..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Tüm insanlık bir tutkudur; tutku olmadan din, tarih, romanlar, sanat, hepsi etkisiz olurdu. -Balzac
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
İzEdebiyat - Felsefe
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar Kütüphaneleri

Şu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  

Gönül Kapısı
Aysel AKSÜMER
Deneme > İlişkiler

Kapı, sıradan bir kelime değil üstelik çelik, altın kaplama, ahşap doğrama olmuş hiç biri de umrumda değil. İlgimi çeken sadece kapının önünde ve arkasındaki nefesler. Kapının zili, tutma kolu, üstündeki isimlik, önündeki paspas hayatın hikaye kısmı beni etkileyen "anlatsam roman olur" kısmı yani dokunuşlar. Kapının önünde uzunca süre bekleyip, eli defalarca zile temas edip, basmaya cesaret edemeyenler, Kapının anahtarını mutsuzsa, umutsuzc

[DEVAMI]

 

 


 

 
Arama Motoru


• İzEdebiyat > Bilimsel > Felsefe
 Kopya Yapılar 1  (Bayram Kaya)

Hiç kuşkusuz ki canlı veya cansızlar nötr durumuyla en az bir enerji tüketimi içinde olurlar. Evrendeki yıldızlar, kara delikler gibi enerjisi çok çok artmış enerji öbekleri, nötr veya düzenli yapıların enerji verici beslenim kaynağıdırlar.
 İttifaklar Birer Referans Noktasıydılar 68  (Bayram Kaya)

Yüksek potansiyelin düşük enerjili (açlık veya boşluk) alana doğru olan akışı nedenle yüksek enerji burada açlık gibi bir parça belirişler (enerji zayıflığı olmakla) eksiği tamamlayacak yeni bir olgu ve olayların biçimlenişine yönelmekle hayat, (açlığın, olgu ve olay) doygunluğuna (şarjına) dönüşür.
 El Felsefesi ve Tarihsel Yaratılış 16  (Bayram Kaya)

Organize işler içine taşınan enerji, burada işe, uğraşa, olgu ve olayın gerçekleşmesine dönüşmekle bir sonuç ürün ortaya konur. Yükünü bırakan yük taşıyıcıları, gerisin geri ilk nötr duruma doğru çağrılırlar.
 El Felsefesi ve Tarihsel Yaratılış 17  (Bayram Kaya)

Böylece yükseltgenmekle ayrışan enerji paketleri iş yaptıktan sonra indirgenip ilk durumun nötr haline geçerler (geri bağlanım yaparlar). Ayrışan süreç oyuk ve yük hareketinin tekrar birbirini tamamlamasıyla sonuçlanır.
 El Felsefesi ve Tarihsel Yaratılış 14  (Bayram Kaya)

Eşitleşme yansımasında MÖ. 73 de Spartaküs gibi, MS.840-886 yılları arasında kuzey Afrika ve Irakta Abbasi Halifelerine karşı başlatılan zenc ayaklanması gibi "dirençler" çıkacaktı. Biat yansımasında kadere boyun eğişin tevekkülü çıkacaktı.
 El Felsefesi ve Tarihsel Yaratılış 6  (Bayram Kaya)

Doyma hali zamanla ve türlü enerji sarfları nedenle eksilir. Boşalır. Bileşenlerine ayrışır. yani eksilme; boşalma, acıkma olarak ayrışır. Her iki tür belirme uyarılmış iyon hareketidir. İyonize eylemler seçme ayıklama yapacak çekme-itme yapmanın iyon hareketine dönüşürler.
 El Felsefesi ve Tarihsel Yaratılış 13  (Bayram Kaya)

Kullukta eşitleşme düşüncesinde neler neler doğacaktı. Köle bu eşitleşme gayreti içinde, köleci alan içinde kalmak şartıyla efendisine "rızkımı veren Huda’dır (El 'dir) kula minnet eylemem" diyen bir sesle meşru bir direniş başlatıyordu.
 İttifaklar Birer Referans Noktasıydılar 69  (Bayram Kaya)

Bilgi, buluş, tasarım, araştırma geliştirme şu veya bu biçimde, eninde sonunda insanlığın gelişmesi ve insanlığın kullanımı oluyordular. Üretim hareketi olan eylemler, kişisi aklı, kolektif aklı, teknik teknolojileri etkiliyordu. Kişisi akıl ve kolektif akıl da; üretimi, bilişi, buluşu ve teknolojik eylemleri etkiliyordu. Bunlar bir sarmal ve zorunlu olarak karşılıklı bağıntı girişmeydiler.
 El Felsefesi ve Tarihsel Yaratılış 15  (Bayram Kaya)

Kişi yaşamını temel aldığımızda, kolektif yaşam artırılmış bir hikâye gerçekçiliğini anlatmanın konusu olacaktı. İlk kolektif yaşam tipleri doğada ortak sağlama yaptıkları bir “totem alanlardı”. Ortaya çıkan kolektif kuvvet nedenle bu durumda kutsanan kolektif ilişkiler, ilkin “totem kutsaması” olarak öne çıkar. Totem kutsaması kişi yaşamına göre kolektif kuvvetin doğada yaptığı grup sağlamalarını temel alan bir kutsamadır.
10 
 İttifaklar Birer Referans Noktasıydılar 18  (Bayram Kaya)

Kolektif alan, kendisini özelleştiren iştaha göre bir kezlik dağıtılıyordu. Hikâyeye göre ilk dağıtım sürecinde kolektif güç kimi kişilere verilmişti. Her şey dört dörtlük değildi. Bu eylem alanına göre yaşandıkça aksamaların düşünce, eylem, söylem davranışları ortaya konup geliştirilecekti.
11 
 El Felsefesi ve Tarihsel Yaratılış 5  (Bayram Kaya)

Yani oyuk eylemi tekrar oturulmayı çağırır. Bu olgu da öz yineli hareketlerin temelidir. Bu kendisini çağıran temel üzerine bindirişler yapılır. Nötr olmuş ikili durum yüklerine dıştan bir kuvvet uygularsanız nötr durumlu yükün biri nötrlükten ayrılıp bir alan içinde gider.
12 
 El Felsefesi ve Tarihsel Yaratılış 8  (Bayram Kaya)

Sündürülen lastik ya da gerilen yayadaki gibi git olup itilen kuvvetler, merkezdeki konuma doğru çekilen hareketler fizik dilinde alan ve gerilimdir. Kimya dilinde proton elektron yük hareketidir. Kişi öznesi ve kişi sosyo toplumu içinde güdülerin, isteklerin duyguların beliren eğilim ve karşılanması olan bilin, özne düzeyidir.
13 
 El Felsefesi ve Tarihsel Yaratılış 11  (Bayram Kaya)

Dördüncü yaratılış önce El 'e yeni isim vermenin ve El ‘in arkasında duracak bir El ahit anlaşması içinde ayrışmayla başladı. Bu yaratılış tutumu köleci hâkimiyeti. El Hakemi pekişir olacak El sahipliğini belirtir olacak köleci ulamlardan üç beşi şöyleydi.
14 
 İttifaklar Birer Referans Noktasıydılar 18/4  (Bayram Kaya)

Kolektif alana bağlılık şimdi, alçak gönüllülükle El 'e bağlılığa ve El 'e teslim olmaya dönüşmüştü! Bu dönüşme "Verdiğim rızkı anmazlar mı?" diyen minnettarlığa, şükreder oluşçu atıflarla kişilere üzerinde bilinmezliğin algısına dönüşmüştü.
15 
 El Felsefesi ve Tarihsel Yaratılış 2  (Bayram Kaya)

4 yaratma anlatımı vardı. Anlatımlar groteskti kişinin algılarına göre kolektif algıları yaratacak dilinin söylemleriydi. Bu anlatımların 3 ü erken dönem içindeydi. Erken dönem groteski dönemi; ilk kolektif dönemi; üreten ilişkileri ve üretim hareketine bağlı ittifakları içerir.
16 
 İttifaklar Birer Referans Noktasıydılar 18/7  (Bayram Kaya)

Ama kolektif üretim yapmanın karşılığı olması gereken kolektif olucu gerçekler, El 'in takdiri olan bir rıza anlayışı içinde kavranıyordu. Kolektif olguca gerçekler El anlayışı içinde takdir edilen ve giderek boğaz tokluğu ücret olan bir söylemdi. Kolektif olguya göre olması gereken paylaşan söylemleri, ücretle anlıyorduk.
17 
 İttifaklar Birer Referans Noktasıydılar 78  (Bayram Kaya)

Tabii ki. Kişinin bir günde mutlaka yapması gereken eylemlerine "bir birim zaman" diyelim. Bu bir birimlik zaman içinde de var sayalım ki şu parçalı organizasyonlar olsun: 1-Besin bulacak bir parçalı zaman. 2-Savunma yapacak bir zaman. 3-Yavru bakımı.4-Barınak ve barınağın korunması.5-Uyku-dinlenme gibi beş parçalı zamanın kişi üzerinde beş tane baskısı vardır.
18 
 İttifaklar Birer Referans Noktasıydılar 75  (Bayram Kaya)

Açlık (enerji sağlama ve enerji dönüşümü) dediğimiz mana duyum, hayatın ve türümüzün üzerinde; kolektif yapıların, kolektif bilincin, kolektif zekâlı, kolektif davranışıyla; kolektif inşa sisteminin temelidir. Hayatın enerji sağlama ve enerjiyi harcama işi; yine hayatın beslenme, savunma, barınma, neslin devamı gibi bencil oluşla korunan, içimizdeki yasaların korunmasına doğru olacaktı.
19 
 İttifaklar Birer Referans Noktasıydılar 65  (Bayram Kaya)

Ne kadar kundura demekten kasıt; kundurayı yapan sektörün nüfus sayısı kadar bir nüfusun besin teminini karşı taraftan buğdayla karşılanması demek olan MANA anlayışıydı. Ya da buğday üreten sektörün nüfus sayısı kadar bir nüfusun kundurasını da kunduracıların sağlayıp giydirme yapacağı MANA anlayışıdır.
20 
 El Felsefesi ve Tarihsel Yaratılış 7  (Bayram Kaya)

Bileşim hareketleri gel yapan eylemlerdi. Gel yapan bileşimler git yapan her iki hareketiyle ayrışma bileşme eğilimi içinde enerji sarf eden süreçlerdi. Ayrışan belirimiyle oluşan duygu dışta istek belirendi eksiğiyle, eksiğini tamamlamaya uyarılmış bir yöneylemdi. Dışta sağlamasını yaptığı eksiği ile tekrar bileşime gidecek eğilim üzerinde enerji sağlayıcı süreçlerdi. Enerji sağlayıcı süreçler dışta uzun süreçler içinde gel-git yapan biriken, tekrarlı süreçlerdi. Birikimli süreçler kişisi, sosyal ve kolektif davranışlı eğilimlerdi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  Sonraki Sayfa
son eklenenler
Kopya Yapılar 2
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kopya Yapılar 1
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe

 


 


Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2022 | © , 2022
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.