..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Hiçbir şey insan kadar yükselemez ve alçalamaz. -Hölderlin
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
İzEdebiyat - Felsefe
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar Kütüphaneleri

Şu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  

Kül Benim
Suna Türkmen Güngör
Şiir > Lirik

KÜL BENİM Toprağa su versen, elbet canlanır, Toprak benim, fidan benim, Gül benim. Sevgi yoksa hayatımız sonlanır, Yaprak benim, hozan benim, sel benim. Bülbül konmaz bahçemdeki gülüme, Gündüz gece yaşlar döktüm halime, Yürek sızım kalem alıp elime, Yaprak yaprak, yazan benim, hal benim. Zembereği patlak yıllarım oldu, Dikenle örülü yollarım oldu, Rüzgarda savrulan hallerim oldu, Durak benim, hazan benim, yel benim. Gönlüm k

[DEVAMI]

 

 


 

 
Arama Motoru


• İzEdebiyat > Bilimsel > Felsefe
521 
 Sahiplik 15  (Bayram Kaya)

Kişi sahipli dil tümden sömrülen güdülmeyi taat ve ibadete çeviren anlam ve söylemler yüklü düşünmeler ilüzyono olmakla bu düşünme dışına çıkamamaydı. Kâr dediği sömrüyü, sömürüye tevekkül eden cehaleti kutsatma başarısı içinde sömürüye gidenler olmakla köleci dili sömürülenlere karşı bomboş söz ve lakırdılardır.
522 
 Tesliimiyet 13  (Bayram Kaya)

Evvel emir olan, hafıza olan; üreten, savunan, mal mülk araç gereç sahipliği olan bir ORTAKLIKTI-Paydaşlıktı. İşte El hem bu ortak hafıza yerine oturmak istiyor hemde mülkü dilediği kişiye vermek için tekil iirade sahibi olmak için ortaklar tanımıyordu.
523 
 Sahiplik 2  (Bayram Kaya)

Var oluş kendisinin beliren bir durumu karşısında, var olup ta beliremeyen birçok oyuk alanları üzerinde de yine kendi zıddıyla birlikte, bir ve çok oluşla bir arada belirişti. Bu bir asalağın oluşmasındaki “oyuk alan etkisiydi” de. Ve eylemler karşılık oyuk alan etkisiyle (zıddıyla) var oluştu. Yani var oluş çoklu “alan etkili” bir belirme durumuyla bir ve bir çoktu. Kolektifi ilik üreten bağ enerjisiyle TEKİL, paylaşan enerji ile ÇOĞULDUR.
524 
 Denge ve Dengesizlik Süreçleri 8  (Bayram Kaya)

Arz-talep, ön talep toplama gibi sülük yapışkanlı illet, üretim hareketinin kimi kişiye göre olan bu kâr mantıklı sömürü anlayışlı bu belirme düzeyi; köleci sistem içinde gelip bu zorunluluğun üzerine ilinekti takılıp kaldı. Kapitalist kölecilik kendisini zorunluluk gibi ve kendisini o işi özü gibi göstermekle kapitalist esaret afyonu ile bu kavramlar kendisini bize gözbağı illüzyonu ettiler.
525 
 Uygarlık ve İnsan 7  (Bayram Kaya)

Üretim hareketi merkezli giriştirmeler çevrimi içinde biyo kültürel teması ve biyo kültürel temasın çatışma sentezini ortaya koydu. Yeni oluşan girişme ve çatışmanın “ÜRETEN İLİŞKİLER tabanlı biyo kültürel temaslı SENTEZİN” aşılması olan “rastlantı UYGARLIKTI”.
526 
 Başlangıç...  (Necat Dilaver)

...Ateş...
527 
 Alan Etkisi ve Totemi Oluş 12  (Bayram Kaya)

Yağan yağmur; bastıran karanlık türünden olan çevrenin her bir alan etkilerini kişi ya da kişiler; doğrudan kendilerine yönelik kasti ya da amaçlı bir yöneltme gibi de düşünürler
528 
 El Kavramı 6  (Bayram Kaya)

Traktörle üretim yapan totem meslekli kişi becerisi vardır da; traktörü, ekici hareketleri, emek gücü olmayı ve değişilmeyi kolektif oluşun dışında sil baştan üreten bir tek insan yoktur. Bu hususlarda bir tek insan sahipliği yoktur. Varsa bu başka bir (EL) hiledir. Sürecin kişi sahiple olmadığını olsa bile kolektif bağıntı olmadan gelişip süreçler ortaya koyamamakla zorunlu olamadığını gördük.
529 
 Denge ve Dengesizlik Süreçleri 12  (Bayram Kaya)

Kolektif emekle üretim yapan üretileni takas edip tüketen hareketin üst yapı anlayışı ortaklaştıran mana anlayışı olukla; İLAHİ mana anlayışıdır. Efendileri mal sahibi yapıp ta kazanmayla sömürünün öğretisini ortaya koyan mana anlayışı EL mana anlayışı olan dinlerdir. Dinler tüm stratejileri kar zarar üzerine kurar. Öyle ki sömürü dili olan kârı, zararı dinler kendi ideolojisine temel öğreti yapıp; kendisini köleci dilin mantığı ve anlayışı olukla ifşa etmekten de hiç çekinmezler.
530 
 Anlamak Gerek 22 - 23  (Bayram Kaya)

Eğer grup fazla ürünü saklama becerisini geliştirmişse, fazla ürünü elde tutmak isteyebilirdi. Davranışçı yaşanması olası kıtlık gibi, savunma gibi nedenle, ürünü elde tutmak isteyebilir. Ürünü elde tutma veya saklama becerisi o ürünü saklama süresiyle sınırlı koşut olmak üzere o ürün, o grupta bir depo enerji birikmesi yapar. Normal şartlarda ve genelde grubun üretim gücü, gayri ihtiyari olarak (elinden olmadan) grubun tükettiğinden biraz fazlasını üretir olmasıdır.
531 
 Denge ve Dengesizlik Süreçleri 21  (Bayram Kaya)

Siz de Kendi Tanrı anlayışınızı başkasına ayar yapmak için söyleyip; Yüce Tanrı teveccühümüzü aldatma ve ıskat üzerine söylemeyeceğiz. Yüce Tanrı ile aldatan alçaklardan olmayacağız. Yüce Tanrı duygu ve düşüncesi karanlığınıza aydınlık; aydınlık sandığınız yerlere de karanlık noktalar (bilinmezlikler) oluşturmalıdır ki Yüce Tanrı düşünülü duygu ve mutluluğu tadanlardan olabilelim.
532 
 Uygarlık ve İnsan 9  (Bayram Kaya)

Sanayi toplumu içinde, yalnız biçimsel olarak köleliğe karşı olunuyordu. Köleliğe karşı oluş köleleri feodal ya da derebeyleri dediğimiz sürecin toprak köleliğinden kurtarıyordu. Ancak toprak köleleri bu kez de parça başına ücret gibi ucuz işçiliklerle sanayinin kölesi yapılıyordu.
533 
 Müruru Zaman 13  (Bayram Kaya)

Efendiye taat ve itaatte bulunmayan işkenceyi, aç bırakılmayı, öldürülmeyi hak eder mi etmez mi? Tartışılıyordu. Yani efendilik ve kölelik hazmedilmiş. Bunda bir sakınca duyulmuyordu! Kölenin efendiye saygısızlığı taat, itaat, ibadet, kurbiyet üzerinde ince nakış gibi çalışılarak yasa, yol, şeriat, düzenlemesi yapılıyordu.
534 
 Anlamak Gerek 4  (Bayram Kaya)

Özgecil bir davranışlar da kişimizi; kişimizin kendisini, kendi grubu için feda oluşa götürüyordu. Çünkü kişiler burada sen yoksan veya grup yoksa ben de yokum türünden algıları ortaya koyuyordu. Kendisini feda etme tutumlu sonuç, özgecil oluş nedenleydi. Ağ ilişkisi içinde özgecil oluş, fedakâr olmaya, fedakâr olmanın bir sosyal duyuşu da köleci sistem içinde ana olmanın baskı ve basıncına neden olmuştu. Bu baskı ve basıncı oluşan köleci etkili güzel sözlerden birisi de “ananın bastığı yavru ölmez” denişle olan söylemdi. Hâlbuki ki özgecil olucu fedakârlık, kolektif davranmanın sonucunda edinilen paydaşlı bir bilgi olmanın sonucuydu.
535 
 Nasıl Yaşar Nasıl Ölürüz 23  (Bayram Kaya)

Evrensel kritik değerler bu düğüm noktası olan tek enerji yerleri olmakla pek çok alanda kritik tek değerlerdi. Altında başka bir bit yeniği aranacak noktalar değildi. Düğüm enerjisi olan nokta git olanın geri sıçrayıp geri yansıdığı ya da gel olanın kesikli olup geri yansıyan dönütü olmakla bu düğüm enerji kritik eşik değerini ortaya kor.
536 
 İletişim  (volkan ocak)

İletişim Varlığını Hissettirmektir.
537 
 Alan Etkisi ve Totemi Oluş 9  (Bayram Kaya)

Totem, bu gizemiyle sosyal alanın çekim merkezindedir. Totemin merkez ağırlığı fetişi bir dokunulmazlıktır. Totemin fetişti bir yansıma ve yansıtma yapması demek; totemden sosyo özneli mananın etkili kaynağını; oluşturmak demekti.
538 
 Masal Anlatıyorum  (Bayram Kaya)

Tarihi bir gerçeği anlayamamak kusurumuzdan, insan muhayyilesinin dehası olan, masal doğmuştu. Bu ilkeye kusurdan doğan yarar ilkesi denir. İnsanlık anlayamadığı ama kendisine aktarılan söylence destan türü şeylerin kurgu gibi gelen büyüsüne öykündü. Günceldeki olup bitenleri, masaldaki gibi hoş gelen bir anlatımın (kurgu) tarzıyla, insanlar hayal gücünü harekete geçirmişti. Kusurdaki güzellik buradaydı.
539 
 Ulusal İrade  (Bayram Kaya)

Ulusal irade milli iradenin anlamdaşı mı, yoksa bir bilinç ayrımı mı? Mili irade nasıl doğdu ve ne gibi bir rol üsleniş kırılmasıyla, ulusal süreç hüviyetine büründü?
540 
 Groteski Olan Totemi Olan 1  (Bayram Kaya)

Bu tür niceli ilikler içinde akıcı, geçişken durumlara kolaylık içinde bulunan süre durumların, derişimle veya engelliyle beliren durumlarından ötürü de özdek kendilik bir hep durumlu ve polarmalı oluşturlar.

Önceki Sayfa  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48  Sonraki Sayfa
son eklenenler
Faiz 24
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Faiz 23
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Evrim 1
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe

 


 


Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2021 | © , 2021
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.