..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
"Ne elbiseler grdm, iinde adam yok, ne adamlar grdm srtnda elbise yok." -Mevlana
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
zEdebiyat - Yazar Portresi - Serdar Yldrm
Serdar Yldrm - Serdarca
Site i Arama:


Ana Sayfa
  Sava Kahraman Atatrk - Serdar Yldrm (Serdar Yldrm) 15 Haziran 2023 Bakaldr 


  Ben Mustafa Kemal Olsaydm - Serdar Yldrm (Serdar Yldrm) 15 Haziran 2023 Bakaldr 


  Taarruz Kemal - Serdar Yldrm (Serdar Yldrm) 15 Haziran 2023 Bakaldr 


  Kahraman Mustafa Kemal - Serdar Yldrm (Serdar Yldrm) 15 Haziran 2023 Bakaldr 


  Devrimci Olmak stiyorum - Serdar Yldrm (Serdar Yldrm) 15 Haziran 2023 Bakaldr 


  Atatrk lkeleri - Serdar Yldrm (Serdar Yldrm) 15 Haziran 2023 Destan 


  Ahtapot (Serdar Yldrm) 7 Eyll 2023 ocuk 

AHTAPOT Gizem dolu, sr dolu, pek ok bilinmezliklerle dolu kainatn bilmem nerelerinde sessizce dnp durmakta olan sevgili dnyamz. zerinde yaamalarna, hayat bulmalarna, barnmalarna olanak tandn on binlerce yldan beri her eyi ile belki de sadece sende var olan canl varlklar.

  Yakkl Geyik (Serdar Yldrm) 7 Eyll 2023 ocuk 

YAKIIKLI GEYK Tibet munann Hani adnda bir papaan vard. Munak, Haniyi satmak istiyordu fakat kimse Haniyi almaya yanamyordu. te, az nce tavann biri Haniyi satn almak istemi ama Hani olur olmaz yerde sze kararak bu sat engellemiti.

  Kelolan Mcevher Aac (Serdar Yldrm) 7 Eyll 2023 ocuk 

KELOLAN MCEVHER AACI Zaman gelmi, zaman gemi. Gnler gelmi, aylar gemi. Aylar gelmi, yllar gemi. Kelolan yirmi iki yana girmi, nereden duyduysa adn duymu, kafasnda iyice yer etmi, mcevher aacn bulmak zere yola km. Kelolan gele gee, pnardan souk su ie, yolu bir ormana dm.

  Lepistes - Beta ve Gromi'ye Kar (Serdar Yldrm) 7 Eyll 2023 ocuk 

LEPSTES - BETA VE GROM'YE KARI Okan, on yanda bir ocuktu. Ss balklarna meraklyd. Evlerinde bulunan akvaryumda pek ok trden ss bal bulunuyordu. Bir gn Okann eline ss balklaryla ilgili bir kitap geti. Bu kitabn bir sayfasnda gayet gzel bir balk dikkatini ekti. Baln resmi altnda Beta diye yazyordu.

  Erdemli Olmak (Serdar Yldrm) 7 Eyll 2023 Bireysel 

ERDEML OLMAK Sevgi insann kalbinde doutan yer etmitir. Anne sevgisi bunun gelimesine neden olur. Babamz severiz, kardeimizi severiz, arkadamz severiz, okula gider retmenimizi severiz, dncelerimiz bydke vatanmz severiz.

  Konuan Leylek (Serdar Yldrm) 7 Eyll 2023 ocuk 

KONUAN LEYLEK Yaamakta olduumuz u yllardan pek de o kadar uzak saylmayacak bir zaman dilimi ierisinde konuan bir leylek yaarm. Bu leylek insanlar gibi konuur, insanlar gibi dnrm. yilik yapmay ne kadar ok istermi bir bilsenizFakat iyilik yapmak iin hi frsat bulamazm.

  Korkak Tavan (Serdar Yldrm) 7 Eyll 2023 ocuk 

KORKAK TAVAN Orman kenarnda bir Korkak Tavan yaarm. Geceleri gizlendii aa kovuundan hi kmazm. Uyurken korkulu rya grd zamanlar kan ter iinde uyanr ryasnda grdkleri sanki gerekten oluyormu gibi titrer dururmu. Gnlerden bir gn yuvasndan fazla uzaklamadan yiyecek aramaya km.

  Karde Ali - yilik Timsali (Serdar Yldrm) 7 Eyll 2023 ocuk 

KARDE AL - YLK TMSAL Eski zamanlardan birinde Ali adnda bir gen yaarm. Doduundan beri kynden dar kmam. Duyduu, grd, bildii hep kyne ait eylermi. Kendisi bakalarnn iine karmaz, kimse hakknda kt sz sylemez, babadan kalma tarlay anasyla birlikte ekip bier, karnca kararnca geinip giderlermi. Ky arazisinin yardan fazlasnn sahibi ok zengin iki kiiymi. Bu iki ky aas kyde yaayanlarn gruba ayrlmalarna neden olmular.

  Atatrk'n lkokul Anlar (Serdar Yldrm) 28 Nisan 2023 ocuk 

ATATRK'N LKOKUL ANILARI: MUSTAFA OKULA BALIYOR Mustafa okula balayacakt. Babas Ali Rza Bey olunun laik eitim veren emsi Efendi lkokuluna gitmesini istiyordu. Annesi Zbeyde Hanm ise, mahalle mektebine gitmesini arzu ediyordu. Bu konu etrafnda fikir atmalar srp gidiyordu: Zbeyde Hanm: Ne var yani emsi Efendi lkokulunda? Ne renecek orada? Hem oras uzak. Mahalle mektebi urackta. Oraya gitsin istiyorum. Ali Rza Bey: Hanm, okulun yaknl, uzakl nemli

  Atatrk ve Dnya Tarihi - Serdar Yldrm (Serdar Yldrm) 21 Nisan 2023 Destan 


  Bakomutan Atatrk - Serdar Yldrm (Serdar Yldrm) 21 Nisan 2023 Bakaldr 


  Atatrk Gibi Olmak - Serdar Yldrm (Serdar Yldrm) 21 Nisan 2023 Bakaldr 


  Atatrk Bir Deha - Serdar Yldrm (Serdar Yldrm) 17 ubat 2023 Toplumcu 


  Atatrk' Sevmek Zorundasn - Serdar Yldrm (Serdar Yldrm) 6 ubat 2023 Umut 


 

 Sevgi insann kalbinde doutan yer etmitir. Anne sevgisi bunun gelimesine neden olur. Babamz severiz, kardeimizi severiz, arkadamz severiz, okula gider retmenimizi severiz, dncelerimiz bydke vatanmz severiz. Dncelerimiz daha da bydke stnde yaadmz dnyay severiz ve o dnyada yaayan insanlar severiz. nsan sevgisi ok nemli bir duygudur ve insan hayata balar. Sevelim, sevilelim, brakalm kalbimiz sevgiyle dolsun.


  25.02.2008 21:45:59  

 

 

 

GTARCI  ASLAN

 

 

Ormanlar Kral aslan  bir varisi olmadndan yaknyordu. Nedeni bilinmezdi fakat hi yavrusu olmamt. Bir erkek yavrusu olsa bir iki yla kalmaz kocaman olurdu. yle yelesini  savurarak boy boy dolard ortalkta. Ormana asayii kontrol iin ktnda bir kkredi miydi, sulular ve su hazrl iinde bulunanlar saklanacak delik aramalyd. Neden sanki tacn, tahtn brakaca bir varisi yoktu. Yakn akrabalar falan  da  yoktu  ki, onlardan  birini  yanna  alsn, yetitirsin, kendinden sonras iin kral olmaya hazrlasn. Kral dediin soylu olurdu, asil olurdu, yle her nne gelen krallk yapamazd. Tutsa alelade bir aslan kendinden sonras iin vasiyet etse, yeni kral beceriksiz kacak ve ynetim etkisiz kalnca  da  orman  karkla,  kargaala,  kaosa srklenecekti.

 

“ Hayr, gzm arkada kalmamal “ diye dnd Ormanlar Kral aslan. “ Soy ktm tekrar kontrol etmeliyim. Hem bu defa  ncekiler gibi  olmamal, ok  daha  dikkatli  davranmalym. Babam, dedemi ve tm soyumu, sopumu en ince ayrntlarna  kadar  incelemeliyim. Mutlaka bulmalym, damarlarnda asalet kan tayan bir aslan mutlaka bulmalym. ”

 

Ormanlar Kral aslann gnlerce sren aratrmas sonunda meyvesini verdi. Drt nesil ncesinde krallk yapan aslan yerine byk olunu vasiyet edince kk olu bu duruma zlm ve ekip gitmiti. Onun ok uzaklardaki Grandr Orman’na gittii  ve  orada  sakin  bir  yaam  srmeye balad belirtilmiti. Konu hakknda daha sonra ne  olduu  gibi  bir  bilgiye  rastlanmyordu. Ormanlar Kral aslan tilkiyi huzuruna  ard  ve  ona  durumu  anlatp,  Grandr  Orman’nda aratrma  yapmasn, eer varsa, akrabalarndan gen ve yetenekli bir erkek aslan alp saraya getirmesini emretti. Tilki tamamen sessiz i grecek ve darya bilgi szdrmayacakt.

 

Tilki,  Grandr Orman’na vardnda kk bir kalabalk grd.Bu kalabaln ortasnda gen bir erkek aslan gitar alyordu. Tilki daha nce gitar alan bir aslan grmedii iin ok ard. Pek de gzel alyordu canm bu aslan gitar. Gitar sesini yakndan dinlemek iin n sraya gemek lazmd. Haydi ne duruyordu geseydi ya n sraya. Tilki  kalabaln  arasndan  syrlarak  n sraya geti. te imdi gitar sesi kulana daha bir ho  geliyordu. Bir  sre  bu  gitarc  aslann konserini dinledikten sonra onun olduka yetenekli olduunda  karar  kld. Hani  gitarc  aslan hava karardktan sonra konserini bitirip dinleyenlere teekkr edip kalkp gitmese sabaha kadar onun aldklarn dinlemeye razyd. Bu kadar olurdu canm, bu kadar olurdu.

 

Tilki ertesi gn youn bir aba iine girdi. Saa  gitti, sola gitti, gezdi, dolat. Pek  ok  orman hayvanyla konumalar yapt. Ne yapt etti, sz dndrd, dolatrd, drt nesil ncesinde kral olan aslann kk olunun ne olduu, nasl yaad ve soyunun devam edip etmedii sorularn onlara sordu. Konuya doru drst bir aklama  getiren  yoktu. Hep  ben ne  bileyim,  ben  ne bileyim. Fakat i dedikodu anlatmaya geldi miydi fndk krdryorlard. Birbirlerinin arkasndan demediklerini brakmyorlard. Dedikodu kt bir alkanlkt, bunu bari bilselerdi ya..

 

Tilkinin Grandr Orman’ndaki aratrmas on gn devam etti. Sonunda  bir yal  aslan  konuyu aydnla kavuturdu. Kraliyet ailesinden u anda hayatta olan bir aslan kalmt. O  da  gitarc asland. Tilki iin gitarc aslan bulmak  zor olmad. Yine  ayn  yerde  konser  veriyordu. Tilki konser sona erdikten sonra gitarc aslann yanna giderek, Ormanlar Kral aslan tarafndan buraya gnderildiini, kraln kendisini konser vermek iin saraya davet ettiini syledi. Bu teklifi kabul eden gitarc aslan, ertesi gn tilki ile birlikte yola ktlar.

 

Saraya varnca tilki gitarc aslana kalaca oday gsterdikten sonra kraln huzuruna kt ve en bandan balayarak olanlar anlatt. Damarlarnda asalet kan tayan gen ve yetenekli bir erkek aslan nihayet bulunmutu. Fakat u gitar alma ii kral hem artm, hem de dndrmt. Nereden aklna gelmiti bilmem ki bu aslann gitar  almak?  Akam  yemei  sarayn  yemek salonunda yendikten sonra gitarc aslan konserine balad. Sanki  sihirli  bir  el  gitarn  telleri zerinde dolayordu ve dinleyenler bu tellerden kan namelerle byleniyorlard. Baz baz gitarc aslan sesiyle de itirak ediyordu bu namelere ve  gerekten byleyici bir tablo ortaya kyordu.

 

Gnler gnleri kovalad. Geen gnlerle birlikte kral gitarc aslan  tandka  daha  bir  sevdi. Asildi, soyluydu, bilgiliydi, kltrlyd, sayglyd. Daha  ne  olsundu  canm  ayn  zamanda kuzeniydi ya bu gitarc aslan.Yerine vasiyet ederdi olur biterdi.Ama bunu ona nasl syleyecekti. in en zor tarafna sra gelmiti. Gnler geip gidiyor fakat kral bir  trl  ona  syleyemiyordu. Sonunda kral bir gn cesaret bulup her eyi olduu gibi anlatt.

 

“ te soy kt burada. te unlar drt nesil ncesinde dedelerimizin adlar. Benim dedem kral tarafndan vasiyet edilince, senin deden Grandr Orman’na gitmi. Onun  soyundan  sadece  sen yayorsun. Yani sen benim kuzenim oluyorsun. Benim  tahtmn,  tacmn  tek  varisi  sensin. “

 

Kraln anlattklar gitarc aslan hi artmad. Zaten  o  btn  bunlar  babasndan  defalarca dinlemiti. Her eyi bildiini krala syledi. Kral, gitarc aslan ak szllnden dolay kutlad. nk gitarc aslan her eyi bildii  halde  bildiini  sylemeyiverse  hem  kendini  aldatm saylrd, hem de kral. Kral bunun farkndayd ve bylesine mert bir aslann  varislii  kabul etmesinden kvan duydu.

 

Yazan: Serdar  Yldrm

 

 

 

"Boluksuz Bir Yaz."

  25.02.2008 21:36:26  

KORKAK  TAVAN

 

Orman kenarnda bir Korkak Tavan yaarm. Geceleri gizlendii aa kovuundan hi  kmazm. Uyurken korkulu rya grd zamanlar  kan ter  iinde  uyanr,  ryasnda grdkleri sanki gerekten oluyormu gibi titrer dururmu. Gnlerden bir gn yuvasndan fazla uzaklamadan yiyecek aramaya km. Drt be adm  atp evresine baknr, tehlike olmadna kanaat getirir, yle ilerlermi.  Ceviz  aacnn dalndan bir ceviz Korkak Tavan’ n yan bana dmesin mi?  Korkak, neye uradn  arm. Akl bandan gitmi. Gerisin geriye dnp arkasna bile bakmadan  can derdiyle  koarak yuvasna gelmi. Kapnn  srglerini  takp,  yatan  altna  saklanm.  Korkak   Tavan’ n  daldan den bir cevizden katn Bilge Tavan grm. Yerden cevizi alp, cebine koymu. Korkak Tavan’ n yuvasna gelmi ve kapy alm. “ Tavan karde, kapy aar msn? Ben geldim. Ben Bilge Tavan’m. Seninle konumak istiyorum. “  

 

Korkak Tavan,  Bilge Tavan’ n sesini duyunca rahatlam. Gizlendii yatan altndan km. Kapnn srglerini ekip kapy am: “ Ho geldin Bilge Tavan..Buyurun, gelin ieriye, size havu ikram edeyim..”Ev sahibinin bir tabak iinde getirdii havular yenilmi. Oradan buradan  konuulmu. Derken  Bilge Tavan  asl konuya geme zamannn geldiine karar verip  karsndakini   incitmemeye, gururunu krmamaya, zmemeye dikkat ederek yle demi:   “ Sevgili tavan karde, bundan bir saat kadar nce orman kenarnda gezintiye kmtm. Biraz ilerde sizi grdm, geliyordunuz. Birdenbire geriye dnp komaya baladnz.  Niin?  Acaba ne oldu?  Diye  merak  ettim. Geerken  urayp  soraym  dedim. “   

Korkak Tavan  ezile bzle: “ ey… Bilge Tavan  “ demi. “ Aatan stme bir aslan  atlad.Yan tarafma dt. kinci hamleyi yapmasna frsat brakmadan katm. “ 

 

Bilge Tavan: “ Sen hi merak etme, tavan karde. Ben o aslan yakalayp cezasn verdim. te burada…”  demi ve cebinden kard cevizi taban iine brakm.

 

Korkak Tavan: “ Aaa!..Bu aslan deil, ama bu bir ceviz…” demi.

 

Bilge Tavan: “ Tavan karde, ceviz aacnn yanndan geerken daldan bu ceviz dt. Her an karna bir aslan veya bir ylan kacakm gibi drt be admda  bir  durup  baknarak  yrrken, daldan den bu cevizi sana saldran aslan  zannettin.  Gereinden  fazla  korktun.  Dikkatli  olmak, tehlikelerden belli ller iinde saknmak gerekten her zaman her yerde faydaldr. Fakat eitli alkanlklarda olduu gibi korku eyleminde de arya kamak, fazla  nem  vermek doru deildir. Hepimizin korktuu  bir  eyler  vardr.  Korkulmas  gereken,  bize  zararl olabilecek durumlar saylamaz. Korku beyinde dncedir, kurtulursun. Evet, sevgili tavan karde, artk yalnz deilsin. Ben varm. Sana yardm edeceim ve ikimiz el ele  verip bu korkaklk illetini skp atacaz. Var msn?    demi ve elini uzatm.

 

Korkak Tavan: “ Varm, Bay Bilge. Bundan sonra korku kelimesini aklmdan sildim. Korkmycam ite, ne olacaksa…” demi ve Bilge Tavan’n  elini skm. Aradan bir yl gemi. Korkak Tavan  artk ormanda yokmu, yerine Cesur Tavan varm. stn cesareti sayesinde “ Tavanlarn Bakan “  olmu. Ormandaki hayvanlar arasndaki konumalarda  baz hayvanlar  gecenin karanlnda, ormann derinliklerinde bir tavan yalnz bana dolarken grdklerini yeminler ederek anlatrlarm.  

 

Yazan:  Serdar  Yldrm 

 

 

"Boluksuz Bir Yaz."

  25.02.2008 21:32:29  

 

                                                              FAKR  AHMET

 

Annesi, babas fakirdi Ahmet’in.  Tek gz odal bir gecekonduda oturuyorlard. Babasnn cierleri hasta olduundan zorunlu emekliye ayrlmt. Ahmet okul olmad zamanlar simit satarak zorlukla ilkokulu bitirdi. Daha sonra komusunun yardmyla bir lokantaya bulak olarak girdi. Ahmet hayalini gerekletirmek iin ilk admn atmt. Eskiden lokantalarn camlar arkasnda grd o gzelim yemeklere kavumutu. Artk gnde n karn doyuyordu. Lokantada yemek piiren Veli dayy gz hapsine almt. Ondan yemek yapmay renecek ve kendi de bir a olacakt ama Ahmet bakasnn lokantasnda deil kendi lokantasnda grevini yerine getirecekti.

 

Ahmet askerden geldikten sonra ehrin mevki yerinde lokanta at. Yapt yemekler ok lezzetli olduu iin  lokanta mterilerle dolup tayordu. Kazanc yerindeydi. Ara sra muhta insanlar lokantaya gelirdi ve bedava yemek yerlerdi.

 

Lokantada alan garsonlar ve mteriler Ahmet’in  le vakitleri bo bir masaya giderek masann stne iki tabak yemek brakmasna bir anlam veremezlerdi. Onlar ne bileceklerdi yllar nce sefaletin bitirdii anne ve babasna Ahmet’in  armaann. Hem onlar duyamazlard ki, tabaklar masann stne brakrken Ahmet’in  “ Bundan sonra a kalmayacaksnz anneciim ve babacm. Aln yemeklerinizi karnnz bir gzel doyurun “  diye mrldandn.

 

Yazan: Serdar Yldrm

 

 

"Boluksuz Bir Yaz."


 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2023 | Serdar Yldrm, 2023
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.

 

Bu dosyann son gncelleme tarihi: 26.09.2023 18:00:37