..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Uygarlık, gereksiz gereksinimlerin, sonsuz sayıda artmasıdır -Mark Twain
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar KütüphaneleriŞu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  


 


 

 
Arama Motoru

İzEdebiyat > İnceleme > Din > Cemal Zöngür
6 Eylül 2019
Masalsı Ayetlere Dayanan İslam'ın Sosyolojisi - 3 -  
Gerçek İnsan İle Sahte İnsan Net Çizgilerle Ayrıştırılmadan, Huzur Asla Gelmez.

Cemal Zöngür


Tek ve Gök Tanrılı Dinlerin Irkçılaşarak Bölünüş Serüveni


:CBD:

İlk tek tanrılı İbrani etnik ve Yahudi ırkçı egemenlik, her tarafa kendi bağnazlığını yayıyordu. Bunu kabul etmeyen insan topluluklarının bazıları köleleştirilirken, köleliği kabul etmeyenlerin bir kısmı öldürülüp diğerleri verimli alanlardan çöl ve kırsal bölgelere sürülüyordu. Bölgenin kırsal, dağlık ve çöllerinde yaşayanlar zaten her gün hastalık ve de açlıktan can veriyordu. Bunu bilen yoksul topluluklar ya mevcut tanrı ve dine inanıp tamamen kendilerini inkâr ederek yaşayacaklardı veya savaşıp onları devirmeliydiler. Çoğu zaman isyan etmekte işe yaramıyordu. Toplulukların çoğunluğunu kendilerine inandıracak güç elde etmek için, Yahudilikten daha etkili bir din bulunmalıydı. Bilindiği gibi bu ikinci tek tanrılı din Hz. İsa'nın Peygamberliğinde Hıristiyanlık olarak ortaya çıktı. Hıristiyanlık, Yahudilik gibi tek bir etnik halkın ırkçılığına dayanmadı. Tüm insanlığı kurtaracağı iddiasına sarılıp, bunda başarılı da olmuştur. En açık kanıtı, Avrupa kıtasına yayılmasını gösterebiliriz. Ancak bölgenin yerli halklarından Arapların kaderi değişmediği gibi daha da kötüye gidiyordu. Doğal olarak Araplarda bir arayış içerisindeydiler. Bu arayışın öncüleri olan Arap tüccarlar ve Hz. Muhammed, öyle bir din icat etmeliydiler ki, her konuda içgüdüsel egoist duygulara hitap ederken, her türlü ırkçılığı dünyanın en büyük kutsalı ve kurtuluşu gösterip, üstüne kolayca kimse başka yalan üretememeliydi. Aynı zamanda kendinden önceki iki dini, her tülü bağnazlık ve ırkçılıkta geçemeliydi. Çünkü geçemezse daha kötü sonuçlar kendilerini bekliyordu. Bu yalan masalsı ayetlerin mimarı, Yahudi ve Hıristiyan akrabalarından çok iyi tecrübeler edinmiş Hz. Muhammed ve ekibidir.

Hrıristiyan ve Yahudi Peygamberlerin din, aşiret baskısı, zulüm, işkence ve de talanlarından bıkan Araplar, canlıların dahi barınamadığı çöllere mecbur edilmişti. Yaşadıkları bölgenin en verimli alanları tamamen ellerinden alınırken, doğru düzgün nefes alınamayacak çöllerde hapistiler. Başka bir yere gitme şansları da yoktu. Araplar için topluca bir ölümdü bu. Ya orada aç kalarak hepsi tamamen can vereceklerdi veya çeşitli kutsal yalanlara dayanarak kendilerine kapı açmak zorundaydılar. İşte Arapların ve de İslam dininin dünyada en iğrenç ırkçı gerici, yobaz, bağnaz, katı kuralcı ve yalancı din toplum olmalarının en büyük sebebi buydu. Arap ileri gelenler ve Hz. Muhammed başka bölgelere gitme şasnları olmadığını bildiklerinden, her iki dine karşı savaşmaya karar verirler. Hz. Muhammed İslam adıyla buna teşebbüs ederken, kervan ticareti yaptığı dönemlerde maddi, manevi, askeri tüm alt yapısını oluşturuyordu. Öyle anında ortaya çıkan bir olay değildir. İslam dininin temel dayanağını diğer dinler gibi yalnızca Arap etnik, din ırkçılığıyla başlatmadı Hz. Muhammed. Tanrı, din, kişi, soy, (Peygamber ve Şeyh) kutsal kitap, ayet, dil, cinsiyet, Aşiret ve erkek egemenliği (Ataerkil) gibi ırkçılıkların hepsini aynı yücelik ve kutsallıkta Allah'ın emirleri olduğunu ileri sürüp, insanları bunlara inandırarak hareket etti. İslam dininin kendilerini insan yerine koyduğuna başta Bedeviler olmak üzere çoğu Arap aşiretler inanıp, Hz. Muhammed'e destek vererek umut kapısı aradılar. Çünkü Arap Aşiretlerinden istisnaların dışında, diğerlerini o güne kadar kimse adam yerine koymadığı gibi insan olarak hiçbir zaman görmemişlerdi.

İslam'ın yalana dayanan masalsı ayetlerine insanların nasıl inandığını, İslam ayetlerinin neden değiştirilemeyip eleştirilmeyeceğinin katı bağnaz kurallar iyi analiz edilmelidir. İslam'ın elini uzattığı her alan ve nokta derince incelenirse, yürümek için basit bir adım atış ya da tuvalete gidişte bile, akla gelmeyecek gerici faşist ırkçılık ve katı bağnaz yalancı kuralcılık Allah emri olarak geçer. Asıl İslam'ın özü bunun gibi basit örneklerde aranırsa, ne olup olmadığı daha net anlaşılacaktır. Şimdi sırasıyla tek tanrılı dinlerin masalsı ırkçı düşüncelerini ayrı ayrı özetlersek, benzerlik ve farklılıkları daha net açığa çıkıyor.

Yahudiliğin Masalsı Temeli: Hz. İbrahim'le başlayan ırkçılık, İbrani halkının diğer tüm dünya halklarından üstün yaratıldığına inanılıp, İbrani etnik ve Yahudiliğin içerisine başka halktan insanların girmesi kolayca mümkün olmayan ırkçılığa (Semitizm) sahiptir. Farklı etnik halklar Yahudiliğe inanmış olsa bile, kendi etnik yapısı içerisinde yaşaması dayatılır. Tüm Yahudi Peygamberler aynı zamanda kral olarak kabul edilip, öncü olanların dışında diğer akrabalarına kutsallık atfetmezler. Kutsal kitapları olan Tevrattaki ayetleri, Allah'ın yukarıdan gönderdiğini iddia etmezler. Allah; Yahudi Peygamberlerine zeka, düşünce akıl verdiği için, ayetleri peygamberlerin kendilerinin yazdığına inanırlar. Yahudiliğin kutsal kitabı Tevrat, Yahudi Peygamberlerin yaşadıkları hayat hikayelerinin özetidir aynı zamanda. İslam'da olduğu gibi Yahudi Peygamberler yanlış yapmaz diye üstün bir kutsallık saplantısı söz konusu değil. Sadece İbrani halkı tanrı tarafından diğer tüm ırklardan üstün yaratıldığına inanılır ki, “Bu dünyada ilk din ve etnik ırkçılığın birlikte ortaya çıkışıdır”. Yahudi Peygamberlerin Tevratta yazılan hayat hikayelerden dersler çıkarılarak, İbrani halkının mutluluğuna olacak şekilde yaşanmasını ister tüm Yahudiler. İslam'daki gibi, Tevrattaki masalsı ayetler üzerinde koruyucu, kollayıcı ve değişmezlik zırhı söz konusu değil. Rahatlıkla değiştirebiliyorlar ve İslamcılar gibi bunu kimseden saklamazlar.

Hıristiyanlığın Masalsı Temeli: Hz. İsa; önce Yahudi dinine inanmasına rağmen, Yahudiliğe muhalefet ederek ortaya çıkmıştır. Hıristiyanlığın kutsal kitabı İncil ayetlerinin, Allah tarafından gökten melekler aracılığıyla gönderildiği söz konusu değil. Hz. İsa'nın düşünce, yaşam hikayesi olarak görülüp, Allah ona zeka direnç vermesi sonucunda İncili yazan ve yazdıran peygamber olarak taparlar. Aynı zamanda insanların mutluluğu uğruna, İsa çekinmeden kendisini çarmıhta feda eden, Allah'ın oğlu olarak görülür. Dikkat edilirse, Hıristiyanlık'ta herhangi bir etnik halkın üstünlüğü söz konusu değil. Yalnızca tüm insanların Allah tarafından mutluluğa kavuşabilmesi açısından İsa, Allah'ın oğlu olarak tek aracıdır. İsa'nın dışında başka bir kutsal kişi asla kabul edilmez. Mehdi anlayışında olduğu gibi İsa'nın da bir gün tekrar geleceğine inanılıp, tek bir etnik halkın kurtuluşu değil, tüm insanlığı kurtaracağı ifade edilir. Bu yüzden Hıristiyanlık'ta etnik milliyetçilik söz konusu edilemez. Kutsal İsa ve bunun düşüncelerini savunan dinin önemi mevcuttur. Her etnik yapıdan insanlar, Hıristiyanlık çatısı altında, kendi dil, ulus kültürünü inkar etmeden rahatlıkla yaşama imkanına sahiptir. Onun içindir ki, diğer dinlerden daha kolay Avrupa vb. kıtalara yayılıp kendisine taban bulmuştur. Hıristiyanlık ilk yüzyıllarda Orta Doğu gericiliğini Avrupa'ya dayatması sonucunda mezheplere bölünerek, en sonunda Laikliği kabul etmek zorunda kaldı. Laiklik Yahudiliği de etkiledi. Çünkü Yahudiler Avrupa başta olmak üzere dünyanın tüm bölgelerine sürgün kitleler şeklinde gittiler. Gönüllü olarak hiçbir zaman topraklarını terk etmek istemediler. Ana vatanları İsrail topraklarına geri dönüş umutları uzayınca, Avrupa demokrasisi ve laikliğini benimsemek zorunda kaldılar.

İslam'ın Masalsı Temeli: “Burası dikkat edilmesi gereken çok önemli noktadır”. İslam'da Arap etnik, tanrı, din, dil, kişi, (Soy) kutsal kitap, ayet, halife, mezhep, aşiret ve erkek cinsiyetçi ırkçılık her şeyin üstünde ve her şeye hükmeder. İslamiyetin temeli ve İslam toplulukların tüm kültür ve de yaşamları bu mantık üzerine kurulmuştur. Mevcut ırkçı noktalardan birisine inanmayan kişi, başta Arap sonra da İslam ümmetinden değildir denilerek kâfir görülüp dışlanır. Taki tövbe edip yeniden inancını kanıtlayıncaya kadar, kimse içine alamaz o kişiyi korkudan. Ve Hz. Muhammed, Allah tarafından insan olarak değil, insan üstü diğer tüm peygamberlerden yüce şahsiyet olarak görülüp tapınılır. “Kuran Ayetlerini” hazır sayfalar şeklinde gökten meleklerle göndermiştir kendisine Allah. İleri sürülen bu mantık, her türlü düşünceyi yok sayan ırkçılığın (Düşünce Irkçılığı) ta kendisidir. Ayetleri Allah gönderdiğine göre, kimse Allahı, Hz. Muhammed'i, ayetleri yanlış, eksik diyerek eleştirip tartışamaz. Çünkü Allah'ın gönderdiği sözleri (Ayetleri) ve peygamberini eleştirmek ya da reddetmek Allah'ı reddetmektir ki, bu kimsenin haddine değildir denir.

Bu bağnaz faşist dayatmalar sonucunda İslam'a, Allah'a, Peygambere, soyuna, kutsal kitaba, ayetlere, halifelere, mezheplere, tarikat ve cemaatlere körce bağlanan insanlar düşünemeyen, göremeyen, duymayan, konuşamayan sürüler demektir. İslamiyetteki ırkçı bağnaz faşist yapı diğer tüm Müslüman toplumlara aynı şekilde taşınmış olup, bazı toplumların kendi özgün kültürel yapılarından kaynaklı ufak farklılıklar görülse de, ırkçılık etkisini her noktada şiddetle gösterir. Kendini bilmez uyanık cahiller İslam barış dinidir, İslam'da şiddet yok, gerçek İslam adam öldürmez gibi aldatmayla, İslam'ın katliamcı yüzünü saklamak amaçlıdır. Ve akıl yoksunları İslam'ın bu propagandasına rahatlıkla aldanıyor. Bugüne kadar İslam'a bağlı tüm mezhep, tarikat ve cemaatlerden, insan kellesi kesilmesini reddeden ya da insan öldürmemiş bir anlayışı kimse gösteremez.

İslam'daki körü körüne bu saplantılı yaşam biçimi, Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta bu kadar bağnaz ve derin şekilde görülmez. Düşünen her insan, kuran ayetlerinin hepsi Hz. Muhammed ve çevresindekilerin uydurduğu masallardan ibaret olduğunu rahatlıkla anlar. Allah; diğer peygamberlere ayetler göndermedi de, Hz. Muhammed'e neden gönderiyor? Peygamberse hepsi peygamber, Muhammed'in diğerlerinden en ufak bir üstünlüğü yok. Hatta İsa dini anlamda her ikisinden daha evrenselcidir. İslam'da her şeye giydirilen ırkçı bağnazlıkla, halifelerin uydurduğu masallar bile kutsal ayetler olarak Kuran'a yerleştirilmiştir. Bütün bunların İslam ırkçılığı şeklinde hayata geçirilmesinin ana kaynağı, Arap toplumunun yaşadığı bölgenin iklim, ekonomik, aşiretçilik, dışlanmışlık, açlık ve katliamlarla gerçekleşen ölüm korkusudur. Arapların dışında dünyanın başka hiçbir toplumunda bu kadar derin ırkçı, ukala, yalancı ve korkuya dayalı bir kişilik bozukluğu şekillenmiş değil. Bu masallar şu şekilde hayata geçirilmiştir

Cemal ZöngürSöyleyeceklerim var!

Bu yazıda yazanlara katılıyor musunuz? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Katılmadığınız, beğenmediğiniz ya da düzeltilmesi gerekiyor diye düşündüğünüz bilgiler mi içeriyor?

Yazıları yorumlayabilmek için üye olmalısınız. Neden mi? İnanıyoruz ki, yüreklerini ve düşüncelerini çekinmeden okurlarına açan yazarlarımız, yazıları hakkında fikir yürütenlerle istediklerinde diyaloğa geçebilmeliler.

Daha önceden kayıt olduysanız, burayı tıklayın.


 


İzEdebiyat yazarı olarak seçeceğiniz yazıları kendi kişisel kütüphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi kütüphanenizi oluşturmak için burayı tıklayın.

Yazarın din kümesinde bulunan diğer yazıları...
Alevilik; İslam Dışı Din Değilse Pozitif Felsefe Midir?
Türkler Şamanist mi Kalsaydı?
Şii Fars ve Araplara Neden Alevi Denilmektedir?
Aleviliğin İnsan, İnanç, Bilim ve Dinle Diyalektik Bağı - 2 -
Masalsı Ayetlere Dayanan İslam'ın Sosyolojisi - 2 -
Aleviliğin İnsan, İnanç, Bilim ve Dinle Diyalektik Bağı - 1 -
Masalsı Ayetlere Dayanan İslam'ın Sosyolojisi - 4 -
Masalsı Ayetlere Dayanan İslam'ın Sosyolojisi - 1 -
İslam'a Göre Kadın Camiye Gidebilir mi?

Yazarın İnceleme ana kümesinde bulunan diğer yazıları...
Alevilik İle Sosyalizm Arasındaki Düşünsel Fark ve Bütünleşme Sorunu
Kapitalist Düzende, Komünist Yaşam Mümkün Mü?
Ana Tanrıçalar, Hz. İbrahim'in Tek Tanrı Masalına Nasıl İnandılar?
Türkiye'nin Yaşam Kalitesi ve Mutluluk Tablosu
Her Şeye Muktedir Tanrı ve Kapitalizm Ölüm Döşeğinde
Sosyalist Devlet Başkanları ve Politikalarının Analizi
Hayvan İle İnsanın Birbirinden Ayrılışı - 3 -
Türkiye Solunun Sorgu ve Özeleştiri Kültürü Üzerine
Coronanın Hatırlattıkları, Dünyanın Geleceği
İnsandaki Bencillik ve Yıkıcılığın Ana Kaynağı

Yazarın diğer ana kümelerde yazmış olduğu yazılar...
Dinlerin Doğuşu ve İslam'ın Gerçek Özü (1) [Deneme]
Hz. Ali ve Ehlibeyt Alevi Midir? [Deneme]
Dinlerin Doğuşu ve İslam'ın Gerçek Özü (3) [Deneme]
Lider mi Toplumu Şekillendirir; Toplum Mu Lideri? [Deneme]
"Türkleri Yeniden Tanımak" Araştırma Kitabımı Yazma Nedenim : [Deneme]
Tbmm'de Yedi Maddelik Anayasa Değişikliği Neyi Çözer? [Deneme]
Dinlerin Doğuşu ve İslam'ın Gerçek Özü (2) [Deneme]
İşte Türkiye'nin Yaşam Kalitesi ve Mutluluk Karnesi..! [Deneme]
Alevilerin Kapılarına Saldıranların Açık Kimliği [Deneme]
İslamiyet Yeniliğe Açık Bir Din Midir? [Deneme]


Cemal Zöngür kimdir?

Ben Cemal Zöngür, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunuyum. Sosyoloji, Tarih ve Siyaset üzerine araştırmalar yapmaktayım. Yayınlanmış bir kitabımın dışında çeşitli gazetelerde yüzden fazla makalelerimde yayınlanmıştır. Ve iki kitap dosyam yayına hazır durumdadır.

Etkilendiği Yazarlar:
Tam bağımsız Tarih ve Siyaset üzerine yazan her Yazar


yazardan son gelenler

 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2021 | © Cemal Zöngür, 2021
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.