..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Sanatnn ilevsel tanm bilinci neelendirmektir. -Max Eastman
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > Eletiri > Politik Olaylar ve Grler > Kibar TAVASAV
1 Kasm 2007
Trkler mi, Ermeniler mi Katletti?  
Trkiye'nin sorunu

Kibar TAVASAV


Trkiye’nin kimsenin topranda gz yoktur . Kimsenin de Trkiye’nin topranda ve karlarnda hi gz olmasn . Biz bar istiyoruz, kimseden bir ey istemiyoruz, kimsede Trkiye’den istemesin . Beklentimiz, isteimiz budur …


:BEIB:

Trkler, Ermeni soy krmn yapm mdr yada yapmam mdr ? Ermeniler, Trk soy krmn yapm mdr yada yapmam mdr ?

Makalemi hangi din, dil, rk, inan ve gre sahip olursanz olun tarafsz bir gzle takip ettiinizde, sonunda aslsz iddialarn hangisi olduunu ve gerein nasl parldadn kendi gzlerinizle grerek ahit olacaksnz . Konuya hzla geiyorum efendim ,…

1915 yllarnda Ermeni soy krmn yada Trklerin soy krmn, birbirlerine yaptklarna dair veya yapmadklarna dair gerek Ermenilerin yazd ve gerekse Trklerin yazd eserlerden bol, bol okuduk ve Ermeni tarihileri ile Trk tarihilerinin bu konuda ska eserlerine rastladmz gibi dnya tarihileri de bu konuda her iki grte eserler yaynlamlardr ,… ( Ki her iki ynde de tarihi bilgi eksiklikleri olduuna dair her zaman deinilmi ve vurgulanmtr . )

Dnya devletleri ve halklar bu konuda her iki gr hakknda da yorumlamalarda bulunmular ve dnyada bir ok devletlerin hkmetleri konuyu hi alakas olmadan siyasi yne kaydrarak bu konuda meclisleri bunun olmuluuna yada olmamlna dair siyasi ve basksal ynde gereklii, olmuluu olmaml bilinmeden hangisinin yapt bilinmeden kararlar vermilerdir .

Buraya kadar yazdklarm hepimizin bildii malum bilgilerdir . Ben konuyu ne, hi kimsenin de elinde olmayan tarihi dokmanlar elimde olmadan tarihi ynde ele alacam nede bulunduum rkn bir evlad olarak siyasi ynden alacam .

Benim burada ele alacam konu tamamen farkl ynde olacak . Ben konuyu aslnda dnyann bu gne kadar almayp ancak almas gereken ynde ele alacam . Dnyann hi yapmad ekilde ele alacam .

Ben konuyu adalet boyutunda ve tarafsz bir gzle irdeleyerek vicdanlarda ele alacam msaade ederseniz .

Hukukular ve bu konuda adli grevli kiiler ( Savc ve asayite savc yardmcs grevi yapan emniyet mensuplar ve hakimler ) ok iyi bilir ki …

Hayatn doal bir ak vardr . Bu hayatn doal aknn bozulduu durumlar meydana gelir .

rnein stanbul da bir plkte Mardinli 18 yalarnda bir gen kzn bandan vurulmu halde hamile cesedinin bulunduunu dnelim . Konu aratrldnda rnein kzn 1 yl nce ailesiyle birlikte Mardin den tanmlar bulgusuna ulaalm .

imdi elimizde 1 yl nce stanbul’a ailesiyle birlikte gelmi Mardinli 18 yalarnda bekar hamile bir bayan cesedi bulgusu var . Bunu bilinen birinci halka dnelim .

kinci halka Mardin de evli olmadan hamile kalmak o yrenin sosyolojik yapsna gre sutur ve bununda karl blgenin anlayyla lmdr . Yani tre ve karlnda yaplan ilem cinayetidir . O yreye gre bu ldrme grevi bu suu ileyenin kardelerine, babasna ve ailesine aittir . Bunu da bilinen ikinci halka olarak dnelim .

imdi ortada bo olan nc bir halka var . Bu bayan kim ldrmtr ?

te hayatn doal akna uymayan bu konuda sulama talebinde bulunan savclar ve ceza verme durumunda bulunan hakimler burada vicdanlar ile karar verirler . Oysa elde kardelerinin veya ailesinin ldrdne dair bir bulgu yoktur . Ancak o lm olay hayatn doal akna uymayan bir lmdr ve geldii yrenin doal akna gre de evlilik d hamile kalmann cezas ailece tre gerei lmle infazdr .

te bu duruma gre grevli savclar tre cinayetiyle sulama atfederler . Hakimlerde tre cinayetinden ailenin sorumlu bireylerini cezalandrrlar .

Oysa ortada gren yok,
ldrdklerine dair delil ve emare yok
Bu konuda hibir bulgu yok .

Ancak o kz oraya nasl geldi, neden ldrld, bir yl nce neden Mardin den tandlar . Yani hayatn doal akna uymayan ters gelen olaan dlk sz konusu .
Burada hayatn doal aknn kendisi delildir . Bu konuda karar vermek iin ilave bir bulguya gerek yoktur .

Bu bir tre cinayetidir ve failleri de kzn ailesidir . Cezaya yetkili kiilerce hkmolunur.

rnein bu olayda geen makdl ankr olsayd . O zaman olayn olurluuna dair baka ynde tahkikat oluacakt ve baka ynde ceza talebi ve baka ynde ceza verilmesi olumu olacakt . nk ankr da tre cinayeti yoktur . Bu ynde yaplacak bir ceza talebine hakim ret karar verecektir . Hayatn doal ak budur .
Tre ve tre cinayeti dou blgesindeki bir ok yerleim yerinin zlsek de doal akdr . te buna gre nc halka tamamlanm buna gre ceza talebi ve cezai ilemi hkmolunmutur . Olayn tahkikat ve adli karar karl budur. zm budur .
Oysa elde hibir bulgu ve ahitte yoktu deil mi . ( ahit , yada insan ifadesi adli makamlarca rk delildir, nk yalan syleyebilir ve geerlilii ok dktr, azdr . ) Asl delil olaydaki bulgular ve en byk delil hayatn doal akna uygunluu ve uygunsuzluudur . nc halka bununla ekillenir ve tamamlanr .

Asl delil hayatn doal ak ve hayatn doal akna uymayan durumlardr . Adli mercilerde buna gre kararlar verilir . Ve bu yol ve ceza yasalar daha iyisi bulunana kadar en iyisidir . Btn devletlerin yetkili hakimleri bu yollarla karar verirler . Deien sadece olmutur yada olmamtr diye karar veren yetkililerdir . rnein Amerika da bu suun ilenip ilenmedii kararn bamsz yada tarafsz seilmeye allan jri verir . Yargta verilen karara gre ilem yapar serbest brakr yada ilenen suun karl cezay hkmeder . Daha iyisi bulununcaya kadar adalette izlenen yol ve hkmolunan ilem ve adaletin karl , cezalar bu yndedir .

Grdnz gibi adalette verilen kararlar hayatn doal akna uyulup uyulmadna gre ve dier bulunulan bulgulara gre verilir .

Bu rnei
Ermeni soy krmn Trkler yapm mdr yada yapmam mdr ? Ermeniler, Trk soy krmn yapm mdr yada yapmam mdr ? Olaynda niye anlattm biraz daha aaym . Burada hayatn doal aklarn ve hayatn doal aklarna uymayan durumlar gstermeye altm .

rnein ikinci dnya savandaki Nazi Almanya’snn Yahudi rkna ve baka halklara kar uygulad soy krmdan adli ynde bahsedeyim .

Hitler ve Naziler daha ikinci dnya sava ncesi ve hatta iktidara daha gelmeden nce muhalefet durumunda iken parti politikalarnda, Alman rknn dier rklardan stn bir rk olduunu ve ( o gn ki kt koullarn kastederek ) yaadklar hayat hak etmediklerini , ok daha iyi bir hayat haklarna sahip olmas gerektiklerini ancak zellikle Yahudilerin Alman halkndan bu haklar gasp ettiklerini ve yok edilmeleri gerektiini parti politikalarnda ilemilerdir . Yani Hitler ve Naziler Yahudi ve dier halklar daha ikinci dnya sava ncesinde yok etme dnce yapsndaydlar .u akta deil di durum u an sren ikinci dnya savanda Yahudiler bize Almanlara arkamzdan u ekilde yapyorlar zarar veriyorlar hadi onlar yle yapalm, byle yapalm cezalandralm deil dnceleri, o an oluan duruma gre karar vermi olmadlar . Aslnda daha sava balamamken ve onlar muhalefette iken bunu parti politikalarnda belirttiler , yani onlar yok etmeyi ikinci dnya sava esnasnda dnmediler tam tersi ok, ok ncesin de bu dncedeydiler ve bunun uygulamasn ise iktidara gelip de balattklar ikinci dnya savanda yaptlar .

imdi bu gereklerin nda ikinci dnya sava sonrasna , bitiine deinelim .

kinci dnya sava sonrasnda bu toplama kamplarna girildiinde orada bulunan bulgularda insanlarn her tr yolla ldrlm olduklar , her trl ikenceye maruz kaldklar cesetlerin zerindeki emarelerden, yaayanlarn sylediklerinden ve zerlerindeki belirtilerden belirlenmitir . Ayrca oradaki insanlar kobay olarak kullandklar bulgularna rastlanmtr . Binlerce ceset grlmtr . Bu birinci halkadr.

Hitler ve Nazi partisi iktidara tandklarnda bunlar yapacan Yahudileri yok edeceklerini stn Alman rknn haklarn kaytsz artsz gzeteceklerini parti bildirgelerinde belirtmiler ve iktidara gelmilerdir . Alman devletini ynetmiler ve belirttikleri devlet politikasn uygulamlardr . Bu da ikinci halkadr .

imdi ortada nc halka olarak toplama kamplarnda kan binlerce ikence edilmi ceset vardr kimlerin ldrd bilinmeyen .

imdi burada hayatn doal akna uyan Nazilerin politikas olarak Yahudileri iktidara geldiklerinde yok edecekleri gereidir. Dier delilleri braknz kenara .
Burada hayatn doal akna uyan nedir ? Nazilerin o kamplarda iktidarda iken bu dncelerini devlet politikalarna tayp Yahudilere soy krm uygulayp deiik ekillerde topluca katlettikleridir .

yleyse nc halkada toplama kamplarnda kan binlerce ikence edilmi cesetleri topluca ldrenler, katledenler hayatn doal akna gre Nazilerdir.

yleyse Nazilerin iktidarda olduu Alman devleti hayatn doal akna gre bu binlerce insan ikencelerle topluca katledip bu suu ilemitir . Savclar bu ynde ceza talebinde bulunup, hakimler tereddtsz bu ynde karar vermilerdir .

Yani su ilemede yada ilenmesinde hayatn doal akna uyan faktrler bizlere, grlmese de, grg olmasa da ortada kimin iledii belli olmayan bir su varsa hayatn doal akna gre bir nedeni olduu gerei vardr .
Bu nedenledir ki adli kurumlar kararlarnda bu hayatn doal akna uyulup uyulmadna gre adli kararlarn vicdanlarn da kullanarak verirler .

Hitlerin ve Nazilerin rneinde de grlecei gibi hayatn doal akna uyup uymama ynyle doruya ve geree ulamamz muktedirdir . Dier delil ve bulgularn harici olarak .

Buraya kadar deindiim aklama ve bilgilerden sonra konumuza sratle girelim ve .

nce bir saptama yapalm …

Osmanl devletinin ynetiminde Ermeniler yaklak birinci milenyumun ilk yz ylndan itibaren yaamaktadrlar. Ermenilere yapld bahsedilen olay anna,1915-1922 tarihlerine kadar Osmanl devleti ve yneticileri ki, kendilerine dnyada hibir gcn hesap soramayacak kadar gl olduklar dnemlerde bile ki en gls kendileri idi , yani Kanuni Sultan Sleyman’a kadar en azndan olan dnemde diyelim Osmanlnn byle bir politikas olsayd dilerlerse rahatlkla uygulayabilirlerdi. Demek ki Osmanlnn gerek dnyann en gl devleti olduu dnemde gerekse dier zaman sresi diliminde Ermenilere ve topraklarnda yaayan hibir kesime bu dnce ve bak olduundan , byle bir politikasnn varlndan sz edilemez . O dncesi ve bak olsayd dnyann en gl devletiyken kimse kendilerine hesap soramaz durumunda iken yapmazlar myd ? Yapamazlar myd ?

Osmanl devleti birinci dnya savana Almanlarla beraber katlmtr . Ve bylece gerek douda , gerek gneyde Ortadou da gerekse Bat cephelerinde amansz bir mcadele vermektedir. Galip devletlerin donanmas mart 1915 de anakkale’yi gemek iin amansz bir ekilde saldrmaktadr . anakkale geilmesi demek Osmanlnn o tarihten itibaren sava kaybetmesi demek olacaktr . Bu bilinle en nemli cephe anakkale’dir ve kuvvet yk anakkale’dedir. Ancak douda Ermeni etelerin Trklere kar amansz katliamlar sz konusudur. anakkale savann balad tarihten tam iki buuk ay sonra douda Ermenilerin yaratt kanl hadiseleri nlemek iin o gnk meclis yer deitirme yasasn karp yrrle koyma ihtiyac hissetmitir. Bu yasaya gre de devletin bulunduu o gnk zor koullarda bir ok cephede verdii mcadeleye kar douda Ermeni tehdidinden kurtulabilmek iin yasay uygulamaya balamtr . O yasayla belirli sayda Ermeni vatandann yerini deitirmitir . Ermeni komitaclarna kar ve bu Ermeni vatandalarnn yer deitirmesi hadisesine g ve kuvvet ayrmtr .

imdi burada byk bir savaa girmi bir devlet bir ok cephede sava verirken zorlu mcadeleler iine girerken . Sanki dou da Ermeni komitaclar ve Ermeniler rahat duruyorlarm gibi bir grnt var mdr ? Osmanl devleti o kadar cephede savarken bu yer deitirme olayna , bu Ermeni komitaclara kar douda kuvvet bulundurma ve kuvvet ayrma olayna girmesine sebep olan bu durum hayatn doal akna uyuyor mu ? Orada bir sorun olmasa o kuvveti niye ayrsn bu iler iin ? Orada her ey normal olsa neden byle bir yasayla urasn o zorlu gnlerde, oralarda sorun olmasayd hayatn doal akna gre arpmalarn youn yaand dier cephelere bu orada kullanlan kuvvetler kaydrlmaz myd ?

Demek ki hayatn doal akna gre orada ciddi bir sorun yaanyor ki oraya Osmanl devleti yasa karyor. Hem yer deitirme iin hem de Ermeni komitaclar iin kuvvet ayryor . Yoksa orada Ermeniler Trklere saldrmasa niye kuvvet ayrsn ki o kadar cephede zor artlarda mcadelesini srdrrken. Hayatn doal akna ters olmaz m bunu yapmas yle deil mi ?

Yani Osmanl devleti bu yasay Ermenilerin orada rahat durmamasndan srekli Trklere saldrp kan dkmelerinden dolay karyor ve hem bu yasann uygulanmasna onca iinin arasnda kuvvet ve g ayryor hem de Ermeni komitaclara kar g ve kuvvet ayrmak zorunda kalyor. Osmanl devletinin birinci dnya sava esnasnda bu kuvvetleri ayrmasndan ve cephede kullanamamasndan honut olduunu syleyebilir miyiz ? Durup dururken, gelii gzel bu yola bavurduunu o gnk koullar itibariyle syleyebilir miyiz ? Bu hayatn doal akna uymaz . Demek ki bu yasay uygulamasnda ve bu yasaya gre kuvvet ayrmasnda ciddi bir sebep var . Bu sebeplere daha sonra tekrar deineceiz.

Bu toplu yer deitirme esnasnda doal ki Ermenilerden lmler meydana geliyor . Eer ama toplu ldrme olsayd neden zaman kaybetsin ki yasa kararak ve oradan oraya gtrerek, bulunduklar yerde toplu ldrrd . Yollarda neden ldrsnler ? Burada hayatn doal akna uyan ama, grlecei gibi yer deitirmenin doruluudur . Bu yasayla belirlenmi yer deitirmeye kar gelenler olmu olabilir onlara iddet uygulanm olabilir yada yollarda isyan edip kar gelenlerde olmu olabilir onlara karda g kullanlm olabilir . Yada bu grevi ifa edenlerin iinde bu kuvvetlerin iinde grevlerini ktye kullananlarda var olabilir . Ancak bu Osmanl devletinin ama ve politikasnn dnda gerekleen bir olgudur . Bir devlet politikas deildir . yle bir ey olsa neden kanun karmayla zaman geirsin ki neden yollara karsn ve onca cephede mcadele ederken . O dncede olduklarn varsayalm hayatn doal akna uyan hi yasa karmadan oraya kuvvet gnderip orada ki Ermeni vatandalar toplar ve hi yollara karmadan ldrrd . Oysa yasa karma ve yer deitirme gerei sz konusudur.

Yollarda deinildii gibi lmler meydana geliyor . Ayrca Ermeni komitaclarna kar ayrlan kuvvette bu komitaclar etkisiz hale getiriyor savaarak . O gnk koullarda o gnn imkanszlnda bu atmalardan sonra olan Ermeni komitac lleri zaman kaybetmemek ve koullarn darl sebebiyle toplu defin ediliyor .

Bahsedilen katledildii sylenen Ermeni says bir buuk milyon olduu ynnde Ermenilerin iddialarna gre . imdi arkanza yaslann ve her eyi bir kenara brakn varsayalm ki iddialar gerek, dnya savana girmi bir devletten bahsediyoruz . Her kiiye bir mermi skld dncesi ile bir buuk milyon mermiden bahsediyoruz . Dnya savana girmi bir devlet, ka cephede savaan bir devlet bu kadar mermiyi neden harcasn ? Osmanl devleti cephelerine mermi yetitiremiyordu . Cephelerine mermi yetitiremeyen bir devlet durup dururken bir buuk milyon mermiyi topraklarnda bulunan vatanda iin neden harcasn . Bu hayatn doal akna uyar m ? Deli mi bunlar, akln m karm , dnya savandalar her cepheden mermi talebi var dman kapya dayanm onlar bu gerekleri bir kenara brakp bir buuk milyon mermiyle , bir buuk Ermeni vatandan ldrecekler bu bir buuk milyon kiiyi ldrmek iin kuvvet ayracaklar onca cephede savarken olduu halde ve ldrdkten sonrada bu bir buuk milyon kiiyi o gnn koullarnda salgn hastalk ve lm yaymasnlar diye birde gmme derdiyle uraacaklar onlar gmmek iin kuvvet ayracaklar. O kadar cephe asker ve cephane beklerken . Bu Ermeni iddialar hayatn doal akna uyuyor mu ?

imdi buraya kadar anlattklarmzdan Demek ki Osmanl devletinin Ermeniler ilk topraklarnda yaadklarndan itibaren yok etme, katliam yapma, toplu katletme gibi bir politikas yok . Birinci dnya sava yllar ierisinde de Osmanl devleti Ermenilerin tehdidine kar yer deitirme yasas karp bunlarn yerlerini deitirmitir . Devlet politikas olarak ldrme ve toplu katletme ile ilgili bir yasas yok, uygulamas da yok . Olsayd byle bir yer deitirme yasas karmaz , byle yer deitirme kuvveti ayrmaz . Gider bu katliam deneni yapard . Kald ki Osmanl devletinin cephelerde asker ihtiyac ve cephane ihtiyac bile buna msaade etmemektedir . Bu hayatn doal akna ters dmektedir .

Bu yer deitirme esnasnda o gnn zorlu koullarnda doaldr ki lmler olmutur buda yadsnamaz bir gerektir. Ancak bu yer deitirme o sava yllarnda keyfi bir eyde deildir buda gerektir. Yoksa Osmanl devleti cephelerde askere o kadar ihtiyac varken neden durup dururken bu i iin kuvvet ve asker ayrma yoluna gitsin ?

Demek ki Ermeniler ciddi, ciddi douda Trkleri durup dururken ldrp kanl eylemler iine girmiler. Masum halk katletmiler . Ki Osmanl devleti de byle bir yasa karp cephelerde askere ihtiyac olduu halde bu i iin bir kuvvet ve g ayrmak zorunda kalmtr , yoksa durup dururken zevk iin , keyfi olarak neden ayrsn . Hayatn doal akna bir kere uygun dmez .

Burada Osmanl devletinin Ermenileri katlettii iddias o gnk artlarda hayatn doal akna uymamaktadr . Zira Osmanl devletinin onca cephede mcadele ederken onca asker ve mermiye ihtiyac varken bu konuya neden kuvvet ayrsn neden cephane ayrsn . Bu durum hayatn doal akna ters dmektedir .

Oysa ki Ermenilerin Trkleri katletmesi hayatn doal akna daha uygun dyor . nk dnemde bir milliyetilik akm vardr ve bu sebeple de toprak istiyorlar, nk devlet kurmak istiyorlar, nk bamszlk istiyorlar. Bunu elde etmek iinde o topraklarda yaayan Trkleri ldrp o topraklarn kendilerinin olmasn salamaya alyorlar. Bu iddialarm yaamn doal akna uygun dyor. nk o topraklarn onlarn olmas iin, devlet kurabilmek iin, bamsz olabilmek iin bu iddialarm yapm olmalar Trkleri ldrm ve toplu katletmi olmalar hayatn doal akna uygun bir davrantr. yleyse bu katliam suunu iledikleri tabiidir. Hayatn doal akna da uygun dmektedir.

imdi burada birinci halka olarak dou blgelerinde Trklere ait kurunlanm oluklu ocuklu olarak bulunulan toplu mezarlar var .

ikinci halka ise dnemde milliyetilik akm olduu bu akma gre Ermenilerin toprak talepleri, bamszlk istekleri , devlet kurma dncelerinin varl ve faaliyetlerinin olduu bilinen gerektir .

nc halka ise Trklere ait kurunlanm bu cesetleri kimlerin ldrddr .

Dnemde milliyetilik akm olmas Ermenilerin toprak talepleri, bamszlk istekleri ve devlet kurma dncelerinin varl bu katliamlar Ermenilerin yapt gereini gzler nne sermektedir. yleyse nc halka olarak Ermeniler Trkleri bu emellerini gerekletirme uruna katletmilerdir diyebiliriz . Durup dururken o Trkler lmediler ya …

Keza u soruyu da sorabiliriz efendim Ermenilere ait kurunla ldrlm toplu mezarlarda bulunmutur . Dorudur . Ancak Osmanlnn koskoca ikinci dnya savanda onca cephede mcadele ederken cephelerde askere, cephaneye ihtiyac varken oraya kuvvet ayrp gitmesinin de bir sebebi yok mudur . Keyfi mi gitmitir . Demek ki ortada ciddi bir isyan var ve o blgeye ayrlan kuvvet bu isyanclarla kora kor arpm isyanlar bastrm ve llerini de o gnk koullarda toplu gmmtr . imdi kora kor savaan bu Ermeni komitaclarn lmelerine katliam diyebilir miyiz ?

O zaman Osmanlnn cephelerde lenlerine de katliam m diyeceiz. yleyse savalarda len herkes ve ldrene de soy krm yapt demek olur ki buda soy krmn koullarna uymaz.

Silahl Ermeni komitaclarn isyan ettiler diye Trklere katliam yapmasnlar diye o gnn koullarnda Osmanl devletinin kuvvet gnderip onlar yok etmesine soy krm demek ne derece doru olur.
Zaten onlar isyan etmeseler onlarn isyannn bastrlmasna ayrlan kuvvet cephelerde deerlendirilirdi . Silahl bir isyan var ki, kuvvet asl olmas gereken yerde cephede deil orada olmak zorunda kalm .
Hayatn doal ak olarak ta hangi devlet olsa aynsn yapard .Silahl isyan bastrrd .

yleyse burada hayatn doal ak olarak Trklerin Ermenilere soy krm yaptna dair bir iddiadan sz edemeyiz .

Ancak hayatn doal ak olarak Ermenilerin Trkleri Devlet kurma, bamsz olma, o topraklarn sahibi olma uruna katlettikleri ortadadr .

Ki kurtulu sava ve sonras esnasnda olan silahl Ermeni ve Krt ayaklanmalar da byle olmutur . Ayn yukarda deindiim ama gibidir ve o uurda olmutur .

Keza bu gn douda olan terr olay da konu olarak yukarda belirttiimin iine girmez mi ? Trk kuvvetleri yani bouna m dalarda olanlar ldryor . Karda ki insann amac blmek paralamak ve bunun iinde Krt kkenlide olsa bebekleri bile ldrmekten ekinmiyor. Trk ordusu buna gre yapmak zorunda olan yapyor …

Azerbaycan da olanlar malumunuz, Ermenilerin Azerilere yaptklar ortada . Dnya grmyor .Ermenilerde bunun grlmemesi iin ve Azerilere yardm etmememiz iin bize kar iddiasn dnyaya sunuyor .
br yanda keza Srplarn balkanlarda yaptklar da ortadadr .

Hayatn doal akna uyan bu yukarda izah ettiim duruma ramen, dnya devletlerince yannda olunan iddia hayatn doal akna uymayan iddiadr …

Oysa Trkler Ermenilere soy krm uygulamam . Ermeniler amalar uruna onca masum Trk ve Krt’ hunharca ldrmlerdir .

Ben konuyu adli ynden ele aldm . Ortaya kan gerekte ortadadr.

Gemite ok skntlar ekmi bir ulusuz . Yeri geldi devrimler kendi evlatlarn yedi . Bu bizim iimizde bir yarayd . Keke olmasayd . Ancak devrim yapmaya kalktn zaman baarrsan kahraman, baaramazsan vatan haini olursun . Bu hayatn deimez bir kuraldr . Ancak cesur insanlara can gnlden kran borluyuz . Bu gnmz iin ve daha iyiye varmak iin. Onlar hi korkmadan ellerini tan altna koydular cesurca . Karlnda baaramadklarnda bunun bedelini de yine cesurca dediler . Trk halk onlar kahraman diye anyor .

Mustafa Kemal ATATRK bu gnlere bizi ulatran milenyumun dehas . Kaybetseydi vatan haini idi . Her eyi gze ald ..
Bu gn onun sayesinde hedeflerimizi yokluyoruz. Onun ve arkadalarnn sayesinde …
Bize ise den tek grev var onu
Szde deil zde anlamak

Maalesef bar iin gl olmak zorundasnz. Yoksa herkes bir eyler talep ediyor, amalarn gerekletirmeye alyor . Gl olmadnz taktirde amalarna ulamalar kanlmazdr …

Trkiye’nin kimsenin topranda gz yoktur . Kimsenin de Trkiye’nin topranda ve karlarnda hi gz olmasn . Biz bar istiyoruz, kimseden bir ey istemiyoruz, kimsede Trkiye’den istemesin .
Beklentimiz, isteimiz budur …


Sayglar

Kibar TAVASAV
Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.


Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
A192 - Ihlamurlar iek Anca Gel [iir]
A003 - Glmsu/vchy Baklm [iir]
A002 - Sana Ak Olmak [iir]
A101 - Seni Seviyorum [iir]
Sana Kuru ki Kelime Brakyorum [iir]
A001 - Ak'a Tutsak Gllerim [iir]
mleki Suyu Saksdan er Sevgilim [iir]
A219 - Iklar Sndr... Ay Dsn Gzlerine [iir]
A200 - aan Gnbatlar Esiyor Akn Yollarna [iir]
A038 - Benimle Evlenir misin? [iir]


Kibar TAVASAV kimdir?

. . .

Etkilendii Yazarlar:
...


yazardan son gelenler

yazarn ktphaneleri 

 

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Kibar TAVASAV, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.