..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Kendi görüşlerim var -sağlam görüşler-, yine de her zaman onlara katılmıyorum. -G. Bush
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
İzEdebiyat - Felsefe
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar Kütüphaneleri

Şu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  

Tarihe Penceremden Küçük Bir Not II
Servet Alkan
Şiir > Başkaldırı

Dünyanın en büyük şeytanı kim diye sorarsan? Parası en değerli olan derim Sonra Usa,sonra Avrupa Sıraya koy öylece.. Dünyanın en büyük şerri nerde diye sorarsan? Daha gelmedi gelmekte olan derim Doğuya bak doğuya,Yecüc Mecüce Hizaya koy öylece… Dünyanın en Mazlumu nerde diye sorarsan? Ortadoğuya bak derim Ortadoğuya. Sonra var Uzak Asyaya. Kafana koy öylece… Dünyanın Başkenti neresi diye sorarsan? İstanbul derim de ağlarsın son

[DEVAMI]

 

 


 

 
Arama Motoru


• İzEdebiyat > Bilimsel > Felsefe
361 
 Meşruiyetlik 1  (Bayram Kaya)

Meşruiyetliğin öznel oluştan önceki süreçlinliğini ele almanın gayreti olan bir çalışma düşündüm. bu çalışma bu tür bir çalışmadır.
362 
 Alan, Alan Etkisi Alan Yönü 4  (Bayram Kaya)

El özel mülk sahipliğini meşru etmek için kolektifi oluşa (kolektif iliğe) karşıydı. Ama oligarşin içinde El, Eller arası bir yöneten irade ortaklığıydı. Oligarşi içinde El, Eller arasında bir yönetim ortaklığıydı. Günümüzde de bir ortaklık (kolektiflik) demek olan komanditi, limitet mal mülk ortaklıklarıydı (şirkettiler). İşte kölelerin El’e kaptırdıkları kolektif ligin kendisi olan kolektif emeği, kolektif mirası ve ortak emek güçlerini şimdiki bu süreç içinde gıdım gıdım ve söke söke El’den alma mücadeleleri, demokratik mücadele içinde algılanıyordu.
363 
 Kavram Karışıklığı ve Toplumsal Gerileme  (Cemal Zöngür)

Edebiyat (Lingustik) Bilimi; düşünceleri temsil eden kelime ve cümlelerin anlamsal kavramlarının, her toplumun bilgi, bilinç, özgürlük ve sosyal yapılarına göre zenginleştiğini ifade eder.
364 
 Nasıl Yaşar ve Neden Ölürüz 21  (Bayram Kaya)

Elinizi birbirine sürttüğünüzde hareket enerjisi ısı enerjisine dönüşürken avcunuz canınız yanacak denli ısınır. Hareket enerjisi avuçların sürtünmesi yani firen etkisi nedenle ters yönde ısı enerjisine dönüşmekle hareket enerjisinde enerji kayıpları ve enerji azalmaları yaşanır.
365 
 Totemi Yapının Bir Özelliğine, Büyüteç Tutmak  (Bayram Kaya)

Totem kavramı, gerek kendisinden sonraki dönemler içindeki, kendisinden zemin yansımasıyla gelişip, sınıfsal bir sosyo toplum zeminine hitap eden dinlerce ve gerekse de sıradan insan bilmezliğince hayli kirletilmiş bir kavramdır. Oysa bu kavram olmadan, ilkti hiçbir sosyal sistem, sonra da sosyo-tolumsa süreçler düzenli biçimde başlatılamazdı. Totem, dıştan size yansıyan alan durumla, sizin bencil beniniz olan güdülerin, siz dışında sizler gibi kişiler alanında; eğilimler kesişim düzenlenemesi oluşla; sosyal elliğin ilk şekil ve kalıp alma biçimidir. Totem ne elle yapılan bir yontu, ne de bir puttur. Bunlar daha sonraki süreç çarpıtmalarının ökülte anlayışlarıyle bir zamanki sosyo nesnel olan gerçekliğin, unutulması söylemleridirler. Bkz: Totem ve tabu. Totemi alan. Totem bir din mi? vs. oluşla bu kabilden olan yazı dizilerim gözden geçirilebilr.
366 
 Anlamak Gerek 8  (Bayram Kaya)

Bu tür koordinasyon (eşgüdüm) ortaya koyucu oluş eğilimleri çekim alanının özeğini (ekseninin) oluşur. Doğa (bütünlük) güdümü içindeki kişiler, bu eşgüdümle doğaya doğru yönelim birliği içinde olurlar. Bu tür zorlu durum içindeki kişiler senkronu tutturmanın git gel sürecini yaşarlar. Yani senkron ortaya koyan ve senkron olmayan git gel oluşlar, kolektif öznenin seçme ayıklamasıyla süreç tekrarları deneyimleri yaşanır. Adeta zaman hayatın düşe kalka olma deneyimleri için vardır. Burada bilen özneler anlağı deneysel zamanı azaltır ve hızlandırır.
367 
 Sahiplik İmanı 5  (Bayram Kaya)

Böylece duygu seli de genel olan enerjiye, duygu seli gibi parçalı oluş üzerinde özel bağıntılı enerji türü oluşuyla akış yaptırır. Akış yapan evrensel enerji yeni bir olgu, olay aşmalardır. Bunlar gibi binlerce madde sel ve mana sal alan dönüşüm etkili çevrimlerle çevrimlerin, o şeyler üzerinde akış yapış inşa aşmalar vardır.
368 
 Geçmiş Anlamaksa Gelecek Yaşamaktır 3  (Bayram Kaya)

Kolektif yapının inşacısı da finansmanı da yararlanması da depo enerji sağlamalı amortismanı da kolektif gücün kendisiydi. Bankayı tarlanın üzerine de kursanız tarla üretmek, ekilip dikilmek, hasat edilmek için para istemiyordu. Emek, üzerinde çalışacak “kolektif emek gücü” istiyordu.
369 
 El Kavgaları 09  (Bayram Kaya)

Tagut söylemi El söylemidir. El’in kendisi gibi takdir ede olmamasının kavgasıdır. El’in tek takdir içinde olma kavgasının varyant görünümleridir. El’in, Ellerle olan kavga söylemidir. Tagut sözünde El’in, El ile olan kavga söylemi olması kadardan daha fazlası da vardı. Bu fazlalık içinde kulların da kendilerini El gibi görmelerini söylemeleri vardı. Hem cins olmakla kendisine benzeyen El’ler; mal-mülk sahipli irade ve davranış olmakla El, kul olanların kendisine benzemiyordu.
370 
 Eksen Çağı 1  (Bayram Kaya)

Böylece ilk kolektif süreçli oluşma ve öğrenme yaşantı aşması kişi benci donanımlara dönüşmekle kişi sahipli benciliğin güdümüne girdi. Kolektif ilik sürecin değişmez yapı taşıydı. Ama kullanımı kişi özeline indirgenmişti. Emeğin sistem belirleyiciliğini eksene aldıkça sakıncası yoktu. Kolektif ilik kendi kendisini öğrenmekle; kendisini düşünsel anlayışlı imge süreçler içinde kişiye aktarmaya başladı.
371 
 Teslimiyet 12  (Bayram Kaya)

Karartılan o yerde güya "El este birabbikum" demişti. İn, cin ve El ‘in olduğu bir ahit meclisinde (toplantısında) El; cin ve ins’e "ben sizin saygı duyduğunuz tapılacak olan değil miyim? diyor. Bu tür diyalogların yaşandığı süreç içinde ahdi söyleşi uzayıp gidiyordu. Yani bu ahitle karartılan yere kulluk söylemi oturtulmuştu. kul oluş sonradan ihdas olmamış, aksine yaratılışla ortaya konmuş oluyordu!
372 
 Gerilim [stres] 2  (Bayram Kaya)

Yani bir süredurum da üst üste zamanlar (parçacık, dalga ya da davranış zamanları) vardır. Yani bir süredurum (anne) direnç gibi (abla diyen gibi) “özel bağıntılı parça girişmeleri” oluşmadan “akış veya akım ya da akma” eylemi oluşamaz.
373 
 Evrim ve İnsan, Teoloji ve İnsan  (Cemal Zöngür)

Evrim düşüncesi, insan olmadan hiçbir varlığın anlam kazanmayacağı gerçeğinden hareketle insan, doğa ve tüm varlıkları nesnellik çerçevesinde ele alıp inceleyen bilimsel objektif düşünce biçimidir.
374 
 Ortak Akıl ve Ön Kabul 3  (Bayram Kaya)

Hemcinsimiz gibi evrimsel bir biyolojik gelişmeye sahip organizmalar üzerindeki totemi sosyal etki bu ortak akılla totemi süreci kolektif birim zamanlı; kolektif totem etki ile totemi süre durumu üreten totem yapı içine geliştirmiştir. Atalarımız bu totem etkilerle sürü sosyal yaşamı içinde ayrılmışlardı.
375 
 Alan, Alan Etkisi ve Alan Yönü 10  (Bayram Kaya)

Zıddıyla beliren yasalar bizim bilincimizde ve bizden bağımsızdılar. Üretim hareketi ve tüketim bu yasaya göre zorunlu bir var oluştular. Enfeksiyon üretmeden paylaşım aşamasına çöreklenecekti. Çöreklenmesini meşru kılmak içinde kolektif sahipliğin karşısında El marifetli söylem enerji ile kişi sahipliğini dikecekti. Kolektif etkili üretim içinde kişi sahipli emek gücünün tüketen pay alması yerine, mal sahipliğinin takdir ve lütfu olan akıl oyunları ortaya kondu. Bu sübjektif ve ilinekti bir mana söylemli bir enerji akışının etki alanının ortaya konmasıydı.
376 
 Çocuk ve Kadınlara Tecavüzün Psikolojik Analizi  (Cemal Zöngür)

İnsanı dünyadaki diğer canlılardan farklı kılan tek özellik, beyin hacim yapısının büyüklüğü ve hücre (Nöron) saysının 14 milyarı aşmasıdır. Tanrının bu özelliliği insana verdiği kabul edilse bile, insanın dört dörtlük olduğu anlamına asla gelmiyor.
377 
 Somut Şeyler Soyut Oluyordu 4  (Bayram Kaya)

Bu gereksinme ilahlar gibi addedilen; ilahlarmış gibi yerine geçen temsilcilerle çözülmeye başlanacaktı. İlah temsilcisi olanlar kült merkezinin gören gözü, işiten kulağı, yapan eli ve yürüyen ayağı olmaları itibarıyla; süreç bu türden çeşitli temsilcilik oluşları ortaya koydu.
378 
 İkigami Olmak ve Felsefi Sorular  (Semih KAYA)

Bu yazıyı yazmamın amacı; Gerçeklik ve mutlu olmak kavramlarının insanın var olduğunu düşündüğü veya hissettiği dünyaya olan bağlılığına etkisini irdelemek.
379 
 İttfaklardan Ne Anlamalıyız 1  (Bayram Kaya)

İttifakı girişmeyi başlatacak olan grupları birbirine yaklaştırıcısı olan her bir süre durumlar, birbiri ile alakasız olan alakalılardı. Üreten ilişkileri, yaklaştıran bir hareketti. Ama üreten bir ilişki, kendisini yaklaştıran ilişki için ortaya konmamıştı. Yamyamlık ta hem yaklaştıran bir ilişki hem kaçındıran, kaçınılan bir ilişkiydi. Bir tilkinin açlığı tilkiye vereceğiniz yiyecek tekrarları ile giderek tilki ile sizin dostluğunuza dönüşür. Açlık, açlığa yönelim hareketi, tilkinin kürkünü size teslim edeceği hem zaafı hem sizinle dostluğuydu. Açlık nedendi. Ve açlık bir yansıma bağıntısı oluşla; zaaftı, dostluktu.
380 
 Yapının Temelinde Ne Var? 3  (Bayram Kaya)

Görecelik bir çelişme türüdür. Söz gelimi saf madde yoktur. Saf dediğimiz oksijen, altın vs. aynı atom yapısına ait; belli enerji düzeyli oluşlarından ötürü, şeyler bu tür atom sal yapılarından dolayı saftırlar.

Önceki Sayfa  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Sonraki Sayfa
son eklenenler

 


 


Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2021 | © , 2021
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.