..E-posta: Şifre:
İzEdebiyat'a Üye Ol
Sıkça Sorulanlar
Şifrenizi mi unuttunuz?..
Yaşam başlangıcı olmayan bir yolculuktur. -Victor Hugo
şiir
öykü
roman
deneme
eleştiri
inceleme
bilimsel
yazarlar
İzEdebiyat - Yazar Portresi - Erdağ Duru
Erdağ Duru - Hümanizm ve Aydınlanma
Site İçi Arama:


Ana Sayfa
  İsrail Nereye? (1. Bölüm) (Erdağ Duru) 30 Eylül 2019 Politik Olaylar ve Görüşler 

İsrailli tarihçi Prof. İlan Pappe Siyonizm’i yerleşimci bir sömürge hareketi olarak tanımlar: “Kurucuları, kendilerine bir devlet kurmak isteyen Avrupalı Yahudilerdir. Genel sorunsal bir devlet kurmak için başka insanların yaşadığı toprakları seçmiş olmalarıdır. Aynı ilk yerleşimci Amerikalıların yerlilere yaptığı gibi Siyonistler de Filistin halkına benzer biçimde soykırım uyguladılar. 1948 yılında İsrail kurulurken yapılan buydu” der.

  İsrail Nereye? (2. Bölüm) (Erdağ Duru) 1 Ekim 2019 Politik Olaylar ve Görüşler 

“51 yıldır başka bir ulusu işgal altında tutuyoruz. İçinizde iki tür insanlık algısı olduğuna inanmaya başlamadan bir başka ulusu işgal edemez ve baskı altında tutamazsınız: Biz kendimiz işgali yasallaştırıyoruz. Şundan eminim ki Filistinlerle çatışmanın sürmesi bizi daha insanlık dışı yaratıklar hale getiriyor. Hayvani, ırkçı, acımasız oluyoruz.” Davit Grosman

  Osmanlı Saray Edebiyatı ve Divan Şiirinde Erotizm ve Cinsellik - 2 (Erdağ Duru) 22 Haziran 2019 Ruhbilim 

Şark-İslam toplumlarında kadınların çalışma hayatından dışlanmış olması, göbek dansı dışında sosyal ve eğlence hayatında yerinin olmayışı, Müslüman milletleri adeta “kadınsız” bir topluma dönüşmüştür. Flört etmek, çıkmak, buluşmak gibi sosyal aktiviteler de “bekaret ve namus elden gider” gerekçesiyle kısıtlanınca, bu durumda kadın objesinin yerini, kaçınılmaz olarak başka objeler almış, cinsel sapmalar oluşmuş, cinsellik onlara yöneltilmiştir.

  Osmanlı Saray Edebiyatı Divan Şiirinde Erotizm ve Cinsellik - 1 (Erdağ Duru) 14 Haziran 2019 Ruhbilim 

Klasik psikiyatride homoseksüellik (eşcinsellik), pederasti (oğlancılık) ve pedofili (sübyancılık) üç ayrı psikoseksüel sapkınlıktır. Oysa, çağdaş psikiyatri bunları psikoseksüel hastalık, ya da, cinsel tercihler olarak görür. Ne psikiyatri, ne psikoterapi, ne psikanaliz, ne Gestalt, ne de psikoloji bu tür değişkenlik ya da sapmaları ahlaki veya etik açıdan yargılamaz, konuya önyargısız, bilimsel ve yansız bir şekilde yaklaşır. Benim de bakış açım bu olacaktır.

  Ermeni Apostolik Kilisesi Karanlık Geçmişiyle Yüzleşmelidir (4. Bölüm) (Erdağ Duru) 9 Haziran 2019 Dinler, İnançlar ve Ateizm 

"Kimin kanını taşıyorsun sen? Ermenice konuşarak vatandaşlık alamazsın. Vaftiz kâğıdını getir, Ermeni olduğunu ispatla ki sana vatandaşlık vereyim. Ermeni, diniyle ayrılmaz bir bütündür. Eğer Ermeni olmak istiyorsan, gelir vaftiz olursun, Ermeni Kilisesi mensubu olursun, ve o zaman dersin ‘Ben Ermeni’yim’ diye" Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan

  Ermeni Apostolik Kilisesi Karanlık Geçmişiyle Yüzleşmelidir (3. Bölüm) (Erdağ Duru) 8 Haziran 2019 Dinler, İnançlar ve Ateizm 

Aslında Tanrının evi olması kiliselerde patriklerin, din adamlarının, papazların, zangoçların Avrupa ülkeleri ile anlaşarak Osmanlı’daki isyanların, ayaklanmaların ilk planlayıcıları olduğunu şaşkınlıkla görüyoruz.

  Ermeni Apostolik Kilisesi Karanlık Geçmişiyle Yüzleşmelidir (2. Bölüm) (Erdağ Duru) 7 Haziran 2019 Dinler, İnançlar ve Ateizm 

Ermeni Kilisesi ve cemaati Rum ve Yahudilere göre çok daha da ayrıcalıklı bir konumdaydı. Zira 29 Mart 1863 tarihinde Ermenilerin Osmanlı İmparatorluğu'ndaki durumunu daha da güçlendiren, ek ayrıcalıklar tanıyan ve kendilerini yönetmeleri konusunda özerklik getiren “Ermeni Milleti Yönetmeliği” (Nizamnameyi Milleti Ermeniyan) yürürlüğe girmişti.

  Ermeni Apostolik Kilisesi Karanlık Geçmişiyle Yüzleşmelidir (1. Bölüm) (Erdağ Duru) 6 Haziran 2019 Dinler, İnançlar ve Ateizm 

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra –siyasal taktiklerle olsa gerek- İstanbul’da Ermeni Patrikliği kurulmasına izin veriri Bursa Episkoposu Hovagim'in Patrik ünvanıyla atanmasını onaylar (1461). Bizans’a ait Samatya'daki Sulu Manastırı da patrikhane binası olarak Ermenilere bağışlanır. Manasırın adı Surp Kirkor Lusuroviç (Surp Kevork) olarak değiştirilir, bazı Bizans kiliseleri de Ermenilerin kullanımına verilir

  Bilderberg – "Eyes Wide Shut" (Erdağ Duru) 5 Haziran 2019 Politika 

Komplo teorisyenleri, Bilderberg Grubunun finansal krizleri bilerek çıkartmak, insanları sürekli olarak gelecek korkusu ve baskısı altında tutmak, güncel sorunlarla meşgul etmek, dünya nüfusunun, daha doğrusu sıradan insanların yüzde 80'ini laboratuvarlarda üretilen hastalıklar, uzaktan ışınlanma, bölgesel savaşlar gibi çeşitli yöntemlerle yok etmek gibi planları olduğunu iddia ediyor.

  Hiç Bilmediğimiz Bir Tarih – Ermeni Sorunsalı (17. Bölüm - Son) (Erdağ Duru) 4 Haziran 2019 Toplumbilim 

Kuşkusuz, tüm bu olan bitenler ne Türklerin ne de Ermenilerin yaşamış olduğu kayıp ve acılara göz yummak anlamına gelmez. Türk, Ermeni, Kürt, Arap, Müslüman, Hristiyan, milyonlarcası emperyalistlerin tezgahladığı savaşlarda öldü, yaralandı, göç etmek zorunda kaldı, evlerini, mallarını, mülklerini kaybetti, hayatları yıkıma uğradı.

  Hiç Bilmediğimiz Bir Tarih – Ermeni Sorunsalı (16. Bölüm) (Erdağ Duru) 3 Haziran 2019 Toplumbilim 

Avrupa Parlamentosu, Ermenistan ve Ermeni Apostolik Kilisesi “insanların beyin tembelliğini gördükçe her istediğimizi yapabiliriz, sürekli tekrarlanan yalanlara sonunda herkes inanır” diyen önderleri ve akıl hocaları Nazilerin Propaganda Bakanı Göbbels’in yolundan gidiyorlar.

  Hiç Bilmediğimiz Bir Tarih – Ermeni Sorunsalı (15. Bölüm) (Erdağ Duru) 2 Haziran 2019 Toplumbilim 

"Kimin kanını taşıyorsun sen? Ermenice konuşarak vatandaşlık alamazsın. Vaftiz kâğıdını getir, Ermeni olduğunu ispatla ki sana vatandaşlık vereyim. Ermeni diniyle ayrılmaz bir bütündür. Eğer Ermeni olmak istiyorsan, gelir vaftiz olursun, Ermeni Kilisesi mensubu olursun, ve o zaman dersin ben Ermeniyim diye" Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan (25 Şubat 2015, Agos)

  Hiç Bilmediğimiz Bir Tarih – Ermeni Sorunsalı (14. Bölüm) (Erdağ Duru) 1 Haziran 2019 Toplumbilim 

Ermenistan gerginlik politikasını sürdürmekte ölümüne kararlı gözükmekte, Türkiye’nin Ortadoğu bölgesinde çıkacak bir savaşa girmesini veya Türkiye’de çıkacak bir iç savaşı beklemekte, tüm plan ve stratejisini buna göre yapılandırmaktadır. Halkın ekonomik sıkıntılarını ve öfkesini Türkler üzerine yönlendirmekte ve en büyük düşman ülke olarak Türkiye’yi göstermektedir.

  Hiç Bilmediğimiz Bir Tarih – Ermeni Sorunsalı (13. Bölüm) (Erdağ Duru) 31 Mayıs 2019 Toplumbilim 

Türk Devrimi 1789 ve 1917 devrimlerinden esinlenmiş, ama aynı zamanda Sovyet Devriminin gelişmesini de kolaylaştırmış, emperyalizme direnen mazlum uluslara yepyeni bir örnek oluşturmuştur. Bu gerçeğe Lenin, Tito, Fidel Castro tarafından da dikkat çekilmiş, vice versa, emperyalizmin oyununa gelerek Türklere karşı kırım yaptıklarını, Ermenistan’ın ilk başbakanı Ovanes Kaçaznuni 1923de yayımladığı parti raporunda belirtmiştir.

  Hiç Bilmediğimiz Bir Tarih – Ermeni Sorunsalı (12. Bölüm) (Erdağ Duru) 30 Mayıs 2019 Toplumbilim 

Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi kapsamında bir olayın veya eylemin “soykırım” tanımına girmesi veya soykırım sayılabilmesi için “edimsel eylemin” (actus reus) yanı sıra, “amaçsal ögenin” (dolus specialis) de var olması gerekmektedir. Tehcirde böyle bir öge yoktur.

  Hiç Bilmediğimiz Bir Tarih – Ermeni Sorunsalı (11. Bölüm) (Erdağ Duru) 25 Mayıs 2019 Toplumbilim 

Osmanlı devlet yapısı dine dayalı olmasına rağmen hiçbir zaman Nazi Almanya’sı gibi ırkçı-faşist, apartheid bir kimliğe bürünmemiştir. Öyle olsaydı Harem'deki kadınlar başta olmak üzere, devlet kademelerinde, orduda ve mecliste Rum, Ermeni, Yahudi, Arap, Kürt, Arnavut, Çerkez, vs kökenli kişilere, bürokratlara, paşalara, komutanlara ve milletvekillerine izin verilir miydi?

  Hiç Bilmediğimiz Bir Tarih – Ermeni Sorunsalı (10. Bölüm) (Erdağ Duru) 28 Nisan 2019 Toplumbilim 

Lozan Barış Antlaşması kararlarına karşı çıkan Ermeni heyeti konferansa katılan devletlere bir protesto bildirisi vermiştir. Bildiride Ermeni sorununun çözümlenmemiş olduğuna dikkat çekilerek daha önceki Versailles ve Sèvres Antlaşması, 1921 Londra ve 1922 Paris kongrelerinde Kürt ve Ermenilere yurt sağlamak için sözler verildiği, ancak, buna uyulmadığı, dolayısıyla barışın sürekli olmayacağı belirtilmiştir.

  Hiç Bilmediğimiz Bir Tarih - Ermeni Sorunsalı (8. Bölüm) (Erdağ Duru) 23 Nisan 2019 Toplumsal Olaylar 

Yunan Kralı Konstantin, Başbakan Dimitrios Gunaris, ve General Anastasyos Papulas Kütahya’da buluşurlar. TBMM hükümetine son darbeyi indirmenin planlarını yaparlar. TBMM İsmet Paşayı ordunun başından alıp yerine Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak Paşaları görevlendirir. Yunan ordusu Ankara’ya 70 km uzaklıkta olan Polatlı’ya kadar gelmiştir !

  Hiç Bilmediğimiz Bir Tarih - Ermeni Sorunsalı (9. Bölüm) (Erdağ Duru) 23 Nisan 2019 Toplumbilim 

TBMM Hükümeti Lozan Konferansı'na katılarak Misakı Milli’yi gerçekleştirmeyi, Türk topraklarında bir Ermeni devletinin kurulmasını engellemeyi, kapitülasyonları kaldırmayı planlıyordu. Anlaşma sağlanamazsa görüşmeler kesilecekti. Nitekim, 20 Kasım 1922'de başlayan görüşmeler çıkmaza girince savaş rüzgârları yeniden esmeye başlamıştır.

  Hiç Bilmediğimiz Bir Tarih - Ermeni Sorunsalı (7. Bölüm (Erdağ Duru) 21 Nisan 2019 Toplumbilim 

Türk halkı hem işgal güçlerine, hem de saltanata karşı büyük bir direniş ve uyanış hazırlığı içindeyken Osmanlı Devleti'nin böyle bir antlaşmaya imza atması büyük bir aymazlık ve vurdumduymazlıktı.

 

 Galatasaray Lisesi, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi 
| Şiir | Öykü | Roman | Deneme | Eleştiri | İnceleme | Bilimsel | Yazarlar | Babıali Kütüphanesi | Yazar Kütüphaneleri | Yaratıcı Yazarlık

| Katılım | İletişim | Yasallık | Saklılık & Gizlilik | Yayın İlkeleri | İzEdebiyat? | SSS | Künye | Üye Girişi |

Custom & Premade Book Covers
Book Cover Zone
Premade Book Covers

İzEdebiyat bir İzlenim Yapım sitesidir. © İzlenim Yapım, 2019 | © Erdağ Duru, 2019
İzEdebiyat'da yayınlanan bütün yazılar, telif hakları yasalarınca korunmaktadır. Tümü yazarlarının ya da telif hakkı sahiplerinin izniyle sitemizde yer almaktadır. Yazarların ya da telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın sitede yer alan metinlerin -kısa alıntı ve tanıtımlar dışında- herhangi bir biçimde basılması/yayınlanması kesinlikle yasaktır.
Ayrıntılı bilgi icin Yasallık bölümüne bkz.

 

Bu dosyanın son güncelleme tarihi: 21.10.2019 08:54:09