..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
En bilge insanlar bile arasıra bir iki zırvadan hoşlanırlar. -Roald Dahl
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
İzEdebiyat - Felsefe
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar Kütüphaneleri

Şu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  

Suçum Ne
Orhan Bani
Şiir > Klasik

Yine seni anlatırım, dinleyenim yalnız ben Bazı gün batarken başlarım, gün geceye giderken sussun dilim söylemesin, bu kez kalbim konuşsun Çok sustu, söylemedi, yokluğuna alışsın Başka derdi yok onun, bir tek seni anlatır Geceler şahididir, yıldızları ağlatır Yokluğuna alıştım, bil hasretin içimde Yazan yazmış yazıyı, bir suç var ise suçum ne Sessiz, sessiz ağlarım, gözyaşlarım içimde Sakın bir şey sorma bana, bilmiyorum suçum ne ORHAN B

[DEVAMI]

 

 


 

 
Arama Motoru


• İzEdebiyat > Bilimsel > Felsefe
61 
 Kapasite Yeti Yetenek Yaratıcılık 13  (Bayram Kaya)

Kaçıncı kez hayat olarak kurulup hayat olarak yok olma eşiğinde yeniden yaşama tutunuştuk. Dünya, kaçıncı manyetik alan değişmelerini yaşadı ve yaşayacaktı? Yine dünya hayat için uygun olmayan tektonik olayları kaçıncısını yaşadı ve daha kaçıncısını yaşayacaktı?
62 
 İttifaklar Bir Referans Noktasıydılar 9  (Bayram Kaya)

Yamyamlar en az iş ve en az enerji harcamasını yapacak bir yorulma ilkesi gereği ve çatışmalar içinde kendisinin de ölme riskini bertaraf etme adına yiyeceğe yönelip; diğerlerinin canına dokunmayacaktı. Yamyamların kolaylıkla sağladıkları hazır sunu yiyecekleri varken; kendisinin de taarruza uğrayacağı nedenle ne gruba ne ölülerine dokunmuyordu. Yani dağı aşmaya gayret etmiyor, dağı eteğinden dolanıyordu.
63 
 İttifaklar Referans Noktasıydılar 5  (Bayram Kaya)

Kardeşi olma gibi sosyolojik bağıntı, öznel iken; sosyolojik bağıntıya konu olan, sosyolojik bağıntının nesnesi ya da sosyolojik olan sosyal olgu (kişi olgusu, yani kişiler) nesneldiler.
64 
 İttifaklar Birer Referans Noktasıydılar 57  (Bayram Kaya)

Kişilerin zihinleri içinde köleci memlerle, geçmiş kolektif dönemin arkaik belirmelerinde oluşan BİR ART ALAN IŞIMALARI DA VARDI. Art alan ışımasını ortaya koyan arkaik firariler zaman zaman kişilerin zihni içindeki köleci memelerle çatışacaktı. Çatışmalar zihin içinde, zihin çağrışımlarına dönüşüyordu.
65 
 Süreçlere Bir de Böyle Bakın 2  (Bayram Kaya)

Bu nedenle kütle çekim kuvveti kütle büzüşmeli sıkışma vasıtasıyla kendisini oluşan kuvvete karşı ters bir ısı enerjisi ve ısı basıncı üretmekle; ısı ve ısı enerjisi basıncı kütle çekim kuvvet alanı etrafında; kütle çekim kuvvetini adeta elektro motor kuvvetine dönüşüyordu.
66 
 İttifaklar Referans Noktasıydılar 4  (Bayram Kaya)

Kardeşlik söylemi kişinin totem kardeşlerden doğması anlayışıdır. Zaten izole yapıda başka türlüsü de olamaz. Köleci dönemim aile izolasyonu aynı mantığı aile mirası nedenle ortaya kor. Kişinin kendisini totem kardeşler anlayışındaki yansımalara göre doğrultulmasıdır. Totem kardeşlik söylemi totem alanın ortak mirasçısıdır. Kolektif ortamın paydaşıdır. Ya da doğada kolektif sağlananların veya kolektif ortamın bilgi gibi teknik teknolojik, araç gereç gibi özne-nesnel kolektif üretilenlerin ortağıdır.
67 
 İttifaklar Bir Referans Noktasıydılar 54  (Bayram Kaya)

Vicdan içinde hem kolektif öznenin buluncu, hem kişisi öznenin buluncu (bilinci) vardı. Kolektif vicdanda kolektif bir değer yargısı vardı. İttifakı bir alan içindeki her bir grubun emek gücüne karşılık (sektör gücüne karşılık); diğer her bir grubun, farklı sektör el alanda farklı bir emek gücü vardır.
68 
 İttifaklar Bir Referans Noktasıydılar 8  (Bayram Kaya)

Köleci sistemle birlikte grupların emeği ve totem meslekleri yok sayılmakla mülkün sahibi vardı. Kurban ve tazimler mülkün sahibineydi. "Kim bir yoksula kurban edilen yiyecek ve etten verirse Rab El 'in rızasını alacaktı".
69 
 İttifaklar Birer Referans Noktasıydılar 69  (Bayram Kaya)

Bilgi, buluş, tasarım, araştırma geliştirme şu veya bu biçimde, eninde sonunda insanlığın gelişmesi ve insanlığın kullanımı oluyordular. Üretim hareketi olan eylemler, kişisi aklı, kolektif aklı, teknik teknolojileri etkiliyordu. Kişisi akıl ve kolektif akıl da; üretimi, bilişi, buluşu ve teknolojik eylemleri etkiliyordu. Bunlar bir sarmal ve zorunlu olarak karşılıklı bağıntı girişmeydiler.
70 
 İttifaklar Birer Referans Noktasıydılar 56  (Bayram Kaya)

El, içinde çıktığı kolektif sistemin hafızasını da taşıyordu. Eski hafızayla köleci hafıza eşleşmesi zıddına göre çağrışımlar olup El zihninin ışık çakmalarıydı. Bunun gibi köleci hayatın içindeki kimi kişi zihnin de kolektif geçmişin arkaik fon kalıntıları vardı. Baskıcı El mana anlayışı karşısında firari arka fon ışımaları kimi kişi zihninde zaman zaman hayal meyal silik bir hatırlamanın art alan ışımalarını oluşuyordu.
71 
 Süreçlere Bir de Böyle Bakın 3  (Bayram Kaya)

Güneş’in kütlesini sıkıştıran kütle çekim kuvveti, Güneş merkezinde tersine bir ısı ve ısı basıncı kuvveti ortaya koyana kadar Güneş kütlesi büzülmesine devam eder.
72 
 Ön İttifaklar Bir Referans Noktasıydılar 12  (Bayram Kaya)

Ana zemine göre olan totemi referanslar üzerinde yapılacak ekleme çıkarma olan geliştirmeler ittifaka göre değiştirilmelerle sürecekti. Yeni tema karşı grup kardeşliği ya da birlikteliği üzerine ikame edilecekti
73 
 El Felsefesi ve Tarihsel Yaratılış 13  (Bayram Kaya)

Kullukta eşitleşme düşüncesinde neler neler doğacaktı. Köle bu eşitleşme gayreti içinde, köleci alan içinde kalmak şartıyla efendisine "rızkımı veren Huda’dır (El 'dir) kula minnet eylemem" diyen bir sesle meşru bir direniş başlatıyordu.
74 
 İttifaklar Bir Referans Noktasıydılar 61  (Bayram Kaya)

Bunlar köleci sürecin hemen başında olan söylemlerdi. Arada geçen onlarca sene sonra değişen nesille birlikte unutulanlardı. Kolektif geçmişin motifleri köleci mantığa adapte olmuş kişiler elbette abuk sabuk gelecekti.
75 
 İttifaklar Bir Referans Noktasıydılar 7  (Bayram Kaya)

Can kan geçişmesi kavramı, totem dönem içinde ve totem dönem öncesindeki animizdi anlama içinde var olup süre gelen groteski algıydı. Can gezmesi veya can geçişmesi olarak bilinen bu algıyla her şeyin canlı olduğu kabul edilir. Ölmekle sadece bir kalıp değiştirdiğini veya ölmekle kişinin görünüş ya da don değiştirdiği inanış tutumu canlıcılık ya da animist bir geçmişin geri bağlanım anısıyydı.
76 
 Devlet Mülk Demekti Ama Bu Mülk Nasıl Mülktü? 2  (Bayram Kaya)

Kolektif alan; herkesle üretecek olan bir üretim nesnesini kullanmaya, herkesle bir tüketime sahip olan yararlanışa paydaşlı olmanızdan öte; kolektif bir depo enerjiye, kolektif yapabilirliğe ve kolektif zenginliğe "bu lütfu keremi olmakla bu senin" demiyordu.
77 
 Süreçlere Bir de Böyle Bakın 1  (Bayram Kaya)

Evrensel oluşmanın dinamizmi ve yasaları şu veya bu durumla şu veya bu görünümle her şeyin temelindeydiler. Ve her şey her bir farklı tekrarlarıyla enerjinin akış yönünde gerçekleşiyordu.
78 
 İttifaklar Bir Referans Noktasıydı 1  (Bayram Kaya)

Öncelikle şunu belirteyim. Bu ittifaklar ganimetti bir savaş sonrası galiplerin mağluplara dikte ettirdiği anlaşmalar değildi. Ya da yenişemeyen iki ganimetti yapıların ittifakı değildi.
79 
 İttifaklar Bir Referans Noktasıydılar 10  (Bayram Kaya)

Gruplar "emeğin değişile bilirliğini" zaten kendi grubunun kolektif ilişkileri içinde anlamıştı. Hem de canını ve ölülerini yenmekten kurtarmak için barbarlara sunduğu kurban takdime si içinde emeklerin gruplar dışında da değiştirilebilir olduğunu iyice pekiştirmişti. Emek, grubun gördüğü her bir işte billurlaşıyordu. Ve billurlaşan emek ürünü işler birbiri arasında değişilir kardeş payı oluyordu. Emeğin veya üretilen ürünlerin, karşılık ürünlerle değiştirmesi nesnel koşuldu. Billurlaşan emeğin ürün içindeki değiştirme değerli takas işi, o grubu dışa, eğim ediyordu. Fakat grubun yalıtım koşullu öznel sosyolojini olan totem kardeşliği; grubun dışa eğilimine zorluk (direnç) gösteriyordu. Totem kardeşliği nedenle gruplar bir türlü bağdaşamıyordu. Öznel grup sosyolojisi ve öznel grup kültürü yani etnik oluş; üreten mantığa göre oluşmadığı nedenle dıştaki grupları dışlıyordu!
80 
 Kapasite Yeti Yetenek Yaratıcılık 9 - 10 - 11  (Bayram Kaya)

Hücre kendisini yani kendi bileşim sel bütünlüğünü tanıyan, kendisi dışında başka bir organiği sindiren ilişkilenmeleriyle ortam boşluğunu doldurmanın dinamiğine ve denge koşullarına dönüşüyordu. Her hücre organikle beslenmez. Bitki hücresi inorganik beslenir.

Önceki Sayfa  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  Sonraki Sayfa
son eklenenler
Kopya Yapılar 4
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kopya Yapılar 3
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kopya Yapılar 2
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe
Kopya Yapılar 1
Bayram Kaya
Bilimsel > Felsefe

 


 


Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2022 | © , 2022
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.