..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Umutlarım her zaman gerçekleşmiyor, ama yine de her zaman umuyorum. -Ovid
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
İzEdebiyat - Felsefe
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar Kütüphaneleri

Şu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  

Sıradan Acılar
mehmet taştan
Şiir > Toplumcu

Adına hayat denen tek perdelik oyunda Yolumuzdan geçmeyen yolcular sıradandır. Başka gözlerden akan sadece su damlası, Uzaktan baktığımız acılar sıradandır. Kemendin takıldığı başlar bizim değilse, Şehzadeler sıradan, cellatlar sıradandır. Kardeşlik dilimizden düşmeyen manifesto, Sibirya kamplarında ölenler sıradandır. Gemilerle taşınan köleler gözyaşımız, Kanı Basra’ya akan zenciler sıradandır. Kendimize gelince her elem bir f

[DEVAMI]

 

 


 

 
Arama Motoru


• İzEdebiyat > Bilimsel > Felsefe
621 
 Nasıl Yaşar Nasıl Ölürüz 53  (Bayram Kaya)

Sizde de olan bu durum, kesikli sürekli imajları içinde olamayan taşın sıgası içinde yoktu. Taşa göre, taş ta (taş içinde) olamayıp ta; sizde olan bu fark, sizin taşa göre önce bireysel, sonra türsel ve daha sonra da kolektif bir çevresel ilik içinde can ve hayat bulmanızdı.
622 
 Kolektif Etki ve El 1  (Bayram Kaya)

Şu halde kas gücünüz toplumsal gücün niceli, niteli ve yönelten katkısı kadarla KOLEKTİF emek ve KOLEKTİF emek gücüdür. Kişinin emek gücü hem kişisi hem kolektiftir. Kişinin ev sahipliği, otomobil sahipliği kişisidir. Parklar yollar kolektiftir. Kişinin üretim olmayan tercihleri kişisidir. Döğer biçer, iş makinası gibi üretim gücü kolektiftir.
623 
 Evrensel Adalet Yerine, İdeolojik Adalete Sarılmak:  (Cemal Zöngür)

Toplumlar sürekli belirli bir din, etnik ve narsist politik çerçeveden dünyaya bakıp ona göre eğitilmişlerse, o toplumlarda en iyi teori ve düşüncelerin hayat bulması oldukça zordur
624 
 El Kavramı 4  (Bayram Kaya)

Sizin emeğiniz amorti olmamakla; amorti olmamanın bir kaybına dönüşüyordu. Karşılığı üretilmiş olmakla tüketim olması gereken; kullanım süresi uzun olan emek gücü birikimleri olan mal mülkte bu amortisman ve finansmanlarla amorti edilip sürekli emek gücü ürettiren bir kullanıma dönüşmekle başlangıç bağıntılı sisteme yabancılaşma oluyordu. Amorti olanda amorti eden de yine sizin emek gücünüzdür. Amorti olanlar üreten bir emek gücü gibi amorti ettiği yeni kullanım süreciyle hiçbir emek gücü ortaya koymadan emek güçlerini sömürmeye devam ediyordu.
625 
 Nasıl Yaşar Nasıl Ölürüz 18  (Bayram Kaya)

Bu çevre hayat için, hayat çevre için gibi kör bir anlayış ortaya konmamalıdır. Böyle bir şey yok. Bir değişme bir akış kendisinden sonrasından haberi yokken dahi çevresel koşullu belirme şartlarıyla kendisinden sonrasını belirler.
626 
 Köleci Yasa 20  (Bayram Kaya)

Kunduracıda kendi tüketeceği kunduradan fazlasını üretmekle, emeğinden fazla olan zamanda emek gücünü buğday üretenler için çalışıyordu. İşte El'in oynadığı illüzyonlu oyun, kolektif bilinçle bilinen bu tarihi nesnel ve somut gerçekliklerin üzerineydi. Yani emeğe değil, emek gücü üzerineydi.
627 
 El Kavramı 5  (Bayram Kaya)

Üreten hareketli yasanın temeli şudur. bir grubun emek gücü karşı grubun farklı kullanımlı emek gücüdür. Bu süreçhem zorunlu hem ittifakı zorunludur. Her bir kişi ya da grup emek gücü her bir kişi ya da grup ihtiyacının karşılanmasıyla tüketime denk olup; yarın yine üretim hareketi içinde olunacağından birikmiş olması bir anlam ifade etmez. Siz, elli somuna bir kundura üretiyorsanız.
628 
 Denge ve Dengesizlik Süreçleri 22  (Bayram Kaya)

Ve süreç siz beş birim de, on birim de üretseniz; üreten sektöre göre olmakla on birim içinde tüketeceğiniz yine bir birimdir. Dokuz birim mütekabiliyet payı değil; El payı olukla asalak efendilerindir. Üreten sektörler on birim üretmekle; üreten sektörün kullanımı on birime çıkmıyordu. Üreten sektör yine bir birimle doygunluğa erişiyordu.
629 
 Denge ve Dengesizlik Süreçleri 9  (Bayram Kaya)

Bu nedenle aslan rutin yoldan türünü sürdürme yönünde akışlı olan eğilimlere riayet etmekle daha çok “ürememe” işinin içinde olmayı zorunlu yeğler olacaktır. Tavşan masraflı olsun diye hızlı üremeyi seçmemişti. Aslan böylesi birçok hızlı üreme yoluna girme zorunluluğu yokken; aslan hızlı üremeden kaynaklı fazla masraflı olanda kaçınacaktı. Hızlı çoğalma düzenli enerji süreci aslanda tersine işler. Aslanda üreme tavşana göre tersine bir durumla işler.
630 
 Ekici ve Çoban Grupların Diretisi 2  (Bayram Kaya)

El’in kendi öncesinin olgu ve olaylarına ilahi süreç dendiğine göre El’i ilahi süreç ortaya koymuştu. El’e göre de, kendi öncesi kendisi gibi özel mülkiyetçi süreç değildi. Kendisi gibi özel mülkiyetçi olmayan döneme de; El olmayan anlamına; El La-İl La diyordu. El, ilahi mana anlayışını İl La demekle köleci sistemin dışına atıyordu.
631 
 Mamon'du Belirme 5  (Bayram Kaya)

Sistem totem meslekli üreten ilişkiler üzerine kuruluydu. Farklı totem meslekli ürünler karşılıklı takas ediliyordu. Ve sistem bir grubun; karşı grup için de kendi totem mesleği ürününden olan nesneleri de üretmeleri üzerine ant içen bir imanla inşa olmuştu. Sistem dışı anlayışla inşa olan Mamon, üreten ilişkiler üzerine katılmakla, imar eden bir anlama da değildi. Pekiyi de sistem dışı olan Mamon, sisteme nasıl dahil olacaktı? Hiç kuşkusuz mülkün sahibi olmakla güce kudrete sahibi olup mülkün hakkı olur müdahalelerde bulunacaktı. Çünkü üreten ilişki bağıntılı mülk, güçtü. Güç baştan beri insanoğlunun boyun eğdiği bir baskı ve basınçtı.
632 
 El Kavgaları 01  (Bayram Kaya)

Bunu niye anlattık? El de insanlık tarihinde olup biten gerçekliğin; sosyal elli semboller dilidir. El dili Matematik dili gibi doğaya genel kılınamaz. İnsanın bir semboller dili daha vardır ki o da bilimdir. Doğaya genelleşir. Matematik te bilimin içindedir. El bu haliyle bilimdışıdır. Ancak El sosyal alan içinde gerçeklikle anlatılır.
633 
 Alan Etkisi ve İnsan 2  (Bayram Kaya)

Oysa Mamon ortaklaşan alanın kararlarına karşı çıkmakla; ortaklaşma içinde sıkı sıkı kapalı olan her türlü duruma açık olmanın kapısını, açmıştı. Mamon her türlü duruma açık olma kapısını açmakla, cini şişede çıkartmıştı.
634 
 Eşitsiz El'in Adil Olması 7  (Bayram Kaya)

El “mülkün sahibi benim dediği eylemli söylemlerini kime karşı yapıyordu? Buyruklarına uyulan, kime karşı ben sizin El ilahınız değil miyim diyordu? Kuşkusuz ki İlah takdirine karşı ve ilahlara karşı kendi etrafında kümelenenlere ben sizin El olan El ilahınız, El mülkü olanınız; El malik, değil miyim diyordu.
635 
 Anlamak Gerek 33  (Bayram Kaya)

Karşılıklı yüküm içinde üreten grupların yaptıkları takas süreci, grupları birbirine karşı yeniden ve yeniden üretime yükümlülüğü içine soktu. Böylesi bir yükümlülüğü ön gören üretim hareketi içinde köleci sistemin dediği gibi bir arz ve talep girişmesi nerede, nasıl yapacaktı? Unutmayın ki ne açlık ne savunma ne cinsellik arzda değildi, talep te değildi.
636 
 Geri İletişmeli Bağlanım Yasası  (Bayram Kaya)

Süreçleri tek yanlı söyleyişlerle nedensiz olarak ele alışla söyleyiş şeklimiz, başta kendimize ve olaylara ve dünyaya yabancılaşmak olmaktadır.
637 
 Mamon'du Belirme 3  (Bayram Kaya)

Ön ittifaklar mirasını aldıkları totem dönemi setezci kültürle yadsımışlardı. Köeci dnemde mirasını aldığı ön ittifakı dönemi özel mülkiyetçi inşa oluşun kaide ve kuralları içindeki yadsımalarla aşmıştı ki bu yadsıyanın yadsınmasıydı
638 
 Kurtuluşun Felsefesi 164  (Bayram Kaya)

İşte payitahttın direnmeyin diyen bu çağrısı karşısında oluşacak olan asi tutum YENİ İLKEYDİ. Kadro hareketiydi. Oluşan bu seyir ediş içinde halkın kutlu davaya inandırılması ve halkın yeni ilkeye ikna edilmesi gerekiyordu. Bu gerekiş düşüncesi içinde olunduğu andan itibaren bu güzide kadro; MEŞRU OLMAK ve MEŞRUİYETLE olmak için bu halk hareketine HAKİMİYETİ MİLLİYE, diyordular.
639 
 Denge ve Dengesizlik Süreçleri 3  (Bayram Kaya)

Olay ve olgular özel bağıntılı yasaları kullanıp olay ve olgu haline gelirken; var oluş tümden gelimle yasalarla özel bağıntılı durumlara parçalanacak olan durumları ortaya koyar. Bu nedenle kişi olukla sizde belirirse de siz ölseniz dahi var oluş hayatı türünüz üzerinde, başka başka olay türler ya da oluşumlar üzerinde akıtmakla tilkiye yenmeniz duygusal olurla var oluşun umurunda bile değildir
640 
 Ekici ve Çoban Grupların Diretişi 13  (Bayram Kaya)

O toplu iğne başının içi ne çalkantı ve frekanslar salınımıyla dolu. İşte kendisi ile aynı şey olan enerji parçacık içinde de böyle bir şeydir. Yani parçacık bile homojen değil. Bir El irade konusu bizi nerelere götürdü. O köprüyü siz irade kullanmakla geçmiyordunuz, o koordinatla o köprüden zorunlu olmakla geçiyordunuz. Kızılırmak şartları size, üzerinde geçilmez bir durum olmakla yansıma yapmaktadır.

Önceki Sayfa  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Sonraki Sayfa
son eklenenler

 


 


Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2021 | © , 2021
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.