..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
nsan melek olsayd dnya cennet olurdu. -Tevfik Fikret
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > nceleme > Din > Cemal Zngr
21 Austos 2019
Masals Ayetlere Dayanan slam'n Sosyolojisi - 1 -  
Gerek nsan le Sahte nsan Net izgilerle Ayrtrlmadan, Huzur Asla Gelmez.

Cemal Zngr


Dnya yznde yaayan yaklak sekiz milyar insan, bilin ve dnce asndan iki kategorik yap zerinde yayor. Bunlardan birisi bilin ve dncesi gelimemi yar akll (gdsel Egoist) tapnmac karakter. Dieri ise bilin ve dncesini biraz gelitirerek kullanmaya alan akll karakterliler. ki insan grubunun zelliklerini u ekilde sralayabiliriz.


:IDI:

Aslnda slam yalnzca din meselesi olarak deil sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve askeri tm ynleriyle ayrntl incelenmesi gereken nemli bir konudur. Her eye nfuz eden slam dini, yalanc masals ayetlerini nasl inandrc kldn, ayn zamanda bunun arkasndan srklenen insan karakteri daha farkl alardan ele alnmaldr.

Din dendiinde; doal olarak insan akla gelir. nk insann dnda din vb. eylere inanp saplantl balanan baka anormal bir canl yoktur dnyada. Bu yar dnceli insan, tapnmasyla m insan olarak isimlendirilmitir, yoksa beyin yapsndaki farkllktan m kaynakl? Sorunun cevab bugne kadar doru ekilde verilmi deil. ayet saplantl inancna dayandrlyorsa insan oluu, grld gibi dnya ve canllar asndan byk felakettir. Beyin yapsndaki farkllktansa, gelitirerek kullanmad iin, bu da byk bir tehlike. Veya hayvanlardan daha zekice egoist gdlerinin arkasnda komasndansa, daha derin ykm var demektir. Her yapda topyamzda yer eden mtevazi insan asla tarif etmiyor. O zaman istisna doru dnp yaayan bireylerin dnda, yar dnerek hareket eden insan topluluklarna hayvanlar desek, hayvanlara hakaret olur. nk hayvanlar bu kadar ykc deiller. nsan kendi cinsi bata olmak zere her eyi en ok tahrip eden bir karaktere sahip olduundan, buna canavar demek bile hafif kalyor. Dnyada yaayan insanlarn %99'unun bu kadar aa, dk yaratk olduunu u tarihsel yaanmlklar daha net kantlyor.

nsan korku, maddi ve manevi olarak gl olma duygular yznden saplantl duruma gelip, kendisini srekli kullanan din vb. tccarlarn arkasndan gidii, bugne kadar hep cahillik, eitimsizlik ve korku psikolojisiyle aklanp konu geitirilmitir. Evet cahillik, eitimsizlik ve korkunun etkisi yok deil, fakat bu sebepler insann gerek karakterini tam olarak tarif etmiyor. rnein ierisinde bulunduumuz Teknolojik Bilgi a'nda, okur yazar olan olmayan herkes merak ettii konuyu internet sayesinde bulup canl cansz her bilgiye sahip oluyor. Buna ramen hl toplumlarn byk ounluu, eskisinden daha fazla din vb. masallara inanp arkasndan gitmektedir. Demek ki sorunun temel kayna insann beyin yapsnda. Uzman ve teorisyenlerin beyin zerinde daha farkl incelemeler yapp, gerekten insanlk derecesine baklarak yeniden sfatlandrlmaldr. Dine inansn inanmasn istisna bireylerin dnda, insanlarn mevcut karakter yaps, hayalimizdeki insandan ok uzaktr. Mevcut karakterin zerini rtp derin tartlmasn engelleyen bir anlayta sol ve demokrat kesimlerin, evrensellik gerei insan ayrm yaplmamaldr, herkese insani gzle baklmal dncesi ciddi bir kavram yanll yaratmtr.

Sebebine gelince, insanlarn byk ounluu evrensel insani dnceyi anlamad gibi, byk ihtimalle din, etnik, maddi, para ve lks gibi kiilik bozukluu yapan eylere saplantldr. Bu yapdaki insana ya da toplulua nasl evresel gzle ayrm yaplmadan baklr? Alkanlklaryla da kalmyor, seni ve evresini bu kt emellerine tevik etmek iin her trl cambazl eviriyor. fade edilen karakterdeki insanlara eit gzle bakmak demek, var olan dorular da yok etmektir. Evrensel bak as ya da dnce; dil, etnik, renk, cinsiyet vb. konularda evet herkese ayn gzle eit bakmaldr. Bu noktalarda en ufak ayrmclk gerek insan karakterine tamamen terstir. Ancak din, para, maddi ve sosyal varlklar zerinde bir snr belirlenmeyip, her gc yetenin hibir kural tanmadan istedii kadarna sahip olma dncesi, insanlk kavramn bitiriyor. rnein imkanszlk ya da baka nedenlerle mtevazi olan kiiler, yarn bir numaral rk ya da maddi varlklara saplantl kiilii bozuk hale rahtlkla geliyor. nsanl kknden sarsan bu vb. davranlarda bulunanlarla ilgili bir ereve belirlenerek, snr atklarnda insanlkla ilgisi olmad ilan edilip toplumdan dlanp aalanmaldr. nk din, para, maddi ve sosyal varlklar zerindeki snrszlk, gerek insan karakteriyle ilgili gerekse doa ve canllar zerindeki ykm ve de tahribatlar baka trl nlemek mmkn deil. Bu vb. konular zerinde detayl allp tartld zaman, gerekler daha net ortaya kacaktr. Egoist canavar karakterlileri baka trl azaltmak ya da yok etmenin en modern yolu toplumsal tecrittir. Baka trls katliama girer.

Yaklak 20 bin yldr dnsel olarak her trl olumlu olumsuz olaylar yaamasna ramen, insan denen hayvann bir trl tam dnen akll insan konumuna gelinmemi olmas, bizleri ok derin dncelere ve tartmalara sevk ediyor. Hayvanlar, insandan daha eski olduu halde, hl doada kendi balarna yaarken doal igdleri gerei, gc yeten dierlerini avlayarak veya otlanarak yaamlarn srdrmektedirler. Bu hayvanlarn gerek doalarnda olan gdsel edimleridir, asla aa grlemez. nsan olarak sfatlandrlan yar dnen yaratksa, g sahibi olduu andan itibaren her eyi yok eden doyumsuz bir canavarla sahiptir. Bunu byk bir onurmu gibi tanrsal yalanc ayetlerle yceltmek insan tiksindiriyor. Hani tanr insan en stn ve akll varlk olarak yaratmt? ayet stn varlk buysa yerin dibine girsin o tanr da insan da. Bunca zamandr akll dnen st nsan dnyada hakimiyet salayamam ise, insanla ilgili birok dnce yanl veya eksik demektir. Doru bilinen birok konuda byk eksiklikler olduunu herkesin kabul etmesi gerekiyor. Bu bakmdan ksaca da olsa insann bilin ve psikolojik zelliini bir kez daha hatrlayarak, slam'n nasl ayetsel yalan mparatorluk zerine kurulup, sarslmadan devam ettiini anlamak byk nem tayor.

Dnya yznde yaayan yaklak sekiz milyar insan, bilin ve dnce asndan iki kategorik yap zerinde yayor. Bunlardan birisi bilin ve dncesi gelimemi yar akll (gdsel Egoist) tapnmac karakter. Dieri ise bilin ve dncesini biraz gelitirerek kullanmaya alan akll karakterliler. ki insan grubunun zelliklerini u ekilde sralayabiliriz.

Birinci Grup: Biyolojik olarak bilin, dnce ve beynini yormadan, igdsel egosunun srkledii dorultuda her eye hazr ve snrsz sahip olmak isteyen tembel, hantal asalaklarn oluturduu yap. Bunlar para, maddiyat, cinsellik ve gc birletirerek, hibir deer ilke tanmayan kiilie sahiptirler. Yarm akllaryla maddiyat ve korkuyu, tanrsal yalanc dini ayetler adyla egoist duygularnn tac yapmlardr. Bencil bu karlarn baka bir eyle isimlendiremezlerdi. nk farkl isim ya da kavramlar, insans hayvan srlerini bu derece derin etkileyemeyecei gibi sorgulatabilirdi. Aslnda canavarlam yarm akll insans anlaylar, istemeden bir doruya da iaret ediyorlar.

rnein mevcut insan topluluklarnn byk ounluunun dk seviyede, yarm aklla yaadklarn net olarak tespit ettiklerinden, bunlarn anlayabildikleri uygun kavramn tanrsal dini yalanc ayetler olduuna kanaat getirmeleri. En yce ilke yaptklar halde dini, mevcut insan yapsn gelitirecek aray ve dncede bulunmazlar. stelik baz akll insanlar tarafndan var edilen deerleri de hunharca kullanp, yok etmekten utanma duymuyorlar. Tanrsal dini yalan imparatorluklar iin insanlk, deer, ilke, ahlak, namus, igdsel canavar karlarna gre anlam tamaktadr. Bu sralananlarn dnda hibir nemi, ehemmiyeti bulunmaz masals ayetlerin. Dnyadaki topluluklarn ounluu bu seviyede olduundan, gerek insan aramak veya yaratmak bugne kadar zor olduu gibi, ou insanlarn gznde bo bir aba olarak ta grlyor.

kinci Grup: nsann temel zellii olan beyin yapsndaki bilin, dnce ve sorgulama yeteneini altrp, igdsel ou egoist edimlerden arnarak mtevazi, insancl yaamak isteyen bireylerin oluturduu karakter. Bu gruptakiler hmanist, doac, evreci, sosyalist ve dnen insanlardan oluup ne hazindir ki, her toplumda nicel olarak ok az bir saydadrlar. Dier taraftan dnyann her yerinde gerek devletler dzeyinde gerekse bireysel olarak, tm maddi manevi her eye yar akll tanrsal dini yalanc imparatorluklar hkmettiine gre, insanla ilgili tespitlerde byk bir sorun var demektir.

Bu ifade; Zerdt, Mazdek, Konfys, Sokrat, Eflatun, Epikuros, Demokrit, Aristotelas, Babai, Baba shak, Hnkar Bekta Veli, Pir Sultan Abdal, Karl Marks, Engels, Nietzsche, eyh Bedrettin gibi insanlk iin alan devrimcilerin dncelerinin yanl olduu anlamnda grlmemelidir. Sadece doru dnen akll insann var edilmesi iin, ortaya konulan teorik perspektiflerin ya yeterli olmad veya bizler bunu tam olarak kavrayacak kapasitede deiliz. Byle ciddi bir bilinmez durum sz konusudur. nk asrlardr eletiri, inceleme aratrma, mcadele, eitim ve bilgiye ramen, hl arsz, yalanc dini ayetler her eye hkmedip ayakta kalabiliyorsa, insanlk adna retilen felsefi tespitler yeniden gzden geirilmeli. Ki Yahudilik, Hristiyanlk ve slam'n yalana dayanan ayetsel her trl anlay tamamen deifre edilip zayflatlmadan, akll insan var etmek mmkn deil. nsanla ilgili tm alanlarda yeni dnsel teori ve pratikler gelitirmek zorunludur. imdiye kadar olanla bu noktaya gelinmi olmas, baar deil baarszlktr......

Cemal ZngrSyleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn din kmesinde bulunan dier yazlar...
Trkler amanist mi Kalsayd?
Alevilik; slam D Din Deilse Pozitif Felsefe Midir?
ii Fars ve Araplara Neden Alevi Denilmektedir?
Aleviliin nsan, nan, Bilim ve Dinle Diyalektik Ba - 1 -
Aleviliin nsan, nan, Bilim ve Dinle Diyalektik Ba - 2 -
Masals Ayetlere Dayanan slam'n Sosyolojisi - 3 -
Masals Ayetlere Dayanan slam'n Sosyolojisi - 4 -
Masals Ayetlere Dayanan slam'n Sosyolojisi - 2 -
slam'a Gre Kadn Camiye Gidebilir mi?

Yazarn nceleme ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Alevilik le Sosyalizm Arasndaki Dnsel Fark ve Btnleme Sorunu
srail - Filistin Dmanlnn Tarihesi
Kapitalist Dzende, Komnist Yaam Mmkn M?
Ana Tanralar, Hz. brahim'in Tek Tanr Masalna Nasl nandlar?
Avrupa'daki Trklerin Yaam ve Dnyaya Baklar
Trkiye'nin Yaam Kalitesi ve Mutluluk Tablosu
Siyasal Dncelerin nsanl Getirdii Nokta!
Sosyalist Devlet Bakanlar ve Politikalarnn Analizi
Hayvan le nsann Birbirinden Ayrl - 3 -
Her eye Muktedir Tanr ve Kapitalizm lm Deinde

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Dinlerin Douu ve slam'n Gerek z (1) [Deneme]
Lider mi Toplumu ekillendirir; Toplum Mu Lideri? [Deneme]
Hz. Ali ve Ehlibeyt Alevi Midir? [Deneme]
Dinlerin Douu ve slam'n Gerek z (3) [Deneme]
Tbmm'de Yedi Maddelik Anayasa Deiiklii Neyi zer? [Deneme]
Dinlerin Douu ve slam'n Gerek z (2) [Deneme]
Alevilerin Kaplarna Saldranlarn Ak Kimlii [Deneme]
"Trkleri Yeniden Tanmak" Aratrma Kitabm Yazma Nedenim : [Deneme]
te Trkiye'nin Yaam Kalitesi ve Mutluluk Karnesi..! [Deneme]
slamiyet Yenilie Ak Bir Din Midir? [Deneme]


Cemal Zngr kimdir?

Ben Cemal Zngr, Anadolu niversitesi Kamu Ynetimi mezunuyum. Sosyoloji, Tarih ve Siyaset zerine aratrmalar yapmaktaym. Yaynlanm bir kitabmn dnda eitli gazetelerde yzden fazla makalelerimde yaynlanmtr. Ve iki kitap dosyam yayna hazr durumdadr.

Etkilendii Yazarlar:
Tam bamsz Tarih ve Siyaset zerine yazan her Yazar


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Cemal Zngr, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.