..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Yaşamın tanımı yoktur. -Halikarnas Balıkçısı
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
İzEdebiyat - Yazar Portresi - Bayram Kaya
Bayram Kaya - Bağlamıyla
Site İçi Arama:


Bilimsel
  Adalet Mülkün Temeli midir 1 (Bayram Kaya) 27 Mayıs 2020 Felsefe 

Adalet, kolektif yapıların temeli değildir. Ancak kaybında kolektif yapıların yükümlersen olan yansıma biçimini ölçü olarak ele alınmasıydı. Olaylar yaşanacak ki onun düşüncesi edinilecek. Değilse düşüncesi edinilemeyen bir şeyi eksen kılıp inşa olmak olanaklı değildir.

  Mantığını Oluşmak 1 (Bayram Kaya) 5 Mart 2020 Felsefe 

Oyuk hareketine göre zıt eylemle zıt yükle olan yönelicin parçacığın devingenliğidir. Oyuk aktifliği ve parçacık aktifliğini veren devinme kendi özelinde bu tür girişme etkinliği kazanmadıkça süreç içinde bağıntı devimi ya da ilişkindik devimli boyutlanmalar, beliremez.

  Mantığını Oluşturma 2 (Bayram Kaya) 6 Mart 2020 Felsefe 

Her parçanın bütünsel bağıntısı, konumu, açı sal momentumu ile vs. benzerlikler ve benzeşmezlikler davranışı fiziği içerirler. Bu tepkimeler giderek kimyasal tepkimelerdir.

  Mantığını Oluşma 3 (Bayram Kaya) 10 Mart 2020 Felsefe 

Bu Parçalar dünyasının entegreleri makro evrendeki çevresel etkili girişmeleriyle yeni bir akıl, yeni bir düşünceye evrimdi. Artık makro dünyada şeyler evrimseldi, öznellik evrimseldi. Evrim bir yasaydı.

  Mantığını Oluşma 4 (Bayram Kaya) 12 Mart 2020 Felsefe 

Mantığını oluşma yazı dizisine çok kısa bir önsöz yazsam, ne yazardım? Camları siyah bir gözlük taktığınızda çevrenizi yeşil, kırmızı, sarı, mavi vs. görme olasılığı hemen hemen yoktur. Hemen hemen diyorum, çünkü parçalı durumlarla olan evren salt içermez. Evren üst üste durumlarla da parçalıydı. Parçalı olanın bütünlüğü, bütün olanın parçalı olmasıydı.

  Mantığını Oluşma 5 (Bayram Kaya) 13 Mart 2020 Felsefe 

Yaşam ölü (yok) yanda var olup, diri yandan ölüyordu. Bir kuantum durum diğer üslü kuantum eyleme göre yok, zıt yan, biri varken diğerini yok sayan yan olmakla süreç eylemli ve dönüşlüydü.

  Mantığını Oluşma 5 (Bayram Kaya) 13 Mart 2020 Felsefe 

Yaşam ölü (yok) yanda var olup, diri yandan ölüyordu. Bir kuantum durum diğer üslü kuantum eyleme göre yok, zıt yan, biri varken diğerini yok sayan yan olmakla süreç eylemli ve dönüşlüydü.

  Mantığını Oluşma 6 (Bayram Kaya) 14 Mart 2020 Felsefe 

Varlık belirmedir. Belirme Planck sabiti kadar sayısal nicelikle türlü türlü oluşla aynı andalıktır. Bu nedenle çokluk ta teklik, teklikte de çokluk asıl olan ve asaldır.

  Mantığını Oluşma 7 (Bayram Kaya) 15 Mart 2020 Felsefe 

Bizim yasalara göre olmayan tekillik (belki de tekil entegrasyon) parçalanır. Parçalanmayla tekillik evrenimizdir kuantum tanecikli dalga girişimidir. Belirme eşikleri ile var oluş başlar. Patlamayla tekil bütünsellikteki konum, tanecik dalga bağıntısına parçalanmakla evrenimiz öncesi kuantumla, olur.

  Mantığını Oluşma 8 (Bayram Kaya) 16 Mart 2020 Felsefe 

Hem çevreye uymakla yükümlüsünüz hem çevreye karşıtsınız. Hem çevredensiniz hem ben bilincine sahipsiniz. Bu karşıtlık içinde ortaya konan bağlam öz bilinci olmakla, ben bilincidir.

  Mantığını Oluşma 8 (Bayram Kaya) 16 Mart 2020 Felsefe 

Hem çevreye uymakla yükümlüsünüz hem çevreye karşıtsınız. Hem çevredensiniz hem ben bilincine sahipsiniz. Bu karşıtlık içinde ortaya konan bağlam öz bilinci olmakla, ben bilincidir.

  Mantığını Oluşma 9 (Bayram Kaya) 17 Mart 2020 Felsefe 

Sistem çevrimlidir. Çevrim geri dönüşlü olmakla sorusu cevabı olan bir kontrolle, referans durumdur. Çevrimi olgu olay olam gibi üç durumla yalınlaştıralım. Çevrim döngüseldir.

  Mantığını Oluşma 10 (Bayram Kaya) 18 Mart 2020 Felsefe 

Yani uyum üslü değişken bağıntılar belirmesi ile var oluyor üslü değişken bağıntılar standartsızlığı nedenle ölüyordunuz. Örneklersek oksijensiz çevreye göre uyum tepkileriyle oluşan seçme ayıklamanın yalıtılan ben bilinci, oksijenli ortamda boğulur. Ölür. Eşleyişle oksijensiz çevreye uyum tam bir felakete dönüşür.

  Mantığını Oluşma 11 (Bayram Kaya) 19 Mart 2020 Felsefe 

Bilinç tarihseldi ve bütüne dek tanımlanamayan biçimle, özle olup bitene göre tamamlanmak istenen, aktarılan izleklerle görünüp kaybolan, düşünceden im imgeler de taşıyordu. Sanal diyagramda bütün şöyle böyle kabataslaklardı.

  Mantığınıoluşma 12 (Bayram Kaya) 20 Mart 2020 Felsefe 

Bilinç bütüne göre; parça kadar olmakla eksik noksan olup gerilimledir. Durumladır (potansiyeldir). Gerilim, eylem kadarla potansiyel ve akış ile birleşme ya da ayrılmadır. Çekmedir, itmedir. Olumlu olumsuzdur. Ya da olum lama veya olumsuz lamadır.

  Mantığını Oluşma 13 - 14 - 15 (Bayram Kaya) 22 Mart 2020 Felsefe 

Eylem kendisi kadarla düşünme, fikir, bilinç, istek, duygu, belirme olmalarla sınırlanır. Bu hal olgu durumdur. Olgu olay ile yeniden sanal bilinç üzerine etki iken bilinçte imaj bütündeki alanı kadarla eyleme etki tasarım olmakla eylem üzerine tekrar bilinç etkisidir.

  Mantığını Oluşma 16 (Bayram Kaya) 23 Mart 2020 Felsefe 

Varlık üstel (üstü) durumlu ve bize göre belirsizleydi. Yani varlık kuantum durumla her an her durumu ile soyut eylem düşünüşleriyle olan belirmeydi. Sürekliliğin bağıntı bir duruma çöken belirlenme oluşu da var oluştu. Kuvveden ya da düşünce, tasarım, niyet gibi eylem oluştan, parçacık olan somut eylem ile belirli olma da, var oluştu.

  Mantığını Oluşma 17 (Bayram Kaya) 24 Mart 2020 Felsefe 

Kuplaj temas gerektirmeden veya bir aracıyla kopyalamaydı. Bir başka yere yansıtmaydı. Aktarmaydı. Etkilemeydi. Kendisi olmamakla. Kendi kopya yansı etkisini sürdürüp devam ettirmeydi. Tetikleme etkisi ile bir dönüşmenin olay olgularını ortaya koymaktı.

  Mantığını Oluşma 18 (Bayram Kaya) 25 Mart 2020 Felsefe 

Görünen evrenle, Hubble evreni farklı. Görünen evren 13,8 milyar ışık yılı yaşındayken; Hubble evreni 40 milyar ışık yılı yarıçaplıdır. Tüm (sonsuz) evren boyunca dalgalanma olsaydı. Evren yeterince büyük olsaydı; olmuş olan, olacak olan, mutlaka bir yerlerde olmuş olacaktı. Yani ikizlerimiz kuram olarak olasıdır. Böylece geçmişin geleceğin olmadığı, zaman denen kavramın bir olasılık olduğu ortaya konur.

  Ölüm ve Yaşam Nasıl Var (Bayram Kaya) 4 Nisan 2020 Felsefe 

İniş ve çıkış; taban ve tavan neden varsa ölüm ve yaşam da birbirinin belirsizi üsteli durum olmakla birbirine göre birbirinin belirli durumu olmakla vardır.

  Mantığını Oluşma 19 (Bayram Kaya) 5 Nisan 2020 Felsefe 

Görsel olarak baktığımız durumlar bize türlü biçimle yansır. Büyük küçük; uzun kısa; renkli renksiz; eğri düzgün; biçimli biçimsiz; yakında uzakta; burada orada gibi birçok üssü durumlarla yansır. Bunlar siz ölçmediğiniz sürece belirsizdirler.

  Boşluk Enerjisi 1 (Bayram Kaya) 17 Nisan 2020 Felsefe 

Şartlar meşrut olmadan meşruiyetin ne olacağını, kimlerin kahraman olacağını bilemezsiniz. Ama süreç bir kez yaşandı mı soyut olarak zulmün meşruiyet yaratacağını ve kahraman yaratacağını biliriz.

  Boşluk Enerjisi 2 (Bayram Kaya) 17 Nisan 2020 Felsefe 

Hayatın kendi dışında türümüz de kolektife organize ve amaçlı biçimde ilk depo enerji "sosyal alanın" içinde biriktirilir. İlk toplumsal depo enerji de "toplumsal alan" içinde depolanır. Biriktirilen enerji potansiyel enerji olarak depolanır

  Boşluk Enerjisi 4 (Bayram Kaya) 18 Nisan 2020 Felsefe 

Sosyal depo enerjisi, doğada sağlama yapan ilişkilerin organizesidir. Sosyal depolu enerji; nüfus ile çevre kaynaklarıyla, 24 saatlik günlük etkinlikle sınırlı sonlu birikimdir. Nüfus ta bir bölge merkezinin, çevreye açılan salınımları kadar genlik içinde günlük haberleşmeyi olanaklı kılan genleşme salınımlarıyla ve çevrenin besin, saklanma, gizlenme, barınma kaynaklarıyla; sınırlı sonludur.

  Boşluk Enerjisi 5 (Bayram Kaya) 19 Nisan 2020 Felsefe 

Kolektif alan içindeki bir kişi kendi üzerine düşen 1 birim iş payı içinde artık enerji değeri de üretir. Artık enerji nereden gelir. Sizin çalışmanızdan ve özdeğin potansiyel özellikleri içinde gelir.

  Boşluk Enerjisi 6 (Bayram Kaya) 21 Nisan 2020 Felsefe 

Kolektif yapı içinde sizin kendinizden, bilincinizden, isteklerinizden maada olmakla (...den başka, sizin dışınızda olmakla) var bulunan durumlardan ikincisi de sosyal alanın sembolik 50 tabanı içinde yatar.

  Boşluk Enerjisi 7 - 8 (Bayram Kaya) 22 Nisan 2020 Felsefe 

7 Bu nedenle günlük zorunlu durumlarla olan beslenme, barınma, korunma, koruyuculuk yavru bakımı, güvenlik, garanti ve zorunlu olan durumların sağlanmasında sürdürülebilirlik için kolektif bir sosyal yapının inşa nüfusu olan sosyal rezonans frekansını, 50 kişi olarak değerlendirdim.

  Boşluk Enerjisi 9 (Bayram Kaya) 23 Nisan 2020 Felsefe 

Sosyal alan 50 üssü 1 + 1 depo enerji sağlamasını yaptıktan sonrası boşluk enerji düzenine geçer. Yaklaşık olarak sosyal alan boşluk enerji düzeni, her yönde aynı tek düzedir (izotropiktir). Bu aşamada

  Boşluk Enerjisi 10 (Bayram Kaya) 24 Nisan 2020 Felsefe 

Yani kişi ile kişinin doğada sağlaması arasında zaten boş zaman veya gecikme zaman devinmesi vardı. Kişi şimdi bu gecikme veya boş zaman içine kolektif bir alan etkisi ile 50 kişiye bağlıdır. Kolektif süreç sizin dışınızda 50 kişilik bağıntı olan yeni bir boş zaman aralığını kendisine referans almıştı.

  Boşluk Enerjisi 11 (Bayram Kaya) 25 Nisan 2020 Felsefe 

Çevrenin üzerimizde belirme yapan bir alan etkisi vardı. Yaşam genellikle belli çevreye göre uyum içinde olmakla; yaşam belli bir totem bölgenin özgün alan etkisi altındaydı.

  Boşluk Enerjisi 12 (Bayram Kaya) 26 Nisan 2020 Felsefe 

Sosyal sağlatma süreçleriyle yalıtan kabuğu aşmak, olanaklı değildi. Kabuğu açan süreç ancak üreten ilişkilerle ve üreten ilişkinin dışa açılmasıyla olasıydı.

  Başlangıç ve Hayat 1 (Bayram Kaya) 28 Nisan 2020 Felsefe 

Hayat bunca büyük bir genleşme iken, kendisini, çevresini ve zamanı bilen, algılayan, olup bitene refleks durumla ve öğrenilmiş tepkilerle davranış ortaya koyan mutasyonlu diyalektik bir süreç olmasına rağmen; başlanışa göre hayat hiç bir şeydir. Başlangıç her şeydir.

  Boşluk Enerjisi 13 (Bayram Kaya) 5 Mayıs 2020 Felsefe 

Bir durumu veya konu edilen bir sorunu yahut açıklığa kavuşturulmak istenen bir karmaşıklığı ölçekli ve belirli yapmalıyız. Bu kurala göre sosyal alanda birbirine eğim eden, birbirinin zıttı olan durumla iki ayrı etkinlik ve etkinlik alanların bütünlüğü vardır.

  Boşluk Enerjisi 15 (Bayram Kaya) 6 Mayıs 2020 Felsefe 

Kolektif yapıya göre kişide olmayan, kişide asla olamayacak olan yüksek enerjili ortak akıldı. Ya da kolektif zekâ karşısındaki kişinin düşüncesi, kişinin fikri, kişinin aklı böylesine bir sıfır düzeyli boşluk enerjisi ruhu taşır olmasını artık anlamış olmalıyız.

  Boşluk Enerjisi 14 (Bayram Kaya) 7 Mayıs 2020 Felsefe 

Sentez süreçleri kırılır. Parça parça edilen ve kırılan bağlar nedenle enerji ortaya çıkar. Ortaya çıkan enerji boşluk enerjisi olmakla zorunlu bir yeni bir potansiyelle yansır. Yeni bir bağıntı etkili enerjidir. Bağ enerjisi kırılmazdan önceki var olan enerjinin, yok olanıdır. Zıt olanıdır.

  Boşluk Enerjisi 16 (Bayram Kaya) 8 Mayıs 2020 Felsefe 

+1 kabili sembolik anlatımlı yazılı görselin yanında, 1'i çektiğimizde kalan + görseli 1 çekildikten sonra yerinde kalan + işareti yazılı görseldi. Bu yazılı görsel sembol "bir bağıntı ilişkisi içinde çözülmüş belirli bir etkileme gücü" veren hareketin simgesiydi.

  Adalet Mülkün Temeli miydi? 2 (Bayram Kaya) 7 Haziran 2020 Felsefe 

Evet, adalet kaybedilen kolektif yapının kaybında doğup; kolektif yapıya göre oluşup kolektif değerlere yaklaşan kıyas davranışlarını ortaya koyan düzenlemelerden doğmuştu. Ama hiç bir zaman kolektif yapıların temeli olmamıştı.

  Adalet Mülkün Temeli Midir? 4 (Bayram Kaya) 10 Haziran 2020 Felsefe 

Üreten ilişkiler de farklı kritik eşik değerlerinin kendi aralarındaki seviye basınç farkı üzerinde girişir. Bu fark girişme ile yükümsen olur. Yükümlülük olur. Yüküm eşme olur. Birbirleri arasında EŞDUYUM bağlacı üzerinde taahhüttü. Bu yüküm doğrudan birbirine dönüşen, birbirine değişen enerji oluyordu.

  Adalet Mülkün Temeli Midir? 3 (Bayram Kaya) 10 Haziran 2020 Felsefe 

Adalet köleci süreç ile birlikte geleceğe doğru anlam edilecekti. Adaletin bu durumla bilinmiş olmasını göz önüne alıp ta geriye doğru baktığımızda; şunu anlarız. Köleci sisteme kadar geçmiş olan kolektif yapılarda adalet; belirsizle belirli bir durum akışı olmakla, kolektif yapıların temeli değildir.

  Adalet Mülkün Temelimidir? 5 (Bayram Kaya) 11 Haziran 2020 Felsefe 

Sosyal alan içindeki dışsal kuvvet bağ taşıyıcıları nelerdir? Nasıl belirlenir? Nasıl bir kesikli sürekli olmakla simetri kırılması verirler?

  Adalet Mülkün Temeli Midir? A Kısım 3. Bölüm (Bayram Kaya) 12 Haziran 2020 Felsefe 

Kolektif sürecin niza süreci ile çığırında çıkarılmasıyla gizli kurgu olan El, açık açık konuşmaya başladı. El, gerçek mana da belirtildiği gibi evrenin yaratıcısı olan Tanrı ile aynı kavram değildi.

  Adalet Mülkün Temeli miydi? A Kısım 4. Bölüm (Bayram Kaya) 13 Haziran 2020 Felsefe 

Bu kavramlar karşısında hazan yaprağı gibi titreyerek baktığınızda korku; korkuyu duyan kişi üzerinde imana, teslimiyete, sığınmaya dönüşmekle, inanç ortaya çıkardı.

  Adalet Mülkün Temeli miydi? A Kısım 1. Bölüm (Bayram Kaya) 14 Haziran 2020 Felsefe 

Adalet mülkün temeli midir? Bu soruyu şöyle de sorabiliriz. Mülk mü adaleti belirler? Adalet mi mülkü belirlemiştir? Mülk ile adalet arasındaki bağıntı olan sömürü inşacı bir temel özelliğe sahip midir? Yoksa sömürü ve adalet öznel ve sömürü kurgulu bir bağıntı mıydı?

  Adalet Mülkün Temeli miydi? A Kısım 2. Bölüm (Bayram Kaya) 15 Haziran 2020 Felsefe 

Adalet mülkün temeli miydi? Bir şeyin temel olması için veya temelde olması için o şeyin inşayı olması; yani inşanın kendisi değil de inşa içinde, inşayı tamamlar bir inşa parça olması gerekir.

  Adalet Mülkün Temeli Midir? A Kısım 2a (Bayram Kaya) 16 Haziran 2020 Felsefe 

Kristal yapı düzeni içindeki momentumun çok yüksek hızlı atom ve atom sentezli düzey ve düzlem enerjisine sahip kimya yeni durumun belirlisi olma sınırlaması içinde ikinci duruma yeni bir belirsizle oluştu.

  Hukuk [ortaklık - Paydaşlık - Kolektifi İlik] Nedir? (Bayram Kaya) 26 Haziran 2020 Felsefe 

Hukuk kolektifti. Doğada ilk kes ortaklığı olanların hukuku vardı. İlk kolektif hukuk sosyal hukuktu. Sosyal hukuk sağlatan bir ortak anı yaşanmışlığını içeren bağ enerjili hukuktu.

  Monarşinin Dili Oligarşinin Dili 6 (Bayram Kaya) 8 Temmuz 2020 Felsefe 

Monarşi tekil ve ortak tanımazdı. Tekil karardı. Oysa oligarşi tekil irade değildi. Monarşi gibi tekil söylem karşısında oligarşi biz söylemliydi. Yani oligarşi kendisine ortaklar tanıyan karşı söylemdi.

  Monarşinin Dili Oligarşinin Dili 1 (Bayram Kaya) 8 Temmuz 2020 Felsefe 

Buradaki Totem, Mevla, El, Tanrı, İlah gibi kavramların evrende beliren Yaratıcı ve Mutlak Güç olan Yüce Tanrı kavramıyla hiçbir ilgisi olmayan tarihsel verilerdir. Zaten Evrensel Yaratan Güç olan Yüce Tanrı kavramı da bunlardan hiç birisi değildir. Kader mülk sahip dünya genelinde olan kavramlardır. "Eylerse Mevla eyler Mevla ne eylerse güzel eyler" Bu gibi sözler albenili, ağdalı ve yaldızlı büyüleyici sözlerdir. Büyü bir söylemin tersi olan düşünmeyi unutturup yasaklamakla; sizin etraflıca düşünememe girdabına düşmenizdeki kapılışla büyülenmeydi. Bu tür söylemler hiç bir direnç ön görmeksizin, alt yapısı kabul ettirilmiş süreç anlamlara atıf olmakla; tereyağından kıl çeker gibi akışlı olurlar. Eskiden mülkün sahibi padişahtı. Yani mülk üretim nesneleriyle, üretim nesnesi içinde üretim nesnesiyle çalışan insanı da içeren bir kavramdı. Mülkün içinde üreten çalışan insanı çektiniz mi mülkün hiçbir anlamı yoktur. Kavramları şimdiki anlamlarla değil geçmişteki ilk anlamla özgülenen gelişmesi içinde takip edeceksiniz. İnsanın üreten ilişkisi içindeki emek nesnelerini çekerseniz insan üreten faaliyette bulunamaz. Doğaya ve zorluklarına teslim olur. Mülk bu nedenle kolektif etkili özne (insan) nesne girişmeyle mülktür. Mülkün sahibi padişah (Mevla) karşısındaki kişi kendisini tanıtırken kendisine "Kulunuz" derdi. "Kulunuz Evliya Çelebi" derdi. Yani üzerinde her tür tasarruf hakkınız olan köleniz Evliya Çelebi demekti. Padişah ta zaten bu anma veya zikrin baskı ve basıncıyla herkese kullarım derdi. "Kulumuz Evliya çelebi nasıl? Ne haldedir? Nicedir?" diyen mülkiyetli bir azametle sorardı. Mevla neydi? Mülkü olan. Mülk sahibi olan kişi efendiydi. Mevla’mız da efendimizdi. Mülk sahibi olmanın gücü ve azameti ile güç ve iradeydi. Efendi mülk sahibi olan, mülkünü tasarruf edendi. Mevali neydi Mevla olanın kuluydu. Mülk yoksunu iradesiz acizlikti. Köleci mantıkla ihsas edilen düşünce buydu. Bu mantık tarihin inşa sürecine, gerçeğe ve gerçekliğe kökten aykırı bir durumdu. Mülkün sahibi diliyordu. Mülkün sahibi mülkten sadaka veriyordu. Mülkün sahibi mülksüz olana (aslında mülksüz kıldığı kişilere) acıyor, merhamet ediyor, lütufkâr davranıyordu! Kendilikten mülk sahipli olmanın davranışıydı. İşte bu nedenle bu mantık alt yapısı üzerinde oluşan alan etkisi akışı içine bu türden veciz sözler söyleniyordu: "Eylerse Mevla (sahibimiz-efendimiz) eyler Mevla (sahibimiz-efendimiz) ne eylerse güzel eyler" Öyle ya mülkü olan, mülkten verip vermemenin eyleminde olurdu. Mülkün sahibi mülkten ister versin ister vermesin; ne eylerse güzel eylerdi. Bu kaderdi. Hayır ve şerdi. Hayır, da şer de Mevla’dandı. Böylece bu sözlerle iman akdinin altyapısı ve akli zemini oluşturulmuştu. Bu zemin üzerine de bu tür "Eylerse Mevla eyler/ Mevla ne eylerse güzel eyler" gibi söylediğiniz sözler bu tür inanmışlık alanı içinde yağ gibi akar. Bu sözler boyun eğiciliğe, teslimiyete dirençsiz olmaya yağ etkisi yapacaktı. Monarşinin dili tekilerk dili. Oligarşinin dili mülk sahipleri ortaklaşmasının irade ve paylaşım yapma paylaştırma gücüydü. Monarşi ve oligarşinin dili olan sentez, şimdiki tüm dinlerin inşa diliydi. Dinler bu inşa dili içinde ve inşa dili çevresindeki zamana ve zemine bağlı bir evrim sel, düşün sel, eylem seli oluşla kendi eylemini sürükleyen ideolojinin (öğretinin) fikri hareketi olan öznel dildi. İlk totem yapılar ilk sosyal sözleşmelerdi. Bu nedenle ve bu aşamada sosyal sözleşme sözlü olmaktan çok vücut ve yönelimli bir eylem birliği dilidir. Sosyal sözleşme sağlatan sosyal alanın çekimiydi. Çekim alanı içinde söz ve eylem birliğini totemdi mana düşüncesi olukla belirten, kodlayan eylem ve sağlamaların alan içi kendi tekrarlarıydı. Toplumsal sözleşmeler üreten ilişkilerden sonra, üreten ilişkilerin totem grup alanı dışında girişen söz eylem ve takasla ürün anlaşmalarıydı. Toplumsal sözleşmelerinin kökeninde totem meslekleri vardır. Toplumsal sözleşmelerin temelinde totem meslekleri girişmesi vardır. Ama ne sosyal sözleşmeler içinde ne toplumsal sözleşmeler içinde; din ve din benzeri efektler hiç yoktur. Üreten ittifak olmaktan çok teslimiyetçi bir üretim biçim olukla tekerkillik (monarşiler); biat, taat, itaat ve ibadet ahdi olan izole yapılardı. Tekerkillik içindeki bu kümülatiflerle birlikte oluşan iman ahdi kavilleri, önce din benzeri El iman ahitle monarşin bir inanç ve iman ikrarlarını oluştular. Sonra da üreten yapı içinde köleci mülk ilişkilerini güden genel çizgiler dâhilindeki oligarşin yapılarla kırpma ve düzenlemelerle dinler vardı. Dinler bu mülkiyetçi köleci genel çizgiyi gözetme benzerliği içinde güncele ilişkin akışa yol verecek yerel veya lokal oligarşinle yerel ya da lokal feodaliteyle birlikte tamamen dinler, vardır. Dinler, acıkmanın biyolojik olması gibi bir gereksinmeyle hayatla ve dolaysıyla insanla her zaman her yerde var olan genel bir belirme hiç değildirler. Dinler böylesi bir genellik ihtiyacından kaynaklanmakla dünyanın her yerinde her insanla birlikte görülür olan genel ıralı bir tutum değildir. Dinler hiç bir zaman genel bağlamla genel karakterli değildirler ve şimdilik yeryüzü dini de değildirler ve zulümle, zorbalıkla olmadıkça bu halleriyle yeryüzü dini olmaları da olası değildir. İnsanın biyolojisinden gelen bir duyuş vardır. Bu duyuş din değildir. Kişilerin kaygılardan arınmasıyla kişi yönelimlerini güden kişi yönelimlerini aydınlatıp anlam veren duyuş grotesk iliktir. Grotesk ilik hiç bir zaman din değildir. Dış dünya baskı ve basıncının kişi öznesi üzerinde anlamlandırma olan duygulardır. Artık kişi bu duygularıyla koşullu refleksin tavrı oluyordu. Dinler sosyal sözleşmelerden ön toplumsal sözleşmelerden çok sonra vardır. Kolektif gücü özelleştiren mülk ilişkisi içindeki; mülk sahibinin paylaştırmasına göre olan sosyo toplumsal baskıyı yerel alan içinde kişiye yöneltmenin baskı basınç duyuşudurlar. Yani din, dış dünyanın baskı ve basıncından çok sonra üreten ilişkileri köleci tarzla paylaştıran yapı içinde gelip; kişideki groteski duygularla birlikte kişi duyumlu salınımı büyüten sosyo toplumsal bir yatıştırıcı olmakla yatıştırıcı; teslimiyetçi; öğütçü; ödevli şartlı öğrenmedir. El ihale unsuru bir mana fikridir. El kolektif zenginliği "mülk benim. Ben mülkümü dilediğime verdim. Ben mülkümü pay ederken siz şahit miydiniz? Diyerek kolektif mülkiyeti seçkin kişilere ihale emenin meşruiyet mantığıydı. El köleci yapıdan günümüze kadar, günümüz de dâhil; kamunun kaynaklarını kolektifin kaynaklarını ihale eden, tanrılaşan güçtü. El mülk sahipliğinin ve mülk sahibi yönetme gücünün üretilen içinde aslan payını almasıydı. Bir zamanlar yeryüzünde otuz beş bin tane El tarzı mutlak monarşini mülk sahipliği temsilcisi olan küçük egemenlikler vardı. Ve bunlar tarih kitaplarına yanlış bir algılatmayla, geçmiş süreci unutturan söylemle birçok tanrı, çok tanrılık düşünce söylemiyle geçmiştir. Bu otuz beş bin köleci ve monarşi temsilcisi tanrı efendiler sentezi ile oligarşinin temsilcisi olan tevhidin tanrıları ortaya çıkmıştı. Amon-Ra, Yehova, Ahura Mazda vs. bu tanrılardan sadece bir kaçıydı. Tarih bilinci genel bir akıştır. Dinler genel akışlı sürekliliğin içinde mahallî tutumlu geçmişten intikal eden söylemle mevcut durumda beliren sorunsallara göre olan çıkarımlardı. Yine günümüze gelen süreçte otuz beş bin tane tanrı efendilerin oligarşin sentezinden geriye Yahudilik, Hristiyanlık, Budizm, Şintoizm, Konfüçyüs gibi büyük sentez dinleriyle bunlar dışında belki de ancak bin kadar din kalmıştır. Otuz beş bin efendi tanrının sentezinden geriye kalan 4300 kadar dinin çoğu 50 yüz kişilik grup, topluluk dini boyutunda olmakla çoğu bahse bile konu olmazlar. Monarşin inşaca duruma göre söylenen sözlerden biri daha örnek olarak söylenecek olursa şu tür bir söz monarşin yapı içinde söylenen bir lafız olmakla söylenebilir. "O her şeyi hakkıyla bilendir". O her şeyi hakkıyla bilirse, söylediği her söz de haktır ( doğrudur) yönetendir. Yine bu bağlamla "siz bilmezsiniz o bilir" der. Doğru da. Çünkü siz kolektif olanı biliyorsunuz. Ama "mülkün sahibi o" gibi tekile göre olanı bilmezsiniz O zaten kolektife karşı, kolektif olmayanları sayıp dökmekle; özel sahipli mülk egemenliğini (monarşi olanı) söylemekle; monarşiye ait olan gücün her şeyini biliyordu. Kim? "O". "O kim?" Mülk sahibi. Bir gerçek daha vardı. Her şeyi hakkıyla bilen, kolektif ligi bilmiyordu. Kolektif ligi görmezden geliyor, kolektif ligi giderek unutuyordu. Unutulan kolektif gerçeklik, her şeyi bilen tarafından söylemce "merhamet, lütuf, acıma olarak; rahman ve rahim olanın" harcama ve tasarrufu olan gizlemelerle hatırlanacaktı. İlk köleci monarşin inşa içinde "o" olan, kendisinin kolektifleri (ortaklar veya ortakları yok diyordu). Bilmezlik burada başlıyordu.

  Monarşinin Dili Oligarşinin Dili 2 (Bayram Kaya) 8 Temmuz 2020 Felsefe 

Eski ahde göre tekil egemenliğe göre olan söylem ve zikirden doğan çelişme, biz demenin zikri içinde çoklukta tekil olan yeni bir tevhit dilini doğuruyordu. Bu dil "biz" diyen oligarşinin gücüydü.

  Monarşinin Dili Oligarşinin Dili 2 (Bayram Kaya) 8 Temmuz 2020 Felsefe 

Eski ahde göre tekil egemenliğe göre olan söylem ve zikirden doğan çelişme, biz demenin zikri içinde çoklukta tekil olan yeni bir tevhit dilini doğuruyordu. Bu dil "biz" diyen oligarşinin gücüydü.

  Monarşinin Dili Oligarşinin Dili 3 (Bayram Kaya) 8 Temmuz 2020 Felsefe 

Monarşi "O'ydu" Değilse bir yapının adı ne olursa olsun o yapı çokluğun ortaklaşma gücü olmaktan asla kurtulamıyordu. Çünkü atom ve atomik inşa ile her şey molekülerdi (bileşen, bileşik yapılardı).

  Monarşinin Dili Oligarşinin Dili 4 (Bayram Kaya) 8 Temmuz 2020 Felsefe 

Doğa bileşenli söylem bile tekil söylem gibi olmakla bir girişmenin, bir bütünlüğün adıdır. Girişme ya parçalar arası uyum veya uyumsuz durumla; fark durum, firen etkili durum, kıyas, oran durumlarıyla birbirini destekleyen, birbirini sönümleyen durumlar gibi türlü türlü girişmelerdir.

  Monarşinin Dili Oligarşinin Dili 5 (Bayram Kaya) 8 Temmuz 2020 Felsefe 

Oligarşiye göre de güç ve yönetim ortakları olan ortaklaşışla bir irade ve yönetim anlayışıydı. Tekil olan ortak tanımayan monarşin bir anlayıştı. Biz ise yönetim de karar alma da mülk sahiplik ilişkileri içinde ortaklaşmayı tanıyan tevhit diliydi.

  Toplum 3 (Bayram Kaya) 22 Temmuz 2020 Felsefe 

Küçüklüğün dünyasından büyüklerin dünyasına doğru geçişte türlü faz hatları vardır. Bu tür faz durum içinde olanlardan birisi iyon hareketidir. İyon hareketi bir yanıyla proton hareketiydi. Diğer yandan da bir kuark olan elektron hareketiydi.

  Toplum 1 - 2 (Bayram Kaya) 22 Temmuz 2020 Felsefe 

İnsan çevresinin ürünüdür. Yani hayat doğal ve organik oluşumlu özne sistemin ürünüdür. İnsan organik bir özne nesnellik, kolektif bir özne sosyallik ve üstel çarpanla kolektif bir özne toplumsaldı. Bana göre insanın insanlığı önce tüm diğer sosyal hayatlar gibi sosyal zekâyla belirimdi. Sonra da kolektif ile üreten toplumsal zekâydı. Zaten insan insanlığını üreten, ittifak eden kolektif zekâ içinde elde etmişti. Değilse ben insanım diye peyda olmamıştı.

  Toplum 4 (Bayram Kaya) 23 Temmuz 2020 Felsefe 

Yani kişi kendi içinde bulunan kritik değerli boşluklu tanecikli iç içe enerji alanlı bitişik zamanları iş bölüşümü yapan kolektif alan içinde her biri bir iş kolu üzerinde ayrık zamanlara dönüşür. Kişi ile var olan tümel enerji gün boyu ayrı ayrı eş görevli gruplar üzerinde, akıyordu.

  Toplum 5 (Bayram Kaya) 24 Temmuz 2020 Felsefe 

Hayat bu tür simetri kırılmasını hangi düzlemden referans ediyordu? Ya da, hayat hangi düzey ve düzlem ilişkilerini değişen dönüşen benzer tekrarlarıyla makro düzlemin üstel durumlusu yapıyordu?

  Alan Açma ve Kolektif Kuvvet 1 (Bayram Kaya) 18 Ekim 2020 Felsefe 

Zihinsel yatkınlıklar oluştuktan sonra aralarında ahit olacak anlaşma koşullarını tadat edecek iman akdini, önce sözle; sonra da kutsal metinlere dökülenin yazılı şartname işi geriye kalan konu olacaktı. Ahdi anlayışı, bu tür zihinsel alışmalı yatkınlıkların fikri oluşumunu tamamlayacak olan fiili durumlardı.

  Alan Açma ve Kolektif Kuvvet 2_3 (Bayram Kaya) 20 Ekim 2020 Felsefe 

Olağan ve verili düzende sürekliliği olan bir istismarı otaya koyamıyordu. Kişiler yıldırımdan kaçınma gibi temel referans değeri olukla görülen kimi groteski imajları haz-elem bazlı seçme ayıklama mekanizmasına uygun biçimde seleksiyonlar yapmıştı. Doğal olan, doğru olan ve temel olan tutum buydu.

  Alan Açma ve Kolektif Kuvvet 4 (Bayram Kaya) 22 Ekim 2020 Felsefe 

Dinler bir kez köleci yapının temeline mülkün sahibini ve mülk sahibinin takdirini koyduktan sonra, siz ne yaparsanız yapın; mülk sahibinin sözünü ve takdirini değiştirilemezdiniz! Bu değiştirilmez ilik içinde özgürlük gibi bir kavramın esamisi okunmamakla siz öğretilmiş bir çaresizliğine teslim oluyordunuz.

  Alan Açma ve Kolektif Kuvvet 5 (Bayram Kaya) 23 Ekim 2020 Felsefe 

Aslında El ismiyle tezat olmanın imgesiydi. Bilmez ama bilir. Gücü yetmez ama yeter. Adaletsizdir ama adalet timsalidir vs. İşte bizler şimdiki El ‘i o bilmediğimiz tüm zamanların da El 'i olarak konuştururuz.

  Alan Açma ve Kolektif Kuvvet 6 (Bayram Kaya) 24 Ekim 2020 Felsefe 

Erken dönem kardeşlikleri temas etme, dokunma, birlikte yaşam ve ortak anı oluşturmayla; hepsi biri, birinin de hepsi olmanın kardeşliğidir. El mantıklı kardeşlik inanç üzerinde soyut absürt, kardeşliktir. El mantıklı kardeşler erken dönem kardeşleri gibi yaşama, gerçeğe dayanmaz.

  Alan Açma ve Kolektif Kuvvet 7 (Bayram Kaya) 26 Ekim 2020 Felsefe 

Derenin kuşu, kolektif alan içinde kolektif üretimle ortaya konuyordu. Derenin taşı ancak kolektif alan içinde kolektif kuvvet ve kolektif yeteneğin ortaya koyduğu teknik ve teknolojilerden oluşuyordu.

  Alan Açma ve Kolektif Kuvvet 8 (Bayram Kaya) 26 Ekim 2020 Felsefe 

Ortalama aklı ortaya koyup üretemeyenler, tarih sel mirasla olacaktı. Sizin dışınızda ve sizden bağımsız olan geri beslenim yasalarıyla olacaktı. Kişi, tarihsel zeminin geri doğrultma yapan bilinciyle davranacaktı. Tarihsel geri bağlanım bilinci olmakla köleci sistem öncesi tarihsel zemine göre inşa başlangıcında ve inşanın gelişme evresi içinde sadaka vermek yoktu.

  Alan Açma ve Kolektif Kuvvet 9 (Bayram Kaya) 27 Ekim 2020 Felsefe 

Acıkan kişi elma ağacına doğru yönelimli iken yönelim, sağlama yapacak kuvvetten ötürü alanın yönüydü. Acıkan kişi elma ağacına doğru giderken dere aşıyor; bayır tırmanıyor; kişinin önüne kurt çıkıyor veya elmanın ağaçtaki en yüksek yerde buluyor olması ile bunların tümü alan yönüne zıt kuvveti oluşurlar. Bu engeller fazladan güç harcanması olmakla, direnci büyüten; tersten karşı konması gereken kuvvettiler.

  Alan Açma ve Kolektif Kuvvet 10 (Bayram Kaya) 28 Ekim 2020 Felsefe 

Ya da 3 ün 2 ye (3/2= 1,5) veya 2 ‘nin 3 e (2/3 =0,666…) oranındaki gerilme gibi genleşme ve çoğalma olmakla aralarında mutlak bir 2/3 oranı vardır. Kolektif alana üçüncü boyut olan eklenme, üretmenin hacim boyut olmasıydı. Hacim boyutlu genleşme kolektif alanın yüzey gerilimini yırtar. Alanı böler, parçalar.

  Bileşim ve Bileşimin Özelliği 1 (Bayram Kaya) 29 Ekim 2020 Felsefe 

Belirsizle durum kendisine belirsizle olan bir durum değildir. Dışta ölçüşme veya girişme koyamayan bir davranışa belirsizle durumdur.

  Bileşim ve Bileşimin Özelliği 2 (Bayram Kaya) 30 Ekim 2020 Felsefe 

Oysa spritüal bir ruhçu öğreti, üçüncü boyut hacimle üreten kolektif bir mülke, “mülk benim” diyen söylemin üs sel devinimli açılımları içine ikame edilmekle, bu çıkarım; Hay Bin Yaksan da kişi aklına bir şaşırtma vermektedir

  Bileşim ve Bileşimin Kolektif Özelliği 3 (Bayram Kaya) 31 Ekim 2020 Felsefe 

Şimdiki zamanın geriye etkimesi içindeki paylaşım El ‘in takdirine yönelme ve El ‘in takdirini anlama oluyordu (iç sel duyuş). Başlangıcın ileriye etkisi de El ‘in takdirine boyun eğen tevekküldü (imandı).

  Bileşim ve Bileşimin Kolektif Özelliği 4 (Bayram Kaya) 1 Kasım 2020 Felsefe 

El kendisine geçen soyut kolektif güçle davranıyordu. Ama dıştaki somut kolektif gücü El; şirk saydı. Kendisine bühtan saydı. El bu eşleşme içinde kolektif etki olanı çekip kendisine alıyordu. Bu durumda kolektif yetenekli yüklerin tümü El ‘e geçen bir anlam yüklenimi olmasıyla; kolektif kapasiteyi El de bulmanız kaçınılmaz olurdu.

  Bileşim ve Bileşimin Özelliği 5 (Bayram Kaya) 2 Kasım 2020 Felsefe 

Bunlar gerçeği anlatan anlama ve anlatımlar değildi. Sömürücü ve sömürü mantığıydı. El düşüncesini var edici; El düşünce antlaşması olan dinleri var edici; sömürüye yol açan, her somut olgunun, soyut mana ifadesiydiler. Şimdiye dek olan bitenler, zaten bir çırpıda geçmişte olup bitmiş olanlarsa eğer şimdi diye bir şeyin olmaması gerektirirdi.

  Bileşim ve Bileşimin Özelliği 6 (Bayram Kaya) 3 Kasım 2020 Felsefe 

Kuantum bir noktanın her yöne ortam salınması veren bileşimi zar yüzeyle, zar yüzeyi oluşan bileşik bir boyutlu ipliksi kuantlarla olasıydı. Bileşim; ileri geri olan çizgi boyutlu titreşimle, bir boyutun sağına soluna açılım veren iki boyutlu dalga hareketiydi.

  Bileşim ve Bileşimin Özelliği 7 (Bayram Kaya) 4 Kasım 2020 Felsefe 

Fizik yüzeyler şimdi iki boyut düzlem üzerine hacim sel bir fark gerilimdi. Tesseract (tetraküp-teserat) ta dördüncü boyuta, dördüncü ayırt olmakla dördüncü ayırtın da fizik hacme olan alan etkisi, ZAMANDI.

  Bileşim ve Bileşimin Özelliği 8 (Bayram Kaya) 6 Kasım 2020 Felsefe 

El, tekraren geri bağlanma yapan kolektif özneli bu durumları; "gaibi bilmek" olukla söylüyordu. Gaibi bildiğini söyleyen El, tıpkı kolektif yapı bileşenleri gibi yanına da insan olmayan ama iş görsünler diye insan benzeri yardımcı kolektif özneler alıyordu.

  Yakınsatıcılar 1 (Bayram Kaya) 9 Şubat 2021 Felsefe 

Geçmişin ve geçmiş süreçlerin nasıl başlayıp nasıl gelişmiş olduklarını tarihsel izlerinden hareketle modellemek, kontrol etmek, deney sel kılmakla anlamak, bilmek zorundayız.

  Varlığın Özündeki Yasallıklar 1 (Bayram Kaya) 27 Şubat 2021 Felsefe 

Yasalar o olgu ve olayın kendisini, evrenin işleyişini ele verirler. Alan, eğim, eylemtenler (eylemdenler)vs. birlikte olanla birlikte gidenin birbirine bağ enerjisi olma görünüşleriydi. İşleyişler olgu ve olaylardaki iç, dış işlemdenlere tabii olan nicelikti durumlarıyla olasıdırlar.

  Varlığın Özündeki Yasallıklar 2 (Bayram Kaya) 28 Şubat 2021 Felsefe 

Dalga parçacıktı. Ya da dalga tepenin çukuruyla çukurun tepesiyle birlikte vardı. Çukur kendi yaptığı tepeyle fark (potansiyel) yapıyor, tamlaşıyor, doluyordu. Tepe de kendi oluşturduğu çukuruna kayıp düşmekle çukurunu dolduruyordu. Bir dalgayı tamlaşan tepe-çukur gibi parçalı durumlar boşluk, doluluk gibi en az bir ikili belirsizle üssü süredurumlardı.

  İnsan Nasıl Ortaya Çıktı? 1 (Bayram Kaya) 28 Şubat 2021 Felsefe 

Ortak ataları "maymun olan" kendisine "simiyen" denen omurgalı memeli bir türden kollara ayrılmakla simiyenler olarak tıpkı goriller gibi, tıpkı gibonlar, şempanzeler gibi, tıpkı orangutanlar gibi, ayrılan dalların hiç biri olmayan hemcinslerimizde bu dallanan yol ayrımında geliyorlardı.

  İnsan Nasıl Ortaya Çıkmıştı? 2 (Bayram Kaya) 1 Mart 2021 Felsefe 

İlahlar yine üreten bir totem mesleği ilişkisi içinde üreten bir irade gücüydü. İlahlar üreten bir neden sonuç etkisi üzerinde; totem alan özneleri lehine kararlar alabilen sapience grupla; neandertallerden, habilislerden, erectuslardan vs. ayrılmıştı.

  Varoluşun Yasallığı 3 (Bayram Kaya) 3 Mart 2021 Felsefe 

Yani bakış açınıza göre bir çukur U tersi ve anti durumuyla ꓵ atımlı tepedir. Yine bakış açınıza göre bu ꓵ şekle üsten bakarsanız tepe; alttan bakarsanız çukurdur. Buna zıttı ve üssü durumla çukur olan tepe, tepe olan çukurdur diyoruz. Her çukur çeper ucuyla yamaçlaşır ve tabanıyla tepe yapar. Her tepe de zirvesiyle çukura eğimle düşer.

  İnsan Nasıl Ortaya Çıkmıştı? 3 (Bayram Kaya) 3 Mart 2021 Felsefe 

Bir miktar buğday ile bir kundura, farklı bir üretim; farklı bir tüketim ve farklı bir kullanımdılar. Fark veren her şey kendi aralarında FARK POTANSİYELLİ durumdular. Aralarında FARK GERİLİM olan çekimin akışıydılar. İşte üreten ve iradi olan İLAHLAR; gruplar arasındaki bu fark potansiyelin çekimine uygun “temas etmenin ve ittifak yapmanın” kararlarını da alan İRADEYDİLER.

  Gerilim 1 (Bayram Kaya) 5 Mart 2021 Felsefe 

Ayrıca fark durumlar gerilim çelişki olmakla birlikte farklı ortamlar seçilisine denk düşecek olan mutasyon ve çeşitlilikle zenginlikti.

  İnsan Nasıl Ortaya Çıkmıştı? 5 (Bayram Kaya) 7 Mart 2021 Felsefe 

İttifaklar üreten mantıkla olsa da esen rüzgâr totemi mana içinde olmakla yapılan ittifakın gerekliliği üreten mantıkla anlaşılmıyordu. Böyle bir düşünme anlama kalıbı yoktu. İttifakların anlaşılır olması için ittifakların sosyal anlayışlı bir mantığının olması gerekiyordu.

  İnsan Nasıl Ortaya Çıkmıştı? 4 (Bayram Kaya) 7 Mart 2021 Felsefe 

Üssel durum çeşitliliği, yalıtımlı ortam engelini aşmaya denk düşmeyi veya yalıtımlı ortamın engelini aşamamaya denk düşemeyecek olmakla, belirsizle bir olasılıktı. İşte zıt yönde çeşitlilikler bir seçilim nedeniydi.

  İnsan Nasıl Ortaya Çıkmıştı? 6 (Bayram Kaya) 8 Mart 2021 Felsefe 

Bu tanıma işi bir grubun diğer gruba kendi melezleri üzerinde sendenim, sen de bendensin demenin selam (barış-esenlik) eden, selamet eden anlam vurgusuydu. Her ölümlerle sayısı azalan ilahlar, totemi saygılıyan eski geleneğe karşı ittifakın aşısı tutsun diye melezler üzerinde insanı ve ittifakını saygılıyorlardı.

  İnsan Nasıl Ortaya Çıkmıştı? 7 (Bayram Kaya) 9 Mart 2021 Felsefe 

İnsan tüm bu etnik ve totemdik sorunsalların, bileşim sel olgu ve olayların; ittifakı bileşimi nedenle ortaya konan sorunsallarına karşı sorumluluk tarihini omuzunda taşır olmanın bilinci olmakla ittifakın ürünüydü.

  İnsan Nasıl Ortaya Çıkmıştı? 8 (Bayram Kaya) 10 Mart 2021 Felsefe 

İttifakın başında BİR İŞ BİLİR, MESLEK SAHİBİ ilahlar, kendi melezlerine ve kendi torunlarına sofra kuruyorlardı. İlahlar totem alanda doğup büyümekle daha çok totem alana aittiler.

  İnsan Nasıl Ortaya Çıkmıştı? 9 (Bayram Kaya) 11 Mart 2021 Felsefe 

Bir ortam içine denk düşme olan üssü devim belirlisi; kara gibi diğer bir ortamda üssü belirsiz içindeki hareketin birine denk düşecekti. Ya da bir ortam içine denk düşme olan üssü devim belirlisi; başka bir ortamın denk düşmeyeni olacaktır.

  Evrim 2 (Bayram Kaya) 13 Mart 2021 Felsefe 

Yani hayat karada, yürüme ve tırmanmayı gereken ortamdı. Karadaki engelli alan içinde yüzme eylemi tıkanma, yığılmaydı. Karada engellenmeye, baskılanmaya uğrayan yüzme eylemi; bu ortama denk düşen yürümeyi, tırmanmayı belirli yapıp seçecekti.

  Evrim 3 (Bayram Kaya) 14 Mart 2021 Felsefe 

İkinci duruma, üçüncü durumun olanağı ile girişen üç boyutlu devinmeler, iki boyutlu yüzey gerilim hareketi ile üçüncü boyutun hacim gerilim hareketleri arasındaki ölçüşen zamanı verdiler.

  Evrim 4 (Bayram Kaya) 15 Mart 2021 Felsefe 

İki boyutlu bir yüzeyin gerilme kapasitesi şimdi bükülen yüzey gerilmeli kapalılık içinde, iç oylumun gerilme kapasitesi ile birleşmekle bir iç hacmi vermektedir. Üç boyutlu bir taban gerilimler yüzeyi; en, boy, yükseklik olan sayıların çarpımı, oylumu veriyordu.

  Evrim 5 (Bayram Kaya) 16 Mart 2021 Felsefe 

Aslında bir birim demek, bir etkileşme; bir ölçme belirlemesi ortaya koymak gibi olsa da; her düzlemle her boyut içine o boyut kurallarıyla bakan teorinin gözüyle; birbirine geçişen etkisiz bir, bir birim belirlisi, yine belirsizledir.

  Evrim 6 (Bayram Kaya) 17 Mart 2021 Felsefe 

Kolektif alan birbiri üzerinde sağlasan olan paylaşmayı, birbiri üzerinde takas eden kolektif süreçti. Kolektif süreç artık zaman ve artık ürün ve üssel durumlu kolektif birim zaman ortaya koyuyordu. Günümüzden itibaren bu geri iz üzerinde geçmişe bakarız.

  Evrim 7 (Bayram Kaya) 19 Mart 2021 Felsefe 

Milyonlarca yıl ne birbiriyle tanışmış ne birbiriyle yarışmış olan gruplar şimdiki ritüel içinde birbiriyle tanışacak olanlar, birbiriyle yarışacak olanlardı (!) "İttifak kardeşliğiyle" birbirine tanışma ve yarışmanın bağlamı ediliyorlardı! Kardeşlik totemi mana ritüeli içinde grup içindeki kişilere dokunma ve temas emenin vizesiydi. Sizinle kardeş olmayan grup dışındaki başka totem kişilere de dokunmamanın temas etmemenin tabu ritüeliyleydi.

  Evrim 8 (Bayram Kaya) 19 Mart 2021 Felsefe 

Vesile neden asıl neden değildir. Dış nedendir. Her şey gibi totem dönem de kolektif bir üssel değişmeler nedeniyle totem dönemin gelecekte ne olacağı veya nasıl şekil alacağı yönüyle belirsizledir.

  Evrim 9 (Bayram Kaya) 20 Mart 2021 Felsefe 

Su kendi bileşimini veren hidrojen, oksijen üssü durumlara olabildikçe kapanan bir geri iz olmakla, su sizi boğar, su cisimleri taşır, ateşi söndürür, tohumu çimlendirir vs. bir üssel özelliktir. Çeşitliliktir.

  Evrim 10 (Bayram Kaya) 21 Mart 2021 Felsefe 

Diğer bir olasılıkla belirli olmayan üssü kuantum durumlar olamdı. Belirenin belirsizi bir enerji durumla fizikti. Fizik maddenin anti fizik maddesiydi. Madde ile anti maddenin birbirini yok eden enerjiydi. Birbirini yok eden denge durumun enerji seviyesiyle boşluk durumun girişmesiydi. Boşluk durumun enerjisi, boşlukta var oluşu belirler. Bu nedenle boşluk her an belirenle belirsiz durumların enerji içermesidir.

  Butlan 1 (Bayram Kaya) 23 Mart 2021 Felsefe 

Yeryüzü ölçümlerinde Dünyanın en sıcak yeri Kaliforniya Ölüm Vadisi +56,7 derece sıcaklık ile en soğuk yeri VostockII -89,2 derece olmanın yaklaşık lığıyla dünya üzerinde her bir yer 145 derece fark aralığındaki potansiyel bir değer durum içindedir.

  Butlan 2 (Bayram Kaya) 25 Mart 2021 Felsefe 

Yine 1 derece sıcaklık değeri üzerine 2 derece sıcaklık değeri ve 2 derce sıcaklık değeri üzerine 1 derecenin değer bilgisi, ağaç üzerine kazınan biçim gibi plak üzerine ses kaydı gibi kendi olgu ve olayları üzerine durum bilgisi olarak eklenir.

  Butlan 3 (İsmiyle Tezat) (Bayram Kaya) 26 Mart 2021 Felsefe 

Kişi üzerinde boşa düşen 5 parça eylemin, enerji zamanı; yavru bakımı olarak birine, gizlenme yeri bulma olarak diğerine, yavru bakımı olark bir başkasına, güvenlik sağlama, uykudayken nöbet tutma olarak diğer kişilerin her birine birer parça iş eklenir.

  Butlan 4 (Bayram Kaya) 27 Mart 2021 Felsefe 

Fakat sorumluluk bilinci tekil kişi gayreti içinde olmayan belirsizdi. Sorumluluk kolektifeydi. Kolektif alan da tekil kişide olmayan bir güvence ve gayreti sorumluluktan ötürü tekil kişiye veriyordu.

  Butlan 5 (Bayram Kaya) 28 Mart 2021 Felsefe 

Beslenme dışında her bir parçayı boşaltan transferiniz, her bir kişiden bir tek sağlama yapmanın karşılığı olarak yani sizin görevinizle besin bulma olarak size ekleniyordu. Görev kolektif bir olguydu.

  Butlan 6 (Bayram Kaya) 30 Mart 2021 Felsefe 

Kişi savunma görevi dışında diğer 5 parça eylemli işinden karşı taraf kişilerle bağışıkla olacağından; bu kes bir kişi için bir eylemin gerçekleşmesi olan 2 saatlik birim sürede; ikinci kişimizle, ikinci kişimize ait olan savunma zamanlı sağlama 2+2 =4 saatlik gerçekleşmeyle kolektif zaman ön görülür.

  Butlan 7 (Bayram Kaya) 31 Mart 2021 Felsefe 

5 farklı eylem de 5.2 =10 saat ile kişi üzerinde kalkacak olduğundan kişi, 10 saatlik kolektif boşalmalı bir boşluk alan kazanır.

  Butlan 8 (Bayram Kaya) 1 Nisan 2021 Felsefe 

Keyfine göre iş açmanın ortamında bu kes de yeterince savunmanın, yavru bakımının üstlenilmediği yerde 6 kişiden dördünün keyfi besin bulma işinde olması demek sistemin karar alamaması demekti.

  Butlan 9 (Bayram Kaya) 2 Nisan 2021 Felsefe 

Ahlak diğer yönüyle üreten kolektif sistemin paylaşımıyla ve köleci sistemin bozuk, çarpık, kibirce paylaşımıyla ve sosyal ilişkisiyle vardı. İçinde olduğumuz ahlak köleci ahlak olduğu için adaletle olmak zorundadır. Adaleti de sömürten kişisi mülke temel olan köleci adalettir.

  Faiz 1 (Köleci Evrim) (Bayram Kaya) 5 Nisan 2021 Felsefe 

Yani para "burjuva" denen "para adamlığına", "faize" ve faizle "tapınak bankerliklerine" alan açacak sürece yol versin diye bulunmamıştı. Ama para da bu tarz eğilimlere de cuk oturuyordu. Köleci sistem rızkı kısık olanla yokluğu öncütleşmeye, borç alıp borç veren ödeşmelere dönüşmüştü.

  Faiz 2 (Bayram Kaya) 6 Nisan 2021 Felsefe 

Tarihsel olanı bilmeyen mantık, "günün hal ve icabına göre faiz alınabilir" demekle hem zırvalıyor hem bocalıyordu. Hem kapitalist olacaksınız. Hem kazanç yapmayacaksınız! Aklınız alıyor mu? Âlimseniz aklınız alır.

  Faiz 3 (Bayram Kaya) 7 Nisan 2021 Felsefe 

"Yün eğirip ip dokumak" işi köleci sürece vahiy edilmemişti. "Yün eğirip ip dokumak" kadim köleci kültürün bilici, bulucusu olduğu bir üretim süreci olmayıp; "Yün eğirip ip dokumak" işi kolektif üretim biçimiydi.

  Faiz 4 (Bayram Kaya) 8 Nisan 2021 Felsefe 

Kişi nasıl olsa baba bizi giydirir, diye üreten sürece ve kolektif miras bıraktığı sürece son verirse; hapı yutar. Depo enerji yokluğundan üreten sistem dağılır ve çöker. Nüfus azalır. Süreç olası olabildiği kadar başlangıç koşullarına döner.

  Faiz 5 (Bayram Kaya) 9 Nisan 2021 Felsefe 

Bir zamanlar üreten gruplar çevresinde barbar ve yamyam gruplar vardı. Yamyamalar üreticileri ve üreticilerin mezardaki ölülerini çıkarıp yiyorlardı. Üreticiler hem kendileri yenmesin diye barınak dışına kurtulmalık yiyecek bırakıyorlardı.

  Faiz 6 (Bayram Kaya) 10 Nisan 2021 Felsefe 

Doğrultmalar temel eksene göre değil, sanal ve kişi tamahı iradeyi yansıtan vahye göreydi. İsa, Musa gibi duyarlı kişilerin intikaya uğratılmış bu tarz sanal belirlenmelerle oluşan köleci düşünce içinde; herkes gibi neler çektiğini anlayabilmemiz için anlatıyordum.

  Faiz 7 (Bayram Kaya) 11 Nisan 2021 Felsefe 

Bunları niye söylüyordum? Süreci anlamak için söylüyordum. Musa-İsa gibi duyarlılığı anlamak; vahiy ile oluşturulan köleci kolektif mantığı, geçmişi ile birlikte anlamamız için söylüyordum. Eğrilikler karşısında, köleci çıkarım ile yapılan doğrultmalar, olması gerekene göre yapılan doğrultmalar değildi. Doğrultmalar temel eksene göre değil, sanal ve kişi tamahı iradeyi yansıtan vahye göreydi. İsa, Musa gibi duyarlı kişilerin intikaya uğratılmış bu tarz sanal belirlenmelerle oluşan köleci kolektif düşünce içinde olmaları; herkes gibi onların da neler çektiğini anlayabilmemiz için anlatıyordum. Bazen okur hem zaman kıtlığı nedenle, hem ilgi alnı olup olmamakla her yazdığınızı değil de ilgisini çeken başlığa dek konuyu hasbel kader okuyor olacaktır. Bu nedenle siz başka yerde belirtseniz de her bir konu içinde de tekrarlar yapmak zorunda kalırsınız. Yazınız tematik bir devam olmakla bazı tematik konular o konu içinde tekrarlanıyor da olabilir.

  Faiz 8 (Bayram Kaya) 12 Nisan 2021 Felsefe 

İlk steril ortamda borcu veren de verdiği borcu kat kat geri alanda feodal efendilerin kendisiydi. Böyle olunca faizde neydi? Faizin haram olması da neydi? Bu yola hikmetle olan Salihlerin yolu deniyordu. Salihlerin yolu köleci tecrübeyle şöyle belirleniyordu. "Aranızdaki borç ilişkisini (ne demekse) adaletle yazın, hiç bir şeyi eksik bırakmayın" diyen El buyruğu; hem borç alıp vermeye izin veriyordu.

  Faiz 9 (Bayram Kaya) 13 Nisan 2021 Felsefe 

Eğer ilk kurulan köleci ortamın sterilliği bozulmuşsa. Ve ortamda "banker bank" denen yeni türedi para adamı burjuvalar belirmişse. Ve bu burjuvalar borçlandırma hususunda da El i taklit ederek, El ‘in yolunda giderek; El ‘i kendi silahıyla vurarak feodal efendi ile çoban efendilere yani El E öncüt verip; verdiği borcu El 'den kat kat fazlasıyla geri alıyorsa; ortaya yeni bir İRADE ile çatışkın bir güç çıkmış demekti!

  Faiz 10 (Bayram Kaya) 14 Nisan 2021 Felsefe 

Köleci sistem içindeki ilk El tasarımcıları da kolektif miras yoluyla "ilah imgesi olan bu ilah bilincini" edinmişler ve biliyorlardı. Totemin ortaklaştıran tabusu, İlahın ortaklaştıran kolektif iradesi; kolektif gelişmişliğin bu düzeyi içinde kişi tamahına evirilmekle El 'in mülk sahibi olmasıyla belirtilecekti.

  Faiz 11 (Bayram Kaya) 15 Nisan 2021 Felsefe 

Kolektif süreç “kolektif güç nedenle” alan akışı içinde enerjiyi en az kayıpla ama depo enerjiyi yokuş yukarı tutumla biriktirip; yokuş aşağı olan kişisel tüketime doru kullanıyordu.

  Faiz 12 (Bayram Kaya) 16 Nisan 2021 Felsefe 

Özne nesnel kolektif tahrik kuvveti kolektif depo gücünü oluşur. Özne nesnel kolektif tahrik (işlerge) kuvveti araç gereç amortismanını oluşur. Kolektif tasarım tahrikini, araştırma geliştirme tahrikini vs. karşılar bir sinerji ve bileşim gücünün özelliği olmakla kolektif alanın kolektif tahrik (işlerge) gücü olmaktadır.

  Faiz 13 (Bayram Kaya) 17 Nisan 2021 Felsefe 

Kolektif geçmiş köleci sistemle kesintiye uğratılmıştı. Ortak geçmiş, hatırlanamamakla geçmiş ile geri bağlanım yapılamıyordu. Her şeyin başına El in irade ve takdiri konmakla Düz mantık oluşuyordu. Düz mantık içinde özne nesnel geri bağlanım, ancak köleci öğreti olan El takdiri ile başlayabiliyordu. Köleci öğretiyi referans alan her çözüm de yeni bir başka köleci ilişki ortaya koyuyordu.

  Faiz 15 (Bayram Kaya) 20 Nisan 2021 Felsefe 

Köleci sistem içinde kolektif güvence, üretim gücü ve üretim nesnesi; efendilere sömürü kaynağı yapılmakla, kolektif olan paylaşma süreci yok edilmişti.

  Faiz 16 (Bayram Kaya) 21 Nisan 2021 Felsefe 

Duyarlı kişilerimizin analizlerinin kökünde olmayanlar kolektif gerçeklerle, kolektif güvencelerdi. Kolektif olanın yerine, "BABA güvencesinin" konmak istenmesi daha baştan babanın kır zambaklarını keyfi donatıp; keyfi beslememesinin tehdidi olmakla köleci mantık çıkmaza girmişti. Bu açmazlığın yeri köleci sitem içinde "aile güvencesinin" ortaya konma sürecini doğuracaktı. Çünkü baba güvencesi ve aile güvencesi eşlin devamına katkıysalar da aile boyu sömürülmenize engel değildiler.

  Faiz 17 (Bayram Kaya) 22 Nisan 2021 Felsefe 

Kolektif süreç, kişi üzerine dağılımla birçok türlü olan başka-başka enerjiyi, kolektif birim zaman üzerindeki işlevsel ve görevdeş dağılımıyla işlerge (tahrik) eden enerjilere dönüşüyordu. Kolektif süreç işlevsel görevdeşlikle işleyim gücünü (farklı totem mesleği sektörleri atölyeleri) ortaya çıkarıyordu

  Faiz 18 (Bayram Kaya) 23 Nisan 2021 Felsefe 

Bütünlüğü oluşacak bu özne nesnel olanaklar şu parçalardan oluşuyordu. 1- Her grup kendi öncesiyle kendisini belirleyen yalıtımlı bir kolektif yasaya bağlı olan verili süreciyle yeni güne başlıyordu. 2 – Bu nedenle bir grubun bir totem mesleğine sahip olması o grubun bu verili durumla bu ön koşul içinde olmasıydı.

  Faiz 19 (Bayram Kaya) 24 Nisan 2021 Felsefe 

Şimdi yükselen ve başlangıç kodlarına göre inşaca olmayan enfekte edilmiş moda, kişi benci hayal gücünü ortaya koyan modaydı. Bu enfekte moda kolektif bir işlerge kuvveti olanla, kolektif bir işleyim kuvveti olan üzerine oturmuştu.

  Faiz 20 (Bayram Kaya) 25 Nisan 2021 Felsefe 

Takas ve ittifaklar üreten ilişkili üreten hareketin üssel açılımıydılar. İyilik, kötülük, ahlak, gasp, darp, öldürme, adil olma zulüm, sadaka, zekât vs. de El mana anlayışlı düşüncenin kolektifçe üretilenleri, paylaşım asamasın da El takdirine göre uygulaması yapılacak olan üssel durumun açılımlarıydı.

  Faiz 21 (Bayram Kaya) 26 Nisan 2021 Felsefe 

El yasalarının birine göre “Hırsız malı kimin yanında bulunursa o kişi alı konulup köle ediliyordu”. Yani efendi için öncel El takdir olan hırsızlık; kâfir malı olmadıkça, fakire hırsızlık yapmak yasaktı. İyi de hırsızlık malı zenginin yanında da bulunamaz mıydı?

  Faiz 22 (Bayram Kaya) 27 Nisan 2021 Felsefe 

Şunu da belirteyim bu süreç para bulunana kadar altının gümüşün takas değeri yapılmasıyla köleci takas bir nebze aşılmıştır. Kolektif takas yerine kâr, kazanç gözeten birinin, satıcılı alış verişi gerçekleştirememe zorluğu ortaya çıkmıştı. Bu arıza kolektif olanın arızası değil, sömürücü, kâr yapıcı, alıp satmakla ticari kazanç elde edememe düzencinin arızasıydı.

  Dört Durumla Ancak Teoloji 1 (Bayram Kaya) 27 Nisan 2021 Felsefe 

Oysa tekil kişi yaşamında ve sosyal grup yaşamı içinde ve ilk sel yaşam içinde kolektif oluş eksikti. Baştan beri totem yapılara kadar süreç, kolektife bir eksikle olup ta çevresel baskıları; yıldırıma, paratonere; uçağa, piste; teolojiye öte dünyaya fikrine dönüşemeyecekti.

  Dört Durumla Ancak Teoloji 2 (Bayram Kaya) 30 Nisan 2021 Felsefe 

Çevrenin fantastik ve eğlenceli yanları, kişiye göreydi. Kişinin göreliliği de yaşama sevinci ve can korkusuydu. Bu neden ile kişinin fantastik kurguları, şimdilik kişinin kendisinden başlattığı ikisinin arası bir yol olan eylem alanıydı.

  Dört Durumla Ancak Teoloji 3 (Bayram Kaya) 1 Mayıs 2021 Felsefe 

El söylemi neydi? El söylemi teolojiye göre Dünya ve biz bu gün nasılsak, 4 milyar yıl önce de, dünya ve biz aynıydık diyen dogmatik anlayışın tarihi iyi analiz etmeyen söylemiydi.

  Dört Durumla Ancak Teoloji 4 (Bayram Kaya) 2 Mayıs 2021 Felsefe 

El mana süreci kolektif geri bağlanım yasası içinde oluşan bu bolluğu; "bana var sana yok" sürecine çevirmişti. Köleci teolojiye göre kişi bana var dediği sürece de sabredecekti. "Sana yok" denen sürece de tahammül edip sabır gösterecekti!

  Dört Durumla Ancak Teoloji 5 (Bayram Kaya) 3 Mayıs 2021 Felsefe 

Fazla enerjinin balta yapmaya harcanması gibi, kurban sunusu olması gibi kullanımı, kolektif güçle olası olacaktı. İlk sel dönemde avdan sunu yapmak, yüzen kütük gibi olası olsa da, ilk sel dönemde transatlantik yapmak gibi beliriş olarak pek olanaklı değildi. Avdan sunu yapma işi pek ekmek çıkar gibi görünen süreç değildi.

  Dört Durumla Ancak Teoloji 6 (Bayram Kaya) 5 Mayıs 2021 Felsefe 

El mana anlayışlı üreten groteski canlıcılık kolektif güvenceyi yok edip; kolektif güvenceyi groteski anlama içinde istetip, aratan; yalvarma, biat ve taat ibadetinin belirmesi olacaktı. Bu belirmeyle El MANA ANLAYŞLI TEOLOJİ doğacaktı.

  Dört Durumla Ancak Teoloji 8 (Bayram Kaya) 5 Mayıs 2021 Felsefe 

İlk sel dönem içinde sunuda bulunma işi pek olası görülmez. Bu kişinin kendisinde bilmeyle aklına gelecekse de sunu depo edilen fazlalık enerjiden kaynaklı bir birikimler süreci işiydi. İlk sel dönem içinde depo edilen bir kolektif birikimin olmaması, bu düşüncenin kolay kolay hayata geçmesini engelleyen durumdu.

  Dört Durumla Ancak Teoloji 9 (Bayram Kaya) 6 Mayıs 2021 Felsefe 

Her olgu ve olayı veya bir düşünceyi, bir eylemi başlatmak demek "yeni bir üssel durumlu eylem alanı açmaktı". Her açılan eylem alanına "eş anlı bir zaman mekân ve zaman mekân boşluğu eşlik eder". Siz de eyleminize koşut olarak açılan bu zaman ve mekânda olmak zorundasınız.

  Dört Durumla Ancak Teoloji 10 (Bayram Kaya) 7 Mayıs 2021 Felsefe 

El takdirine göre "bana var-sana yok" demenin üssel açılımla olan çatışmacı olgu ve olaylar süreci El mana anlayışı üzerinde süreci teolojik hesaplaşmaya çeviriyordu.

  Dört Durumla Ancak Teoloji 11 (Bayram Kaya) 9 Mayıs 2021 Felsefe 

Ortamda mal paylaşımlı bir köleci süreç olmadan çevrenin etkisi içindeki Güneş, çevredeki kuru otları tutuşturuyor diye ilksel atalar öte dünyada cayır-cayır yanmanın teolojisini ortaya koyamazdılar. Cayır-cayır yanmanın ortam tahriki, ezen ezilenler hesaplaşması içinde, öte dünya algısına bağlam yapılacaktı

  Dört Durumla Ancak Teoloji 12 (Bayram Kaya) 9 Mayıs 2021 Felsefe 

Böylece ilk sel dönemde, totemi dönemde, ilahi dönemde beri anlayış ve anlatım değişmeleri içinde süre gelen teolojinin anlamı yeni bir anlayışla örtülmüştü. Kişisi tamah içine gizlenen sömürü, bu kes de teoloji içinde gizlenmişti. Teoloji içinde gizlenen sömürü adeta matruşka kabı içine girmişti.

  Dört Durumla Ancak Teoloji 13 (Bayram Kaya) 12 Mayıs 2021 Felsefe 

İlk selleri kınayıp bu kınamanın sütresinde kendimizi görememekle hala sürece teolojik bakıyorduk. Neden olanın olmayana borcu vardı? Borç neydi. Kolektif yapılar olanın olmayana borçlanmasıyla başlamamıştı ki böyle bir borçlanma ve süreci çözüm şekli oluşsundu.

  Dört Durumla Ancak Teoloji 14 (Bayram Kaya) 13 Mayıs 2021 Felsefe 

Kolektif yaşamın tokadı kolektif üssel durumla beliriyordu. El 'in tokadı El 'in mülk sahibi olmasına göre atılan tokattı. Kolektif yaşamın tokadına göre beliren üst yapı yaşamı; Elin tokadı söylemesine göre anlaşılan kolektif yaşama dönüşür.

  Dört Durumla Ancak Teoloji 15 (Bayram Kaya) 15 Mayıs 2021 Felsefe 

Pekiyi bu geri bağlanımı hatırlamak nereden ileri geliyordu? Köleci sistem kolektif emeği kişi emeğine indirgemişti. Ama köleci irade istese de istemese de kişisi emeğinin kolektif bir paydaşla karşılığı vardı. Kolektif emeğin kolektif karşılığını alamamaktan doğan çelişki nedenle eşitlik geçmiş kolektif hafızanın hatırlamasıydı

  Dört Durumla Ancak Teoloji 16 (Bayram Kaya) 16 Mayıs 2021 Felsefe 

Şimdi kurban seremonili teolojik anlayışı ilksel dönem şartlarına göre ele alalım. Totem dönem öncesi ilk sel dönem içinde eğer bir kurban seremonisi tasavvur edilirse, bu tasavvur belki de ve ancak av ve meyve bolluğu olan dönemler içinde bu bolluğa bağlı tutumla bolluğun kurban sunusuna dönüşeceği düşünülebilir! Fakat böyle bir seremoni de sürekli olamazdı. Oysa kurban sunusu sürekliydi.

  Dört Durumla Ancak Teoloji 18 (Bayram Kaya) 17 Mayıs 2021 Felsefe 

Ve ilk sel dönemdeki teolojinin, çevre etkili indüksiyon yansıması olması; haliyle bir firariler imgesiydi. Bu firariler imgeli ilinek sel indüksiyon enerjileri de kendisini üzerine yaslayıp eşleşme yapmakla ancak anlam bulacağı kolektif somutluğun özne nesnel eylemli koşulları henüz ortam da yoktu.

  Dört Durumla Ancak Teoloji 17 (Bayram Kaya) 18 Mayıs 2021 Felsefe 

Demek ki kollarını açıp kanat gibi çırpmaktan öte uçma hevesinin uçağa dönüşememesi gibi groteskti animizdi anlamalar da, eksiği tamamlayacak birikmiş şartlarını oluşmadan kurban sunusuna dönüşemezdi. İlk sel evredeki bir kurban sunusu kaygıları bastıran bir dinginlik olacaksa da hayati bir gerçekliği ortaya koyamamakla ilk elden su yüzüne çıkacak bir fiil değildi.

  Evrim 1 (Bayram Kaya) 22 Mayıs 2021 Felsefe 

Burada "dış ortam" denen sürece de bir atıf yapmakta yarar vardır. Varlık en az iki durumla kategorize edilecek kendi zıttı durumlarına üs sel belirsizle karşılıktılar. Bölüntü daima eksiği tamamlayan zıttı durumlaydı. bir iç belirlediğiniz an o iç dışla belirir. ya da bir dış belirlediğiniz an o dış bir içle belirir.

  Faiz 23 (Bayram Kaya) 25 Mayıs 2021 Felsefe 

Paradan önce altın gümüş vs. ile takas yapılıyordu. Kıymetli madenden önce de çiziklerle, mal kadar taş, im gibi eşleşicilerle köleci takaslar yapılıyordu.

  Faiz 24 (Bayram Kaya) 25 Mayıs 2021 Felsefe 

Kolektif alan içindeki kolektif etki nedenle dönüşen kişi eylemi; farklı enerji kesikli süreklisiyle birbirini başlatan, birbirini durduran ve birbirini devam ettiren eş yönlü kolektif bağlanıma göre süreçlerdi.

  Üssel Devinmeli Köleci Açılımlar1 (Bayram Kaya) 29 Mayıs 2021 Felsefe 

Oysa üreten işlerge kuvvet, zorunlu olarak dıştan takas yapan, değişme yapan geçişimleriyle bileşimli bir tamamlayıcılıktı.

  Üssel Devinmeli Köleci Açılımlar1 (Bayram Kaya) 29 Mayıs 2021 Felsefe 

Oysa üreten işlerge kuvvet, zorunlu olarak dıştan takas yapan, değişme yapan geçişimleriyle bileşimli bir tamamlayıcılıktı.

  Üssel Devinmeli Köleci Açılımlar 2 (Bayram Kaya) 30 Mayıs 2021 Felsefe 

İlk sel dönem içindeki sosyal etki, gelip geçici yol arkadaşlıkları gibi bileşip dağılan, sağanak süreçlerle beraberdi. Birçok eylem deneyimlerin ilk yaşandığı yerler olmakla yalıtımı az, unutması daha çok olan gelip geçici hafıza gibi davranması daha fazlaydı.

 

 

 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2021 | © Bayram Kaya, 2021
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.

 

Bu dosyanın son güncelleme tarihi: 18.09.2021 22:03:09