..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Yalnızca sevgiyi öğret, çünkü sen osun. -Anonim
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
İzEdebiyat - Yazar Portresi - Hulki Can Duru
Hulki Can Duru - Yaşam ve Kitaplar
Site İçi Arama:


Ana Sayfa
  İnançlara Saygı Göstermek (Hulki Can Duru) 9 Aralık 2010 Din 

Bilimsel bakışta hoşgörü, saygı, saygısızlık gibi kavramlara yer yoktur. Bilimsel düşünce deney, akıl, mantık, nesnellik, tarafsızlık, eleştirel yaklaşım ilkelerine göre işler. Matematikte demokrasi olmaz. Doğru tektir ve diğer sonuçlar hoşgörülemez.

  Yumurta ve Sevgi (Hulki Can Duru) 14 Aralık 2010 Günlük Olaylar 

Onlar üniversitede "ilim" değil "bilim" görmek istiyor, süslü püslü pahalı takım elbiseler giymiş sonradan görme siyasetçiler, küçümseyen bakışlar, ya da, düzenin zengin ettiği sermaye adamlarını görmek istemiyorlar, "bilim adamı" görmek istiyorlar. Çok bilmiş söylemler duymak istemiyorlar.

  Gizli Rüya (Hulki Can Duru) 13 Mayıs 2013 Yaşam 

Bir adam ölmüş diyeler Üç günden sonra duyalar Varlığım ile yuğalar Öyle uçrak bencileyin

  Yugoslavya Sendromu: Türkiye'yi Yok Etmek! (Hulki Can) 18 Aralık 2009 Türkiye 

"Açılım bitti" diyen siyasetçiler, aydınlar ve köşe yazarları yanılıyor. Açılım süreci büyük bir hızla, büyük bir aymazlık ve meydan okumayla sürdürülecektir. Hatta daha beteri gelecektir.

  Postmodern Pazarlamacılar ve Kürtçülük Sorunsalı (Hulki Can) 20 Mart 2009 Türkiye 

Son 10 yılda sayıları gittikçe artan ve emekli bürokrat, asker ve siyasetçilerce kurulmuş olan, "stratejik araştırmalar merkezi" ismi altında büyük bir pazarlama şirketi gibi faaliyet gösteren, büyük bir pazarlama şirketi gibi örgütlenmiş, Türkiye'ye yapılan dış baskılar ve stratejik oyunların yurt içindeki güler yüzlü postmodern pazarlamacılarına dikkat etmek, ve bu tür kuruluşların konferans ve basın açıklamalarıyla ortaya attıkları iddia ve görüşleri kuşku ve çekinceyle karşılamak gerekir.

  Peregrinus (Eda) Sendromu (Hulki Can) 3 Nisan 2009 Ruhbilim 

Peregrinus Sendromu, ortam veya çevre değiştirdiği vakit bir bireyde geçici olarak ortaya çıkan eksensiz davranış ve konuşma alışkanlığıdır.

  Güz Düşümleri (Hulki Can) 3 Nisan 2009 Öyküsel 

Hava kararıyor. Güz bağlarında olgun üzüm salkımları sapsarı, yukarıda zeytin dalları, günbatımında çiy damlaları yüzüyor. En ufak bir yankılanma bile duyuluyor ve hülyaların düşlerinde derin izler oluşturuyor.

  Kürt Aşiretleri ve Yakın Tarih Üzerine Notlar (I) (Hulki Can) 4 Nisan 2009 Toplumbilim 

Güçlü ulusların arasına sıkışmış olan etnik kümeler tarihsel gelişim ve evrimsel aşamalara ayak uyduramadan günümüze kadar kabileler veya aşiretler halinde geldiler. Bunun böyle olması ve etnik grupların geri kalmışlığının başlıca nedenleri çok katı gelenekler ve şeriatçı törelerle korunan sınırlı bireysel ve toplumsal ilişkiler, tarım, avcılık ve hayvancılık düzeyinde sürdürülen kapalı ekonomik feodal yapı, büyük toprak sahipleri, beyler, aşiret reisleri, şeyhler, pirler, tarikatlardır Bu tür kapalı kümelerde sanayi ve maden üretimi yoktur. En önemli emtia arazi, toprak, hayvan sürüleri ve tarım alanlarıdır.

  Kürt Aşiretleri ve Yakın Tarih Üzerine Notlar (Iı) (Hulki Can) 8 Nisan 2009 Türkiye 

19.cu yüzyılın ikinci yarısında petrolün stratejik önemi ve değeri anlaşılınca o tarihlerde Osmanlı İmparatorluğu elinde olan Musul, Kerkük ve Arabistan petrollerine el koymak için başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkeleri harekete geçer. İngiltere, Türkiye ve İran'daki azınlık ve etnik grupların kışkırtılması projesini uygulamaya geçirir.

  Kürt Aşiretleri ve Yakın Tarih Üzerine Notlar (Iıı) (Hulki Can) 8 Nisan 2009 Türkiye 

Ülkemiz için büyük bir stratejik tehdit unsuru olan Çekiç Güç'ün misyon ve vizyonu Kürdistan'ın kuruluşuna destek vermek, bölgeye olası bir Türk müdahalesini önlemek, gerektiğinde tampon bir bölge oluşturarak Türkiye'yi tecrit edip Güneydoğunun Irak Kürdistanı ile örgensel birleşmesini sağlamaktı.

  Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un 14 Nisan 2009 Tarihli Değerlendirme Konuşmasının Eleştirisi (I) (Hulki Can) 11 Mayıs 2009 Politik Olaylar ve Görüşler 

Osmanlı İmparatorluğunun Duraklama ve Gerileme dönemlerinde ordu herzaman gericiliğin ve tutuculuğun kalesi olmuştur. Yeniçeri ayaklanmaları ve isyanlar gavurlaşma olarak görülen modernleşme ve yenileşmeye karşı eylemlerdir. Atatürk sonrası Cumhuriyet döneminde de, ordu tarafından gerçekleştirilen askeri darbelerin genelde modernlik demokrasi karşıtı ve karşı devrimci bir yapıda olduğu gözlemlenmiştir.

  Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un 14 Nisan 2009 Tarihli Değerlendirme Konuşmasının Eleştirisi (Iı) (Hulki Can) 11 Mayıs 2009 Politik Olaylar ve Görüşler 

Halkı küçümsemekle, halkı güdülecek bir sürü gibi görmekle, herşeyin en iyisini ben bilirim, ben söylerim, ben yaparım mantığıyla bir yere varılamayacağı açıktır. Geçmişte bu ülkede askerler, anayasa ve demokrasiyi hiçe sayarak, çok ciddi ve onarılması olanaksız hatalar yapmışlardır. Bunlar "askeri" değil, "siyasal" hatalardır. Benzer hataların sürekli yinelenmesi ve bunlara durmadan yenilerinin eklendiğini bir yurttaş olarak görmekten artık bıkkınlık geldiğini söylemek durumundayız.

  Yeni Bir Türk Devrimine Doğru (Hulki Can) 30 Mayıs 2009 Türkiye 

Küresel egemenlerin peşinden sürüklenmek, başka bir çok olumsuz sonuçlara neden olmuş, ülkemizin sivil ve askeri yapısı, siyasal partiler, devlet kurumları yabancılar tarafından tepeden tırnağa kolayca manipüle edilebilir hale gelmiş, ülkemiz dış politika, diplomasi ve tarih bilgisi olmayan, beceriksiz, teslimiyetçi, görgüsüz ve arabesk ellerde, tıpkı Osmanlının son dönemlerinde olduğu gibi, bir yağma, yıkım ve iç savaş tehdidi sürecine girmiştir.

  Modern Çağın Cinleri: Uzaylılar (1. Bölüm) (Hulki Can) 13 Haziran 2009 Ruhbilim 

Çünkü, insanlar uzaylıların gerçek olduğuna ve peygamber olarak bildikleri o çok kutsal kimselerin aslında uzaylı veya şarlatan olduğuna inandırıldığı vakit büyük bir toplumsal şok yaşanacak, bu da dinlerin ani çöküşüne yol açabilecektir. Sıradan insanın yaşayacağı bu şok büyük isyanlara, kitle hareketlerine ve özellikle dünya çapında egemen olma hayallerini taşıyan bağnaz çevrelerin cihat başlatmalarına yol açabilecektir.

  Yahudi - Hristiyan ve İslam Teolojisinde Cincilik ve Cinlere İnanış (Hulki Can) 13 Haziran 2009 Din 

Arap-İslam mitolojisi ve masallarında, Kuran Surelerinde insanlara yardım eden iyi Müslüman cinler olduğu gibi kafir kötü cinler de vardır. Oysa, gerek Yahudilik, gerek Hristiyanlık tüm cinleri murdar varlıklar olarak niteleyip cinciliği (demonoloji) çok sert bir şekilde mahkum eder. Murdar varlıklarla ilişkiye girmek Şeytan'ın tarafında yer almak anlamına gelir ve en büyük günahtır. Kuşkusuz burada çok büyük , önemli, etik ve teolojik bir sorunla karşı karşıyayız. Çünkü bu durumda hem Allah, hem Muhammet cinlerle işbirliği yapmış oluyor: Nasıl olur da İslamın tanrısı Allah ile Muhammet murdar varlıklarla ve cinlerle işbirliği yapar bir konuma girerler?

  Modern Çağın Cinleri: Uzaylılar (2. Bölüm) (Hulki Can) 13 Haziran 2009 Ruhbilim 

Dünyadaki bir çok ülkenin tavrı ABD gibi olup güdülen amaç kamuoyunu doğru-yanlış bir haber seli ile boğarak, korkutarak, endişeye sevkederek kitleleri sarsma, bölme, dağıtma, sersemletme gibi psikolojik savaş taktiklerini – insanları daha kolay yönetebilmek ve güdüleyebilmek için- her vesile ve her çeşit yöntemle uygulamaktır.

  Yahudi, Hristiyan ve İslam Teolojisinde Şeytan ve Şeytanlar (1. Ci Bölüm) (Hulki Can) 29 Haziran 2009 Din 

Tevrat ve İncil tek bir Şeytan’dan söz eder. Oysa, Kuran hem Şeytan, hem de Şeytanlardan söz eder. Çeşitli şeytanlara inanış Afrika ve Uzakdoğu dinlerinde de görülür. Hristiyanlık'ta tek Şeytan inancı olmasına karşın, Müslümanlıkta Büyük, Ortanca ve Küçük Şeytan olmak üzere üçlü bir Şeytan inancı vardır. Hristiyanlık'taki üç tanrı/tek şeytan inancı ile Müslümanlık'taki tek tanrı/üç şeytan inancı asimetrik bir denklem oluşturur.

  Yahudi, Hristiyan ve İslam Teolojisinde Şeytan ve Şeytanlar (2. Ci Bölüm) (Hulki Can) 29 Haziran 2009 Din 

“Andolsun ki sizi yarattık, sonra bir sûret, bir şekil verdik size, sonra da meleklere, Âdem'e secde edin dedik, hemen secdeye kapandılar, yalnız İblis secde edenlere katılmadı. (Allah) buyurdu: "Sana emrettiğim zaman, seni secde etmekten alıkoyan nedir?" (İblis): "Ben, dedi, ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın." (Araf Suresi: 11- 12)

  Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlıkta Kutsal Savaş ve Ganimetler (Hulki Can) 23 Temmuz 2009 Din 

Allah uğruna savaş ve fetih düşüncesi temelde Musevilikten kaynaklanır. İsrail "vaat edilen diyarı" fethetmeye çalışırken çok önemli bir sorun baş gösterdi: Savaşta elde edilen ganimetlerin şeriata göre paylaşımı. Bu işlemin nasıl yapılacağı çapul mala tahakkuk ettirilecek vergiye kadar Tevrat’ta çok ayrıntılı bir şekilde anlatılır.

  Türkiye Kürt Kapanında (1ci Bölüm) (Hulki Can) 5 Ağustos 2009 Türkiye 

“Demokrasi, eşitlik, kardeşlik, özgürlük, sevgi” gibi sihirli kavramlar siyaset alanında iki ucu keskin bıçak gibidir. Fevkalade istismara açık kavramlardır. Yerinde, zamanında ve ustaca kullanmasını bilmezseniz sizi yaralar, yok eder... Bunu en iyi kullanan ülkeler İngiltere, ABD ve İsrail'dir.

 

 Etnik şovenizm ve dinsel gericiliğin güçlendirilmesi için tüm kapılar ardına kadar açılırken ulusal kimliğimizin, bilincimizin, istencimizin ve cumhuriyet devrimleriyle büyük zorluklarla elde etmiş olduğumuz kazanım ve özgürlüklerin ayaklar altına alınması, Türk entelijansiyasını sindirmeye yönelik bilim adamları, aydınlar, hukuk, yargı ve medya üzerindeki yıldırma politikaları, Atatürk ve ordunun yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez.

Buna izin verenler, bunu hoşgörenler, ülkenin bölünmesini kolaylaştırmak için bilerek dolaylı ve dolaysız yönlendirmeler planlayanlar, yeşil ışık yakanlar, arka çıkanlar, bir gün tüm bunların hesabını vermek zorunda kalacaklarını ve tarihte hangi sıfatlarla hatırlanacaklarını akıllarından çıkarmasınlar.


  05.07.2010 12:06:25 Muhtelif görüşler 

Atatürk'ün gerçek bir dahi olduğu nereden bellidir biliyor musunuz? Çünkü bütün ahmaklar, bütün beyinsizler, bütün budalalar, bütün kuş beyinliler, bütün gericiler, bütün takunyacılar ona karşı çıkmışlardır.


  04.07.2010 09:55:55 Muhtelif görüşler 

Yeni Dünya Düzeni, Küreselleşme, Globalleşme aslında emperyalist, gerici ve insanlık düşmanı bir yağma ve yıkım sürecinin sürdürülmesi ve paylaşılması içindir.

Dünya halkları buna tüm gücünüzle karşı durun ve birleşin !

  21.06.2010 12:00:09 Muhtelif görüşler 

TOPLUMSAL SAVAŞIMDA İLERİCİ GÜÇLER BAZAN YENİLGİYE UĞRAR.


BUNUN NEDENİ ONLARIN DÜŞÜNCELERİNİN VE GİTTİKLERİ YOLUN YANLIŞ OLMASI DEĞİL, GERİCİ GÜÇLERİN İLERİCİLERE NAZARAN O AN İÇİN DAHA AĞIR BASMASI VE HALKI DİN İLE KANDIRMALARIDIR.


GERİCİLER EKONOMİK GÜÇLERİNİ VE DIŞ DESTEKLERİNİ YİTİRDİKLERİ AN İPLERİ KESİLEN KUKLALAR GİBİ YERE YAPIŞACAKLARDIR.


ANCAK, DİNİ KULLANARAK SİYASET YAPMANIN YANLIŞ OLDUĞUNU HALK GÖRMELİ VE BUNU YAPANLARI CEZALANDIRMALIDIR.


SİYASETİ VE DİNİ KULLANARAK ZENGİN OLANLARDAN HALK HESAP SORMAKTA KARARLI OLMALIDIR.


İLERİCİ VE DEVRİMCİ GÜÇLER GEÇİCİ OLAN YENİLGİYE UĞRAYABİLİR, AMA SONUNDA MUTLAKA UTKUYA ULAŞIRLAR.


BU UTKU YENİ BİR SIÇRAMA YARATIR VE DEVRİM ÇİÇEKLERİ ÇOK DAHA ÇABUK BÜYÜR, HIZLA GELİŞİR.

 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2019 | © Hulki Can Duru, 2019
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.

 

Bu dosyanın son güncelleme tarihi: 23.05.2019 08:40:02