..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
"Yumuak olma ezilirsin, sert olma krlrsn." -Victor Hugo
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > nceleme > Din > Cemal Zngr
29 Austos 2019
Masals Ayetlere Dayanan slam'n Sosyolojisi - 2 -  
Gerek nsan le Sahte nsan Net izgilerle Ayrtrlmadan, Huzur Asla Gelmez.

Cemal Zngr


Diyalektik olarak doa, canl, cansz ve insan zerinde devam eden srekli deiim ve dnmler, insanlarn yaamlarnda hem olumlu hem de olumsuzluklar beraberinde getirir.


:IBF:

          Masals Ayetlerin Yaylmasndaki Sorumluluumuz

Eitim ve yaznn olmad cahilliin hkm srd alarda olduu gibi, dzenli eitim ve yaznn olduu gnmz modern insan da, yine tanr din adn kullanarak her trl irkeflii yapp hep iktidar oluyor? Ve akl (US) yoksunu bu anlay her toplumda nicel olarak hl yksek bir sayy oluturuyorsa ki yledir, onur ve tam akl hangi insanda nasl, ne ekilde ne zaman var edilecektir? Veya akln tm insan topluluklarnda neden tam oluturulamad zerine dnlp, insan karakteriyle ilgili daha gereki yeni bir sfatlandrma gerekiyor. stelik bunlara demokrat, devrimci, eitlikten yana olduunu syleyen sahtekrlarda eklendiinde, gerek insani dnen kiiler yok denecek kadar azdr. Bu durum insanca yaamak isteyenleri korkutuyor. nk yaanan hakszlk, atma, lmcl katliamlar szde knayanlarn ounluu, direkt ya da dolayl yalanc dzenbazlarn arkasndan gitmeye devam ediyor. Byle olmasayd yalanc tanrsal masals ayetlere sarlanlar srekli iktidar olup dzenlerini srdrmezlerdi. Yine de tm olumsuzluklara ramen saylar snrl olan felsefeci, bilim insan, entelektel ve hmanistlerin tek doru tezleri, gerek dncenin demokrasilerle kavranabildiini kantlam olmalar. Ancak bunu herkes kendi egoist karlarna uygun decek ekilde yorumlayp uyguladklarndan, istenilen sonuca ulalamyor bir trl.

Dier bir nemli nokta; hmanist, sosyalist, komnist ve demokrat dnceden olanlar, baz lkelerde uzun sre iktidar olduklar halde, ynettikleri toplumlar dntrememi olmalarnn zeletirisini vermi deiller. O zaman ya kendileri yetimi akll insan olamamlar veya mevcut topluluklarn ounluu, henz yarm akll insan aamasnda bile deiller. Tanrsal dini rk anlaya sahip cambazlar ise, en ufak ekinceye meydan vermeden, mevcut insan topluluklarnn hayvandan daha geri olduunu belirterek, dnyada kullanlacak en iyi ara eklinde deerlendirip, kendileri asndan doru sonu almlar ve alamaya da devam ediyorlar. nk insanlarda ekillenmi zeka ve dnce seviyesi; sorgulayan, aratrp dneni deil, ierii tamamen bota olsa, direkt sahip olmak istedii duygularna hitap eden yalanc, soyut kavramlara daha byk nem verip arkasndan gidiyor. Buna neden olan temel kaynaksa, sorgulayp dnerek tartp yaamak istisna kiilerin dnda, byk ounluk iin yorucu, can skc ve zaman alc olduundan, srekli basit ve hazr olana yneltmektedir. nsan karakteriyle ilgili bu vb. noktalar neden daha derin incelenip zmler bulunmuyor?

Hmanist uzaman ve teorisyenler; insanlarda mevcut olan psikolojik her noktayla ilgili derin incelemeler yaparak, insann daha gereki yapsna ulap, kii ve devlet yaamnn deitirilmesini zorlamallar. Bu konuda birinci derecede grev ve sorumluluk alacak uzmanlardan psikolog, sosyolog, antropolog ve pedagoglar almalarn daha yksek seviyelere karmalar gerekiyor. Bylece insanla hitap eden etmeyen tm edimler ve alkanlklar net izgilerle ayrtrlmaldr. Ayn ekilde kutsal olan olmayan her dncenin st dzeyden altna kadar basit kiilikler belirlenip tecrite alnmal. rnein demokrasi, insan hakk, zgrlk gibi insani yaam hak edene tannmaldr, hak etmeyenler maddi manevi belirli yaptrmlara tabi tutulmal. Bu dnceyi bazlar Hitler'in esir kamplar gibi anlamamal. Bizim bahsettiimiz kesinlikle esir ya da zorunlu alma kamplar deildir. Yerel ve ulusal ynetimler namuslu, gerek adalete sahip olurlarsa, ktlerle iyiler ok rahat bir ekilde birbirlerinden ayrrlar. nsanlk kurallarna uymayanlar belirli blgelerde tecrit edilerek srgn veya zorunlu ikamete tutulmaldr. Dier topluluklarn ierisine girmeleri snrl olmal. nsani yaamn ne olduunu o zaman daha net anlayacaklardr. Tecrit ve zorunlu ikamet yapsna gerek gemiten gerekse gnmzden baz rnekler u ekildedir.

rnein Kzlba Alevilikte; dkn, arsz, yolsuz ve Aleviliin (nsanln) kurallarn ihlal eden kiilere (Dkn) en byk ceza olarak tecrit uygulanmtr. Kzlba Alevilikte kesinlikle lmcl ceza yoktur. Ve bu tecrit, o kii kendisini yeniden insanla uygun hale getirene kadar devam eder. kinci ancak irkin bir rnek; Hindistan'da uygulanan Kast sistemidir. Bu devletin uygulad Kast ya da dier ifadeyle tecrit sistemi, sadece zengin fakir (Snf) ayrmna dayandndan en byk ahlakszlktr. Zengin olanlar hem kendi ilerinde hem de devletle birlikte her alakl evirdiklerinden, Ahlakla ilgili hibir duygu ve dnce hukuklar bulunmuyor. Hitler'i eletiren baz szde demokrat geinenler, Hindistan vb. lkelerde uygulanan bu kast tecritini neden gndem yapmyorlar? nc rnekse; baz Avrupa ve Bat lkelerinde uyuturucu vb. alkanlklar olanlarn kendilerine gre ikamet ettikleri yer ve takldklar mekanlarn varl. Bu insanlarn yaam alkanlklarndan uzak kiiler, oralara ne gider ne de muhatap olur. Herkes kendi dnyasnda birbirini rahatsz etmeden yaar. Benzer rnekler zerinde genie tartlp incelendiinde, caydrc ve yapc kurallar oaltmak mmkn. nk arsz, hrsz, yalanc vb. dini cambazlar baka trl insan yapmak mmkn deil. Bugne kadar baz toplumlarn uygulad idam cezalar dahi caydrc olmamtr. Dnyann her toplumunda anormalliklerin arkasnda en byk olumsuz etkisi grlen yap, direkt ve dolayl tanrsal dini kutsallklardan bakas deil. Bu masals yalanc ayetsel dncenin var oluuna, bireylerden, toplum ve devlet dzenlerindeki uygulanmasna, insanlarn zayf noktalarn nasl kullanarak gerekletiine derince baklmaldr. Sz konusu masalc ayetsel yalanc anlaylar ierisinde slam, hepsinden daha fazla tahribat yaratm olup bunda srarn srdrmeye devam ediyor.

Dzenli toplu yaamn tamamen ykseldii dnemlerde ortaya tek tanrl dini anlaylar kmaya balamt. Bu dinler Yahudilik, Hristiyanlk ve slam eklinde her ne kadar farkl isimler alm olsalar da, de tamamen ayn mantalite zerine var olmulardr. slam zerinden ifade edilenlerin yzde doksan, dier iki din iinde geerlidir. Sadece ibadet ekilleri, etnik zellikler ve yaadklar corafyadan kaynakl birtakm farkllklar grlr.

Dikkat edilirse her tek tanrl din, Orta Dou gibi corafi, iklimsel, yaam olanaklarnn hem kolay hem de bir o kadar zor olduu, korunma ve savunmann birbirine tamamen zt bir alanda kmlardr. Benzer corafi, iklim ve yaam ztlklar dnyann dier ktalarnda da mevcuttur. Ancak Orta Dou'yu dier ktalardan farkl klan zellik, byk alanlarn L ve KIRSAL olmas. Ayn zamanda iklimsel ve toprak verimlilii asndan uygun blgelerin snrl olmas. Yine insan gc ve dier ilkel teknik eylerden tutalm, birok madenlerin buralarda daha kolay elde edilmesi. Dicle, Frat, Nil nehirleriyle birlikte kk rmaklarn tarmsal sulamada kolayca kullanlmas. Yaanabilir alanlarda srekli askeri gc elinde bulunduranlarn rahatlkla egemenlik kurup, ou yenilikle birlikte ztlklarn da balamasnda ana kaynak olmutur. Bunlara dier birok farkl etkenleri de eklemek mmkn.

Bilindii gibi Orta Dou'nun avantaj ve dezavantajlarn zamana gre kullanan Smerler, ilk yaz ve ticaret kltrn burada icat ettiler. Buna olanak ve imkan salayan etkenlerin banda, ifade edildii gibi iklim ve corafyann hem kolaylklar hem de zorluklardr. Orta Dou'da grlen iklim ve corafi etkiler, dier ktalarda tamamen farkldr. rnein Amerika, Afrika ve Avustralya 'da iklim ve corafi zorluklar nedeniyle, eskiden insanlar uzun sre kullanaca rnleri yetitirip depolayamyordu. Buday ve arpa gibi tahl rnleri ilk defa Orta Dou'nun Mezopotamya ve Anadolu Blgesi'nde 15 bin yl nce tarmsal iftilie dnrken, Amerika, Avustralya ve Afrika ktasnda insanlar yalnzca kendiliinden yetien depolamaya uygun olmayan bitkileri yiyerek yayorlard. Dier canl trlerin etkisi de eklendiinde, doal olarak Orta Dou erkenden insan yaamna olanak salarken, verimli alanlarn dnda kalan insanlarn yaam da bir o kadar lm demekti.

Smer, Babil, Akad, Asur, Msr, Nemrut, Hitit, Eti, Likya, Lidya, Urartu gibi krallklar ticaret ve ordulamayla, Mezopotamya ve de Anadolu'nun verimli alanlarn kontrollerine alp, buralarda ilkel tarmdan dier sanatsal rnleri rahatlkla icat ettiler. Sz konusu alanlarda hakimiyetini srdren krallklarn yaamlar, krsal ve llerde yaayan insan topluluklar asndan en byk tanr olarak kavranabiliyordu. Tarm, ticaret ve sanatsal retimden uzak, kaderiyle ba baa yaayan insan topluluklar, krallklarn sahip olduu yaam olanaklarndan ine ucu kadar faydalanmak iin, krallara kul kle olmak bir mkafatt adeta. nk bir lokma ekmek hayatta kalmakt onlar asndan.

Diyalektik olarak doa, canl, cansz ve insan zerinde devam eden srekli deiim ve dnmler, insanlarn yaamlarnda hem olumlu hem de olumsuzluklar beraberinde getirir. Krallar her geen gn zenginleip zalimleirken, insan kitleleri de bu zalimane tutuma kar kendilerince yollar aradlar. Arayta olan topluluklar ierisinde tarihte ilk ad geen kii, Hz. brahim'di. Hz. brahim, Msr'n Tanr Kral Fravun'a kartlkla ortaya kmasnn birinci nedeni, kars Sara'y elinden alp kendisine kar yapmasdr. kinci nedense brani etnik Airetinin hakim olmasn isterken, kendini kral (Peygamber) ilan etmekti amac. Bunun iin yeni bir tanr bulmalyd. O tanrnn adn Gk ve Tek Tanr koyup, brani etnik aireti rklkla birletirerek ie balamtr.

brani etnik, airet ve tanrsal milliyeti dnceyi sistemli ekilde Hz. Musa, Yahudilik din rklyla geni kitlelere benimsetmeyi baarmt. Yahudilik din ve etnik rklk, kendine tabi olmayan her insan ldrmekten en ufak saknca grmyordu. nk bunu tanrlar emrediyor oda uyguluyordu. Hz. brahim'in ardllar 313 Yahudi peygamberi, blgenin elverili tm topraklarn hakimiyetine alp, rk egemenlii kabul etmeyenlere yaam hakk vermediler. kar, menfaat, igdsel ego ve etnik aireti milliyetiliin adn Gk Tanr, (Yahova) dinleri Yahudilik ve Hristiyanlk eklinde bin yldan daha fazla hakimiyet srdrdler. Yahudi din egemenlii altnda ezilenler ierisinde Araplarda vard. brani (Yahudi) Asuri, Akad, Keldani, Sryani, Nusayri, Nasturi (Bunlarn hepsinin ortak ad Aramiler) ve Araplar, Hami Sami dil kltryle ayn aileden olup, akraba olmalarna ramen Airet ve din rkl yznden birbirlerine hibir zaman acmadlar....

Cemal ZngrSyleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn din kmesinde bulunan dier yazlar...
Trkler amanist mi Kalsayd?
Alevilik; slam D Din Deilse Pozitif Felsefe Midir?
ii Fars ve Araplara Neden Alevi Denilmektedir?
Aleviliin nsan, nan, Bilim ve Dinle Diyalektik Ba - 1 -
Aleviliin nsan, nan, Bilim ve Dinle Diyalektik Ba - 2 -
Masals Ayetlere Dayanan slam'n Sosyolojisi - 3 -
Masals Ayetlere Dayanan slam'n Sosyolojisi - 4 -
Masals Ayetlere Dayanan slam'n Sosyolojisi - 1 -
slam'a Gre Kadn Camiye Gidebilir mi?

Yazarn nceleme ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Alevilik le Sosyalizm Arasndaki Dnsel Fark ve Btnleme Sorunu
srail - Filistin Dmanlnn Tarihesi
Kapitalist Dzende, Komnist Yaam Mmkn M?
Ana Tanralar, Hz. brahim'in Tek Tanr Masalna Nasl nandlar?
Avrupa'daki Trklerin Yaam ve Dnyaya Baklar
Trkiye'nin Yaam Kalitesi ve Mutluluk Tablosu
Siyasal Dncelerin nsanl Getirdii Nokta!
Sosyalist Devlet Bakanlar ve Politikalarnn Analizi
Hayvan le nsann Birbirinden Ayrl - 3 -
Her eye Muktedir Tanr ve Kapitalizm lm Deinde

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Dinlerin Douu ve slam'n Gerek z (1) [Deneme]
Lider mi Toplumu ekillendirir; Toplum Mu Lideri? [Deneme]
Hz. Ali ve Ehlibeyt Alevi Midir? [Deneme]
Dinlerin Douu ve slam'n Gerek z (3) [Deneme]
Tbmm'de Yedi Maddelik Anayasa Deiiklii Neyi zer? [Deneme]
Dinlerin Douu ve slam'n Gerek z (2) [Deneme]
Alevilerin Kaplarna Saldranlarn Ak Kimlii [Deneme]
"Trkleri Yeniden Tanmak" Aratrma Kitabm Yazma Nedenim : [Deneme]
te Trkiye'nin Yaam Kalitesi ve Mutluluk Karnesi..! [Deneme]
slamiyet Yenilie Ak Bir Din Midir? [Deneme]


Cemal Zngr kimdir?

Ben Cemal Zngr, Anadolu niversitesi Kamu Ynetimi mezunuyum. Sosyoloji, Tarih ve Siyaset zerine aratrmalar yapmaktaym. Yaynlanm bir kitabmn dnda eitli gazetelerde yzden fazla makalelerimde yaynlanmtr. Ve iki kitap dosyam yayna hazr durumdadr.

Etkilendii Yazarlar:
Tam bamsz Tarih ve Siyaset zerine yazan her Yazar


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Cemal Zngr, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.