..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Yaama kar smscak bir sevgi besliyorum... -Dostoyevski
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
zEdebiyat - Bilimsel
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
yelik
Yazar Katlm
Yazar Ktphaneleri

u Anda Ne Yazyorsunuz?
nternet ve Yazarlk
Yazarlk Kaynaklar
Yazma Sreci
lk Roman
Kitap Yaynlatmak
Yeni Bir Dnya Dlemek
Niin Yazyorum?
Yazarlar Hakknda Her ey
Ben Bir Yazarm!
u An Ne Okuyorsunuz?
Tm balklar  

Gecenin Isl Ceplerinde Iyor Meral
sa Kantarc
iir > Destan

Gecenin sl ceplerinde yor Meral atlar seninle kouyor Meral bulutlar seninle kouyor Meral kurtlar seninle kouyor Meral Samsun dalarnda sularn alts seninle canl Meral Alaskadaki geyiklerin soluu yolunu aydnlatyor devam Meral Erzurumdaki gecenin sl ceplerinde yor Meral dnya kuruldu kurulal en parlak yldzlar alnnda birikmi Meral inandn gibi devam sen kadnsn kadn ruhu bambaka bir gce, gzellie

[DEVAMI]
Arama Motoru

Bilimsel Kmeleri (Toplam 220 Bilimsel, son bir ayda 6 yeni Bilimsel)
21. Yzyl
Akmlar
Biimler
Bitkibilim
evrebilim
Dilbilim
Dinbilim (2)
Estetik
Felsefe (2)
Fizik (2)
nternet
Kimya
Politika
Ruhbilim
Subilim
Tp
Tze Felsefesi (Hukuk)
Uzaybilim

Bilimselde lk Yirmi
 Totemi Dil 11  (Bayram Kaya)
Felsefe

Bu durumda kolektif alandan ayrlm kolektif koruyuculuu olmamasyla yalnzlaan Adem'di. dem kolektif alanda ald pay ve kolektif bilinciyle kolektif paydal yitirmekle zel mlk sahibi demdi. Hem kolektif bir retim bilinciyle dem olarak ve hem de ittifakn insan, ittifaktan ayrlm "bir tek dem" olarak ittifaktan ayrlyordu.
 Totemi Dil 4  (Bayram Kaya)
Felsefe

Dil olarak sadece bu hiyeroglif ve ideografi gelime bile mthiti. Mucize izole totem alanl etkideydi. Kolektif akldayd. Kolektif akl biyolojik komplikasyonlar harekete geiren zellemi uyartmlard. Gnmzde de zellemi kolektif bilgi tayan uyarmlar teknik bir yaz, elektrik ve manyetik ifrelere dkmekle zel bir biliim dili ortaya koymaktadr. Trmz biyolojik analojini maymundan ayran fark da trmzn toplumsal yapsyd. Organik ve inorganik eyler evrensel dokudan yaltmlarla yerellik (yaltm, zel) bants iindeydiler. Evrensel dokunun z de dalga hareketiyle titreen frekanslardand. Titreim de her eyle, her eyde vard. Tala da aslanla da bcekle de bakteriyle de insanla da vard. Evrensel doku canl cansz olgularn titreim hareketleri zerinde ne konumalarna engeldi. Ne de u var olu ekli konuur, ama bu tr var olu ekli konumaz gibi bir tercihleydi. Hayat kendi yaltml nileri iindeki ihtiyalarna gre biyolojik eilimlerini snrlyor veya snrl bir zel durumla eilimlerine yol veriyordu. Hayat bu yol verme iinde kimi zelliklerini ne karr. Kimi zellikleri en az dzeyde kstlar. Kimi zellikleri de enerji tasarrufu nedenle basklyordu. Tm eyler tm bu komplikasyonlar titreen frekansn zellikleri ile ortaya koyuyordu. Hayatn ve var oluun temeli titreimdi. Titreimler burada sayamayacam denli ok kuantumla fizik belirmelerinin iinde kendisini yenileyen, kendisini aran, kendisini kopyalayan vs. bir dalgalanmayd. Evrensel doku yerellemedike olmalarla (olamlarla, hibir eyle belirlenmemilerle) potansiyel bir ilerlikti. Hayat ve trler her bir durumlaryla ve zerresiyle bu olmalar tayan yerellik iinde ksmi bir evrensel dokuylaydlar. Her titreim bir renk, bir frekans, bir yk ve bir sesti. Yeter ki bu titreimler nicelimi iinde hayat ni sel ortam ile birlikte kendi zorunluluklarna ve niceli durumlarna denk gelesinlerdi. Titreimdeki nicel durumlu zorunluluklar kuantum ssel durumlar sekisiydi. Mikro kuantum dnya hari, makro dnya da hibir ey kendi ncesi srelerde u vermeden birdenbire puf diye bir belirme deildi. Kolektif alan, kolektif dnce, kolektif akl, kolektif zne, kolektif yapabilirlik vs. toplum sal alanla kendi ncesinin totem alanyla, kendi sonrasnn biliim ana doru belirmesinin bir u vermesiydi.
 Totemi Dil 10  (Bayram Kaya)
Felsefe

Zaten monari de bu bilinenler zerine "farkl bir paylam" ekli ile ina olutu. Neydi bu farkl paylam? Kolektif emek eksenli iradenin pay ve paydal yerine; mlk sahibi iradesine gre paylamay esas almayd. Sistem kolektif zneleri mlkl olanla mlk olmayanlar diye ikiye ayrd
 iddeti Krkleyin Bakalm  (Ahmet Zeytinci)
Subilim

O gnden bu gne, toplumda su oran, artan bir ivme ile gidiyor. Bakalm nereye kadar gidecek? Bizler belki olgunlam insanlar olarak fazla etkilenmeyiz, ancak ocuklarmz, onlar nasl koruyacaz? RTK denen kuruluun, bu tip dizileri, ok iyi ett etmesi ve denetlemesi lazm...
 Totemi Dil 2  (Bayram Kaya)
Felsefe

Simgeler dili bundan sonra oluacak deneyimlerin ayrntlarn artk i seslendirmeleriyle deil de dtan seslendirmeler totemi mana dili zerinde kendisine hareket alan bulacakt.
 Kopya Yaplar 1  (Bayram Kaya)
Felsefe

Hi kukusuz ki canl veya canszlar ntr durumuyla en az bir enerji tketimi iinde olurlar. Evrendeki yldzlar, kara delikler gibi enerjisi ok ok artm enerji bekleri, ntr veya dzenli yaplarn enerji verici beslenim kaynadrlar.
 Totemi Dil 7  (Bayram Kaya)
Felsefe

Yoksa gemisi karaya oturan(!) Nuh, gemiden kar kmaz ba dikmeyi, arap yapmay sarho olmay nerden bilecekti? Bunlar Nuh'un kolektif alanda araklad ve araklad kolektif bilgiydi. "El retisi" diye herkese yutturduu bilin dzeyi aslnda kolektif kapasiteli bilintiler.
 Totemi Dil 8  (Bayram Kaya)
Felsefe

Bu bilgi ve teknoloji karanlkta braklan kolektif organizmal organizasyonun TERMAL izleriydi. Gnmzde termal izler deil teknikle, belli bir tarih bilinci olan aklla bile llyordu!
 Totemi Dil 9  (Bayram Kaya)
Felsefe

Musa retisinde de korkutma sindirme gibi Nuh tufan motifi benzeri motifler burada da vard. Smeri sinek basmas, Smeri kan basmas, ktlk, suyun kan ve irin akmas trnden irendiriciler Musa retisiyle Msrn bana getirilen motif sel felaketlerdi. Her baskc her haksz reti fiziki iddetin yannda korkutma, sindirme anlatml motifleri hep kullanr. Herkes Smeri kan basma yksn hi duymam olabilirler. Ama dinler bu trden baskc ve iddet dilini kullanmann herkes tarafnda en iyi bilinen rekleridirler.
10 
 Kuantum Maceram  (Gkhan)
Fizik

Bu yazya bilimsel denemez sanyorum. Sadece bir denememi anlattm.
11 
 Totemi Dil 6  (Bayram Kaya)
Felsefe

topyalar anlatp "Atlantis lkesi" gibi topyalar yazacakt. Gemiin kolektif anlar iinde kolektif krntlardan ne kalmsa; bu dnsel krntlarn adeta "hologram yansmalar ile bezeli" olan sylemler iinde "altnda bal erbetinden, araptan akan rmaklar" syledii beldeler lkeler anlatlacakt.
12 
 Kolektif Alan 49  (Bayram Kaya)
Felsefe

Kimi ilahi grup temsilcileri srayla ynetime gelseler de sray i sinmeyip kolektif gcn kullanmn yitirmek istemiyorlard. lahi dnemin sonuna doru bu trden vehimleri iinde olan ilahlar, g zehirlenmesine uradklar bu vehimle "kolektif sahiplik" yerine "kiisi sahiplikle"; "kolektif gc" tmden kendi ellerine geirmeyi, ynetimlerini srekli klmay dndler.
13 
 El Felsefesi ve Tarihsel Yaratl 16  (Bayram Kaya)
Felsefe

Organize iler iine tanan enerji, burada ie, uraa, olgu ve olayn gereklemesine dnmekle bir sonu rn ortaya konur. Ykn brakan yk tayclar, gerisin geri ilk ntr duruma doru arlrlar.
14 
 Bir Ahlak ve Vicdan Sorunu Olan Utan 1  (Bayram Kaya)
Felsefe

"Servet dman, millet dman, ezan, bayrak dman" diye gruba ballk duygularnz bilisel dzeyde azalttklar gibi; Yine "vatan sevgisi, millet sevgisi lrsem cennetliim gibi ehitlik" sylemleriyle gruba ballk temelli utanma duygularnz bilisel olarak oaltrlar.
15 
 Kopya Yaplar 4  (Bayram Kaya)
Felsefe

Yaz tura gibi para frlatma rnei makro durumu deitirmez. Oysa para atma yerine iki atomu srecin iine dhil edersek atomlar giriir. Girime sonrasnda mikro durum, yani z deiir.
16 
 Sre Balatan Yap 2  (Bayram Kaya)
Felsefe

El mana anlay iinde eksik olan ortaklamayd. Ortaklama sreci zaten doaya ynelimle olan kiilerin ynelimle olan eylemlerini ortak atryordu. Ortaklama karlkl olarak kiilerin eksiini birbirinde tamam ettii srelerdi. Ortaklatrma kendi kendisini balatan ve kendi kendisini devam ettiren sreti.
17 
 Kolektif Alan 38  (Bayram Kaya)
Felsefe

Kleci sistem kolektif alan bilmezden grmezden gelir. Kolektif olgular mlk sahiplii, ltuf, ihsan, rzk, rzkn arama gibi sylemleriyle; kolektif zneyi kendisine ve toplumuna yabanc klar. Demokrasi bilinli veya bilinsiz edimlerle bozulan kolektif dengelere ve balang koullarna gitme araydr.
18 
 ttifaklar Birer Referans Noktasydlar 68  (Bayram Kaya)
Felsefe

Yksek potansiyelin dk enerjili (alk veya boluk) alana doru olan ak nedenle yksek enerji burada alk gibi bir para beliriler (enerji zayfl olmakla) eksii tamamlayacak yeni bir olgu ve olaylarn biimleniine ynelmekle hayat, (aln, olgu ve olay) doygunluuna (arjna) dnr.
19 
 Kolektif Alan 42  (Bayram Kaya)
Felsefe

Sre kendisini srdrrken enerji tketir ve enerjiye gereksinim duyar. Enerji salama sreci daima yoku yukar olan eylemin zorluudur. Kesikli sreklilik iinde srp giden ilevler giderek adeta yoku yukar etki gibi kendisini snrlayan, kendisini zorlayan, kendisini tketen direnle, kendisini frenleyip; kendisini durduran etkilerdir. znenin da doru olan kendi eilimlerini karlayacak olma ynelimleri her zaman yoku yukar olan enerji etkisine maruz kalr. Yoku yukar olan enerji, her glkle bir kolaylk vardr dncesi misali yoku aa enerjiyle evrede vardr.
20 
 Kolektif Alan 29  (Bayram Kaya)
Felsefe

Kolektif yaplarn temeli sistemin kolektif dzenli kolektif enerjili olmasyd. Kolektif dzen i blm gibi paydalk gibi herkesin ihtiyacna ve yeteneine gre paral olmakt. Ve besin bulmak gibi, gvenlii salamak gibi, savunma gibi eitli enerji takaslaryla paral kolektif enerjiliydi.
son gelen bilimseller
Totemi Dil 11
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Totemi Dil 10
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Totemi Dil 9
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Totemi Dil 8
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Totemi Dil 7
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Totemi Dil 6
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Totemi Dil 5
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Totemi Dil 4
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Totemi Dil 3
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Totemi Dil 2
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kolektif Alan 50
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kolektif Alan 49
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kolektif Alan 46 F_g
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kolektif Alan 46 C
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Totemi Dil 1
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kolektif Alan 46 B
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kolektif Alan 46 A
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kolektif Alan 45
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kolektif Alan 44
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kolektif Alan 43
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kolektif Alan 42
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kolektif Alan 41
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kolektif Alan 40
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kolektif Alan 39
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kolektif Alan 38
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kolektif Alan 37
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kolektif Alan 36
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kolektif Alan 35
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kolektif Alan 34
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kolektif Alan 33
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kolektif Alan 32
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kolektif Alan 31
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kolektif Alan 30
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kolektif Alan 29
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kolektif Alan 28
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kolektif Alan 27
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe

 


 | iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Okur Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | Okur yelii | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | Sahne Arkas |

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2023 | Eser sahipleri, 2023
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr. Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.