..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
"Küle değil, ateşe üflemelidir." -Divanü Lügat-it Türk, Savlar
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar KütüphaneleriŞu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  


 


 

 
Arama Motoru

İzEdebiyat > Bilimsel > Felsefe > Bayram Kaya
26 Nisan 2020
Boşluk Enerjisi 12  
Bayram Kaya
Sosyal sağlatma süreçleriyle yalıtan kabuğu aşmak, olanaklı değildi. Kabuğu açan süreç ancak üreten ilişkilerle ve üreten ilişkinin dışa açılmasıyla olasıydı.


:CE:
Sosyal sağlatma süreçleriyle yalıtan kabuğu aşmak, olanaklı değildi. Kabuğu açan süreç ancak üreten ilişkilerle ve üreten ilişkinin dışa açılmasıyla olasıydı.

Ama sağlatan kolektif süreç, eninde sonunda; eş tınılı yüksek potansiyel olmayan, boşluğa indirgenen 2500 parça boşluk enerjisi üreten ilhamla; kolektif birim zaman içine taşınacaktı. Boşluk enerjisi (boş zaman, dinlence) süreçleri ilhamın en çok yansıdığı yüksek enerjiye dönüşmeydi. İlham bizdeki, bizim olmayan sesti. Kolektif etki bir yükseltme etkisiydi. Kolektif etki bir amplifikasyon etkisiydi.

Pasif etkili boşluğun negatif enerjisi vardı. İlham durumları içinde kolektif süreç içine yükseltilen bir taşınma olmakla, pasif boşluk enerjisi yüksek potansiyelli üreten bir kolektif yapıyı ortaya çıkaracaktı. Sağlatan alanlı boş zaman, üreten kolektif süreçle taban sayısını üstel bir yüksek enerjiye dönüşecekti.

Bu nedenle 50x 50 =2500 değeri 50 üssü 2 gibi de olsa; bu süreç iki nedenle üstel değere ulaşamaz. Çünkü sosyal alanlı sürecin karşıt mantık çarpanı eksikti. Süreç tek tip sosyal alanın, tek tip üretimi olan tek tip bir mantıktı. Bakışımlı (simetrili) değildi. İki entegre değer değinim noktası entegrasyonun simetri eksenini verir.

Bir entegrasyon en az iki üreten totem meslekli yapı olmakla; birbirinin sürtüşeniydi. Birbirinin firen ilişkisiydi. Birbirine direnç noktasında katlanan tüketim ve kullanım değeri gibi ortak değinim eksen noktası olmasıydı. En az iki türlü totem mantık olmakla entegrasyon çoklu mantıklı ve bakışımlıydı.

İşte bu tür eksikler nedenle sosyal alan tek biçim olmaktan kurtulamıyor ve yalınlık etki taban sayısını üstel duruma ulaştıramıyordu. Tek potansiyelli sosyal yalıtım, sosyal alan içindeki boşluğun 50 kişiden oluşan 50 kişi ile bir türlü üretim içinde olmanın enerjisi olmakla 2500 parça tek biçim üretim olacaktı.

Oysa ittifak etmiş en az iki yapının faz (eş evre) farkından kaynaklı derişikleri nedeni ile boş alan içinde az çok kesikli sürekli dalgalanma atımları oluşur. Entegrasyon için bu dalgalanma boşluk enerjisinden faydalanma olacaktı. Boşluk enerjisi dalgalanmalı ilham ve düşünceler toplumsal ilişkilere dönecek, totem meslekleri ortaya koyacak olan boşluğun enerjisiydi.

Sosyal alanın ortaya koyduğu boşluk alanı içinde gruplar, kendisine ait totem mesleklerini üretilmişti. Kaba olarak söylersek sizin 1 günde karşılamanız gereken 10 parça eşik durumlu ihtiyacınız var. 50 kişinin 50 x 10 = 500 parça günlük karşılanması var demektir.

Herkes kendi 1 birim gün eylemi kadar süre içinde aynı işten 10 parça aynı işi üretecektir. 50 kişiyi 10 çeşit ayrı ayrı iş etrafında gruplarsak, her bir işi 5 er kişi yapacaktır. İlk 5 kişimiz aynı iş olarak somun üretiyor olsunlar. Bu kişilerin her biri 10 ar somun üretmekle 5 kişimiz 5 x10 =50 somun üretecek demektir. 50 somun tüm grubun günlük somun ihtiyacıdır.

5 kişi somun üreterek gruba zorunlu bir karşılık değer sunar. Diğer 5 kişi gün boyu yavru bakımı yapakla hem somuncuların hem de diğer 8 grubun üzerinde yavru bakımının eylemi kalkar. Yavruya bakanlar üzerinde diğer 8 grup üzerinde de somun yapmanın eylemli süreci kalkar.

Başka bir beş kişilik grup, gün boyu grubun savunmasını yapıyorsa bunu somun yapma eyleminin ve yavru bakımı eyleminin üzerlerinde kalkması nedenle yapabilirler. Böylece her bir 5 kişilik grup gün boyu kendi işini diğer 9 grup için yapar. Diğer her 9 gruptan kendi payını da alır.

Her beş kişilik grubun gördüğü iş 50 kişiye göre olup, diğer 9 tane 5 kişilik gruplara karşılık değer ürettirirler. Böylece gün sonunda bir kişi kendi üretmesi dışında 9 gruptan 9 parça kullanım ve tüketim değeri almış olmakla ayrı ayrı 10 parça eylemlik olan 1 birim gün sürecini tamamlamış olur.

Siz tüm kişi ya da gruplara somun sağlatması yapıyordunuz, diğer 9 grupta somun sağlatmanın karşılığını size, yavru bakımı, savunma, barınma, ava gitme, ot kök meyve toplama, gözcülük yapma, haber getirme haber götürme, eğitim gibi kullanım ve tüketim değerleri olmakla sunuyorlardı.

Yani kolektif birim zaman süreçli entegrasyon sonunda 1 birim gün karşılanması olan eylemler sizin temel karşılanmalarınız ve yaşamınızı sürdürmek için size dönüyordular. Siz kabaca, 50 de bir birim işten 10 parça işi 1 birim gün eylemli 10 parça işe karşılık olarak sağlatma yapıyordunuz. Böyle bir süreç ancak ve ancak kolektif zaman içinde iş ortaya konabilir.

Ama gün sonunda kolektif alan içinde toplan 500 parça kullanım ve tüketim değeri ortaya konuyordu. Siz değil sizle birlikte 5 kişilik işteşleriniz 50 kişiye göre 50 parça kullanım, tüketim değeri karşılaması yapıyordu. 50 (10) ile 50 ye yükseltgenmiş kolektif birim zaman içinde ekmek, güvenlik çocuk bakımı gibi karşılık payınızı alıyordunuz. Gün sonunda kendi ekmeğinizi pişirmiş, kendi güvenliğinizi sağlamış kendi çocuğunuza bakmış gibi yararlanma alıyordunuz.

Kolektif yapı içinde bir kişiye 50 kişilik karşılık ortaya koydurmakta olasıdır. Bu durumda ortaya konan parça iş 50 x 50 =2500 tanedir. Yani karşılatma üsteldir. 50 2 dir. Bu durum doğada sağlatma yapan sosyal alan içinde yeni bir verime dönüşemez. Bu nedenle sosyal alanlı sağlatma olasıysa 500 parça sağlatmanın her zaman biraz üstündedir. Üstel gelişme dışa açılan ittifak grupları içinde olası olacaktı.

Kolektif alanı anlamak için tekil kişi için 1 birim gün olan zamanın içine; 50 kişi ile 50 birim eylemlik (49 kişi ile 49 birim) girmiştir. Bunu anlamak gerek. Bir kişinin bir birim eylemlik günü çok sıkışmış çok parçalı durumlar entegresi haline gelmiştir. Ya da bir kişinin 10 parça olan 1 birim günü içine; 49 kişi katılmakla, kendisi ile beraber kişimizin 1 birim günü 500 parça olmakla alan sıkışması oluşmuştur. Zaman dolaşması; sağlama gecikmesi oluşmuştur. Kolektiflik bu duygu ve bu sorumluluğun bilincidir.

50 kişilik totemi sosyal alanlı grup içindeki fiili bir kişi 50 kişiye göre 50 biri birim gün olan süreci kendi Benim örnek söylemim içinde baz aldığım kaba ölçülere göre tekil kişinin kendi 1 birim günün, 10 parça eylemlisiydi. Bu kritik rezonans süreç kolektif yapı içine zorunlu oluşla yansıyacaktı. Bu kolektif alan içindeki her kişi için standart olmakla, 50 kişilik kolektif alan içinde 500 parçalı eylemlik demekti.

Kolektif alan içinde kişi 10 türlü parça eylemini gün boyu bir türlü eylem olarak 10 türlü eylemin sağlanmasına karşılık yapar. Kişinin alanı 1 birim gün 10 parçadır. Kolektifin alanı kişi alanı gibi 1 birim gün olmakla 1 birim gün içinde, 50 birim 500 parçalı yapı vardı.

Kişi 50 birim ve 500 parçanın bizzat kendisi fiili eylemlisi olmasa da kişi; 50 birimli 500 parçalı alanın baskı ve basıncı altındaydı. Kişi kolektif zamanın 50 birim de birini, 1 birim olarak ve 10 parça olarak yapar. Ve 10 kişiye göre yapar. Yani bir kişi 50 birim de bir olarak yaptığı bir işten aynı işi 10 tane yapar. Böyle yapmakla kişi kendi alanlı 1 birim gün kişisi kritik rezonans değerini üretmiş ve ürettirmiş olur.

Kolektif birim zaman nüfusun üstel genleşme kapasitesi nedenle, grup içinin sağlatan ilişkilerini ya da grup içinin kritik rezonans değerlerini; önce üretim ilişkisine çevirdi. Üretim ilişkisi üssü durumla genleşme karakterine sahipti. Üstelik iç hacmi de artırmıştı. Sağlatan iki boyut alan genleşmesi, 3 boyut hacim genleşmesine benzemiyordu.

Üreten ilişkinin üstel genleşmesi yalıtımlı totem grubu dışa açılmaya zorladı. Dışa açılan üretim ilişkisi dışa yönelmekle üretim hareketine dönüştü. Üretim ilişkisi tek tip alan hareketi içinde kendi grubuna sağlatan bir karşılık ürettiriyordu.

Oysa üretim hareketi kişinin kendi grubun kritik rezonans değerini, karşı gruba kendileri için ürettirme yaptırmakla; sosyal alanı dışa açan bir üretim hareketine dönüşmüştü.

Üretim hareketi bununla kalmadı. Tabanı birden fazla olan nüfusu üssü kuvvet değerleri kadar genleştirdi. Karşı grubun totem meslek çeşitliliği tabanın üssü olan sayı oluyordu. Taban ittifaka katılan farklı grup mesleği olan grupların sayısı kadar toplamdı. Tabanın alt çarpanı şimdilik yine 10 parçaydı.

Eğer 4 farklı totem meslek (iş kolu-sektör) ittifak yaptı ise üstel genleşme kat sayısı veya iş hacmi ya da iç hacmi 4 Toplam nüfus 50+40+30+70 ise = taban 190 4(10) Böylece üretim hareketinin ortaya koyduğu ön ittifaklar, ittifakı süreci yeryüzüne doğru genleştiren salınım hareketlerine dönüşmüştü. Bu nedenle gerek sosyal alan daha sonra da toplumsal alan bu iki nedenle yükseltgenmiş bir potansiyel enerjiye sahiptir.Söyleyeceklerim var!

Bu yazıda yazanlara katılıyor musunuz? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Katılmadığınız, beğenmediğiniz ya da düzeltilmesi gerekiyor diye düşündüğünüz bilgiler mi içeriyor?

Yazıları yorumlayabilmek için üye olmalısınız. Neden mi? İnanıyoruz ki, yüreklerini ve düşüncelerini çekinmeden okurlarına açan yazarlarımız, yazıları hakkında fikir yürütenlerle istediklerinde diyaloğa geçebilmeliler.

Daha önceden kayıt olduysanız, burayı tıklayın.


 


İzEdebiyat yazarı olarak seçeceğiniz yazıları kendi kişisel kütüphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi kütüphanenizi oluşturmak için burayı tıklayın.

Yazarın felsefe kümesinde bulunan diğer yazıları...
Adalet Mülkün Temeli midir 1
Boşluk Enerjisi 11
Boşluk Enerjisi 14
Boşluk Enerjisi 15
Başlangıç ve Hayat 1
Boşluk Enerjisi 13
Boşluk Enerjisi 10
Mantığını Oluşma 19
Mantığını Oluşma 16
Ölüm ve Yaşam Nasıl Var

Yazarın diğer ana kümelerde yazmış olduğu yazılar...
Küsmem Gam Elinde [Şiir]


Bayram Kaya kimdir?

Emekli eğitimci. 1950 Mucur / Kırşehir doğumlu.


yazardan son gelenler

 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2020 | © Bayram Kaya, 2020
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.