..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Yedi iklim drt keyi dolandm / Meer dnya her tarafta bir imi. -Dadalolu
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > nceleme > Politika > Mehmet Sinan Gr
9 Eyll 2002
Milliyetilik zerine  
Mehmet Sinan Gr
Milliyetilik nereden geldi? nce ne vard? Nereye gidiyor?


:ECCB:
Milliyetilik, yaama, hayatta kalma igds ile, insanlarn iine yerlemi bir duygudur. Ayn milletten, ayn rktan olan insanlarn, gnll olarak bir arada bulunmas ve birbirleriyle dayanmas olarak tanmlanabilir. Birok insanda birden grlen bu ortak zellik, ayn zellii gsteren kiilere gvenilebilecei dncesini yaratr. Fakat farkl milletten olan kiilere kar da bir gvensizlik anlamna gelir ve ayn milletten olan insanlar, dierlerine kar hem ekingen, hem de saldrgan bir tutum iinde olurlar. Gnmzde savalar bu nedenle kmaktadr. Bu anlamda, baka bir tanmla Milliyetilik, gemite ve gnmzde birok devletin, yaamn tek para olarak srdrmesini salayan bir kavramdr. Yaamak iin ayaklarn yere basmasna, yani bir topraa gereksinme vardr. Ayn milletten olan insanlar yaadklar topraklara sahip karlar. Bu kavram ile insan lkesine ve kendi ulusundan gelen insanlara balanr; ondan destek alr ve dncesine gre bu destekle, daha iyi yaar. Milliyetiliin en nemli ilevi, ayn rktan insanlar bir arada tutmas, bylece devlet iin bir yaptrc zellii gstermesidir. Milliyetiliin incelemek istediim yan, daha ok bu zelliidir.

Milliyetilik, insan uygar olur olmaz ortaya kmamtr. Uygar insann douundan beri byle olmamtr. Tarihin dnemlerinde devletin yaptrc zellii, milliyetilikten farkl eyler olmutur. Bununla birlikte, hepsinin temelinde insann kendisiyle ayn zellikleri gsteren kiilerle dayanmas, gstermeyen kiilere kar da cephe almas yatmaktadr. rnein Osmanl Devleti zamannda devletin bir arada tutucu zellii milliyetilik deil din idi. nsanlar birbirine balayan ortak zellik olarak din vard. Padiah ayn zamanda Halife, yani dinsel bakan idi. Ortaa Avrupa’snda da din baskn durumda idi. Kilise bir kral aforoz edebilirdi ve aforoz edilmi kral, ok zor durumlara derdi. yle ki, o alarda dilenciler gibi Papa’dan af dilemeye gelen krallar olmutur.

Din de insanln ilk zamanlarndan itibaren var olmam, ayn milliyetilik gibi zamanla ortaya kmtr. Daha eski dnemlere baktmzda, daha baka zellikler grrz. lkel kabilelerde devleti (buna devletik de diyebiliriz) bir arada tutan ey dorudan kiiler arasndaki kan ba, yani airetler, kabileler birlii idi. Ondan nce de toplumun en kk birimi olarak kabul edilen aileler vard. Aile bireylerinin oalmas, nfusun art ile kimin nesi olduunu anlamak gletii iin, daha ok sayda insana hakim olabilmek iin, ailenin yerini kan ba, (kabileler) ald. Daha sonralar, kan bann yetersiz kalmaya balad noktada baka bir zellik, dil ba zellii ortaya kt. Yani ayn dili konuanlar, aralarnda bilinen bir kan ba olmad halde, birlikte ayn bir devlet iinde yaamakta bir saknca grmediler. nk dillerinin birlii, ayn kabileden olduklar anlamna gelmekteydi. Zamanla, yine nfusun art ile dilde zlmeler balad. Farkl bir blgeye gidenler, ncekilerden farkl bir ivede, zamanla farkl bir dilde konumaya baladlar. Bu durumla birlikte, savalar ve igaller sonucu, devlet snrlar iine baskn olan grubun konumad bir dil konuan baka insan gruplar katld. Bir sre sonra, bu kark insan gruplarn birletiren zellik tek tanrl din oldu. Din, kabile balarndan daha nemlidir. Bunu yle anlyoruz. Bir kere tek tanrl dinler ok sayda kabileyi kapsarlar. Ayrca dinini deitiren bir oul, babasyla dman olabilir ve hatta bu farkllk yznden birbirlerini ldrebilirler. Byle bir durum, spanya Arap igaline urad zaman grlmtr. Gnmzde bile Trkiye’de, bir oul din deitirirse, babas onu lmle tehdit edebiliyor. Mslmanln ilk kt zamanlarda, Mslman olan oullar babalarn ldrebilmilerdir. Hristyanlkta daayn ey oldu. Byk dinlerin, zamanlarna gre birletirici zellikleri vard. Mslmanln Mekke’ye yerlemesinden sonra Kabe’deki ayr kabilelere ait putlarn krlmas, bylece kabileler arasndaki savalarn son bulmas olayn herkes bilir. Bu da dinin kan bandan daha nemli olduunu gsteren bir kanttr. Burada bir zellikten daha sz etmek gerekiyor. Sosyolojinin byk bir dal olarak dinlerin evrimi. Din, toplumla birlikte evrim geirmitir. Toplum gelitike inanlan Tanr saysnda azalma grlmtr. nceleri her kabilenin bir ve birden ok tanrs var iken ve bu tanrlar somut, elle tutulur eyler iken sonunda tmyle soyut ve tek Tanrya dnmtr. Kabileler dneminde her ne kadar nemli olan kan ba idiyse de, ayn tanrlara inanmak, birlii pekitirici bir zellik olmutur. (Daha geni bilgi iin Sosyoloji kitaplarna baknz)

Bunun gibi, Milliyet farkll da din farkllndan stndr. Trklerle Araplar ayn dinden olmalarna karn Araplar gn gelince Trklere kar dmanca bir tutum taknm ve Osmanl Devletinin dalmasna katkda bulunmulardr. ocukluumda anlattklarna gre, Birinci Dnya Savanda Suriye’de savamaya gelmi Anadolulu askerler, Halep’te, am’da yer yokluundan sokaklarda uyurken, Araplar uyuyan erlere sessizce yaklap, boazlarn kesip kaarlarm. Gnmzde Araplar, ayn rktan ve dinden olmalarna karn, batllarn da katksyla bir araya gelemediler; tek devlet olamadlar. nk hepsi Arapa konutuklar halde aralarnda Milliyet ve mezhep farkllklar vardr. Kuzey Afrikallar daha ok Berberi olarak, Arabistan yarmadasndakiler Bedevi olarak anlrlar. Irakllar ve Suriyeliler ii’dir. Hepsi ayr kabilelerin insanlardrlar. Grld kadaryla din birlii onlarn bile birlemesi iin yeterli olmamaktadr. Her ne kadar u anda savayorlarsa da, Lbnan’da, Hristiyan ve Mslman Araplar Osmanl Devletine kar bamszlk savanda birlikte hareket etmilerdir. Son zamanlarda Krtlerle Trkler arasndaki –eskiden beri var olan- ayrma belirginlemeye balamtr. “Din kardeimiz” sylemleri, ayrmann belirginlemesinde yetersiz kalmaktadr. ki taraf da ayr milletlerden olmay daha ok nemsemektedirler. Batl devletlerin bu olay kamasna birazdan deineceim.

Gnmzde baskn olan zellik milliyetilik ise de, eski gelenekler hala sryor. Dini farkl olanlara hala iyi gzle baklmaz. Komnistler, dinsiz olduklar iin kt kiilerdir. Trkler arasnda Hristiyanl –ya da baka dinleri- yaymaya alanlar, nce Mslman iken Hristiyanl seen Trkler kt kiilerdir. En yabanc ve en tehlikeli uluslar, dili, dini, rk bize benzemeyen uluslardr. Ancak Moldovallar, Gagavuzlar Trk’tr ve Trke konuurlar. Hristiyan olduklar halde, onlar ok yabanc olarak grmeyiz. Bonaklar Mslman’dr. Onlar da bu zellikleri yznden ok yabanc grmeyiz. Halbuki Bonaklarn, ayn Araplar gibi, baka hibir zellii bize benzemez. Krtler de Mslman olduklar iin, birok kii “Biz aynyz” havas iindedir. Atatrk’n yorumuna gre, Trkler ve Krtler ayn ulusun farkl damarlardr. Halbuki Krtler benzerlikler olsa bile, Trklerden ayr bir ulustur. Avrupallar da yabancdrlar ve tehlikelidirler. in kt yan, kar taraftakiler de bizim iin ayn eyi dnmektedirler. Yani biz de onlar iin kt kiileriz; aramzdaki dil, din, rk farkllklar yznden.

Birletirici zelliklerin birkann bir arada bulunmas, yaptrc zellii pekitirici bir unsur olarak grlmtr. u anda bile Trkiye’nin birok yerinde bir kiinin yalnz Trk olmas deil, ayn zamanda Mslman olmas da aranan, istenen bir zelliktir. Bir kiiden sz ederken Mslman-Trk deyiiyle bu zellik vurgulanr. Kan bana dayal olana airetler, hala varlklarn srdrmektedirler. Airetler aras kan davalar bazen farkl ve yeni boyutlara brnerek srmektedir. Getiimiz yllarda bir airet PKK tarafn tutarsa, onun dman airet korucu olmutur. Ancak airetlikler artk byk lde zlmeye yz tutmutur. Gazete ve TV haberlerinde kan daval iki airetin bart, birlikte yemek yedikleri vs. sk sk duyulmaktadr. Bunlar ar da olsa bir ilerlemenin iaretidir ve aslna baklrsa kanlmazdr. Gnn birinde airet, kabile filan kalmayacak. Bunlar onun iaretleridir.

Anayasamzda kan davalar yznden ilenen cinayetler adi su olarak grnmesine karn, dinle ilgili konular biraz daha dikkatle dzenlenmitir. Laiklik ilkesi, kii ile Allah arasna bakalarnn girmesini nlemesi, baka dinlerden olan insanlarn dini vecibelerini rahatlkla yerine getirmelerine olanak salamas ile birlikte, devlet ynetiminde, aka Milliyetiliin dine kar stnln vurgulamaktadr. Gnmzde Trkiye’de baz kesimlerin mcadelesi bundan kaynaklanmaktadr. Trkiye Cumhuriyetinin ve ordusunun temeli milliyetilie dayanr. Ancak halk iinde, hala devleti din kurallar ile ynetmeye istekli gruplar vardr. Eer yaptm sralama doru ise, milliyetilik yerine dini yerletirmeye almak, ayn tek tanrl din yerine kabile, airet ynetimini yerletirme abasna benzer. Din ynetiminden milliyeti ynetime gei ok yeni saylabilecei iin, din henz halk kesimleri arasnda ok gl olduu iin, bu gibi abalar da doal karlamak gereklidir. Herhalde airet dzeni de din karsnda bir sre direnmiti. Ayn airetlerin dalmas gibi, zamanla gcn yitirecektir. Tmyle yok olmayacaktr ancak ister istemez -devlet ynetimi konusunda- Milliyetiliin stnln kabul edecektir.

Milliyetilik zerine sz ederken, din ve milliyet gruplamalarna ok benzeyen baka gruplamalardan da sz etmek gerekir. Bunlarn en ok bilinenleri, hemehri olmak, bir parti veya bir spor kulb taraftar olmaktr. Bir dernee, hatta bir satran kulbne ye olmak bile bir gruplama rnei olarak kabul edilebilir. Bunlar kimseye zarar olmayan, aksine yararl olan gruplamalardr. Gruplamada nemli olan ey amatr. Masonluk, Mafia gibi organizasyonlar da gruplama rnekleridir. Ancak, kendisinden bakalarna zarar dokunan rneklerdir.

Gnmzde ayn blgeden, ayn ehirden, ayn kyden olmak, ayn zamanda bir kan bann da habercisi olmak anlamna gelir ve kiiler arasnda bir yaknlk oluturur. Kiiler birbirlerini tanmadklar halde, ayn blgenin ivesini konuabilirler. Gnmzde kentlerin boyutlarnn bykln gz nne alrsak, hemehri olan iki kiinin bir kan bandan sz etmek ok zordur. Buna ramen byle bir ayrma vardr. Trkiye’de kentlerin zellikle futbol takmlarnn olmas, ayn zamanda bu takmlarn taraftar olunmas nedeniyle ayrma daha belirginleebilir. Gemi yllarda Sivasspor’la Kayserispor arasnda, Kayseri’de oynanan bir mata kan kavgada, 40 kii hayatn kaybetmitir. Bir de byk kentlerde bulunan futbol takmlarnn taraftar olmak var. stanbul’daki byk takmn ayn takm destekleyen taraftarlar arasnda bir kan bann varlndan sz etmek olas deildir. Bir kii kendi istei ile bir takmn taraftar olabilir ve ona etnik kimlii sorulmaz. Bu takmlarn Trkiye’nin ve dnyann her yerinden taraftar olabilir. Bu taraftarlar malarda bir arada oturup dier takmn taraftarlarna cephe alrlar, kfr ederler, stadyum dnda lme varan kavgalar yaparlar. Ayn takm tutanlarn aralarnda herhangi bir kan ba yoktur. Bir aile iinde farkl takmlar tutan kiiler olabilir ve aile iinde bile bu yzden kavga kabilir. Tek ama tutulan takm desteklemektir.

Siyasi partilerde durum futbol takmlarndan ok farkl deildir. Bazen partinin syleminin ne olduu nem tamaz. nemli olan dnmeksizin partiyi desteklemektir. Getiimiz yllarda farkl partilerden olduklar iin birbirlerini ldren kiiler olmu, olaylar yaanmtr. Partiler sz konusu olunca, ayn kentli olmann, ya da ayn futbol takmn desteklemenin bir nemi kalmaz. Yurt sorunlar sz konusu olunca, farkl siyasi partileri desteklemenin de nemi kalmaz. Yakn gemite Trkiye, Kbrs savanda bu durumu yaamtr. Trk ulusal futbol takmnn Kore ve Japonya’da yaplan dnya kupas malarnda da ayn gerek yaanmtr. Demek ki her eyin bir sras olabiliyor. Duruma gre, ortak karlar sz konusu olunca, insanlar aralarndaki farkllklar gz ard edebiliyor. Bu gzlem ve tespit, birazdan syleyeceim bir zellik iin ok nemlidir.

Tarih boyunca yaanan savalar, gler, nfus artlar, insanlarn birbirlerine karmasna neden oldu. Bugn Trkiye’de olduu gibi, birden fazla ulus, ayn bir devletin ats altnda toplanmak durumunda kald. Milliyetiin iyice duyumsanmasndan nce, din ba ve basklar, insan topluluklarn bir sre bir arada tutabildi. Milliyetiliin belirginlemesinden sonra, milletler birer ikier ayrmaya baladlar. Osmanl Devleti bu ekilde dald. Yerine kurulan Trkiye Cumhuriyeti devleti, yasalarla ynetilen, hangi milletten ve dinden olursa olsun, herkesin eit olduu bir hukuk devleti olma abas iine girdi. Ancak temelinde Trk milliyetilii ve mslmanlk vard. Bu durum halen srmektedir. Bununla birlikte, Osmanl devletinin devam olarak, iinde birok farkl milletten ve dinden insan barndrmaktadr. Trkiye Cumhuriyetinin hasmlar, zellikle batllar, Trkiye’nin durumunun farknda olarak ayrlklar n plana karmaya almaktadrlar. Ar Trk milliyetileri de, bir anlamda onlara yardm etmektedirler. rnein, “Trkiye Trklerindir” sz birok yerde sylenir (Hrriyet gazetesinin logosu). Bence szn dorusu “Trkiye Trkiyelilerindir” olmaldr. Bu noktada lkeleri birletirici zellie sahip yeni bir kavramdan sz etmek olasdr. O da yurtseverliktir.

nsanlarn bir araya gelii ve dayanmas, i etkenlerle birlikte, byk lde d etkenlerden kaynaklanmaktadr. Diyelim ki bir mahallede oturuyorsunuz. Yannzda da hi anlaamadnz birka komunuz bulunuyor. Zamanla mahallenize bir takm serseriler dadanyor ve anlaamadnz komularnzla birlikte hepinizi rahatsz ediyor. Bu beladan kurtulmak iin, artk eski komunuzla anlaamadnz pek dnmez ve ibirliine gidebilirsiniz. Bunun gibi, anlalyor ki Trkiye’de sorunlarmz kap komumuzdan kaynaklanmyor ve ekonomik bunalm gibi bir zarar olduunda, ikimiz de ayn ekilde, ayn oranda zarar gryoruz. Gelecekte ayn corafyada yaamak nem kazanabilir. Milliyetilik yerine yurtseverlik zellii n plana kabilir. O zaman da milliyeti zellikler nemini yitirebilir. Yani Trkiye Cumhuriyeti iin Trk olmak deil, Trkiyeli olmak btnletirici bir unsur olabilir. Byle bir ey dnyada yaanmam, olmam deildir. rnein Amerika Birleik Devletlerinde, dnyann birok blgesinden ulusundan gelen kiiler bulunur. Ancak sa ellerini kalplerine gtrp Amerikan ulusal marn syledikleri zaman aralarndaki farkllklar ortadan yok olur. Trkiye’de byle bir ortamn salanmas ve hasmlarn planlarnn geersiz klnmas iin herkese grev dmektedir.

zgrlklerin artmas, demokratikleme, devlet ynetimine katlm, yurtseverlik zelliinin ne kmasna katkda bulunur. Avrupa Birlii ile uyum iin bile olsa, son karlan yasalar, (dillerin ve lehelerin serbest braklmas, idam cezasnn kalkmas) Trkiye’nin demokratikleme srecine katkda bulunacaktr. Trkiye’de yaayan milletlerin devletten istedii -bamszlk dndaki- btn istekler verilmelidir. Zaten bu durum salandnda, Trkiye Cumhuriyeti Trkiyelilerin devleti olur.

Btn, kendisini oluturan paralardan daha deerlidir. Hi istenmedii halde gnn birinde milliyetilik nedeniyle Trkiye paralanacak olursa, yeni paralarn her biri, eskisinin toplamndan daha gsz olacaktr. Bu da her parann d glere kar eskisine gre daha zayf, savunmasz olmas anlamna gelir. Trkiyeliler bir para eklinde yaamay srdrmek ve bakalarna kar gl olmak istiyorlarsa, bu esneklii gsterebilmeli ve kendi aralarnda milliyetilik zelliini geri plana itmelidirler. Yurtseverlik zelliini n plana karmaldrlar.

Hi sava srasnda dman ordularnn askerlerinin dostluk kurduklarn duydunuz mu bilmiyorum. Byle ok rnek vardr. Sivastopol savanda, Ruslarla Franszlar arasnda, Birinci Dnya savanda, Almanlarla ngilizler arasnda, anakkale savanda, Anzaklarla Osmanl askerleri arasnda, atekes dnemlerinde somut olarak byle dostluklar kurulduu grlmtr. Bu yle bir duygu ki brakn dini, kabileyi, milliyeti duygular, kini, dmanl yerle bir ediyor. Askerler, belki bir saat sonra birbirlerini ldrmek, dnyada sahip olduklar tek eyi, canlarn almak zorunda kalacaklarn unutuyorlar. Birbirlerine yiyecek, iecek sunuyorlar. Bu duygu insan olmaktr; ayn ekilde iki ayak stnde durmaktr. ok ileride, belki gnn birinde insanlar savamaktan vazgeerler. Yalnz sradan erler deil, onlar ynetenler de savan anlamszln anlarlar. Gelecek iin nce yurtseverlii, yani i bar, sonra da bu umudu tayorum.
M. Sinan Gr
5.Austos.2002

.Eletiriler & Yorumlar

:: nyarg
Gnderen: musab eminoglu / , Trkiye
3 Haziran 2011
sosyolojik bir tespit yazs yazmsnz...bu tr yazlar subjektif olgular iinde barndrd lde deerini ve bilimselliini kaybeder...bu tr yazlarda bu benim fikrim deme hakk yoktur...bu adan yaznsal olarak deer versemde; zellikle olmas gereken zellik bakmndan yani bilimsellik bakmndan zayf bir yaz...mesela masonlarn kt olduunu sylyorsunuz...biliyorum ki bu sonuca genel kandan vardnz ama genel kan bilimsel bir lek deildir...bunun gibi rneklemeler oka yaznz sakatlam...ama gene de yaznsal olarak baarl bulunabilir...sanrm daha objektifbakmanz durumunda daha iyi yazlar kaleme alabilirsiniz..baarlar dilerim...
Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn politika kmesinde bulunan dier yazlar...
Atatrk’n Bursa Nutku
Laiklik zerine

Yazarn nceleme ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Gizemli Msr - Tek Tanrl Firavun Akhenaton
Mzik - Ekiya Dnyaya Hkmdar Olmaz
Yeni Bir Vatanda Tanm 2
nsan Neden Sanat Yapar?
Kitap - Mart Jonathan Livingston
Kitap - Suyu Arayan Adam - 1
Neanderthal nsan
Google Earth - Moskova'da Bir Aratrma yks
Antakya’da Bir iftlik ve zlenimler
Orhan Gencebay Trt1'de

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Nazm Hikmet'ten anakkale iiri [iir]
Ate ve lm (Btn iirler 16. 07. 2009) [iir]
Seni Seviyorum Bunalm [iir]
ncir Aac [iir]
Bir Dosta E - Mektup [iir]
10 Austos 1915 Anafarta Ovas [iir]
Sevgisizlik [iir]
Mor iekler [iir]
Eskiden [iir]
Bir Ruh arma Operasyonu [yk]


Mehmet Sinan Gr kimdir?

Yazmay seviyorum. Bir tmce, bir satr, bir szck yazp altna tarihi atnca onu zaman iine hapsetmi gibi oluyorum. Ya da akp giden zaman durdurmu gibi. . . Bir fotoraf, dondurulmu bir film karesi gibi. Her okuduunuzda orada oluyorlar ve neredeyse her zaman ayn tad veriyorlar. Siz de yazn, zaman durdurun, greceksiniz, baaracaksnz. . . . Sava cinayettir. Sava olursa pozitif edebiyat olmaz. Yurdumuz insanlar lenlerin ardndan at yakmay edebiyat olarak kabullenmi. Yazgmz bu olmasn. Biz demitik demeyelim. Yaam, her geen gn, bir daha elde edemeyeceimiz, dolarla, altnla llemeyecek bir deer. (Ancak bakalar iin deeri olmayabilir. ) Nazm Hikmet’in 25 Cent iiri gerek olmasn. Yaam skalamayn ve onun hakkn verin. Bakalarnn da sizin yaamnz harcamasna izin vermeyin. nk o bir tanedir. Sevgisizlik ldrr. Karmza bazen bir kedi yavrusunun lmne aldrmamak, bazen savaa –yani lme- asker gndermek biiminde kar. Nasl oluyor da ounlukla siyasi yazlar yazarken bakyorsunuz bir kedi yavrusu iin iir yazabiliyorum. Kimileri bu davranm yadrgyor. Leonardo da Vinci’nin ‘Connessione’ prensibine gre her ey birbiriyle ilintilidir. Buna gre in’de kanatlarn rpan bir kelebek talya’da bir frtnaya neden olur. Ya da tam tersi. talya’daki bir frtnann nedeni in’de kantlarn rpan bir kelebek olabilir. Bu dnceden hareketle biliyorum ki sevgisizlik bir gn dner, dolar, kaynana geri gelir. "Dnyorum, peki neden yazmyorum?" dedim, ite byle oldu. .

Etkilendii Yazarlar:
Hereyden ve herkesten etkilenirim. Ama isim gerekliyse, mer Seyfettin, Orhan Veli Kank, Tolstoy ilk aklma gelenler.


yazardan son gelenler

bu yaznn yer ald
ktphaneler


yazarn ktphaneleri 

 

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Mehmet Sinan Gr, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.