..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin. -Nâzım Hikmet
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
İzEdebiyat - Yazar Portresi - Salih Zeki Çavdaroğlu
Salih Zeki Çavdaroğlu - FERAHNÂK
Site İçi Arama:


İnceleme
  567 Yıl Önce İstanbul Surları Önünden Şu Ses Yankılanıyordu (Salih Zeki Çavdaroğlu) 29 Mayıs 2020 İstanbul 

İstanbul' un Fethi ve Ayasofya' ya dair.

  300. Ölüm Yıldönümünde "" Öz Musıkîmizin Pîr" İni "" Hatırlamak … (Salih Zeki Çavdaroğlu) 15 Şubat 2012 Kültür Çatışmaları 

Geleneksel Musıkîmizin büyük bestekârı ITRÎ' yi tanıtan bir yazı...

  Musîkimizin Din ve Kültürümüz İçindeki Yeri (Salih Zeki Çavdaroğlu) 29 Ekim 2010 Tasavvuf 

Geleneksel müziğimizin yapılanma ve gelişme süreçlerinde din ve kültür ile olan ilişkisi...

  Alaturka Musıkiyi Ayağa Kaldıran Adam (Salih Zeki Çavdaroğlu) 17 Nisan 2009 Sanat ve Sanatçılar 

Geleneksel Musıkîmizin İmparatorluk' tan Cumhuriyet' e aktarılmasında önemli bir misyon yüklenen Münir Nureddin Selçuk' un hayatına ilişkin bir inceleme...

  20. Yy"daki Türk Musıkisi Teorisi Üzerine Çalışma ve Polemikler, Günümüz Akademisyenlerinden Cevap Beklemektedir!.. (Salih Zeki Çavdaroğlu) 18 Nisan 2009 Sanat ve Sanatçılar 

Türk Musıkisi ses sistemi teorisine ilişkin çelişkili nazariyelerin bir sentezle giderilmesi gerektiği...

  Yazılışının 600. Yılında Süleyman Çelebi" Nin "" Mevlîd" İ (Salih Zeki Çavdaroğlu) 2 Mayıs 2009 Tasavvuf 

Mevlid' in yazılışının 600.yıldönümü münasebetiyle, bu güne kadar yazılan mevlidler, toplumun ilgisi, mevlidhanlar, edebi, müzikal ve tarihsel yönden incelenmesi...

  50 Yıllık Kültür ve Sanat Birikimiyle Tasavvuf Musıkîmizin Duayeni (Salih Zeki Çavdaroğlu) 11 Mayıs 2009 Tasavvuf 

Gazeeci-Yazar- Musıkîşinas Nzih Uzel' in meslekteki 50 yılını irdeleyen bir yazı

  Yahya Kemal Şiiri" Nin Musıkimizdeki Yeri (Salih Zeki Çavdaroğlu) 13 Mayıs 2009 Sanat ve Sanatçılar 

Yahya Kemal Beyatlı şiiri ile Geleneksel musıkimizin ilişkisi...

  Necip Fâzıl" da "Peygamber" Aşkı…. (Salih Zeki Çavdaroğlu) 13 Mayıs 2009 Yazarlar ve Yapıtlar 

Büyük şair, edip ve kültür adamı Necip Fâzıl Kısakürek' in Hz. Muhammed (s.a.v) aşkı işlniyor...

  Demokrat Parti İktidarı ve Onu Bitiren 27 Mayıs Darbesi" Nde Müzikte Yaşananlar (Salih Zeki Çavdaroğlu) 27 Mayıs 2009 Dönemler 

Türkiye' de Demokrat Parti iktidarı ile demokratik döneme geçilmesi ile başlayan ve bunun kesintiye uğradığı 27 Mayıs darbesi süreçlerinde müzikte uygulanan iki farklı politikanın örnekleri...

  Türk Tasavvuf Musıkîsinin Oluşum Süreci ve İcra Mekânları Olan Tekkeler (Salih Zeki Çavdaroğlu) 25 Temmuz 2009 Tasavvuf 

Tasavvuf musıkisinin oluşumu ve Tekkelerin Klâsik Türk musıkisine katkıları...

  Doğumunun 170. Yılında Musıkimizin Bir Büyük Güfte Şairi: Mehmet Sâdi Bey (1839 - 1902) (Salih Zeki Çavdaroğlu) 9 Kasım 2009 Sanat ve Sanatçılar 

Geleneksel Türk Musıkisinin önemli güfte yazarı Mehmet Sadi Bey' in hayatı ve sanatı hakkında bir inceleme

  Türk Musıkisinin büyük isimlerinden Cinuçen Tanrıkorur' un besteciliğine dair bir inceleme (Salih Zeki Çavdaroğlu) 30 Kasım 2009 Kültür Çatışmaları 

Kıymetli üstâdımızın kullandığı formlara gelince, sözlü bestelerinin büyük çoğunluğunu şarkı formunda yapmıştır. Bunun yanında,klâsik musıkimizin Kâr, Beste, Ağır ve Yürük Semai ile, Kâr-ı Nâtık, Mersiye, Gazel, Mevlevî Ayini, İlâhi gibi formlarını da oldukça fazla eser üretmiştir. Hatta bestelerinde türkü formunu dahi kullanmış ve bunlarda da çoğunlukla Hüseyni makamını kullanmıştır.

  Büyük Gezginimiz Evliya Çelebi" Nin Seyahatnamesi İçinde Yer Alan Musıki Bilgileri İtibariyle Akademik Açıdan İncelenmeli ve Değerlendirilmelidir. (Salih Zeki Çavdaroğlu) 6 Aralık 2009 Sanat ve Sanatçılar 

Seyyahımız Evliya Çelebi' nin musıkişinaslığı...

  Musıkîşinas Bir Siyasetçi : Osman Şevki Uludağ (1889 - 1964) (Salih Zeki Çavdaroğlu) 20 Aralık 2009 Sanat ve Sanatçılar 

Türk Muıkisine hizmet eden bir milletvekili....

  Türkiye" de Popüler Kültür" Ün Oluşum, Gelişim ve Değişim Süreçleri İçinde Müzik (Salih Zeki Çavdaroğlu) 14 Şubat 2010 Pop Kültür 

Popüler kültürün müziğinin Türkiye' de oluşum, gelişim ve etkileri...

  Osmanlı" da Taşınmazmal Mülkiyeti Rejimi (Salih Zeki Çavdaroğlu) 27 Mart 2010 Meslekler & İş Yaşamı 

Osmanlı İmparatorluğunda Taşınmaz mülkiyei çeşitleri...

  "" Elit "" Ler Cumhuriyeti (Salih Zeki Çavdaroğlu) 18 Nisan 2010 Politika 

Dünya siyasetine 1789 Fransız devriminin hediye ettiği Jakobenizm' in dünya ve ülkemizdeki seyrine özet bir bakış...

  Harem" de Müzik (Salih Zeki Çavdaroğlu) 24 Nisan 2010 Sanat ve Sanatçılar 

Osmanlı Sarayı' nın önemli bölümlerinin başında gelen Harem' deki musıki faaliyetleri...

  Devlet Kuran Bir Kurum Olarak Birinci Meclis ve İçindeki Demokrat Muhalif Bir Milletvekili (Salih Zeki Çavdaroğlu) 30 Nisan 2010 Politika 

Cumhuriyet' in kuruluşuna zemin hazırlayan 1 TBMM' nin oluşumu ve bu Meclis içinde "ikinci grup" olarak isimlendirilen muhalif milletvekillerinin içinde, konuşma ve aksiyonlarıyla öne çıkan Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni Ulaş hakkında bir araştırma...

  Adnan Menderes Döneminde Türk Musıkîsi (Salih Zeki Çavdaroğlu) 14 Mayıs 2010 Sanat ve Sanatçılar 

1950-1960 arası DP iktidarı döneminde yürütülen müzik politikaları içinde geleneksel türk müziğinin yeri...

  Bu Gün "" Başörtüsü "" Konusunda Yaşananlar, Yıllar Öncesinde "" Türk Musıkîsi" Nde Aynen Yaşanmıştı. (Salih Zeki Çavdaroğlu) 26 Ekim 2010 Kültür Çatışmaları 

Türkiye' nin siyasi, sosyal, kültürel yasakları içinde musıkinin yeri...

  Vefatının 5o. Yıldönümünde Saygı İle Andığımız Bir Devlet Adamı : (Salih Zeki Çavdaroğlu) 5 Ocak 2011 Politika 

DP dönemi Bakanlarından Tevfik İleri' nin siyasi hayatına dair bir araştırma...

  Geleneksel Seyirlik Sanatlarımızdan "" Ortaoyunu "" ve "" Karagöz "" de Musıkînin Yeri (Salih Zeki Çavdaroğlu) 8 Ocak 2011 Sanat ve Sanatçılar 

Karagöz ve Ortaoyunu' nda musıki...

  Mısır" Daki Halk İsyanının Geçmişi, Bu Günü ve Geleceğinde Müslüman Kardeşler '' İn Yeri (Salih Zeki Çavdaroğlu) 5 Şubat 2011 Toplumsal Olaylar 

Mısır' da yaşanan halk isyanının arka plânında MÜSLÜMAN KARDEŞLER' in yeri...

  Türk Mûsıkîsi" Nin Öğretim ve Yayın Yasaklarının Arap Filmlerindeki Müziklerin Müziğimizin Arabeskleşmesindeki Etkileri (Salih Zeki Çavdaroğlu) 2 Mart 2011 Kültür Çatışmaları 

Geleneksel Türk Mûsıkîsine 1930' lu yıllarda getirilen öğretim ve yayın yasaklarının müziğimiz üzerindeki olumsuz etkileri ve arabeskleşme...

  Evliya Çelebi" Nin "" Seyahatnâme "" Sindeki Musıkî Bilgileri (Salih Zeki Çavdaroğlu) 25 Mart 2011 Tarihe Yön Verenler 

Evliya Çelebinin musıkişinaslığı ve seyahatnamesindeki musıki bilgileri...

  Geleneksel Musıkîmizde Güfte Formu ve Güfte Formlarındaki Değişim Süreçlerine Tarihsel Açıdan Bir Bakış (Salih Zeki Çavdaroğlu) 11 Nisan 2011 Estetik Biçimler 

Geleneksel Musıkimizin bestelerindeki güftelerin dönemler itibariyle geçirdiği süreçler...

  Güzel Sanatlarımız ve Musıkîmizin '' Muhteşem Yüzyılı '' (Salih Zeki Çavdaroğlu) 25 Nisan 2011 Estetik Biçimler 

Osmanlı sanat ve musıkîsinin 17.yüzyıldaki durumuna dair bir inceleme yazısı...

  Yazılışının 940. Yılında : Divân - I Lügât - İt Türk "" Ü Hatırlamak (Salih Zeki Çavdaroğlu) 24 Ocak 2012 Türkiye 

Türk Dilinin büyük hizmetkârı Kaşgarlı Mahmud' un tek ve önemli eseri DİVÂN-I LÜGÂT-İT TÜRK ’ ü tanıtıcı bir makale...

  Yılmaz Öztuna (Salih Zeki Çavdaroğlu) 20 Şubat 2012 Estetik Biçimler 

Geçtiğimiz günlerde vefat eden tarihçi Yılmaz Öztuna' nın müzikolog yönünün incelenmesi..

  Edebiyatımız ve Mûsıkîmizde Hz. Peygamber (S. A. V.) Aşkını Dillendiren Metinler (Salih Zeki Çavdaroğlu) 19 Nisan 2012 Tasavvuf 

Peygamberimizi öven naat güfte ve bestelerine dair...

  Kültür ve Sanatta Önümüze Konanı Kabul Etmek Zorundamıyız?.. (Salih Zeki Çavdaroğlu) 14 Mayıs 2012 Kültür Çatışmaları 

İstanbul Şehir Tiyatroları Yönetmelik değişikliği

  Kültür ve Sanatta Önümüze Konanı Kabul Etmek Zorundamıyız?.. (Salih Zeki Çavdaroğlu) 14 Mayıs 2012 Kültür Çatışmaları 

İstanbul Şehir Tiyatroları Yönetmelik değişikliği

  '' Safiyüddin Abdülmümin Urmevî '' Nin Öncülüğünde, 13. Yüzyıl Türk Siyaset ve İdaresinde Olduğu Gibi Türk Musıkîsi’ Nde Yeni Bir Milattır… (Salih Zeki Çavdaroğlu) 8 Haziran 2012 Estetik Biçimler 

13 .y.y. da Türk Mûsıkî nazariyatındaki gelişmelere dair...

  Vefatının 40. Yılında Dündar Taşer (1925 - 13 Haziran 1972) (Salih Zeki Çavdaroğlu) 12 Haziran 2012 Türkiye 

27 Mayıs darbesini yapanlardan MBK üyesi ve daha sonra tasfiye edilen 14' ler içindeki emekli binbaşı Dündar Taşer' in MHP içindeki siyasi faaliyetleri

  Roger Garaudy Dalya Demeye Bir Kala Hak’ka Yürüdü… (Salih Zeki Çavdaroğlu) 19 Haziran 2012 Tarihe Yön Verenler 

20. yüzyılın önemli düşünce adamı Roger Garaudy' nin ölümü üzerine yazılan bir yazı..

  Hz. Ömer' İn İslâm Devleti' Ni Kurumsallaştırırken İslam Toprak Hukukuna Getirdiği Hüküm ve Yenilikler (Salih Zeki Çavdaroğlu) 1 Mart 2013 Tarihe Yön Verenler 

Hz. Ömer' in Toprak Hukuku' nun gelişmesindeki katkıları...

  Abdülhamid ve Müzik (Salih Zeki Çavdaroğlu) 17 Ekim 2013 Estetik Biçimler 

Osmanlı' nın önemli padişahlarından Sultan II. Abdülhamid' in müzik ile olan ilişkisine dair bir araştırma yazısı...

  Türk Musıkîsi Devlet Konservatuarı 40 Yaşında (Salih Zeki Çavdaroğlu) 5 Mart 2015 Estetik Biçimler 

İTÜ-TMDK hakkında bir inceleme...

  12 Mart 1971 Muhtırası İle Başlatılan Hareketler Sadece Demokrasiye Değil Öz Mûsıkîmize de Yönelik Despotik Bir Yok Etme Amaçlı Müdahale Dönemidir… (Salih Zeki Çavdaroğlu) 10 Mart 2015 Sanat ve Sanatçılar 

12 Mart Muhtırasının Geleneksel Mûsıkîmize etkisi...

  Vefatının 21. Senesinde Mûsıkîmizde Bir Ekol, İcrâ ve Üslûp Âbidesi: Bekir Sıdkı Sezgin (Salih Zeki Çavdaroğlu) 13 Eylül 2017 Sanat ve Sanatçılar 

Gelneksel Mûsıkimizin önemli sanatçısı Bekir Sıdkı Sezgin hakkında bir yazı.

  Mûsıkimizde Batılılaşma Kapımızı Çalıyor (Salih Zeki Çavdaroğlu) 6 Mayıs 2020 İstanbul 

Geleneksel Türk Mûsıkîsi' nin gelişim sürecinin bir parçası olan Lâle Devri anlatılıyor...

  Lâle Devri’ Nin Önemli Bestekârları (Salih Zeki Çavdaroğlu) 7 Mayıs 2020 Sanat ve Sanatçılar 

Osmanlı dönemi geleneksel mûsıkîmizin başta TANBURÎ MUTAFA ÇAVUŞ olmak üzere diğer bestekarlarının incelendiği bir yazı...

  Cumhuriyet İle Birlikte Osmanlı Mûsıkîsi de Artık Yeni Rejimin "İnlılâp" Ajandasındadır (Salih Zeki Çavdaroğlu) 11 Mayıs 2020 Toplumsal Olaylar 

Cumuriyet sonrası başlatılan "inkılap"hareketinde Mûsıkîmizi...

  Osmanlı Mûsıkîsinin İpi Çekiliyor (Salih Zeki Çavdaroğlu) 13 Mayıs 2020 Sanat ve Sanatçılar 

1920' li yıllarda Uygulanması plânlanan Mûsıkî İnkılâbı hakkında bir inceleme

  Osmanlı Musıkisi' Nin Radyolardaki Yyın Yasağı Bitiyor (Salih Zeki Çavdaroğlu) 16 Mayıs 2020 Modernizm 

1934 yılında Türk müziğine konulan yasağın kaldırılışı...

  1930’ Lu Yıllarda Musıkimize Yönelik Tasfiye ve Ayar Sonrası Aralanan Kapı İle Tanışıp Dost Olduğumuz Arap Musıkisi ve Arap Filmleri Maceramız (Salih Zeki Çavdaroğlu) 18 Mayıs 2020 Sanat ve Sanatçılar 

1930’ lu Yıllarda Musıkimize Yönelik Tasfiye ve Ayar Sonrası Aralanan Kapı İle Tanışıp Dost Olduğumuz Arap Musıkisi ve Arap Filmleri Maceramız

  ‘ 2. Adam ‘ İsmet İnönü’ Nün Cumhurbaşkanlığı Döneminde Kültür, Sanat ve Musıki (Salih Zeki Çavdaroğlu) 20 Mayıs 2020 Türkiye 

İsmet İnönü' nün Cumhurbaşkanlığı döneminde müzik (1938-1950)

  Türk Milleti Ülke' de Tam On Sekiz Sene Kesintisiz Olarak 'Tanrı Uludur' Diye Adeta Kulaklara ve Ruhlara İşkence Edilerek Okutulan Acaip Bağırtıya Bir Daha Asla İzin Vermeyecek (Salih Zeki Çavdaroğlu) 23 Mayıs 2020 Din 

1930' lı yıllarda Türkçe Okutulan ezanın serüveni...

  ‘ Üstad’ 37 Sene Önce Bugün Hakk’ A Yürümüştü (Salih Zeki Çavdaroğlu) 25 Mayıs 2020 Toplumsal Olaylar 

Necip Fazıl Kısakürek' in Vefatı...

  Bir ‘uç Beyi’ : Münir Nureddin Bey (Salih Zeki Çavdaroğlu) 5 Haziran 2020 Sanat ve Sanatçılar 

Türk Mûsıkisi Bestekâr ve solisti Münir Nureddin Selçuk Hakkında...

  ‘ 2020 Yılında Abd Yıkılacak!.. ’ Kehaneti Gerçekleşiyor Mu?.. (Salih Zeki Çavdaroğlu) 1 Haziran 2020 Dünya 

Corona günlerinde Amerika' da yaşanan Protetesto Olayları

  Necip Fâzıl - Nâzım Hikmet (Salih Zeki Çavdaroğlu) 3 Haziran 2020 Sanat ve Sanatçılar 

Necip Fâzıl Kısakürek ile Nâzım Hikmet Ran arasında yaşananlar ve takipçileri...

  İdeolocya Örgüsü’ Nün Şekillenişinde Necip Fazıl’ In Fikir Çilesi (Salih Zeki Çavdaroğlu) 4 Haziran 2020 Tezler 

Necip Fâzıl Kısakürek' in İDEOLOCYA ÖRGÜSÜ Kİtabı' nın incelemesi...

  ‘başkanlık Sistemi’ne Geçmeseydik, Ne Pkk, Ne Fetö, Ne de Corona Virüs İle Baş Edebilirdik!.. (Salih Zeki Çavdaroğlu) 7 Haziran 2020 Toplumsal Olaylar 

Başkanlık Sisteminin Türkiye' deki 2 yıllık uygulaması...

  Vefatının 33. Yılında Cemil Meriç Üzerine Hatırladıklarımız (Salih Zeki Çavdaroğlu) 13 Haziran 2020 Kültür Çatışmaları 

Cemal Meriç Hakkında bir inceleme...

  'Büyük Türkiye' Sevdalısı Bir Yiğit : Dündar Taşer (Salih Zeki Çavdaroğlu) 14 Haziran 2020 Politika 

Türk Milliyetçisi Dündar Taşer' in biyografik incelemesi...

  Ezan Bundan Tam 70 Sene Önce Tekrar ‘rab’ Ça Okunmaya Başlanmıştı. (Salih Zeki Çavdaroğlu) 16 Haziran 2020 Din 

1932 de Türkçe Okunma Mecburiyeti getirilen Ezan' ın 1950' de yeniden aslî şekliyle okunma macerası...

  Türkiye' Nin Üç Asırlık Asrîleşme Ya da Batılılaşma ve Çağdaşlaşma Patinajları (Salih Zeki Çavdaroğlu) 27 Haziran 2020 Dönemler 

"BATILILAŞMA" MACERAMIZ...

  İki Yıllık Başkanlık Sistemi Uygulamalarını Nasıl Değerlendirebiliriz? (Salih Zeki Çavdaroğlu) 22 Temmuz 2020 Toplumsal Olaylar 

İki yıldır uygulanan 'Başkanlık Sistemi' nin seyri nedir ?

  ‘kemalizm’ Aslında Bir ‘ İsmet İnönü Devleti’ İdeolojisidir (Salih Zeki Çavdaroğlu) 26 Temmuz 2020 Türkiye 

Kemalizm ve İsmet İnönü alâkası...

  Cumhuriyet’ İn Ürettiği Bir Ütopya : (Salih Zeki Çavdaroğlu) 18 Ekim 2020 Tarihe Yön Verenler 

1930' larda tartışılan bir tezin incelemesi...

  Sadrâzam Râmi Mehmed Paşa ile Müzikolog - Bestekâr Dimitrius Kantemiroğlu Dostluğu (Salih Zeki Çavdaroğlu) 21 Ekim 2020 Sanat ve Sanatçılar 

Osmanlı' da BATILILAŞMA çabalarının ilk hareketleri..

  Osmanlı Düşmanlığı Cumhuriyet Hükümetine Osmanlı Arşiv Belgelerini Dahi Hurda Kağıt Değerinden Sattırmıştı (Salih Zeki Çavdaroğlu) 6 Kasım 2020 Tarihe Yön Verenler 

Osmanlı Devleti Arşiv belgelerinin Bulgaristan' a satılışı...

  Türk Musıkisi' Nin Okullarda Öğretim ve Radyolarda Yayın Yasakları Sonrasında Arap Filmlerindeki Müziklerin Müziğimizin Arabeskleşmesine Etkileri (Salih Zeki Çavdaroğlu) 5 Mart 2021 Kültür Çatışmaları 

1930' larda yapılan Musıki İnkılâbı konusunda bir çalışma..

  Endülüs İslam Devleti Medeniyeti İçinde Elbette Musıki de Vardı (Salih Zeki Çavdaroğlu) 15 Mart 2021 Sanat ve Sanatçılar 

Endülüs İslam Devleti' nde Musıki faaliyetlerine dair bir araştırma...

 

 G İ R İ Ş

Cumhuriyet’ in yeni bir toplum inşa etmek için geliştirdiği bir dizi “inkılâp projesi” içinde hiçbir şekilde hedefine ulaşamamış , başarısız kalmış birkaç proje varsa bunlardan biri de müziktir.1920’ li yılların ortalarından 1950’li yılların başına kadar olan radikal uygulamalar,baskılar ve yasaklara rağmen Türk toplumu kendisine müzikte dayatılan,sistemini çok sesli müzikten alan “ulusal musıkî”yi hiçbir şekilde kabullenmemiştir.Hatta onca manipülasyona , resmî ideolojinin buyurgan isteklerine,kendi öz müziğini dejenere etme bahasına da olsa boyun eğmemiştir.Dayatılan çok sesli müzik o günden bu yana “ulus devlet elitleri”ne sadece zümresel prestij avuntusundan başka bir şey vermemiştir.
“Ulus Devlet”kurulurken, Devletin ekseninin seküler ve lâik dünya görüşünden yola çıkılarak yapılaştırılmasına karar verilmişti.Böyle bir sistemin oluşturulması için de yerleşik değerler ve kurumların bir çoğundan vazgeçmek gerekecekti.Ancak,ümmet temelli toplumu, ulus temelli bir topluma dönüştürmek her halde pek kolay bir şey olmayacaktı.
“…Başarıya ulaşabilmek için Osmanlı,hatta İslâm öncesi Türk ve Anadolu tarihleri ön plâna çıkarıldı.Osmanlıca büyük ölçüde tasfiye edilmeye çalışıldı.Kemalizm,Türk insanının kendilerini tanımlayış biçimini değiştirmek amacıyla yeni bir alternatif kimlik sunmak istedi…”
“…Türkiye`nin tarihinin Cumhuriyet`le başladığını öne sürmek, `resmi tarih`in bile yapmadığı bir şeydir. `Resmi tarih`, Türklerin tarihini, Osmanlı ve Selçuklu`yu atlayarak yazmaya kalkışan bir historiografiydi…”
Değerler A’ dan Z’ ye değişecek,kutsallar atılacak;yerine yeni kutsallar konacaktı.Bunun için de özellikle din ve kültür ana eksen alınarak,bu eksen etrafında şekillenmiş ne kadar kurum ve kavram varsa hepsi bir bir yürürlükten kaldırılacaktı.Yani; “…Osmanlı’ ya ait ne var,ne yoksa silip süpürmeye kararlı yeni yönetim,her halde bu konuda dünya üzerindeki en kararlı ve en telaşlı yönetimdi.Toplumu tepeden tırnağa değiştirmek için alfabesine,kılık kıyafetine,dinî müesseselerine,yüzyılların birikimi olan temel değerlerine müdahale ederek,bunları bir gecede değiştirmeye zorlayan yeni anlayış aslında Rusya’ da devrim yaparak,Çar ve ailesini öldüren Bolşevikler’ den daha radikaldi…”
Osmanlı Alfabesi yerine Lâtin Alfabesi; Osmanlıca yerine “Arı Türkçe” yi tercih eden rejim,Osmanlı sanatının en kadim ve popüler dalı olan musikisine de elbette izin vermeyecekti.O zamana kadar bestelenmiş 20.000’ den fazla esere sahip repertuarıyla,Osmanlı’ nın adeta melodik tarih ve geleneği olan musiki de unutturulmalı ve tarihin karanlıklarına gömülmeliydi.
“…Hititler’ in,Sümerler’ in sahneye çıkarılışı,sırf Osmanlı’ yı unutturmak içindi…”
Gerçi daha önceki yıllarda;hatta yüzyıllarda, aşağı yukarı 18.yüzyılın başından beri yani “Lâle Devri”,”Tanzimat”,”Meşrutiyet” gibi dönem isimleri veya “III.Selim”,”II.Mahmud”gibi padişah isimleri ile de tanımlanan devirlerde de başlatılan “yenileşme”hareketlerinde de bir takım “kıyım”harekâtları olmuşsa da ; “…Cumhuriyet,Tanzimat’ a kıyasla,radikal bir devrimciliği sergilemekte,Cumhuriyet,Tanzimat’ ın ikircikli yapısına son vermeyi amaçlamış ve bunda da başarılı olmuştur.Bu amaçla Cumhuriyet,geçmişle ve gelenekle köprülerin atılması anlamına gelmektedir…”
Bu zihniyetle yapılan “inkılâplar”ın hemen hemen çoğu istenilen amaca yakın bir şekilde ulaşmıştır.Alfabesi,kıyafeti,hukuku,eğitimi,hatta diliyle yepyeni bir toplum oluşturulmuştur. Buna rağmen Türk toplumu,başta “Türkçe Kur’an”,”Türkçe Ezan” ve “Türkçe ibadet”le birlikte “Çok sesli ulusal müzik”projelerini ezici çoğunluğuyla kesin olarak reddedmiştir.Ülkenin yönetimi serbest iradesiyle seçtiği insanların eline geçtiğinde,tek parti döneminde yapılmış değişiklikler zaman geçirilmeden,hemen aslî haline dönüştürülmüştür.
1950 senesinde CHP’ nin demir yumruklu yönetiminin sona ermesiyle; takriben 15 senelik kesintisiz bir süreklilikte Türkçe okunmasına rağmen, ezan’ da ve ibadette bir geçiş süreci yaşanmadan yeniden Arapça aslına dönülmesinde herhangi bir zorluk yaşanmamıştır.Bu da zorlamalarla ve yapay bir şekilde oluşturulan inkîlapların aradan ne kadar zaman geçerse geçsin,başarı şansı olmadığını,şartların elverdiği takdirde hiç yaşanmamışcasına terk edileceğini ortaya çıkarmıştır.
Özellikle Atatürk’ ün ölümünden sonra,İnönü’ nün “Millî Şef”lik döneminde Cumhuriyet’ in kuruluşu ile birlikte yapılan doğru ve yanlışlar bir bütün olarak “Kemalizm”adı altında tabulaştırılmıştır. O zamana kadar yapılan bütün uygulamalar tartışmaya hatta eleştiriye kapalı tutularak Cumhuriyet’ in kutsalları haline getirilmiştir.Öyle ki bu uygulamalardan dönülmesi Atatürk devrimlerine yapılan ihanet olarak adlandırılacaktır. Oysa Atatürk sağlığında müzikte inkılâp olamayacağını anladığını itiraf etmesine rağmen , Batıcı elitlerimizin, hala Türk milletinin geleneksel musıkisine dönme çabalarını Cumhuriyet devrimlerine ihanet olarak görmelerini anlamak mümkün değildir.
Buna rağmen,özellikle 27 Mayıs 1960 darbesi ile başlayan askerî müdahaleler ile bu müdahalelelerin ara dönemlerinde Türkçe ibadet ve çok sesli müzik istekleri tekrar tekrar servis edilmektedir.Ne gariptir ki bu isteklerde bulunan kişiler Türkçe ibadet etmek istediklerinde veya çok sesli müzik dinleyecekleri zaman hiç kimse onlara engel de olmamaktadır.Burada ortaya çıkan ise, toplumdan buna dair herhangi bir talep olmamasına, hatta böyle düzenlemelere Türk toplumunun açıkça karşı çıkmasına rağmen , bir takım çevrelerin 1930’ların şablonlarına göre gelenek ve maziden kopuk bir Türk toplumu özlemlerinin olanca şiddeti ile devam ettiğidir. Hatta bir takım akl-ı evveller Geleneksel musiki’ nin tek sesli olduğundan,” antidemokratik”, çok sesli müziğin ise “demokratik “olmasından dem vurmaktadırlar. Bu söylemleri de, ne bireysel ve toplumsal psikolojiyi,ne müziği,ne de demokrasiyi tanımadıklarının bir itirafından başka bir anlam taşımamaktadır.....


  26.06.2009 11:26:56  

Üç aylar' ın iklimi belli olmaya başladı. Termometreler bu kadar yükselmişken , ferahlatıcı manevî bir serinlik hissediyorum... 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2021 | © Salih Zeki Çavdaroğlu, 2021
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.

 

Bu dosyanın son güncelleme tarihi: 25.09.2021 08:43:45