..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Doğallık sahip olunan değil, kazanılması gereken bir erdemdir. -Cervantes
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
İzEdebiyat - Felsefe
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar Kütüphaneleri

Şu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  

Umudu Çoğaltır Bahar
Ahmet Zeytinci
Şiir > Umut

Önce yüreklerimize su serper bir de umudu çoğaltır bahar alabildiğine bazen de ne güzel isim olur kızlara... Arı vızıltıları kuş cıvıltıları bir de güzel insanların gülüşleri vardır baharın her yerinde... Bahar alabildiğine yenilikçidir kış uykusu geride kalmıştır bazıları için... Uzaktan da olsa bir ayının bir kurdun karşısına geçin selam verin dağların karları eriyince derelerden kana kana

[DEVAMI]

 

 


 

 
Arama Motoru


• İzEdebiyat > Bilimsel > Felsefe
 Kastımca  (Funda PAKTAN)

Suyu içerden toprağı dağdan şarkılar şelâle.
 İttifaklar Birer Referans Noktasıydılar 68  (Bayram Kaya)

Yüksek potansiyelin düşük enerjili (açlık veya boşluk) alana doğru olan akışı nedenle yüksek enerji burada açlık gibi bir parça belirişler (enerji zayıflığı olmakla) eksiği tamamlayacak yeni bir olgu ve olayların biçimlenişine yönelmekle hayat, (açlığın, olgu ve olay) doygunluğuna (şarjına) dönüşür.
 El Felsefesi ve Tarihsel Yaratılış 16  (Bayram Kaya)

Organize işler içine taşınan enerji, burada işe, uğraşa, olgu ve olayın gerçekleşmesine dönüşmekle bir sonuç ürün ortaya konur. Yükünü bırakan yük taşıyıcıları, gerisin geri ilk nötr duruma doğru çağrılırlar.
 El Felsefesi ve Tarihsel Yaratılış 10  (Bayram Kaya)

İttifaklar kendi içinde totem kültürler düzleminde ayrıştırılacaktı. ve bu ayrışma isimlendirilecekti. Kültürel yaradılışlı ayrışmalar içinde sofra düzeninde ayrışma vardı. Giyecek düzeninde ayrışma vardı. Renk düzeninde ayrışma vardı. Amulet düzeninde ayrışma vs. olacaktı.
 Kopya Yapılar 3  (Bayram Kaya)

Bu durumda sizin dağa tırmanmanız entropinin sıcaktan soğuğa doğru olan yön akımına aykırı bir durum gibi görünür. Ya da sizin dağa tırmanmanız entropi nedenle her şey yokuş aşağıdır türü söylemelere aykırı gibi görünür. Oysa evrensel entropi karşısında özel durumlar içinde sizin dağa tırmanmanız, entropinin bu iki kuralını ve evrensel entropiyi ihlal etmez. Edemez de. Evrendeki artan entropi ve yokuş aşağı olan entropi herhangi bir zamanda ve ileride olmak zorunda. Yani artan entropi 10 üssü 123 yıl gibi bir gelecek içinde olacaktır. Bunun 10 üssü 103 yılı geçmiştir. Entropinin akış yönü zamanın da yönünü gösterir.
 Kopya Yapılar 2  (Bayram Kaya)

Cansızlar elektron transferli "+ ve - yük bağlamında ve moleküler bağlamla" aktif veya inaktif düzenli olup "seçici" olmaya hem pasif hem de aktif eylemleriyle yönelimlidirler.
 El Felsefesi ve Tarihsel Yaratılış 14  (Bayram Kaya)

Eşitleşme yansımasında MÖ. 73 de Spartaküs gibi, MS.840-886 yılları arasında kuzey Afrika ve Irakta Abbasi Halifelerine karşı başlatılan zenc ayaklanması gibi "dirençler" çıkacaktı. Biat yansımasında kadere boyun eğişin tevekkülü çıkacaktı.
 İttifaklar Birer Referans Noktasıydılar 69  (Bayram Kaya)

Bilgi, buluş, tasarım, araştırma geliştirme şu veya bu biçimde, eninde sonunda insanlığın gelişmesi ve insanlığın kullanımı oluyordular. Üretim hareketi olan eylemler, kişisi aklı, kolektif aklı, teknik teknolojileri etkiliyordu. Kişisi akıl ve kolektif akıl da; üretimi, bilişi, buluşu ve teknolojik eylemleri etkiliyordu. Bunlar bir sarmal ve zorunlu olarak karşılıklı bağıntı girişmeydiler.
 İttifaklar Birer Referans Noktasıydılar 66  (Bayram Kaya)

Buradaki köşkerlerin tarımcıları giydirmesi. Tarımcıların da köşkerleri beslemesindeki MANA anlayışı vicdani değer yargısı içinde adalet, sadaka, acıma, lütfetme, velinimeti olma, hayır dua alma gibi köleleşişi absürt anlamlarıyla, yoktular.
10 
 El Felsefesi ve Tarihsel Yaratılış 5  (Bayram Kaya)

Yani oyuk eylemi tekrar oturulmayı çağırır. Bu olgu da öz yineli hareketlerin temelidir. Bu kendisini çağıran temel üzerine bindirişler yapılır. Nötr olmuş ikili durum yüklerine dıştan bir kuvvet uygularsanız nötr durumlu yükün biri nötrlükten ayrılıp bir alan içinde gider.
11 
 El Felsefesi ve Tarihsel Yaratılış 6  (Bayram Kaya)

Doyma hali zamanla ve türlü enerji sarfları nedenle eksilir. Boşalır. Bileşenlerine ayrışır. yani eksilme; boşalma, acıkma olarak ayrışır. Her iki tür belirme uyarılmış iyon hareketidir. İyonize eylemler seçme ayıklama yapacak çekme-itme yapmanın iyon hareketine dönüşürler.
12 
 İttifaklar İrer Referans Noktasıydılar 80  (Bayram Kaya)

Burada bir geri bağlanım yapıp şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Kolektif alan oluşurken kişinin bir birim ve beş parçalı bitişik zamanı tek tek düzenlemeye tabi olur. Beş parçalı zaman tek tek eş güdümle başlayan zamana dönüşür. İşte tekil kişiler üzerindeki beş parçalı bitişik zaman, kolektif alan içinde ayrı ayrı zaman olgularına dönüşecekti. Ayrı ayrı ama birbirine bağıl oluşan bu olgular tek tek savunmacı, bakıcı, avcı gibi isim alacaktı. Hem de üreten ilişkinin bileşen ayrılan dağılım yansımaları içinde “daha adı yokken demet edilen ekinin” gibi anlatımlarla süreç isim koymanın ve tekil kişi ile bitişik zamanın kolektif organizasyonla ayrışmanın “yaratılış hikâyelerine” dönüşeceklerdi.
13 
 İttifaklar Birer Referans Noktasıydılar 18  (Bayram Kaya)

Kolektif alan, kendisini özelleştiren iştaha göre bir kezlik dağıtılıyordu. Hikâyeye göre ilk dağıtım sürecinde kolektif güç kimi kişilere verilmişti. Her şey dört dörtlük değildi. Bu eylem alanına göre yaşandıkça aksamaların düşünce, eylem, söylem davranışları ortaya konup geliştirilecekti.
14 
 El Felsefesi ve Tarihsel Yaratılış 17  (Bayram Kaya)

Böylece yükseltgenmekle ayrışan enerji paketleri iş yaptıktan sonra indirgenip ilk durumun nötr haline geçerler (geri bağlanım yaparlar). Ayrışan süreç oyuk ve yük hareketinin tekrar birbirini tamamlamasıyla sonuçlanır.
15 
 İttifaklar Birer Referans Noktasıydılar 65  (Bayram Kaya)

Ne kadar kundura demekten kasıt; kundurayı yapan sektörün nüfus sayısı kadar bir nüfusun besin teminini karşı taraftan buğdayla karşılanması demek olan MANA anlayışıydı. Ya da buğday üreten sektörün nüfus sayısı kadar bir nüfusun kundurasını da kunduracıların sağlayıp giydirme yapacağı MANA anlayışıdır.
16 
 İttifaklar Birer Referans Noktasıydılar 18/2  (Bayram Kaya)

İmanın ilk bildirgesi içinde kölelerin mülk sahibi efendilerine karşı kutsayıcı bir anlayış çerçevesindeki eylemleriyle efendilerine sadık olmaları şarttı. Köleler efendilerine teslim olacaktı. Hem de köle imanı gereği bir köle "teslim olanların ilkiyim" diye övünecekti.
17 
 Kopya Yapılar 1  (Bayram Kaya)

Hiç kuşkusuz ki canlı veya cansızlar nötr durumuyla en az bir enerji tüketimi içinde olurlar. Evrendeki yıldızlar, kara delikler gibi enerjisi çok çok artmış enerji öbekleri, nötr veya düzenli yapıların enerji verici beslenim kaynağıdırlar.
18 
 İttifaklar Birer Referans Noktasıydılar 74  (Bayram Kaya)

El mana anlayışı ideolojik düşünceleriyle kolektif akıldan kopmuştu. Mülk sahibi bazlı söylem ve fiili kolektif alanın merkezine oturtmuştu. Mülk sahibi gibi yanılsamaları nedenle inanıcı düşünce nereden kalkıp; nereye gelmişti? Kolektif alandaki üreten kolektif düşüncelerden kalkıp, sonu gelmez hayallere yelen fikir çıvlaması çıkmazın kısır döngüsü içine gelmişlerdi.
19 
 El Felsefesi ve Tarihsel Yaratılış 13  (Bayram Kaya)

Kullukta eşitleşme düşüncesinde neler neler doğacaktı. Köle bu eşitleşme gayreti içinde, köleci alan içinde kalmak şartıyla efendisine "rızkımı veren Huda’dır (El 'dir) kula minnet eylemem" diyen bir sesle meşru bir direniş başlatıyordu.
20 
 El Felsefesi ve Tarihsel Yaratılış 9  (Bayram Kaya)

Kolektif bir alandaki üreten ilişki eğer buğday yetiştiriciliğiyse, bu durumda kendilikten şimik gelişme ve karşılığı olan bir konum eylem olarak şöyle sonuçları ortaya koyacaktı. 1-Buğday yetiştiriciliği bitişik zamanlı süreçti. Bitişik zaman içinde önce tarla ekime hazırlayacaktı. Tarlanın ekime hazırlanması işi bir ayrışmayı ortaya koyacaktı. 2- Sonra bu bitişik zaman içinde tohumu ekecek bir ayrışma ortaya konacaktı. 3-En sonunda da hasılatın biçilecek olduğu ayrışmayı ortaya konacaktı.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  Sonraki Sayfa
son eklenenler
Kastımca
Funda PAKTAN
Bilimsel > Felsefe
Kopya Yapılar 4
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kopya Yapılar 3
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kopya Yapılar 2
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kopya Yapılar 1
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe

 


 


Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2023 | © , 2023
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.