..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Ama gene de dünya dönüyor! -Galilei
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
İzEdebiyat - Felsefe
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar Kütüphaneleri

Şu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  

İttifaklar Birer Referans Noktasıydılar 68
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe

Gerilim de potansiyel farktır. Gerilim farkı hem akış yaptırır. Hem akıştır. Beden içindeki eksik olmanın potansiyel farkı da açlık duygusu ile akıcı biçimde belirir. Açlık duygusu akışına uygun eylemler, dışa yönelen bedeni eğilimler. Bu eğimler içinde beden eksiği duyulan enerjiyi çevre içinde tamamlar. Açlık potansiyelli nedenle hayat enerjiyi tekil hayatlar üzerinde akıtır. Bu nedenle açlık önem ve vurguydu. Yoksa tek yanlı mantık ve

[DEVAMI]

 

 


 

 
Arama Motoru


• İzEdebiyat > Bilimsel > Felsefe
601 
 Somut Şeyler Soyut Oluyordu 7  (Bayram Kaya)

Somluğundan, somut oluşları görünüşünden soymak anlamına gelen soyutlamalar; ilişkin oldukları nesneyi özelliklerden ayırarak düşünülen her hangi bir şeyin niteliğidir, soyutlama. Ansal, öznel bir özelliktir. Soyutlama yetisi gelişmenin en belirgin yanlarından biriydi.
602 
 Nasıl Yaşar Nasıl Ölürüz 12  (Bayram Kaya)

Buna rağmen bizler (kolektif bilinç ve kolektif yetenekli zekâ olan bizler) şimdiki hal ile bile simülasyonu yapan yeterlilik değildik. Simülasyon içinde olan tekillikler de zaten simülasyonu hazırlayanlar değildi.
603 
 Denge ve Dengesizlik Süreçleri 10  (Bayram Kaya)

Her bir grup, karşı grup için ürettiği emek üretim güçlerini kült merkezi depolarına bırakıyorlardı. Süreç ayni üretim olukla (MALA karşı MAL karşılığında üretim olukla) eyleme döküldü. Eyleme dökülen bu tutum ve görülen; akıl edilen; yararlanılan bağıntı olmakla grupların birbirine karşı sorumluluk yüküm eşmesi olmakla sözleşme edilen ahitti. Bu emek gücünü sunanlar da gruplardı (sektörlerdi).
604 
 Anlamak Gerek 16  (Bayram Kaya)

Üretirken de tüketirken de temel referanslar içinde kişinin kolektif etkiyi alması mutlak zorunludur. Bu durum keyfi bir temenni değil başlangıçtaki kolektif yasaların vaz geçilmez zorunluluğudur.
605 
 Yatkınlık 1  (Bayram Kaya)

El tarzı yönetimler, meslek sahiplerinin değil; mülk sahibinin yönetimidir. Bu nedenle mülk sahiplerinin yönetimi monarşi gibi tekil ve oligarşi gibi çoğul yönetimlerdir. Her ikisi, El tarzı paylaşım ve El tarzı yönetimdirler.
606 
 Ön İttifaklı Manayı Köleci Mana İle Kıyaslama 4  (Bayram Kaya)

Dumuzi'nin totem kız kardeşi Geştinna'dır. İnanna'nın totem erkek kardeşi Enkidum'dur. Dumuzi, İnanna'nın; Enkidum da Geştinna'nın ilah kardeşidir. Yeni yasayla ilah kardeşler temas edebilir
607 
 Nasıl Yaşar Nasıl Ölürz 15  (Bayram Kaya)

Bir durum değişmesi, karşı değişmeyi ortaya koyar. Ortaya konan bileşik ya da çözünen süreçlerden birisi olmakla ya çevresinden enerji alır. Ya da değişen kısmıyla bir miktar enerjisini çevreye verir.
608 
 Totem İlah Mamon 1  (Bayram Kaya)

Daha iyi sağlık! Daha iyi eğitim! Diyen yutturmaca ve denetimsizliklerdi. Bu söylemler demokrasinin içinin ve demokrasinin altının oyulmasıydı. Parayı ve paranın satın alma gücünü tek ve mutlaktı olan egemen güç yapmaktan başka bir şey değildi.
609 
 Sistem İşsizliği Gösterip Sizi Sömürüye Razı Ediyordu 2  (Bayram Kaya)

Sosyal yapınızın; kişiler üzerinde parçalı durumlarla kendi sağlamasın yapması nedeniyle; sosyal yapı kişileri sosyal yapısına karşı bir özveri ortaya koyarlar. Bu özveri kişilerin kendi dışındaki nedenlerden ötürü “kendi dışındaki kişilerine karşı kişide bağlılık oluşturma” duygusudur. Yani özveri gruba bağlılıktır. Özveri de kişi dışındaki nedenlerledir.
610 
 Teslimiyet 11  (Bayram Kaya)

Kısacası davranışsal biliş, kişinin hafızasıydı. Kişi bu hafızayla davranıyordu. Adres tanış anı bu hafızaydı. El ahdi bu hafıza yerine konuyordu. Hafıza El ahitli sözleşme oluyordu. Sözleşme de yol haritası hafızaydı.
611 
 Muvazaa 7  (Bayram Kaya)

Gerçi El irade sahibiydi. Ama tek olduğunu söylemiyordu. Bu nedenle ilk oluşumu esnasında farklı farklı kişilerin farklı farklı El’i olmakla; El’in zengin ettiği kişi sayısı kadarla El birçoktu. El, O kişinin El’i ya da Rabbi olmakla da tekti. Kişiye göre kişi iradesi olmakla birçok tek olan El ya da Rab vardı.
612 
 Alan Etkisi ve Totemi Oluş 6  (Bayram Kaya)

Bu iki tür yoğun alan etkili düşünce ve tasavvurların; kişiler üzerine “anı yansıtmalı geri beslenme ve geri beslenmenin şimdiki tutum üzerine bir alan etkisi” vardır. Bu tür alan etkilerine; “duyuşlu sosyal etki veya atalar etkisi” diyoruz. Totem edilen mana içeriğinde bu da vardı.
613 
 Anlamak Gerek 19  (Bayram Kaya)

Bu söylemler ezme, ezilme karşısındaki dirençleri kırıcı "yatıştırıcı" söylemlerdi. "Karşılık beklemeden iyilik yapacaksın" gibi afyonlu, kölece söyleşili düşünceler, şu türden sözle aşacaktı. "Almadan vermek, Allah’a mahsustur". Bundan daha sofistike ide sel bir söz olur muydu?
614 
 Erken Dönem Eşitliği 1  (Bayram Kaya)

Ön ittifaklı dönemin ve totem dönemin çaput bağlanan dilek ağaçları yoktu. Bu nedenle dilek ağacına bez parçası bağlamakla; şans, kader, kısmet dilenen; işsizine iş, aşsızına aş dileyen; evde kalmış kadın erkek kısmetsizlerine de şans açtıran totem dönemli dilek seansları yoktu. Nedendi acaba?
615 
 Anlamak Gerek 24  (Bayram Kaya)

Karşı grup üretim sürecine girmişti. Üreten süreç içine giren ikinci grup bir önceki zamanlardan beri tek yanlı olarak kendisine sunu yapılan gruptu. Tek yanlı durumla sunu alan grup üretim yapmakla yeni bir yansıma ve yeni bir yapabilirlik donanımı içine girmişti.
616 
 Denge ve Dengesizlik Süreçleri 23  (Bayram Kaya)

Sömürü içinde ya da mütekabiliyet siz oluş içinde görülmesi gereken şey; sürecin MAL+PARA +MAL olmasıydı. Üreten ilişkili üretim hareketi yasasına uygundur. Para sürece bambaşka yansıma verir. Para, tıpkı kişisi mal mülk sahipliği gibi sömürünün hilenin (burjuvazinin) ortaya konacağı enstrümana dönüşmüştür. Bu durumda süreç, başlangıç koşullarına uymaz
617 
 Anlamak Gerek 20  (Bayram Kaya)

Hemcinslerin bir günü üretim ya da çalışmayla, dinlenmeyle, uykuyla ve günlük özel yaşantıları içinde oluşan etkinlikleri dahil 24 saat ile sınırlıydı. Ancak üretimini yaptıkları dokuma kundura gibi kimi ürünlerin kullanım ve tüketim süresi 24 saat ile sınırlı olmayabiliyordu.
618 
 Anlamak Gerek 41  (Bayram Kaya)

Bir nedenin kendi gerçekleşmesi oluşmadan, içinde sonucu yoktu. Sonuç belli bir aşamaya kadar neden içinde sonuç olarak yoktu. Sonuç, neden içinde belirdiği zaman da eğer sonuç dışta kendi yansıma bağıntılarını oluşmadıysa sonuç neden ile yer ve sıra değişebilir değildi. Oysa köleci sistem içinde dış bağıntılarını oluşan sonuçlar, neden gibi davranıp neden ile yerini ve yer sıralamalarını değişebiliyordu.
619 
 Yönetim Merkezinin Potansiyelli Oluşu  (Bayram Kaya)

Varlık içte ve dışta potansiyellidir. Bulut içte birikmeğe (şartlarını oluşmağa), dışta da şimşeklerini yıldırımlarını savurmağa potansiyellidir. Yerin içi ısınmağa, yer kabuğu kırılmağa, magma da yeryüzüne fışkırmaya potansiyellidir. Çevre inişli çıkışlı, eğirilip bükülme ve düzleşmelerle topoğrafı alanlı olup; dıştaki alanın bu potansiyeli de sizi; yokuşta yorar. İnişte koşturur. Düzde bayar oluşuyla da bu alan durumlar sizleri her daimle, bu durumlar içinde üzerinize alan etkimeli kuvvet oluşlarıyla sizlere daima potansiyelli olurlar. Sular yayılmaya ya da yayılarak, ilerleyerek; akmaya, buz tutmaya potansiyellidirler. Bunlar bir özdeki özelliktirler. Özdeki özellikler zıtların (karşıtların) varlığı ve birliği gereği oluşurlar. Söz gelimi, bir şey içine ısı almaya ya da çevresine ısı vermeye potansiyellidir. Yine şeyler dıştan basınç almaya ve dışa da basınç uygulamaya eğilimle, potansiyelli olurlar. Canlılar bu kabil genel fiziksel kimyasal ortak potansiyel taşımalarına karşın; istemli istemsiz oluşla da dışa doğru ve içe doğru adeta kendilikten potansiyellidirler. İçte beliren cinsel bir potansiyele karşın, dışta bunu karşılamaya yönelik davranışları kotaran güdü ve güdüler de birer potansiyelliktirler. Ha keza duygu ve bilinç durumu olan bilgi ve ruhsallıkta sizde birer potansiyelli oluşturlar. Sabah işe gidecek olmanız da bir potansiyelliktir. Şartlanmalarınız da bir potansiyellktir. Sizi bekleyen dolmuşa müşteri oluşunuz da dolmuşçuya göre bir potansiyel durum oluşunuzdur. Otobüsün önüne atlamakta olan çocuğu tutmanız da bir potansiyelliktir. Sizin hırsıza yağmacılara iştah oluşunuz, bir aslana av olmağa davetiyeniz de sizden çevreye karşı bir potansiyelliktirler. Bu belirtişlerdeki amacım okura potansiyel oluşu sezdirmektir. Potansiyel oluşun sosyo toplumsal, ekonomik, ruhsal ve buhran sal oluşuyla birçok kriminal türünün derin analizlerine girip konuyu derinleşecek olan yüzüne değinmeyeceğim bile. Bu tutum konum dışı bir gayret olur.
620 
 Eksen Çağı 2  (Bayram Kaya)

Bu nedenle insanımsının, toteminin ve ön ittifaklı insan olan kişinin "yaratıcı mana düşünceli betimlemesi yoktur". Risk veren anlayışça düşüncesi yoktur. Kaderleri belirleyen anlayışla düşüncesi, merhameti, acıması vs. yoktur.

Önceki Sayfa  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  Sonraki Sayfa
son eklenenler
Kopya Yapılar 1
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe

 


 


Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2022 | © , 2022
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.