..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Doğallık sahip olunan değil, kazanılması gereken bir erdemdir. -Cervantes
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
İzEdebiyat - Yazar Portresi - Bayram Kaya
Bayram Kaya - Bağlamıyla
Site İçi Arama:


Ana Sayfa
  Kurucu İnşanın Temelindeki Kolektif Oluş 12 (Bayram Kaya) 11 Ekim 2021 Felsefe 

Yalıtıma alanın yalıtımı sürdükçe seçilmiş, korunan, ancak kendi tekrarlarını veren böylesi belli tepkilere sınırlanmış karşılıklarıyla öğrenilmiş tepki demekte mahsur yoktu. Ancak çevrenin ani değişmesi demek özgöndergeli yalıtıma oluşumu desteklememesi demek olmakla, yaşamın bireyde oluşan kendisi tepkinin değişime cevap olamaması nedenle hayatından olur.

  Kurucu İnşanın Temelindeki Kolektifi Oluşumlar 13 (Bayram Kaya) 12 Ekim 2021 Felsefe 

Kolektif alan kişi davranışlı salınım genlikleriyle iç içe geçişen girişmelerdir. Aç insanın salınan frekansları savunma durumunda olan kişinin salınım frekansları arasındaki boşluklu tanecikli kısımlarla girişen eylemiyle kolektif ortamın işlerge kuvveti dediğimiz tahrik enerjisini ortaya koymaktadır.

  Kurucu İnşanın Temelindeki Kolektifi Oluşumlar 14 (Bayram Kaya) 13 Ekim 2021 Felsefe 

El tasımının tartışılıp ortaya konuş dönemi içinde moda akım olan El söylemli enfeksiyon kolektif zenginliği henüz özel mülk kılacak ve yukarıda anlatılan olgularıyla bulaş yapamadığı için zararsız görünüyordu.

  Kurucu İnşanın Temelindeki Kolektifi Oluşumlar 15 (Bayram Kaya) 14 Ekim 2021 Felsefe 

Mülksüz olup ta çalışacak olan, yani emek nesnesinden mahrum kalan yoksullar, El' e teslim olmakla İbrahim'in ilahı olan El 'e teveccüh ediyorlardı. İbrahim’i mülke boğan El 'e eğilim ediyorlardı. Köleci koşullar içindeki yoksulluk sonrası zenginleşmeyi; "O seni yoksul bulup zengin etmedi mi?" diyenle, kendi tarihselliğini dışa vuran El, aynı El 'di.

  Kurucu İnşanın Temelindeki Kolektifi Oluşumlar 18 (Bayram Kaya) 17 Ekim 2021 Felsefe 

Soyut olarak mülk El 'indi ve El 'in mülk sahipliği yaptıran dilemesi olan bir yatırımla yaptırım gücüydü. Somut olaraktan da mülk İbrahim ve Nemrut’undu. İbrahim ve Nemrut ile dilemesi olan yaptıran güçtü.

  Kurucu İnşa Temelindeki Kolektifi Oluş 19 (Bayram Kaya) 17 Ekim 2021 Felsefe 

Makro dünyayı tetikleyip ateşleyen de mikro dünyadır. Ancak makro dünyada eser müyesser ilişkisi kurulursa da bu söylem de görecedir. Kolektif inşa kişinin değil kolektif gücün eseridir. Kolektif güç kişide yoktur. Şu halde kişi değil kolektif güç inşacıdır. İnşacısı olmadığınız ve sizin dışınızda olan kuvvetten ötürü siz de inşanın sahibi değilsiniz.

  Kurucu İnşanın Temelindeki Kolektifi Oluşumlar 16 (Bayram Kaya) 16 Ekim 2021 Felsefe 

Suya girenin ıslanması gibi soğukta olanın üşmesi gibi kolektif alan da kolektif alan içindeki kişilere işleyimle olan bir tahrik gücü yükler. Tahrik gücü neydi? İçinde olduğunuz bir duruma harcadığınız işgücü enerjinin; içinde olamadığınız diğer durumla olan işgücü enerjilere karşılık olmasıydı. İşte kolektif alanın estirdiği bu manyetik akı, üreten kolektif alan içinde yokuş yukarı olan enerjiyi kişilere yükler. Kolektif enerji tahrik kuvvetinden doğan güç ile kişilere depo enerji etkisi yapar. Tahrik kuvveti depo enerjiden karşılanması olan bir kolektif alan etkisidir. Tahrik gücü ürettiğinize karşılık, üretmediklerinizle var. Tüketip kullanımlarınıza karşılık tüketip kullanmadıklarınızla vardır.

  Kurucu İnşanın Kolektifi Oluşu 17 (Bayram Kaya) 17 Ekim 2021 Felsefe 

Nasip söylemi böylesi bir öznel bek raundun anlam zikri olmakla sömürücü amaca hizmet eder. Kolektif zenginliği kimi kişilere vermekle kimi kişilere mal sahipliğinin yolunu açıp, çokluğu da maldan mülkten yoksun kılan hileci ve tuzaklı söylemdir.

  Kurucu İnşanın Temelindeki Kolektif Oluş 11 (Bayram Kaya) 10 Ekim 2021 Felsefe 

Demek ki kolektif güç kişisi stresi önleyen hem bir alan ve hem de bir depo enerjilidir. Köleci sistemle paranın kâr yapmayı, kazanmayı, ticaret, yapmayı, faiz almayı, enflasyona uğramayı vs. ön görmesi hem kişisi stresin kaynaklarından birisidir. Bunlar aynı zamanda soygun enstrümanları olmakla, kişinin soyguna uğrama stresidir.

  Kurucu İnşanın Temelindeki Kolektif Oluş 10 (Bayram Kaya) 8 Ekim 2021 Felsefe 

Kişisi öz, kolektif alan içinde kolektif özün direnciyle biçim alır. İster doğal çevre, ister kolektif çevre olsun; çevrenin kişisi sağlamalara karşı bir baskı ve direnci var olmakla çevre kişiye zorluklar gösterir. Kişinin bu zorluklar karşısında sağlama yapamama endişesi kişinin stresini, kaygılarını, en çok enerji harcama kontrolsüzlüğünü oluştururlar.

  Kurucu İnşanın Temelindeki Kolektif Oluş 9 (Bayram Kaya) 8 Ekim 2021 Felsefe 

Kolektif alan kişilerde ortak olan, kişilerin temel sağlanmaları üzerine ayağını basan bir kolektif bağlanım yasasıdır. Alan içindeki bu bağlanım enerjisi aynı anda ve eş anlı birçok süreçleri başlatır. Bu bağlanım bileşimin gücünü kolektif güç ve yaptıran güç gibi türlü enerji değişimlerine ve enerji dönüşümlerine uğramıştır.

  Kurucu İnşanın Temelindeki Kolektif Oluş 8 (Bayram Kaya) 6 Ekim 2021 Felsefe 

Kolektif alan içindeki herkesin temel düzlemden gelen davranım, yönelim, sağlama eylemleriyle kişiler iş sahibi olup; alan içine işiyle ve depo enerjili işgücüyle gelmişti. Oysa sömürü bile zaten işi olan kolektif sistem içinde istisnasız var olan, iş ve işçilikler üzerine alabildiğine açılım vermiştir.

  Kurucu İnşanın Temelindeki Kolektif Oluş 7 (Bayram Kaya) 5 Ekim 2021 Felsefe 

Beslenme; çevredeki enerji akışlı geçişme, değişme ve dönüşme içinde kesikli parçalı durumlardan sadece bir tanesiydi. Keyfi olarak nereden geldiği bilinmeyen bir rızk paylaşması yoktur. Eğer ancak kolektif güç içinde kolektif bağ ile ve kolektif emek ile üretilene rızk deniyorsa; kolektif alanın inşasına kadar doğada böyle bir sunum yoktu.

  Kurucu İnşanın Temelindeki Kolektif Oluş 6 (Bayram Kaya) 4 Ekim 2021 Felsefe 

Birileri çıkıyor sizi tarihsel akışlı kolektif bilince; kurucu inşaya; inşanın temeli üzerinde kaostan kaçınıcı sistem doğrultmasıyla düzensiz enerjiyi düzenli enerji akışına çevirmeğe çağırıyordu. Köleci tevekküle biate çağıranlara karşı birileri sizi: sömürü gibi soygun gibi cinayet, darp, hırsızlık, gasp gibi kaos durumlardan kaçınmağa çağırmakla; şeytan oluyordu!

  Kurucu İnşanın Temelindeki Kolektif Oluş 5 (Bayram Kaya) 3 Ekim 2021 Felsefe 

Köleci sistemin kulları birbirine karşı "çıkar bak cebinde 2000 liralık telefon var" diye sataşır, ayrışır. Oysa bu kul kişi 2000 liralık telefona karşı o kişinin en az 6000 liralık " kolektif işgücü üretmekle"; 4000 liralık "alım gücünü azalttıkları işleyim kuvvet olan kolektif depo enerjiyi", kâr saikıyla işveren efendilerine bıraktığını hiç bilmezler. Konu olan şey iki bin liralık telefona sahip olup olmaktan öte amorti emekten gayri; artıp biriken, vergi olan kolektif emeğe kolektif sahip çıkmaktı.

  Kurucu İnşanın Temelindeki Kolektif Oluş 4 (Bayram Kaya) 1 Ekim 2021 Felsefe 

Baltanın sapı da kolektif güç olmadığınız halde, kolektif güce hükmetmek isteyen kendi bencilliğinizdir. Burada kişi hem kişi benci, hem kolektif benci bir özgecilikle birbirini destekleyip sürdüren ve birbirine dönüşen özgecilikle ikinci hüviyeti kazanıyordu. Benci ve özgeci ilişki iyi gözetilmezse, kişi dissosiyatif bir enfeksiyona kapılıyordu.

  Kurucu İnşanın Temelindeki Kolektif Oluş 3 (Bayram Kaya) 30 Eylül 2021 Felsefe 

Doğaya yönelimle olan beslenme, savunma, güvende olma, barınma gibi herkesle olan tekil kişi davranışları, bileşik davranışlı süreçlerin kolektif alanı içinde işgücüne, iş paylaşımına dönüşen enerji tipi olurlar.

  Kurucu İnşanın Temelindeki Kolektif Oluş 2 (Bayram Kaya) 29 Eylül 2021 Felsefe 

Düzenli, kontrollü ve denetimli, paçalı enerji verimlidir, yönetseldir. Bu nedenle mülkün sahibi monarşinler, oligarşinler üzerindeki mutlaktı yapı; danışmalar, topluluk, kurul, tüm, bütün, tamamı anlamına divanlar, meclislerle (pankuşlar meclisi gibi kurul ile) frenli ve hızlı enerji salınımı içine girmişlerdir.

  Kurucu İnşanın Temelindeki Kolektif Oluş 1 (Bayram Kaya) 28 Eylül 2021 Felsefe 

Kolektif süreç; sağlatan tekil süreçli mekânın içine, yeni bir kolektif eylem alanı açmıştı. İşte üreten ilişkilerle üretim hareketi, ön ittifaklar; bu kolektif zamanlı, kolektif donanımlı, kolektif birikimli, kolektif eylem alanının eseriydiler.

  Yaşamını Hiç Eden (Bayram Kaya) 5 Haziran 2021 Soyut 


 

 

 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2021 | © Bayram Kaya, 2021
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.

 

Bu dosyanın son güncelleme tarihi: 19.10.2021 11:52:10