..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
"ok sz hamal ykdr." -Yunus Emre
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > nceleme > Modern iir > Hulki Can
15 Aralk 2008
ada Gagavuz iiri  
Hulki Can
Gagavuz iirindeki sevgi ve ak temalar salt sevgiliye duyulan ak deildir: ana sevgisi, anadil sevgisi, aile ocana duyulan zlem, yurt topraklarna duyulan sevgi de iirlerde baskn ve artcdr. Vatan sevgisi byk zverilerle ellerinde tuttuklar, zerinde yaadklar bereketli topraklardan kaynaklanyor. Bu ayn zamanda bir ulus olarak, bir toprak paras zerinde zgr yaamann ne kadar zor olduunun bilincinde olduklarn gsteriyor.


:IHDH:
“Bcek, bcek gel bana
Bir laf syleycm sana
Yapacam bn bir evcz
Sn ta bana kumcaz
Sn ta bana sucaz
Sn ta bana otaz
Evcezi ben yapacam
Sn da orda yaaycan”
Dionis Tanasoglu (1)

Bu baa koyduum Gagavuzca zgn iir bana Orhan Veli’nin “Aaca bir ta attm” dizesiyle balayan “Aa” iirini artrd. Sonra aklma yine onun “Kuu amca/Bizim kuumuz da var/Aacmz da/Sen bize bulut ver sade/Yz paralk” dizeleri geldi...

nsann doas gerei “homo nascitur poeta” air olduunu talyan yazar Benedetto Croce (1866-1952) sanki Gagavuz Trkleri iin sylemi. (2) iir yazmaya o kadar yatkn, o kadar hevesli ve heyecanllar ki. ada Gagavuz iirini Trk okuruna sunma amacn tayan bu yazm kapsamnda tm Gagavuz iirini irdeleme olanam yok. Trk okuru tarafndan pek bilinmeyen, yeni yeni tannmaya baladmz Gagavuz Trkleri hakknda genel bir n bilgi vermeyi de gerekli gryorum.

GAGAVUZ TRKLER
Gagavuzlar karmak ve ok sorunlu Balkan corafyasnda yzyllardr varlk ve kimliklerini korumu tek Hristiyan Ortodoks Trk toplumu. Gagavuz Trklerinin ne zaman Hristiyan olduklarna dair ok eitli kuramlar, grler var : Kimi kaynaklar 3 ila 5.ci yzyl derken, kimileri 9.cu yzyl demektedir. Gnmzde toplam nfuslarnn 400bin civarnda olduu sanlmaktadr. (3)

Gagavuzlar szel bir halk edebiyatlar olmasna ramen 19.cu yzyln bitimine kadar yazal bir edebiyat ortaya koyamam, fakat, Anadolu'daki Ortodoks Karaman Trklerinin "ncil”, “Havarilerin Yaam ve Kssalar”, “Kilise arklar”, “Ak Garip”, “Kerem ile Asl”, “Krolu" gibi yazl eserlerinden faydalanmlardr. Karamanoullar Yunan harfleriyle Trke yazyorlard.

20ci yzyln balarnda Gagavuzlarn Trk ulusunun bir paras olduu savn ortaya atan bapapaz Mihail akr, Romen harfleriyle bir alfabe oluturarak 1907 ylnda ilk Gagavuzca gazeteyi karm ve Gagavuz Trkesinin yaz dili haline dnmesinin nn amtr. Mihail akr "Besarabyal Gagavuzlarn Tarihi, Romence-Trke Szlk”, “ncil'in Trke evirisi”, “Gagavuzlar in Dua Kitab”, “Kilise Tarihi” gibi eserleriyle Romence olan dinsel dillerini de Trkeletirerek ilk kez bir yaz dili ve bizim burada bir trl beceremediimiz Trke ibadeti uygulamay baarmtr.

zgn adyla “Dua Chitab Gagazlar in” 1935de yaymlanmtr. Byk bir nc olan akr, bir Slav denizinin ortasnda varolma savam veren Gagavuz Trklerini dil ve kltr ergimesinden kurtarm, anadilin insan yaamnda ne kadar nemli olduunu ortaya koymutur.

II.ci Dnya Sava sonuna yaklarken, 1944'te Besarabya'nn SSCB’ye balanmasndan sonra, Gagavuzlar Rus etkisiyle 1957'de Kiril alfabesine gemilerdir. Gagavuz Trkleri SSCB’nin dalmaya balamasyla 19 Austos 1990da Romanya ve Moldavya’ya kar ayaklanma balatarak bamszlklarn ilan ettiler. Ancak, byk devletlerin de araya girmesiyle kan dklmeden bamszlk engellenir. Moldavya topraklar iinde "Gagavuz Yeri zerk Blgesi" adyla kendilerine zerklik verilir. (4)

GAGAVUZ TRKES
Gagavuzca Rumeli ve Trakya’da konuulan Trke’ye ok yakndr. Gagavuz, “Gagouz”, “Gagauz” szcnn “Gk Ouz”’dan geldii sanlmaktadr. Hristiyan olmalar nedeniyle Osmanl dneminde grmezden gelinmi, yok saylmlardr. Ancak, Atatrk dneminde, Hamdullah Suphi Tanrver'in Bkre Bykelisi olduu srada (1931-1944), Hristiyan Gagavuz Trkleri ilk kez Trkiye'nin gndemine girmi, Atatrk byk ilgi gstermi, Romanya’nn onay alnarak Trke kurslar alm, retmen ve Trke kitaplar gnderilmi bazlarnn Trkiye'de yksek renim grmeleri salanmtr.

Uzun sren abalardan sonra 1992de Trk Dnyas aydnlarnn katlmyla dzenlenen “Uluslararas ada Trk Alfabeleri Sempozyumu”nda 33 harfli ortak Trk alfabesine uyumlu Gagavuz alfabesi ve yazm hazrlanm, 1993te Moldavya Parlamentosunun onay ile Latin harfli yeni alfabeye geilmitir.

Trk alfabesinin ayn olan bu alfabede salt “” harfi yoktur, fazladan “ak e” (ea) sesi veren “” harfi vardr. Ancak, buna ramen baz airler “” harfini de kullanmaktadr. Bu harfin kullanlmas veya harfinin kullanlmamas bizde “q, x, w” harflerinde olduu gibi onlarda dramatik bir sorun oluturmamtr ! !

GAGAVUZ EDEBYATI
ada Gagavuz edebiyat iir arlkl ve salt 70-80 yllk bir gemie sahip, ok gen ve yeni bir edebiyattr. Bu sre iinde Gagavuz yazar ve airleri 50den fazla kitap, eitli gazete ve dergi karmlardr. Gagavuz iiri, airlerin iinde yaadklar topluma, tarihe, doup bydkleri yerlere, gzel geleneklere, toplumsal deerlere, insanla, halklarn kardeliine duyduklar ilgi ve sevgiyi dile getirir. Bu yaln, ar, duru iirlerde youn bir iirsellik, sanatsal aray ve aba pek grlmez. Gagavuz iiri yeni domu bebek gibi saf, irin, saydam ve itendir.

Kukusuz tm airler gibi Gagavuz airleri de sevgiyi bayrak yapm, sevgiliye duyduklar ak btn yalnlyla dile getirmilerdir. imdi Gagavuz halknn nc airlerinden Mina Kse’nin (1933-1999) tatl, zgn ve temiz sesine kulak verelim (5) :

RLERMD
iirlerimd gn sevda
Hep iledi canmda,
Zer mr sevdasz,
Nic insan saalksz

iirlerimde bulacan
Dolu arapla filcan
Saaln olsun dnned
Hem can lafn dilind

iirlerimd ekili
Derin sayg ihtr
Hem ii duygu –bu belli-
Halklarn kardalna.

iirlerimd altm
Dooruluk iin ok kondum,
Ktledim yalan,
Kucakladm insann.

Gagavuz airlerinin, szel halk edebiyatnn ekil zelliklerinin yan sra, imge ve konularndan da byk lde faydalandklar grlmektedir. En ok kullanlan birim drtlktr. iirlerde her hangi bir vezin, kafiye, uyak kaygs yoktur; dize uzunluklarnn genelde ayn olduu sylenebilir. Herhangi bir d gcn destei ve yardm olmakszn bugne kadar ulusal yaznlarn, dillerini ve kltrlerini yzyllardr korumu Gagavuzlarn onurlu varolma savamn gpta ve hayranlkla karlamamak elde deil. Gagavuz iirinin mayasn oluturan bu tutkulu direniten, vatan sevgisinden bizim ve Trk insann karaca ok nemli dersler olmal !

TARH BLNC
Gagavuz airlerinin kendi tarihlerini, bizim kendi tarihimizi bildiimizden ok daha iyi bildiklerini sanyorum. Bu iirlerine yansm. Aristo (M 384-322) “Poetika”snda tarihi ile ozana dikkat ekerek, bu ikisi arasndaki temel farkn birinin dz yazlm, dierinin iirsel yazlm kullanmasna bal olmadn belirtir. nk Heredot’un dz yazyla yazd tarih, dizeler halinde de yazlabilir, ama bu iir olmaz; “tarihi olmu olan, oysa ozan, olmas umulan dile getirir” der Aristo. Bu nedenle, iir tarihe gre ok daha felsefi bir boyuttadr, iinde zlem tar ve dikkatle incelenmesi gerekmektedir. iir “evrensel gerekler” ile, tarih ise “gereklemi zel olaylar” ile ilgilenir.

Gagavuz airlerinin hepsinde tarih bilinci var. Byk bir blm yksek okul veya niversite mezunu. lerinde iki- niversite bitirenler var. Kadn airlerin says da bir hayli fazla. Bu kadn airlerden Ldmila Kasap’n (6) “Gen Dostlarma” iiri tarih bilinci ve vatan sevgisini dile getiriyor:

GEN DOSTLARIMA
Gagauzluunu sevmzsn
Vatann istemzsn
Gagauz musun ?

Topranda ilemzsn
Memlekete acmazsan
Gagauz musun?

Gelecei dnmzsn
Derslerini almazsan
Gagauz musun?

Tarihimizi bilmzsn
Adetleri tanmazsan
Gagauz musun?

Eillii korumazsan
Suyu bouna harcarsan
Gagauz musun?

Yallar azarlarsan
Kklere arka kmazsan
Gagauz musun?

Babana sayg duymazsan
Ana elini pmzsn
Gagauz musun?

Gagauz Yeri iin
Cann kurban etmzsn
Gagauz musun?
Gagauz mu-s-u-u-u-n?

UMUT VE BLN
Gagavuz airleri devrimci bir anlayla hem Trk, hem de dnya halklarna rnek olacak bir yaz dili ve edebiyat anlaynn yntemini ortaya koymay baarmlardr. Deien koul ve gelien olanaklarla Gagavuz iirinin gelecekte ok daha iyi bir yerde olacandan kukum yok. Gagavuzlarn, salt anadillerine yaslanarak ayakta kalabilmeyi baarabilmi, Trke konuma ve yazmann deerinin bilincinde, rnek alnmas gereken bir topluluk olduu kansndaym.

Gagavuz iirinin ortak zellii umut ve bilinle yazlm olmas. Dnce ve zlemler ok ak ve yaln bir ekilde ifade edilmi. Latin airi Horatius (7) (M 65-8) “Ars Poetica”snda iiri resme benzetir: Yakn durduka insan daha ok etkiyecektir, yeter ki aradaki mesafe iyi kotarlsn. Kimi tablo lo bir kede klar saabilir, kimisi de gne altnda insan daha ok etkiler. Bu bakmdan Gagavuz iiri her konumda k sayor. te Sona Adiyeva’nn (8) klar saan lirik-pastoral “Gz iei” iiri sanki Trkiye’de domu bym bir ozann elinden km gibi:

Gz yamuru/havam benim
Kuru topraa toz dolaya
nce sicimler yad
Kahrm sellere attm.

Gz iei/acm benim
En sevgili ieklerim
Erken den kar stnde
Sarlarn pembelerin...

Bulutla da yasn, yasn
Hi bitmesin ivgin yamur
Duman imi bir tomurcuk
Sonsuz tutsun beni mahmur.

SEVG VE ZLEM
Gagavuz iirindeki gzellik sevginin eitlilii zerine olup sz konusu olan salt sevgiliye duyulan ak deildir: ana sevgisi, anadil sevgisi, aile ocana duyulan zlem, yurt topraklarna duyulan sevgi de iirlerde baskn ve artcdr. Vatan sevgisi kukusuz byk zverilerle ellerinde tuttuklar, zerinde yaadklar bereketli topraklardan kaynaklanyor.

Bu ayn zamanda bir ulus olarak, bir toprak paras zerinde zgr yaamann ne kadar zor olduunun bilincinde olduklarn gsteriyor. Gagavuzlar esir olmann ve esaretin ne demek olduunu, balar derde girdiinde kendilerine ailelerinden baka yardm edecek hi bir g ve kurumun olmadn grm, bunun acsn derinden yaamlardr. Vatan sevgisinin yan sra dinsel inanlarna ballklar da iirlere yansr. Ama bu Ldmila Kasap’n iirindeki gibi herhangi bir art niyet, banazlk, takiye, karanlk emeller iermeyen saf, ocuksu bir inantr :

KREUN DEDE (9)
Kreun Dede ak sakal
Seni biz ok bekledik
Ylba yortusuna
am aacn ssledik


Kreun dede aksakal
ok yalvartma kendini
Tavan takm giydim
Bana nelar getirdin?
(...)

Ylbanz kutleerim
Saalik mutluluk dilerim
Benim gzal halkma
Sevgili Gagauzlarma.

Gagavuzlarda din toplumsal yaamn bir parasdr, toplumsal yaam dinin bir paras deildir. Ayn yaln ve ocuksu yaklam Todor Marinoglu’nun iirinde de grlr:

Bu gec duudu Hristos
reemiz bundan ok ho
Ekinnr bsn sek
Unnansn sizd elek

Tok gezsin ne var diri,
Kalmasn gnnr geri
Hatrl Kreun gesin
Hristosu insan sevsin ! (10)

Konstantin Vasilioglu’nun (11) ok beendiim bir ak iirini elimden geldiince zgn bieme bal kalarak Trkemize uygun hale getirerek aktaryorum:

BEN STERM KALMAK ORADA
Pek oktan kaybettim ben seni
Kim severdi yrekten beni
Her akam gelirsin dme
Su kz durursun nmde

Ben ska grrm dmde
Uzun senin salarn
Onlar gerek tml rter
Denizin yeil sularn

Tutabilseydim salarn
Balen bal gibi rpnacaktm
Ama kurtulmak bana korkun
Niin ki seni kaybedeyim.

Taa aa giderim gn gnden
Son kere soluk alrm.
Ben bilirim yok geri yolum
Ama gene dibe dalarm.

Pek gzel o deniz dibinde!
Sen durursun benim nmde
Ben isterim kalmak orada
Bir gece o byl dmde.

Tm bu iirler ve dierlerinin Gagavuz ulusal varlndaki derin etkileri yaznsal deerleri ile llemeyecek kadar byktr. Anadillerinde yaymladklar iirler ve dier eserler onlara inanlmaz tinsel bir g ve yaama sevinci vermitir, vermektedir. Gagavuz edebiyatnda dz yaz, yk, iire gre fazla gelimemitir. Ancak, bu konuda da nemli atlmlar olabileceini varsayabiliriz.

En nemli ilk dz yaz rneklerinden biri yazar ve air Prof. Dr. Dionis Tanasoglu'nun (12) (1922) “Uzun Kervan” isimli didaktik tarihsel romandr. Eletirmenlere gre, yazar, roman bieminde Gagavuzlarn tarihsel servenini anlatrken reticilii fazla n plana almakta ve roman yer yer bir ders kitab havasna girmektedir. yle bile olsa bu yapt Gagavuzca bir romann yazlabileceini ortaya koymas bakmndan ok nemli bir admdr.

te yandan, Jules Vernes’in (1828-1905) “Kaptan Grant’n ocuklar”, “Arzn Merkezine Seyahat”, “Seksen Gnde Devrialem ” romanlarnda d gcnn yan sra didaktik elerin de ar bastn anmsatmak isterim. Bu nedenle Tanasoglu’nun izledii yolun bir kusur deil, bilinli bir yntem ve tarihe katk olarak grlmesi gerekir.

Gnmzde “Ana Sz”, “Gagauz Sesi” gibi Trke gazetelerle “Sabah Yldz”, “Gneik” gibi dergiler de yaymlanmaktadr. Tm Gagavuz airlerinden sz edemediim ve iirlerini buraya aktaramadm iin zgnm. Yaptm iir sekisi tamamen duygusal ve zneldir. En ok houma giden iirleri setim.

nsanln iir cokusu, iir yazma zlemi ve serveni sonsuzlua uzanan bir yol. Aslnda bu, Tanasoglu’nun da dillendirdii gibi tek bir yol da deil:

“Seyrettim g de denedim yldzlar saymay:
Saydm, saydm – sayamadm ama hepsini gr ki,
Pek oktular, hem de saysz yollar...” (13)

DPNOTLAR
1) Gagauz ada iiri Antolojisi, Osman Baymak, Bay Yaynlar, Ekim 2000, Prizren, Kosova; Bcek, Prof. Dr. Dionis Tanasoglu. (Gagavuz airlerinin eserleri bu antolojiden alnmtr.)
2) Croce, aslnda “poeta nascitur, non fit” yani “air olunmaz, doulur” aforizmasn deiik bir ekilde yorumlamtr.
3) Gagavuzlarn varl fark edildikten sonra dinci evrelerce slam’a davet giriimlerinde bulunulmu ve bu giriimler bugn de hala srmektedir. Ancak, Gagavuzlarn bu tr giriimlere souk baktklar, hatta hi holanmadklar bilinmektedir. Umarm onlar kendimize benzetmeyiz.
4) 17 Aralk 2006 ylnda yaplan seimlerde Mihail Formuzal Cumhurbakan seildi. Resmi dil Trke, Rusa ve Romencedir. Moldavya bayra yannda, mavi, krmz, beyaz zemin zerine sar yldzdan oluan bayraklar vardr. Mavi Trkl, beyaz bar, krmz zgrl, yldzlar ise gemi, imdi ve gelecei temsil eder. Gagavuzlar kltr, eitim, konut, yerel bte, maliye konularnda Moldavya Anayasasna uygun yasalar karma, tm yeralt ve yerst kaynaklarnn iletme ve kullanma yetkisine sahiptir. araplkta dnya apnda ne sahip olan Gagavuzya’nn ylda 400.000 ton zm ileyen 12 arap fabrikas, et kombinas, ya ttn ve hal fabrikalar vardr. 5 Mart 1995'te yaplan referandumla Gagavuz Yeri snrlar adr, Komrat (bakent), Vulkaneti kentleri ile evre kyler Aleksevaha, Avdarma, Bauri, Be-alma, Begz, Bucak, emeky, okmeydan, Dezginci, Dudeti, Etulya, Ferapontevka, Gaydar, Joltay, Karbali, Kazayak, Kpak, Kirsova, Kongaz, Kongazcikul de Jos, Kotovkoe, Kselia Ruse, Kriet Lunga, Torna ve Yeni
Etulya olarak belirlenmitir.
5) Mina Kse, Kiinev niversitesinden mezun oldu, Mze Mdrl ve Gagavuz Kltr Bakanl yapt.
6) 1958 doumlu Ldmila Kasap Yabanc Diller Fakltesi ve Hukuk Fakltesi mezunudur.
7) Quintus Horatius Flaccus, “Horace” adyla da anlr.
8) Sona Adiyeva, 1961 doumlu, Kiinev niversitesi Rus Filolojisi mezunu
9) Kreun: Noel; Kreun Dede: Noel Baba
10) Todor Marinoglu (1955), Tarafmdan evirisi: “Bu gece dodu sa, yreimiz bundan ok ho, ekinler bysn yksek, unlansn sizde elek, tok gezsin ne var diri, kalmasn gnler geri, hatrl Noel gesin, sa’y insan sevsin !”
11) Konstantin Vasilioglu (1938), Yksek Pedagoji okulundan mezun oldu, Pedagojik ve Psikolojik Bilimler enstitsnde alyor.
12) Prof. Dr. Dionis Tanasoglu, Kiinev Pedagoji Enstits, Leningrad Tiyatro Enstits, Bak niversitesi Trkoloji mezunu.
13) iirin zgn yazlm: Siyrettim gk/Da denedim yldzlar saymaa:/Saydm, saydm – sayamadm ama/Hepsini grg-/Pek oktular hem saysz yollar. (Diyl Salt Bana, Prof. Dr. Dionis Tanasoglu)

.Eletiriler & Yorumlar

:: Gagavuz Trkleri
Gnderen: Kupa Kz / , Trkiye
26 Kasm 2010
Merak ettiim ve aratrdm Gagavuz Trkleriyle ilgili tarhsel ve iir sanatlaryla ilgili verdiiniz bu ksa ama arpc bilgiler iin teekkler. Araplardan ok Trk uluslaryla iletiime grmemizi tercih ederdim . Maalesef ou insanmz Gagavuz Trklerini duymam bile. Bir arkadam Selanik'e 2 gnle gittiinde pazarda duyduu ilgin bir dilden bahetmiti. Yunanca'ya benzemiyor ama tandk sanki diye dnm ve iyice kulak kabartnca ne dediklerini anladn sylemiti. Bunlar Gagavuz Trkleriydi eminim. Sayglarmla
Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.


Yazarn nceleme ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Mevlana'nn Tesettr ve Kadnlarn rtnmesine Bak
Yahudi, Hristiyan ve slam Teolojisinde eytan ve eytanlar (1. Ci Blm)
slamlktaki Cinselliin Psikopatolojisi (2. Blm)
Yahudilik, Hristiyanlk ve Mslmanlkta Kutsal Sava ve Ganimetler
Yahudi - Hristiyan ve slam Teolojisinde Cincilik ve Cinlere nan
Omega Melancholia (Omo) Sendromu
slamlktaki Cinselliin Psikopatolojisi (1. Blm)
Yahudi Soykrm Gerek mi, Abart m? (3. Blm)
Yeni (!) Anayasay Kimler stiyor?
slamlktaki Cinselliin Psikopatolojisi (3. Blm)

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Elsa'nn Gzleri [iir]
Albatros [iir]
Kralie ve Bahvan - II [iir]
Yeryz Rzgarlar [iir]
Kralie ve Bahvan [iir]
Op. 11 Piyano Ezgileri, Arnold Schnberg [iir]
Malta ahinlerine [iir]
Uan Ayakkab [iir]
Havann lm [iir]
Her Ocak Hiddetle Ttyor… [iir]


Hulki Can kimdir?

Balca yaptlar: Eski Kule Mzii (iir) Geometrik Aydnlk (iir) Havann Fen Noktas (iir) Tartaros Paradigmas (eletiri) Teslis Sendromu (eletiri) Nano Kutsallk (eletiri) Sevgili Kutlu Yaam (yk) Kuku Bilinci ve Eletiri (eletiri)

Etkilendii Yazarlar:
Montaigne, Descartes, Russell, Tolstoy, N. Hikmet, Dostoyevski, Nietzsche, Freud, Darwin, Marx, Engels, Lenin, Bakunin, Kropotkin, Voltaire, Diderot


yazardan son gelenler

yazarn ktphaneleri 

 

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2023 | Hulki Can, 2023
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.