..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Prensiplerden hoşlanmam. Önyargıları yeğlerim. Daha içtenler. -Oscar Wilde
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar KütüphaneleriŞu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  


 


 

 
Arama Motoru

İzEdebiyat > Bilimsel > Felsefe > Bayram Kaya
17 Nisan 2020
Boşluk Enerjisi 2  
Bayram Kaya
Hayatın kendi dışında türümüz de kolektife organize ve amaçlı biçimde ilk depo enerji "sosyal alanın" içinde biriktirilir. İlk toplumsal depo enerji de "toplumsal alan" içinde depolanır. Biriktirilen enerji potansiyel enerji olarak depolanır


:CB:
Hayatın kendi dışında türümüz de kolektife organize ve amaçlı biçimde ilk depo enerji "sosyal alanın" içinde biriktirilir. İlk toplumsal depo enerji de "toplumsal alan" içinde depolanır. Biriktirilen enerji potansiyel enerji olarak depolanır.

Şu ayrımı da belirtmeliyim. Sosyal alan içine biriktirilen sosyal alanlı depo enerji aslında çok kısıtlıydı. Depo enerji birikimi veya depo edilenden yararlanılan enerji karşılanmasını mevsime göre kısmen açılan, çok kes de çok daralan bir genlik takip ediyordu.

Sosyal alan içindeki mevcut depo enerjinin azlığı veya çokluğu günlük eylemlerde bir canlanma veya kısıtlanma olarak ortaya konuyordu.

Bir canlanma süreci yararlanması, süreç tekrarlarını pekiştiriyordu. Barınma, korunma, savunma hareketi, çevre gezmesi, oyun, eğlence, yaşlı, çocuk, sakat, hasta, engelli bakımı için rahat harcanıyordu. Yine depo enerjiyi zorunlu olan yarınki sosyal alan aktivitesini başlatmak için de tüketiyorlardı.

Bir üst paragrafta belirtilen harcamaların tümüne biz 1 değeri verelim. Ve avcı toplayıcı totemi sosyal alanın nüfussunu da 50 kişi olduğunu var sayalım. 50 kişi kolektif sürecin kapasite dağılım özelliğidir.

Totemi sosyal alan içinde avcı toplayıcı birikimli depo enerji ancak kendisi kadar 50 olmanın gücü ile ortaya konuyordu. 50 kişilik tüketim toplamı olan depo yapı, yukarıda sayılanlar gibi en az 50 + 1 parçalı hale getiriliyordu.

+ 1 değerli parça, sistemin kendisine harcanan enerjiydi. Ama sarfiyatın hepsiyle "bir türlü eylem aktivitesi içinde olacaklardır". Bu sürecin genelliğidir. Bunu kabaca 50 üssü 1+1=51 gibi belirtebiliriz

Buradaki 1 bağıntısı günlük olarak totemi sosyal alan içi etkinliklerin ve etkinliklere yapılan harcamalara denkleşmenin toplamıdır. Genelliktir. 50 de totem alan içindeki kişi sayısıdır. Kişilere göre özelliktir.

Bu şu demek totem grup 1 birim etkinlikleri ve etkinliklerin enerji tüketimini karşılarken 50 kişimiz özel değil genel yarara göre davranışlıdır. 50 kişi salt kendisine ait olmayan genel durumla 1 birim sağlasan enerjiyi elde ederken yüksek bir depo enerji biriktirilir.

Yerden kucağınıza doğru kaldırmakla kayaya yüklediğiniz potansiyel enerji gibi benzer enerjiyi de sosyal alan yükseltme enerjisi olarak bir potansiyel enerjiyi depo enerji içine yükler.

Böylece depo enerji potansiyel güce sahiptir. Ancak depo enerji de bulunduğu yerde kullanılmayıp tüketilmeyip çevreye etki etmeyip konum içinde durup durmakla depo enerji adeta sıfır enerjilidir.

Yani depo enerji aynı anda ikili karaktere sahiptir. Depo edilmiş enerji 50 kişiye dağılmadığı sosyal alan içinde depo edilmiş şekilde boşta kaldığı bu durumla depo enerjimiz boşluk enerjisine sahiptir. Ve sıfır enerjilidir.

Yani 50 kişiyle ortaya-boşa konan depo enerji belki de 80 birim yükseltilmiş olan 1 birim depo enerjidir. Bu enerji kullanılmadığı sürece, sıfır enerjilidir. Boşta enerjidir. Boşluk enerjilidir.

Sosyal alan 1 birimi 2 birim etmenin adımını atar. Ama 1 birim depo enerjiyi iki birim yani 50 üssü 2 yapamaz. 50 üssü 2 üstel bir sayı olmakla açınımı 50x50=2500'dür. Sosyal alanlı yapı bir birimlik süreci 2500 parçalı durum yapacak hıza erişemez.

Bir birimlik depo enerji yükseltgenmiş ve özelleştirilmiş tüketime paylaştırılmış haliyle 80 türlü olur. Bunun 50 parçası kişilerin özel tüketimi iken 30 parçası sistemin kendisine, boş zaman süreçlerine, araç gereç gibi amortismana yapılan harcamalardır.

Sosyal alan içi harcamalarına 1 birim diye depo edilen enerji kullanılmadıkça etkisizdir boşluk enerjisidir.

Boşluk enerjisi En az enerji durumuyla sıfır enerjidir. Sıfır enerji burada yükseltilmiş 80 birim enerji içeriği saklıdır. Bu bir belirleme, ölçme değerlendirmesidir. Ancak yükseltilmiş depo enerji bulunduğu konum itibarıyla en az enerji seviyesinde olmakla sıfır enerji gibidir. Sıfır etkidir. Bunu klasik bir örnekle anlatayım.

Apartımanınızın çatısındaki bir kiremit bulunduğu konum ile aşağısındaki yer arasındaki gerilime bağlı oluşuyla düşme potansiyeli olan bir enerjiye (durum enerjisine) sahiptir.

Kiremiti gerili düz bir çarşafa veya çamur bir yere korsanız, kiremit çarşafı kırıştırıp, eğip büker. Çarşafı çukurlaştırır. Veya kiremit çamura gömülür. Bu kiremitin kendisinde kendilikten olan 1 birim enerjidir.

Yerdeki kiremit 1 enerjiye sahipse; yerden yükseltilip çatıya konan kiremidin enerjisi en az 2 birim olmuştur. Çatıdaki kiremidin, yerdeki kiremitte göre enerjisi arttırılmış olmakla kiremit 2 birim enerjiye 2 kat potansiyele sahiptir.

Kiremit aşağı düşüp kafanızı kırmadığı sürece kiremitte var olup ta depolanan 2 birim potansiyel enerji olduğu yere baskı basınç yapmak dışında açığa çıkamaz.

Var olduğu halde potansiyel enerjisi açığa çıkmadığı sürece kiremit sıfır enerjiye sahip denir. Sıfır enerji en az enerji durumla etkin olmadıkça yokluktur, boşluktur. Ve kiremitteki bu enerji bu haliyle boşluk enerjisidir.

Şu halde çatı kenarındaki kiremit düştü düşecek haliyle düşerken kinetik enerjiye dönüşecek bir potansiyel enerji pozisyonu vardır. Bir de bir kedi bir rüzgâr kiremidi aşağı düşürmedikçe kiremitte kinetik enerjiye dönüşemeyen boşluk haliyle sıfır enerjili ikinci bir pozisyonu vardır. Kısaca kiremit aynı anda iki durumludur.

Kiremit kafanıza düşecek olmakla 2 birim potansiyel ve 2 birimlik bir kinetik enerjiye sahiptir. Kiremit kafanıza düşmediği sürece kiremidin yine 2 birim potansiyel enerjisi vardır ama bu enerji bir etki yapmadığı başka enerji biçimine dönüşememe nedenle kire mir en az enerji durumu içinde olmakla değerlendirilir.

Fırlatılmadığı sürece yerdeki kiremit kafanıza düşmeyeceği gibi çatıda yere düşmeyen kiremit te en az enerji durumla sıfır enerjilidir.

Veya durgun bir kiremit kafanıza düşmez haliyle bir potansiyellidir ama kafanıza düşen kiremit kadar da iki potansiyellidir. Çatıda düşmeyen kiremidin, çatıda yere doğru düşme olacağı ana kadar arada bir boşluk vardır.

Düşmeme ile düşme olacak an arasında geçen bir uzay zaman aralığı vardır. İşte kiremidin düşecek olma ve düşme arasındaki aralığa ve zamana; boşluk veya uzay zaman boşluğu diyoruz.

Düşerken boşluktaki 2 birimlik kiremit enerjisine de boşluğun kinetik enerjisi diyoruz. Kiremit yukarıda düşeceği yer aşağıdadır. Aşağı ve yukarı arasında bir boşluk vardır. Kiremidin düşme yapmadığı ara konumu içinde sıfır enerjili sayılır.

Aşağı ile yukarı arasında bir boşluk bir mesafe vardır. Bu boşluğun veya mesafenin de bir düşme enerjisi bir alınması gereken yol enerjisi vardır. Kısaca boşluğun da bir enerjisi vardır.

Düşmedikçe düşürülmedikçe kiremidin boşluk enerjisi vardır. Kiremit bu boşluk ara zamanda sıfır boşluk enerjisiyle ikili pozisyondadır. Yani kiremidin hem enerjisi vardır hem de kiremit sıfır enerjilidir.

Totem alan içindeki 50 kişi tek tek tüketendir. Bu kişiler kendi yaşam faaliyetini ortaya koyan kişiler olmakla özeldi özellikti. Yaşam faaliyetini sürekli ve güvenceli kılarken genelliktiler.

50 kişinin kolektif süreç içinde 1 birim depo enerji ortaya koyacak olması, özel olandaki genelliktir. Özel olan içine dıştan yansıyan genel durumdur. Genel olan daima özel olandan büyüktür. Yükseltgenmenin sırrı buradadır.

Büyüğün küçüğe doğru eğimle bir potansiyeli ile büyük küçük arasında görsel bir görüntü farkın boşluk alanı vardır. Küçük büyüğe doğru yükseltgenirken potansiyel kazanır.

Bu potansiyel fazlalığı nereden geliyordu? Özel durum (kişi) yaptığı iş dağılımına göre sadece kendisi için sağlatma içinde değildi. Yükseltgenme kendi dışında durum için sağlama yapmaktan kaynaklı genel oluş durumuydu.

Yükseltgenmiş olan yüksek potansiyelli genel oluş parçalanmakla her bir küçüğe (kişiye-özel duruma) doğru pay olarak düşmenin kinetik enerjisi ile eşleşen bir denklikle; bu kes de denkliğin sıfır enerjisine sahip olur.

1 birim genellik yükseltgenip; ortaya konup; dağıtılana kadar genel olanın enerjisi hep yüksektir ama denkleşen boş durum enerjisiyle sıfır enerjidir. Yükseltgenmekle potansiyel dediğimiz durum enerjisi düşen boşluk enerjisi ile bir enerji dalgalanması kazanır.

Oluşturulan, ortaya konan potansiyel enerjili 1 bağıntısı ortaya konmayla 50 kişiye pay edilene kadar bir ara zaman geçer. Bu ara zaman boşluktur. Boşluktaki bu 1 birimlik enerji de en az enerji durumla boşluk enerjisidir.

Boşluk enerjisi ne zaman taksim sokulmakla 50 kişiye pay edilip, tüketilirken; içinde saklı olan 80 birim etki enerji ortaya çıkar. Bu parça enerji "50 kişinin yaşamı üzerinde bir ETKİ ortaya koymakla" enerji tüketilmiş olur.

Görüldüğü gibi totemi sosyal alan depo edilebilir bir yükselt genlikle enerji tuzak alanıdır. Sosyal alanın boşluk alan özelliği vardır. Sosyal alan yükseltgenmiş olmakla, birlikte ETKİ göstermediği sürece sosyal alan kendisinin boşluk enerjisidir de.

Yani kolektif bir totemi sosyal alan avcı toplayıcı faaliyetle 50 üssü 1 in biraz fazla kuvveti kadar iş eylem ortaya kor. Sosyal alan 50 tabanının 2 üssü 3 üssü olabilecek üstel açılımına, kapalıdır.

1 durum ortaya koymak için 50 kişi sosyal alan sürecini 50 tür parçalı etkinliğin eylemi kılıyorlardı. Eylemler aynı tür de olsa süreci 50 tür hızlanma içine sokuyordu. Bu kolektif sürecin ortalama bir başlangıç koşuludur.

Ama bu türden oluşan totemi sosyal ortamlar depo enerjiyi "kullanırken-tüketirken" elli parçaya dağıtmak dışında pek bir üslü sayı türünde sosyal zamanı ve sosyal alanı parçalı kılıp üstel davranışlara neden olamıyordu.

Depolanan 80 parçalı enerjinin 50 parçası kişisi özelleşmenin tüketimi olukken geriye kalan 30 parça depo enerji sosyal alanda oyun, eğlence, sınama yanılma gibi türlü etkinliklere ufuk açar.

Oysa toplumsal alan, taban üssü birden fazla olan tabanı üstel durumlu kuvvetler girişimi kadar genleştirir. Toplumsal yapıyı dış çevreye açar. Nüfusa göre olan üretimden fazlası dış çevreyi ilişkin bağıntı kılmakla bütünleşmiş eder.

Dahası artı ürün bambaşka âlemler olan iş kolu enerjilere doğru, simülasyonlara, araştırma geliştirmelere refaha doğru vs. olan kolektif yeteneğe ufuk açtırır.Söyleyeceklerim var!

Bu yazıda yazanlara katılıyor musunuz? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Katılmadığınız, beğenmediğiniz ya da düzeltilmesi gerekiyor diye düşündüğünüz bilgiler mi içeriyor?

Yazıları yorumlayabilmek için üye olmalısınız. Neden mi? İnanıyoruz ki, yüreklerini ve düşüncelerini çekinmeden okurlarına açan yazarlarımız, yazıları hakkında fikir yürütenlerle istediklerinde diyaloğa geçebilmeliler.

Daha önceden kayıt olduysanız, burayı tıklayın.


 


İzEdebiyat yazarı olarak seçeceğiniz yazıları kendi kişisel kütüphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi kütüphanenizi oluşturmak için burayı tıklayın.

Yazarın felsefe kümesinde bulunan diğer yazıları...
Adalet Mülkün Temeli midir 1
Boşluk Enerjisi 11
Boşluk Enerjisi 15
Boşluk Enerjisi 13
Başlangıç ve Hayat 1
Boşluk Enerjisi 14
Boşluk Enerjisi 10
Mantığını Oluşma 19
Ölüm ve Yaşam Nasıl Var
Mantığını Oluşma 17

Yazarın diğer ana kümelerde yazmış olduğu yazılar...
Küsmem Gam Elinde [Şiir]


Bayram Kaya kimdir?

Emekli eğitimci. 1950 Mucur / Kırşehir doğumlu.


yazardan son gelenler

 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2020 | © Bayram Kaya, 2020
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.