..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
"ok sz hamal ykdr." -Yunus Emre
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > nceleme > Toplumbilim > Erda Duru
25 Mays 2019
Hi Bilmediimiz Bir Tarih Ermeni Sorunsal (11. Blm)  
Erda Duru
Osmanl devlet yaps dine dayal olmasna ramen hibir zaman Nazi Almanyas gibi rk-faist, apartheid bir kimlie brnmemitir. yle olsayd Harem'deki kadnlar bata olmak zere, devlet kademelerinde, orduda ve mecliste Rum, Ermeni, Yahudi, Arap, Krt, Arnavut, erkez, vs kkenli kiilere, brokratlara, paalara, komutanlara ve milletvekillerine izin verilir miydi?


:IGJ:
Hi Bilmediimiz bir Tarih Ermeni Sorunsal (11. Blm)
Buraya kadar birinci ana blm bitirmi bulunuyoruz. Bu blmde sorunsaln tarihsel geliimi zerine odaklandm. Olaylar izgisel bir sralama iinde I. Dnya Sava ve Kurtulu Sava grngesinden vermeye altm. Bu ikinci ana blmde ise soykrm sav dnsel, siyasal ve uluslararas hukuk asndan irdelenmekte, nkar Yasasna, Uluslararas Adalet Divan ve Avrupa nsan Haklar Mahkemesinin ilgili kararlarna deinilmektedir.

ERMEN SOYKIRIM SAVININ RDELENMES
Trk vatandalarn hibiri, Trk Ermenileri de dahil, Ermenistan'n I. Dnya savandan beri "Byk Ermenistan" gibi bir hayalin peinde olduunu bilmez, buna inanmaz, hatta glp geer! Ben de ilk balarda byle dnenlerden biriydim. nk bizim kuamza ne Ermenistan hakknda, ne de Ermenileri ktleyen herhangi bir eitim ve bilgi verilmedi.

Ancak, ortaya kan ac gerek u ki Ermenistan'n Trkiyeye kar ok ciddi, dmanca, karanlk hedefleri, misyon, vizyon ve projeleri vardr. Bunlar "Drt T Plan" olarak belirlenen "Tantm, Tannma, Tazminat ve Toprak" ilkelerine dayanr. Bu plan kapsamndaki iddialar aadaki gibi zetleyebiliriz:
1. Osmanl devleti "Bat Ermenistan" (Erzurum, Van, Elaz, Diyarbakr, Sivas, Bitlis ve Kars) denilen blgeyi igal ederek Ermenilerin topraklarn ellerinden almtr.
2. 1877-78 Osmanl-Rus savandan itibaren Ermeniler sistemli olarak katledilmitir.
3. 1915 ylndan itibaren Ermeniler planl ekilde soykrma uramtr.
4. Talat Paa'nn bu konuda telgraflar ve gizli emirleri vardr. (Andonyan Belgeleri)
5. Soykrmda hayatlarn kaybedenlerin says 1,5 milyondur.

ERMENSTAN TOPRAKLARI
mdi bu yukardaki iddialar srasyla ele alalm: Her eyden nce Trkler Anadolu'ya ayak bastklarnda bamsz bir Ermenistan devleti yoktu. Ermenistan'n varln tarih ncesine kadar gtrmeye kalkmak, Tufan yklerinden, Sasonlu Tavit gibi ne d belirsiz akma destanlardan medet ummak, Urartularn Ermeni olduunu iddia ederek Ermenistann varln neredeyse tarihin balangcna oturtmaya kalkmak ciddiye alnmas mmkn olmayan siyasal hezeyanlardr.
Zira bunun, Smerlerin Trk olduunu iddia edip, "Araplar Smerlere ait Mezopotamya'y igal ederek Trklerin topraklarn ellerinden almtr, topraklarmz geri isteriz diye tepimekten hi bir fark yoktur!
te yandan, hem 1877-78 Osmanl-Rus Sava, hem I. Dnya Sava, hem de stiklal Sava srasnda planl ve rgtl ekilde isyan kartanlar, blge halkn terrize ederek "Bat Ermenistan" dedikleri Dou Anadolu'yu igal etmeye kalkanlarn kim olduunu bir kere daha anmsatmak isterim.

SOYKIRIM SAVI GEREK M, YALAN MI?
Apriori, her sava, her boazlama, her etnik atma, her katliam soykrm olarak tanmlanamaz. Birlemi Milletler Soykrm Szlemesinin 2. maddesi, soykrm yle tanmlar:

Ulusal, etnik, rksal ya da dinsel bir bein tmn ya da bir blmn yok etmek amacyla (a) bek yelerinin ldrlmesi, (b) bek yelerinin bedensel veya ruhsal btnlne ciddi zarar vermek, (c) bei, bedensel varln tmyle ya da ksmen sona erdirecek yaam koullar altnda bulunmaya zorlamak, (d) bek ii doumlarn engellenmesi amacyla yaptrmlarda bulunmak, (e) bekte bulunan ocuklarn zorla baka bir bee aktarlmas eylemlerinden herhangi birinin ilenmesi Soykrm Suunun nlenmesi ve Cezalandrlmas Szlemesi kapsamndadr.
Bu nedenle, sorunsal yle koymak gerekir: Osmanlnn amac bu muydu? Yani, 1915 Tehcir (Zorunlu G) uygulamas srasnda Osmanl hkmeti, Ermenileri yok etmek amacyla, Ermenileri ldrmek, onlarn bedensel veya ruhsal btnlne ciddi zarar vermek, varlklarn tmyle ya da ksmen sona erdirecek yaam koullar altnda bulunmaya zorlamak, doumlar engellenmek, ocuklar zorla baka beklere aktarmak m istiyordu?

Grnen o ki Osmanl devlet yaps dine dayal olmasna ramen hibir zaman Nazi Almanyas gibi rk-faist, apartheid bir kimlie brnmemitir. yle olsayd Harem'deki kadnlar bata olmak zere, devlet kademelerinde, orduda ve mecliste Rum, Ermeni, Yahudi, Arap, Krt, Arnavut, erkez, vs kkenli kiilere, brokratlara, paalara, komutanlara ve milletvekillerine izin verilir miydi?

1914-1918 Meclisinde 11 Ermeni milletvekili stepan racyan, Aram Medetyan, Vartes Serenglyan, Artin Bogezenyan, Bedros Hallacyan, Kirkor Zohrap, Onnik hsan, Garabet Tomayan, Agop Hrlakyan, Kegam Dergarabedyan, Dikran Barsamyan'n yan sra; 4 Rum, Halil Mentee, Emanuel Emanelidis, Taki Midis, Yorgo Yuanidis; ve 2 de Yahudi, Sasun Eskail, Emanuel Karaso, milletvekili vard.
1908-1912 Meclisi ise Babil Kulesi'nden farkszd: 60 Arap, 25 Arnavut, 23 Rum, 12 Ermeni, 5 Yahudi, 4 Bulgar, 3 Srp, 2 Romen, 1 Sryani milletvekili vard! Trk olmayan bu 134 milletvekiline karlk 142 Trk milletvekili vard! ounluu salamak bak srtndayd yani!

Prof. Dr. lber Ortayl tehcirin olduu tarihteki Bakanlar Kurulu'nda 3 Ermeni Bakan olduuna, ayrca orduda da Ermeni komutanlar olduuna dikkat eker. stelik, ekonomik hayatta, zellikle stanbul Ermenileri ok etkindi.

mdi, Osmanlnn tebay sadka (sadk halk) olarak zel bir konum tand yllarca Trk komularyla birlikte yaam olan Ermeniler, 19. yzyl sonlarnda neden silahl terr rgtleri kurarak isyan etmiler, neden kan dkmlerdi? Bu sorunun asimetrik benzerini igalci Yunan ordusunu "Zito Venizelos" sylemiyle cokuyla karlayan zmir Rumlarna, terr rgt ban "Serok Apo" sloganyla alklayan Krtlere de sormak gerekir sanrm!

Yasalara gre vatana ihanet suu kapsamna giren eylemlere kar sava koullarnda alnan nlemler ne zamandan beri soykrm olarak kabul ediliyor? Bu tr nlem ve yaptrmlarn soykrmla damgalanarak nemsizletirilmesini dnyada hangi lke kabul eder?

Osmanl Devletinin Ermenileri soykrm yaparak tamamen ortadan kaldrmak gibi bir amac olduunu iddia etmek mantksz bir savdr. Zira, o zaman 6-7 Eyll olaylar da m soykrmd? Ya da Fransz direniilerin 1940-41 yllarnda Nazi igaline kar dzenledikleri eylemler soykrm kapsamna girebilir mi? Burada, soykrm, krm, katliam, gibi szcklerin anlamlarn iyi belirlemek ve kelime oyunlarna bavurmamak gerekir. Szck cambazlklar yapmaya kalklrsa bu i Habil-Kabil olayna kadar gider!

Kukusuz, tm bunlar g srasnda yaanan krmlar ve aclar hakl gstermez. Nakil srasnda Ermenilerin "varlklarn tmyle ya da ksmen sona erdirecek yaam koullar altnda bulunmaya zorlanm olduklar" ileri srlebilir. yi de ama Ermeni rkn yok etmek deildi: daha gvenli blgelere gitmelerini salamakt. Eer sava blgesinde kalm olsalard yine varlklarn sona erdirecek sava koullar altnda kalm olmayacaklar myd?

NSAN KAYIPLARI
G srasnda ve sonrasnda birok insann ld bilinmektedir. Ancak, lmlerin nedeni, Holokost'ta olduu gibi, rk bir dava, felsefi, bilinli ve sistemli bir devlet politikas deildir. Bundan dolay, Osmanl dneminde gerekletirilmi bir g olay ile etnik atma, yama ve karlkl krmlar tek bir torbaya tktrp, bunlarn Ermenileri tamamen yok etmeye ynelik devlete organize edilen sistematik ve bilinli soykrm eylemleri olduunu iddia etmek hem tarihsel gereklere aykrdr, hem de abartl bir yaklam olur.

Sava koullar, hastalklar, iklim, blgedeki ete ve airetlerin saldrlar da lmlere yol amtr. Bunun yan sra bir ok Ermeni evlilik yoluyla, din ve kimlik deitirerek, ocuklarn blgedeki Trk veya Krt kylerine emanet ederek asimile olmu, gvenilir, sanatkar, ticari kimlii olanlar, kadn, kimsesiz ocuk ve yallar zaten gten muaf tutulmutur.

Ayrca, g srasnda, "Ermeni Yardm Dernei" (Armenian Relief Society) nin almasna, gelen yardmlarn datlmasna da izin verilmitir. Yani Osmanl Hkmeti bir yandan soykrm kararn alm, te yandan yardm kurulularn ararak "buyurun gelin soykrm izleyin" mi demitir?

G srasnda lenlerin 1,5 milyon olduu iddias da iirilmi gzkmektedir. yle ki: Osmanl nfus kaytlarna gre Osmanl mparatorluu iindeki Ermenilerin says 1,3 milyon civarndadr. Encyclopedia Britannica'nn 1918 basksnda, lenlerin 600.000 olduu kaytl iken, 1968 basks ise bu sayy 1,5 milyon olarak verir !
Paris Bar Konferans'na katlan Ermeni Milli Delegasyonu bakan Bogos Nubar Paa o tarihte Trkiye'de toplam 280,000 Ermeni bulunduunu, 700,000 nin ise baka lkelere g ettiini belirtmitir. Bu durumda toplam nfus 1,3 milyon ise, insan kayb 300,000 dolaylarnda kalmaktadr.
Ermenilerin Dnm kitabnn yazar, ranl parlamenter Karen Kanlaryan kendisini gizleyen veya asl kimliini bilmeyen kripto Ermenilerin Bitlis, Mu, Varto, Erzurum, Kars, Bingl, Mslmanlam Ermenilerin (Heminliler) ise Trabzon, Artvin, Rize, Hopa gibi ehirlerde yaadna dikkat eker. u an nemli bir Ermeni nfusun Anadolu krsalnda yaad, Mslmanlam olanlarn 1.300.000, Kriptolarn da 700.000 zerinde olduklar sanlmaktadr. (Kaynak: Sava zbey, 29 eyll 2013, Hrriyet) Bu durumda 1.500.000 kiiye soykrm nasl yaplm olabilir? (Sonraki blm: Andonyan Belgeleri sahtekarl ve nkar Yasas)

.Eletiriler & Yorumlar

:: Akademik Bamsz Bakmek Bu Deil
Gnderen: Cemal Zngr / , svire
26 Mays 2019
Sayn Duru; Osmanl'nn baka etnik, din ve kltrden olanlara yapt katliamlar asla kapatamasnz. Ve Osmanl'nn en iren katlaimalar, ncelikle kendi kkeninden geldii z Trklere yapt dil ve fiziki faizmi incelemeniz gerekir. Bunu yaparsanz kendinize saygnz da artrm olursunuz. Doru Osmanl, korkutup kiiliksizletidii tm farkl halk ve klrden olanlar slamlatrarak, saray soytars yapmtr. Bu tam bir slam faizm rneidir. Kendi atasnn kltrn brakp Araplarn arkasndan giden anlaytan asla insani bir tutum ve davran beklenemez. Bunlarn hepsi sizin yazdklarnzn ne kadar yalan ve korkaka olduunu kantlmaya yetiyor. Esen Kal.
Syleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn toplumbilim kmesinde bulunan dier yazlar...
Holokost Yorgunluu
Hi Bilmediimiz Bir Tarih Ermeni Sorunsal (16. Blm)
Hi Bilmediimiz Bir Tarih Ermeni Sorunsal (13. Blm)
Hi Bilmediimiz Bir Tarih Ermeni Sorunsal (17. Blm - Son)
Hi Bilmediimiz Bir Tarih Ermeni Sorunsal (15. Blm)
Hi Bilmediimiz Bir Tarih - Ermeni Sorunsal (6. Blm)
Hi Bilmediimiz Bir Tarih Ermeni Sorunsal (12. Blm)
Hi Bilmediimiz Bir Tarih: Ermeni Sorunsal
Hi Bilmediimiz Bir Tarih Ermeni Sorunsal (14. Blm)
Hi Bilmediimiz Bir Tarih Ermeni Sorunsal (10. Blm)

Yazarn nceleme ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Osmanl Saray Edebiyat Divan iirinde Erotizm ve Cinsellik - 1
Osmanl Saray Edebiyat ve Divan iirinde Erotizm ve Cinsellik - 2
Bilderberg "Eyes Wide Shut"
Her Milletin Ayr Bir Devleti Olmal m?
Hi Bilmediimiz Bir Tarih - Ermeni Sorunsal (8. Blm)

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Elsa'nn Gzleri [iir]
Avrupa'nn Barnda Yrtk Dondan Frlayan Neo - Siyonist Bir lke: Fransa [Eletiri]
Sanal nternet Hapishanesi: Facebook [Eletiri]
Facebook Neden Bana 30 Gn Tart Cezas Verdi? [Eletiri]
Eskiehir Bykehir Belediyesi Senfoni Orkestrasna Neden Bilet Bulunamyor? [Eletiri]
Eyfel Kulesi Havada Takla Atarak Kyla Glerdi! [Eletiri]
srail Nereye? (1. Blm) [Eletiri]
Apartheid - Siyonist Irkln Avdeti [Eletiri]
Ermeni Apostolik Kilisesi Karanlk Gemiiyle Yzlemelidir (4. Blm) [Eletiri]
Endlsung: 65 Ya stnden Kurtulmak! [Eletiri]


Erda Duru kimdir?

Galatasaray Lisesi, . . Edebiyat Fakltesi

Etkilendii Yazarlar:
Kant, Russell, Montaigne, Voltaire


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Erda Duru, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.