..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Mermere sıkışmış bir melek gördüm ve onu özgürlüğüne kavuştuncaya dek mermeri oydum -Mikelanjelo
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar KütüphaneleriŞu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  


 


 

 
Arama Motoru

İzEdebiyat > İnceleme > Toplumbilim > Cemal Zöngür
17 Mart 2020
Osmanlı - Yeniçeri Ocağı, Bektaşilik ve Kızılbaşlar  
Arap İslam Kültürü İçin Kardeşini Katleden Osmanlı, Dünyada Kimliği ve Kişiliği Olmayan En Düşük Topluluktur.

Cemal Zöngür


Her insan şunu bilmelidir ki anadil kültürü; tanrı, din ve inançtan üstün bir değerdir. Kişi tanrı, din ve inancını rahatlıkla değiştirip inkar ederken, anadilini asla değiştiremediği gibi yokta sayamaz. İşte bu yüzden Osmanlı, anadilini ve kimliğini inkar eden çirkin, soysuz, derin patolojik ruhsuzluktur.


:EDH:


Her şeyden önce Aleviliği özümsemiş bir insanın, Osmanlı ve onun düşüncesini devam ettiren anlayışlarla ilişki kurması art niyetli, kötü ve iğrenç bir kişiliğin içerisine düşmektir. Çünkü Osmanlı dendiğinde; hemen akla kimliksiz, kişiliksiz, ulus ve ahlaktan yoksun, kolay yoldan maddi, makam sahibi olmak gelir. İslam Arap bataklığı bu iş için en iyi araçlardadır. Müslümanlaşarak Türkleşenler, İslam oluşlarını sağlayan kişilerin, anadil diye bir kültüre sahip olmadıklarını bilseler, hepsine küfredip İslam'dan nefret ederler. Her insan şunu bilmelidir ki anadil kültürü; tanrı, din ve inançtan üstün bir değerdir. Kişi tanrı, din ve inancını rahatlıkla değiştirip inkar ederken, anadilini asla değiştiremediği gibi yokta sayamaz. İşte bu yüzden Osmanlı, anadilini ve kimliğini inkar eden çirkin, soysuz, derin patolojik ruhsuzluktur.

Osmanlı İslam Hanedanlığı'nın herkesi kimliksizleştiren dil ve kültür düşmanı olduğunu, Müslümanlaştırdığı halkların bilimden uzak yalancı, şovmen oluşlarından görüyoruz. Makam ve para için kardeşlerini öldürmekten zevk alan bir anlayış, dünyadaki en kara faşizm örneğidir.

Dünyada devletleşen halkların bazıları, devletin adına ünlü kişi ismini vermiş olsalar dahi, temel ulusal kültürlerini “ÖZ ANADİLLERİNE” göre şekillendirmişlerdir. Osmanlı Türkçe Dil kökeninden geldiği halde, Arapçayı anadili yapıp İslamlaşarak özünü inkar etmesi, bulaştığı her toplum ve kültürle birlikte, Arapları dahi yozlaştırmıştır. Osmanlı'ya Arap desen Arap değil, Türk hiç değil, ne olduğu belli olmayan derin dezenformasyonist bir yapıdır. Bunun Türkçesi soysuz, sopsuz kimliksiz ve kişiliksizliktir.

Temel kültürel bilinçten uzak İslam'ı makam, para için kullanan bir devletin, Yeniçeri Ocağı da kendisine benzer. Etnik, dil, kültür ve kardeş katili bu sürüleşmişlik, her elinin uzandığı yerde ganimet, talan ve ırza tecavüzden başka hiçbir şey düşünmemiştir. Yeniçeri Ocağı'nı kimler, nasıl ve neden oluşturduğuna bakıldığın da her şey daha net anlaşılıyor.

1299 Yılında ortaya çıkan devşirme Osmanlı Hanedanlığı, Anadolu Selçuklun'un mirası üzerine şekillenmiştir. Osmanlı, Selçuklu'dan farklı olarak iki tip askeri yapıya dayanır. Birisi normal süvari birlikleri, diğeri Yeniçeri Ocağı adı verilen özel yetkili askerlerdir. Bu da padişahın dışında hiçbir makamdan emir almadan, padişah adına her şeyi yapan özel ordu demektir. Yeniçeri Ocağı, Osmanlı Padişahı I. Murat tarafından 1367 yılında kurulmuştur. Osmanlı devşirme kimliksiz, kişiliksiz yapıya sahip olduğuna göre, Yeniçeri Ocağı bundan farklı düşünülemez. Böylece çeşitli ulustan ailelerin küçük yaştaki çocuklarını alıp, İslami şeriatla ailelerine düşmanlaştırılan devşirme kimliksiz cellatlar ordusudur Yeniçeri Ocağı.

Bilindiği gibi Osmanlı'nın en büyük ekonomik kaynağı savaş, talan ve ganimettir. Gücü yetsin yetmesin her tarafa saldırıp, halkların mallarını talan ettiği gibi, 8-14 yaş arası kız çocukları haremde seks kölesi, erkek çocuklar Yeniçeri Ocağı'nda Müslüman acımasız cellatlar yapılmıştır. Osmanlı'da kurumsal olarak devleti ayakta tutan iki yapı vardır. Bunlardan birisi İlmiye (Dini Şeriatçı Ulema) Sınıfı, diğeriyse Seyfiye (Askeri) Sınıftır. Osmanlı adına tüm yöneticiler, bu iki şeriatçı sınıftan yetişen kişilerden oluşur.

İLMİYE SINIFI : Osmanlı'nın kasaba ve kent merkezlerindeki camilerin Kuran kurslarında, bazıları imam yapılırken, diğerleri medreselerin Enderun Mekteplerinde İslam şeriat eğitimiyle, Müftü vb. dini üst yetkili kişilerdir. Ancak bunların hepsi farklı uluslardan devşirildikleri için, ana dillerini inkar edip Arapça bilmelerini ve İslam oluşlarını en yüce kimlik (Ümmetçilik) görüp, ulusal kültürden haberi olmayan cahiller topluluğudur. Böylece herkesi kendileri gibi kimliksizleştirmekten büyük gurur duyarlar.

SEYFİYE SINIFI : genellikle askeri üst rütbelilerdir. Osmanlı hükmettiği bölgelerde farklı ulustan halkların 8-14 yaşlarındaki erkek çocuklarını, enderin mekteplerinde şeriat ve askeri eğitimle yetiştirdiği ordu mensuplarının adıdır. Bu kişiler paşa rütbesiyle vali vb. görevlerle devleti yönetirlerdi. Osmanlı ve Yeniçeri Ocağı'nı kısaca özetledikten sonra Alevilerin; Yeniçeri Ocağı ile ilişkileri olmuş mudur? Olmuşsa bu kişilerin kim olduklarını daha net anlamak için Alevilerin, Osmanlı ile savaşlarını bilmeden mümkün değildir.

Anadolu ve Mezopotamya'da Selçuklular ile Osmanlı'yı her zaman korkutan güç Kızılbaş Aleviler olmuştur. Bunun nedeni, Selçuklular ve Osmanlı kendi öz Türk dil kültürünü inkar edip, Arap İslam'ı yüceltmeleridir. Arap İslam kültürünün yüceltilmesi onur kırıcı, insanlıktan uzaklaşmak olduğuna inanan Şamanist Türkler ve Zerdüşt Kürtler, bu soysuzluğa savaşlarla karşı durmuşlardır.

Anadolu Selçuklu'ya karşı tarihe geçen ilk Kızılbaş savaşı Baba İshak, Hünkar Bektaşı Veli ve kardeşi Menteş'in 1235-1240 yıllarında vermiş oldukları mücadeledir. Bu savaşta Baba İshak, Hünkar Bektaşı Veli'nin kardeşi Menteş hayatlarını kaybeder. Hünkâr Bektaşı Veli ise yaralı olarak kurtulup, Ermeni ve Rumların yoğunlukta olduğu İç Anadolu Bölgesi'nin Kırşehir civarında yeniden Dergahını kurup, Kızılbaş Alevileri yönetmeyi sürdürürken 1279 yılında ölmüştür. Burada bir parantez açarak, Osmanlı ve Cumhuriyet yönetiminin, Alevileri soysuzlaştırmak için bazı kitap ve internet Vikipedi gibi sayfalarda, cahil kişilerin bile tenazur etmeyeceği, tarih ve bilim mantığından tamamen uzak yalancı, şoven yazımların ne kadar çirkin, ahlaksızca olduğunu hatırlamakta fayda var.

Kimin yazdığı belli olmayan düzmecelerden Velayetname ve Vakfiye gibi birkaç sayfalık uydurmayla, sözde Aleviliği Ahmet Yesevi kurmuş olup, Hünkar Bektaşı Veli'de bunun öğrencisi olarak Aleviliği Anadolu'da yayan ve yaşatan kişi olduğu yalanı. Ahmet Yesevi Sünni ve Şii İslam arasında sürekli fikir değiştiren Arap İslamcı bir devşirmedir. Ve 1166 yılında ölmüştür. Hünkar Bektaşı Veli 1209 yılında doğduğuna göre, Ahmet Yesevi'den 33 yıl sonra doğan bir insan, nasıl olur da bu şahsın öğrencisi görülür. En büyük yalan ve tarihsel çarpıtmalardan birisi budur.

Bunda tutturamayan Türk İslam Irkçıları, bu defa Lokman Perende adıyla bir figüran ortaya atarlar ki bu üç ayrı karakterle ifade edilmiştir. Lokman Perende ile ilgili her üç hikayenin tarihleri ve Hünkâr'ın yaşadığı dönem arasında en 50 ile 200 yıllık akıl almayacak kadar zaman farkı mevcuttur. Ayrıca Ahmet Yesevi ve Lokman Perende gibi figüranların hepsi, tüm İslam şartlarını yerine getiren öz kimliğini inkar eden soysuzlardır.

Hünkâr Bektaşı Veli; Ahmet Yesevi ve Lokman Perende gibi soysuz, kimliksiz devşirme olsaydı, Anadolu'daki Kızılbaşlığın Piri Kürt Baba İshak ile birlikte, Selçuklu ile savaşmak yerine, bunların makamlarında yer almaz mıydı? Bu kadar açık gerçeklere rağmen, Alevileri İslam ve Şii göstermek, Alevi düşmanlığı değil midir? Ve sözde çağdaş laik Türkiye Cumhuriyeti de yalancı bu kurmacalardan faydalanıp, Alevileri asimile etmeye çalışmaktadır. Yeniçeri Ocağı'nın Kızılbaşlarla en ufak ilişkisi olmadığı gibi, aynı şekilde Bektaşiliğin çıkış tarihi ve amacının da Kızılbaşlarla hiçbir ortak yanı bulunmamaktadır. Yalnızca Hünkârın “Bektaş” ismi kullanılmıştır. Yeniden Alevi isyanlarına dönecek olursak.

Osmanlı güçlendiği her dönemde en başta Kızılbaşları rahatsız etmeyi sürdürmüştür. Buna razı gelmeyen Hükâr'ın kan bağından olan Musa Çelebi 1390 yılında ikinci büyük isyanı başlatır. Devamında 1411'de Şeyh Bedrettin, 1518'de Celaliler, 1527'de Kalender Çelebi. 1570'lerde Pir Sultan Abdal, 1920'de Alişeri, 1922'de Alişan Bey, 1920'den 1938'e kadar Seyid Rıza ve arkadaşlarının savaşları, Kızılbaş Alevilerin ne kadar büyük bir onura sahip olduğunu gösteriyor.

Yaşanan bu Kızılbaş savaşları sonucunda gerek korkudan gerekse makam, para ve kişilik sorunu yaşayan bazı Kızılbaşlar, Osmanlı'ya teslim olmuşlardır. Bunlardan birisi Hünkâr Bektaşı Veli'nin soyundan gelen Mehmet Çelebi, Karaca Ahmet ve Hızır Paşa, Osmanlı'nın makam ve mevki vermesiyle özlerini inkar edenlerdir. Osmanlı bu şahısların adını kullanarak, Yeniçeri askerlerinin kıyafetini Kırmızı kumaştan yaptırıp, Kızılbaşlık duygusu uyandırmıştır. Cahil halkın bu tür yaygarasıyla, Yeniçeri Ocağı'nı Kızılbaşlar kurdu yalanı epeyce etkili olmuştur. Esasında onurlu Kızılbaşlar, Osmanlı ile hiçbir zaman barışmamışlardır.

Yeniçeri Ocağı gibi diğer bir yalancı kara propaganda ise, Osmanlı Padişahı II. Beyazit'ın 1501'de Balkan kökenli devşirme Balım Sultan'ı, Kızılbaş Tekkesi'nin başına oturtması. Böylece Bektaşilik Tarikatı adıyla Kızılbaşlar asimile edilmeye çalışılmıştır. Bektaşilik Tarikatı; her ne kadar Hünkârın adını çağrıştırsa da, Hünkârın düşüncesinden tamamen uzak her dil, din, inanç ve kültürü yozlaştırmacılıktır. Bektaşilik Tarikatı'nın başında yer alanların büyük çoğunluğu Mehmet Çelebi, Karaca Ahmet ve Hızır Paşa gibi korkak ya da kişilik zaafları olanlardan oluşur. Her yapıda olduğu gibi Kızılbaşların içinden bu tip kişiliksizlerin çıkması Kızılbaşların, Osmanlı ile ilişkileri olduğunu asla göstermez.

Cemal ZöngürSöyleyeceklerim var!

Bu yazıda yazanlara katılıyor musunuz? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Katılmadığınız, beğenmediğiniz ya da düzeltilmesi gerekiyor diye düşündüğünüz bilgiler mi içeriyor?

Yazıları yorumlayabilmek için üye olmalısınız. Neden mi? İnanıyoruz ki, yüreklerini ve düşüncelerini çekinmeden okurlarına açan yazarlarımız, yazıları hakkında fikir yürütenlerle istediklerinde diyaloğa geçebilmeliler.

Daha önceden kayıt olduysanız, burayı tıklayın.


 


İzEdebiyat yazarı olarak seçeceğiniz yazıları kendi kişisel kütüphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi kütüphanenizi oluşturmak için burayı tıklayın.

Yazarın toplumbilim kümesinde bulunan diğer yazıları...
Alevilik İle Sosyalizm Arasındaki Düşünsel Fark ve Bütünleşme Sorunu
Kapitalist Düzende, Komünist Yaşam Mümkün Mü?
Ana Tanrıçalar, Hz. İbrahim'in Tek Tanrı Masalına Nasıl İnandılar?
Türkiye'nin Yaşam Kalitesi ve Mutluluk Tablosu
Siyasal Düşüncelerin İnsanlığı Getirdiği Nokta!
Avrupa'daki Türklerin Yaşamı ve Dünyaya Bakışları
Sosyalist Devlet Başkanları ve Politikalarının Analizi
Hayvan İle İnsanın Birbirinden Ayrılışı - 3 -
İnsan İle Hayvanın Birbirinden Ayrılışı - 2 -
Hacı Bektaşı Veli Kimdir?

Yazarın İnceleme ana kümesinde bulunan diğer yazıları...
Her Şeye Muktedir Tanrı ve Kapitalizm Ölüm Döşeğinde
Türkler Şamanist mi Kalsaydı?
Türkiye Solunun Sorgu ve Özeleştiri Kültürü Üzerine
Türkiye Siyasetini Tıkayan Etkenker (Araştırma Yazısı)
Coronanın Hatırlattıkları, Dünyanın Geleceği
İsrail - Filistin Düşmanlığının Tarihçesi
Alevilik; İslam Dışı Din Değilse Pozitif Felsefe Midir?
Kudüs, Dinler Savaşı ve Haklı Olan Kim?
Halktan Para Dilenerek Büyük Devlet Olmanın Hafifliği
Şii Fars ve Araplara Neden Alevi Denilmektedir?

Yazarın diğer ana kümelerde yazmış olduğu yazılar...
Dinlerin Doğuşu ve İslam'ın Gerçek Özü (1) [Deneme]
Lider mi Toplumu Şekillendirir; Toplum Mu Lideri? [Deneme]
Hz. Ali ve Ehlibeyt Alevi Midir? [Deneme]
Dinlerin Doğuşu ve İslam'ın Gerçek Özü (3) [Deneme]
"Türkleri Yeniden Tanımak" Araştırma Kitabımı Yazma Nedenim : [Deneme]
Dinlerin Doğuşu ve İslam'ın Gerçek Özü (2) [Deneme]
Alevilerin Kapılarına Saldıranların Açık Kimliği [Deneme]
Tbmm'de Yedi Maddelik Anayasa Değişikliği Neyi Çözer? [Deneme]
İşte Türkiye'nin Yaşam Kalitesi ve Mutluluk Karnesi..! [Deneme]
İslamiyet Yeniliğe Açık Bir Din Midir? [Deneme]


Cemal Zöngür kimdir?

Ben Cemal Zöngür, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunuyum. Sosyoloji, Tarih ve Siyaset üzerine araştırmalar yapmaktayım. Yayınlanmış bir kitabımın dışında çeşitli gazetelerde yüzden fazla makalelerimde yayınlanmıştır. Ve iki kitap dosyam yayına hazır durumdadır.

Etkilendiği Yazarlar:
Tam bağımsız Tarih ve Siyaset üzerine yazan her Yazar


yazardan son gelenler

 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2022 | © Cemal Zöngür, 2022
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.