..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Yaam ksa, sanat uzun, frsat aceleci, deney aldatcdr. -Hippokrates
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > Deneme > Din > Cemal Zngr
30 Temmuz 2016
Dinlerin Douu ve slam'n Gerek z (3)  
Kutsallklarn yaammzda yaratm olduu olumlu ve olumsuzluklarna farkl alardan analiz.

Cemal Zngr


Gnmz bilgi ve teknolojik ada, bugne kadar var olmu tm dini inan ve tanrcln bamsz ve bilimsel analizi yaplmadan, yaanlan siyasal, sosyal ve ekonomik sorunlarn minimuma inmesi hibir zaman mmkn deildir. Bu alma da, dinlerin bamsz bir ekilde analizini iermektedir. Her insann unu iyi bilmesi gerekir; bamsz analiz ve eletiriler, tm deerlerin gerek zn ortaya karmaktadr.


:BABJ:

     slamiyetin oluumu:

Daha ncede ifade edildii gibi, Araplar Hami atalarnn devam olan Krey Kabilesinin Emevi ve Haimiler slalesinden oalarak bugn ki halini almlardr.
Hz. Muhammed Kurey Kabilesinin 12. slalesi olan Haimilerdendir. Haimi slalesinin ileri gelenleriyse Hz. Muhammed, Hz. Ali ve dier 12 mam olarak bilinen fertlerden olumaktadr.
Emevilerde, Kurey Kabilesinin 11. slalesinden olup Hz. Ebu Bekir, mer, Osman, Sddk, Ebu Sfyan'nn oullar Muaviye ve Yezid bu slalenin en ileri gelenleridirler.
Yahudilik ve Hristiyanlk dinleri yaklak olarak Ortadou toplumunu 600 yl ynetmesine ramen, halkn sosyal, siyasal, ekonomik ve psikolojik sorunlarna gerek anlamda ciddi bir zm getirmemilerdir.
Her iki dinin ynetim yapsndan kaynaklanan stat, snf ve egemenlik anlay had safaya ulamas neticesinde, bu gidiata bir dur demek iin Hz. Muhammed yeni bir dinin ilanyla bu sorunun zleceine inanmtr.
Ve Hz. Muhammed M.S. 610 ylnda Mekke'de slam dinini ilan etmesine ramen, Hz. Musa ve Hz. sa gibi Hz. Muhammed'de, Mekke'nin zengin Tccar Emevi Araplar tarafndan srgne gnderilmitir.
Emevilerin slam dinine kar kmalar neticesinde, Hz. Muhammed etrafndaki birka insanla birlikte Medine ehrine gmek zorunda kalmtr.
Emevi Araplar; Hz. Muhammed'in slam dinine neden kar kp srgne gndermilerdir? Bu sorunun cevabn bugne kadar, gerek anlamda ve tarih biliminin kurallarna gre cevaplam bir Mslman hala ortaya km deildir.
Mslmanlar her zaman olaylarn gerekliinin zerini kapatp, srekli slam'a kutsallk ve gizem atfederek, szde Put Prest ve Cahiliye taraftar olanlarn slama kar direndiklerini hikyeletirmektedirler.
Hlbuki bu Put Perest ve Cahiliye denilen kesimin kimler olduu doru dzgn aklanmad gibi, ou zamanda dnemin Yahudi ve Hristiyanlar olarak gsterilmektedir.
Bu iddia ve dncelerin hibirisi doru deildir. nk slam'a ilk kar kp Hz. Muhammed'le savaanlar, Emevi Tccar Araplardr. Bunun en byk nedeni ise, Hz. Muhammed'in daha eitliki ve adaletli bir slam anlayyla ortaya kmasdr.
Asr Saadet slam'i yap; bencil, egoist, rk ve kendilerinden olmayanlara hayvan gz ile bakan Emevi Araplarn keyfini karmtr.
Bu yzden slam iktidarn eline geiren Emeviler, yaanan gerek olaylar yerine, akla hayale gelmeyen yalan hikaye ve efsaneler dzerek soyut slam edebiyat oluturmulardr.
Aslnda slam dinini ortaya karan gerek nedenler, Yahudi ve Hristiyan dinine inanp toplumu yneten brani ve Arap tccarlarn halk zerinde uyguladklar sosyal ve siyasal hukuksuzluklar sonucunda patlak vermitir.
nk slam'n z de, dier dinler gibi toplumun hak ve hukukunu korumak ve daha iyi bir adalet vaadi ile ortaya kmtr. Ancak Hz. Muhammd, bu slam anlayn ld gne kadar hayata geirmeye alm olsa da, ok erken ld iin bu dncesi yarda kalmtr.
Zorla Mslmanl kabul eden Tccar Emevi Araplar, Hz. Muhammed ldkten sonra slam Halifeliini eline geirir geirmez, slam dinini de, dier dinlerin durumundan daha geri egoist, banaz ve bencil bir yapya dntrmlerdir. Bunu da u tarihsel olaylardan anlamaktayz.
rnein; Hz. Muhammed M.. 610 ylnda slam' ilan ettikten sonra en az drt sene Emevi Tccar Araplar ve dier evredeki zengin kiilerle savamtr. Bunlar etkisiz hale getirdikten sonra slam hakimiyetini salayabilmitir. Ve bu savalar herkesin bildii gibi Bedir, Hendek ve Uhut dur. Ve ikinci bir tarihi olay...
Emevi Tccar Araplar istemeyerek te olsa slam' kabul etmek zorunda kalp, her seferinde Hz. Muhammed'i devirmek iin sinsi oyunlardan asla geri kalmamlardr. Bu oyunlarn en nemlisini, Hz. Muhammed ldkten sonra Halifelik olayndan anlalmaktadr.
Hz. Muhammed yalanp lmne yakn bir dnemde, Kuran- Kerim'de
de belirtildii gibi son Veda Hacc ya da Veda Hutbesiyle, kendisinden sonra slam'n temsilciliini (Yneticilii) Hz. Ali'ye braktn emretmitir.
Buna ramen Emevi Tccar Araplar, Hz. Muhammed'in cenazesi defin edilir edilmez, hemen kendi aralarnda almalar yaparak Hz. Ebu Bekir'i Halife ilan edip slam'n ynetimini ellerine geirmilerdir.
Bu olayn gerekletii srada, Hz. Ali ve birlikte hareket eden Haimi Araplarn pasiflii de dikkati ekmektedir.
imdi burada hem Hz. Muhammed'in gerek slam dncesi olan Haimi (ii) slam', hem de Emevi (Snni) slam' daha yakndan incelediimizde, slam'n gerek zn de anlam olacaz.
Kuran- Kerim'de yazl olduu gibi, slam'da Be Vakit Namaz diye herhangi bir ibare, kayt ve emir bulunmamaktadr. Sadece Kuran da Namaz ibadeti olarak geen ifadeler yledir.
Ey insanlar..! Allah'n sizleri yapm olduunuz gnahlardan korumas iin gnn herhangi bir saatinde ya da gnein doumu ve batm srasnda Namaz klnz der. Ve yine Oru olaynda da, nefsinize hakim olmak iin Ramazan ay ierisinde Oru tutunuz. Bura da otuz gnlk ya da aylk oru diye herhangi bir ibare ve emir bulunmamaktadr.
Kuran- Kerim'deki bu ifadelere gre, Hz. Muhammed'in kendi Peygamberlii dneminde, insanlar gnlk Namazlarn bir veya vakit eklinde yerine getirmilerdir. Yalnzca Cuma Namazlar gnmzdeki gibi gereklemitir. Bu emirlerin getii yerler, Bakara Suresi bata olmak zere, dier birok Sure Ayetlerinde mevcuttur.
Kuran- Kerim'deki emirler bunlar iken, Haimi Araplar ve dier ii Mslmanlar ksmen bu emirlere uygun ibadet ederlerken, Snni slamclar neden "Be Vakit Namaz ve Otuz gn Oru" eklinde farkl bir slam ibadet yaps icat etmilerdir? Bunun birden ok cevab vardr. Ancak en nemli cevab udur;
Haimi ii slam kuralna gre birok maddi varlklar toplumla paylalp, kle ve dier yoksullarn insan olarak kabul edilmesini emrediyordu.
Gerek slam'daki bu dnce, Emevi Tccar Araplar iin sermayeyi kltmek ve tm insanlarla ksmen de olsa eit yaamak anlamna geliyordu.
Byle bir slam asla kabul etmeyeceklerini dnen Emevi Tccar Araplar, slam'n artlar olarak bilinen "Be Vakit Namaz, Otuz gn Orula" birlikte, dier kurallarla unu hedeflemilerdir.
Kendi rk ve doyumsuz egolarna hitap eden ve ayn zamanda toplumu srekli gnahkr gsterip korkutarak, bu gnahlardan kurtulmak ya da gnahlarnn hafiflemesi iin, halkn kendilerini ziyaret edip ba ve adaklarda bulunmalar bir eit vergilendirmeyi, "Zekat" olarak adlandrmlardr.
Ayn ekilde Hac olaynda, tm Mslmanlarn Mekke'yi ziyaret etmeleri, yl ierisinde toplanan vergiler ya da getiriden baka ne anlam vardr? Ve bu yzden slam ierisinde ard arkas gelmeyen Mezhepler ve Tarikatlar Savalar en bariz rneklerdir.
Eer ki, Emevi Snni Araplar ya da Snni Mslmanlar, gerekten Kuran- Kerim'in ierisinde yazlanlara ve de Hz. Muhammed'in dncelerine sadk kalm olsalard, slam ierisinde ne bu kadar keskin Mezhepler ayrl olurdu, ne de Mezheplar sava. Ancak bura da tekrar bir ayrntya daha iaret etmek gerekir.
Hz. Muhammed ldkten sonra, Emevi Snni Araplar bir oldu bittiyle slam ynetimini ellerine alrken, Haimi ii Araplarn temsilcisi olan Hz. Ali'nin, pasif, siyasi ngrszl ve duyarszl da dikkati ekmektedir.
nk Hz. Ali; son gnlerinde, Muaviye ile yapm olduu Sffn Savana kadar, yaklak olarak 25 yl, Hz. mer ve Hz. Osman'n Halifeliklerine neden kar kmamtr?
Ve ikinci bir nemli ayrnt, Hz. Ali, Hz. Fatma'nn haricinde 6 kadnla daha evli olup, bu kadnlardan doan 14 kz ve 17 olunun olduu. Ayn ekilde Hz. Ali, Hz. mer'le bacanak olduu gibi, kzlarndan bir tanesini de Hz. Osman'a vererek kendisine enite yapmtr.
imdi byle bir Hz. Ali gereklii varken, hem ii Mslmanlarn hem de Anadolu'da kendilerini Hz. Alici ve 12 mamc gsteren Kzlba Alevilerin slam adna, Snni slam ile srekli atmaya girmeleri siyasi, dini ve tarihi bilgisizlik deil midir?
nk Emevi Snni slamclar, kendilerine gre her dndn sistemletirip topluma kabul ettirirken, Hz. Ali Snni slama yaklak 25 yl boyunca neden slam Danmanl yapmtr?
Eer ki ii Mslmanlar gerekten Hz. Muhammed'in gsterdii slam yolunda tam itikatl gitmi olsalard, Hz. Ali ve 12 mamlarn Mehdi gibi yeniden dnyaya gelip kendilerini kurtaracana inanmamalar gerekirdi.
iiler srekli Hz. Ali'yi ve 12 mamlar peygamberlikten daha yukarlara kararak sorunlarnn bitecei hayaliyle yaamalar, iilerin en byk siyasi, dini ve tarihi bilgisizliklerini gstermektedir.
Kaynak : Faik Bulut- Alisiz Alevilik. Doruk Yaynlar. Ve nternet sayfas- Hz. Ali Vikipedi.
Zaten Hz. Ali ve Muaviye arasnda yaanan Sffn Sava'nda, Hz. Ali kendisini destekleyen Haricileri dinlememesi neticesinde, yenilip hem Halifelii elden gitmitir, hem de Haimi ii Araplar Arabistan topraklarndan tamamen kovulmulardr.
M.S. 661 ylndan itibaren Hz. Muhammed ve Hz. Ali'nin slalesinden olan Haimi iilerin; Ev Halk (Ehli Beyt) Arabistan topraklarndan kovulduktan sonra neden Irak'a (Mezopotanya) gittiler?
nk Irak topraklarnda hakim olan Kltr ve ynetim, Sryani Hristiyan lar ile, Zerdt Krt ve Farslar bu blgede hakimdi. Hz. Hseyin'le birlikte etrafndakileri Irak ve ran'n dnda Ortadou'da kabul edip koruyacak baka bir kltr yoktu. Yine de tm Mslmanlar Zerdt ve Hristiyanla dmanca bakmaktadrlar. slamiyete inanan Mslmanlarn hepsi, slamiyeti yorumlayp incelerken u konulara ok dikkat etmeleri gerekir.
H. Muhammed'in 12 kadnla neden evli olduunu ve o dnemin gerek artlarn anlamadan ya da anlamak istemeyip rk banaz ekilde, hem kadn dman hem de kadna dknlk gsteren bir slam, gerek slam olamaz.
te bu nedenledir ki, gnmz slam anlay hl krmz bez paras grm panyol Boalar gibi, "Laiklik, Seklerizm ve Demokrasiyi" duyduklarnda adeta ldrmaktadrlar. Bu yzden laiklik, seklerizm ve demokrasi her toplum iin kabul edilmesi gereken en temel siyasal felsefedir.
Bu yaplmayp, her geen gn biraz daha gericileip kat kurallarla, ar derecede cinsiyet dmanl yapp, Arap rk ve din milliyetiliine dayanan slam, Hz. Muhammed'i temsil etmemektedir.
nk slam'n z Asr Saadettir. Asr Saadet slam gnmzn Snni ve ii Mslmanlarnn dnd kadar banaz ve rk deildir. Hz. Muhammed'in yannda Habeiler, Farsiler ve Asurilerden oluan ok deerli insanlar bulunmakta idi. Ve bu insanlar kendi dil ve kltrleriyle slam'a hizmet etmilerdir.
Dikkatleri eken dier bir nokta ise, Yahudiliin Kutsal Kitab Tevrat, Hristiyanln Kutsal Kitab ncil'e inanan ya da inanmayan her toplum tarafndan kendi dillerine evirilerek okunup renilmesinde hibir saknca grlmemitir.
slam dininin Kutsal Kitab Kuran- Kerim'e gelince, baka toplumlar bu kitab kendi dillerine evirip okumak istediklerinde iddetle kar klarak yasak edilmesi neyin banazldr? Bunun bilin altnda yatan gerek nedense, Arap rk, dil ve din milliyetiliinden baka bir ey deildir. Ve bu da slam dinini bugne kadar siyasal, sosyal maddi ve mevki amalarnda kullananlarn en byk silah olmutur.
Ne zaman ki slam, Devlet ynetimlerinin ve bir takm kar gruplarnn elinden alnp, sadece toplumun ruhsal (Psikolojik) yaplarna hitap edecek ekle getirildiinde, ite slam o zaman gerek zne kavuacaktr.

Kaynaklar : Ali eriat- Dinler Tarihi.Sekin Yay. . Zeki Eypolu- Tarikatlar ve Mezhepler Tarihi.Der Yay. shan D. Da-Ortadou'da slam ve Siyaset.Boyut Yay. Kitabu Mukaddes irketi- Orhan Matbaaclk. E. Hamdi Yazr- Kuran- Kerim ve Yce lmi Hali.Huzur Yay. Felicien Challeye-Dinler Tarihi.Varlk Yay. Yaar Nuri ztrk- slam Anlamaya Doru.Yeni Boyut Yay. Charles Keiht Maisels- Uygarln Douu.mge Yay. Willian M. Mc Neil-Dnya Tarihi.mge Yay. Alaaddein enel- kel Toplumdan Uygar Topluma.Birey Toplum Yay. lhan Arsel- eriat ve Kadn.stanbul 1995. Faik Bulut - Alisiz Alevilik.Doruk Yay. M. lin- E. Segal nsan Nasl nsan oldu.Say Yay. Misea Eliade-amanizm.mge Yay. Sigmund Freud- Gnlk Yaamn Psikolojisi.Payel Yay. Eugene Enriguez-Srden Devlete.Ayrnt Yay. Turan Dursun- Kuran Ansiklopedisi 8 Cilt. Turan Dursun-Din Bu 1.2. Cilt. Kaynak Yay.

Cemal Zngr
Ar. Yazar
Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn din kmesinde bulunan dier yazlar...
Dinlerin Douu ve slam'n Gerek z (1)
Hz. Ali ve Ehlibeyt Alevi Midir?
Dinlerin Douu ve slam'n Gerek z (2)
slamiyet Yenilie Ak Bir Din Midir?

Yazarn deneme ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Lider mi Toplumu ekillendirir; Toplum Mu Lideri?
Tbmm'de Yedi Maddelik Anayasa Deiiklii Neyi zer?
Alevilerin Kaplarna Saldranlarn Ak Kimlii
"Trkleri Yeniden Tanmak" Aratrma Kitabm Yazma Nedenim :
te Trkiye'nin Yaam Kalitesi ve Mutluluk Karnesi..!

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Bir Toplum Hak Ettii ekilde Ynetilir [Eletiri]
Deprem ldrmez Zihniyet ldrr [Eletiri]
Sayn Babakan Binali Yldrm, Alevi Kltrn Ne Kadar Tanmtr? [Eletiri]
Halka Gtrlen Her Oylama Demokratik Midir? [Eletiri]
Atatrk'n Din ve Alevilere Bak [Eletiri]
Akp'li "Evetiler" ile Chp'li Hayrclarn Halka Aklayamadklar Srlar..! [Eletiri]
Anayasa Deiikliinin Yaratt Umutlar ve Uurumlar..! [Eletiri]
Trkiye Halkna Tek Soru; Demokrasiden Ne Anlyorsunuz? [Eletiri]
Fet, Dea ve Kenan Evren Kardeliinin Tarihesi [Eletiri]
Katar'la Ne Yaplmak steniyor? [Eletiri]


Cemal Zngr kimdir?

Ben Cemal Zngr, Anadolu niversitesi Kamu Ynetimi mezunuyum. Sosyoloji, Tarih ve Siyaset zerine aratrmalar yapmaktaym. Yaynlanm bir kitabmn dnda eitli gazetelerde yzden fazla makalelerimde yaynlanmtr. Ve iki kitap dosyam yayna hazr durumdadr.

Etkilendii Yazarlar:
Tam bamsz Tarih ve Siyaset zerine yazan her Yazar


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Cemal Zngr, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.