..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
"Kirazlar ve dutlarn tadn ocuklar ve serelerden sor." -Goethe
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > nceleme > Toplumbilim > Cemal Zngr
18 Nisan 2020
nsandaki Bencillik ve Ykcln Ana Kayna  
Doyumsuzluk Dnceyle Btnlemedii Srece, nsandaki Ykclk Hayvani lde Kalmaya Devam Eder.

Cemal Zngr


Dnyann her lkesinde devletler toplumlarn st akl olup, insanlarn ounluu devletin bu siyaset ve adalet yapsna gre karakter kazanrlar. Bir devlet ynetim sisteminde tek dil, tek din, tek rk, tek dnce, tek kltr, tek kii ukalal yaam ilkesi yaplmsa, vay haline o toplumun.! Bu tr devletlerde bencillik, ykclk ve ahlakszla kar olan kiiler, hep aalanp dlanr. Dlamay devlet balatr toplum uygular.


:HDJ:


nsan kiilii zerine net dnce belirtmek her zaman zor ve meakkatlidir. nsan denen canl varlk, evrenin sonsuzluuna benzer. Evrendeki galaksi, yldz ve gezegenlerin olu, hareketleri nasl ki tam bilinmiyorsa, insann derin duygu ve doyumsuzluunun anlalmas da ayn ekilde zordur. Ne zaman, ne kadarla doyuma ulaaca bilinmeyip, srekli karakter deiiklii gstermesi, insanla ilgili teorileri ou zaman rtmektedir. Belirli bir aamaya kadar anlalmaya allan insan, baka bir zaman farkl duygu ve tavrla ortaya kmas, insann daha derin incelenmesini gerektiriyor. Bu yzden insan biyolojik dnce avantajyla, ok daha derin ve gizemlidir. nmzde byle bir insan gereklii varken, bencil ve ykcln anlamann yolu psikolojik, sosyolojik olarak, ana karnndan itibaren incelemekle mmkndr.

Her eyden nce insan acmasz ykc karaktere sahip klan temel yap, can ve alk korkusuyla birlikte doyumsuzluudur. nsandaki her gd, dnceyle organize ekle dntnde, tam bir canavar olup kyor. Can ve alk korkusu insana yakr ekilde retilip kavratlsa, doyumsuzluk diye bir ey kalmaz. Doyumsuzluk konusunda her insan, kendisinin mtevazi ve ll olduunu dnr. Bir kere adaletin fahie yapld lkelerde, sosyal imkanlara gre byk ya da kk ekilde doyumsuzluk her insanda vardr. Bunun farknda olup bilinli sorgulama, kltr disiplini ve temel ihtiyalarn dnda dier saplantlar ldrlmeden, kimse ben temizim diyemez. Bakalar gibi benimde her eye sahip olma hakkm var dncesi, niversite bitiren her insanda bencil ve ykcl ykseltii bilinmelidir.


Kiinin yaad aile, evre ve devlette, her trl bask, korku, hakszlk, diz boyu ise, toplum vahilemi srden baka bir ey deildir. stelik banaz, geri, modern doyumsuz toplumlarda, bencil ve ykclk tanr, din, devlet kutsallyla bytlmesi, melek gibi insanlar bile yoldan karmtr. nsanla ilgili olumsuzluklarn ana karnndan itibaren baladn, u ekilde ifade edebiliriz.

Bebek dourmaya aday bir annenin, bebeinin iyi bir karaktere sahip olabilmesi, nce anne ve babann insani standartlara yakn eitim, kltr ve maddi imkana sahip olmas arttr. Bununla birlikte yaanlan lke ynetimi de evrensel demokratik kurallardan uzak olmamaldr. fade edilen standartlara uygun olmayan aile, evre ve devlette, istisnalarn dnda ocuklar, bencil ykc karakterin alt yapsyla aamada ekillenmektedirler.

1- Ana Karndaki Aama: Ana rahmine dp el ayak ve cinsiyeti belirlenen bebek, o andan itibaren annenin yaad olumlu olumsuz tm duygularla birlikte, beslenme ekli direkt yavruyu etkileyip karakterin izlerini oluturur. Bu dnemde annenin yaad skntlarn yansmasnn dnda, bebek bir sudan daha temiz ve masumdur. Annenin haricinde ne babann, ne sistemin, ne tanrnn, ne de dinin direkt hibir etkisi sz konusu deil bebek zerinde. Dokuz ay sonra sade temiz bir ekilde doan bebek, doumdan sonra anne, baba ve ailenin gnlk faaliyetlerindeki olumlu olumsuz ses, koku, renk ve k gibi olaylar, bebein bilinaltna etki etmeye balar. ayet aile maddi, kltrel, siyasal olarak evrensel deerlerin altnda srekli problemlerle yaarsa, ocuun bencil ve ykc karakterden uzak olaca dnlemez.

Bebein ailesi doru eitim, yeterli ekonomik imkana sahipse, bebek fazla olumsuzlukla karlamadan bu dnemini biraz daha uyun tamamlayabilir. Normal aile ortamnda byyen bebeklerin, ileride daha sakin ve engin bir kiilik kazanmas mmkn olsa da, adaletin fahieletii demokrasi d toplum ve lkelerde, bunun hibir garantisi yoktur. atma ve kaos ortamnda byyen bebekler, doal olarak duygusal, fiziksel ve dnsel adan agresif, negatif enerji ile dolarlar. Agresif enerjiyle dolu ocuklarn ierisinden ok az, ileride olumlu bir karaktere sahip olabilir. Bebeklikte oluan karakter izleri, ocukta yaklak alt ve yedi yana kadar devam etmi olup, bu dnemden sonra okulla birlikte ikinci aamaya geilir.

2- ocukluk Aamas: Bu dnem genel olarak 4 ile 12 ya arasn kapsar. ocuun bu evresinde iki yap belirleyicidir. Ailenin yaam ekli, kltr, inan yaps birinci faktrdr. kinci faktrse okul eitimi, retmenleri ve arkada evresi. ocuk iki yapdan genelde eit ekilde etkilense de, hem eitimin vermi olduu gle hem de yann ilerlemesiyle, birisinden daha ok etkilenip karar verir. Sz konusu dnemde yine en ok etkili olan yap, devletin eitim sistemi ve adalet anlaydr. Aile, evre ve okul, devlet yapsna dorudan bal olduundan, hepsinin karakteri devlete benzer. Trkiye gibi demokratik ilkelerden uzak adaletsizliin diz boyu olduu toplumlarda, insanlar zerinde devletin etkisi daha fazladr.

3- Genlik ve Olgunluk Aamas: ocuklar yaklak on iki yalarndan itibaren artk genlik evresine adm atmaya balar. ocukluunda aile, okul ve evreden aldklarnn ounu ya silip sprr veya hepsini sentezleme yapar. Yinede her artta bir gencin karakterini, ya ailenin maddi manevi gl olmas belirler veya devlet yaps. Her lkede ailelerin %90' karakter ve kiilik olarak devlete gre ekillendiinden, ocuk ister aileye bal olsun isterse devlete, ok fazla bir ey deimiyor. Her eyi belirleyen devlette, genlerin ou devletin bencil ve ykc karakterine sahip olurlar. Bir ocuun; aile ve devletin anormalliinin dnda farkl bir karakterle ortaya kmas, devrimci materyalist felsefeye sahip olmasna baldr.

lkretimden niversite bitimine kadar erikinlerin rendii, gzlemledii ve yaad olaylar, devletin siyasi politikalarnn bir sonucudur. insanlarn olumlu olumsuz karakter ekillenmesinde direkt devlet sorumludur. Hele Trkiye gibi demokrasi d feodalizm, oligari ve teknoloji ile i ie girmi adaletin fahieletii devlet ynetimlerinde, insanlarn bencil ykc olmas doal karlanan bir durumdur. nk devlet her eye hkmeden anormal bir ynetimi srekli bytmektedir. Gen bir insann bu devleti aacak karakteri ortaya koymas olduka zor bir olay.

Gen ve olgun insanlar ister serbest alsnlar ister de zel veya kamuda, hayat idame ettirmenin tek yolu devletle iyi geinmeye baldr. Adalet iktidarlarn fahie basnda metresi olursa, devleti pezevenkler ynettii iin, gen kuaklarn farkl karaktere sahip olmas, dahice zekayla ancak mmkndr. Her insan stn zekal olamayacana gre, devletin karaktersizlii gen ve olgun insanlarn zerinde hep etkili olmutur.

Bir devlette asrlarca belirgin ve etkili ekilde zengin fakir ayrmnn uurum derecesinde yaanmas. Zenginin her dediini devletin yerine getirmesi. Her trl yolsuzluk yapann hibir ekilde cezalandrlmad. slam Arap kltryle toplum bilinci ilemez duruma getirilip, demokrasiyi yalnzca oy kullanmada grmek. Erkein her trl egemen olduu slami toplumda, bencillik ve ykcln temeli, ana rahminden itibaren atlm demektir.

Dnyann her lkesinde devletler toplumlarn st akl olup, insanlarn ounluu devletin bu siyaset ve adalet yapsna gre karakter kazanrlar. Bir devlet ynetim sisteminde tek dil, tek din, tek rk, tek dnce, tek kltr, tek kii ukalal yaam ilkesi yaplmsa, vay haline o toplumun.! Bu tr devletlerde bencillik, ykclk ve ahlakszla kar olan kiiler, hep aalanp dlanr. Dlamay devlet balatr toplum uygular.

Konuyla dorudan rten u deyim her eyi daha net ifade ediyor. Balk batan kokar. Bir devlet kokumusa, toplum batan ayaa kokmu demektir. Kendisini tanr kadar kutsal, Ejderha kadar byk gren devletlerde, her trl ahlakszlklar dnmeden ayakta kalnmas imkanszdr. Halkn ounluu bunun hibir zaman farknda olamaz. Halbuki adaletin oturmad lkelerde hrsz ynetimler, kendi yapt ahlakszlklar srekli birilerinin zerine atarak hedef artrlar. Halk ise devletten ar derecede korktuu iin, hesap sormak yerine topluluu sular. Bylece bencil ve ykcln ana kayna devletin suu bilinli olarak buharlatrlarak, hrsz devletlerin mr uzatlm olur.


Cemal ZngrSyleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn toplumbilim kmesinde bulunan dier yazlar...
Alevilik le Sosyalizm Arasndaki Dnsel Fark ve Btnleme Sorunu
Kapitalist Dzende, Komnist Yaam Mmkn M?
Ana Tanralar, Hz. brahim'in Tek Tanr Masalna Nasl nandlar?
Avrupa'daki Trklerin Yaam ve Dnyaya Baklar
Trkiye'nin Yaam Kalitesi ve Mutluluk Tablosu
Siyasal Dncelerin nsanl Getirdii Nokta!
Sosyalist Devlet Bakanlar ve Politikalarnn Analizi
Hayvan le nsann Birbirinden Ayrl - 3 -
nsan le Hayvann Birbirinden Ayrl - 2 -
nsanda Tapnmann Oluumu

Yazarn nceleme ana kmesinde bulunan dier yazlar...
srail - Filistin Dmanlnn Tarihesi
Her eye Muktedir Tanr ve Kapitalizm lm Deinde
Trkiye Solunun Sorgu ve zeletiri Kltr zerine
Trkler amanist mi Kalsayd?
Halktan Para Dilenerek Byk Devlet Olmann Hafiflii
Trkiye Siyasetini Tkayan Etkenker (Aratrma Yazs)
Coronann Hatrlattklar, Dnyann Gelecei
Alevilik; slam D Din Deilse Pozitif Felsefe Midir?
ii Fars ve Araplara Neden Alevi Denilmektedir?
Kuds, Dinler Sava ve Hakl Olan Kim?

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Dinlerin Douu ve slam'n Gerek z (1) [Deneme]
Lider mi Toplumu ekillendirir; Toplum Mu Lideri? [Deneme]
Hz. Ali ve Ehlibeyt Alevi Midir? [Deneme]
Dinlerin Douu ve slam'n Gerek z (3) [Deneme]
"Trkleri Yeniden Tanmak" Aratrma Kitabm Yazma Nedenim : [Deneme]
Dinlerin Douu ve slam'n Gerek z (2) [Deneme]
Tbmm'de Yedi Maddelik Anayasa Deiiklii Neyi zer? [Deneme]
Alevilerin Kaplarna Saldranlarn Ak Kimlii [Deneme]
te Trkiye'nin Yaam Kalitesi ve Mutluluk Karnesi..! [Deneme]
slamiyet Yenilie Ak Bir Din Midir? [Deneme]


Cemal Zngr kimdir?

Ben Cemal Zngr, Anadolu niversitesi Kamu Ynetimi mezunuyum. Sosyoloji, Tarih ve Siyaset zerine aratrmalar yapmaktaym. Yaynlanm bir kitabmn dnda eitli gazetelerde yzden fazla makalelerimde yaynlanmtr. Ve iki kitap dosyam yayna hazr durumdadr.

Etkilendii Yazarlar:
Tam bamsz Tarih ve Siyaset zerine yazan her Yazar


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2023 | Cemal Zngr, 2023
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.