..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Sevgi sabırlı ve yürektendir, sevgi kıskanç ve övüngen değildir. -İncil
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar KütüphaneleriŞu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  


 


 

 
Arama Motoru

İzEdebiyat > İnceleme > Toplumbilim > Cemal Zöngür
28 Mayıs 2020
Sosyalist Devlet Başkanları ve Politikalarının Analizi  
Bir Siyasi Düşünce ve Liderinin Poltik Objektifliği, Dünya Politikasına Hükmedenlerin Etkisine Göre Değerlendirilmelidr.

Cemal Zöngür


Gerçek sosyalist ve demokratik yönetimlerin dışında, diğer sistemlerin devlet başkanı, başbakanların amaçları kariyer, para kazanmak olduğundan din, etnik ırkçılık gibi her yalancılığı ilke edinen mitomani bir kültüre sahiptirler. Sosyalist liderlerin yalanla politika yapma şans ve kültürleri olmadığından, yürütecekleri politika toplumun niteliği ve emperyalistlerin askeri, ekonomik etkilerine paralel gerçekleşir.


:GFC:

Legal, illegal siyasetler aynı çizgi ve aynı doğrularla her zaman yürütülmesi mümkün olmayan yönetme sanatıdır. Halkın çoğunluğu bu gerçekliği anlayıp yorumlayamadığı için, siyasi partisiyle zaman zaman çelişkiler yaşar. Üstelik halkın bilmediği veya farkına varmadığı bölgesel, uluslararası engeller de eklenince, insan kendi liderinin politikasını doğru yorumlamakta zorlanır.

Bir kurumu, toplumu ve devleti yönetmek (İdare Etmek) ayrı bir yapıdır, siyasi lider olup yönetmek daha farklı özelliktir. Genelde burjuva eğitimi bu farklılıkları halka öğretmek yerine, öne çıkardığı kişileri büyük lider gösterir. Yönetime getirdiklerinden burjuvazi, kendi duygu, düşüncelerine hitap eden politikalar izlemesini ister. Detaylara geçmeden gerçek siyasi lider ile, seçilmiş yöneticiliği anlayarak devam etmeye çalışalım.

Siyasi Lider Kimdir: Bilimsel felsefenin dışında bir yerlere bağlı kalmadan bilgi, kültür, zeka, yetenek ve yönetmede olağan üstü kabiliyete sahip, öngörüleri olan özgür iradeyle hareket eden entelektüel kişidir.

Seçilmiş Yönetici Kimdir: Genelde liderlik vasıflarına sahip olmayan kariyer, maddiyat peşinde koşan, sürekli maddi, askeri açıdan güçlü kişilere paralel siyaset yapan kişidir. Ve yönetmeyi zamanla öğrenen, bağımsız iradeden yoksun burjuva döküntüsüdür.

Temel ilkelerinde din ve ırkçı mafya yasalarla iktidar olan siyasi partilerin, başkan ve başbakanlardan gerçek adalet beklemek, her türlü kötülüğü bana yapabilirsin demektir. Bu anlayıştaki ülkelerde adalet, namus ve onur, şeref yoksunlarının anlayıp yorumladığı şekildedir. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde halk adaleti diye bir yapı olmadığından, devleti yönetecek başkan ve başbakanlarda yüksek eğitimin dışında başka bir özellik aranmaz. Üstelik bunlar topluma siyasi lider olarak kabul ettirilirken, halkın bunu görememesi sürekli çatışma ve krizlerle yaşamalarına mal olmaktadır. Kapitalist özentili devletlerde, derin öngörüye sahip özgür iradesiyle hareket eden siyasi liderler tehlikeli kişidir. Devlete egemenlerin isteklerini yerine getiren, derin zaaflara sahip yöneticiler en makbul olandır. Gelelim sosyalist ve komünist devlet başkanlarının devleti yönetme politikalarına.

Sosyalist ve komünist liderler bilgi, kültür, zeka, cesaret, yetenek ve derin öngörüye sahip korkusuz, kariyer sorunu olmayandır. Bu nedenle parti ve halk tarafından ölümsüz lider olarak kabul edilirler. Yerine geçecek kişiler zaman içerisinde aynı karakteristik özelliği gösterirlerse lider olurlar. Devrimci sosyalist siyasi liderlik, burjuvazi mantığındaki gibi her önüne gelen kişide olmayacağı bilinip, ona göre hareket edilir. Fakat sosyalist devlet başkanlarının devlet yönetimi ile, parti yönetimi sırasındaki politikalarında önemli farklılıklar olduğunun gerçek nedenlerini iyi bilmeliyiz.

Sosyalist, komünist devlet başkanları toplumu Marksist felsefi ilkeler doğrultusunda en ufak çekinceye meydan vermeden eğitirler. Ancak her teoride geçerli olduğu gibi, pratik uygulamaların %100 oturmaması, Marksist teorilerde de ciddi farklılıklar yaratmaktadır. Bu zıtlıklar en çok halkın eğitim ve kültürel niteliksizliği, ekonomik darlıklar, iç siyasal zıtlaşmalar ve en önemlisi de bölgesel, uluslararası politikalardaki engeller.

Mevcut zorluklar sosyalist ekonomi ve askeri politikalarla aşılmaya çalışılırken, bazı sosyalist yöneticiler kariyer, yetenek ve kişisel zaaflar yüzünden, görevlerini layıkıyla yerine getirmezler. Bu savsaklamalar dünyanın her yerinde olduğu gibi, genelde siyasi liderlere mal edilir. Esasında sosyalist liderleri bazen düşüncelerine ters politikalar uygulamak zorunda bırakan ana sebepler, bölgesel ve uluslararası engellerdir. Tarihsel olarak sosyalist liderlerin şu politik uygulamaları, doğru ya da yanlışlığıyla bizleri daha derin düşündürmeye sevk ediyor.

1-1920-1921 tarihlerinde Lenin'in, Atatürk'e gönderdiği 300 tonluk askeri cephane ve maddi yardım. Lenin'in sosyalist düşüncesiyle tamamen ters stratejik bir politikasıdır bu. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk hiçbir zaman ben sol ve sosyalistim dememiştir. Böyle bir duruşu, politikası olmadığı gibi, tam tersine komünizm görüldüğü yerde ezilmelidir deyip, Mustafa Suphileri katlettirmesi. Bu kadar büyük dününce uçurumuna rağmen Lenin, Türkiye'nin emperyalistlerin eline düşmemesi amacıyla yapmış olabilir bu yardımı. Ancak Mustafa Kemal'in, Amerika ve diğer emperyalistlerin 33 gizli misyon şefleriyle birlikte, kongreler düzenlediğinden, ya haberi yoktu veya yanlış bilgilendirilmiş ya da küçüğü bütüne kurban etmesi, sosyalist ilkeye tamamen ters bir politikadır.

2-1846 yıllarında Sünni Müslüman Kürtler, Şii Iran Şahlarınca, Ezidi Kürtlerin Osmanlı tarafından Rusya'ya sürgün edilmeleri, Ermeni katliamının aynısıdır. Ve dünya ülkeleri hep sessiz kalmıştır, Neden? Kürtler sürgünler sonucunda Rusya'da uzun yıllar yaşayıp yerleşik hayata geçmiş bir halktır. Ve Sovyetlerin 1946 yılında Mahabat Kürt Cumhuriyeti Başkanı Qazi Muhammed'e, devlet kurması için çeşitli teşvik ve destekler sunmuş olması. Daha sonra ne olup bittiyse Stalin'in, Kürtlerden desteğini çekmesi Mahabat Kürt Cumhuriyeti bir yıl sonra Farslar tarafından yıkılır. Kaynaklara göre Stalin, Kürtler Türkiye devletine ajanlık yapıyor, ağalık, aşiret düzeninde İslami kurallarla gerici şekilde yaşıyorlar. Rusya,Türkiye sınırını ihlal ediyorlar bahaneleriyle,1937 ve 1946 yıllarında Kazakistan'a sürgün politikası ne kadar gerçekçidir?

Sormak gerekiyor yoldaş Stalin'e; Azeri Türkler, Çeçenler ve diğer birçok geri kalmış Kafkas halklar söz konusu dönemde çok mu ileriydiler? Şayet Kürtler, Stalin dönemine kadar ilericileşmemişse, Sovyet yönetimindeki eksikliğin bir sonucudur. O dönemlerde yalnız Kürtler değil, çoğu halklar geri, feodal ve aşiret usullerine göre yaşıyordu. Aslında Kürtler doğru, gerçekçi şekilde eğitilmiş olsaydılar, Orta Doğu halkları içerisinde yeniliğe en uygun kültüre sahipler. Bu politikalar Stalin'in, sosyalist ilkelerine tamamen terdir. Benzer şekilde çevre ülkelerin Müslüman Kürtleri kullanma ihtimalleri de çok yüksek.

Bu dönemlerde 2.Dünya Savaşı'nın yaşanması belki de Stalin'in, Kürtlerle ilgili olumlu çalışmalarını engellemiş olabilir. Sosyalist liderlerin yönetim politikalarındaki zıtlıkların çoğu, emperyalistlerin bölgedeki hile ve oyunlarının da bir sonucudur. Sosyalistlerin istemeyerek uyguladıkları politikalardan birisi, tümü kurtarmak için küçüğü kurban etmek, siyasetin doğasına uygun gelse de, bunların bölgede sürekli Kürt ve Ermenilere denk gelmesi düşündürücü değil midir?

3- Küba Lideri Fidel Gastro'nun, Havana'da bir yere Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünün dikilmesine müsaade etmesindeki kafa karışıklığı. Fidel Gasro ile Ataürtk'ün düşünce sinde hiçbir ortak nokta bulunmuyor. Buna rağmen Küba yönetiminin, Ataürk'ün büstünü diktirmesinin tek mantığı, emperyalistlerin Küba'ya uyguladıkları ambargodur. Türkiye yönetiminin Küba ile ticari ilişkilerini tamamen kesmemesi, ticaretin daha ileriye gitmesi amacıyla, Gastro veya komünist yöneticiler böyle bir politikayı uygun görmüş olabilirler. Bu Küba yönetiminin, Atatürk'ü demokrat ve solcu gördükleri anlamına asla gelmediği gibi en ufak ihtimal dahi yoktur.

4-Çin yönetimindeki çelişkiler. Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) uyguladığı ekonomik politika, kapitalistlere taş çıkartır. Çin'le ilgili şu ihtimaller de önemli. 1,400 milyar nüfuslu ülkeye dışarıdan bakarak, nasıl yönetilmesi gerektiğine karar vermek bilimsel değildir. Öncelikle Çin'in tüm iç ve dış dinamikleri tam araştırılması gerekir. Belki de Çin halkını komünist ve Konfüçyüs felsefeyle eğitip, kapitalist ekonomik modelle yönetmek en uygun yöntemdir. Sırlandığı gibi bazen iç yanlış ve zorluklar, bazende dış engeller, sosyalist ve komünist liderlerin birtakım politikalarda sosyalist ilkelere tamamen ters yürütüldüğünü görüyoruz. Bunlar siyasetin doğasına uygun gibi görünse de, bizler daha derin düşündürüp yeni metotlar bulmalıyız ki, tarihsel yanlışlar sürekli tekrarlanmasın.

Cemal ZöngürSöyleyeceklerim var!

Bu yazıda yazanlara katılıyor musunuz? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Katılmadığınız, beğenmediğiniz ya da düzeltilmesi gerekiyor diye düşündüğünüz bilgiler mi içeriyor?

Yazıları yorumlayabilmek için üye olmalısınız. Neden mi? İnanıyoruz ki, yüreklerini ve düşüncelerini çekinmeden okurlarına açan yazarlarımız, yazıları hakkında fikir yürütenlerle istediklerinde diyaloğa geçebilmeliler.

Daha önceden kayıt olduysanız, burayı tıklayın.


 


İzEdebiyat yazarı olarak seçeceğiniz yazıları kendi kişisel kütüphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi kütüphanenizi oluşturmak için burayı tıklayın.

Yazarın toplumbilim kümesinde bulunan diğer yazıları...
Alevilik İle Sosyalizm Arasındaki Düşünsel Fark ve Bütünleşme Sorunu
Kapitalist Düzende, Komünist Yaşam Mümkün Mü?
Ana Tanrıçalar, Hz. İbrahim'in Tek Tanrı Masalına Nasıl İnandılar?
Türkiye'nin Yaşam Kalitesi ve Mutluluk Tablosu
Avrupa'daki Türklerin Yaşamı ve Dünyaya Bakışları
Siyasal Düşüncelerin İnsanlığı Getirdiği Nokta!
Hayvan İle İnsanın Birbirinden Ayrılışı - 3 -
İnsan İle Hayvanın Birbirinden Ayrılışı - 2 -
Hacı Bektaşı Veli Kimdir?
Siyasi Düşüncelerin Küreselleşme Diyalektiği

Yazarın İnceleme ana kümesinde bulunan diğer yazıları...
Her Şeye Muktedir Tanrı ve Kapitalizm Ölüm Döşeğinde
Türkler Şamanist mi Kalsaydı?
Türkiye Solunun Sorgu ve Özeleştiri Kültürü Üzerine
İsrail - Filistin Düşmanlığının Tarihçesi
Türkiye Siyasetini Tıkayan Etkenker (Araştırma Yazısı)
Coronanın Hatırlattıkları, Dünyanın Geleceği
Alevilik; İslam Dışı Din Değilse Pozitif Felsefe Midir?
Kudüs, Dinler Savaşı ve Haklı Olan Kim?
Halktan Para Dilenerek Büyük Devlet Olmanın Hafifliği
Şii Fars ve Araplara Neden Alevi Denilmektedir?

Yazarın diğer ana kümelerde yazmış olduğu yazılar...
Dinlerin Doğuşu ve İslam'ın Gerçek Özü (1) [Deneme]
Lider mi Toplumu Şekillendirir; Toplum Mu Lideri? [Deneme]
Hz. Ali ve Ehlibeyt Alevi Midir? [Deneme]
Dinlerin Doğuşu ve İslam'ın Gerçek Özü (3) [Deneme]
"Türkleri Yeniden Tanımak" Araştırma Kitabımı Yazma Nedenim : [Deneme]
Dinlerin Doğuşu ve İslam'ın Gerçek Özü (2) [Deneme]
Alevilerin Kapılarına Saldıranların Açık Kimliği [Deneme]
Tbmm'de Yedi Maddelik Anayasa Değişikliği Neyi Çözer? [Deneme]
İşte Türkiye'nin Yaşam Kalitesi ve Mutluluk Karnesi..! [Deneme]
İslamiyet Yeniliğe Açık Bir Din Midir? [Deneme]


Cemal Zöngür kimdir?

Ben Cemal Zöngür, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunuyum. Sosyoloji, Tarih ve Siyaset üzerine araştırmalar yapmaktayım. Yayınlanmış bir kitabımın dışında çeşitli gazetelerde yüzden fazla makalelerimde yayınlanmıştır. Ve iki kitap dosyam yayına hazır durumdadır.

Etkilendiği Yazarlar:
Tam bağımsız Tarih ve Siyaset üzerine yazan her Yazar


yazardan son gelenler

 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2022 | © Cemal Zöngür, 2022
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.