..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Egoistlerin en gzel yan bakalar hakknda konumuyor olmalar. -Lucille S. Harper
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > iir > Bakaldr > Serdar Yldrm
1 ubat 2024
Kardelik Hikayeleri  
Serdar Yldrm

:CBG:

SIRTLAN ZOBO
Srtlan gruplarnn dlad, aralarnda barndrmad Zobo adndaki srtlan bir ehrin ok yaknlarna gelmiti. ayrn ortasnda toparlak bir ey dikkatini ekti. Bu neydi? Zobo, onu koklad. Burnuyla ittirdi. Yuvarlanyordu. Biraz daha, biraz daha derken, o yuvarlandka, Zobo zevk aldka, oyun srd. Daha sonra oyunu brakt. Yorulmutu. imenlere yatt. Uyuyakald.
Zobo grltye uyand. Tatl tatl gerindi. Annda gerinmeyi brakp bzt. Vitesi geri takt. Geri geri gitti. Az sonra allarn arasnda grnmez oldu. Ama gryordu. Ne olup bittiini anlamaya alyordu. Bu dnyann sahipleri yani insanlar, o yuvarlanan eyin peinden kouyordu. Arada bir durup baryorlar sonra yine oyuna devam ediyorlard. Tahta direklerin arasnda biri o yanda, biri bu yanda, iki insan sabit bekliyordu. Eer vuru direklerin arasndan geerse gool diye baryorlard. Galiba bunlar iki ayr takmd ve ma yapyorlard. Bunlar dnrken toparlak ey yuvarland ve yanna geldi. Zobo frlad, topu burnuyla ittirdi, ayaklaryla vurdu, sahann ortasna geldi. Zobo'yu grnce nce korkan insanlar, sonra altlar. Gol atnca onu alkladlar. Kotu, kotu, insanlarla otu, baroldeydi ve kalplam bir takm fikirleri krmak mmknd.
Sonra insanlar gittiler, Zobo yalnz kald. Daha sonraki gnlerde ok bekledi insanlar gelir diye ama kimse gelmedi. Gl enesiyle srarak topu patlatt. Ses yksek frekanslyd, ok korktu. Hzla koarak oradan uzaklat. Dalara gitti. nsan yaps top patlyor ve korkutuyordu. Demek ki, insan da patlar ve korkuturdu. Bunun zerine bir daha insanlarla karlamamaya sz verdi.

SON

---------------------------------------------------------

PANTER
Panterin biri, bir ovann ortasna bakkal dkkan am. zellikle su, sulu gdalar ve et satlar ok oluyormu. Panter bire alm, ona satm. Parasna para katm, zengin olmu. Ovada yaayanlarn eitim eksiklii panterin dikkatini ekmi. Bakkal dkkannn karsna ticaret okulu yaptrm. Pek ok yavru hayvan bu okulda okumaya balam. Ticaret dersine panter girerek ders vermi. Onlara ticaretin kurallarn, ticarette nelerin yaplmas ve nelerin yaplmamas gerektiini retmi.
Bir yl sonra okul ilk mezunlarn vermi. Yavru ay, yavru kurt, yavru tilki... imdi kocaman olmular. Mezun olur olmaz ovadaki tek ticarethane olan bakkala ynelmiler. Panter, suyu, eti kaa alp kaa satyor, aratrmlar. Okulun masraflarn karlamak iin, karn giderek artran ve bire alp yirmiye satmaya balayan panterden ikayeti olmular. Orman mahkemesi panteri sulu bularak hapse atm. Panterin ilk ziyaretileri rencileri olmu. Toplu halde gelen renciler panterden zr dilemiler. Panter onlar sessizce dinlemi.
Ertesi gn panteri odasna aran hapishane mdr, rencilerinizi iyi yetitirmisiniz, deyince, panter, ne demezsin, demi. Hem biraz fazla iyi yetitirmiim. Ticaret gelisin, blge kalknsn derken, bu gidile ticaret yok olacak.
Hapishane mdr: " Yok canm, rencileriniz bakkal ileteceklermi. Ticaret neden yok olsun? "
Panter: " Bakn ben sfrdan zirveye ktm. Skntlar yaadm, frtnalara gs gerdim. Onlar hazra kondular. Paratle zirveye ktlar. Kk bir esinti karsnda direnemezler. Zirvede tutunamazlar. "
Aradan bir ay gememi. flas eden bakkal dkkan kapsna kilit vurmu. Okul zaten kapanm, renciler dalm. Kurakl yaayan ovada bir damla suya hasret kalnm. Ova mahkemesi davay gzden geirmi ve panteri serbest brakm. Panter bakkal dkkann yeniden am. Dkkan mterilerle dolup tam. Panter kar marjn artrarak bire alp elliye satmaya balam.
Panter okulu da am. Yeni rencilerine ticaret dersi vermeye balam. Derslerinde giriimci olmann yararlarn ve giriimcinin korunmas gerektiini vurgulam. Bir daha panteri hibir rencisi ikayet etmemi.

SON

----------------------------------------------------------------

ANNE KANGURU
Bir kanguru varm. Kesesinde yavrusunu tarm. Zamanla yavru bym, keseye zor sar olmu. Ayrlk vakti gelmi, atm.
Anne kanguru: " Benim gzel yavrum, artk bydn, kocaman oldun. Ayrlacaz, sen yoluna ben yoluma. "
Bunun zerine yavru kanguru: " Anne, ne olur beni brakma. Ben sensiz ne yaparm? "
Anne kanguru: " Ama canm, ben senin kadarken oktan yalnz kalmtm. Canm diime taktm, zorluklar alt ettim, hayatn ktlklerine gs gerdim. Savatm ve kazandm. "
" Anneciim, canm benim. Ne olur, bir sre daha seninle kalaym. Gelieyim, gleneyim. O zaman hzl koarm. Dingolar, ( Avusturalya'da yaayan bir kpek tr. ) beni yakalayamaz.
" Gzeller gzeli, Esat'm benim. Aman, azndan rzgar alsn. Seni dingolara teslim etmem. Gerekirse birka ay daha sana bakarm. "
Ertesi gn yavrusuyla birlikte otlamakta olan anne kanguru ilerden gelmekte olan dingolar grm. Dingolar geliyor deyince yavru kanguru annesinin kesesine girmi. Hzla kamaya balayan anne kangurunun peine dingolar taklm. Giderek yaklamakta olan dingolardan kurtulamayacan anlayan anne kanguru, yavrusuna yle demi: " Esat, dingolar yaklayor. u keyi dnnce aalarn arasna seni brakacam. Yere yat, sessizce bekle. Ben peimdekilerden kurtulunca seni almaya gelirim. "
" Tamam oldu. "
Biraz sonra hafifleyen anne kanguru dingolarla arasn giderek amaya balam. Sonunda dingolar, anne kangurunun peini brakmlar. Anne kanguru ok uzaklardan geni bir yay izerek yavrusunu brakt yere sabaha kar gelebilmi. Aram, taram, al diplerine, aa kovuklarna bakm, barm, yavrusu yokmu. Gnler sonra yavrusunu bulmaktan midini kesmi ve alayarak blgeyi terk etmi. Yavrusunu baka blgelerde arayacakm.
Annesi Esat' brakal birka saat olmutu ki, oradan gemekte olan kangurularn kral, Esat' grm ve yanna alm. Yavrusu olmayan kral, Esat' tahtnn varisi olarak yetitirecekmi.
Bylece aradan on yl gemi. Yalanan kral tahtn Esat'a brakm. Esat, kral olmu. Kangurular doruluk ve adalet ilkelerine bal kalarak ynetmeye balam. Kraln evlatl Esat'a tahtn brakt haberini duyan anne kanguru ok heyecanlanm. Yeni kral acaba onun yavrusu olabilir miymi? Ad da ya da aynen tutuyormu.
Anne kanguru saraya gitmi. Grevlilere durumu anlatm. Grevliler, olanlar krala syleyince kral hzla koarak saray kapsnda yal gzlerle bekleyen annesine skca sarlm.
Esat uzun yllar krallk yapm. Annesini yanndan ayrmam. Bu zaman sresince kangurular oalmlar. Dingolarla etin bir ura iine girmiler ve onlar yenmiler. Saylar azalan dingolar, uzak diyarlara g etmiler. Bylelikle kangurular dingo korkusu olmadan yaamaya balamlar.

SON

-------------------------------------------------------------------

LAMA VE PUMA
Gney Amerika Ktas'ndaki And Dalar'nda bir lama yayormu. Bu lamann ad Heman'm. Heman bazen sryle birlikte otlar, bazen yalnz gezermi. Hayat gzelmi, yaamak gzelmi, otlamak gzelmi. Nereden gelmi bilinmez bir puma ( Da aslan ) ortaya km. Puma avlanmaya balam. Lamalar saa sola kamlar ama puma her defasnda bir lamay yakalam. Lamalarda bir korku, bir tela; geceleri bile uyuyamaz olmular. Bir pumann karn doyacak diye yz lama can pazarnda, doru mu bu?
Aradan yllar gemi. Puma belas birka gnde bir tepedeki maarasndan inerek lamalar avlam. Son yedi ylda yedi yavrusu olan Heman'n yavrularn puma alm. Heman, seneye yavrulamak istemiyormu. Naslsa puma kapacak diye teki lamalara da yavru yapmamalarn sylemi. Belki o zaman puma alktan lrm.
Gnlerden bir gn Heman tepedeki maarann nnde oynaan drt puma yavrusu grnce, bela bir iken yaknda be olacak. Bunlar bir byrse vah bana, vahlar size, demi arkadalarna. Yandk ki hem ne yandk, soyumuz kuruyacak, demi arkadalar.
Bir yl sonra avlanmaya balayan be puma ksa srede lamalar krp geirmi. Geriye sadece Heman kalm. Heman koarak zirveye km. Ulu Kartal Kondor'a seslenmi. Kondor gelmi. Heman olanlar anlatm. Yardm dilemi. Kondor, Heman'a acm. Dileini kabul etmi. Sonraki gnlerde pumalar birer birer avlam. Heman oralardan ok uzaklara giderek baka bir lama srsne katlm. Aradan zaman gemi bir yavrusu olmu. Pumasz ortamda yavrusunu bytm. Birlikte krlarda zgrce koup oynamlar.

SON

Fikir: Serhat Yldrm
Yazan: Serdar Yldrm
Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn bakaldr kmesinde bulunan dier yazlar...
Milli Boksr Mustafa Gen le lgili Bir Hikaye
Ben Mustafa Kemal Olsaydm - Serdar Yldrm
Devrimci Olmak stiyorum - Serdar Yldrm
O Cesur Yrekte Yzlerce Aslan Yatar - Serdar Yldrm
Kahraman Mustafa Kemal - Serdar Yldrm
Taarruz Kemal - Serdar Yldrm
Atatrk Gibi Olmak - Serdar Yldrm
Bakomutan Atatrk - Serdar Yldrm
Bir Mustafa Kemal Yaratmak - Serdar Yldrm
Sava Kahraman Atatrk - Serdar Yldrm

Yazarn iir ana kmesinde bulunan dier yazlar...
23 Nisan ve Cumhuriyet iirleri
Atatrk lkeleri - Serdar Yldrm
Atatrk' Sevmek Zorundasn - Serdar Yldrm
Ya Atatrk Olmasayd? - Serdar Yldrm
Atatrk ve Dnya Tarihi - Serdar Yldrm
Atatrk Bir Deha - Serdar Yldrm

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Atatrk'n lkokul Anlar: Kaplan [yk]
Atatrk'n ocukluk Anlar: Byk Kurtarc [yk]
Korkak Tavan [yk]
Solar Gezegeni - Serdar Yldrm [yk]
Karde Ali - yilik Timsali [yk]
Karagz le Hacivat: ki Elin Nesi Var [yk]
Hikaye Yazar mer Seyfettin le Serdar Yldrm [yk]
Karagz le Hacivat: Karagz Bilmece Soruyor [yk]
Konuan Leylek [yk]
Karagz le Hacivat: Harami [yk]


Serdar Yldrm kimdir?

Hikaye ve masallarm 7'den 77'ye herkesin okuyup keyif alabilecei bir biimde ve maceral olarak yazmaya altm.

Etkilendii Yazarlar:
Kerim Korcan, mer Seyfettin, Hasan Kyafet


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Serdar Yldrm, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.