..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Dnyada insandan ok aptal var. -Heinrich Heine
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleriu Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  


 


 

 
Arama Motoru

zEdebiyat > Deneme > Din > Cemal Zngr
24 Temmuz 2016
Dinlerin Douu ve slam'n Gerek z (1)  
Kutsallklarn yaammzda yaratm olduu olumlu ve olumsuzluklarn, farkl alardan analiz.

Cemal Zngr


Gnmz bilgi ve teknolojik ada, bugne kadar var olmu tm dini inan ve tanrcln bamsz ve bilimsel analizi yaplmadan, yaanlan siyasal, sosyal ve ekonomik sorunlarn minimuma inmesi hibir zaman mmkn deildir. Bu alma da, dinlerin bamsz bir ekilde analizini iermektedir. Her insann unu iyi bilmesi gerekir; bamsz analiz ve eletiriler, tm deerlerin gerek zn ortaya karmaktadr.


:BAFJ:

zellikle Orta a'dan itibaren tek tanrl dinlere inanlmaya balanmasyla, dinlerin var oluuna srekli bir gizem ve kutsallklar atfedilerek, gerek oluum ekilleri her zaman toplumdan saklanmaktadr.
Ve bunu da "Dinle, Tanry" ayrlmaz iki temel deer ve kltr olarak gsterip, dinlerin siyaset ve ekonomiyle hibir ba yokmu gibi alg yaratlmasdr.
Halbuki tm dinler; toplumsal yaamn ekonomik, siyasi, ahlaki ve psikolojik dzenini salayan ilk szlemelerdir. Byle bir gereklie kutsallk ve bilinmezlikler atfedilmesi, dini anlaylarn ynetimlerde yapm olduklar yolsuzluklarn zerini kapatmaktan baka bir ey deildir.
Bylece bask ve korku altna alnan toplum, tanry ayr, dini ayr dnp, ya da tartma konusu yapmas durumunda, dinsiz ve Ateist olup cehennemde yanaca korkusuyla (Fobi) adeta dnemez hale getirilmitir.
Bu dnceler belirtilirken, kimse bizi sakn Ateistlikle nitelendirmesin. nk koskoca Evreni ve Dnyay var eden ya da ekillendiren byk bir gcn varl bizimde kabulmzdr.
Evreni var edene kimi tanr der, kimi Allah der ya da enerji gc deyip sayg ve sevgisini gsterir. Gnmzn en gelimi teknolojik bilgi a yeni bir evren ve yeni bir dnya yapamayacana gre, evreni var eden bu gc, (Enerji) her insann rahatlkla alglamas mmkndr.
Buradan hareketle dinlerin douunu ve en son tek tanrl din olan slam'n gerek zn tam olarak anlayabilmek iin, nce dnya dinler tarihini objektif olarak incelemek gerekiyor.
nk; kim ne iddiada bulunursa bulunsun, ok tanrl, (Poloteist) ift tanrl, (Dualist) ve tek tanrl (Monoteist) dinlerin hepsi, bir dieri kadar insann gnlk yaamn ve ahlak yapsn oluturup, birbirinin ierisinden evrilerek var olmulardr.
Madem ki tanrnn dinleri gnderdiine inanlyorsa, o zaman tm dinlere ayn sayg ve itina neden gsterilmeyip, stelik birbirlerini aalamaktadrlar? Kimileri u dnceleri ileri srebilirler.
Efendim ok tanrl ve ift tanrl dinlerde Peygamber ve Kutsal Kitaplar olmad iin, hak din saylamazlar. O zaman tekrar u soruyu sorup cevabn aramak hepimizin hakkdr.
Hz. Nebi, dris, Yusuf, Hamza, Yakup ve Hz. brahim gibi Peygamberlerin ne dinleri vard ne de Kutsal Kitaplar. Buna ramen her toplum, bu Peygamberlere sevgi ve sayg gstermekte en ufak bir tereddtte bulunmamaktadrlar. Bu na ne demek gerekiyor?
Ve slam dininin zn daha iyi anlamak asndan, Hz. Muhammd'e ve ait olduu Arap toplumunun sosyolojik, kltrel, Corafi, ekonomik ve Psikolojik (Ruh) yaplarn derinlemesine analiz ederek daha net anlayabiliriz.
nk tek tanrl dinlerim hepsi kendilerine yce bir kutsallk atfederek, haktan, hakldan ve gszn yannda, her trl hakszla kar olduklarn iddia etmelerine ramen Maddiyatla, Devlet ve zel Sermaye sahipleriyle ilikilerini hibir zaman kesmemilerdir.
Bu durumu frsat bilen devlet ve zel sermayeli dindar ve dinsiz "Kapitalist Burjuvazi", zellikle dinlerin en hassas ve korkutucu noktas olan Cehennemde yanmay, sermayeleri iin en byk silah olarak kullanmaktadrlar. Ve bu korku sonucunda ou insan, dinlerin gerek zn renemeyip, sadece ibadet etmekle kalmaktadrlar.
Onun iin artk dinlerin para, sermaye, makam, mevki ve stnlk kompleksiyle neden bir trl ilikilerini kesmediklerini aa karmann zaman gelmitir diye dnmekteyiz. Bu da bize ok uzun olan insanlk tarihini nemli noktalaryla yeniden analiz etmemizi art komaktadr.
nsan kz ve olunun tarihsel yaamn ele aldmzda, insan denen canl varln ilk Atas, 12 milyon yl nce Homo Hubilas'n yanlzca ellerini kullanmaya balad dnemle anlalmaktadr.
Bunun arkasndan yaklak 6 milyon yl nceyse, Homo Erektus'un ilk ayaklarnn zerine dikilip yrmeye balamas. Ve daha sonra yaklak 2 miyon ile 500 bin yllarn da, Homo Sapienslerin elini, ayan ve dncesini birlikte kullanmaya balad yaam gerekliini, kimse inkar etmemelidir.
Ve yine uzunca bir zaman dilimi olan M.. 65 bin yllarndan itibaren, Avclk a olarak bilinen (Paleolitik) dnemde, aal blge ve Maaralarda barnarak yaayan Homo Sapiensler, avlanmay ve toplaycl renmitir. Bu dnemlerde ne tanrnn varlndan ne de dinlerden en ufak bir iz, iaret ve kant bulunmamaktadr.
fade edilen bu aamalardan geen insan, yine yaklak M. 700 bin yllarndan itibaren Atei tanmasna ramen, sadece snma ve korunma silah olarak kullanmtr. Yemeklerini dahi piirmeyi bilmiyorlard.
Homo Sapiensler ne zama ki atein stma koruma ve piirme gcn anlamaya balamsa, ite bu dnemden sonra gnmz insannn yaatmaya alt tm kltrlerin ve de dinlerin atas olan Ate, Gne, "Su, Yamur, Yldz. imek gibi Pagan dinler var olmulardr.
Ate, Gne, Su, Toprak, Yldz, Yamur, Dii ve Erkein kutsand; Dlleme ve Dourganln Bereket Tanrlar olan Totem ve Animist" (Pagan) yaamn asla kimse grmezden gelemez. Ve bu yapnn ahlaki, sosyal, siyasal ve kltrel etkisini inkar etmek demek, insann kendisini inkar etmesidir.
Bu dneme kadar Tek Tanrl dinlerin varl sz konusu bile olmazken, tanrmz kutsal kitab yaklak 65 bin yl sonra neden gnderdi? Diye sormadan edemiyor insan. Bu tr sorulara zellikle dinlerin derin kutsallna inanlarn cevap bulmas gerekiyor.
Ancak bu kadar uzun yllar getikten sonra, Tek Tanrl dinlerin, Adem le Havva Cennetteki iken, szde Havva!nn yasak meyveyi yemesi sonucunda cennetten kovulma efsanesi, aslnda ayr bir tarihe iaret etmektedir. Oda udur.
M.. 15 bin yllarndan itibaren Neolitik ala birlikte, Ana Tanra kltrel yaamn baladn herkes bilmektedir. Bunu hazmedemeyen Erkek egemen anlay, Kadn ve de Ana Tanray gzden drp kymetsizletirmek iin, Adem ve Havva hikayesini uydurmulardr.
fade edilen hikayenin bu amac, Ana Tanra din ve kltr yaamnn ne kadar saf, snfsz, ahlaki ve hmanizmaya dayandnn zerini kapatmaktan baka bir ey deildir.
rnein Zerdlk, Manihezm, amanizm, Brahmanizm, ndra Mirta, Budizm, intoizm, Taoculuk, Konfys gibi ift Tanrl (Dualist) dinlerin dnya toplumuna nasl bir stn ahlak kazandrdklarn medeni ada toplumlar asla inkar etmemektedir. Bunu Alman Felsefeci ve Filozf Friederik Nische'nin, Zerdlk zerine belirtmi olduu dnceleri en iyi kanttr.
Ve insanlk tarihi bu nemli aamalardan getikten sonra, M.. 4500 yllarndan itibaren ortaya kan Kral Tanrc yaam, aslnda erkek egemenliinin balang tarihidir de. unu artk inanan veya inanmayan her insann kabul etmesi gerekir.
Kuran- Kerim de geen Sre ve Ayetlerdeki gibi, Allahn Hz. Muhammed'e hemen oku ve her eyin annda varol demesiyle, hibir eyin var olmad; ksaca ifade etmeye altmz insann ve dinlerin varolu tarihinden net olarak anlalmaktadr.
nk; bata Evrenin var olmas iin 15 Milyar yln getii; arkasndan dnyann yaanacak hale gelmesin de 5 Milyar yl sonra mmkn olmas. Ve insann var olmas iin de, milyon yllarca yaanp, gnmzdeki ekli aldn kabul etmek, ne dinsizliktir, ne ateistliktir ne de dindarlktr. Sadece insann kendini ve tarihini bilmektir.
Dnyada yaayan her insann tanr'ya ve de dinlere inanp inanmamas kiinin Psikolojik (Ruhsal) yapsndan kaynakland gibi, dier bir nokta da, Sosyal hayatn maddiyata (Sermaye) ball sonucudur.
Toplumlar ierisinde baz insanlar gerekten saf (temiz) bir yaam iin tanrdan g ve destek aldna inanarak hayata tutunurlar. Baz insanlar ise maddi sosyal yaamla, ruhsal yapy birletirerek kendilerini "Tiran, Hanedan, Sahte Peygamber, Halife ve Kapitalist Kral" ilan etmektedirler.
fade edilen bu erkek egemenliinin yaam bulmas, zellikle M. 4500 yllarndan (Smer Uygarl) itibaren Kral Tanrcln balamasyla gereklemitir. Bu da hem kadn yava yava siyasal ve sosyal hayattan koparmtr, hem de toplum ierisinde snflara dayal stat farkllnn icaddr.
Kral Tanrlar bunu en iyi ekilde kantlamak iin, kendi kabile ve yardmclarnn yaayaca yerlerde, byk saray ve kaleler ina ederek,
mevkisinin ve slalesinin ne kadar stn ulalamaz olduunu kantlamlardr. nk erkek cinsinin en zeki olduu nokta, aaa, cinsellik ve sava sanatn gelitirmekten baka bir yn fazla n plana kmamaktadr.
Bunun en byk sebebi ise, erkek egemenlikli yaam anlaynn her zaman abuk harekete geen "Cinsellik ve Hkmranlk" i gdsnden baka bir ey deildir.
Tm bu vb. nedenlerden dolaydr ki, erkek demek snf fark, Egoizm, bencillik, dzenbaz, srekli krp dken, aaa ierinde yaamak, kendini her eyin stnde gren atmac anlay demektir.
Bu dncenin gerekletii en nemli tarih ise, yine M. 4500 yllarndan itibaren "Smer, Msr, Babil ve Nemrut gibi Kral Tanrlar" insanlk zerinde uygulam olduklar irkefliklerden bilinmektedir.
Kral Tanrlarn insanlk zerinde uygulam olduklar vahet ve irenliklerin hat safhaya ulamas neticesinde, M.. 1000 yllarndan itibaren Hz. brahim ilk isyan edip ba kaldran Devrimci bir Peygamber unvanna ulamtr.
Hz. brahim Peygamberin yaam olduu bu dnem de, tm dnya topluluklarnn bilincinde ne Tek ve Gk Tanr vard, ne de Peygamberlerin dncelerine uygun gelen Din ve Kutsal Kitaplar.
Hz. brahim'in tm dnya toplumlar ve de her tek tanrl dinler tarafndan sevilip sayg duyulmas, Hz. brahim'in zalim ve zulmkar Kral Tanrlarn tm yaptklarna kar kmasyla olmutur.
Bylece Kral Tanrc dnemin sonu ve Orta an balama aamasnda, gerekleen bu olay, her tek tanrl din kendisine gre yorumlayp pay karmaktadr.
Fakat ne hazindir ki, her semavi din, Hz. brahim'in evrenselci dncesine sadk kalmamlardr. Bunu da semavi dinlerin birbirlerine kar yapm olduklar katliam ve savalardan biliyoruz.
nk kutsanan bu dinler, bugne kadar gerek devlet ynetimleriyle gerekse zengin gl oluumlarla srdrdkleri ortak ilikiler, kendilerini srekli sulu ve tartlr duruma drmektedir.
Ve ayn ekilde kendi ilerindeki Mezhep atmalar, bu dinlerin iddia ettikleri gibi saf, temiz ve yalnzca br dnya yaam iin almadklarn gstermektedir.
Her semavi din, ne zaman ki maddi yaamdan tamamen ellerini ekip, sadece insanlarn ahlaki ve ruhsal yaplarna hitap ederlerse, ite o zaman syledikleri kutsalla ulaacaklardr.
Maddi hayatla ilgisini kesmeyen her dnce ve din, kirlenmekten ve de ktle bulamaktan asla kendisini kurtaramaz. Bu milyonlarca kez kantlanm bir gerektir.
Bylece insann ve insanln ah damar olan din kltrlerinin nasl baladn ksaca bu ekilde zetlemek mmkndr. Gelecek blmde tek tanrl dinler dnemi olan Orta an genel deerlendirilmesinin yannda, slamiyetin hangi koullarda ve nasl ortaya ktn incelemeye alacaz. Ayrca sz konusu yaz dizimizin tm kaynaklar, en son blmdeki makalemizle birlikte deerli okurlarmzn bilgilerine sunulacaktr.
Cemal Zngr
Ar. YazarSyleyeceklerim var!

Bu yazda yazanlara katlyor musunuz? Eklemek istediiniz bir ey var m? Katlmadnz, beenmediiniz ya da dzeltilmesi gerekiyor diye dndnz bilgiler mi ieriyor?

Yazlar yorumlayabilmek iin ye olmalsnz. Neden mi? nanyoruz ki, yreklerini ve dncelerini ekinmeden okurlarna aan yazarlarmz, yazlar hakknda fikir yrtenlerle istediklerinde diyaloa geebilmeliler.

Daha nceden kayt olduysanz, buray tklayn.


 


zEdebiyat yazar olarak seeceiniz yazlar kendi kiisel ktphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi ktphanenizi oluturmak iin buray tklayn.

Yazarn din kmesinde bulunan dier yazlar...
Hz. Ali ve Ehlibeyt Alevi Midir?
Dinlerin Douu ve slam'n Gerek z (3)
Dinlerin Douu ve slam'n Gerek z (2)
slamiyet Yenilie Ak Bir Din Midir?

Yazarn deneme ana kmesinde bulunan dier yazlar...
Lider mi Toplumu ekillendirir; Toplum Mu Lideri?
Tbmm'de Yedi Maddelik Anayasa Deiiklii Neyi zer?
"Trkleri Yeniden Tanmak" Aratrma Kitabm Yazma Nedenim :
Alevilerin Kaplarna Saldranlarn Ak Kimlii
te Trkiye'nin Yaam Kalitesi ve Mutluluk Karnesi..!

Yazarn dier ana kmelerde yazm olduu yazlar...
Bir Toplum Hak Ettii ekilde Ynetilir [Eletiri]
Deprem ldrmez Zihniyet ldrr [Eletiri]
Sayn Babakan Binali Yldrm, Alevi Kltrn Ne Kadar Tanmtr? [Eletiri]
Halka Gtrlen Her Oylama Demokratik Midir? [Eletiri]
Atatrk'n Din ve Alevilere Bak [Eletiri]
Akp'li "Evetiler" ile Chp'li Hayrclarn Halka Aklayamadklar Srlar..! [Eletiri]
Anayasa Deiikliinin Yaratt Umutlar ve Uurumlar..! [Eletiri]
Fet, Dea ve Kenan Evren Kardeliinin Tarihesi [Eletiri]
Katar'la Ne Yaplmak steniyor? [Eletiri]
Trkiye Halkna Tek Soru; Demokrasiden Ne Anlyorsunuz? [Eletiri]


Cemal Zngr kimdir?

Ben Cemal Zngr, Anadolu niversitesi Kamu Ynetimi mezunuyum. Sosyoloji, Tarih ve Siyaset zerine aratrmalar yapmaktaym. Yaynlanm bir kitabmn dnda eitli gazetelerde yzden fazla makalelerimde yaynlanmtr. Ve iki kitap dosyam yayna hazr durumdadr.

Etkilendii Yazarlar:
Tam bamsz Tarih ve Siyaset zerine yazan her Yazar


yazardan son gelenler

 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2023 | Cemal Zngr, 2023
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.