..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Bütün sanatlarda insanı şaşırtan bir yan vardır. -Alain
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
Anasayfa
Son Eklenenler
Forumlar
Üyelik
Yazar Katılımı
Yazar KütüphaneleriŞu Anda Ne Yazıyorsunuz?
İnternet ve Yazarlık
Yazarlık Kaynakları
Yazma Süreci
İlk Roman
Kitap Yayınlatmak
Yeni Bir Dünya Düşlemek
Niçin Yazıyorum?
Yazarlar Hakkında Her Şey
Ben Bir Yazarım!
Şu An Ne Okuyorsunuz?
Tüm başlıklar  


 


 

 
Arama Motoru

İzEdebiyat > Deneme > Toplum > Yûşa Irmak
3 Şubat 2012
Entelektüel Namussuzluk!  
Yûşa Irmak
Sizi dinleyen “aydın”ı hala ikna edememişsinizdir. Ne yapardınız? Hiçbir zaman onunla aynı planda bulunmuyorsunuz nasıl olsa... O, şu özel “entelektüel namussuzluk” planında yer alıyor da ondan kendinizi dinletememişsinizdir…


:ADGD:
Sizi dinleyen “aydın”ı hala ikna edememişsinizdir. Ne yapardınız? Hiçbir zaman onunla aynı planda bulunmuyorsunuz nasıl olsa... O, şu özel “entelektüel namussuzluk” planında yer alıyor da ondan kendinizi dinletememişsinizdir…

– Eh! Nihayetinde zevklerle renkleri kim tartışabilir ki?

Bu planda bulunan bir kimse, bizim fikirlerimizi, sözüm ona hoşgörü ile karşılamayacaktır öylese(!) Oysa siz ideolojik bir platformdasınızdır. Bu planda ise her fikrin, her görüşün mikroskopla incelenmesi gerekir. Çünkü bu platformda, herhangi bir eser kritik edileceği zaman, onun şu veya bu biçimde olmasına sadece taşıdığı fikir ve sanat değerine yahut yazarının hangi amaçla bu eseri kaleme aldığına bakmakla yetinilmez elbette. Ayrıca mutlak surette bu eseri dağıtan propagandasını yapanların hangi niyete oldukları da göz önüne alınarak hükme varılır ve değerlendirilmesini, kritiğini ona göre yaparız…

Karşınızdaki fikirlerinizi, genellikle uzun süre dinlemeyecek ve zaten sözlerinden de pek bir şey anlamayacaktır. Çünkü modern çağın ideolojik fikirleri gerçek bir fikri size geçerli ve etkili bir yoldan dayatmaya çalışacaktır. Aslında yapılan şey bu fikrin ancak “ideolojik bloklar” ını ilgilendiren dış varlıklarını hayal etmesiyle doğru orantılı olacaktır.

O halde oryantalist eserlerin, yazarlarının kalitelerine ve amaçlarına bakarak sadece entelektüel veya moral planda değerlendirmek düpedüz bir yarmalıktır. Bizden uzak ve hayali bir dünya da değil, özel amaçları için onları kendi öz vatanımızda kullanmaya kalkan şahısların niyetlerine göre ve bu planda işgal etmekte oldukları yere bakarak değerlendirmeliyiz. Daha açık bir şekilde belirtmek için, burada, bahsi geçen “ideolojik fikir savaş”larına bir iki kelimeyle değinmek gerekir.

Başlığını attığım “entelektüel namussuzluk”u niteleyerek işaret ettiğim özel amaçlarını tek cümleyle şöyle özetleyebilirim: Fikir gücümüzle dolduramadığımız her ideolojik boşluğumuz var ise şayet, bizim bu boşluğumuz mutlaka yabancı düşünceler tarafından işgal edilecektir! Temel postüla budur yani.

İdeolojik fikir savaşçıları bu basit gerçeği çok iyi bilir ve bu boşluğu kullanmaktan da asla geri durmayacaktır. Yalnız şunu da ilave edelim ki bu şahıslar gerçeği -yine gerçek adına- arama koşan saf fikir adamları değildir. Tam aksine, bu “gerçek” ten pratik plana çıkarılabilecek verilerin peşine düşmüş kimselerdir. İşte bu yüzden onlar, çoğu zaman, söz konusu ideolojik boşluğun kendiliğinden doğmasını beklemezler bile! Çünkü onu bizzat yaratır, türetir ve gerekirse bu fikri boşluğu, kendilerine ait olmayan ideolojilerle geçici olarak işgal edip temiz ve pak fikir işçilerinin düşünmesini doğruya kanalize etmemek için ellerinden gelen bütün gayret ve cehdi göstermek isterler.

Bu alanda belli bir prensibin uygulanma işi, geometrideki “dik çizgi” meselesi gibi değildir. Bilindiği üzere, geometride, bir teorem, direkt bir çizgiyle, bir evvelkinden kesin bir çıkış belirtir. İdeolojik fikir savaşında ki “çizgi” ise çoğunlukla dolambaçlıdır. Bunun için herhangi bir etaptan nişan alındığında, öbür eteba, her zaman dümdüz bir geçişle varılamaz. Bazen ara etaplara gerek vardır. Böyle anlarda, elbette bazı dönemeçleri aşmak, bir takım dolambaçlı yollarda yürümek zorunlu olur.

Gençlerimizin belli bir bölümüne, tumturaklı sloganlarla aşılanmış olan sahte Marksizm, aslında, onların bir kanadını, “milli ideoloji” cephesinden koparıp ayırmak için kullanılan işte bu yardımcı safhadan veya ara etaptan başka bir şey değildir. Onlar bu gençlere elbette göğüslerini gere gere:
– Bizler memleketinizin gelişme hızını yavaşlatmak veya tümüyle ortadan kaldırmak niyetindeyiz. Acaba ülkenizin bu konudaki çabasını destekleyen ve savunan fikir ve idealleri gözden düşürmek ve küçümsemek için bizlere yardımcı olmak lütfünde bulunmaz mısınız? diyemez…

Eh! Bu kadarı da ahmaklık olmazdı elbette. Bazı lüks kafelerin teraslarında, içini kemiren “yoksulluk ve sefalet” den dolayı, sızlana sızlana, oraya buraya gidip gelen acemi çaylak bile bu kadar bayağı bir yeme kendini kaptırmaz elbette…

Sahte Marksistler, sahte miliyetçi ve devrimciler tarafından kurulan bir sendikaya düşen bu gençler daha çok işte böyle bir geçiş veya yardımcı ideolojinin köprüsü üzerinden kaydırılacaktır. İlk operasyon sayesinde beklenilen sonuca ulaşılmıştır. Bağımsız ve hür olmaktan gelen ağır ve güç şartları yenebilmek ve bu yolda gerekli önemli atılımlarda bulunabilmek için memleketin tam bir birlik ve bütünlüğü kırılmış ortadan kaldırılmaya başlamıştır artık..

Öyle ki, sözü geçen operasyon, gençlerin entelektüel ve genel olarak da sosyal ve politik plan üzerindeki etkisini geliştirdiği ölçüde problemlerin sayısı azalacak yerde birden artmaya başlayacaktır. Artık bu güruhun ayaklarını bastıkça “milli hızı kesen fren” rolünü temiz sinelere gördürtecektir… Raydan çıkarma işini yürüten bu makinistler durumu bu noktaya getirdikten sonra asla ve katta kendileri bu işlerde hiç yokmuş gibi, hiç bulaşmamış gibi ellerini dahi bu işin altına koymak istemeyerek aradan sıvışmaya çalışacaklardır.

Bu düşüncellerin konumuzla ne ilgisi var diyebilirsiniz! Şöyle ki eğer biz, şu etapta yani bir kısım gençlerimize “demagojik kudurganlık serumu” nun enjekte edildiği demlerde bu operasyonun iç yüzünü yeterince kavrayabilirsek, o zaman aynı insanların gençlerimizin bir diğer bölümünün efkarlı ruhuna oryantalist eserlerin unutturucu şerbetini dökme etabında da bu operasyonun etkisini iyi hesaplamak zorunda olduğumuzu gayet net bir şekilde anlayabiliriz. Fazla söze ne gerek var!... Bu operasyon, kullandığı çifte taktik sayesinde (solcu gençliği kışkırtma, Müslüman gençliği de Binbir Gece Masalı ile uyutma) bugün İslam dünyasının mümin gençlerinin her iki ucunda da çırpınmalı felce yakalanmış bir kanatla, gasp edici, felce tutulmuş bir kanaat ortaya çıkagelmiştir.

Bağımsızlığının kendisine yüklediği ezici güçlüklerin hakkından gelebilmek için nizama, icraata, daima uyanık bir milli şuura ihtiyaç olan güzelim ülkede, şimdi… Kimileri uluyup, eşinir ve tepinirken… Kimileri de kendinden geçerek derin hülyalara dalar ve hayal ideallerin peşinden bir küheylan gibi koşmaya başlar.. Oryantalist eserler, adına, “ideolojik fikir savaşı” denen işte bu genel çerçeve içinde yerini alır. Böyle bir çerçevede bizim “ideolojik aksiyon” umuz, açık ve kesin hatlarıyla, nedir? Ve nasıl olmalıdır? İşte bu meselede de can alıcı sorular bunlardır.

Bunu söylemek, özellikle ideolojik fikir savaşınının metot ve mantığını anlatmak, bu savaşın şifresini çözme işlemini hiç bilmeyen Müslüman halkı uyarabilmek için sanıyorum seri halinde 18 ciltlik bir eser yazmak gerekir. Biz burada ancak bir teklif ve ögütte bulunabiliyoruz. Herkes bilir –ve haklı olarak hep tekrarlanır– ki, ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlığın hiçbir değeri yoktur. Şüphesiz çok doğru bir söz… Fakat şu hususu ilave etmek lazım gelir. Kendine özgü yönetici fikirleri bizzat imal etmeyen bir toplum, ne tüketim maddelerini, ne de teçhizat malzemelerini üretebilir. Adı, ister “oryantalizm” olsun, isterse sahte Marksizm veya binlerce izm… Dışa bağlı, kışkırtıcı insanlar tarafından ülkemize sokulan veya zorla empoze edilen bu fikirlerle olmaz elbette. Bir toplum kendi benliğine kavuşması ve atılımda bulunmak zorundadır… Fikri ve dünyalık gelişmelerimizin şu andaki etabında, bizler kendi düşünce temalarımızı bizzat kendimiz saptanmaya çağrılmış bulunuyoruz ve bunu gerçekleştirmek zorundayız. Bizler, ideolojik orijinalliğimizi yeniden bulmak, ekonomik ve politik alanlarda olduğu kadar, fikirde de bağımsızlığımızı tekrar kazanmak mecburiyetindeyiz…

Vesselam…
http://twitter.com/yusairmak
https://www.facebook.com/yusairmak
yusairmak@hotmail.comSöyleyeceklerim var!

Bu yazıda yazanlara katılıyor musunuz? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Katılmadığınız, beğenmediğiniz ya da düzeltilmesi gerekiyor diye düşündüğünüz bilgiler mi içeriyor?

Yazıları yorumlayabilmek için üye olmalısınız. Neden mi? İnanıyoruz ki, yüreklerini ve düşüncelerini çekinmeden okurlarına açan yazarlarımız, yazıları hakkında fikir yürütenlerle istediklerinde diyaloğa geçebilmeliler.

Daha önceden kayıt olduysanız, burayı tıklayın.


 


İzEdebiyat yazarı olarak seçeceğiniz yazıları kendi kişisel kütüphanenizde sergileyebilirsiniz. Kendi kütüphanenizi oluşturmak için burayı tıklayın.

Yazarın toplum kümesinde bulunan diğer yazıları...
Ey Ağlamak Unuttuk Seni
Cüz'i ve Kapsamlı Laiklik

Yazarın deneme ana kümesinde bulunan diğer yazıları...
Kendimle Konuşmalar
Sevgin Yüreğimde Mihenk Taşı
Şehir Ağlıyordu, Sen Ağlıyordun, Ben Ağlıyordum
Mekke Gönlüm, Medine Gözlüm!
Kahveye Kaside
Kör Karanlıklar İçinde Terennüm
Yarınlar İçin
Dilencinin Dilenciye Dilendiği Şehirden Selam Ola…
Sevgi Nesin Sen?
Gökyüzü Gözlüm

Yazarın diğer ana kümelerde yazmış olduğu yazılar...
Benimle Ölür Müsün? [Şiir]
Doktor [Şiir]
Hasretimin Adresi: Sen [Şiir]
Yakarış [Şiir]
Susup Kendime Sakladığım… [Şiir]
Şahmerdan Yürekli [Şiir]
Kalmazsın [Şiir]
Davasızın… [Şiir]
Anadolu [Şiir]
Yüreğin Beni Bulsun [Şiir]


Yûşa Irmak kimdir?

Felsefe ve edebiyat aşığı, yayıncı ve kitapsever. . .


yazardan son gelenler

 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2020 | © Yûşa Irmak, 2020
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.