinann ucunda, suya dedi deecek, saa sola can havliyle srayan balk. Balk sradka, bir yeil oluyor, bir mavi oluyor, bir krmzya dnyor, sonra, stbeyaz kesiliyordu. Yorulunca kendisini brakyor, aaya doru, upuzun, ip gibi oluyordu.Sonra, yeniden sryor, sonra yeniden ip oluyordu.
smail, hayvann can daha fazla yanmasn diye, oltadan kard. Yan banda duran gmleine sard. Srayp da suya kamasn...
Oltaya yeni bir kurt takp, suya frlatt smail. Kurt, dalga dalga olan suyun derinliklerinde gzden kayboldu.
Yeniden sessizlik, yeniden bekleyi, yeniden sabr...
Fehmi, olta deneini bir tan altna koyduktan sonra, kendine zg ar hareketlerle kalkt, Nedimin yanna gitti. Eliyle sigara iareti yapt. kisi de birer sigara yaktlar. Fehmi, yine ar ar oltasnn bana geldi. Mantara bakt. Suyun stndeydi. Ck ck yapt. Ban iki yana sallad. Sonra, Aliye dnd,bakt.
Ali, kayann zerine tnemi, yumulmu, ban bacaklarnn arasna sokmu, oltay tuttuu iki elini de ileriye doru uzatm, usuldan usuldan trk sylyordu. Cananm canan, cananm canan...
Manyak dedi kendi kendine Fehmi. balk yok,ne yok adam trk sylyor yav, umurunda m !
Ta orada, kayann en banda, kyda-kenarda, kendi yalnzl iinde yitip gitmi, o ana kadar hi konumayan, oltasyla balk yakalam m, yakalamam m belli bile olmayan merin sesi top gibi patlad. Acktm ! Sesi, kanyonun kar kayalklarna arpp, geri dnd.Acktm ! Yemek yiyelim.
Oturmaktan bacaklar uyumu, belleri yanlar krlm dier ocuklar, Ne iyi ettin de hatrlattn acktmz der gibi merden yana baktlar. te o an, merin de orada olduunun farkna vardlar.
Oltalar sudan ekilmedi. Olta denekleri kayann zerinde brakld. Salam yerlere tutturuldu. zerlerine talar konuldu. A kurtlar gibi ekmek knlarnn zerine saldrdlar. knlardan birini sofra bezi yapp, ekmekleri, katklar zerine satlar. Btn kanyonu bazlama kokusu, yeil soan kokusu, mis gibi beyaz peynir kokusu, yumurta kokusu doldurdu. Bir de, bu kokular alp, sofrann zerine ullanan eek ars vzltlar...
Yiyecek artklar elene rpld. Balklara yem olsun diye.
ster zengin, ister fukara, yemekten sonra yak bir cgara diyen Alinin mesajn alan Nedim, herkese birer Asker Sigaras datt.
Ayaklarn elene sallayp, oltalarnn bana oturdular. Hibir oltaya balk vurmamt. Olsundu. imdi sigara ime zamanyd. Karnlar da doymutu. Keyifleri gcrd yani. Hepsine bir taze kuvvet gelmiti sanki. O zamana kadarki uyuukluklarndan eser kalmamt.
Carann kln drmeden, kim bitirirse Vehbi Koun kzn alacak dedi Fehmi.
O, herkesin bildii, kanksad, tand bir yart. Kimi, srtst yatt, kimi sigarasn dik tutmaya alt. En sonunda, anszn esen rzgar btn klleri alp gtrd.
len sca altnda iyice sklan ocuklar, oltalarn sudan ektiler, derleyip toplayp bir kenara koydular. Hemen soyunup, sular fkrta fkrta, kayann tepesinden birer birer elene atladlar. Kayann diplerinde suyun derinlii boylarn ayordu. Oralara gitmediler. Kenarlarda yzdler. Ara sra kp, kydaki kk kumsallarda yatp, gnelendiler. Gneten yannca, yeniden serin sulara daldlar. Sonra, yeniden kumlara uzandlar. Byle byle ikindiyi buldular.


Gne, batya doru yklmken sudan ktlar. Kendilerine ok bol gelen pantolonlarn, terden yakalar kay gibi olmu gmleklerini ve soukkuvularn giydiler. Ellerine aklarn alp, kardaki st aacnn altna gittiler. Herkes, kendisine en iyi yapmaya koyuldu. plerin kabuklarn soyarken, st aacnn koyu, dinlendirici glgesi gitmelerine izin vermedi. Oturttu onlar aacn dibine. Kimin istedii bilinmeyen, ya da Nedimin kendiliinden ikram ettii sigaralarn iip, izmaritleri ayaklarnn altnda ezdikten sonra ellerinde ak ve pleriyle elenin kayasna yeniden dndler.
Oltalarn cup cup diye yeniden suya braktlar. Yeniden heykel oldular. mer, yeniden kendi dnyasna ekip gitti. Ali, yeniden cananm canana balad ve yeniden Nedim,sar ipil gzlerini oltann mantarna dikti.
Gne batt batacak, akam ezanlar okundu okunacak, oltalar sudan ektiler. Misinalar deneklerine sardlar. Tuttuklar balklar byk bir zenle ve gururla larna dizdiler. Bitiren, balktan dolup tam n havaya kaldryordu, l l gzlerle. En byk , smailin kiydi. Kimse itiraz etmedi zaten. Oltasyla en ok bal smail tutard hep. Bunun srrn da hi kimsecikler bilmezdi.
Arkal nl, kayalktan inip, kck dzl getiler. Yamataki tal patikaya girdiler. Yine en nde smail, yine en arkada mer, ayaklaryla talar kaydra kaydra zorlu ka baladlar. Kulaklar sar eden kanyonun sessizlii ve suyun alts yava yava duyulmaz oldu. Bazen, durup aalara ta attlar, kim en uzaa frlatacak diye yartlar bazen. Da trmanp, yukar, dzle knca, mer, geri dnd, aalara, Asar aya bakt. Su, dalarn arasnda kvrla kvrla akp gidiyordu, gm bir tel demeti gibi.
Kye yaklatklarnda, ocuklar yorgunluktan lecek gibiydiler. Gzlerinin ferleri snm, dudaklar susuzluktan atlam, yzleri sararm, eneleri aaya doru uzam gitmi; smailin o heybetli vcudu bile klp, bzlmt.
Dudu Ebenin aalarnn yzne bile bakmadan geip, Uluharmana ktlar. Gambr smailin avrole kamyonu, hafta sonu tatili iin gelen Ankarallar getirmiti. Kamyonun arkasnda sessiz ve sakin bir tela vard. Yerlerde bek bek denkler, paketler, fileler duruyordu. Ortalk Ankara kokuyordu, fabrika kokuyordu. Mis gibi caanm somun kokuyordu.
ki elinde iki kocaman file, Ankarada postaclk yapan Diden Mustafa,Havva Ebe'nin evinin yolunu tutmutu bile...
MER ZYURT - ANKARA

Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.


Yazarn yk ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Okul Yolundaki Tank

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Senden nce [iir]
Hzn [iir]
iir [iir]
Sen Gelmeden nce [iir]
Rotasz Trenler [iir]
Eyll Akamlar [iir]
Yoksan Eer [iir]
Sonbahar Bulutlar [iir]
Bakr Rengi Akamlar [iir]
Sokakta [iir]


mer zyurt kimdir?

"Krsal yk"ler ve "Ak iirleri" yazyorum. "Balklar" isimli ykm "Klyk Dergisi"nde ve eitli iirlerim "Yeni iirler Yeni ykler-2005 Antolojisi"nde yaymland.

Etkilendii Yazarlar:
Yaar Kemal, etin Altan, Demirta Ceyhun, Nazm Hikmet


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | mer zyurt , 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.