..E-posta: ifre:
zEdebiyat'a Üye Ol
Ska Sorulanlar
ifrenizi mi unuttunuz?..
Trkiye Cumhuriyeti'nin temeli kltrdr -Atatrk
iir
yk
roman
deneme
eletiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
zEdebiyat - Yazar Portresi - Mustafa Cilasun
Mustafa Cilasun - Ak; halin demidir!
Site i Arama:


Son Eklenenler
  05.04.2007 16:39:03  

Odadan alevler fkryor…

 

inin balarnn dar sokaklarndan, yoku trmanyorduk…

Sokaklar mezbelelik, her tarafta pis kokular, burnumuzu kuatyordu…

Evler tamamen gecekondu, kaplar rast gele ve farkl merdivenler bulunmaktayd.

Sokakta oynayan ocuklarn, bulunduklar hal, ailelerinin geim notlar durumundayd…

Kimisinin yanaklar kzarm, kimisinin burnu akm, kimilerinde ise kahkaha katlyd…

Arkadam Fevzi ile konuarak ilerliyorduk.

Ankara’nn Altnda ilesinin d kap semtinde, bulunan Dr. Sami Ulus ocuk hastanesinin, hemen yanndan saa dnerek ilerliyorduk.

Birka yldr gremediim ablama, ziyarete gidiyorduk. Bir mddet sonra gelmitik…

Merdivenler ahaptan yalmt, her bir sesi fazlasyla yanstyordu…

Canm ablam ierde misafiriyle oturuyordu, pencereden gryordum.

Misafir yabanc deildi, Dr. Aynur teyzemdi.

Bizleri grnce ok sevindiler ve sizi, hangi rzgâr att demilerdi.

Sarldk, soluklandk, hatr sual ettik…

Ablam bir mddet sonra, msaade isteyerek mutfaa geti.

Bir hazrlk yapaca belliydi.

Ablamlarn kirac olarak oturduu ev, dier evler gibi ahap ve gecekonduydu.

Bir aralk, yatak odas ve birde misafir odas bulunuyordu.

Biz sohbeti koyulatrmtk.

Mevsimlerden sonbahard, nispeten biraz rzgâr vard.

Bir tuhaf kokular geliyordu fakat

Bizler, mahallenin genel durumu byle olmasndan dolay belki birileri bir ocak falan yakmtr, onun kokusu diyorduk.

Bir mddet sonra ablam lk aymaya balad ve srekli dizlerine vuruyordu.

Biz biraz mesafe olduundan, hemen kotum ve hayrola abla deyince,

Onun gzlerinin kayd yere doru baktm.

Birde ne greyim yatak odasndan alev fkrmyor mu?

Hemen odaya girmek istiyorum, fakat ablam arkandan sarlyor ve brakmyor.

Ancak durum ok vahim ve tamamen gecekondu, ahap, sokaklar dar ve rampa…

tfaiyenin gelmesi saatleri bulur ve tm mahalle mahvolurdu.

Ablamn kollarn sert bir ekilde syrarak, odaya daldm ve kapy rttm.

Yatak odasnn penceresini de kapattm.

nk oradan rzgâr geliyordu.

Bir battaniye bularak, alevleri bunalttm.

Kap ve arkasnda asl her bir ey polyester olduundan yapyordu.

Gar dolap formika olmasna ramen yanmt.

erden ablamn alayan sesi duyuluyordu.

Fakat ben asla aldrmyordum nk durum gerekten ok vahimdi.

Ellerimi aarak o jarse ve her neyse avulayarak, kapn dndaki betona brakyordum. Birka sefer yapmtm. Nihayet krler olsun ki Allah’a,

Yangn sndrmeyi baarmtk.

Komular akn etmilerdi, fakat yapacaklar pek bir ey yoktu, fevkalade tebrik ettiler.

Evlerimizi, yanmaktan sen kurtardn diyerek, dua etmilerdi.

Ellerimin ii tamamen yanm ve birok yerimde su toplamt.

Yl ise 1972 idi. Meer kk yeenim kibritle yatak odasnn kapsnn arkasnda ki,

Kyafetleri bilmeyerek tututurmu ve korktuu iin seslenmeden darya gitmi.

 

 


  05.04.2007 16:37:50  

Oysa bir kzd…

 

Moralsiz bir gne balamtm…

Her sabah iime giderken, bir haz alrdm…

younluu asla beni yldrmazd, severek yapardm…

Ekmek kapmd, oyalanamazdm, sorumsuz olamazdm…

Sabah erkenden kahvaltm yaparak,

Ayalimle vedalardm…

Gnlerden perembeydi, o gn younluumuz ise zirvedeydi…

Muhtelif kaza raporlar, ihlal haberleri,

Vatanda ikâyetleri hat safhadayd…

Ge bir saatte ancak le yemeini yiyebilmitim.

Bir ay sylemitim…

Yeniden i younluumla ba baaydm,

Sabrla evraklar inceliyordum…

Nihayet aym gelmiti, byk bir keyifle,

Yudumladm ve yenisini smarladm…

alma odamn kapsn,

Srekli ak bulundurmaya zen gsterirdim…

Gelen misafirlerin daha rahat edeceklerini,

Ve bekleyenlerin olmamasyd dileim…

Duyduum bir sesle, evraklardan bam kaldrdm,

Kapnn orda gen bir bayan…

Buyurun derken, ilk kez beni bu denli eken,

Bir ekim gcyle karlatm…

Gen bayann zerinde ilk gzme arpan,

Vine renginde izgili bir triko buluz vard.

Alt ksmda ise mavi kot bir etek sslyordu.

Gen bayan dorusu pek ok almlyd…

Ziyaretinin sebebi yalnzca bir tanmak,

Ve yaplan hizmetler hakknda bilgi almakm…

Gen bayan henz mastr yapan bir kzm,

Evlilii dnmeye imdilik frsat bulamam.

Kltr seviyesi fevkaladeydi,

Onunla konutuka iim alyordu, ok dinleniyordum…

Dnyadan, Trkiye’nin znesi stanbul’dan konuurken,

o mekânlar adeta yayordum…

Onun hi haberi olmadan, kendi iimden,

Yava ve sessizce unlar geiriyordum…

Ne olurdu bu gen bayann refakatiyle, o aziz stanbul’u,

Adalar, gl haneyi,

Beikta’, amlca’y, skdar’, Eminn, galatay,

Kz kulesi, Fatihi, Eyp’,

Sultan Ahmet’i, Ayasofya ve Top kapy gezebilseydim.

Tarihi anekdotlar servetifnn diliyle anlatyordu.

Divan edebiyatnn o nezih sayfalarn, o kadar titiz kartryorduk ki,

o devri yayorduk.

Ksa bir zaman iinde, bu gen bayanla dost, arkada olduk.

Sanki evvel ahirde ruh ikiziydik.

Fevkalade nezaketli, son derece naif bir edep timsaliydi.

Nevi ahsnda bir stanbul hanmefendisiydi.

Ne kadar byk bir deerdi.

Harikuladeydi.

rnek bir aheserdi.

Fiziki gzelliini asla n plana kartmyordu.

Yanaklar kzaryordu.

Konuurken adeta bir buket sunuyordu.

Meer ne kadar ok ortak paydalarmz varm.

te sadece bir kz olmasna

Ramen, tarihi hakikati, edebiyat, kentlerin sosyolojik dokularn,

nsan manzumelerini ortak paydalarmz olduu iin sadece paylamtk.

O gnden bu gne ortalama on yl geti…

te sadece bir kz olan bu bayan, gnlm fethetmiti.

Nerde bulunuyorsa kulaklar nlasn.

Bugn itibariyle her nerede olduunu bilsem,

yine paylamak adna grme talep ederdim.

nanyorum ki, onun nesli son derece mnevver

ve erdem sahibi kiiler olacana inanyorum.

Gyabnda onu sevgiyle anyorum, huzur,

Gven ve itminanlk onu asla yalnz brakmamasn Cenab Haktan,

 Temenni ediyorum ve diliyorum…

 

 

 


  30.03.2007 17:07:36  

        O yllar!

        Muhtelif ehirleri gezerek, sat mmessillii yapyordum. Bir firmann baharat pazarlamas ve taleplerin karlanmas amacyla, Nide, Bor, Mersini bitirdikten sonra nihayet Adana’ya gelmitik.

        Akam olduunda, Adana ilinde konaklama yeri olarak, pehlivan otelini semitik.

        Otele yerletik, geni bir odas ve caddeye nazr geni pencereleri bulunuyordu, biraz dinlendikten sonra ilk i olarak; Kayseri de ki gelimeleri merak ettiim iin telefon atm.

         En son durum hakknda bilgi aldm, mspet olarak seyrinde gidiyormu, bu bakmdan rahatlamtm.

         ki gn sonra, otel personelinden haber geldi, darya kmak yasakland dedi. Bizde ihtiyari olarak hayrdr yine ne oldu diyerek grevliye sorduk?

         nk olaan st hal uygulandndan, askerin hali hi belli olmazd, her zaman yaptrm gc bulunduundan, gerektii zaman asla kanmaz ve hemen yetkilerini uygulard.

         Dolaysyla bir yere bombam atld veya baskn m oldu, neler oldu ki iki, gn otelde mahsur kaldk.

Nihayet rendik ki, askerlerin on ylda bir alkanlk haline getirdikleri mehur ihtilalleri olan harekât, devreye konmu, parlâmento lâvedilmi, siyasi partiler kapatlm, liderlerine tutuklama talimat km. nceden tespit edilen, her yere basknlar dzenlenerek, zanllar yakalanyor ve televizyon vastasyla millete gven pompalanyordu.

          Bu konularda vatandatan, zellikle askerlere yardmc olunmas isteniyordu.

          Ne enteresandr ki bir anda, vatann her sathnda ve her yerde silahl eylemler bitmiti!

         Zanllar hemen tutuklanarak, hapishaneye konmular fakat ihbar delil telakki ederek sulanan insan falakaya yatrmak, tazyikli su skmak, askya balamak, dizlerin arkasna bee-on tahta koyarak rdek yry yaptrmak en hafif sorgulama yntemleri olduu malum.

         kenceye dayanamayp itirafta bulunanlar ve suu kabul etmek zorunda braklanlar her zaman olmutur. Ne derlerdi: “kurunun yannda yata yanar”diye.

         Askerler toplu temizlik yaptklarndan kendilerine gre malum su odaklar bulunmu, terr ve anarist olaylar bir anda kesilivermitir. Dolaysyla huzur ve skûn adeta askeri ihtilali bekliyormu, zira hi vakit kaybetmeden bulunmas gereken biimde yerlerini almlard.

          Daha nce de olaan st hal vard, devlet gvenlik mahkemeleri mevcuttu, byle blgelerde emir komuta zaten askerlerin elindeydi

         Neden o zamanlar askerler sessiz kalyorlard?

          Neden her yerde basknlar ve ldrmeler devam ediyordu?

          Niin bu olaylarn n alnamyordu ve nelerin oluumu bekleniyordu?

          Bir o kadar zulm ve talana, gaspa, ayaklanmalara, gz yumuluyordu?

          Susuz insanlarn harap olmalarna niin sadece seyrediliyordu? 

          Toplumun gsz kalmas ve panik yaamas kimlerin iine yaryordu?

          nsanlarn aresizlik iinde bulunmalar ve birilerinden medet ummas, hangi kurumlarn iine geliyordu?  Vatandalarn devletine kar gven bunalmna dmesi neden salanyordu?

          Parlamentoya ve milletin setii vekillere kar gvensizlik niin srekli pompalanyordu?

          Bunca yozlatrlma ve huzursuzluk birilerinin meru olmayan harekâtlarna meruiyet mi kazandryordu ve niin zellikle bu ortam bekleniyordu.         

          Askerler ayn grevde bulunuyorlar ve kendilerine gre vazifelerini ifa ediyorlard.

          Zaten mecliste bir anlamda, zmnen de olsa onlardan srekli ekiniyorlard.

          Askerler ne istediler ki yerine getirilmiyordu, malum devlet btesinden en fazla pay dahi, yurt savunmas dâhilinde onlara ayrlyordu!

Genelkurmay bakan ve kuvvet komutanlar, hangi bir vakit yrtmenin ba olan bir babakan kadar, basn mensuplar tarafndan mercek altna alnarak, sorgulanyor ve takip ediliyorlard, hadlerine mi dm, bu nasl mmkn olur?

          Trkiye’nin en nemli mevkileri ve ehir iindeki hayatiyet atfeden yerleri, bu insanlar istediler veya talep ediyorlar diye, en ivedi bir ekilde, mesai mevhumu gzetilmeden, bunlara tahsis edilmiyor mu?

Ve sosyal tesisler yaplarak, millette yasaklanarak, yksek duvarlarla gizlenerek, yetmedi nbetiler dikilerek, toplumdan ok farkl ve kopuk, zerk bir statye brnerek, merak edilen olmay baarmak ne byk bir zafer!

Bylece kuvvet dengesini elde etmek ve her zaman, yn veren konumunu stlenerek, uygun grd bir zamanda, milletin yetki verdii, lkeyi ynet dedii, temsilcilerini, millete ramen, nemsemeden alaa ederek, devletin bana gemek!  

Ne byk bir baar!

 yle deil mi?

 


  30.03.2007 17:05:25  

           Unutulmayan gnler!

 

           Tam alt ay nianl kaldk, bylece yanllar yapmadan birbirimizi tanmaya altk, kayn pederim olan Mkremin hocam ve kayn validem hacca gitmilerdi.

           Byk kayn biraderim olan ve ayn zamanda Bedir camisinde, imamlk yapan Ramazan hocamda, kayn pederimle birlikte ayn evi paylayordu.

           Son derece anlayl, tahammll bol olan, sevgi dolu, emeini esirgemeyen evli ve bir ocuu bulunan, gzel ve gr sesini her frsatta cmerte arzu edenlere sunan bir insand.

           Nianlmn k ve benim kk kayn biraderim olan Ali hocamda, mam hatip lisesinde okuyan, alkan, duygusal, kanaatkâr, futbolu ok seven, fakat bunu babasndan gizleyen, ba yumuak, itaatkâr ok sevdiimiz bir gen arkadat.

           Baldzlarm Emine ve Kamile de, Ali’nin kkleri olan, evin sevimli, hizmet ehli, nianlma hal dokumasnda katklar bulunan kzlaryd.

           Kayn validem, titiz, temiz, becerikli ve srekli bir ile uraan, kanaatkâr, hayr tl, ibadetine dkn, hibir zaman ikâyeti olmayan, olduka sabrl bir hanmefendidir.

           Mkremin hocamn evi, adeta bir imalathane gibi, her hafta bir karyola hals dokunuyordu, bayanlar kendi kyafetlerini dikiyorlar, asmalardan zmler sarkyor, salalar kaynyor, a makarnalar kesiliyor, peynirler baslyor, asma yapraklar klk olarak baslyor, patlcan, biber kurutuluyordu.

         Hocam hi bo durmuyor, bo zamanlarnda bal ve hal satyordu.

         Hlasa on nfusu barndran bu ev, tek bir memur aylna bal kalmyor, artlar zorluyor, gda konusunda snr tanmyordu, o kadar ok misafir geliyor ki, kyden, ehirden hepsine de yemek ve meyveler ikram ediliyordu.

         Hizmet ehli hocam katiyen ylmyor kyden, ehir dndan gelen dost ve akrabalarna hanesinin kapsn ayor, onlar yatl misafir ederek, konaklama ihtiyalarn karlyor ve gidecekleri adrese refakat ederek ilerini bitiriyordu.

         Hocamn bu denli gsterdii tahamml, sabr, hizmeti, sahaveti ehir artlarnda yaayan, ayrca on nfusu bulunan, fakat sanki bir ocuk sahibiymi gibi, neesinden, ibadetinden ve metanetinden hi taviz vermeyen bir kimlik sahibi.

        Bereketin ne demek olduunu zmsemem, anlam btnln bu hanede grmem, aratrmaya gerek duymadan idrak etmem, benim iin olduka yeterli bir sebeptir ve ayrca bunu bizzat yaayarak terennm etmem bulunmaz bir nimettir.

        Hi unutmuyorum; bir gn baldzlar kaynvalidelere gelmiler, a makarna kesmeye karar vermiler, annemize srpriz yapalm demiler ve bylece hamuru yourmann bana geerek bir kvama getirmeyi baarmlar.

        Daha sonra hamurun zerine bir rt serilerek, kuvvetli bir ekilde hamurun zerine karak inemek ve amaya uygun kvama getirmek gerekiyormu, Ramazan hocama ve bana bir ekilde, kuvvetli olduumuz dnlerek, ihtiya hâsl olmu, burada bulunmamz bize olan talebi kolaylatrm.

        Hamurun zerine ktk inedik durduk, haylice de huzurluyduk, neeli en ve akraktk, aniden elektrikler gitti, karanlkta kaldk, ne yapacamz ardk, karanlkta her kez birbirine bakndn hissediyordum zira i yarm kalamazd.

        Yan binalara baktk, lambalar yanyordu, o zaman burada bir problem vard, fakat elektrikten kimin anlad bilinmiyordu, hatta anlayanda yoktu.

        naat elektrii kullanyorlarm, bu bakmdan binaya ekilen kabloda bir sorun olduunu tahmin ediyordum, byk bir ihtimalle kablonun kabuu inceldiinden ase yaptn dnyordum.

        Lakin mesafenin uzunluu ve olduka yksekte bulunmas, ayrca karanlk olmas, tedirgin olmamz iin yeterli sebeplerdi, nk anlamadmz bir iti.                 

        Fakat ok karanlkt, hi bir k grnmyordu, kablo nerede bilinmiyordu, oldukada yksek bir mevkide olmas cabasyd.

        Uzanarak havada balant yapmann zaruretini dndm, etrafma bakndm, enitem ve kayn biraderim Ramazan hoca vard, lakin bu ie kimse talip olmad.

        yle ya oyuncak deil ki bu elektrik ii, akas dahi olmazd alr devirirdi, stelik bir ey gremiyorsun ki kim neylesin.

        Bir mddet sonra bulunan mumlar yakld, mumun verdii kla, hamur iine devam edilmesi denendi, fakat netice alnamyordu, bu ekilde ok ge kalnyordu, birileri ortaya kp ben yaparm demeliydi, nk her kez aresiz kalmt, bayanlarda sessiz bir ekilde bulunanlardan medet bekliyorlard.

        verimi ok dmt, neenin yerini skûnet almt, elektriin ne zaman geleceini bilseydik mitlenirdik.

       Saat 21,15 i gsteriyordu hala zm bulunamamt, bir usta bulsak ki derhal arsak, bu manada her ey olumsuz geliiyordu, hanmlarn mahzunlamas arma gidiyordu, mutlaka birilerinin kp bu riski gslemesi gerekiyordu.

       Ramazan hocam o dallara hi basmyor, enite bey sanayici olmasna ramen ben anlamam diyordu, dolaysyla bu ii zmek mecburen bana kalyordu.

          O halde hemen vakit kaybetmeden zmeliydim ve uzun zaman alacak bu uratan hanmlar mutlaka kurtarmalydm.

          Acele bir ekilde aaya indim, kablo istikametini belirledim, acele mum istedim gelmesini bekledim, yksek yere ktm, ar telin indirilmesini syledim.

          Mum geldi, getirene dikkat ettim nianlmd ve ortalk pek karanlkt.

          Nianlmla rahat konumann tam zamanyd, ama ne mmkn i bekliyordu ve bunun sras deildi, farkl anlalr kaygsyla, hal hatr dahi soramadm, sadece teekkr ederek kendisini uurladm.

          Mumu yaktm, kabloya uzandm, nihayet kabloyu yerde bularak uzanp elime aldm, ba hazrladm, kabloyu ularndan soyarak syracaktm, kablo kabuunun maksad, korumak ve gizlemek olduundan asl znesi dâhilde bulunmaktayd.

          Doal olarak kyafetini kartp, tamir iin hazr hale gelmesi gerekiyordu, asliyeye ulamak iin.

          Nihayet asl aktif balanty yaparak, yeniden telin zerini bandajladm ve yeniden enerji verilmesini temin ederek, aidiyetinin yerine getirilmesini ifa edecektim.

Hazrlm tamamladm, mumu azma aldm, kollarmla uzandm, kablo balantsn yapyordum, yanan mumu dudaklarmla tuttuum iin, eriyen mum aktka sakalma doru nfus ediyor ve tabi olarak donuyordu.

Ben acele ederek ilerin biranda bitmesine gayret ediyordum, bu bakmdan bakalarndan haberdar deildim lakin ak olan camdan glme sesleri geliyordu.

Bir baktm ki, benim ve dtm komik halime katlarak glyorlard.

Ben onlara tepki veremiyordum nk yanan mum azmda bulunuyordu, dolaysyla nasl glebilirdim, sonunda i tamamlanmt ve ar telin kaldrlmasn sylenmitim.

Evet, nihayet zorda olsa elektrik arzas iini tamir yaparak, lambalarn yanmasn salamay baarm ve bylece ok rahatlamtm ve hemen u mehur cmleyi hatrladm.

“Bilgi insan kukudan, iyilik ac ekmekten, kararl olmak korkudan kurtarr”, deyimi ne byk bir tecrbenin eseri olduunu daha iyi kavradm.

 


  30.03.2007 17:03:26  

Yarglar duyarl olsalar!

renci olaylar sebebiyle, saldrya uramtm.

Olay byd ve polisler geldi.

kii benden davac olunca, polisler de karakola gtrdler.

Sorgulama ve ifade derken, nezarette sabahlattlar…

Sabah 10.30 civarnda mahkemeye kardlar…

Hâkim kilolu ve ok yalyd.

Gzleri donuktu, sanki manasz bakyordu.

Her nedense bana hibir ey sormadan, polislere bir iaret yapt.

Bu iretin ne anlam ierdiini bilen polisler, haydi gidiyoruz dediler.

Ve cezaevine gtrdler…

Kapdaki grevliler, yle bir baktlar, sac msn, solcu musun diye soru sordular, sacym dedim.

yi o zaman senin salarn, tra etmeyelim diyerek kendilerince ltufta bulundular ve gardiyanlarn refakati ile doruca koua yolladlar.

Kaplar ald, ierdekiler haber almlar bekliyorlard, gemi olsun diyerek bana sarlp, kucaklayorlard.

Bask, skc, gn ndan uzak bir mekân, odalar dar, sktrlm ikili ranzalar, herkesin gznde mulâk baklar, ok deiik ve arpk inanlar, sanki her ey i ie girmi bir vaziyeti gzlemledim.

Efkârm dank, keyfim kak, skntlarm, asabiyetim hadsiz ve ak, durumun ciddiyetini anlayanlar, hemen etrafm boalttlar, ihtiyacm sordular.

Vakit darald ikindi namazm klamadm, u duvarlardaki sembol resimleri uygun bir yere kaldrn da, kbleye ynelip namaza duralm.

Saf, katksz, berrak, olsun ki kble gahmz, durunca namaza, dnya ve dertlerinden arnm olarak, yle bir namaz klalm ki, kendimize gelip, sabr ve metaneti kuanalm dedim.

Tam otuz drt gn tutuklu kaldm, Allah’n izni ile Kur’an Kerim rettim, otuz kiinin namaza, balamasna vesile oldum.

ou zaman cemaatle klyorduk, kendim srekli kitap okuyordum, din, devlet, halk btnlnn, maksatl olarak tahrip edildiini, basit bir ekilde yozlatrldn hazmedemiyordum.

Entrika ve desiselerin odanda bulunan, kar evrelerinin, milleti ve devleti ibirlikileri ile nasl perian ve tarumar ettiklerini, dnyor, analizler yapmaya alyordum.

Tutuklu kaldm gnlerde, idamlk, mebbetlik mahkûmlarn, yalakalar tarafndan ezilmek, emir ua edilmek istendim.

Reddettim; gremek bahanesi ile alt etmek istediler, becerip yenemediler, deiik oyunlar sergilediler, imtihan edip sorguladlar, ama tm kouun nnde rezil oldular.

Davalarna ulamak iin her eyi gze alan ve meru sayan, akl ve izan, ou zaman nefsi ve enaniyetiyle kartran, bu ahmak gruplar;

Sonunda blp, paralamak, gsz brakmak iin kar yol buldular, bana, sen Kur’an la ok ilgilisin, bizlerde Mslman’z ama senin gibi dnmyoruz diyerek, u andan itibaren seni, yeil komnist olarak tanyacaz ve yle bileceiz dediler.

Bu kanaate nasl varmlar biliyor musunuz?

Takriben be ay nce, fuarda bulunan ay bahesinde bulumak zere, fatih dernek bakan ve ynetiminde bulunan arkada beni ve arkadam Mustafa’y davet etmilerdi.

Hakkmzda neler duymularsa!

Konualm, tanalm diyorlarm.

Bize bu teklifi, bizim snfmzda bulunan Mustafa Saccolu getirmiti, bizde tereddt etmeden kabul ettik.

Maksat konumak ve tanmak deil miydi, bizim iin hibir sakncas bulunmuyordu.

Bizler dnce olarak sorunlar konuarak, kar taraf dinlemeyi bilerek, iddet ve adavetten uzak kalarak, meselelerin zleceine inanyorduk.

Nihayet bulumutuk, bakan olan arkada, yz hatlarnda yorgunluu, baklarnda n yargy barndryordu ve varlkl bir aileye mensup olduu fark ediliyordu ismi de Fatihti.

Dier arkadalar da maddi adan ayn dzeyde saylabilecek, kolejde okumu, okbilmi, aalayc tavrlar n plana kan, olduka mark kiilerden oluuyordu.

Drd de Kayseriliymi, fakat ben hem ehirlileri olarak, onlarn serke, kvran, birbirlerine ar sulu davranan, slup ve tavrlarna ahit olunca!

Zengin bir ailenin ocuu olmadma krettim ve Kayserili olmaktan haylice utandm.

Bizim fikir ve kanaatlerimizi biliyorlarm, o nedenlerle kurgulu gelmiler.

Hal hatr sorduktan sonra, hemen mevzuu, milliyetilie getirdiler ve hararetli bir ekilde, hi frsat vermeden, pe pee sorduklar sorularla, paniklememizi temin ederek, tesir altnda kalmamz istiyorlard.

Ho gr, nezaket ve muhabbet maalesef, ahmakln ve adavetin olduu mekânlarda bulunmazlar, fakat bu deerler onlar hi balamyordu.

Sorduklar sorulardan bir tanesi bile seviyelerinin, artlanm olmalarnn, akl ve idraklerinin askya alndnn, ipularn veriyordu.

Ne diyorlar; iki kii denize dmler ‘e’, bunlardan ikisi de Mslman’m ‘e’, bunlardan birisi Trk boksr Mustafa Sandalm ‘e’, bir dieri de Muhammet Ali Klaym ‘e’,  ve biz bunlardan hangisini kurtarrmz.

Byle absrd bir soruya, akl banda bir insan nasl cevap verirse, bizde ayn ekilde cevaplandrdk.

Fakat ok byk bir hata yapmz ki, cevabmz arkadalarn holarna gitmemi. Siz nasl Muhammet Ali ile ilgilenirsiniz, brakn onu, zenciler kurtarsn dediler, masaya yumruk vurarak iddet gsterisi yaptlar.

Tabiî bu duruma canmz skld, moralimiz sfrland.

Ben byle tavrlara tahamml ederek, sessiz kalmay iine sindirecek, msait bir yapya sahip deilim.

Ayaa kalktm, bakn arkadalar, biz buraya snf arkadamz Sacc olunun hatrn kramadk geldik.

u anda ortaya koyduunuz tavr, sizin aczinizi gsteriyor, sakn ola ki bir daha bizim bulunduumuz mekânlar da, byle bir kepazelie yeltenmeyin.

Yoksa saygy, ho gry sizler gibi rafa kaldrr, gereini fazlasyla size iade ederiz dedim.

Garsonu ararak hesab istedim, ok fahi bir rakam sylemiti garson, ama hamdolsun ki, zerimde para mevcuttu.

Bir aylk harlm tereddt gstermeden garsona dedim.

Onlar da bir anda bota bulunduk, kusura kalmayn diyerek yanmzdan ayrldlar, bizde Mustafa’yla onlara, arkalarndan bakyorduk, lakin acyor ve zlyorduk.

Enteresandr fakat vatan ve bayrak adna slogan atan bu insanlarda, grerek ahit olduumuz, yumuak ve yavaklara haiz tavrlar, bizleri daha da ok artmt.  Bu tavrlar kalabalktan ekinmeden, ftursuzca sergilemeleri bizi ok dndryordu, zira bu insanlar, lise genliine dava diyerek vatan millet Sakarya nakaratn atyorlard.

Benim muhatap olduum ve zaman ayrarak adam sandm ve tarttm bu arkadalardan kaynaklandn bir kez daha renmi oldum.

te suumuz, bunlar taraflarndan eriat olarak alglanmamz ve dolaysyla yeil komnist hkmyle, yarglanmamzn nedeni buymu.

O tartmada babas hal toptancs olan, babasnn sermayesine gvenerek, koleji terk eden ve olduka mark meziyetli tandmz, Metin ismindeki sulu insan, dier kouta iki aydr yatyormu, bazen gryorduk fakat nereden tandm hatrlayamyordum, sa olsun o daha gen olduu iin beni tanm. Ve gn sonra kouta dzeni bozmaktan, disiplin kurulu karar ile falakaya yatmama karar verildi.

“Falakaya yatmam, dayak yemem, benim iin sorun deil”, diyerek konumaya baladm ve devem ettim, sorun olan, bu kadar yanl ve haksz uygulamalar bulunan!

Vicdanlarnzn kabul etmediini bildiim halde, zulm dava diyerek insanlara yutturmaya kalkmanz ve kendinizi bilerek aldatmanzdr diyerek, konumama devam ettim.

Kouta bulunan arkadalarmzn hepsi, yaptnz zulm gryorlar ve gzya dkyorlar, ama errinizden korktuklar iin, hakszlnz istemeyerek ac iinde yudumluyor ve syleyemiyorlar.

Fakat ben, bu zulm ve hakszln, hibir anlam ifade etmediini, gzlerinizin iine bakarak, ses kartmadan, karlk vermeden, tavrmla ve imanmdan aldm kuvvetimle, hafzanza nakedeceim.

Hayatnzda utanacanz kalc bir iz olarak brakacam, bunu her zaman hissedeceksiniz… Sakn bunu unutmayn diyerek ekledim.

amanizm’i savunan, idamlk mahkûm olan, babas gn nce kurunlanarak ldrlen, birka kez tarttm, iriyar, yz on kilo bulunan Mahmut isminde bir arkada.

Kouta bulunanlarn pek sevmedii, fakat idamlk olduu iin ses kartamad, itici bir tip olan bu adam, karma dikildi, gzlerini yere edi, hasmn grm ve eline frsat gemi bir keyifle balayarak!

Kum torbasna alr gibi, nefes nefese kalarak, ter boalrcasna, takatsiz kalana kadar, zerimde yumruklaryla alma yapt ve nihayet dili dar kt ve yere yld kald.

Ne oldu yoksa yoruldun mu, sizlere hibir zaman, gcnzn yetmeyeceini sylemitim, neden imdi yzme bakamyorsunuz, niye nefesiniz kesildi ve soludunuz, imdi tm koua rezil, kepaze oldunuz.

te sizin davanz bu, hakkaniyet yok, insaniyet yok, maneviyat yok, ne olduu belirsiz, ilkesiz ve mesnetsiz, gz kapal bir ekilde ve puta taparcasna!

kar ve crmlere koarcasna, en yakn dostlarnz dahi, menfaatiniz uruna harcayarak ve kandrarak aldatyorsunuz.

Evet, ben slam ve prensiplerini dava, Hz. Muhammedi nder, Kuran’ rehber olarak kabul ettim, var m itiraznz diyerek iimden geldii gibi haykrdm.

Son sz olarak, bizler lmeye veya ldrmeye deil, haksz yere kan dkp inletmeye deil, zulme gtren gayeye deil, paralayp yok etmeye asla talip deiliz ve olamayz da.

Yaamaya anlam katarak, dnmek varken, skûnetle tartp, konumak dururken, severek, sevilmek mmkn iken!

Yok, etmek yerine, yetitirmek iin almak, daha gzele komak, kâinatn en ereflisi olmak, varlk âleminde mkemmeli yakalamak, daha iyi ve manal deil mi?

Yaratana kul olmak bilinciyle koarak, samimiyetle el amak, yakarmak ve aczimizi idrak ederek, vuslatta olsak, hi olmazsa dahi bu uurda ehit olsak, daha gzel ve manal deil mi?

te benim davam diyerek gnl verdiim ve manada mcadele ettiim yntemim budur.

lkelerim sevgi ve saygdan beslenir, dorularm evrensel mesajn bir simgesidir, dedim ve sustum.

Tek suum, dayak yememek adna verdiim mcadelede, yaamak zorunda kaldklarmdr.

Hâkim olan, yarglk grevinde bulunanlar bilmeliler ki, zalim ve masumun bir fark vardr.

Adaleti ve hakk, Hak adna kullanmay nemsemez ve byle telakki etmezlerse, baka yerlerde zalim aramaya gerek kalmamaktadr. Hakk, haklya teslim etmemekte, bir bakma zlm yapmaktr.

 

 


  30.03.2007 16:50:52  

         Yaadm heyecan!

 

         Dn hazrlklar olanca hzyla devam ediyordu, dzen dzmek iin z mesture ve tesettr giyim ismi ile alan maazalardan ihtiyalar aldk, mtevaz olarak elimizden ne geliyorsa karlkl konuarak dzen iini anlayla hallettik.

Davetiyeleri bastrdm, erezleri aldm, her ie ben koturuyordum, mali ynden son derece kstl bir btem vard.

yle ki, gelin konvoyu iin tuttuum taksilerin parasn deyecek durumda deildim, onun iin gn evveli taksi durana giderek n anlamam ve deme programn konumutum.

         Hlasa eer ben evlenirsem, evlenemeyecek hi bir insan tanmyorum demitim, daha zorunu grmediim iin.

        nk yk tamamen benim zerimdeydi, o gnlerde Cenab Hakkn yardm ve inayetini her zaman grdm.

        Dnde yemek verilecekti, onun hazrlklar ve malzeme almlar yapld, nihayet her bir hazrlk tamamlanm, yeni kan sorunlar son derece hzl biimde zme kavuturuluyordu.

        Dn herhangi bir salonda deil, evimizde yaplyordu, yemeklerde arka bahemizde dizilen masalarda ikram ediliyordu.

        Baclarm, yakn akrabalarm mutfak ilerini gayet gzel gtryorlard, seri olarak yemeklerini yiyenler kalkyor, dier misafirler oturuyorlard.

        Kna gecesi dini motiflerle yaplyordu, kar komumuz Arnasl Ahmet amcalarn evine misafirler alnmt.

        Hac kl cami imam Veli hoca ve dven nnden hastane caddesine dnteki solda bulunan cami imam Mehmet Gacr hoca ile beraber ilahiler, kasideler ve sohbetlerle devam ediyordu.

        Bizim evde hanmlara tahsis edilmi, orda da benzeri uygulamalar yaplyordu, slalemizde ve mahallemizde ilk defa byle farkl bir dn olgusu gelen misafirler tarafndan grlyordu.

        Alkol yoktu, algclar bulunmuyordu, nara atmak, g gsterisi yapmak, bay, bayan kark oturmak ve oynamak imkân yoktu, olduka sakin ve skûnetli geiyordu.

        Knalar geldi dualarla yakld, sad ve arkadalarm sa olsunlar grevlerini ihmal etmediler, her zaman fedakârlk gsterdiler.

        Nisan aynn dokuzuncu gnnde, dn konvoyu hazrlklarn tamamlam olarak ayrlmlard, ben evde kalmtm.

        Baclarmdan byk olan Hayriye ablam,  gelininin koluna girerek ve babasndan teslim alarak ehir turu yaptrmlar.

        Nihayet konvoyun korna sesleri uzaklardan duyulunca, annem ve dier yaknlarm karladlar ve gelinlerinin koluna girerek ieriye aldlar.

        Ben bahenin kenarnda duruyordum, pr dikkat bir vaziyette etraf, oluumlar kolluyordum.

        Ayn zamanda uzaktan bakarak, orda bulunmann heyecann, keyifli bir ekilde deruhte ediyordum.

        Cenab Hakka krler olsun ki, dnmz huzurlu bir ekilde, vukuatsz ve dualarla nihayet bulmutu.

        Babamn bir olu olduum iin, babamlarla beraber kalyorduk, dolaysyla ayn evi paylayorduk.

        Mtevaz, huzurlu ve hayat dolu olarak yaamaya balamtk, bo vakitlerimizde bahemizi belliyor, ekiyor, sitil yapyor, apalyor, ayrk otlarn temizliyor ve aylarmz yudumluyorduk.

 


  30.03.2007 16:49:11  

Yaanan bir utan!

Sla kokusunu terennm ediyordum. Tahayylmde onu yayordum. Erciyes’i, kar’,

Ylanly, Hasan’, hdrellezi, Ali’yi, Gesi deki ba, Erkilet teki asmay yayordum.

ocukluumu, annemi, babam, bahedeki topra zlemitim.

O gece uyuyamamtm, saat 04.35 civar ab dest almak niyetiyle kalktm, lâvaboya doru ynelip admlyordum.

Boyalarn bulunduu yer, nemli olduu iin, idareci haricinde kimse giremezdi, er gram kartrlsa, renk deiik kar, birok maddi zarar olurdu.

ok farkl sesler geliyordu, irkildim emin olmak iin silkindim ve yeniden kulak kesildim. Acayip seslerin devam ettiini fark ettim.

Teklifsiz kapy atm, baktm ki ne greyim, ardm kaldm, tabi biraz bocaladm, gzlerimi atm, sonra hiddetimi u szlerle sraladm.

Eer sizi bir daha byle, uygunsuz biimde grrsem, kimseye sylemem, nce ben sizi kitlerim, alamazsnz diyerek konumaya devam ettim.

Bunu byle bilin dedikten sonra, oray terk etmelerini syleyerek, hmla gzlerine baktm, onlar silkelememek iin kendimi zor zapt ettim,

Balar ne eik ekilde kaybolup gittiler, mehur Mehmet usta ve evli olduu halde, namustan arnm bulunan ve maalesef burada alan gya yetkili bayan.

alan bayanlar iinde, Bursa hrriyet mahallesini iskân tutmu Bulgar ve Romen gmen vatandalar ounluktayd.

alanlarn genelini oluturan onlard ve bu insanlarn yaplar, adetleri olduka farklyd, mesela; bayanlar, erkeklerle gremekten saknmyorlar, gayet doal diyorlard.

Mehmet ustada sa olsun bunu frsat bilerek hi sklmyor ve ok rahat bir ekilde deerlendiriyordu.

Terfi etmek isteyen, rahat ii benimseyen, izine ihtiya duyan, Mehmet ustann vardiyasnda, kime gidecekti elbette ve stelik tek yetkili olan Mehmet ustaya, o ne derse onaylanr, mesele kmazd.

Ama Mehmet usta srekli, hata yapar, be kazan iplikten en az iki kazan abral(bozuk) kar, hayrola neden verim srekli dyor, diye sorulunca bazen, Elektrik kurumunu, bazen sigortann attn, eh mazeret bitmez ya Mehmet ustada, bazen de motor arza yapt der kard.

Acaba dorumu sylyor demezler, tamam usta cann sa olsun, hafta sonu acsn kartrz diyerek, zavall garibanlar karlksz olarak altrrlard. Elemanlarn hafta sonu, dinlenmeleri, en doal ihtiyalarn gidermeleri, aile fertleriyle bir gn dahi olsa, bir araya gelmeleri, dertlemeleri onlara sorulmadan, bakalarnn hatalar yznden, hafta sonu tatillerinden hakszca mahrum edilerek, altrlmalar beni kahrediyordu.

Tabi iveren temsilcisi Sabri beyin iine geldii iin, problem kmyordu.

Fakat iveren kim, asl patron hangisi!

alanlar tarafndan pek bilinmiyordu.

stanbul da ikamet eden, oradaki pazar genileten, srekli siparileri artran amcazadem Osman bey, haftada bir gn zor geliyordu.

Dier aznlkta olan hisse sahipleri, nadiren gelirler, hafta sonu aralarn temizlerler, asl ileri olan fabrikalarna giderler, ho geldikleri zaman, Bursa sporun transferini konuurlard.

Dolaysyla asl patron, Sabri bey olarak bilinmekteydi, zira ou zaman bizimle birlikteydi.

Sabri Bey Mehmet ustaya o kadar gveniyordu ki, zerine toz kondurmuyordu her nedense birka kez yokladm, atmosfer zemini msait deildi ve hemen konuyu deitirerek vazgetim.

nk Sabri Bey, merep ve mantk olarak Mehmet ustaya daha yaknd. Mehmet usta iine, iverenine sayg duysa, i ahlak ve disiplinine haiz olsa, Sabri beyden ekinse, boyahanenin iinde, gece yars ve o saatte, kendi vardiyasnda, bayan elemanlarn bayla, stelik kapy dahi kilitlemeden, en mahrem pozisyonda, haramn doruunda.

dareci sorumluluunda bu kadar pervasz olabilir miydi? Mmkn deil dedim kendime ve daha boyutlu dnmeye baladm.

Srekli iime atyor, sabrediyordum, alma evkim krlyor, kuytu, serin ve sakin mekânlar aryordum, Sinemde beni kuatan srlarm, sigaram yakarak, hasret kalmasna nefes ekiyor, dumanlar ile mehtaba pas atyor, hicranm paylayordum.

Rezillik ve edepsizlik, her ne hikmetse grlmek istenmiyordu!

Byle bir i yerinde, hizmet ve bereket, mafiret ve rahmet nasl olmalyd?

Kuvvet dengesi oluturulmad mddete, her hareket sadece bir nefes olarak kalacaktr.

 


  30.03.2007 16:45:03  

         

         Yal teyze!

 

          ok youn geen bir gnd, bu bakmdan olduka yorulmutum, broda iler youn olduu iin, eve saat 20.30 civarnda gitmeye karar vermitim.

Motoruma binerek, Erkilet bulvarndan ilerliyordum,Smer bez fabrikasn henz gemitim, nmde beyaz renkli, fort marka bir otomobil ilerliyordu.

Atatrk lisesinin oraya yaklarken, saa dnmek iin sinyalini yakt, bende tabi olarak sol eride gemek niyetiyle ilerliyordum.

nmde saa dnmek iin, sinyal veren aracn ofr, direksiyonu aniden nme krnca, bir anda aresiz kaldm. Motorun frenine bastm fakat ne mmkn, kayarak vardm ve o hzla, aracn arkasnda bulunan tampona arptm.

Bu arpmayla motordan frlayarak, havada taksinin zerinden iki veya takla atarak, kaldrmn zerine dtm, kulama bir annenin feryad geliyordu, ama ben arpmann iddetiyle, kendimde olmadm iin, hayal gibi geliyordu.

Kollarmdan, bacaklarmdan tutmular, bu vaziyette araca bindirirlerken, kendime geldim, iyi olduumu syleyerek, hastaneye gitmeme gerek olmadn belirttim. Yalnz karmda hi tanmadm, rpnan bir adam dikkatimi ekti, bu kii srarla hastaneye gitmemizi, tavsiye ediyor ve byle olmasn istiyordu.

Meer arkasndan arptm aracn sahibiymi, saa dnmesi gerekirken neden karar deitirdiini ve hangi sebeple tekrar sola dndn sordum.

O dizlerine vurarak, susuzluunu anlatmaya alan adam, bak gardam, sana kurban olaym ki, benim hibir suum yok, nme aniden kan, u yal teyzeye arpmamak iin, sola krdm deyince, tamam onunla gemi olsun ve Allah hayrlsn versin diyerek onlar gnderdim.

Ayaa kalktmda, mthi derecede kaval kemiklerim, bileklerim ve kasklarn aryordu, motorun yle enteresan duruu vard ki, devrilmemi, amortisrler dikelmi, adeta greve hazrm der gibi bekliyordu.

Arkadalarn yardmlaryla, motoru elimizde gtrerek eve gelmitim, fakat hi bir ey sylemeden yataa uzandm, arlarm ok fazlayd, belki de kendimi dinleyince sakinleirim, kanaatiyle sessizce yatyordum.

Cenab Hakka krler olsun ki, sakat kalmadan iki, gn sonra yeniden almaya balamtm.

 


  30.03.2007 16:43:31  

 

 

 

Yneticiye teekkr!

 

Sayn ynetici; Zatâlinize kranlarm arz ederken, bir damla kabilinden de olsa…

Bir mhn nala, naln ata, atn adama, adamn savaa katksndaki, gereklii hatrlatt…

Biliyoruz ki, zor gnlerde, yarenlerin bir el uzatmas, asla unutulmaz!

Bu alaka, muhabbet ikliminde filizlenen, fidelerin yansmasdr!

Aslnda, gnleri zor klan, takvadan ve teslimiyetten uzaklaan ahvalimizdir!

Kanaat gibi, fevkalade deerli bir hazinemiz mevcut iken, itimai bnyemizin, hadsizliidir!

Asimile olan ahlakmz, yozlaan mihenk lmz, idrake ulamayan bilgilerimiz…

Alalamay becerdiimiz enaniyetimiz, ne derler diyen, akideden yoksun haletiruhiyemiz… Asla, anlalabilir deil, tabiî ki!

Efrada, szmzn tesir etmemesi, duruumuzun, ahvalimizin, tutarszlmzn, gstergesi olduuna kâiniyim…

Siz her zaman, efkat gsteren, dinlemesini bilen, efkâr paylaan, akilâne tleri, destur edinmi bir kimlik sahibi, âdemolusunuz!

Bizde mevcut bulunan bedevilik, sizdeki medenilie yetimesi, sabr, sebat ve metanette gstereceimiz, gayretle orantldr!

Sabrn kayna, “Hayrn ve errin, Allahtan olduuna”, kesinlikle inanan ve itminan olan, bir inancn suhuletidir… Tezahrdr!

Terbiyeden mahrum bir nefs, bazen dalyor, unutuyor ve avunuyor…

nsann hayatnda terbiyenin, ne kadar nemli olduunu, ihmal ediyor!

Bir hi olduunu, maalesef fark edemiyor!

yle ki, hareket ve kuvvetin, kendisine ait olduuna inanyor!

Marurlanyor, tekebbre yneliyor, enaniyetine gveniyor!

Oysaki her zerrenin asl sahibi, Cenab Haktr…

Her gn mezarlar alyor, bir gn srann, bize de geleceini, her nedense bilmek istemiyor…

Oysaki mezardan sonra bizleri, ne makam ve nede hadsizliimiz kurtaramayacak!

nsanlk adna yaptklarmz, kulluk bilincimiz, zerrelerin sahibine olan teslimiyetimiz… Fedakârlmz, sahavetimiz, efendimize olan hasretimiz ve amellerimiz kurtaracak…

Sizde, fevkalade bol bulunan, efkat ve fedakârla, muhta ahvalimin, bir beyandr…

Kabul buyurmanz istirham ediyorum…

Sizlere, bu hasletleri verenlere, Cenab Hak, rahmetini esirgemesin…

Zatnz, efradyla payidar olan, zmrelerden eylesin…

Arz mekânda, hayatnz idame ederken, her halinizde bir ahenk olutursun!

nsan ancak, Cenab Hakk, sayd ve sevdii oranda, insanlar tarafndan, saygy hak eder!

Sevgilerin has, aklarn mptelas, ekliyeti kesinlikle reddeder!

Filistin, Irak, Afganistan, Bosna hersek, Malezya, Pakistan, Etiyopya, Afrika, Sudan ve benzeri birok dnya mazlumlarnn, feryadn duyarak yaamay baarmak…

Seklerle en, kimliimizin tedavisinde ki katklarnz, bilerek teekkr etmek istedim…

 

 

 

 

 


  30.03.2007 16:42:25  

 

Zavall hocam!

Youn geen bir gnmd!

O gn itibaryla, drt ky ve muhtelif mahalleleri, sat yapabilmek maksadyla, mtevaz arabamla gezmitim.

Yl 1983, hazan mevsimiydi! Bitap halimle saat 19.30 civar, evime gelmitim.

Her iki dnya iin, hayat arkadam bulunan, deerli refikam kapy, ho bir tebessmle amt.

Grdm bu ikram, gnlm rahatlatt ve bir anda skntlarmdan uzaklatrmt.

Metaneti ve sabr, refikamn benden fazlayd. Adeta bir hizmet ehliydi. Fedakârlkta had tanmazd.

nanc kavi, ameli istikrarl ve renme istidatlyd.

Her neyse, ite o akam! Ac bir feryat duyduk!

Kimin feryadyd diye, kulak kabartarak anlamaya altk.

Bununla da yetinmeyip, sratle perdeyi atm.

Sesin geldii yne doru baktm ki, kimi greyim!

Kaynpederim olan zavall hocam, 6,7 kiiden oluan bir gurup ocuun, kpekleriyle birlikte saldrsna maruz kalm.

ocuklar 15.16 yalarnda olduunu tahmin ediyorum. Bir taraftan da talyorlarm!

Sratle, yaln ayak ve haykrarak geldiimi, yetitiimi ilan ediyordum.

Akam olduu iin sesim yanklanyordu.

Ben hocamn yanna geldiimde, ocuklar kayorlard! Sesimi duyunca, hocam brakp, kamaya balamlar.

Uzaklatklar mesafeye baktm, 600–700 metre civarndayd!

Hatun kiiye, ayakkablarm acele getir diye, talimat verdim.

Fakat kesin bir emir olmasna ramen, anlamam gibi davranyordu!

Gndermek mi istemiyordu, bilmiyorum fakat bunu dnecek zamanm yoktu.

Tez zamanda, ayakkablarm giydim ve sratle o ocuklar takibe baladm.

Bu zamanlar 85 kilo civarndaydm.

Ylmadm… Yorulmak istemedim… Takip ettim…

ocuklar, dalarak kayorlard ve tenha yollar seiyorlard…

Kpekler ise gecenin karanlnda, havlayarak ritim tutuyorlard.

Nihayet 20 dakika kotuktan sonra, ocuun birini yakaladm.

Alyordu!

Dayanamadm!

Niin yaptklarn sordum, bir cevap alamadm!

Arkadalarnn kimler diye sordum, yine sessiz kalmay tercih etti.

Dverim bak dedim!

Gzyan dkmeyi balad!

Karakola gtrrm dedim, sen bilirsin dedi ve gtrdm!

Karakolda grevli memurlara, nce kendimi tanttm ve hadiseyi olduu anlattm…

Memurlar biraz acmasz buldum, ok sert vuruyorlard, acdm!

Memurlar siz gidebilirsiniz, biz gereini yaparz dediler ve ben vedalatm.

Bir mddet sonra evimize geldim ve hocama durumu anlattm.

Hocam, sanki inanmamt, yakalaya bileceime ihtimal vermiyordu!

Lisanhâlinden apak belli oluyordu!

Dayanamadm, hznm yudumladm!

Ve yeniden szlerime baladm.

Hi alakas yoktu, ama mecbur kaldm!

Hocam, polis memurlar imdi hocamz yormayalm, fakat sabah ifadesini almalyz dediler.

Yarn karakola birlikte gidelim de, meseleyi vuzuha kavuturalm dedim.

Hocam, ancak o zaman biraz daha fazla, inanm gibi yapt.

Gittik karakola ve memur arkadalar, ilgilendiler, hocam teselli ettiler ve neler yaptklarn, bir bir zikrettiler.

Hocamn aknl artyordu ve arada bir bana bakyordu.

te hocam, nihayet bu ocuklar akam yakaladma inanmt!

Ne kadar garip deil mi?

 

 

 

 

 


 

 1957 yln da Kayseri doumlu Mustafa Cilasun
letme fakltesini 2ci snfta,
okul heyecan kaybolduu iin brakmak zorunda kalr. Daha sonra ticarete balayarak
On yl kadar ticaretle itigalini srdrr.


Ulusal bir gazetenin blge temsilciliini yaparak yorum yapmak fiiline balamtr.
Ald olumlu bir davet ile kamuda grev yapmaya balayan Sayn Cilasun
ynetici sfatyla almalarn srdrmektedir.


Yapt grevler itibariyle Otobs letme Mdrl, tfaiye Mdrl,
Kltr ve Sosyal ler Mdrl, Sivil Savunma Mdrl, itirak ve iletmeler Mdrl, dari iler Mdrl grevlerini yaptktan sonra
hlihazrda Hunat hatun Medresesi Kltr ve Sanat Mdrl grevini srdrmektedir.

(Ayrca Aile irketi olan ve oullarmn banda bulunduu Suffe Giyim Maazalar irketi sebebiyle iadam kimliini de devam ettirmektedir.)


zedebiyat, antoloji, edebidefter, Sanat lemi, iir ve air dnyas, Zemheri edebiyat, edebiyat dnyas Trkiye airler birlii, Hikyeler net, Kalbi mecruh, iir ve air dnyas, Yazm hane, Edebik, Forum tayfa, N-f-k form, istikamet form, Gmhane, Edepyahu, Viranvebahar, slamiyet.gen, ,Risaleform, Gfean, Yenidendou, islamiform.ingo, formankebut, ,fussilet.com, Mumsema, Edebiyat retmeni,Hayal denizi, Felsefe, Anlamak,hvanform, Tabut.net,limhazinem,Edebiyatevi,Formfrtna,slamidnce,Ihvanform,Rehberimnet,Cerezform,Estanbul com, Sevgiform, Kun feyekun form,slami form,Muhakeme net,Derviler net,Moryamur form,Hakikatdamlalarform ve benzeri olan, edebiyat-iir arlkl sitelerde yazmaya devam etmektedir…


Sras ile bugne kadar;
1 an roman(Nakeden izler), muhtelif hikye, makale, deneme ve
birok iir almas bahsi geen sitelerde okuyucularn ilgisine sunulmutur.Diyor ki Sayn Cilasun;


”Yazmaktan maksadm imdiye kadar gnl hcremde hapsolan duygularmn,
dostlarla paylam esasna dayanmaktadr.”Mutlu bir evlilii olan Sayn Cilasunun drt erkek ve iki kz ocuu bulunmaktadr.
Ayn zamanda Enes, Aye, Rana, Muhammet, Ahmet, Kerem Tahann dedesidir.Drt ocuunun mrvvetini gren Mustafa Cilasun’un halen Kayseri de ikamet etmektedir.Ayn zamanda Trkiye airler birlii yesidir...


Tel: 05354656856
Twitter:@mustafacilasun

 


 
| iir | yk | Roman | Deneme | Eletiri | nceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babali Ktphanesi | Yazar Ktphaneleri | Yaratc Yazarlk

| Katlm | letiim | Yasallk | Sakllk & Gizlilik | Yayn lkeleri | zEdebiyat? | SSS | Knye | ye Girii |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

zEdebiyat bir zlenim Yapm sitesidir. zlenim Yapm, 2024 | Mustafa Cilasun, 2024
zEdebiyat'da yaynlanan btn yazlar, telif haklar yasalarnca korunmaktadr. Tm yazarlarnn ya da telif hakk sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadr. Yazarlarn ya da telif hakk sahiplerinin izni olmakszn sitede yer alan metinlerin -ksa alnt ve tantmlar dnda- herhangi bir biimde baslmas/yaynlanmas kesinlikle yasaktr.
Ayrntl bilgi icin Yasallk blmne bkz.

 

Bu dosyann son gncelleme tarihi: 12.04.2024 14:57:01