..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Kötü bir barış, iyi bir savaştan daha iyidir. -Puşkin
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar KütüphaneleriŞu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  


 


 

 
Arama Motoru

İzEdebiyat > Eleştiri > Toplum ve Birey > M.NİHAT MALKOÇ
29 Ocak 2005
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Neresindeyiz? - 1  
M.NİHAT MALKOÇ
İnsan,yaratılanların en şereflisi…Dünyanın var edilişinin tek gerekçesi….Bütün mevcudat insana hizmet etmek için dünyaya gönderilmiştir.Hayvanlar,bitkiler,maden- ler ve bilumum varlıklar!…


:AFDG:

     İnsan,yaratılanların en şereflisi…Dünyanın var edilişinin tek gerekçesi….Bütün mevcudat insana hizmet etmek için dünyaya gönderilmiştir.Hayvanlar,bitkiler,maden-
ler ve bilumum varlıklar!…Allahü Tealâ,Resulullah olmasa kâinatı yaratmayacağını beyan ederek insanın ehemmiyetini ortaya koyuyor.İnsan bu derece mühim bir yaratıktır.Her şey o dünyaya gönderilmeden evvel yerli yerinde yaratılarak istifadesine sunulmuştur.İnsanın dünyayı şereflendirmesinden kısa bir süre sonra söz konusu yerde bozgunculuk,cinayet ve haksızlıklar baş göstermiştir.Demek ki insanın en azılı düşman yine insan!...
     Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dünyanın mevcut düzeninin devamı ve insanların huzuru için ilkeler koyarak bunları “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” adı altında yayınlamıştır.Bu kurallara uymayı mecburi tutmuştur.Uymayanlara elinden geldiğince yaptırımlar uygulama yoluna gitmiştir.Otuz maddeden oluşan bu ilkelerden kaçımız haberdarız?Öncelikle bizimle ilgili bu ilkeleri dikkatinize sunmak istiyorum.Ülke olarak bu ilkelerin ne kadarını uyguladığımızı, “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” nin neresinde olduğumuzun yorumunu sizlere bırakıyorum.İşte bahsi geçen Beyanname’nin ana ilkeleri:
     Madde 1:Bütün insanlar özgür,onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.Akıl ve vicdana sahiptirler,birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.
     Madde 2:Herkes ırk,renk,cinsiyet,dil,din,siyasal veya başka bir görüş ,ulusal ve sosyal köken,mülkiyet,doğuş ve herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Beyanname ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir.Ayrıca,ister bağımsız olsun,ister vesayet altında veya özerk olmayan ya da başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke yurttaşı olsun ,bir kimse hakkında uyruğunda bulunduğu devlet veya ülkenin siyasal,hukuksal veya uluslar arası statü bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir.
     Madde 3:Yaşam,özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.
     Madde 4:Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz,kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır.
     Madde 5:Hiç kimseye işkence yapılamaz,zalimce,insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez.
     Madde 6:Herkesin,her nerede olursa olsun,hukuksal kişiliğinin tanınması hakkı vardır.
     Madde 7:Herkes yasa önünde eşittir veya ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir.Herkesin bu Beyannameye aykırı her türlü ayrım gözetici işleme karşı ve böyle işlemler için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.
     Madde 8:Herkesin anayasa ya da yasayla tanınmış temel haklarını çiğneyen eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yoluna başvurma hakkı vardır.
     Madde 9:Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz,tutuklanamaz ve sürgün edilemez.
     Madde 10:Herkesin,hak ve yükümlülükleri belirlenirken ve kendisine bir suç yüklenirken,tam bir eşitlikle davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından hakça ve açık olarak görülmesini istemeye hakkı vardır.
     Madde 11: 1.Kendisine bir suç yüklenen herkes,savunması için gerekli olan tüm güvencelerin tanındığı açık bir yargılama sonunda,yasaya göre suçlu olduğu saptanmadıkça,suçsuz sayılır.2.Hiç kimse işlendiği sırada ulusal ya da uluslar arası hukuka göre bir suç oluşturmayan herhangi bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu sayılamaz.Kimseye suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan daha ağır bir ceza verilemez.
     Madde 12:Kimsenin özel yaşamına,ailesine,konutuna ya da haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz,şeref ve itibarına saldırılamaz.Herkesin bu gibi karışma ve saldırılarına karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır.
     Madde 13: 1.Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.2.Herkes,kendi ülkesi de dahil olmak üzere,herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine yeniden dönmek hakkına sahiptir.
     Madde 14: 1.Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır.2.Gerçekten siyasal nitelik taşımayan suçlardan veya Birleşmiş Milletlerin amaç ve ülkelerine aykırı eylemlerden doğan kovuşturma durumunda bu haktan yararlanılamaz.
     Madde 15:1.Herkesin bir yurttaşlığa hakkı vardır.2.Hiç kimse keyfi olarak yurttaşlığından veya yurttaşlığını değiştirme hakkından yoksun bırakılamaz.
     Madde 16: 1.Yetişkin her erkeğin ve kadının,ırk,yurttaşlık veya din bakımlarından herhangi bir kısıtlamaya uğramaksızın evlenme ve aile kurmaya hakkı vardır. Evlilik bakımından,kadın ve erkek evliliğin sürdürülmesinde,bozulmasında eşit haklara sahiptir.2.Evlenme sözleşmesi ancak evleneceklerin özgür ve tam iradeleriyle yapılır.3.Aile,toplumun,doğal ve temel unsurudur,toplum ve devlet tarafından korunur.
     Madde 17: 1.Herkesin tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa mülkiyet hakkı vardır.2.Hiç kimse keyfi olarak mülkiyetinden yoksun bırakılamaz.
     Madde 18:Herkesin düşünce,vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır.Bu hak,dinini veya inancını değiştirme özgürlüğü ile inancını veya dinini topluca ya da tek başına,açık olarak ya da özel biçimde,öğrenim,uygulama,ibadet ve dinsel törenlerde açığa vurma özgürlüğünü içerir.
     e-mektup: mnihatmalkoc@hotmail.comSöyleyeceklerim var!

Bu yazıda yazanlara katılıyor musunuz? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Katılmadığınız, beğenmediğiniz ya da düzeltilmesi gerekiyor diye düşündüğünüz bilgiler mi içeriyor?

Yazıları yorumlayabilmek için üye olmalısınız. Neden mi? İnanıyoruz ki, yüreklerini ve düşüncelerini çekinmeden okurlarına açan yazarlarımız, yazıları hakkında fikir yürütenlerle istediklerinde diyaloğa geçebilmeliler.

Daha önceden kayıt olduysanız, burayı tıklayın.


 


İzEdebiyat yazarı olarak seçeceğiniz yazıları kendi kişisel kütüphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi kütüphanenizi oluşturmak için burayı tıklayın.

Yazarın toplum ve birey kümesinde bulunan diğer yazıları...
Hocaların Hocası: Ahmet Hilmi İmamoğlu
Köprübaşı - Beşköy Dostluğu ve Kardeşliği
M. Nihat Malkoç Kerbela Şiir Yarışmasında Türkiye Birincisi Oldu
Nazım Bilgin Öldü… Bitkiler Öksüz Kaldı…
Köprübaşılılar Derneği ve Hemşehri Dayanışması
İfakat Belgeseli
Trabzon Lisesi"nde Rusya Halk Dansları Şöleni
Neler Oluyor Bize? Bize Neler Oluyor?..
Fatih Lisesi "Vesaire"…
Böyle Buyurdu Jüri!..

Yazarın eleştiri ana kümesinde bulunan diğer yazıları...
Tevfik Serdar Anadolu Lisesi"nin Semender Dergisi
Cemil Meriç"in Akıl Defteri
Trabzon"un İkinci Özel Hastanesi: İmperial
Mersin Yenice 4. Barış ve Kültür Festivali
Gerçek Hayaller Dükkânı
Zigana'nın Gür Sesi: Herfene Dergisi
15 Temmuz Direniş Şiirleri Antolojisi
"Güneşli Bayır" ve Serkan Türk
M. Nihat Malkoç"a Malatya"dan 6 Çeyrek Altın…
Gümüşhaneli Hacı Hüsrev Doğan

Yazarın diğer ana kümelerde yazmış olduğu yazılar...
Tutumlu Ol Çocuğum [Şiir]
Yerli Malı Kullanın [Şiir]
Halep'e Kelepçe [Şiir]
İfrit İle Karınca (Manzum Masal) [Şiir]
Çanakkale Geçilmez [Şiir]
Sevdası Olan Yorulmaz [Şiir]
Sevgi Çınarı [Şiir]
Âh Baba Âh!.. [Şiir]
Sevgi Köprüleri [Şiir]
Başöğretmen Atatürk [Şiir]


M.NİHAT MALKOÇ kimdir?

NİHAT MALKOÇ’UN BİYOGRAFİSİ Beş çocuklu bir ailenin en küçük ferdi olarak 1970 senesinin 1 Haziran’ında Trabzon’un Köprübaşı ilçesine bağlı Gündoğan Köyü’nde hayata “Merhaba” dedi. İlkokulu komşu köy olan Güneşli Köyü’nde okudu. Orta ve lise öğrenimini Köprübaşı Lisesi’nde tamamladı. En büyük emeli iyi bir hukukçu olmaktı. Lise son sınıfta girdiği üniversite imtihanında KTÜ/Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü’nü kazandı. Dersaneye gitme imkânı ve zaman kaybına tahammülü olmadığı için kazandığı fakülteyle yetindi. 1992 yılında okulu bitirdi. İlk göz ağrısı olarak nitelediği Gümüşhane’de beş yıla yakın öğretmenlik yaptı. Her geçen gün öğretmenliği daha çok sevdi. Artık öğretmenliği bir tutku olarak görüyor. Vatan borcunu İstanbul’da Kara Kuvvetleri Lisan Okulu’nda Yedek Subay Öğretmen olarak onurla yerine getirdi. Bu peygamber ocağında yüzlerce yabancı subaya güzel Türkçe’mizi öğretti. Ankara’da girdiği sınavı kazanarak Akçaabat Anadolu İmam-Hatip Lisesi’ne Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak atandı. Burada iki yıl görev yaptı. Daha sonra girdiği yazılı ve sözlü imtihanı kazanarak Türkî Cumhuriyetlerden Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’a,üç yıl görev yapmak üzere, öğretmen olarak gönderildi. Burada Mahdumkulu Türkmen Devlet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde ve İlâhiyat Lisesi’nde Türk Dili öğretmeni olarak çalıştı. Yine Aşkabat’ta Türkçe Öğretim Merkezi’nde(TÖMER) bir yıl boyunca değişik milletlerden kişilere Türkçe’yi sevdirerek öğretti. Şu anda Akçaabat’a bağlı Derecik İlköğretim Okulu’nda görev yapmaktadır. Bugüne kadar,en büyüğünden en küçüğüne kadar onlarca dergi ve gazetede fikrî,edebî,felsefî ve kültürel konularda yüzlerce yazı ve şiir yazdı. Bu yayın organlarından Türk Edebiyatı,Türk Dili,Bizim Çocuk,Çınar,Bizim Azerbaycan,Anadolunun Sesi,Üniversitelinin Sesi,Türkiye,Bizim Okul,Şenliğin Sesi,İnsanlığa Çağrı,Yeni Sesleniş,Gençliğin Sesi gibi dergilerde;Türksesi,Demokrat Gümüşhane,Kuşakkaya,Ortadoğu,Yeni Mesaj,Hergün,Candaş,Edebiyat,Bolu Üçtepe,Akçaabat Yeni Haber,Karadeniz Olay,Hizmet gibi gazetelerde yıllardan beri deneme,makale,fıkra ve şiirler yazmaktadır. “Bizim Okul” isimli kültür,sanat ve edebiyat dergisinin Yazı İşleri Müdürlüğü’nü yaptı. Kültürel organizasyonların çoğunda aktif olarak görev aldı. Sevgi,Dostluk ve Kardeşlik konulu şiir yarışmasında birincilik,Trabzon Belediyesi’nin düzenlediği Çevre ile ilgili yarışmada birincilik,yine aynı belediyenin düzenlediği “İki binli Yıllara Doğru Trabzon” konulu makale yarışmasında mansiyon,Akçaabat Belediyesi’nin değişik zamanlarda organize ettiği şiir yarışmalarında birincilik,ikincilik,üçüncülük ödülleri kazandı. Karadeniz Yazarlar Birliği kurucularındandır. Halen bu birliğin üyesidir. Bunların yanında elinin altındaki öğrencilere rehberlik ederek ve bizzat örnek olarak,onların da pek çok kültürel yarışmada ödüller almasına zemin hazırlamıştır. İkisi kız,biri erkek olmak üzere üç çocuk babasıdır.

Etkilendiği Yazarlar:
Necip Fazıl Kısakürek,Mehmet Akif Ersoy,Yahya Kemal Beyatlı


yazardan son gelenler

yazarın kütüphaneleri 

 

 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2021 | © M.NİHAT MALKOÇ, 2021
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.