..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Gerein dili ok yaln. -Euripides
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > nceleme > Toplumbilim > Cemal Zngr
1 Mart 2020
nsan le Hayvann Birbirinden Ayrl - 2 -  
Hayvan Olmaktan Utanan nsan, Hayvandan Daha Aa Davranlar Gstermesi Neden?

Cemal Zngr


Modern insan; bilimsel icatlarla duygu ve fiziksel tatminde snr tanmazken, pozitif elektron ykl insani ego duygusunu pasifize etmesi, ok tehlikeli canavarca evrimsel bir dnemece girdiini gsteriyor. Buna snr konulmazsa ayet, Koronovirs gibi daha bilemeyeceimiz birok hastalk insanln sonunu getirecektir.


:IEB:
Hominidlerin, Sapiensleme Evrimi: Dnyadaki ilk canl varlk, deniz yosunlaryla balayp daha sonra karadaki dier canllarn oalp, deiim dnmyle birlikte srngen, kemirgen, memeli, memesiz, kanatl kanatsz, ok hcreli, tek hcreli ekilde eitli biyolojik ve fiziksel yaplara sahip olumulardr. Tm bu deiim ve oluumlar milyar ve milyon yllar alan zamanla ancak mmkn oldu. zellikle dnyann iklim yapsna uyum salayabilen hayvanlar ierisinde maymunlar, dierlerinden daha hzl farkllk gsterenlerdir. Dikkat edilirse bu zaman dilimine kadar insanla ilgili, insana benzer en ufak iz bulunmaz. nk Maymunlar hcresel mutasyon ve poplasyonu henz srdrrken, en nemli deiimi beyin yapsnda 7 milyar hcreye sahip olmalar sonucunda gereklemitir. Maymunlarn beyin yapsnda meydana gelen deiimler daha ileri aamalara ulatktan sonra, insann ilk hayvan atas Hominidlerle balayp Homo Sapiens'e kadar geen zaman, en az 75 milyon ylda tamamlanm oldu. Bu noktada yle bir soru akla gelebilir. Maymunlarn beyin yaplar neden hzl geliti de, dier hayvan trlerde gereklemedi? Ya da gnmzdeki maymunlar imdi neden deimiyorlar? Bu sorularn detaylarna inmeden, zet olarak u ekilde cevaplayabiliriz.

Evren, doa, canl cansz tm varlklarn temel yaplar, kuantsal alt paracklardan proton, ntron ve elektron atomlarndan meydana geldii nce de belirtilmiti. Bu atom paracklar srekli dinamiksel hareketleriyle, girdikleri her ortamda farkl forum, molekl, hcre says olutururlar. Mevcut oluum bununla kalmayp, st dinamiksel yapyla yeni forumlarda canl trlerin var olmasn salar. te maymunlar kuantsal bu alt ve st biyolojik hcre ve molekl yapsnda rdkleri DNA'larla, dier trlerden ayrlarak farkllatlar. Her canl bylece kendi DNA'sna uygun yeni canl, omurga, fizik, hcre ve beyin yapsn gelitirir.

Btn bunlarn olumasnda maymunlar, alt dinamiksel yaplarnda dierlerinden daha farkl atom ekirdeine sahip olduklar iin, hzla farkllap deitiler. Hcre yaplar bata olmak zere beyin, omurga, fiziksel dayankllk, beslenme, korunma, tehlikeleri erken sezme ve bunlarn ne kadar uzak, yakn olduunu kestirip, korunma yetenekleri, maymunlarn dierlerinden ayrarak, Hominidlere doru evrilmesini salad.

ncelikle tm canllar alt dinamik yaplarnda ortak birok zelliklere sahiptirler. st dinamik yaplarnda birbirlerinden ayrarak farkl hcre, molekl ve DNA'lara sahip olup, doal ortamn paylam dnda, biyolojik olarak bu aamadan sonra birbirleriyle asla kaynaamazlar. Bunun sonucundur ki, her canl tr hcre ve DNA'laryla birbirinden farkl zelliklere sahiptirler. Mevcut canllar ierisinde insan ve maymunlarn hcre yaplarna yakn hcreye sahip tek tr Farelerdir, bu dahi snrl. Maymunlarn dier trlerden ayrmalar genel olarak bu dorultuda iken, gnmz maymunlarnn en son sahip olduklar anatomiyle kalmalarnn zeti de u temele dayanr.

Dnyann son doa yapsna, evre artlar ve beslenme de dahil, birok etkilere uyum gsteremeyen maymun trleri geldikleri fizik, beyin yaps ve beyindeki hcrelerde dahil, mevcut yapda tkanp kalmlardr. Anatomik olarak deiimleri durmu olup, sadece biyolojik olarak yaayabilmiler. nsann atas Hominidler, Homo Hubilas Homo Erektus, Primatlar, Denisvanlar ve Homo Sapiensler sahip olduklar anatomi, beyin yaps ve hcrelerin oalp aktifletii dnemlerde, dnya ve evrenin belirli zamanlarda daha sert deiimine uyum salamalar neticesinde deiebildiler. Gnmz insannn sahip olduu mevcut yapsal zellikte deimektedir. Buna somut rnek, hzla oalarak kullanlan teknolojik aralara ve maddi varlklara gsterilen ballk, doyumsuzluk, snrszlk, insann byk bir ykmla deitiini gsteriyor. Bu gidiat snrlandrlmazsa, insann sonu olacaktr. Ancak evrendeki sreklilik devam eder.

zet olarak ifade edilen canl cansz varlklarn bu varolu evrimsel srecinden sonra, Homo Hubilas'dan, Homo Sapiens'in evrimlemesi 12 milyon ylda tamamlanmtr. Evrim kartlar, insann maymunlardan insans tre dntne srekli kar ksalar da, bilimsel palentolojik kantlarla oluturulan teorinin aksini iddia edecek en ufak somut kantlar bulunmuyor. Sadece hayali tanrsal metafizik dnceyle, psikolojik olarak kendilerini tatmin edip avunmaktalar. nanlarndaki tek gereklik, Tanr adyla maddiyat (Para) kutsayp egoist tekelci zulm byterek srdrmeleridir.

Homo Sapiens'in kendinden nceki atalarndan farkllamas ve gnmz insanna dnmnn en byk kayna, beyin yapsnn bymesi ve beyin ierisinde 80 milyar hcreye sahip olup, bunlarn aktiflemesinin bir sonucudur. Dnyada her canl, en hzl somut deiimini beyin yapsnn byklne, hcre saysnn okluuna ve bunlarn aktifliine baldr. zellikle memeli hayvanlardan herhangi bir trn beyin ierisindeki hcre says oalsa dahi, beyin yaps bymeyip hcreler aktiflemedii srece, genel tepkime yapsnda ciddi hibir deiiklik grlmez. Her ynyle somutsal deiimler, beyin hcrelerinin yeterli derecede aktiflemesiyle mmkndr. Memeli trler ierisinde bir hayvann doa, evre ve saysz olaylara yeterli tepki verebilmesi, duygu (Amigdala) merkezinin hareketlemesiyle birlikte, bilincin de hareket gstermesi gerekir. Hayvanlarda bilinsel yap daha ok dal etkenlerden ekil, say, renk, koku, scak, souk, gne, rzgar, gece, gndz ve dnyann manyetik ekim alanna gre gerekleir. rnein baz hayvanlarn snrl hareket ve alkanlklar tekrar edebilmeleri, daha ok dsal ekil ve etkilere baldr.

Bilin; insann tm duygularnn gsterdii hareketlerle birlikte, yaad btn olaylarn kaydedildii merkezdir. Buraya yerletirilen bilgi ve tecrbeler ayn zamanda arivdir. Her seferinde yaplmak istenen ya da meydana gelen olaylara cevap niteliinde tepki gsterebilmek, kaytl tecrbelerden yararlanp yeni dncelerle mmkn olmaktadr. Hayvanlarn beyin yaplarnda uzun sreli ve karmak kayt sistemi bulunmad iin, hayvanlar daha ok dal etkenlere bal hareket ederler. nsanlarn ise hem dsal hem de isel hafza kaydna sahip olmalar, hayvanlardan ayrld en nemli noktadr. Enerjik dinamikle hareketlenen duygular, istem ve tepkimeler, negatif ve pozitif elektron ykl gdlerin ynlendirmesiyle mantkl, mantksz yaam tavrlarmz belirlemekteler.

Yaamla birlikte deiimler sonucunda yorulup len hcrelerin yerine yenilerinin var olmasn salayan, ayn zamanda hcreleri hareketlendirip uyaran gse, enerji kayna biyolojik kimyasal dopamindir. Her canl trde olduu gibi, insan da yedii besinler sayesinde Amino Asitlere sahip olur. Amino Asitler Protein retirler, Proteinler Homon, Hormonlar da yeterince Dopamin salglarlar. Dopamin ise hcreler bata olmak zere, beynin duygu (Amigdala) merkezini hareketlendiren en byk biyolojik uyarcdr. nsan dnda dier canllarda hcre yaplarna gre dopamin retirler. Fakat gerek hcrelerin saysal yetersizlii, gerekse beyin yaplarnn kk, beyin hcrelerinin snrl hareket etmesi, insanlara benzer tepkileri verememektedirler.

rnein gnmzde baz insanlarn beyin kapasiteleri normal grnse dahi, beyindeki hcrelerden bazlarnn lmesi ya da devre d kalmas, insann hormonlarnn yeterli biyolojik kimyasal dopamin retmedii veya farkl bir fiziksel engelin olduuna kanaat getirilir. Hormonlar yeterli biyolojik dopamin kimyasal salglamaz ise, insan kendisini ynlendirecek yeterlilii kaybettii gibi bazen dnemez de. Bylece insan; hareketlerin ve isel dsal olaylarn ne olduunu, niin meydana geldiini, sonucunun ne olacan, nereye iaret ettiini kavrayp yeniden farkl ekle eviremez.

Baz insanlar hastalklar nedeniyle, bazlar yalanmaya bal olarak beyin hcrelerinin yavalamas veya lmesi durumunda, tbbi mdahalelerle insanlara hormon takviye edilip, dopamin salglanarak sorun zlebiliyor. fiziksel herhangi bir engeli olmayan Homo Sapiens'in beyin yapsnn genel olarak harekete geii ve kendisini deitirmesi, ksaca bu erevelerdedir. Neolitik a'a kadar Homo Sapiens'te hl hayvanlar gibi yaamay srdryordu.

Homo Sapiens; mevcut hayvani dnce dorultusunda M..15 binli yllara kadar, yiyeceini i tketirken temizlik, ahlak gibi hibir dzenli bilgi ve kurala sahip deildi. Neolitie kadar kuralsz, dzensiz kaba hareketlerini ancak Neolitikle atmaya balanm olsa da, bunun her toplulukta tam olarak gereklemediini bugn dahi grebiliyoruz. Neolitik a ile hayvan atalarndan ayrmaya balayan Homo Sapiens Akll nsan bunu nasl balatt, ne zamana kadar devem ettirdi? Daha sonra neden yeniden canavarlatn anlamak iin, bilimsel bulular ve tekniin hangi duygular dorultusunda kullanld drste cevaplanmas gerekir. nsan modernizmle yeni bir evrimlemeye girerken byk bir tehlike ierisindedir. nk akln kullanan bu doyumsuz szde akll insan, negatif elektron ykl egoist gdlerini en yksek seviyede hareket ettirmesi, insanlktan uzak st Hayvan olarak yaadnn somut kantdr. Mevcut modern insan baka trl tarif etmek mmkn deil.

Cemal Zngr

KAYNAKLAR: smet Gedik- DOM we Toplum. Facebook Sayfas.
Yuval Noah Hariri- Sapiens
Prof. Dr. Lauann Brezendine- Erkek Beyni
Prof Dr. Lauann Birezendine- Kadn Beyni
Robert E. Park- nsann Doas
Politzer- Felsefenin Temel lkeleri
Alfred Adler- nsann Doas
Marks- Kapital 1,2,3 cilt
Eugene Enriquez- Srden Devlete
David Eaglemann- Beyin
Doan Avcolu- nsann Davran
Evrim Aac- nternet sayfas.
Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn toplumbilim kmesinde bulunan dier yazlar...
Alevilik le Sosyalizm Arasndaki Dnsel Fark ve Btnleme Sorunu
Kapitalist Dzende, Komnist Yaam Mmkn M?
Ana Tanralar, Hz. brahim'in Tek Tanr Masalna Nasl nandlar?
Avrupa'daki Trklerin Yaam ve Dnyaya Baklar
Trkiye'nin Yaam Kalitesi ve Mutluluk Tablosu
Siyasal Dncelerin nsanl Getirdii Nokta!
Sosyalist Devlet Bakanlar ve Politikalarnn Analizi
Hayvan le nsann Birbirinden Ayrl - 3 -
nsanda Tapnmann Oluumu
Hac Bekta Veli Kimdir?

Yazarn nceleme ana kmesinde bulunan dier yazlar...
srail - Filistin Dmanlnn Tarihesi
Her eye Muktedir Tanr ve Kapitalizm lm Deinde
Trkiye Solunun Sorgu ve zeletiri Kltr zerine
Trkler amanist mi Kalsayd?
Halktan Para Dilenerek Byk Devlet Olmann Hafiflii
Trkiye Siyasetini Tkayan Etkenker (Aratrma Yazs)
Coronann Hatrlattklar, Dnyann Gelecei
Alevilik; slam D Din Deilse Pozitif Felsefe Midir?
ii Fars ve Araplara Neden Alevi Denilmektedir?
Kuds, Dinler Sava ve Hakl Olan Kim?

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Dinlerin Douu ve slam'n Gerek z (1) [Deneme]
Lider mi Toplumu ekillendirir; Toplum Mu Lideri? [Deneme]
Hz. Ali ve Ehlibeyt Alevi Midir? [Deneme]
Dinlerin Douu ve slam'n Gerek z (3) [Deneme]
"Trkleri Yeniden Tanmak" Aratrma Kitabm Yazma Nedenim : [Deneme]
Dinlerin Douu ve slam'n Gerek z (2) [Deneme]
Tbmm'de Yedi Maddelik Anayasa Deiiklii Neyi zer? [Deneme]
Alevilerin Kaplarna Saldranlarn Ak Kimlii [Deneme]
te Trkiye'nin Yaam Kalitesi ve Mutluluk Karnesi..! [Deneme]
slamiyet Yenilie Ak Bir Din Midir? [Deneme]


Cemal Zngr kimdir?

Ben Cemal Zngr, Anadolu niversitesi Kamu Ynetimi mezunuyum. Sosyoloji, Tarih ve Siyaset zerine aratrmalar yapmaktaym. Yaynlanm bir kitabmn dnda eitli gazetelerde yzden fazla makalelerimde yaynlanmtr. Ve iki kitap dosyam yayna hazr durumdadr.

Etkilendii Yazarlar:
Tam bamsz Tarih ve Siyaset zerine yazan her Yazar


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2023 | Cemal Zngr, 2023
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.