..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
İnsan gülümsemeyle gözyaşı arasında gidip gelen bir sarkaçtır. -Byron
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar KütüphaneleriŞu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  


 


 

 
Arama Motoru

İzEdebiyat > İnceleme > Toplumbilim > Cemal Zöngür
4 Mart 2017
Hacı Bektaşı Veli Kimdir?  
Gerçek Düşünceler Her Toplumda Kolayca Kabul görmezler.

Cemal Zöngür


Ve Alevilik, Kızılbaşlık adıyla miladi 950 veya 1000 yıllarında, Ebul Baka Baba llyas Horasani tarafından Horasan’da kurulmuştur. Peki Hünkârın adına Hacı kelimesi neden eklenmiştir? Bu vb. soruların cevabını vermek öyle çok kolay olmamaktadır


:ADIE:


Alevilerin yüzde doksan dokuzu, Hac başta olmak üzere İslamiyet’in hiçbir şartını benimsemeyip yerine getirmedikleri halde, Anadolu’daki en büyük Pirlerinin adına neden Hacı denildiğinin? Cevabını bugüne kadar araştırıp öğrenmemişlerdir. Bunun birden çok sebebi olsa da, asıl neden korku ve belgelerin kısıtlı olmasıdır.
Anadolu’da gerçek Kızılbaş Aleviliğin Pirleri Baba İshak ve Hünkâr Bektaşı Veli’dir. Her iki Pirden önce Anadolu’da Kızılbaşlığın başka Pirleri olduğuyla ilgili herhangi bir kaynak bulunmamaktadır.
Ve Alevilik, Kızılbaşlık adıyla miladi 950 veya 1000 yıllarında, Ebul Baka Baba llyas Horasani tarafından Horasan’da kurulmuştur. Peki Hünkârın adına Hacı kelimesi neden eklenmiştir? Bu vb. soruların cevabını vermek öyle çok kolay olmamaktadır. Nedeni ise, Alevilikle ilgili çok derin bir kültür ve insanlık katliamının gerçekleşmiş olmasıdır.
Çünkü İslamlaşarak egemenlik kurmuş olan Türkler, kendi öz dil, din ve kültürlerini inkâr edip, Arap İslam din ve yaşam biçimine tapınmayı, dünyada yapmış oldukları en büyük buluş olarak düşünmektedirler.
Böyle bir devlet anlayışında görevli hiçbir insan, bu tür derin sosyolojik ve siyasi tarihsel bir olayın gerçekliğini araştırmaya ne cesaret edebilir ne de ihtiyaç duyar. Resmi ideolojinin tarih görevlileri, Alevileri Müslümanlığı zorla kabul eden kılıç artıkları olarak nitelendirmişlerdir.
Sistemli bu kültür katliamı özellikle Osmanlı döneminden itibaren başlayıp, Cumhuriyete de hızından bir şey kaybetmeden sürdürülmüştür. Yapılan baskı, katliam ve asimilasyonlar neticesinde, Aleviler gizli saklı yaşatmaya çalıştıkları din ve inançlarının nereden ve nasıl oluştuğu hakkında hâlâ gerçek bir bilgi sahibi değillerdir. Bu yüzden biraz kendi gerçek inançlarından kalma, biraz da Şiilik ve devletin uydurmuş olduğu yalan hikayelerle, bugüne kadar oyalanıp durmuşlardır. Gelinen nokta ise, mevcut devlet anlayışının tam istediği bir sonuçtur. Şimdi gelelim Hacı Bektaşı Veli’nin kim olduğuna. Bir kere tarihi bir yanlışı düzelterek devam etmeye çalışalım.
Pirin adı Hacı değildir. Gerçek isimi Hünkâr Bektaşı Veli’dir. Ve bu düşüncemizi doğrulayan tarihi kaynaklar şu şekildedir.
Hünkar Bektaşı Veli 1209 yılında İran`ın Horasan Şehrinde doğmuştur. Yirmi veya yirmi beş yaşalarına kadar Horasan`da yaşamış olup, Kızılbaşlığın (Babailik) Pirlerinden, Kürt Ebul Vefa tarafından okutulup yetiştirilmiştir. Hünkârın etnik yapısı hakkında net olarak herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak yaşadığı bölge ve ilişkide olduğu çevre ile eğitimini aldığı kişiler gözönüne alınırsa, Hünkârın Kürt, Fars veya Türkmen olma ihtimali daha yüksektir.
1071 yılı itibarıyla Ön Asya ve İran`da bulunan Türklerin büyük çoğunluğu Anadolu`ya göçe başlamasıyla, Hünkâr Bektaşı Veli de ailesiyle birlikte gelmiştir.
Hünkâr Bektaşı Veli, Horasan’da Kızılbaşlık (Babailik) din ve inancına göre almış olduğu eğitim sonucunda, Anadolu`da Kızılbaşlığın (Babailik) Piri olan Baba İshak`la buluşur. Baba İshak`ın yol göstermesi sonucunda, Hünkâr ailesiyle birlikte Anadolu`nun Rum ve Ermenilerin yoğunlukta yaşadığı İç Anadolu Bölgesine yerleşmiştir.
Müslüman Selçuklu Devleti, Anadolu`daki gayri Müslüm ve Kızılbaşlara karşı uygulamış olduğu zulüm ve katliamlar nedeniyle, toplum büyük bir rahatsızlık içerisinde idi. Bu gidişata son vermek isteyen Baba İshak ve Hünkâr Bektaşı Veli, 1239 ve 1240 yıllarında Anadolu Müslüman Selçuklu Devletine karşı savaşa başlarmışlardır. Bu savaşta Baba İshak ve Hünkârın kardeşi Menteş şehit düşmüşlerdir. Hünkâr Bektaşı Veli ise, bir söylentiye göre yaralı şekilde kurtulduğu belirtilmektedir.
Ve tüm olumsuzluklara rağmen Kızılbaşlık inanç ve düşüncesini bıraktığı yerden yaşatmaya devam eden Pir, 1279 yılında ölmüştür. Hünkârın ölümüne kadar olan yaşamının tüm evrelerine baktığımızda, Müslümanlık veya İslamiyeti çağrıştıran en ufak bir iz, işaret ve ibare söz konusu değildir.
Bunu Hünkârın kendisi ve ailesinin de yaşadığı köy olan, Suluca Karahöyük’ün adının, Hacıbektaş yapılış tarihinden anlamaktayız. Bu köye Hacıbektaş isminin veriliş hikayesi şöyledir.
Hünkâr Bektaşı Veli öldükten sonra, yolunu devam ettiren Anadolu Pirlerinden ve aynı zamanda Hünkârın sülalesinden olan Musa Çelebi, 1390 yılında Osmanlı`ya karşı tekrar isyanı sürdürmüştür. Ve arkasından 1411 de Şeh Bedrettin, 1518 de Celaliler ve 1527 de Kalender Çelebi, Osmanlı ile savaşmaya devam etmişlerdir.
Tüm isyan ve savaşlar yenilgi ile sonuçlanmasına rağmen, Osmanlı yine de Kızılbaşlardan korkmakta idi. Osmanlı; Kızılbaşlardan tamamen kurtulmak için, Bektaşilik Tarıkatı adıyla devşirme bir yöntem icat ederek, Alevileri ve gayri Müslimleri İslamlaştırmaya başlamıştır.
Osmanlı`nın bu planı, 1498 yılından itibaren, Padişah II. Beyazit tarafından, önce Hünkârın kurmuş olduğu Tekke`nin (Hacıbektaş Tekkesi) bir köşesine minare yaptırmıştır. Arkasından Suluca Karahöyük Köyünün adını değıştirerek, Hacıbektaş isminin verilmesi.
Ve daha sonar 1501 yılında, başta Balkan devşirmelerinden Balım Sultan olmak üzere, Osmanlı ile her türlü işbirliğine giren Alevilerle birlkte, Bektaşilik Tarikatını kurdurmuştur.
Bektaşilik Tarikatı ise, ne tam anlamıyla Müslümanlık ne Hıristiyanlık ne de Aleviliğe benzemeyen, doğrusu ne olduğu belli olmayan tam bir yozlaştırma ve devşirmeciliktir.
Böylece Kızılbaşları önemli ölçüde yozlaştırmayı başaran gerici Osmanlı, Hünkârın adındaki Hacılık ismini ve Bektaşiliği de bu amaçla icat etmiştir. İfade edilen tarihlerden itibaren, gerek Osmanlı ile işbirliği içerisinde olanlar, gerekse Cumhuriyet döneminde Kemalistleşen Aleviler, devletin uydurmuş olduğu ve aslı astarı olmayan şu hikayelerle kendilerini avutmuşlardır.
Osmanlı`nın hile ve yalanlarının ortaya çıkmaması için, Velayetname adını verdikleri iki sayfalık bir uydurma yazı ile Hünkârı, İslam Şeyhi olan Ahmet Yesevi`nin öğrencisi olduğuna Alevilerin inandırması. Bu Velayetname dedikleri hikayeyi kimin yazdığı da belli değildir. Hikayenin yalan olduğunu şu tarihi notlardan anlamak mümkündür.
Bir kere Ahmet Yesevi 1166 yılında ömüştür. Hünkâr Bektaşı Veli ise 1209 yılında doğduğuna göre, Ahmet Yesevi öldükten 43 yıl sonra Hükâr Bektaşı Veli dünyaya gelmiştir. Yarım asırlık bir zaman farkına rağmen nasıl olurda İslam Şeyhi Ahmet Yesevi, Kızılbaşlığın Piri Hünkâr’ın hocası olur? Birinci yalan hikaye böyledir. İkinci yalan hikaye ise Lokman Perende olayıdır.
Sistem yanlıları, Ahmet Yesevi`de tutturamadıkları hikâyeyi bu defa Ahmet Yesevi'nin öğrencisi olan Lokman Perende`nin, Hünkârın Hocası olduğunu ileri sürmektedirler. Aynı şekilde 1. 2. ve 3. Lokman Perende`den bahsetmelerine rağmen, hiçbirisinin doğum ve yaşam tarihleri Hünkâr’ın yaşadığı döneme denk gelmemektedir. Bu da tutmayınca, üçüncü uydurma hikayeye baş vurmuşlardır.
Osmanlı`nın Yeniçeri Askeri Okulunu, sözde Hünkâr Bektaşı Veli`nin düşüncesi doğrultusunda ve desteği ile kurulduğu inancının yaygınlık kazandırlması. 1299 yılında kurulan Osmanlı devleti ve yine 1367 yıllarında ortaya çıkan Yeniçeri Askeri yapısı, 1279 yılında ölen Hünkâr Bektaşı Veli tarafından nasıl olur da desteklenir ve de kurulmuş olur?
Hünkâr öldükten 19 yıl sonra Osmanlı var olup, 87 yıl sonar da Yeniçeri Ocağı kurulmuştur. Tüm bu uydurma hikayeler, Osmanlı ve Cumhuriyet yönetimi ile ilişki içerisinde olan Devşirmeler tarafından hazırlandığı net olarak ortaya çıkmaktadır. Bu devşirmelerden belli başlı olanlar şunlardır.
Hümkarın sülalesinden gelen Mehmet Çelebi, Hıristiyan olan Balım Sultan ve Cumhuriyet döneminde Haçıbektaş Tekkesi’nin Postnişini Mehmet Cemalettin Çelebi`yi (Ulusoylar) gösterebiliriz. Mehmet Cemalettin Çelebi, sekizinci kuşaktan Hünkâr Bektaşı Veli’nin torunlarından olup, Atatürk`ün yanında yer alarak Meclis Başkan Vekilliği’nde de bulunmuştur.
Müslüman Osmanlı ve Cumhuriyet`le, böyle birkaç kişinin ilişkiye girmesi demek, Hünkâr’ın da aynı düşünüp Müslüman olduğu anlamına gelmemektedir. Gerek Hünakâr’ın Müslüman Selçuklu`ya karşı vermiş olduğu savaştan, gerekse Kızılbaş Aleviliğin gerçek yapısına baktığımızda, inanç ve ibadet şekli, İslam’la ve de Mezheplerinden hiçbirisiyle en ufak bir benzerlik ve yakınlık söz konusu değildir. Hünkârın şu dörtlüğü her şeyi daha net açıklamaktadır.

Hararet sacda değil nardadır
Keramet tacda değil baştadır
Herne ararsan kendinde ara
Mekke’de Kudüs’te Hac da değildir.

Böyle bir düşünceyi felsefe edinmiş olan kişiler ya da toplum, nasıl olur da kendilerini Müslüman görürler? Bu felsefeden gelip, kendisini Müslüman görmek, yalnızca baskı ve korkuyla mümkündür. Başka bir izahatı asla söz konusu değildir.
Yaşanan tarihsel gerçekler böyle olduğuna göre, devletin sahiplendiği “16 Ağustos Hacı Bektaşı Veli`yi Anma Törenleri” ve diğer tüm faaliyetler asimilasyon amacından başka bir şey değildir.
Deevletin ve yandaşlarının yaşatmak istediği Bektaşilik düşüncesinin özünde Hacılık ve İslam Şeriatı vardır. Kızılbaş Alevilikte ise, evrendeki tüm canlıların hayat kaynağı olan Ateş, Güneş, Ana Tanrıça kutsallığı ve insan sevgisine dayanır. Bu yüzden Aleviler, Hacı Bektaş Veli ile, Hünkâr Bektaşı Veli`yi birbirinden ayırmaları gerekir.
Yoksa Kızılbaş Aleviliği, gerici Şii ve Sünniliğin içerisinde bir tarikat ya da inanç olarak görmeye devam etmeleri halinde, asimile olmaktan asla kurtulamayacaklardır. 21 Mart 2017’de Hz. Ali’nin doğum yıl dönümü nedeniyle bir organizasyon düşünen AKP’nin amacı ise, Aleviliği ve Alevileri yok etmek içindir. Asla Alevileri sevdiğinden değildir. Artık Alevilerin uyanması gerekir.

Kaynaklar:
Nejat Birdoğan: Anadolu`nun Gizli Kültürü Alevilik. Nejat Birdoğan: Anadolu`nun Gizli Kültürü Alevilik. Doğan Avcıoğlu: Türklerin Tarihi. Said Nefisi: Babek. (Babailer) İbrahim Kafesoğlu: Türk Milli Kültürü- Ötügen Yay. Bozkurt Güvenç - Genca Şaylam - İlhan Tekeli - Şerefettin Turan: Türk İslam Sentezi. Sarmal Yay.Velayetname.


Cemal Zöngür     Söyleyeceklerim var!

Bu yazıda yazanlara katılıyor musunuz? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Katılmadığınız, beğenmediğiniz ya da düzeltilmesi gerekiyor diye düşündüğünüz bilgiler mi içeriyor?

Yazıları yorumlayabilmek için üye olmalısınız. Neden mi? İnanıyoruz ki, yüreklerini ve düşüncelerini çekinmeden okurlarına açan yazarlarımız, yazıları hakkında fikir yürütenlerle istediklerinde diyaloğa geçebilmeliler.

Daha önceden kayıt olduysanız, burayı tıklayın.


 


İzEdebiyat yazarı olarak seçeceğiniz yazıları kendi kişisel kütüphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi kütüphanenizi oluşturmak için burayı tıklayın.

Yazarın toplumbilim kümesinde bulunan diğer yazıları...
Alevilik İle Sosyalizm Arasındaki Düşünsel Fark ve Bütünleşme Sorunu
Kapitalist Düzende, Komünist Yaşam Mümkün Mü?
Ana Tanrıçalar, Hz. İbrahim'in Tek Tanrı Masalına Nasıl İnandılar?
Türkiye'nin Yaşam Kalitesi ve Mutluluk Tablosu
Avrupa'daki Türklerin Yaşamı ve Dünyaya Bakışları
Siyasal Düşüncelerin İnsanlığı Getirdiği Nokta!
Sosyalist Devlet Başkanları ve Politikalarının Analizi
Hayvan İle İnsanın Birbirinden Ayrılışı - 3 -
İnsan İle Hayvanın Birbirinden Ayrılışı - 2 -
Siyasi Düşüncelerin Küreselleşme Diyalektiği

Yazarın İnceleme ana kümesinde bulunan diğer yazıları...
Her Şeye Muktedir Tanrı ve Kapitalizm Ölüm Döşeğinde
Türkiye Solunun Sorgu ve Özeleştiri Kültürü Üzerine
Türkler Şamanist mi Kalsaydı?
İsrail - Filistin Düşmanlığının Tarihçesi
Coronanın Hatırlattıkları, Dünyanın Geleceği
Türkiye Siyasetini Tıkayan Etkenker (Araştırma Yazısı)
Alevilik; İslam Dışı Din Değilse Pozitif Felsefe Midir?
Kudüs, Dinler Savaşı ve Haklı Olan Kim?
Halktan Para Dilenerek Büyük Devlet Olmanın Hafifliği
Şii Fars ve Araplara Neden Alevi Denilmektedir?

Yazarın diğer ana kümelerde yazmış olduğu yazılar...
Dinlerin Doğuşu ve İslam'ın Gerçek Özü (1) [Deneme]
Lider mi Toplumu Şekillendirir; Toplum Mu Lideri? [Deneme]
Hz. Ali ve Ehlibeyt Alevi Midir? [Deneme]
Dinlerin Doğuşu ve İslam'ın Gerçek Özü (3) [Deneme]
"Türkleri Yeniden Tanımak" Araştırma Kitabımı Yazma Nedenim : [Deneme]
Dinlerin Doğuşu ve İslam'ın Gerçek Özü (2) [Deneme]
Alevilerin Kapılarına Saldıranların Açık Kimliği [Deneme]
Tbmm'de Yedi Maddelik Anayasa Değişikliği Neyi Çözer? [Deneme]
İşte Türkiye'nin Yaşam Kalitesi ve Mutluluk Karnesi..! [Deneme]
İslamiyet Yeniliğe Açık Bir Din Midir? [Deneme]


Cemal Zöngür kimdir?

Ben Cemal Zöngür, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunuyum. Sosyoloji, Tarih ve Siyaset üzerine araştırmalar yapmaktayım. Yayınlanmış bir kitabımın dışında çeşitli gazetelerde yüzden fazla makalelerimde yayınlanmıştır. Ve iki kitap dosyam yayına hazır durumdadır.

Etkilendiği Yazarlar:
Tam bağımsız Tarih ve Siyaset üzerine yazan her Yazar


yazardan son gelenler

 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2022 | © Cemal Zöngür, 2022
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.